Grethe (?)1

K
Senest redigeret=11 Feb 2011

Barn af Grethe (?) og Svend Thrige Andersen

Kildehenvisninger

 1. [S486] Slægten Spangsberg, online http://www.kajj.dk

Thomas Ludvig Rørdam1,2

M, f. 11 maj 1836, d. 30 oktober 1894
Fra Dansk Biografisk Lexikon:3

Rørdam, Thomas Ludvig, 1836-94, Præst, fødtes 11. Maj 1836 paa Harboøre, hvor hans Fader, Hans Nicolai Kellermann R., en Broder til ovennævnte Hans Chr. og Peter R., da var Præst; hans Moder, Valdemarine Charlotte f. Birkedal, var en Søster til Præsten V. B.. 12 Aar gammel kom han, da Faderen var bleven forflyttet til Ondløse og Søndersted paa Sjælland, i Roskilde Skole, og fra den blev han dimitteret til Universitetet 1854. 1861 blev han theologisk Kandidat, og 1863 ægtede han Clara Sophie Clausen, Datter af Præsten Emil Theodor C.. Det nygifte Par tog Bolig i Stege, hvor T. R., under Præsten F. E. Boisens Ægide, havde aabnet en privat Skole; han var tillige en flittig Medarbejder ved Boisens «Budstikke», og enkelte af hans Bidrag til dette Tidsskrift (navnlig den varmtfølte Artikel «Hvad Kirkeklokken nu fortæller», 15. Dec. 1864) vakte stor Paaskjønnelse. Virksomheden i Stege fik imidlertid en brat Afslutning, da Brystsvaghed nødte ham til allerede i Efteraaret 1865 ved Venners Hjælp at søge Helbredelse i Syden. Opholdet i Italien skaffede ham dog ikke Sundheden tilbage; først ved en energisk Diæt blev han saa rask, at han 1868 kunde overtage et Kapellani i Rerslev paa Sjælland. 5 Aar efter blev han Sognepræst i Norup paa den fynske Slette; 1879 blev han forflyttet til Vejlø og 1892 til Gamtofte. Her bukkede han allerede 30. Okt. 1894 under for et Hjærteonde, som i flere Aar havde lammet hans Arbejde. R. var en irenisk Natur, der paa forskjellig Vis, navnlig ved Udgivelsen af «Kirkebladet» (siden 1877), stræbte at tilvejebringe Forstaaelse imellem den grundtvigske Retning og dens kirkelige Modstandere, særlig den indre Mission. Han var en varm Ven af Bethesdamøderne og Santhalmissionen, og da «det forenede Venstre» var dannet, skrev han «Vennebrev til Grundtvigianerne i «det forenede Venstre» (1874) for at drage sine Meningsfæller bort fra en Sammenslutning, der i hans Øjne var en falsk Alliance. Det var en Artikel af ham (i «Dansk Kirketid.» 1878, Nr. 10), der vakte en langvarig Fejde om Bjørnstjerne Bjørnsons Stilling til Kristendommen.

Højskolebladet XIX og XX.
Til Minde om Pastor Th. R. (1895).
Dagbogsoptegnelser af Th. R.s efterladte Dagbøger (1896).Fr. Nielsen.
Senest redigeret=8 Jun 2017
     Thomas Ludvig Rørdam blev født 11 maj 1836 i Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing. Han var søn af Hans Nicolai Kellermann Rørdam og Valdemardine Charlotte Birkedal. Thomas Ludvig Rørdam blev døbt 7 juli 1836 i Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing. Han tog eksamen som student i 1854 i Roskilde. Han tog eksamen som cand. theol. 19 juni 1861. Thomas blev gift 22 juli 1863 i Vartov Kirke, Løngangsstræde 24, København, med Clara Sophie Clausen, datter af Emil Theodor Clausen og Elisabeth Davidsdatter Monrad. Thomas Ludvig Rørdam var 11 november 1868 sognepræst i Rerslev-Vindinge, Skodborg, Ringkøbing. Han var 12 juni 1873 sognepræst i Norup, Lunde, Odense. Han var 20 november 1879 sognepræst i Vejlø-Vester-Egesborg, Hammer, Præstø. Han var 29 juli 1892 sognepræst i Gamtofte, Båg, Odense. Han døde 30 oktober 1894 i Gamtofte, Båg, Odense, i en alder af 58 år af en hjertesygdom.
Far-Nat*Hans Nicolai Kellermann Rørdam f. 13 Sep 1804, d. 23 Sep 1884
Mor-Nat*Valdemardine Charlotte Birkedal f. 18 Jun 1811, d. 3 Jul 1885

