Ingrid Kjerstine Lauritsen1

K
Senest redigeret=6 Feb 2017
     Ingrid Kjerstine Lauritsen var datter af Martinus Lauritsen og Anine Bak.
Far-Nat*Martinus Lauritsen
Mor-Nat*Anine Bak

Kildehenvisninger

 1. [S118] Henning Kristensen, "Henning Kristensen," e-mail til Michael Erichsen.

Herman Hans Samuel Rehling

M
Senest redigeret=30 Sep 2011
     Herman Hans Samuel Rehling var søn af Johan Rehling og Mette Marie Stricker.
Far-Nat*Johan Rehling
Mor-Nat*Mette Marie Stricker

Frederik August Rehling

M
Senest redigeret=30 Sep 2011
     Frederik August Rehling var søn af Johan Rehling og Mette Marie Stricker.
Far-Nat*Johan Rehling
Mor-Nat*Mette Marie Stricker

Annette Lyng Larsen1

K
Senest redigeret=31 Jul 2010
     Annette Lyng Larsen var datter af Otto Larsen og Anna Lyng.
Far-Nat*Otto Larsen
Mor-Nat*Anna Lyng

Barn af Annette Lyng Larsen og Peter Richardt Kall

Kildehenvisninger

 1. [S355] Richardt, online http://www.bruun-richardt.dk

Tage Bull1,2,3,4

M
Senest redigeret=6 Mar 2016
     Tage Bull var søn af Gustav Ludvig Bull og Clara Louise Pauline Puggaard.
Far-Nat*Gustav Ludvig Bull
Mor-Nat*Clara Louise Pauline Puggaard

Familie: Tage Bull og Sigrun Schalburg

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, BULL Tage Gesandt, K'. DM. p.p.; f. 5. Juli 1881 i Kbhvn.; Søn af Amtsforvalter Gustav Bul! (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Louise f. Puggaard (død 1924); gift (1935) m. Sigrun B. (dekoreret med N. H. VII Fr. K.), Datter af Grosserer Jean Schalburg og Hustru Bertha f. Kastrup (død 1938).
  Student (Metropolitanskolen) 1899: cand. jur. 1908; Assistent i Ministeriet for Handel og Søfart 1909: tillige Sekretær hos Ministeren 1310; Assistent i Udenrigsministeriet 1911; Attaché ved Gesandtskabet i Paris 1912-13, varetog Udenrigsministeriets løbende Forbindelser med Pressen 1914-16: Legationssekretær til Tjeneste i Ministeriet 1916 -, i. Legationssekretær i London 1919; Legationsraad og Chargé d'Affaires ad interim i Spanien 1922, tillige i Portugal 1926; Legationsraad i Paris 1935, i Haag 1938, i Rom fra 1940; Chargé d'Affaires a. i. i Rom 1944 -47; personlig Titel af og Rang som overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister 1947.
  Udenl. Ordener: Chin.G.H.3.; I.F.2.; N.St.O.31.; P.Chr.2.; Sp.C.III 2*.
 2. [S222] Munthe, online http://genealogy.munthe.net
 3. [S223] Bo Lidegaard, "Danmarks uafhængige udenrigstjeneste 1940-1945."
 4. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Bull, Tage, f. 5. Juli 1881 i Kbh. (Holmens), S. af Gustav Ludvig B. (se d.). g. 9. Juli 1935 i Madrid Sigrun Schalburg, f. 8. Apr. 1882 i Kbh. (Frue) (N. H. VII Fr. K.), (g. 1° 10. Jan. 1902 Peder (Peer) Axel Holm (se. d.), Ægteskabet opløst 1909, D. af Vinhandler Jens (Jean) Heinrich S. og Bertha Alma Kastrup.
  1899 Student, Metropolitansk., 23. Juni 1908 cand. jur. (1.), s. A. fg. Ass. i Min. for Handel og Søfart, 29. Juli 1909 Volontør i Udenrigsmin., 1. Okt. s. A. - 31. Jan. 1910 og fra 1. Juni 1911 kst. Ass., 1. Okt. 1912 Volontør i Paris, 1. Apr. - 30. Sep. 1913 Attaché sst., 1. Jan. 1914-30. Apr. 1916 varetaget Udenrigsmin.s løbende Presseforretninger, 1. Aug. 1914 Ass., 1. Maj 1916 kst. Legationssekr. til Tj. i Udenrigsmin., 10. Feb. 1919 i London, 13. Sep. s. A. Legationssekr., 30. Nov. 1920 R. af Dbg., 1. Maj 1921 kgl. Udn., 5. Sep. s. A. Legationsraad, 1. Feb. 1922 Legationssekr. (Chargé d'affaires) i Madrid, 26. Sep. 1925 Dbm., 4. Feb. 1926 till. Legationsraad i Lissabon, 1. Sep. 1935 Legationssekr. i Paris, 15. Juli 1937 (fra 1. Jan. 1938) i Haag, 3. Nov. 1939 (fra 1. Feb. 1940) i Rom, 1944-47 Chargé d'affaires ad i. sst., 26. Sep. 1946 K2. af Dbg., 8. Okt. 1947 tillagt personlig Titel og Rang som overordentlig Gesandt og befuldm. Minister, 10. Maj 1951 (fra 31. Juli) Afsk.
  Chin. G. H. 3*.; I. F. 2.; N. St. O. 31.; P. Chr. 22.; Sp. C. III. 2*.

