Peter Due-Petersen

M, f. 28 maj 1870, d. 15 april 1945
Senest redigeret=25 Jun 2017
     Peter blev gift med Christiane Bach. Peter Due-Petersen blev født 28 maj 1870 i Fredericia. Han var i 1896 maskiningeniør ved Søren Frichs Eftf. i Århus. Han var i 1912 teknisk direktør for Frichs fabrikker. Han var i 1916 administrerende direktør for A/S Frichs i Århus. Han døde 15 april 1945 i en alder af 74 år.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Hulgade 582, Svendborg2

Barn af Peter Due-Petersen og Christiane Bach

Kildehenvisninger

 1. [S617] Ingeniøren, online, P. Due-Petersen.
  28. Maj 1870 — 15. April 1945.
  Efter i næsten 50 Aar at have virket som Leder af A/S Frichs afgik Direktør P. Due-Petersen ved Døden den 15. April 1945 i en Alder af 75 Aar og efter kun faa Dages Sygdom.
  Due-Petersen var født i Fredericia den 28. Maj 1870. Familien flyttede faa Aar efter til Svendborg, og Due-Petersen kom efter endt Skolegang i Lære paa Faderens Maskinværksted. Efter udstaaet Læretid studerede han Maskinteknik i Mittweida og tog Afgangseksamen som Maskiningeniør, hvorefter han arbejdede i ca. 3 Aar paa forskellige Fabriker i Tyskland og England.
  Hjemkommen til Danmark blev han i 1896 knyttet til Søren Frich’s Maskinfabrik, hvor han kom til at udøve sin Manddomsgerning og i over en Menneskealder satte sit Præg paa Virksomhedens tekniske og økonomiske Udvikling.
  Da Virksomheden i 1912 omdannedes til et Aktieselskab, blev Due-Petersen teknisk Direktør. Samtidig flyttede Virksomheden fra de gamle Lokaler paa Søndergade i Aarhus ud til det nye og moderne Fabrikskompleks i Aabyhøj, hvis Planlægning og fremragende Indretning i højeste Grad maa tilskrives Due-Petersen.
  Fra 1916 og indtil sin Død ledede Due-Petersen A/S Frichs som administrerende Direktør.
  Allerede inden Flytningen til den nye Fabrik havde Virksomheden optaget Bygning af saavel Damplokomotiver som Dieselmotorer paa sit Program, men det er dog særlig efter 1916, at disse to Specialer udvikles til den høje Standard, der har gjort A/S Frichs kendt Danmark og Verden over.
  Lokomotivfabrikationen havde i særlig Grad Due-Petersens Interesse. At bygge Lokomotiver var, som han paa sin djærve Maade udtrykte det: »rigtigt Mandfolkearbejde«.
  At redegøre for Enkelthederne i Due-Petersens Indsats er at fortælle A/S Frichs Historie i de sidste 50 Aar. Han havde et ualmindeligt Blik for Opgaverne, og baade Lyst og Initiativ til at tage dem op, hvor vanskelige de end maatte synes, og desforuden en særlig Evne til at finde Kernen i enhver Sag, der kom til Behandling.
  Hans Væsen kunde maaske nu og da under Forhandlinger have et Stænk af Barskhed i sig, men bag det forretningsmæssige Ydre gemte sig en charmerende Personlighed, der rigtigt udfoldede sig, naar Arbejdet lagdes til Side eller under personlig Samtale Mand og Mand imellem.
  Due-Petersen elskede sit Arbejde og sin Virksomhed og gik altid forrest i Arbejdet med den ham egne fængende Vivacitet og sjældne Lederevne. Indenfor Virksomheden var han agtet af saavel Arbejderne som Funktionærerne, der i Due-Petersen har mistet en ualmindelig afholdt leder i det daglige Arbejde, og han stod i et personligt Venskabsforhold til en stor Del af sine Medarbejdere. Han interesserede sig ikke alene for Fabrikken som Virksomhed men praktisk talt for hver enkelt Medarbejder i den store Virksomhed og havde altid Tid til at tale med dem ogsaa om deres personlige Forhold.
  Due-Petersen undgik offentlig Fremtræden og Omtale og nærede intet Ønske om Deltagelse i det offentlige Liv. Fabriken og hans smukke Hjem paa »GI. Aabyhøj« var hans et og alt.
  Indenfor Organisationerne har han beklædt flere Tillidshverv bl. a. i Arbejdsgiverforeningen og i Dansk Standardiseringsraad. Due-Petersen var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand samt Kommandør af den norske Set. Olavs Orden og Ridder af den svenske Nordstjerne Orden.
  Afdøde efterlader sig en Søn, Civilingeniør Jens Due-Petersen, der var hans Meddirektør siden 1939 og nu har overtaget Stillingen som administrerende Direktør for A/S Frichs, og en Datter gift med Godsejer Søborg, Lyngbygaard.
  Due-Petersens Bortgang betyder et Tab for Danmark, hvis gode Søn han var, og som han var med til at gøre større gennem den Indsats han øvede i den Virksomhed, han med saa stor Energi og Ære stod i Spidsen for.
  J. Sardemann.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Petersen, 41, Gift, Bogense, husfader, lokomotivfører, M
  Jensine Petersen født Due, 42, Gift, Slesvig, hans kone, K
  Hans Martin Theodor Petersen, 11, Ugift, Fredericia, deres søn, M
  Peter Due Petersen, 9, Ugift, do [Fredericia], do [deres søn], M
  Jørgine Petersen, 8, Ugift, do [Fredericia], deres datter, K
  Anna Nielsine Petersen, 7, Ugift, do [Fredericia], do [deres datter], K
  Helena Luduvika Petersen, 2, Ugift, Svendborg, do [deres datter], K.

Kirsten Jensdatter Ørsted

K
Senest redigeret=23 Jun 2009
     Kirsten blev gift i 1638 med Anders Andersen Winding.

Børn af Kirsten Jensdatter Ørsted og Anders Andersen Winding

Gudrun Hein

K, f. 16 november 1880
Senest redigeret=4 Sep 2007
     Gudrun Hein blev født 16 november 1880 i København. Hun var datter af Adolph Christian Friedrich Hein og Laura Henriette Jensen. Gudrun blev gift 25 september 1900 i Vedbæk Kapel, Enrumvej 30, Vedbæk, København, med Holger Christen Winge, søn af Herman Peter Winge og Charlotte Josephine Qvistgaard. Gudrun Hein og Holger blev skilt i 1910.
Far-Nat*Adolph Christian Friedrich Hein f. 12 Feb 1838, d. 30 Dec 1899
Mor-Nat*Laura Henriette Jensen f. 31 Mar 1845, d. 14 Dec 1924

Familie: Gudrun Hein og Holger Christen Winge

Johannes Schmidt

M, f. cirka 1478
Senest redigeret=10 Sep 2007
     Johannes Schmidt var sognepræst i Øsby, Haderslev, Haderslev. Han blev født cirka 1478.