Barn af Thomas Ludvig Rørdam og Clara Sophie Clausen

Kildehenvisninger

 1. [S89] Sofus Elvius, Danmarks Præstehistorie i årene 1869-1884.
 2. [S113] Max Grohshennig og Th. Hauch-Fausbøll, Grohshennig.
 3. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Nicolaj Rørdam, 36, Gift, Sognepræst
  Charlotte V. Rørdam Født Birchedal, 29, Gift, kone
  Cathrine Giorgia S. Rørdam, 7, Ugift, barn
  Johanne Emilie Rørdam, 5, Ugift, barn
  Thomas Ludvig Rørdam, 4, Ugift, barn
  Ludvig Birchedahl Rørdam, 2, Ugift, barn.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Nicolai Kellerman Rørdam M 41 Gift Sognepræst 1 Serup Sogn Aarhus Amt [Viborg Amt]
  Charlotte Waldemarsd. Rørdam K 34 Gift Præstens Hustru ft 1840: født Birchedahl 1 Borre Sogn PræstøAmt
  Georgia Ch. Sanøe Rørdam K 12 Ugift Deres Børn Ft 1840: Catrine Georgia S. Rørdam 5 år 1 Harboøre Sogn Ringkøbing Amt
  Joh Emilie Rørdam [Johanne Emilie Rørdam] K 11 Ugift Deres Børn Ft 1840: Johanne Emilie Rørdam 4 år 1 Harboøre Sogn Ringkøbing Amt
  Th. Ludvig Rørdam [Thomas Ludvig Rørdam] M 9 Ugift Deres Børn Ft 1840: Thomas Ludvig Rørdam 1 Harboøre Sogn Ringkøbing Amt
  Lud. Birchedahl Rørdam [Ludvig Birchedahl Rørdam] M 7 Ugift Deres Børn Ft 1840: Ludvig Birchedahl Rørdam 1 Her i Sognet
  Bol. Charlotte Rørdam [Bollette Charlotte Rørdam] K 5 Ugift Deres Børn Født 6 August 1840 1 Her i Sognet
  H. Christian Rørdam [Hans Christian Rørdam] M 3 Ugift Deres Børn Født 24 Marts 1842 1 Her i Sognet
  Emilie Rørdam K 1 Ugift Deres Børn 1 Her i Sognet.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Nicolai Kellermann Rørdam, 46, gift, Sognepræst, Serup i Jylland,
  Waldemardine Charlotte Rørdam født Birchedal, 39, gift, hans kone, Aabben gård på Møn,
  Chatrine Georgia Samsø Rørdam, 17, ugift, deres barn, Harboøre i Jylland,
  Johanne Emilie Rørdam, 16, ugift, deres barn, Harboøre i Jylland,
  Thomas Ludvig Rørdam, 14, ugift, deres barn, Harboøre i Jylland,
  Ludvig Birchedal Rørdam, 12, ugift, deres barn, Glenstrup i Jylland,
  Bolette Charlotte Rørdam, 10, ugift, deres barn, Glenstrup i Jylland,
  Hans Christian Rørdam, 8, ugift, deres barn, Glenstrup i Jylland,
  Emilie Georgine Rørdam, 5, ugift, deres barn, Glenstrup i Jylland,
  Christian Holger Rørdam, 4, ugift, deres barn, Glenstrup i Jylland,.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Clara Sofie Rørdam, f. Clausen, 40, Gift, Gimlinge Sogn, Sorø Amt, Præstefrue, K
  Thomas Ludvig Rørdam, 43, Gift, Harboøre, Rinkjøbing Amt, Husfader, Sognepræst, M
  Ingeborg Elisabeth Rørdam, 15, Ugift, Stege, Hendes Barn, K
  Astrid Rørdam, 11, Ugift, RudsVedby Sogn, Holbæk Amt, Hendes Barn, K
  Gudrun Thomasdatter Rørdam, 2, Ugift, Norup Sogn, Odense Amt, Hendes Barn, K
  Holger Thomassøn Rørdam, 1, Ugift, Norup Sogn, Odense Amt, Hendes Barn, M
  Elisabet Davidsdatter Clausen, f. Monrad, 66, Enke, Kjøbenhavn, Husfruens Moder, K
  Anna Beata Clausen, 38, Ugift, Boeslunde Sogn, Sorø Amt, Husfruens Søster, K.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Thomas Ludvig Rørdam, M, 53, Gift, sognepræst, husfader, Harboøre
  Clare Sofie Rørdam, K, 50, Gift, husmoder, Gimlinge
  Elisabeth Davidsdatter Klausen, K, 76, Enke, præsteenke, pensionær, Kjøbenhavn
  Anna Beate Klausen, K, 48, Ugift, pensionær, Boslunde
  Gudrun Thomasdatter Rørdam, K, 12, Ugift, barn, Norup
  Holger Thomasen Rørdam, M, 11, Ugift, barn, Norup.

