Juliane Elisabeth Marie Qvistgaard

K
Senest redigeret=21 Dec 2010
     Juliane Elisabeth Marie Qvistgaard var datter af Iver Peter Theodor Qvistgaard og Severine Elisabeth Ingerslev.
Far-Nat*Iver Peter Theodor Qvistgaard
Mor-Nat*Severine Elisabeth Ingerslev

Mathilde Qvistgaard

K
Senest redigeret=9 Dec 2016
     Mathilde Qvistgaard var datter af Iver Peter Theodor Qvistgaard og Severine Elisabeth Ingerslev.
Far-Nat*Iver Peter Theodor Qvistgaard
Mor-Nat*Severine Elisabeth Ingerslev

Elisabeth Qvistgaard

K
Senest redigeret=30 Dec 2008
     Elisabeth Qvistgaard var datter af Iver Peter Theodor Qvistgaard og Severine Elisabeth Ingerslev.
Far-Nat*Iver Peter Theodor Qvistgaard
Mor-Nat*Severine Elisabeth Ingerslev

Axel Theodor Casper Qvistgaard

M
Senest redigeret=17 Apr 2016
     Axel Theodor Casper Qvistgaard var søn af Iver Peter Theodor Qvistgaard og Severine Elisabeth Ingerslev.
Far-Nat*Iver Peter Theodor Qvistgaard
Mor-Nat*Severine Elisabeth Ingerslev

Marie Ingerslev Qvistgaard

K
Senest redigeret=9 Dec 2016
     Marie Ingerslev Qvistgaard var datter af Iver Peter Theodor Qvistgaard og Severine Elisabeth Ingerslev.
Far-Nat*Iver Peter Theodor Qvistgaard
Mor-Nat*Severine Elisabeth Ingerslev

Clara Emilie Friis

K
Senest redigeret=15 Dec 2009
     Clara Emilie Friis var datter af Johannes Friis og Dorthea Sophie Meulengracht.
Far-Nat*Johannes Friis
Mor-Nat*Dorthea Sophie Meulengracht

Familie: Clara Emilie Friis og Iver Peter Theodor Qvistgaard

Oluf Bech1

M
Senest redigeret=3 Apr 2015
     Oluf Bech var søn af Oluf Bech og Eliza Robinson.
Far-Nat*Oluf Bech
Mor-Nat*Eliza Robinson

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, BECH Oluf fb. Filialdirekter i Nationalbanken, R.DM.p.p.; f. 8. Okt. 1865 i Aarhus. Søn af Købmand Oluf Bech død 1905 og Hustru Eliza f. Robinson (død 1908); gift (30. Okt. 1894) m. Elisabeth B., f. 28. Jan. 1867 i Aarhus, Datter af Hofjægermester Th. Qvistgaard, Tousgaard (død 1910, se Kraks Blaa Bog 1910) og Hustru Elisabeth f. Ingerslev (død 1871). Alm. Forberedelseseks. (Aarhus) 1883; uddannet i Aarhuus Privatbank 1883-88; Assistent i Nationalbanken med Ansættelse ved Bankkontoret i Aarhus 1888; Bogholder ved Nationalbankens Filial i Aalborg 1900; fra 1901 Leder af Nationalbankens Filial i Kolding, af dens Filial i Aarhus 1923-36; Borgmester i Kolding 1916-23; finsk Vicekonsul 1923. Konsul fra 1933. Medlem af Kolding Byraad 1909-23; Medlem af Højres Amtsudvalg for Vejle Amt 1909 -19; Formand for Provinshandelsforeningernes Skoleudvalg 1913 -49; Medlem af Opgave-Kommissionen for de statskontrollerede Handelsdagskoleeksaminer 1913-48 og af Handelsskolekommissionen af 1918; Medlem af Forretningsudvalget i Sammenslutningen af danske Havne, Foreningens Formand 1921-24; Formand for Kolding Kunstforening 1903-23; Værge for Kolding Kirke 1911-23; Medlem af Bestyrelsen for den jydske Handelshøjskole 1918 -24 og Laanekassen for de sønderjydske Landsdele 1920; Medlem af Handelsskoleraadet til 1947 og af Kroneudrvalget 1920; Medlem af Bestyrelsen for Den jydske Handelsstands Centralforening 1921-23 og af Bestyrelsen for Aarhus Handelsforening 1923-36; Medlem af Statens Tilsynsraad lor Handelshøjskolen i Kbhvn. 1926; Medlem af Bestyrelsen for Aarhus Museums historiske Afdeling 1927-37; Næstformand i Likvidationskomitéen for Skive Bank Akts. i Likvidation fra Dec. 1928; Medlem af Bestyrelsen for Universitets Samvirket i Aarhus fra 1926 og af Bestyrelsen for Understøttelsesfondet for fremmede Magters Konsuler i Danmark fra 1936.