Søren Kjær Skriver

M, d. 23 marts 1582
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Søren blev gift med Anne Knudsdatter Thuresen. Søren Kjær Skriver døde 23 marts 1582.

Barn af Søren Kjær Skriver og Anne Knudsdatter Thuresen

Anne Knudsdatter Thuresen

K, d. 1 april 1582
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Anne blev gift med Søren Kjær Skriver. Anne Knudsdatter Thuresen døde 1 april 1582.

Barn af Anne Knudsdatter Thuresen og Søren Kjær Skriver

Bent Jørgensen Kloe

M, f. 1679, d. 1760
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Bent Jørgensen Kloe blev født i 1679 i Klemensker, Nørre, Bornholm. Bent blev gift i 1704 med Kirsten Hansdatter. Bent Jørgensen Kloe døde i 1760 i Klemensker, Nørre, Bornholm.

Barn af Bent Jørgensen Kloe og Kirsten Hansdatter

Kirsten Clausdatter Köller1

K, f. 1583, d. 14 april 1665
Senest redigeret=11 Jun 2010
     Kirsten blev gift med Sivert Gagge, søn af Jørgen Gagge og Margrethe Pedersdatter. Kirsten Clausdatter Köller blev født i 1583. Hun var datter af Claus Köller og Margrethe von Schinkel. Kirsten Clausdatter Köller døde 14 april 1665 i Åker, Sønder, Bornholm.
Far-Nat*Claus Köller f. c 1525, d. e 1586
Mor-Nat*Margrethe von Schinkel f. c 1535, d. 1598

Familie: Kirsten Clausdatter Köller og Sivert Gagge

Kildehenvisninger

 1. [S93] Margit Tobberup, Kjøllerslægterne.

Jean Charles Anthon Villaume

M, f. 11 december 1835
Senest redigeret=29 Jun 2010
     Jean Charles Anthon Villaume blev født 11 december 1835 i Kongensgade 95, København. Han var søn af Ernst Julius Villaume og Anne Elizabeth Jensdatter. Jean Charles Anthon Villaume blev døbt 15 maj 1836 i Vor Frelsers Kirke, Christianshavn, København.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1840Helsingørsgade 11, København2
Far-Nat*Ernst Julius Villaume f. 16 Jan 1814, d. 30 Nov 1852
Mor-Nat*Anne Elizabeth Jensdatter f. 1807, d. 26 Dec 1842

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Erenst Julius Villaume, 27, Gift, Snekersvend, M
  Anne Elisebet Jensen, 31, Gift, hans Kone, K
  Johan Carl Anton Villaume, 4, Ugift, deres Søn, M
  Eme Lassine Villaume, 2, Ugift, deres Datter, K
  Alfred Valdemar Villaume, 1, Ugift, deres Søn, M

  Matr. 317, Skt. Annæ Vester.

Frederikke Emilie Hecquet

K, f. cirka januar 1842
Senest redigeret=28 Jan 2011
     Frederikke Emilie Hecquet blev født cirka januar 1842 i København. Frederikke blev gift 16 november 1862 i Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, med Hans Peter Julius Maahr.1

Folketællinger og boliger

Bolig1862Mariendal Kirke, Nitivej 17, Frederiksberg, København1
Folketælling1880Enighedsvej, København
Folketælling1880Enighedsvej, København2

Barn af Frederikke Emilie Hecquet og Hans Peter Julius Maahr

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Peter Julius Maahr, 41, Gift, malermester, husfader
  Frederikke Emilie Maahr født Huzet, 38, Gift, husmoder
  Hans Claus Ludvig Maahr, 16, Ugift, søn, malerlærling
  Petrea Henrikkjætte Maahr, 14, Ugift, datter
  Frederikke Emilie Maahr, 10, Ugift, datter
  Marie Vilhelmine Maahr, 6, Ugift, datter
  Ferdinant Dina Maahr, 4, Ugift, datter
  Vilhelm August Maahr, 2, Ugift, søn
  Hannevi?? Mariette Maahr, 1, Ugift, datter.

Hans Peter Julius Maahr

M, f. 24 oktober 1837
Senest redigeret=28 Jan 2011
     Hans Peter Julius Maahr var malermester i København. Han blev født 24 oktober 1837 i Nødebo, Holbo, Frederiksborg. Han blev døbt 25 marts 1838 i Nødebo, Holbo, Frederiksborg.1 Hans blev gift 16 november 1862 i Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, med Frederikke Emilie Hecquet.1

Barn af Hans Peter Julius Maahr og Frederikke Emilie Hecquet

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Claus Hansen Mohr, 39 ?? , Gift, , Skræder, Tjærebye Fbg. Amt
  Ane Oledatter, 37 , Gift, , hans Kone, I Sognet [Nødebo]
  Dorthea Clausen, 11 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Nødebo]
  Hans Peter Clausen, 8 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Nødebo]
  Ferdinand Hansen, 2 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Nødebo].
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Peter Julius Maahr, 41, Gift, malermester, husfader
  Frederikke Emilie Maahr født Huzet, 38, Gift, husmoder
  Hans Claus Ludvig Maahr, 16, Ugift, søn, malerlærling
  Petrea Henrikkjætte Maahr, 14, Ugift, datter
  Frederikke Emilie Maahr, 10, Ugift, datter
  Marie Vilhelmine Maahr, 6, Ugift, datter
  Ferdinant Dina Maahr, 4, Ugift, datter
  Vilhelm August Maahr, 2, Ugift, søn
  Hannevi?? Mariette Maahr, 1, Ugift, datter.

Petrea Henriette Maahr

K, f. 1 februar 1866
Senest redigeret=20 Okt 2016
     Er ikke fundet døbt i Frederiksberg kirkebog.
Petrea Henriette Maahr blev født 1 februar 1866 i Frederiksberg, København. Hun var datter af Hans Peter Julius Maahr og Frederikke Emilie Hecquet. Petrea blev gift 19 februar 1888 i Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, med Emil Nicolaus Fabricius, søn af Jakob Vilhelm Clausen Fabricius og Dorthea Clausine Catherine Villaume.1 Petrea Henriette Maahr immigrerede 15 august 1895 til Boston, Suffolk, Massachusetts, USA.