John Hugan Moyston

M, f. 2 august 1772, d. 23 december 1844
Senest redigeret=4 Maj 2007
     John Hugan Moyston blev født 2 august 1772 i Schenectady, Schenectady, New York, USA. John blev gift 25 marts 1799 i Schenectady, Schenectady, New York, med Ann Lytle. John Hugan Moyston døde 23 december 1844 i Schenectady, Schenectady, New York, i en alder af 72 år.

Barn af John Hugan Moyston og Ann Lytle

Else Inger Thomsen

K
Senest redigeret=6 Dec 2019
     Else Inger Thomsen er datter af Astrid Christiane Andersen.
Mor-Nat*Astrid Christiane Andersen f. 6 Okt 1912

Margrethe Cathrine Larsdatter1

K, f. september 1723, d. 9 oktober 1788
Senest redigeret=12 Nov 2007
     Margrethe Cathrine Larsdatter blev født september 1723 i 09. Vg. Store Bjergegård, Vestermarie, Vester, Bornholm. Hun var datter af Lars Pedersen West og Kirstine Wefstsdatter. Margrethe blev gift cirka 1745 i Bornholm med Arist Poulsen Dam, søn af Poul Jensen og Karen Olsdatter. Margrethe Cathrine Larsdatter blev nævnt i skiftet efter Lars Pedersen West 17 april 1748.2 Margrethe Cathrine Larsdatter blev nævnt i skiftet efter Karen Larsdatter 17 februar 1754.3 Margrethe blev gift cirka 1762 med Hans Hellesen, søn af Hellis Haagensen og Bodil Hansdatter. Margrethe Cathrine Larsdatter døde 9 oktober 1788 i Rutsker, Nørre, Bornholm, i en alder af 65 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1771Vestermarie, Vester, Bornholm
Folketælling178706. Sg. Hallegård, Nyker, Vester, Bornholm
Far-Nat*Lars Pedersen West f. c 1700, d. 1748
Mor-Nat*Kirstine Wefstsdatter f. 1692, d. 26 Jul 1765

Familie: Margrethe Cathrine Larsdatter og Arist Poulsen Dam

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Lars Pedersen, sandemand, 4. Sg. Rø.
  Kirstine Wefstsdatter. Laugv: Wefst Jensen, Slotsladegård, Olsker.
  3 døt.
  A: Cathrine Larsdatter, gm. Arist Poulsen, Årsbalegård, Klemensker.
  B: Ellen Kirstine Larsdatter, f. 1725. Værge: Farbror, Hendrich Pedersen, 24. Gård, Rø.
  C: Anna Elsebeth Larsdatter, f. 1730. Værge: Farbror, Hans Pedersen, 25. Gård, Rø.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Karne Larsdatter, enke, 15. Sg. Rø.
  Afg. Peder Hendrichsen.
  3 søn. 2 døt.
  A: Lars Pedersen, død. 3 døt.
  1: Margrethe Larsdatter, gm. Arist Poulsen, 41. Sg. Klemensker.
  2: Ellen Kirstine Larsdatter. Værge: Hans Pedersen, 4. Sg. Rø.
  3: Anne Elisabeth Larsdatter, gm. Lars Jensen, 26. Sg. Rø.
  B: Hendrich Pedersen, 12. Sg. Østerlars.
  C: Hans Pedersen, 25. Sg. Rø.
  D: Ellen Kirstine Pedersdatter, død, var gm. Hans Hansen, 3. Vg. Østerlars. 4 søn. 3 døt.
  Første kuld:
  1: Peder Espersen, myndig.
  2: Maren Espersdatter, f. 1736. Værge: Bertel Jacobsen, 38. Sg. Klemensker.
  3: Ellen Espersdatter, f. 1740. Værge: Jep Hellisen, 19. Vg. Østerlars.
  4:Karen Espersdatter, f. 1740. Værge: Frands Hellisen, 30. Sg. Østermarie.
  Andet Kuld:
  5: Wefst Hansen, f. 1743.
  6: Hans Hansen, f. 1745.
  7: Esper Hansen, f. 1747. Værge: Far.
  E: Kirsten Pedersdatter.

