Iver Nielsen

M, f. cirka 1300, d. efter 1334
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Iver Nielsen var væbner i Hjerndrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev. Iver blev gift med Thomasdatter Juel. Iver Nielsen blev født cirka 1300. Han var søn af Niels Vognsen og Iversdatter Saltensee. Iver Nielsen døde efter 1334.
Far-Nat*Niels Vognsen f. a 1260
Mor-Nat*Iversdatter Saltensee f. 1260

Børn af Iver Nielsen og Thomasdatter Juel

Peter Rosenstand Goiske1,2

M, f. 9 maj 1773, d. 27 marts 1850
Fra Dansk Biografisk Lexikon:1

Rosenstand-Goiske, Peter, 1773-1850, Generalavditør og militær-juridisk Forfatter. Han er født 9. Maj 1773 i Gunslev paa Falster, hvor Faderen, Magister Jens R.-G., en Søn af ovfr. nævnte Prof. theol. Peder R.-G. (d. 1769), var Præst. Moderen hed Anna Cathrine f. Kjerulff. I 1789 blev han Student fra Roskilde Skole, 1793 juridisk Kandidat, 1796 Avditør ved det sjællandske Infanteriregiment, 1800 Overavditør og Højesteretsadvokat og 1804 Generalavditør ved Søetaten, fra hvilket Embede han entledigedes 1812 paa Grund af Svagelighed. Derefter levede han som sindssvag i Kjøbenhavn til sin Død, 27. Marts 1850. Han blev 1799 gift med Maria Benedicte Wøldike (f. 1775 d. 1853), en Datter af Etatsraad, Professor Jeremias W. I 1801 blev han Medlem af den Kommission, der udsendtes til Vestindien i Anledning af de dansk-vestindiske Øers Tilbagelevering af Englænderne, og i 1807 af Overkrigskommissionen i Sagen mod Generalerne Peymann, Bielefeldt og Gedde m. fl. angaaende Kjøbenhavns Kapitulation. -- R.-G. har gjort sig fortjent af den militære Lovkyndighed dels ved sin «Krigsret for den danske Landmagt», et for sin Tid særdeles godt Værk, der udkom i 2 Bind 1799-1801 som den første systematiske Fremstilling af den dansk-norske Militærret, dels ved sin med megen Flid og Omhu. udarbejdede Samling af «Reskripter, Resolutioner og Kollegialbreve den danske (d. e. dansk-norske) Krigsmagt til Lands angaaende» for Tiden fra 1670-1800, som han udgav i Aarene 1803-5. Denne er senere ved Krigsbestyrelsens Foranstaltning bleven fortsat af Hedegaard m. fl. og bruges endnu.

Barfod, Den falsterske Gejstligheds Personalhist. II.
Erslew, Forf. Lex.


H. C. Steffensen.
Senest redigeret=6 Jan 2010
     Peter Rosenstand Goiske blev født 9 maj 1773 i Gundslev, Falsters Nørre, Maribo. Han var søn af Jens Pedersen Rosenstand Goiske og Anne Marie Cathrine Kjærulf. Peter Rosenstand Goiske tog eksamen som student i 1789 i Roskilde. Han tog eksamen som cand. jur. 19 juni 1793. Peter blev gift 27 juli 1799 i Garnisons Kirke, Skt. Annæ Plads 4, København, med Maria Benedicte Dorthea Wøldike, datter af Jeremias Marcussen Wøldike og Sabine Margrethe Rosenstand Goiske. Peter Rosenstand Goiske var 16 maj 1800 overretsprokurator. Han var 6 april 1804 generalauditør for søetaten. Han gik på pension 24 maj 1812; på grund af svagelighed. Han døde 27 marts 1850 i Brolæggerstræde, København, i en alder af 76 år. Han blev bisat fra Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, 2 april 1850.3

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Adelgaden, Roskilde4
Folketælling1801København5
Folketælling1840Brolæggerstræde, København6
Folketælling1845Brolæggerstræde, København7
Folketælling1850Brolæggerstræde, København8
Far-Nat*Jens Pedersen Rosenstand Goiske f. 9 Sep 1746, d. 14 Apr 1777
Mor-Nat*Anne Marie Cathrine Kjærulf f. 3 Aug 1746, d. 15 Aug 1805