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Enighedsvej, København2
Bolig1888Smallegade, Frederiksberg, København
Folketælling1910Boston, Suffolk, Massachusetts, USA3
Far-Nat*Hans Peter Julius Maahr f. 24 Okt 1837
Mor-Nat*Frederikke Emilie Hecquet f. c Jan 1842

Børn af Petrea Henriette Maahr og Emil Nicolaus Fabricius

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Peter Julius Maahr, 41, Gift, malermester, husfader
  Frederikke Emilie Maahr født Huzet, 38, Gift, husmoder
  Hans Claus Ludvig Maahr, 16, Ugift, søn, malerlærling
  Petrea Henrikkjætte Maahr, 14, Ugift, datter
  Frederikke Emilie Maahr, 10, Ugift, datter
  Marie Vilhelmine Maahr, 6, Ugift, datter
  Ferdinant Dina Maahr, 4, Ugift, datter
  Vilhelm August Maahr, 2, Ugift, søn
  Hannevi?? Mariette Maahr, 1, Ugift, datter.
 3. [S246] Folketælling. name: Emiel Febricinie
  birthplace: Denmark
  marital status: Married
  race : White
  gender: Male
  immigration year: 1880
  father's birthplace: Denmark
  mother's birthplace: Denmark

  name: Petrea Febricinie
  birthplace: Denmark
  relationship to head of household: Wife
  marital status: Married
  race : White
  gender: Female
  immigration year: 1887
  father's birthplace: Denmark
  mother's birthplace: Denmark

  name: Agnes Febricinie
  birthplace: Massachusetts
  relationship to head of household: Daughter
  marital status: Single
  race : White
  gender: Female
  father's birthplace: Denmark
  mother's birthplace: Denmark

  name: Frances Febricinie
  birthplace: Massachusetts
  relationship to head of household: Son
  marital status: Single
  race : White
  gender: Male
  father's birthplace: Denmark
  mother's birthplace: Denmark.

Hans Nielsen

M, f. cirka 1703, d. 1754
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Hans blev gift med Kirstine Esbersdatter. Hans Nielsen blev født cirka 1703. Han døde i 1754.

Barn af Hans Nielsen og Kirstine Esbersdatter

Kirstine Esbersdatter

K, f. 1708, d. efter 1787
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Kirstine blev gift med Hans Nielsen. Kirstine Esbersdatter blev født i 1708. Hun døde efter 1787.

Folketællinger og boliger

Folketælling178709. Sg. Kildesgård, Rø, Nørre, Bornholm

Barn af Kirstine Esbersdatter og Hans Nielsen

Malte Jacob Peter Neergaard Engelsted1

M, f. 23 december 1824, d. 26 oktober 1890
Senest redigeret=12 Okt 2013
     Malte Jacob Peter Neergaard Engelsted blev født 23 december 1824 i København. Han tog eksamen som student i 1841 i Århus. Han tog eksamen som cand. theol. 14 januar 1847. Han var i 1850 konstitueret adjunkt i Århus. Han var i 1851 adjunkt i Herlufsholm, Øster Flakkebjerg, Sorø. Han var 25 oktober 1861 sognepræst i Østofte, Fuglse, Maribo. Malte blev gift 26 maj 1862 med Wilhelmine Adolphine Klingberg. Malte Jacob Peter Neergaard Engelsted var 18 januar 1870 sognepræst i Skibby Kirke, Kirkestræde 2, Skibby, Horns, Frederiksborg. Han var 18 marts 1880 sognepræst i Svindinge, Gudme, Svendborg. Han døde 26 oktober 1890 i Svindinge, Gudme, Svendborg, i en alder af 65 år. Han blev bisat fra Svindinge, Gudme, Svendborg, 31 oktober 1890.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Graven, Århus3
Folketælling1840Åen, Århus4
Folketælling1845Regensen, Store Kannikestræde, København5
Folketælling1850Møntergade, København6
Folketælling1880præstegården, Skibby, Horns, Frederiksborg7
Folketælling1890præstegården, Svindinge, Gudme, Svendborg8

Barn af Malte Jacob Peter Neergaard Engelsted og Wilhelmine Adolphine Klingberg

Kildehenvisninger

 1. [S89] Sofus Elvius, Danmarks Præstehistorie i årene 1869-1884.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jacob Willas Engelsted, 48, Gift, Cancelliraad, Raadmand, Bye- og Raadstueskriver, M, Susanne Nergaard, 42, Gift, hans Kone, K, Otto Ulrich Sigvard Neergaard Engelsted, 13, Ugift, deres søn, M, Carl Sophus Marius Neergaard Engelsted, 11, Ugift, deres søn, M, Malthe Jacob Peder Neergaard Engelsted, 10, Ugift, deres søn, M, Susanne Leosine Engelsted, 7, Ugift, deres datter, K, Dorthea Marie Engelsted, 7, Ugift, deres datter, K,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jacob W. Engelsted, 54, Gift, Cancelliraad, Raadmand, Byskriver, E. Susanne Neergaard, 46, Gift, Hans Kone, Otto U. Engelsted, 19, Ugift, Deres Søn, C.S.M. Engelsted, 17, Ugift, Deres Søn, Jacob Engelsted, 16, Ugift, Deres Søn, Susanne L. Engelsted, 12, Ugift, Deres Datter, Marie D. Engelsted, 12, Ugift, Deres Datter, Rudolph Zilian, 20, Ugift, Kontorist,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Malthe Jacob Peter Neergaard Engelsted, 21, Ugift, Stud. Theol., M, Kjøbenhavn, Christian Frederik August Ishøy, 23, Ugift, Stud. Theol., M, Marstal, .
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik Selmer, 62, Gift, assistent, M, Kjøbenhavn, Schalotte Selmer, 59, Gift, hustru, K, Dito, Jacob Peter Engelsted, 25, Ugift, cand. theolog., M, Dito,.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jakob Neergaard Engelsted, 55, Gift, M, København, Husfader, Præst
  Hilma Engelsted, 43, Gift, K, Slagelse, Husmoder, Hans Hustru
  Elisabeth Engelsted, 14, Ugift, K, Vilsted Sogn Aalborg Amt, Deres Barn Anna Engelsted, 12, Ugift, K, Vilsted Sogn Aalborg Amt, Deres Barn
  Otto Engelsted, 8, Ugift, M, Skibby Sogn, Deres Barn
  Ingeborg Engelsted, 5, Ugift, K, Skibby Sogn, Deres Barn.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Malle Jacob Neergaard Engelsted, 65, Gift, sognepræst, Kjøbenhavn, husfader, M,
  Vilhelmine Adolfine Engelsted født Klingberg, 51, Gift, , Antvorskov, husmoder, K,
  Ingeborg Engelsted, 15, Ugift, , Skibby, barn, K,
  Johanne Marseline Ottine Udby, 19, Ugift, , Svendborg, har fast ophold, K,.