Gerda Louise Andersen1

K, f. 13 august 1897, d. 26 september 1972
Senest redigeret=13 Jun 2010
     Gerda Louise Andersen blev født 13 august 1897 i København. Hun var datter af August Andersen og Alma Louise Petersen. Gerda blev gift 17 maj 1918 i København med Georg Emanuel Rørdam Bonnevie, søn af Hans Rørdam Bonnevie og Thora Wilhelmine Augusta Thorup. Gerda Louise Andersen døde 26 september 1972 i Randers Kloster, Randers, i en alder af 75 år. Hun blev bisat fra Lyngby, Djurs Sønder, Randers.

Folketællinger og boliger

Folketælling1901Schacksgade 1, København2
Folketælling1911Nørre Farimagsgade 17, København2
Bolig1 november 1911Nørre Farimagsgade 17, København3
Folketælling1916Ejgårdsvej 14, Ordrup, Sokkelund, København2
Far-Nat*August Andersen f. 6 Okt 1862, d. 8 Dec 1935
Mor-Nat*Alma Louise Petersen f. 15 Dec 1860, d. 9 Nov 1911

Børn af Gerda Louise Andersen og Georg Emanuel Rørdam Bonnevie

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 3. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Niels Hansen1

M, f. før 1668, d. efter 1713
Senest redigeret=11 Nov 2007
     Niels Hansen blev født før 1668 i 03. Sg. Møllegård, Rø, Nørre, Bornholm. Han var søn af Hans Friderichsen og Birgitte Rasmusdatter. Niels Hansen blev nævnt i skiftet efter Birgitte Rasmusdatter 17 december 1691.2 Niels blev gift før 1693 med Karen Hansdatter, datter af Hans Hansen og Ingeborg Larsdatter. Niels Hansen blev nævnt i skiftet efter Hans Hansen 20 oktober 1693.3 Niels Hansen blev nævnt i skiftet efter Rasmus Erichsen 25 oktober 1697.4 Niels Hansen døde efter 1713.
Far-Nat*Hans Friderichsen f. f 1645, d. 9 Jun 1680
Mor-Nat*Birgitte Rasmusdatter f. f 1645, d. 1691

Familie: Niels Hansen og Karen Hansdatter

Kildehenvisninger

 1. [S107] Keld Foldager, "Keld Foldager," e-mail , 1999.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Birgite Rasmusdatter, 8. Sg. Rø.
  Hans Hansen.
  Ved ægt med afg. Hans Fridrichsen. 5 søn. 1 dat.
  A: Fridrich Hansen, egen værge, Rø.
  B: Rasmus Hansen, egen værge, Rø.
  C: Niels Hansen, egen værge, Rø.
  D: Poul Hansen, egen værge, Rø.
  E: Anders Hansen, egen værge, Klemensker.
  F: Karen Hansdatter, gm. Mons Joensen, Rø.

  I skiftet efter Birgitte Rasmusdatter afholdt på sg. i Røden 17.og 18. december 1691 oplyses at hun efterlod sig en ægtemand Hans Hansen samt fem sønner og en datter fra sit første ægteskab med Hans Frederiksen. De fire ældste sønner Frederik, Rasmus, Niels og Poul boede alle i Rø. Den yngste søn opholdt sig derimod i Klemensker. Datteren Karen Hansdatter var gift med Mons Jonsen som også boede i Rø.

  Senere i skiftet oplyses det, at Hans Frederiksen, da han døde i 1680, ejede i alt 3 selvejergårde, nemlig nr. 3., 8. og 11. alle i Rø. En samfrændedom fra 11. juni 1680 fastslog hvordan ejerforholdene blev fordelt mellem enken og børnene, og hvis enken giftede sig igen blev der aftalt hvordan dette nye familiemedlem skulle indgå i ejendomsfordelingen. De fastlagte regler sørgede for at fordelingen af gårdene efter Birgitte Rasmusdatters død gik gnidningsløst: Hans Hansen beholdt sit jordegodssæde som var 8. gård og børnene fik 3. og 11. gård. Løsøreværdien blev opgjort til i alt 120 sld. Et ikke særligt imponerende resultat, specielt fordi løsgælden og omkostningerne ved dødsfaldet og skifteafholdelsen overgik løsøreværdien med 8 sld.

  Det tyder på at der til den 8. gård hørte en del skovbrug. Sammen med Køllergårds ejer Jep Kjøller ejedes en 'tømr sauf' - som antagelig var en sav til opskæring af træer til bjælker. Flere kreditorer skyldte boet for træbjælker, stolper, løsholter og sparre. Til gården hørte i alt 9 heste og 3 vogne, hvilket er flere end på tilsvarende gårde.