Børn af Peter Rosenstand Goiske og Maria Benedicte Dorthea Wøldike

Kildehenvisninger

 1. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 2. [S97] H. Hjorth-Nielsen, Danske Prokuratorer.
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ane Marie Cathrine Rosenstand fød Kierulf K 41 enke 1 Lever af Pension Præste Enke
  Peder Rosenstand M 14 ugift Discipel i Skoelen Hendes Børn
  Marie Benedicte [Rosenstand] K 11 ugift Hendes Børn
  Peder Rosenstand Wøldiche M 5 ugift Hendes Mands Søster Søn.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peter Rosenstand-Goiske, 28, Gift, , Overauditør,
  Marie Benedicte Rosenstand Wøldike, 26, Gift, , g Rosenst-Goisk,
  Nanna [Rosenstand-Goiske], 1, Ugift, , Fader P. R-G.,.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rosenstand Gocske??, 67 , Gift, , Generalauditeur, paa Pension,
  Maria Bendicta Wøldike, 65 , Gift, , hans Kone,
  Nanna Rosenstand Gocske??, 40 , Ugift, , deres Datter,
  Alfred Rosenstand Gocske??, 38 , Ugift, , deres Søn, fuldmægtig i Rentekammeret,
  Dagmar Rosenstand Gocske, 35 , Ugift, , Deres Datter.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rolgeftand Gørske M 72 Gift Gunneløv paa Falster Generaland paa Pension
  Maria Benedikte Dorethea Gølske født Wøldike K 70 Gift Sorøe Hans Kone
  Nanna Aajehand Gølske K 45 Ugift Kjøbenhavn Deres Datter
  Alfred Aajehand Gøske M 43 Ugift Kjøbenhavn Deres Søn, ??
  Dagmar Aajehand Gøske K 40 Ugift Kjøbenhavn Deres Datter.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peter Rosenstand Goiske, 77, Gift, , generalauditeur paa pension, Gunsløv paa Falster
  Marie Benedicte Rosenstand Goiske født Wøldike, 75, Gift, , hans kone, Sorøe
  Nanna Rosenstand Goiske, 50, Ugift, , hans datter, Kjøbernhavn
  Dagmar Rosenstand Goiske, 48, Ugift, , hans datter, Kjøbernhavn
  Alfred Rosenstand Goiske, 48, Ugift, , kammerraad, Arkivar under Indenrigsministeriet, Kjøbernhavn.

Cecilie Pedersdatter Skram til Rundtoft1

K, f. cirka 1342, d. efter 1397
Senest redigeret=31 Okt 2010
     Cecilie blev gift med Segebod Krummedige til Mehlbeck og Løgismose, søn af Johan Krummedige. Cecilie Pedersdatter Skram til Rundtoft blev født cirka 1342 i Matrup, Tyrsting, Skanderborg. Hun var datter af Peder Skram og Edele Saltensee. Cecilie Pedersdatter Skram til Rundtoft døde efter 1397.
Far-Nat*Peder Skram f. c 1280
Mor-Nat*Edele Saltensee

Barn af Cecilie Pedersdatter Skram til Rundtoft og Segebod Krummedige til Mehlbeck og Løgismose

Kildehenvisninger

 1. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog.

Marie Benedicte Kneyln

K, f. 21 marts 1719, d. 2 november 1779
Senest redigeret=14 Jun 2017
     Marie Benedicte Kneyln blev døbt 21 marts 1719 i Ålborg. Marie blev gift 13 juli 1740 i Viborg med Peder Rosenstand Goiske. Marie Benedicte Kneyln døde 2 november 1779 i København i en alder af 60 år. Hun blev bisat fra Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København.