Wilhelmine Adolphine Klingberg1

K, f. 31 december 1836, d. 26 december 1908
Senest redigeret=12 Okt 2013
     Wilhelmine Adolphine Klingberg blev kaldt Helma. Hun blev født 31 december 1836 i Antvorskov, Slagelse, Sorø. Hun blev døbt 22 marts 1837 i Skt. Peders Kirke, Herrestræde 1, Slagelse.2 Wilhelmine blev gift 26 maj 1862 med Malte Jacob Peter Neergaard Engelsted. Wilhelmine Adolphine Klingberg var fadder ved dåben af Christen Rehling Qvistgaard 22 november 1908 Skt. Jakobs Kirke, Østerbrogade 59, København.2 Wilhelmine Adolphine Klingberg døde 26 december 1908 i Rørholmsgade 2A, København, i en alder af 71 år.3

Barn af Wilhelmine Adolphine Klingberg og Malte Jacob Peter Neergaard Engelsted

Kildehenvisninger

 1. [S89] Sofus Elvius, Danmarks Præstehistorie i årene 1869-1884.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S570] Johan Rehling Qvistgaard, "Nogle rettelser og tilføjelser," e-mail til Michael Erichsen, 2013.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Ludvig Klingberg, 41, Gift, Eier af Øbjerggaard
  Augusta Marie Dinesen, 34, Gift, hans Kone
  Ulrikke Louise Augusta Klingberg, 13, Ugift, deres Børn
  Louise Christiane Klingberg, 9, Ugift, deres Børn
  Wilhelmine Adolphine Klingberg, 4, Ugift, deres Børn
  Karen Elisabeth Klingberg, 2, Ugift, deres Børn
  Hanne Emilie Dinesen, 36, Ugift, Huusmoderrens Søster
  Charlotte Amalie Elisabeth Kleinuert??, 31, Ugift, Gouvernante.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jakob Neergaard Engelsted, 55, Gift, M, København, Husfader, Præst
  Hilma Engelsted, 43, Gift, K, Slagelse, Husmoder, Hans Hustru
  Elisabeth Engelsted, 14, Ugift, K, Vilsted Sogn Aalborg Amt, Deres Barn Anna Engelsted, 12, Ugift, K, Vilsted Sogn Aalborg Amt, Deres Barn
  Otto Engelsted, 8, Ugift, M, Skibby Sogn, Deres Barn
  Ingeborg Engelsted, 5, Ugift, K, Skibby Sogn, Deres Barn.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Malle Jacob Neergaard Engelsted, 65, Gift, sognepræst, Kjøbenhavn, husfader, M,
  Vilhelmine Adolfine Engelsted født Klingberg, 51, Gift, , Antvorskov, husmoder, K,
  Ingeborg Engelsted, 15, Ugift, , Skibby, barn, K,
  Johanne Marseline Ottine Udby, 19, Ugift, , Svendborg, har fast ophold, K,.
 7. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Erland Erlandsen1

M, f. før 1226, d. 23 august 1276
Fra Dansk Biografisk Lexikon:2

Erlandsen, Erland, --1276, udvalgt Ærkebisp, var en Broder til ndfr. nævnte Ærkebisp Jacob E.; han nævnes som Kannik i Lund 1256 og som Ærkedegn 1262. Ligesom andre Medlemmer af denne Slægt stillede han sig under Broderens Kamp mod Kongerne Christoffer og Erik paa disses Side, og eftersom han ikke overholdt det Landet paalagte Interdikt, lyste den pavelige Legat Guido «E., som giver sig ud for Ærkedegn,» i Band (1267). Da Jacob E. døde 18. Febr. 1274, blev E. E. vistnok ved Kong Eriks Indflydelse valgt til hans Efterfølger 15. April s. A. Inden den pavelige Stadfæstelse var erhvervet, døde han imidlertid 23. Avg. 1276.

Weeke, Lunde Domkapitels Gavebøger.

Johannes C. H. R. Steenstrup.
Senest redigeret=27 Apr 2008
     Erland Erlandsen blev født før 1226 i Ellinge, Västra Sallerup, Harjager, Skåne.3 Han var i 1274 ærkebiskop i Lund. Han døde 23 august 1276 i Västra Sallerup, Harjager, Skåne.

Kildehenvisninger

 1. [S104] Marianne Johansen & Helle Halding, Thi de var af stor slægt.
 2. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 3. [S37] Edvard Fabricius Sonne Skovgaard, 1000 Aner til en Skovgårdsslægt.

Gjertrud Cathrine Koefod

K, f. 20 oktober 1813, d. 28 juni 1884
Senest redigeret=9 Apr 2017
     Gjertrud Cathrine Koefod blev født 20 oktober 1813 i Nexø. Hun var datter af Hans Frederichsen Koefod og Ellen Kirstine Jensdatter Hald. Gjertrud Cathrine Koefod blev døbt 27 november 1813 i Nexø.1 Hun blev konfirmeret 13 april 1828 i Nexø.1 Gjertrud blev gift 27 januar 1837 i Nexø med Mathias Casper Echsteen, søn af Casper Mathias Echsteen og Barbara Jacobsine Michelsdatter Slamberg.1 Gjertrud Cathrine Koefod døde 28 juni 1884 i Nexø i en alder af 70 år. Hun blev bisat fra Nexø 4 juli 1884.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Byens skole, Søndergade, Nexø2
Folketælling1840Vestre Side, Åsen, Nexø3
Folketælling1845Vestre Side, Åsen, Nexø4
Folketælling1850Vestre Side, Åsen, Nexø5
Folketælling1855Nexø6
Folketælling1860Nexø7
Folketælling1870Nexø8
Folketælling1880Nexø9
Far-Nat*Hans Frederichsen Koefod f. 13 Aug 1780, d. 22 Mar 1841
Mor-Nat*Ellen Kirstine Jensdatter Hald f. 17 Maj 1778, d. 26 Feb 1862