Holger Oluf Qvistgaard Bech1,2

M
Senest redigeret=15 Aug 2016
     Holger Oluf Qvistgaard Bech var søn af Oluf Bech og Elisabeth Qvistgaard.
Far-Nat*Oluf Bech
Mor-Nat*Elisabeth Qvistgaard

Børn af Holger Oluf Qvistgaard Bech og Inger Johanne Schjørring

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, BECH Holger ambassadør, K1. DM.p.p.; f. 19/2 1896 i Århus; søn af filialdirektør i Nationalbanken Oluf Bech (død 1958, se Blå Bog 1958) og hustru Elisabeth f. Qvistgaard (død 1955); gift 28/4 1928 m. Inger Johanne B., f. 31/10 1904 i Kolding, datter af dommer L J K Schjørring (død 1939, se Blå Bog 1938) og hustru Inger f. Petersen (død 1962).

  Student (Kolding) 1914; cand. jur. 1921; sekretær i udenrigsministeriet s. å.; vicekonsul i Chicago 1926-28; atter sekretær i ministeriet 1928, fuldmægtig 1932-35; legationssekr. i Geneve 1935-37 og i Helsingfors 1937-42; fuldmægtig i ministeriet 1942, kontorchef 1945; udenrigsråd og chef for udenrigsministeriets administrationsafd. 1949; personlig titel af og rang som overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister 1951; overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister i Rom 1953; ambassadør 1956; till. overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister i Nicosia 1960; overordentlig og befuldmægtiget ambassadør i Helsingfors 1961-66.

  Medl. af bestyrelsen for Carnegies Belønningsfond for Heltemod fra 1971.

  Har skrevet en række afhandlinger og artikler samt holdt oplysende foredrag over internationale emner.
  Udenl. ordner: B.K.3.; Fi.H.R.22.; Fi.L.l.; F.O.I.P.; F.Æ.L.3.; I.F.2*.; It.F.l.; L.E.2.; Le.S.4.; N.O.N.I.; N.St.0.2i.;S.N.2'.
 2. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Bech, Holger Oluf Qvistgaard, f. 19. Feb. 1896 i Aarhus (Pauls), S. af Ass. i Nationalbankens Filial i Aarhus, senere Direktør sst. Oluf B. og Elisabeth Qvistgaard, g. 28. Apr. 1928 i Bjerre Inger Johanne Schjørring, i. 31. Okt. 1904 i Kolding, D. af Ludolf Johan Krohn S. (se d.).
  1914 Student, Kolding, 12. Jan. 1921 cand. jur. (1.), 1. Maj s. A. fg. Sekr. i Udenrigsmin., 1. Jan. 1923 Sekr., 1. Jan. 1926 uds. Vicekonsul i Chicago, 1. Apr. 1928 paany Sekr. i Udenrigsmin., 12. Juli 1932 fg. Fuldm., 5. Apr. 1935 (fra 1. s. M.) kgl. udn., s. A. 1. Sekr. ved Danmarks faste Delegation ved Folkenes Forbund i Geneve, 1. Apr. 1937 Legationssekr. i Helsingfors, 26. Sep. s. A. R. af Dbg., 14. Marts 1942 (fra 1. Apr.) paany Fuldm. i Udenrigsmin., 30. Nov. 1945 (fra 1. Dec.) Kontorchef, 26. Sep. 1947 Dbm., 20. Dec. 1948 (fra 1. Jan. 1949) Chef for Udenrigsmin.s Administrationsafd. samt Udenrigsraad, 3. Sep. 1951 personlig Titel af og Rang som overordentlig Gesandt og befuldm. Minister, 1. Jan. 1952 K2. af Dbg., 30. Okt. 1953 (fra 1. Nov.) overordentlig Gesandt og befuldm. Minister i Rom.
  I. F. 2*.; B. K. 3.; Fi. H. R. 22.; F. Æ. L. 3.; F. O. I. P.; Le. S. 4.; L. E. 2.; N. O. N. 2.; N. St. O. 21; S. N. 21
  Broder: Gustav Theodor Ole Bech.