Børn af Marie Benedicte Kneyln og Peder Rosenstand Goiske

Anne Böhme1

K, f. 6 marts 1591, d. 22 oktober 1631
Senest redigeret=5 Mar 2011
     Anne blev gift med Joachim Schwartzkopf. Anne Böhme blev født 6 marts 1591. Hun var datter af Georg Böhme og Agnes Krauthoff. Anne Böhme døde 22 oktober 1631 i Rostock, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland, i en alder af 40 år.
Far-Nat*Georg Böhme
Mor-Nat*Agnes Krauthoff d. f 1608

Familie: Anne Böhme og Joachim Schwartzkopf

Kildehenvisninger

 1. [S492] Kristine Krauthoff, "Kristine Krauthoff," e-mail til Michael Erichsen, 2011.

Simon Hansen

M, d. 1700
Senest redigeret=19 Mar 2009
     Simon Hansen blev født i 02. Sg. Store Vedbygård, Olsker, Nørre, Bornholm. Han var søn af Hans Mortensen og Gertrud Simonsdatter. Simon Hansen døde i 1700 i Olsker, Nørre, Bornholm. Hans ejendele blev skiftet 19 marts 1700.1 Han blev bisat 19 marts 1700.
Far-Nat*Hans Mortensen f. c 1596, d. c 1691
Mor-Nat*Gertrud Simonsdatter d. f 1700

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Simon Hansen, 2. Sg. Olsker.
  Afg. Fader: Hans Mortensen, 2. Sg. Olsker. 1 Faster.
  Afg. Moder: Gjertrud Simonsdatter. 1 bror. 1 søster.
  A: Kirstene Mortensdatter, død, var gm. Hans Jensen, Pedersker. 2 døt.
       1: Karen Hansdatter, ”rejst udenlands for 15 år siden.”. Værge: Søn, Morten Hansen, Olsker.
       2: Margrethe Hansdatter, død, var gm. Bendt Hansen, Østermarie. 1 søn. 2 døt.
            a: Mons Bendtsen, Østermarie.
            b: Seigne Michelsdatter, gm. Esper Jensen, Østermarie.
            c: Kirstene Bendtsdatter, gm. Peder Mickelsen, Østermarie.
  B: Hans Simonsen, Hasle, død. 3 søn. 1 dat.
       1: Simon Hansen, Hasle.
       2: Anders Hansen, Hasle.
       3: Hans Hansen, udenlands.
       4: Gjertrud Hansdatter, udenlands. Værge: Bror, Simon Hansen.
  C: Kirstene Simonsdatter, død, var gm. Rasmus Larsen, Nyker. 1 dat.
       1: Anne ?, gm. Morten Mouritzen, Sandvig.

Joachim Schwartzkopf1

M, d. 22 oktober 1631
Senest redigeret=5 Mar 2011
     Joachim Schwartzkopf var senator i Rostock, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland. Joachim blev gift med Anne Böhme, datter af Georg Böhme og Agnes Krauthoff. Joachim Schwartzkopf døde 22 oktober 1631.

Familie: Joachim Schwartzkopf og Anne Böhme

Kildehenvisninger

 1. [S492] Kristine Krauthoff, "Kristine Krauthoff," e-mail til Michael Erichsen, 2011.

Erasmus Böhme

M, f. før 1599, d. 1 september 1631
Senest redigeret=5 Mar 2011
     Erasmus Böhme var borgmester i Neubrandenburg, Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland. Han blev født før 1599. Han var søn af Georg Böhme og Agnes Krauthoff. Erasmus Böhme døde 1 september 1631 da den katolske alliances kejserlige tropper under general Tilly erobrede og ødelagde Neubrandenbrug.
Far-Nat*Georg Böhme
Mor-Nat*Agnes Krauthoff d. f 1608

Cecilie Lavesdatter

K, f. før 1290
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Cecilie Lavesdatter blev født før 1290.1 Hun var datter af Lage Lagesen Litle. Cecilie blev gift før 1314 med Nicolaus Johansen Uf, søn af Johannes Uf.
Far-Nat*Lage Lagesen Litle f. f 1252, d. e 1293

Børn af Cecilie Lavesdatter og Nicolaus Johansen Uf

Kildehenvisninger

 1. [S54] Aage Kure, "Aage Kure," e-mail.