Familie: Gjertrud Cathrine Koefod og Mathias Casper Echsteen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Jensen, 43, Gift, , Kierke Sanger og Skole Lærer,
  Anne Marie Koefoed, 25, Gift, , Hans Kone,
  Conrad Jinsk Jensen Thorsager, 2, Ugift, , Deres Søn,
  Geirtrud Chatarine Koefoed, 21, Ugift, , Søster til Konnen,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mathias Exsteen, 31, Gift, Søefarende, M,
  Gertrud Katrine Koefoed, 27, Gift, hans Kone, K,
  Casper Mathias Exsteen, 3, Ugift, deres Børn, M,
  Hans Christian Exsteen, 1, Ugift, deres Børn, M,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mathias Exsteen, 35, gift, , Søfarende, NeksøKøbstad - Bornholms Amt
  Gjertrud Katrine Exsteen, 31, gift, , hans kone [Mathias Exsteen], Neksø Købstad - Bornholms Amt
  Casper Mathias Exsteen, 8, ugift, , deres barn, Neksø Købstad - Bornholms Amt
  Hans Christian Exsteen, 6, ugift, , deres barn, Neksø Købstad - Bornholms Amt
  Andreas Peter Exsteen, 2, ugift, , deres barn, Neksø Købstad - Bornholms Amt
  Mathea Katrine Exsteen, 4, ugift, , deres barn, Neksø Købstad - Bornholms Amt.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Matheas Exsteen, 40, Gift, , Sømand Huusfader, Nexøe
  Gjertrud C. Exsteen, 36, Gift, , Hans Kone, Nexøe
  Casper M. Exsteen, 13, Ugift, , Deres Søn, Nexøe
  Hans C. Exsteen, 11, Ugift, , Deres Søn, Nexøe
  Andrias P. Exsteen, 7, Ugift, , Deres Søn, Nexøe
  Mathea C. Exsteen, 9, Ugift, , Deres Datter, Nexøe
  Ellen Margrethe Exsteen, 3, Ugift, , Deres Datter, Nexøe
  Marie Exsteen, 1, Ugift, , Deres Datter, Nexøe
  Hanssine Holm, 21, Ugift, , Tjenestepige, Nexøe.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mathias Exsten, 46, Gift, M, Neksø, Sømand
  Gertha Cathrina, 42, Gift, K, Neksø, Hans Kone
  Kasper M. Exsten, 18, Ugift, M, Neksø, Deres Søn, Sømand
  Hans Chr. Exsten, 16, Ugift, M, Neksø, Deres Søn, Sømand
  Mathias C. Exsten, 14, Ugift, M, Neksø, Deres Søn
  Andrias P. Exsten, 12, Ugift, M, Neksø, Deres Søn
  Ellen Magrethe Exsten, 8, Ugift, K, Neksø, Deres Datter
  Barbara Maria A. Exsten, 6, Ugift, K, Neksø, Deres Datter
  Laura V. Exsten, 5, Ugift, K, Neksø, Deres Datter
  Niels Jensen Exsten, 2, Ugift, M, Neksø, Deres Søn.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mathias Casper Exsten, 51, Gift, M, Neksø, Skipper, Husfader
  Gjertrud Cathrine F. Kofod, 47, Gift, K, Neksø, Hans Kone
  Casper Mathias Exsten, 23, Ugift, M, Neksø, Deres Søn
  Hans Christian Exsten, 21, Ugift, M, Neksø, Deres Søn
  Mathea Cathrine Exsten, 19, Ugift, K, Neksø, Deres Datter
  Andreas Peter Exsten, 17, Ugift, M, Neksø, Deres Søn
  Ellen Magrethe Exsten, 13, Ugift, K, Neksø, Deres Datter
  Barbara Marie Amalie Exsten, 11, Ugift, K, Neksø, Deres Datter
  Laura Wilhelmine Exsten, 10, Ugift, K, Neksø, Deres Datter
  Niels Jensen Exsten, 7, Ugift, M, Neksø, Deres Søn
  Johanne Caroline Emilie Exsten, 5, Ugift, K, Neksø, Deres Datter
  Carl Frederik Mahler Exsten, 1, Ugift, M, Neksø, Deres Søn.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mathias Casper Exsten M 61 Gift Evang Luth. Neksø Husfader Skipper
  Gjertrud Katrine Exsten K 57 Gift Evang Luth. Neksø Husmoder
  Andreas Peter Exsten M 26 Ugift Evang Luth. Neksø Barn Sømand
  Barbara Maria Amalie Exsten K 21 Ugift Evang Luth. Neksø Barn
  Nels Jensen Exsten M 16 Ugift Evang Luth. Neksø Barn
  Johane Caroline Emilie Exsten K 14 Ugift Evang Luth. Neksø Barn
  Carl Frederik Wilhelm Exsten M 10 Ugift Evang Luth. Neksø Barn.
 9. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mathias Casper Exteen M 70 Gift Lutheran NeksøSkipper, Husfader
  Gjertrud Kartrine Exteen K 66 Gift Lutheran NeksøHusmoder
  Ellen Kirstine Margrethe Exteen K 32 Ugift Lutheran NeksøDeres Datter
  Johanne Caroline Emilie Exteen K 24 Ugift Lutheran NeksøDeres Datter
  Niels Jensen Exteen M 27 Ugift Lutheran NeksøDeres Søn, Sømand.

Poul Hansen Kneus1,2

M, f. 1565, d. 1620
Senest redigeret=15 Feb 2008
     Poul Hansen Kneus blev født i 1565. Han var søn af Hans Karstensen Kneus og Ellen (?) Poul Hansen Kneus var i 1592 sognepræst i Harte-Bramdrup, Brusk, Vejle.3 Poul blev gift 25 juli 1596 med Magdalene Nielsdatter.2 Poul Hansen Kneus døde i 1620 i Kolding.
Far-Nat*Hans Karstensen Kneus f. c 1518, d. 26 Mar 1596
Mor-Nat*Ellen (?) f. 1535

Familie: Poul Hansen Kneus og Magdalene Nielsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S24] Steen Thomsen, online http://www.danbbs.dk/~stst/
 2. [S62] Pastor Aage Dahls præstehistoriske samlinger, 1975 Rigsarkivet.
 3. [S35] S. V. Wiberg, Wiberg.

Jens Jacobsen Buch1,2

M, f. cirka 1622, d. 1688
Skanderup Kirke ved Ribe
Foto fra Wikipedia af "Bococo"
Fra ”De første 6 Præster i Skanderup efter Reformationen”, Beth Jeppesen: Bransholms Hjemmeside:.

Pastor Buch købte præstegården i 1664 for 100 rdl.

I Matriklen af 1662 meddeles der om præstegården at den kan avle 20 læs hø. Beløbet for sæd og avl i hartkorn er 3 tdr. 1 skp. 1 fdk. 1 alb. Desuden har "Præsten udi Brug et Stykke Skovjord i Anst Skov tilhørende Skanderup Kirke, som han nyder; kan avle 3 læs Hø, er i hrtk. 1 skp. Endnu findes i Præstegaarden en liden Fiskedam ved Kirken. Nok en Boel som hører til Præstegaarden, dog ingen Avl dertil, skylder 1 Rgd." Det er jo skrumpet lidt, faderen bjergede 50 læs hø.

Det berettes i 1769 at en Messehagel som Jens Jacobsen havde skænket kirken af rødt fjøjl med kors af guldsnore ”nu var gammel og grøn”. Men da havde den så også holdt i 100 år !

Sønnen Jacob blev præst i Skodborg, datteren Karen blev gift med Jacob Pedersen Hygum, præst i Hygum og sønnen Nis efterfulgte sin far i embedet. Muligvis var der også en søn Hans.