Gustav Theodor Ole Bech1

M
Senest redigeret=8 Nov 2016
     Gustav Theodor Ole Bech var søn af Oluf Bech og Elisabeth Qvistgaard.
Far-Nat*Oluf Bech
Mor-Nat*Elisabeth Qvistgaard

Kildehenvisninger

 1. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Bech, Gustav Theodor Ole, f. 29. Nov. 1898 i Aarhus (Pauls), d. 15. Marts 1927 i Kbh. (Andreas), S. af Ass. i Nationalbankens Filial i Aarhus, senere Direktør sst. Oluf B. og Elisabeth Qvistgaard.
  Ugift.
  1917 Student, Kolding, 26. Juni 1923 cand. polit. (1.), studerede 1923-24 Bankvidenskab i London, 1924 Sekr. i Valutaraadet, s. A. fg. Sekr. i Min. for Handel, Industri og Søfart, 6. Dec. 1926 Sekretær.
  Broder: Holger Oluf Qvistgaard Bech.

Ole Galthen Bech1

M
Senest redigeret=12 Sep 2016
     Ole Galthen Bech er søn af Holger Oluf Qvistgaard Bech og Inger Johanne Schjørring.
Far-Nat*Holger Oluf Qvistgaard Bech
Mor-Nat*Inger Johanne Schjørring

Familie: Ole Galthen Bech og Anelise Sand

Kildehenvisninger

 1. [S316] Sveinbjørnsson & Lynge Andersen Garde, Juridisk Stat 1981.

Kirsten Bech

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Kirsten Bech er datter af Holger Oluf Qvistgaard Bech og Inger Johanne Schjørring.
Far-Nat*Holger Oluf Qvistgaard Bech
Mor-Nat*Inger Johanne Schjørring

Frede Christiane Launy

K
Senest redigeret=17 Apr 2016
     Frede Christiane Launy var datter af Carl Ludvig Benedict Launy og Hulda Rosaura Malvina Lystager.
Far-Nat*Carl Ludvig Benedict Launy
Mor-Nat*Hulda Rosaura Malvina Lystager

Jørgen Ivar Launy Qvistgaard1

M
Senest redigeret=7 Mar 2018
     Jørgen Ivar Launy Qvistgaard var søn af Axel Theodor Casper Qvistgaard og Frede Christiane Launy.
Far-Nat*Axel Theodor Casper Qvistgaard
Mor-Nat*Frede Christiane Launy

Kildehenvisninger

 1. [S149] Qvistgaard slægtswebsite, online ukendt url.

Grethe Elisabeth Hulda Qvistgaard1

K
Senest redigeret=22 Mar 2017
     Grethe Elisabeth Hulda Qvistgaard var datter af Axel Theodor Casper Qvistgaard og Frede Christiane Launy.
Far-Nat*Axel Theodor Casper Qvistgaard
Mor-Nat*Frede Christiane Launy

Kildehenvisninger

 1. [S149] Qvistgaard slægtswebsite, online ukendt url.

Severin Nordentoft1

M
Senest redigeret=9 Dec 2016
     Severin Nordentoft var søn af Peder Nordentoft Thomsen og Christiane Vincentia Michelsen.
Far-Nat*Peder Nordentoft Thomsen
Mor-Nat*Christiane Vincentia Michelsen

Kildehenvisninger

 1. [S263] John Johnsson og Karl Dehlholm, Lægestanden 1907.