Nicolaus Bramdroph

M, f. cirka 1323, d. før 1376
Senest redigeret=1 Dec 2007
     Nicolaus blev gift med Cathrine (?) Nicolaus Bramdroph blev født cirka 1323. Han var søn af Peder Skram og Edele Saltensee. Nicolaus Bramdroph døde før 1376.
Far-Nat*Peder Skram f. c 1280
Mor-Nat*Edele Saltensee

Familie: Nicolaus Bramdroph og Cathrine (?)

Helene Catherina van den Hardt

K, f. 17 juni 1702
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Helene Catherina van den Hardt blev født 17 juni 1702 i Ødis, Nørre Tyrstrup, Vejle. Helene blev gift 4 juli 1726 i Ødis, Nørre Tyrstrup, Vejle, med Henrich Krahe.

Barn af Helene Catherina van den Hardt og Henrich Krahe

Marianne Schram Sørensen

K
Senest redigeret=30 Sep 2019
     Marianne Schram Sørensen er datter af Addi Bente Schram Petersen.
Mor-Nat*Addi Bente Schram Petersen f. 28 Dec 1933, d. 19 Jun 1997

Barn af Marianne Schram Sørensen og Ivan Christensen

Cathrine (?)

K, d. efter 1376
Senest redigeret=10 Dec 2007
     Cathrine blev gift med Nicolaus Bramdroph, søn af Peder Skram og Edele Saltensee. Cathrine (?) døde efter 1376.

Familie: Cathrine (?) og Nicolaus Bramdroph

Johan Krummedige1

M
Senest redigeret=31 Okt 2010
     Johan Krummedige var søn af Grote Iven Krummedige. Johan Krummedige var også kendt som Henneke Krummedige. Han beseglede vistnok den holstenske adels forbund med navnet Henneke Krummedige i 1323. Han ejede Brockdorff og Beidenfleth i 1342. Han kaldes i Lybækkernes klager 'Vorgeten Sone' i 1342. Han gav formentlig med sin broder Iven og Johannes Leueselle for deres frænde Lyder Krummediges sjæl renter af dennes søns, deres 'fætter' Eggert Krummediges gods i Stelnow og Growel til Itzehoe kloster i 1348. Han nævnes sammen med Iven Engel Krummedige i 1351.
Far-Nat*Grote Iven Krummedige

Barn af Johan Krummedige

Kildehenvisninger

 1. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog.

Niels Nielsen Krog

M, f. 1645, d. 6 oktober 1680
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Niels Nielsen Krog blev født i 1645 i Århus. Han tog eksamen som student i 1662 i Århus. Han var 21 august 1669 kapellan i Virring, Sønderhald, Randers.1 Han var 25 marts 1674 sognepræst og provst i Skive. Niels blev gift 4 november 1674 med Cathrine Majoner, datter af Hans Jørgen Majoner og Hylleborg Jensdatter Roed. Niels Nielsen Krog tog eksamen som magister i 1675. Han døde 6 oktober 1680 i Skive.

Familie: Niels Nielsen Krog og Cathrine Majoner

Kildehenvisninger

 1. [S35] S. V. Wiberg, Wiberg.

Nicoline Jacobsen

K, f. 25 december 1860, d. 22 april 1925
Senest redigeret=19 Sep 2019
     Nicoline Jacobsen blev født 25 december 1860 i Vejlby, Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing. Hun var datter af Jacob Christensen Vilhelmsborg og Bodil Marie Nielsdatter. Nicoline Jacobsen blev døbt 1 januar 1861 i Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing.1 Hun blev konfirmeret 4 april 1875 i Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing.1 Hun døde 22 april 1925 i Sønderborg Hospital, Sydvang 1, Sønderborg, i en alder af 64 år. Hun blev bisat fra Sønderborg 27 april 1925.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1870Vejlby, Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing3
Far-Nat*Jacob Christensen Vilhelmsborg f. 19 Apr 1820, d. 27 Aug 1883
Mor-Nat*Bodil Marie Nielsdatter f. 16 Jan 1823, d. 20 Okt 1882

Familie: Nicoline Jacobsen og Niels Christian Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S3] , Skt. Jørgensbjerg 5, Sønderborg, Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jacob Christensen, 49, Gift, Fiskeriet,
  Bodil Maria Neilsen, 47, Gift, ,
  Christen Jakosen, 15, Ugift, ,
  Maria Katrine Jakosen, 13, Ugift, ,
  Nikoline Jakosen, 9, Ugift, ,
  Betel Jakosen, 4, Ugift, ,.