Senest redigeret=7 Maj 2014
     Jens blev gift med Sara Nisdatter Truelsen, datter af Nis Truelsen og Kirsten Marcusdatter. Jens Jacobsen Buch blev født cirka 1622 i Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg. Han var søn af Jacob Jensen Buch og Kirsten Truelsdatter Nissen. Jens Jacobsen Buch tog eksamen som student i 1639 i Frederiksborg. Han blev immatrikuleret 6 juni 1639 Københavns Universitet, København.3 Han var 6 april 1654 sognepræst i Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg.1 Han døde i 1688 i Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg.4
Far-Nat*Jacob Jensen Buch f. 1585, d. 1654
Mor-Nat*Kirsten Truelsdatter Nissen f. 1595, d. e 1620

Familie: Jens Jacobsen Buch og Sara Nisdatter Truelsen

Kildehenvisninger

 1. [S35] S. V. Wiberg, Wiberg.
 2. [S287] Thomas Christensen, Skanderup Sogns historie.
 3. [S464] S. Birket-Smidt, Kjøbenhavn Universitets Matrikel, Ianus Iacobi, e schola Fridricib.
 4. [S62] Pastor Aage Dahls præstehistoriske samlinger, 1975 Rigsarkivet.

Magdalene Nielsdatter Heniochus1

K, f. 1620, d. efter 1664
Senest redigeret=12 Nov 2007
     Magdalene Nielsdatter Heniochus blev født i 1620 i Sommersted, Gram, Haderslev. Hun var datter af Nicolai Knudsen Heniochus. Magdalene blev gift i 1647 i Sommersted?, Gram, Haderslev, med Hans Jacobsen Buch, søn af Jacob Jensen Buch og Kirsten Truelsdatter Nissen. Magdalene Nielsdatter Heniochus døde efter 1664 i Sommersted?, Gram, Haderslev.
Far-Nat*Nicolai Knudsen Heniochus f. 1590, d. 1646

Børn af Magdalene Nielsdatter Heniochus og Hans Jacobsen Buch

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.

Inger Knudsdatter Buch1,2

K, f. 1565
Senest redigeret=30 Jun 2009
     Inger blev gift med Anton Madsen. Inger Knudsdatter Buch blev født i 1565. Hun var datter af Knud Mogensen Buch og Marine Jensdatter.
Far-Nat*Knud Mogensen Buch f. c 1533, d. 12 Okt 1604
Mor-Nat*Marine Jensdatter f. 1530

Familie: Inger Knudsdatter Buch og Anton Madsen

Kildehenvisninger

 1. [S24] Steen Thomsen, online http://www.danbbs.dk/~stst/
 2. [S287] Thomas Christensen, Skanderup Sogns historie.

Ellen (?)

K, f. 1535
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Ellen blev gift med Hans Karstensen Kneus. Ellen (?) blev født i 1535. Hun blev bisat fra Kolding 13 oktober 1611.1

Børn af Ellen (?) og Hans Karstensen Kneus

Kildehenvisninger

 1. [S62] Pastor Aage Dahls præstehistoriske samlinger, 1975 Rigsarkivet.

Dorthe Hansdatter Kneus1

K, f. 1565
Senest redigeret=6 Jun 2009
     Dorthe Hansdatter Kneus blev født i 1565 i Harte-Bramdrup, Brusk, Vejle. Hun var datter af Hans Karstensen Kneus og Ellen (?) Dorthe blev gift 18 juni 1608 i Nagbøl, Skanderup, Anst, Ribe, med Jens Knudsen Buch, søn af Knud Mogensen Buch og Marine Jensdatter.
Far-Nat*Hans Karstensen Kneus f. c 1518, d. 26 Mar 1596
Mor-Nat*Ellen (?) f. 1535

Børn af Dorthe Hansdatter Kneus og Jens Knudsen Buch

Kildehenvisninger

 1. [S24] Steen Thomsen, online http://www.danbbs.dk/~stst/, Kilde: Dahls præstehistorie i: RA, håndskr.saml. XIV N.

Andreas Frederik Erichsen1

M, f. 6 juni 1816, d. 5 februar 1891
Andreas Frederik Erichsen, mens han boede i Svejts
Senest redigeret=1 Aug 2020
     Andreas Frederik Erichsen var garvermester i Schweiz. Han blev født 6 juni 1816 i Frederiksholms Kanal 6, København. Han var søn af Frederich Erichsen og Anna Margrethe Hennings. Andreas Frederik Erichsen blev døbt 7 juli 1816 i Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København.2 Andreas blev uddannet som garversvend hos Johan Julius Gram, der i øvrigt havde Søren Kierkegaard som logerende i 1848 (som sukkede over, at dennes arbejde havde "Sommeren igjennem plaget mig med Stank") 17 maj 1837. Andreas blev gift i 1849 med Anna Marie Catharine Zimmerli. Andreas Frederik Erichsen var 26 april 1860 garvermester i København. Han døde 5 februar 1891 i Stiftelsen Alderstrøst, Nørrebrogade 17-19, København, i en alder af 74 år. Hans ejendele blev skiftet 7 februar 1891.3 Han blev bisat fra Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, 11 februar 1891.4

Folketællinger og boliger

Folketælling1860Blegdamsvej 32, København5
Folketælling1880Bakkegårdsvej 14, Frederiksberg, København6
Folketælling1885Falkonér Allé 74, Frederiksberg, København7
Far-Nat*Frederich Erichsen f. 3 Dec 1780, d. 19 Feb 1833
Mor-Nat*Anna Margrethe Hennings f. 18 Jun 1792, d. 16 Okt 1873

Børn af Andreas Frederik Erichsen og Anna Marie Catharine Zimmerli

Kildehenvisninger

 1. [S438] Laurits Pedersen, Københavns Garverlavs Bog.
 2. [S3] , Frederik Eriksen, høker, Frederiksholms Kanal 238,
  Anne Margrethe Hennings., Kirkebog.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Smstds efter Garvermester Andreas Frederik Erichsen., som den 5. d. M. er død i "Alderstrøst" (Nørrebrogade 17).
  Mødt var afdødes enke Anna Catharine f. Zimmerlin, som forklarede, at Boet kun ejer nogle effekter til Værdi 100 Kr. som udbydes hende som ... for Begravelsesudgifter.
 4. [S3] , Kirkebog.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Andreas Frederik Erichsen 63 Gift Garvermester Husfader Kjøbenhavn
  Anna Chatarina Erichsen 59 Gift Husmoder Luzern Schweitz
  Emil Theodor Erichsen 30 Ugift Garverisvend Søn Luzern Schweitz.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, August Eriksen, 73 Aar, Gift, Garveribestyrer, Kjøbenhavn, Husfader, M
  Marie Eriksen, 63 Aar, Gift, , Zyrich,Schweitz, Hustru, K.

Anna Marie Catharine Zimmerli

K, f. 8 september 1819, d. 30 september 1898
Fra "Zimmy's Place"

From a letter dated March 28, 1967 from Adolph Zimmerli in New Jersey to my grandfather - Dana W. Zimmerli - in Jackson, MN...