Knud Nordentoft Thomsen1,2

M
Senest redigeret=7 Mar 2018
     Knud Nordentoft Thomsen var søn af Severin Nordentoft og Marie Ingerslev Qvistgaard.
Far-Nat*Severin Nordentoft
Mor-Nat*Marie Ingerslev Qvistgaard

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog.
 2. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Nordentoft, Knud, f. 9. Marts 1895 i Thisted, d. o. 17. Juni 1953 ved Drukning i Kbh.s Havn (Johs.), S. af Læge, senere Overlæge, dr. med Thomas Severin Johannes N. og Marie Ingerslev Qvistgaard. G. 2. Aug. 1926 Bjørg Margrethe Marcker, f. 1. Juni 1905 i Hvidbjerg, Revs Hrd., separeret 21. Okt. 1947, D. af Toldrorsbetjent Schack M.
  1913 Student, Aarhus, 24. Jan. 1919 cand. jur. (1.), s. A. - 1922 i Amerika, en Tid Lærer ved en dansk Folkehøjskole i Californien, 1. Nov. 1922-24 Sagførerfuldm. i Kbh., 26. Juni 1923 cand. polit. (1.), 11. Dec. 1924 Sagførerfuldm. i Aarhus, 26. Maj 1926 Landsretssagfører i Kbh., 1929 i Grindsted, 1933 i Aarhus, 1939 i Hillerød, 1941 paany i Kbh., 12. Apr. 1948 ved Østre Landsrets Dom idømt 8 Aars Fængsel for sin Virksomhed under den tyske Besættelse; frakendtes samtidig for 10 Aar Retten til at udøve Sagførervirksomhed.
  Forfatter.

Philip Nordentoft Thomsen

M
Senest redigeret=7 Mar 2018
     Philip Nordentoft Thomsen var søn af Severin Nordentoft og Marie Ingerslev Qvistgaard.
Far-Nat*Severin Nordentoft
Mor-Nat*Marie Ingerslev Qvistgaard

Elise Nordentoft

K
Senest redigeret=15 Aug 2016
     Elise Nordentoft var datter af Severin Nordentoft og Marie Ingerslev Qvistgaard.
Far-Nat*Severin Nordentoft
Mor-Nat*Marie Ingerslev Qvistgaard

Benedict Nordentoft1,2

M
Senest redigeret=25 Jan 2020
     Benedict Nordentoft var søn af Severin Nordentoft og Marie Ingerslev Qvistgaard.
Far-Nat*Severin Nordentoft
Mor-Nat*Marie Ingerslev Qvistgaard

Familie: Benedict Nordentoft og Gerda Stapel

Kildehenvisninger

 1. [S649] Erik Krapper og Erik Strøby Albert Fabritius, Magisterstat 1951, Nordentoft, Benedict, adjunkt. F. 29. 8. 1903 Århus (F: overlæge Severin N. og Marie Ingerslev Quistgaard). G. 15. 4. 1946 Kbh.
  m. Gerda Eriksen, f. Stapel, f. 27. 8. 1906 Tårnborg (F: proprietær Ludvig S. og Emma Klinge). — St. (k) Århus 1922, c. m. 1930 (hist. krist, k.) 2. k. 80 p, oph. Askov Højsk. 1932—33. — Lærer v. Rønshoved Højsk. 1930—31, vandrelærer i Sydslesvig 1931—32, lærer v. Brøderup Højsk. 1933— 34, i Sydslesvig 1934—38, vik. v. Randers Statssk. 1. 1. 1939, adj. sst. 1. 8. 1939. — Form. f: Sønderjysk kreds af Studenter 1923—29, Sønderjysk Ungdomsforen. Randers 1941—46, amtssekr. f. Sydslesv. udv. i Randers amt 1949, leder af Ringen, Randers1944—45, medl. af frihedsrådets lokalkomite Randers 1944—45.
 2. [S453] Frihedsmuseets Modstandsdatabase, online http://modstand.natmus.dk/PersonSoegning.aspx, Nordentoft
  Født 29.08.1903
  Død 1965
  Adjunkt, adjunkt
  Region I (Nordjylland)

  Adresser
  Randers

       

  Notater
  Var medlem af Frihedsrådets Lokalkomité i Randers.