Theodorus Adolph Gotlob Rehling1,2

M, f. 2 april 1754, d. 7 april 1759
Senest redigeret=28 Sep 2019
     Theodorus Adolph Gotlob Rehling blev døbt 2 april 1754 i Haslev, Ringsted, Sorø.3 Han var søn af Johan Johansen Rehling og Regina Dorothea Andreasdatter Wøldike. Theodorus Adolph Gotlob Rehling døde 7 april 1759 i Haslev, Ringsted, Sorø, i en alder af 5 år. Han blev bisat fra Haslev, Ringsted, Sorø, 10 april 1759.3
Far-Nat*Johan Johansen Rehling f. 13 Jun 1703, d. 23 Mar 1775
Mor-Nat*Regina Dorothea Andreasdatter Wøldike f. 22 Aug 1725

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).
 2. [S36] H. Hjorth Nielsen, Familien Rehling.
 3. [S3] , Kirkebog.

Mette Marie Stricker1

K, f. 21 september 1796, d. 1 december 1860
Senest redigeret=5 Feb 2011
     Mette Marie Stricker blev født 21 september 1796 i Trankebar, Tamil Nadu, Indien. Hun var datter af Otto Christian von Stricker og Charlotte Amalie Sundt. Mette blev gift 9 maj 1810 i Zionskirken, Trankebar, Tamil Nadu, Indien, med Johan Rehling, søn af Johan Andreas Rehling og Susanna Franck Beckmann. Mette Marie Stricker døde 1 december 1860 i Helsingør i en alder af 64 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1850Nørrevold 45, København2
Folketælling1855Stjernegade og Brøndstræde, Helsingør3
Far-Nat*Otto Christian von Stricker f. 15 Jul 1754, d. 1819
Mor-Nat*Charlotte Amalie Sundt f. 22 Aug 1766, d. 25 Feb 1804

Børn af Mette Marie Stricker og Johan Rehling

Kildehenvisninger

 1. [S36] H. Hjorth Nielsen, Familien Rehling.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Carl August Möller, 40, Gift, førhen registreringsassesor ?? i Tranquebar, Odense, M
  Frederikke Augusta Møller født Rehling, 25, Gift, ---, Tranquebar, K
  Johanne Nicoline Rehling Møller, 8, Ugift, børn, Tranquebar, K
  Carl August Møller, 5, Ugift, børn, Tranquebar, M
  Marie Christina Møller, 4, Ugift, børn, Odense, K
  Otto Christian Rehling Møller, 3, Ugift, børn, Kjøbenhavn, M
  En Udøbt Pige, 1, Ugift, børn, Do., K
  Mette Marie Rehling født S??, 54, Enke, enke efter oberst og guveneur J. Rehling, Tranquebar, K
  Charlotte Mantze Regine Rehling, 24, Ugift, datter, Tranquebar, K
  Carl Johan August Nosby Rehling, 12, Ugift, sønnesøn, Batavia i Ostindien, M.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Carl A. Møller, 45, Gift, Odense, På wærtpenge, forhen fuldmægtig og const. reg. råd i T
  Frederikke Rehling, 30, Gift, Tranquebar, Hans kone
  Johanne Møller, 13, Ugift, Tranquebar, Deres datter
  C. August Møller, 10, Ugift, Tranquebar, Deres søn
  Marie C. Møller, 9, Ugift, Odense, Deres datter
  Otto C. Møller, 8, Ugift, København, Deres søn
  Metha C. Møller, 6, Ugift, København, Deres datter
  F. August Møller, 3, Ugift, Helsingør, Deres søn
  Agnes C. Møller, 2, Ugift, Helsingør, Deres datter
  Metha Maria Rehling, 59, Enke, Tranquebar, Gouverneur-enke
  Mantze Charlotte Regine Rehling, 29, Ugift, Tranquebar, Fornævntes datter !!