"Some time ago I had a genealogist in Switzerland look up my ancestors. He found that the name was first mentioned as that of a witness to a deed for a monastery in the year 1265 with the spelling "Cimberlin." From there on, the name occurred in the towns of Zofingen and Aarburg, then spread to the villages of Oftringen, Rothrist, and others, all in the Canton of Aargau, with variations in the spelling, the most common spellings being Zimmerli and Zimmerlin. Later on the different families spread all over Switzerland and other European countries, and in the nineteenth century they started to emigrate to the United States and Canada. Especially in the U.S.A., the spelling underwent modifications, the ending becoming -le, -ly, -lie, -ling, -lein, and -ley. "
Senest redigeret=1 Aug 2020
     Anna Marie Catharine Zimmerli blev født 8 september 1819 i Luzern, Luzern, Schweiz. Anna blev gift i 1849 med Andreas Frederik Erichsen, søn af Frederich Erichsen og Anna Margrethe Hennings. Anna Marie Catharine Zimmerli blev nævnt i skiftet efter Andreas Frederik Erichsen 7 februar 1891.1 Anna Marie Catharine Zimmerli døde 30 september 1898 i Nørrebrogade 108, København, i en alder af 79 år. Hun blev bisat fra Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, på Frederiksberg Assistens Kirkegård 5 oktober 1898.2 Hendes ejendele blev skiftet 5 oktober 1898.3

Børn af Anna Marie Catharine Zimmerli og Andreas Frederik Erichsen

Kildehenvisninger

 1. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Smstds efter Garvermester Andreas Frederik Erichsen., som den 5. d. M. er død i "Alderstrøst" (Nørrebrogade 17).
  Mødt var afdødes enke Anna Catharine f. Zimmerlin, som forklarede, at Boet kun ejer nogle effekter til Værdi 100 Kr. som udbydes hende som ... for Begravelsesudgifter.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S493] Anna Zimmerlis skifte 797 (J 2 1), Smstds - efter Garvermester Andreas Frederik Eriksens enke Anna Marie Catherine, født Zimmerli, som den 30. f. M. er død Nørrebrogade 108 - 3. sal o. G.
  Mødt var sygeplejerske Mad. Marie Larsen, som forkl. at Afdøde havde boet hos hende og der har efterladt nogle Effekter og Gangklæder til Værdi højst 80 Kr., som udlagdes det svejtsiske Konsulat, som har bekostet afdødes begravelse med 135 Kr.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Andreas Frederik Erichsen 63 Gift Garvermester Husfader Kjøbenhavn
  Anna Chatarina Erichsen 59 Gift Husmoder Luzern Schweitz
  Emil Theodor Erichsen 30 Ugift Garverisvend Søn Luzern Schweitz.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, August Eriksen, 73 Aar, Gift, Garveribestyrer, Kjøbenhavn, Husfader, M
  Marie Eriksen, 63 Aar, Gift, , Zyrich,Schweitz, Hustru, K.
 7. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Marine Jensdatter1

K, f. 1530
Hun kan have været datter af Jens Buch - men det er kun en løs teori.

Dahls præstehistorie.
Fra Steen Thomsens database aug 2001.

Senest redigeret=30 Jun 2009
     Marine blev gift med Knud Mogensen Buch, søn af Mogens Knudsen Buch og (?) Ebbesdatter. Marine Jensdatter blev født i 1530 i Skanderup, Anst, Ribe. Hun var datter af Jens Knudsen Buch.
Far-Nat*Jens Knudsen Buch f. c 1497, d. e 1553

Børn af Marine Jensdatter og Knud Mogensen Buch

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.

Marcus Peder Friedrich Becker

M, f. 25 oktober 1762, d. 25 april 1829
Senest redigeret=2 Jan 2010
     Marcus Peder Friedrich Becker var grosserer i København. Han blev døbt 25 oktober 1762 i Åbenrå.1 Han var søn af Friedrich Becker og Catharina Elisabeth (?) Marcus blev gift 30 august 1797 i Frederiks Tyske Kirke, Strandgade 1, Christianshavn, København, med Mette Cathrine Wøldike, datter af Christopher Andreasen Wøldike og Elisabeth Lund. Marcus Peder Friedrich Becker døde 25 april 1829 i Brogade, København, i en alder af 66 år. Han blev bisat fra Christianshavn, København, 2 maj 1829.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Strandgade, København2
Far-Nat*Friedrich Becker
Mor-Nat*Catharina Elisabeth (?)

Familie: Marcus Peder Friedrich Becker og Mette Cathrine Wøldike

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peter Friderich Becker, 38, Gift, Grosser, 1, Huusbond, M
  Cathrine, 48, Gift, 2, hans Kone, K.

Jeremias Marcussen Wøldike1,2,3,4,5

M, f. 10 august 1736, d. 22 maj 1813
Fra Dansk Biografisk Lexikon:2

Wøldike, Jeremias, 1736-1813, Mathematiker, Søn af nedennævnte Professor Marcus W., var født i Kjøbenhavn 10. Avg. 1736, blev Student 1753, skrev forskjellige Dissertationer, deriblandt en mathematisk, og holdt som Dekan ved Kommunitetet en mathematisk Forelæsning. 1761 blev han Magister og rejste derefter udenlands med Stipendium. 1766 blev han Professor i Mathematik og Filosofi ved Sorø Akademi og 1787 Professor i Mathematik ved Universitetet. Her synes han kun at have holdt rent elementære Forelæsninger (efter Kaestners Bøger), og hans to Universitetsprogrammer bringe intet nyt. Han blev 19. Sept. 1769 gift med Sabine Margaretha Rosenstand-Goiske (f. i Viborg 1743, døbt 26. April), d. i Kbhvn. 9. Jan. 1809), Datter af Prof., Dr. Peder R.-G.. W. døde 22. Maj 1813.

Nyerup, Lit. Lex. Tidsskr. for Math. 1873, S. 162 f.
S. A. Christensen, Malhematikens Udvikling i Danmark og Norge i 18. Aarh.
Lengnick, Stamtavle over Familien Wøldike.


H. G. Zeuthen
Fra Weilbachs kunstnerleksikon:6

Wøldike, Jeremias, 1736-1813, Matematiker. F. 10. Aug. 1736 i Kbh., d. 23. Marts 1813 sst., begr. sst. (Ass.).

Forældre: Professor Marcus W. og Ingeborg Wulff. Gift 19. Sept. 1769 i Kbh. med Sabine
Margrethe RosenstandGoiske, døbt 26. April 1743 i Viborg, d. 9. Jan. 1809 i Kbh., D. af Konrektor, senere Stiftsprovst og Professor Peder R.-G. og Marie Benedicte Kneil (Kneyln).