Gustav Ludvig Bull1,2

M
Senest redigeret=6 Mar 2016

Barn af Gustav Ludvig Bull og Clara Louise Pauline Puggaard

Kildehenvisninger

 1. [S222] Munthe, online http://genealogy.munthe.net
 2. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Bull, Gustav Ludvig, f. 12. Apr. 1853 i Kbh. (Frue), d. 17. Juni 1927 sst. (Garn.), S. af Carl Ludvig B. (se d.). g. 14. Maj 1880 i Kbh. (Holmens) Clara Louise Paulina Puggaard, f. 20. Maj 1854 paa Hjuleberg i Abild Sogn i Halland, d. 6. Dec. 1924 i Kbh. (Garn.), D. af Godsejer, dr. phil. Hans Christopher Vilhelm P. og Henriette Louise Amalie Wormstrup.
  1871 Student, Metropolitansk., 15. Jan. 1878 cand. jur. (h.), 1879 Kopist i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, 1. Maj 1882 Ass. i Finansmin.s 1. Revisionsdept., 22. Maj 1895 Fuldm., s. A. till. fg. Ekspeditionssekr., 19. Juni 1899 (fra 1. Juli) Kontorchef i 3. Revisionskontor, 18. Dec. s. A. (fra 1. Jan. 1900) i 1. Revisionskontor, 14. Dec. 1903 Chef for Finansmin.s 1. Revisionsdept., 9. Nov. 1904 R. af Dbg., 11. Maj 1908 Amtsforvalter for Kbh.s Amtstuedistr., 23. Feb. 1923 (fra 31. Marts) Afsk., 31. Marts s. A. Dbm.
  Till. Skovkasserer.
  Søn: Tage Bull.

Clara Louise Pauline Puggaard1

K
Senest redigeret=29 Dec 2010

Barn af Clara Louise Pauline Puggaard og Gustav Ludvig Bull

Kildehenvisninger

 1. [S222] Munthe, online http://genealogy.munthe.net

Karen Kirstine Christensen

K
Senest redigeret=21 Maj 2011
     Karen Kirstine Christensen var datter af Christen Jensen og Nille Cathrine Pedersen.
Far-Nat*Christen Jensen
Mor-Nat*Nille Cathrine Pedersen

Familie: Karen Kirstine Christensen og Hans Andersen

Christen Jensen

M
Senest redigeret=27 Feb 2008

Nille Cathrine Pedersen

K
Senest redigeret=15 Aug 2008

Barn af Nille Cathrine Pedersen og Christen Jensen

Maren Kirstine Jensdatter

K
Senest redigeret=28 Nov 2014
     Maren Kirstine Jensdatter var datter af Jens Nielsen og Anna Henriksen.
Far-Nat*Jens Nielsen
Mor-Nat*Anna Henriksen

Barn af Maren Kirstine Jensdatter

Niels Peder Jensen

M
Senest redigeret=7 Sep 2017
     Niels Peder Jensen var søn af Rasmus Jensen og Maren Kirstine Jensdatter.
Far-Nat*Rasmus Jensen
Mor-Nat*Maren Kirstine Jensdatter

Karen Marie Dorthea Jensen

K
Senest redigeret=10 Jan 2020
     Karen Marie Dorthea Jensen var datter af Rasmus Jensen og Maren Kirstine Jensdatter.
Far-Nat*Rasmus Jensen
Mor-Nat*Maren Kirstine Jensdatter

Familie: Karen Marie Dorthea Jensen og Peter Christian Svane

Jensine Jensen

K
Senest redigeret=7 Sep 2017
     Jensine Jensen var datter af Rasmus Jensen og Maren Kirstine Jensdatter.
Far-Nat*Rasmus Jensen
Mor-Nat*Maren Kirstine Jensdatter

Carl August Sølling1

M
Senest redigeret=6 Jun 2020
Far-Nat*Hans Christian Mauritzen Sølling
Mor-Nat*Christiane Helene Caroline Antonie Sølling

Barn af Carl August Sølling og Bertha Margrethe Petersen

Kildehenvisninger

 1. [S113] Max Grohshennig og Th. Hauch-Fausbøll, Grohshennig.