Karen Michelsdatter

K, f. cirka 1741
Senest redigeret=23 Jun 2009
     Karen Michelsdatter blev født cirka 1741. Hun var datter af Michel Larsen og Else Jensdatter. Karen blev gift 11 december 1778 med Lauritz Knudsen.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Odby, Refs, Thisted1
Far-Nat*Michel Larsen
Mor-Nat*Else Jensdatter

Familie: Karen Michelsdatter og Lauritz Knudsen

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lauritz Knudsen, 36, Gift, 1, Bonde og gaardbeboer, husbonde
  Karen Michelsdatter, 46, Gift, 2, , madmoder
  Jens Pedersen, 12, -, , søn af første ægteskab
  Cicel Lauritzdatter, 6, -, , datter af andet ægteskab
  Maren Nielsdatter, 27, ugift, , tjenestepige 1787.

Niels Vognsen

M, f. anslagsvis 1260
Senest redigeret=10 Sep 2007
     Niels Vognsen var Ridder & kongelig råd. Niels blev gift med Iversdatter Saltensee. Niels Vognsen blev født anslagsvis 1260.

Folketællinger og boliger

BoligTveden, Karup, Dronninglund, Hjørring

Børn af Niels Vognsen og Iversdatter Saltensee

Iversdatter Saltensee

K, f. 1260
Senest redigeret=14 Sep 2007
     Iversdatter blev gift med Niels Vognsen. Iversdatter Saltensee blev født i 1260.

Børn af Iversdatter Saltensee og Niels Vognsen

Kirsten Christensdatter

K, f. 26 september 1817
Senest redigeret=16 Sep 2019
     Kirsten Christensdatter blev døbt 26 september 1817 i Engbjerg, Vandfuld, Ringkøbing.1 Hun blev født 26 september 1817 i Engbjerg, Vandfuld, Ringkøbing. Hun var datter af Christen Jacobsen Skidenvad og Johanne Sørensdatter. Kirsten Christensdatter blev konfirmeret i 1832 i Engbjerg, Vandfuld, Ringkøbing.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Vejlby, Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing2
Bolig24 marts 1837Slesvig, Gottorp1
Far-Nat*Christen Jacobsen Skidenvad f. 17 Dec 1793, d. 16 Apr 1864
Mor-Nat*Johanne Sørensdatter f. 11 Maj 1783, d. 14 Jun 1863

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Jachobsen, 42, gift, lever af sin Jordlod
  Johanne Sørensdatter, 51, gift, hans Kone
  Jachob Christensen, 14, ugift, deres Barn
  Bertel Christensen, 13, ugift, deres Barn
  Kirsten Christensdatter, 17, ugift, deres Barn
  Else Christensdatter, 9, ugift, deres Barn.

Joan Morgenstjærne

K
Senest redigeret=21 Aug 2016

Familie: Joan Morgenstjærne og Jan-Eric Erichsen

Johan Peder Frederiksen

M, f. 22 marts 1835
Senest redigeret=28 Sep 2019
     Johan Peder Frederiksen blev født 22 marts 1835 i Holte, Søllerød, Sokkelund, København. Han var søn af Frederik Konrad Bøye og Ellen Maria Pedersen. Johan Peder Frederiksen blev døbt 17 maj 1835 i Søllerød, Sokkelund, København.1 Han blev konfirmeret i 1850 i Søllerød, Sokkelund, København. Johan blev gift 4 maj 1862 i Søllerød, Sokkelund, København, med Ellen Jonasdatter.1
Far-Nat*Frederik Konrad Bøye f. 7 Nov 1790, d. 26 Mar 1855
Mor-Nat*Ellen Maria Pedersen f. 6 Maj 1804, d. 7 Maj 1870