Paa Sorø Akademi findes et Projekt til et kombineret Klokketaarn og Observatorium til Sorø Klosterkirke, udført 1785 af den kunstinteresserede Professor i Matematik J. W.; Tegn. indsendtes til C. F. Harsdorff, der gik imod Planen om Taarnet. Resterne af Kirkens oprindelige Taarn blev derpaa Sommeren 1785 helt nedrevet.

W., der antagelig har forfattet Inskriptionen paa Johs. Wiedewelts Holberg Sarkofag i Sorø Klosterkirke og haft Andel i dennes Tilblivelse samt i Omordningen af Kongegravene, forhindrede 1776 ved C. F. Harsdorffs og Johs. Wiedewelts Nyopstilling af Christoffer II.s og Valdemar Atterdags Monumenter i Sorø Klosterkirke at Bronzefigurerne blev supplerede og oppudsede.

M. Mackeprang i Sorø. Klostret. Skolen. Akademiet gennem Tiderne, 1, 1924, 265, 269; 11, 1931, 290-91.

E.W.L.
Fra Matematiken i Danmark7::

Jeremias Wøldike,

f. 10/8 1736 i København, blev 1753 student, 1761 magister, professor i matematik, 1766 i Sorø, 1787 ved Universitetet, død 22/5 1813.

Disputats, Borchs kollegium.

1. Dissertatio qva natura calculi literalis distinete evolvitur, 23 s. 4°; 1760,

Tale paa kongens fødselsdag.

2. Om at bestemme de levende Kræfters Maal. 28 s. 4?; Sorø 1768

Universitetsprogrammer,

3, De libella. 4 s, fol, ; 1792
4. De tabulis logarithmicis 4 s. fol; 1793,
5. Geometrica solutio problematis de describendo Circulo tres datos alios externe tangente, ad regulas Francesci Vietæ concinnata, 10 s, 4°; 1793,

Oversættelser,

1. Afhandling, som nøjagtig udvikler bogstavregningens natur
3. Om vaterpasset.
4. Om logaritmetavler
5. Geometrisk løsning af problemet om at beskrive en cirkel, der rører tre mindre givne cirkler udvendig, paa det nøjeste tilpasset til François Viètes regler.
Senest redigeret=21 Sep 2019
     Jeremias Marcussen Wøldike blev født 10 august 1736 i København. Han var søn af Marcus Pedersen Wøldike og Ingeborg Jeremiasdatter Wulff. Jeremias Marcussen Wøldike blev døbt 12 august 1736 i Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København.8 Han tog eksamen som student i 1753 i København. Han tog eksamen som magister 4 august 1761. Han var fadder ved dåben af Johan Peter Wøldike 11 oktober 1761 Tårnby Kirke, Englandsvej 340, Tårnby, Sokkelund, København. Jeremias Marcussen Wøldike var i 1766 professor i Mathematik og Filosofi i Sorø Akademi, Sorø. Jeremias blev gift 19 september 1769 i København med Sabine Margrethe Rosenstand Goiske, datter af Peder Rosenstand Goiske og Marie Benedicte Kneyln.8 Jeremias Marcussen Wøldike var i 1787 etatsråd, professor phil. (matematik) i Københavns Universitet, København. Han døde 22 maj 1813 i København i en alder af 76 år.

Folketællinger og boliger

Bolig11 juni 1757Borchs Kollegium, Store Kannikestræde, København9
Folketælling1771Sorø10
Folketælling1801Store Kannikestræde, København11
Far-Nat*Marcus Pedersen Wøldike f. 25 Nov 1699, d. 26 Sep 1750
Mor-Nat*Ingeborg Jeremiasdatter Wulff f. 8 Aug 1708, d. 28 Mar 1770

Børn af Jeremias Marcussen Wøldike og Sabine Margrethe Rosenstand Goiske

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).
 2. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 3. [S69] Holger Ehrencron-Müller, Forfatterlexicon indtil 1814.
 4. [S341] Lexicon, Jens Worm.
 5. [S457] Dr. Niels Nielsen, Matematiken i Danmark.
 6. [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen.
 7. [S502] Johannes E. Schrøder, online www.schroeder.dk.
 8. [S3] , Kirkebog.
 9. [S203] Hans Olrik m.fl., Borchs kollegium.
 10. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mandens navn: Jeremias Woldike
  Mandens erhverv: Professor i Mathematik og Philosofi
  Mandens alder: 35     
  Mandens civilstand: Gift
  Mandens nr. ægteskab: 1     
  Mand død (ja/nej): Nej
  Hustru død (ja(nej): Nej     
  Hustrus alder: 28
  Hustrus civilstand: Gift     
  Hustrus nr. ægteskab: 1
  Sogn: Sorø Købstad     
  Herred:      Alsted
  Amt: Sorø.
 11. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jeremias Wøldike, 65, Gift, , Professor,
  Sabine Margrethe Rosenstand, 58, Gift, , g J. Wøldike,
  Peter Rosenstand Wøldike, 20, Ugift, , Stud.,.

Sabine Margrethe Rosenstand Goiske1,2

K, f. 26 april 1743, d. 9 januar 1809
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Sabine Margrethe Rosenstand Goiske blev døbt 26 april 1743 i Viborg. Hun var datter af Peder Rosenstand Goiske og Marie Benedicte Kneyln. Sabine blev gift 19 september 1769 i Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, med Jeremias Marcussen Wøldike, søn af Marcus Pedersen Wøldike og Ingeborg Jeremiasdatter Wulff.3 Sabine Margrethe Rosenstand Goiske døde 9 januar 1809 i København i en alder af 65 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1771Sorø4
Folketælling1801Store Kannikestræde, København5
Far-Nat*Peder Rosenstand Goiske f. 1 Maj 1704, d. 13 Jun 1769
Mor-Nat*Marie Benedicte Kneyln f. 21 Mar 1719, d. 2 Nov 1779

Børn af Sabine Margrethe Rosenstand Goiske og Jeremias Marcussen Wøldike

Kildehenvisninger

 1. [S23] Th. Hauch-Fausbøll, Slægten Wøldike.
 2. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mandens navn: Jeremias Woldike
  Mandens erhverv: Professor i Mathematik og Philosofi
  Mandens alder: 35     
  Mandens civilstand: Gift
  Mandens nr. ægteskab: 1     
  Mand død (ja/nej): Nej
  Hustru død (ja(nej): Nej     
  Hustrus alder: 28
  Hustrus civilstand: Gift     
  Hustrus nr. ægteskab: 1
  Sogn: Sorø Købstad     
  Herred:      Alsted
  Amt: Sorø.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jeremias Wøldike, 65, Gift, , Professor,
  Sabine Margrethe Rosenstand, 58, Gift, , g J. Wøldike,
  Peter Rosenstand Wøldike, 20, Ugift, , Stud.,.