Bertha Margrethe Petersen

K
Senest redigeret=6 Jun 2020
     Bertha Margrethe Petersen var datter af Peter Petersen og Emma Nicoline Holst.
Far-Nat*Peter Petersen
Mor-Nat*Emma Nicoline Holst

Barn af Bertha Margrethe Petersen og Carl August Sølling

Emma Nicoline Holst

K
Senest redigeret=21 Jul 2010
     Emma Nicoline Holst var datter af Ole Nicolai Holst og Bertha Rasmussen.
Far-Nat*Ole Nicolai Holst
Mor-Nat*Bertha Rasmussen

Barn af Emma Nicoline Holst og Peter Petersen

Peter Petersen

M
Senest redigeret=21 Jul 2010

Barn af Peter Petersen og Emma Nicoline Holst

Jane Brix Bech1

K
Senest redigeret=10 Mar 2012
     Jane Brix Bech er datter af Niels Kristian Bech og Anne Margrethe Brix Back.
Far-Nat*Niels Kristian Bech
Mor-Nat*Anne Margrethe Brix Back

Kildehenvisninger

 1. [S410] Lauegaardsfamilien, online http://www.lauegaardsfamilien.dk/

Christen Larsen

M
Senest redigeret=27 Sep 2007
     Christen Larsen var søn af Poul Hansen og Karen Marie Larsdatter.
Far-Nat*Poul Hansen
Mor-Nat*Karen Marie Larsdatter

Familie: Christen Larsen og Mette Kirstine Kristensen

Mette Kirstine Kristensen

K
Senest redigeret=8 Okt 2007
     Mette Kirstine Kristensen var datter af Lars Christian Christensen og Anna Poulsdatter.
Far-Nat*Lars Christian Christensen
Mor-Nat*Anna Poulsdatter

Familie: Mette Kirstine Kristensen og Christen Larsen

Lars Christian Christensen

M
Senest redigeret=29 Jan 2009

Barn af Lars Christian Christensen og Anna Poulsdatter

Poul Hansen

M
Senest redigeret=1 Aug 2007

Barn af Poul Hansen og Karen Marie Larsdatter

Peder Jensen Brandi

M
Senest redigeret=23 Okt 2016
     Peder Jensen Brandi var søn af Jens Christian Brandi og Karoline Sophie Ernstsen Villaume.
Far-Nat*Jens Christian Brandi
Mor-Nat*Karoline Sophie Ernstsen Villaume

Inger Marie Brandi1

K
Senest redigeret=23 Okt 2016
     Inger Marie Brandi var datter af Jens Christian Brandi og Karoline Sophie Ernstsen Villaume.
Far-Nat*Jens Christian Brandi
Mor-Nat*Karoline Sophie Ernstsen Villaume

Kildehenvisninger

 1. [S229] Dansk Slægtsforskning, Handest.

Petrine Brandi

K
Senest redigeret=23 Okt 2016
     Petrine Brandi var datter af Jens Christian Brandi og Karoline Sophie Ernstsen Villaume.
Far-Nat*Jens Christian Brandi
Mor-Nat*Karoline Sophie Ernstsen Villaume

Kirstine Brandi

K
Senest redigeret=23 Okt 2016
     Kirstine Brandi var datter af Jens Christian Brandi og Karoline Sophie Ernstsen Villaume.
Far-Nat*Jens Christian Brandi
Mor-Nat*Karoline Sophie Ernstsen Villaume

Erhard Martinus Brandi

M
Senest redigeret=23 Okt 2016
     Erhard Martinus Brandi var søn af Jens Christian Brandi og Karoline Sophie Ernstsen Villaume.
Far-Nat*Jens Christian Brandi
Mor-Nat*Karoline Sophie Ernstsen Villaume

Ella Martine Brandi

K
Senest redigeret=23 Okt 2016
     Ella Martine Brandi var datter af Jens Christian Brandi og Karoline Sophie Ernstsen Villaume.
Far-Nat*Jens Christian Brandi
Mor-Nat*Karoline Sophie Ernstsen Villaume

Familie: Ella Martine Brandi og Vilhelm Karl Nielsen

Ulla Jørgensen1

K
Senest redigeret=20 Feb 2009
     Ulla Jørgensen er datter af Erik Jørgensen og Ingrid Munch.
Far-Nat*Erik Jørgensen
Mor-Nat*Ingrid Munch

Barn af Ulla Jørgensen og Peter Richardt Kall

Kildehenvisninger

 1. [S355] Richardt, online http://www.bruun-richardt.dk