Familie: Johan Peder Frederiksen og Ellen Jonasdatter

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederich Bøie, 50, gift, , Huusmd og Arbeidsmd,
  Ellen Marie Pedersen, 38, gift, , hans Kone,
  Boline Frederichsen, 12, ugift, , deres Børn,
  Karen Frederichsen, 8, ugift, , deres Børn,
  Johan Frederichsen, 5, ugifte, , deres Børn,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik Bøie, 55, gift, husmand, arbejdsmand, husfader, Søllerød
  Ellen Pedersen, 42, gift, husmoder, Asminderød Sogn, Fr.borg Amt
  Boline Frederiksen, 17, ugift, barn, Søllerød
  Karen Frederiksen, 13, ugift, barn, Søllerød
  Johan Frederiksen, 10, ugift, barn, Søllerød
  Lisbeth Frederiksen, 1, ugift, barn, Søllerød.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lars Larsen, 57, Gift, , Gårdmand, Huusfader, Søllerød Sogn, Københavns Amt

  Johan Peter Frederiksen, 15, Ugift, , Tjenestedreng, Søllerød Sogn, Københavns Amt.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Lars Larsen, 60, gift, her i sognet, gårdmand

  Johan Peter Frederiksen, 20, her i sognet, tjenestefolk.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Peter Frederiksen, 44, Gift, Søllerød Sogn, Københavns Amt, Husfader, Daglejer, M
  Ellen Frederiksen, f. Jonassen, 48, Gift, Sverige, Hans Kone, K
  Johan Carl Frederiksen, 13, Ugift, Søllerød Sogn, Københavns Amt, Deres Barn, M.

Frederik Jensen

M, f. 3 maj 1855
Senest redigeret=21 Sep 2019
     Frederik Jensen blev født 3 maj 1855 i Holte, Søllerød, Sokkelund, København. Han var søn af Jens Pedersen og Karen Sophie Frederiksen. Frederik Jensen blev døbt 6 maj 1855 i Søllerød, Sokkelund, København.1 Han blev konfirmeret 24 april 1870 i Søllerød, Sokkelund, København.1 Han var før 1890 arbejdsmand i landbruget i Søllerød, Sokkelund, København.

Folketællinger og boliger

Folketælling1860Holte, Søllerød, Sokkelund, København2
Folketælling1890Holte, Søllerød, Sokkelund, København3
Far-Nat*Jens Pedersen f. c 1824, d. 16 Mar 1872
Mor-Nat*Karen Sophie Frederiksen f. 27 Maj 1832, d. 13 Jun 1892

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Jens Pedersen, 37, gift, Holbæk
  Karen Sophie Frederiksen, 28, gift, her i Sognet
  Christoffer Jensen, 8, ugift, do
  Frederik Jensen, 5, do, do.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Martha Petræa Christine de Svanenskjold

K, f. 16 oktober 1788, d. 2 marts 1797
Senest redigeret=28 Sep 2019
     Martha Petræa Christine de Svanenskjold blev født 16 oktober 1788 i Overberg, Krogstrup, Horns, Frederiksborg. Hun var datter af Peter de Svanenskjold og Regina Dorothea Cathrine Qvistgaard. Martha Petræa Christine de Svanenskjold blev døbt 11 november 1788 i Krogstrup, Horns, Frederiksborg. Hun døde 2 marts 1797 i Krogstrup, Horns, Frederiksborg, i en alder af 8 år. Hun blev bisat fra Krogstrup, Horns, Frederiksborg, 7 marts 1797.
Far-Nat*Peter de Svanenskjold f. 13 Jan 1765, d. 17 Feb 1829
Mor-Nat*Regina Dorothea Cathrine Qvistgaard f. 19 Sep 1766, d. 17 Maj 1827

Carl Adolph Mühlensteth

M, f. 22 oktober 1814, d. 26 marts 1859
Senest redigeret=28 Sep 2019
     Carl Adolph Mühlensteth var krigsassessor. Han blev døbt 22 oktober 1814 i Holmens Kirke, Holmens Kanal 21, København. Han var søn af Malte Christian Conrad Mühlensteth og Johanne Martine Nicoline Marie de Svanenskjold. Carl Adolph Mühlensteth døde 26 marts 1859 i en alder af 44 år.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1840Balsamgade, København2
Far-Nat*Malte Christian Conrad Mühlensteth f. 13 Apr 1786, d. 24 Jan 1852
Mor-Nat*Johanne Martine Nicoline Marie de Svanenskjold f. 15 Jun 1787, d. 19 Apr 1861

Kildehenvisninger

 1. [S67] Vilhelm Richter, Dødsfald i Danmark.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Maltha C. Mühlenfleth M 53 Gift Kommandant i Nyboder
  Line Svaneskjold K 52 Gift Hans Kone
  Carl Adolf Mühlenfleth M 29 Ugift Deres Søn.