  Organisationstilknytning
  Frihedsrådets Lokalkomité
  Ringen

  Modstandsaktivitet
  Almen illegal aktivitet
  Lokalkomite
  Organisation

  Kildehenvisninger
  Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Poul Ole Eriksen korrespondance

  Litteraturhenvisninger
  Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 120
  Randers Statsskole under besættelsen (Palle Kirk, 1992), Historisk Aarbog fra Randers Amt, 1992, 68

  Udskriften er baseret på 3 registreringer
  Nordentoft, adjunkt
  Lokalkomite
       
  Region I (Nordjylland)
  Frihedsrådets Lokalkomité
  Litteratur
  1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 120
  Benedict Nordentoft, adjunkt
  Organisation
       
  Region I (Nordjylland)
  Ringen, Frihedsrådets Lokalkomité
  Arkivhenvisninger
  1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Poul Ole Eriksen korrespondance,
  Nordentoft, adjunkt
  Almen illegal aktivitet
       
  Region I (Nordjylland)
  Litteratur
  1) "Randers Statsskole under besættelsen" (Palle Kirk, 1992), Historisk Aarbog fra Randers Amt, 1992 68.

Vibeke Nordentoft

K
Senest redigeret=15 Aug 2016
     Vibeke Nordentoft var datter af Severin Nordentoft og Marie Ingerslev Qvistgaard.
Far-Nat*Severin Nordentoft
Mor-Nat*Marie Ingerslev Qvistgaard

Amalie Birgithe Cathrine Høstmark

K
Senest redigeret=15 Nov 2009
     Amalie Birgithe Cathrine Høstmark var datter af Niels Høstmark og Anne Christine Frich Høhne.
Far-Nat*Niels Høstmark
Mor-Nat*Anne Christine Frich Høhne

Emma Maria Kristine Qvistgaard

K
Senest redigeret=15 Apr 2014
     Emma Maria Kristine Qvistgaard var datter af Carl Vilhelm Qvistgaard og Amalie Birgithe Cathrine Høstmark.
Far-Nat*Carl Vilhelm Qvistgaard
Mor-Nat*Amalie Birgithe Cathrine Høstmark

Viggo Wilhelm Qvistgaard

M
Senest redigeret=25 Feb 2009
     Viggo Wilhelm Qvistgaard var søn af Carl Vilhelm Qvistgaard og Amalie Birgithe Cathrine Høstmark.
Far-Nat*Carl Vilhelm Qvistgaard
Mor-Nat*Amalie Birgithe Cathrine Høstmark

Ketty Amalia Wilhemine Qvistgaard

K
Senest redigeret=25 Feb 2009
     Ketty Amalia Wilhemine Qvistgaard var datter af Carl Vilhelm Qvistgaard og Amalie Birgithe Cathrine Høstmark.
Far-Nat*Carl Vilhelm Qvistgaard
Mor-Nat*Amalie Birgithe Cathrine Høstmark

Ida Marie Qvistgaard

K
Senest redigeret=11 Apr 2010
     Ida Marie Qvistgaard var datter af Carl Vilhelm Qvistgaard og Amalie Birgithe Cathrine Høstmark.
Far-Nat*Carl Vilhelm Qvistgaard
Mor-Nat*Amalie Birgithe Cathrine Høstmark

Alvilda Dagmar Emma Elise Qvistgaard

K
Senest redigeret=10 Feb 2012
     Alvilda Dagmar Emma Elise Qvistgaard var datter af Carl Vilhelm Qvistgaard og Amalie Birgithe Cathrine Høstmark.
Far-Nat*Carl Vilhelm Qvistgaard
Mor-Nat*Amalie Birgithe Cathrine Høstmark

Børn af Alvilda Dagmar Emma Elise Qvistgaard og Georg Hannibal Napoleon Dreyer

Sophus Frederik Quistgaard

M
Senest redigeret=25 Feb 2009
     Sophus Frederik Quistgaard var søn af Ludvig Emil Qvistgaard og Adelheide Juliane Henriette de Neergaard.
Far-Nat*Ludvig Emil Qvistgaard
Mor-Nat*Adelheide Juliane Henriette de Neergaard

Caroline Henriette Elisabeth Quistgaard

K
Senest redigeret=7 Dec 2009
     Caroline Henriette Elisabeth Quistgaard var datter af Ludvig Emil Qvistgaard og Adelheide Juliane Henriette de Neergaard.
Far-Nat*Ludvig Emil Qvistgaard
Mor-Nat*Adelheide Juliane Henriette de Neergaard

Barn af Caroline Henriette Elisabeth Quistgaard og Vilhelm Theodor Kall