Witta Nichelsdatter Seidelin1

K, f. 24 april 1695
Senest redigeret=19 Sep 2019
     Witta Nichelsdatter Seidelin blev født 24 april 1695 i Skanderborg. Hun var datter af Nichel Seidelin og Cathrine Lüxdorph. Witta Nichelsdatter Seidelin var fadder ved dåben af Nicol Seidelin Bøgh 23 august 1717 Grundfør Kirke, Grundfør, Vester Lisbjerg, Århus. Witta blev gift i 1719 med Niels Sørensen Langballe. Witta Nichelsdatter Seidelin blev bisat fra Ølsted, Vester Lisbjerg, Århus, 20 juni 1734.2
Far-Nat*Nichel Seidelin f. 1666, d. 12 Jul 1737
Mor-Nat*Cathrine Lüxdorph f. 1662, d. 5 Nov 1757

Familie: Witta Nichelsdatter Seidelin og Niels Sørensen Langballe

Kildehenvisninger

 1. [S77] Mogens Seidelin, Den Seidelinske Slægtsbog.
 2. [S386] Laila Olsen, "Witta Nicolsdatter Seidelin," e-mail til Michael Erichsen, 2009.

Johanne de Neergaard1

K, f. 23 juni 1746, d. 9 april 1804
Senest redigeret=18 Feb 2009
     Johanne de Neergaard blev født 23 juni 1746 i Ringsted Kloster, Ringsted. Johanne blev gift 13 juli 1761 i Ringsted med Niels Jørgensen de Svanenskjold til Svanholm. Johanne de Neergaard døde 9 april 1804 i København i en alder af 57 år. Hun blev bisat fra Krogstrup, Horns, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Svanholm, Krogstrup, Horns, Frederiksborg
Folketælling1801Gothersgade 91, København2

Barn af Johanne de Neergaard og Niels Jørgensen de Svanenskjold til Svanholm

Kildehenvisninger

 1. [S123] Erh. Qvistgaard, Slægten 'de Svanenskjolds' stamfader.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johanne Neergaard, 55, Enke, Lever af sine Midler, ?? ?? Svanholm, Eier og Huusmoder, K
  Johanne Nicoline Svanenskjold, 14, Ugift, frit hos Konen ??, En Sønnedatter af Huusmoderen, K.

Niels de Svanenskjold

M, f. 15 februar 1795, d. 2 december 1804
Senest redigeret=28 Sep 2019
     Niels de Svanenskjold blev født 15 februar 1795 i Overberg, Krogstrup, Horns, Frederiksborg. Han var søn af Peter de Svanenskjold og Regina Dorothea Cathrine Qvistgaard. Niels de Svanenskjold blev døbt 6 marts 1795 i Krogstrup, Horns, Frederiksborg. Han døde 2 december 1804 i Krogstrup, Horns, Frederiksborg, i en alder af 9 år. Han blev bisat fra Krogstrup, Horns, Frederiksborg, 10 december 1804.

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Gothersgade 91, København1
Far-Nat*Peter de Svanenskjold f. 13 Jan 1765, d. 17 Feb 1829
Mor-Nat*Regina Dorothea Cathrine Qvistgaard f. 19 Sep 1766, d. 17 Maj 1827

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peter Svanenskjold, 37, Gift, , Hofjunker,
  Regine Qvistgaard, 35, Gift, , g P.Svanenskjol,
  Marie Christine [Svanenskjold], 11, Ugift, , Fader Peter S.,
  Ane Cathrine Georgine [Svanenskjold], 8, Ugift, , Fader Peter S.,
  Niels [Svanenskjold], 5, Ugift, , Fader Peter S.,
  Marthe Reline Julia [Svanenskjold], 4, Ugift, , Fader Peter S.,
  Morten Joachim Ferdinand [Svanenskjold], 2, Ugift, , Fader Peter S.,.