  Til boet hørte tre udhuse, et på hver af gårdene. Værdien er gennemgående 3-4 sld, hvilket svarer til værdien af en ko. Lars Mikkelsen som boede i en af disse udhuse. Han skyldte 9 mark for leje af huset indtil påske 1692, dertil skulle lægges 2 1/2 dags mejning til 1 mk 9 sk, 1/2 dag agning af møg 8 sk., 1 dags rafstning (?) til 6 sk. I alt 11 mark og 7 sk. Denne arbejdsydelse var almindelig for udhusenes beboere, de var en væsentlig del af selvejergårdenes arbejdskraft. Desværre er det sjældent, at man i skifterne får at vide hvor omfattende husmændenes/indsiddernes pålagte arbejdsbyrde var. Noget tyder på, at lejerne af husene på disse gårde yder en arbejdsindsats, der svarer til husenes værdi - altså 3-4 sld. Stervboet havde i alt 5 køer og en tyrekalv, samt 4 stude opstaldet på 26. selvejergård!

  Boets største gæld var til Anna sal. Anders Pedersen, Rø på i alt 46 sld.14sk. Det var en nye gældspost fra 10 januar 1690. Et gammelt pantebrev fra 29 nov 1661 med pant i den 3. gård på i alt 40 sld. blev krævet af Elisabeth sal. Claus Bohn i Rønne. Gældsposten fandtes også i skiftebrevet efter Hans Frederiksen dat. 9. juni 1680 og gælden fik lov at stå i gården, blot de resterende renter og 'boggæld' på i alt 7 sld. blev betalt ved udlæg på en broget stud og 2 lam.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Hansen, enkemand, 8. Sg. Rø.
  2 søn. 4 døt
  A: Rasmus Hansen, myndig.
  B: Lars Hansen, myndig.
  C: Karen ?, gm. Niels Hansen, Rø.
  D: Margrethe Hansdatter, gm. Rasmus Erichsen, Rø.
  E: Boel ?, gm. Hans Castensen, Rø.
  F: Gjertrud Hansdatter, f. 1665. Værge: Bror, Rasmus Hansen.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Rasmus Erichsen, udhus, 6. Sg.g. Rø.
  Margrethe Hansdatter. Laugv: Søstermand, Niels Hansen, Rø.
  1 søn. 2 døt.
  A: Erich Rasmusen, f. 1695. Værge: Niels Hansen, Rø.
  B: Ingeborg Rasmusdatter, f. 1683. Værge: Friderich Hansen, Rø.
  C: Elisabeth Rasmusdatter, f. 1688. Værge: Poul Hansen, Rø.

Karen Hansdatter

K, f. før 1664, d. efter 1700
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Karen Hansdatter blev født før 1664. Hun var datter af Hans Hansen og Ingeborg Larsdatter. Karen blev gift før 1693 med Niels Hansen, søn af Hans Friderichsen og Birgitte Rasmusdatter. Karen Hansdatter blev nævnt i skiftet efter Hans Hansen 20 oktober 1693.1 Karen Hansdatter døde efter 1700.

Folketællinger og boliger

Bolig06. Sg. Nørregård, Rø, Nørre, Bornholm
Far-Nat*Hans Hansen f. f 1644, d. 1693
Mor-Nat*Ingeborg Larsdatter d. f 1680

Familie: Karen Hansdatter og Niels Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Hansen, enkemand, 8. Sg. Rø.
  2 søn. 4 døt
  A: Rasmus Hansen, myndig.
  B: Lars Hansen, myndig.
  C: Karen ?, gm. Niels Hansen, Rø.
  D: Margrethe Hansdatter, gm. Rasmus Erichsen, Rø.
  E: Boel ?, gm. Hans Castensen, Rø.
  F: Gjertrud Hansdatter, f. 1665. Værge: Bror, Rasmus Hansen.

Hans Madsen Kofoed

M, f. december 1678, d. maj 1748
Senest redigeret=14 Mar 2009
     Hans Madsen Kofoed var herredskaptajn. Han blev født december 1678 i 21. Sg. Langemyregård, Åker, Sønder, Bornholm.1 Han blev døbt 6 januar 1679 i Åkirkeby. Hans blev gift i 1703 i Klemensker, Nørre, Bornholm, med Mette Hansdatter Piil, datter af Hans Christensen Piil og Maren Hansdatter Kofoed. Hans Madsen Kofoed blev nævnt i skiftet efter Maren Hansdatter Kofoed 7 januar 1745.2 Hans Madsen Kofoed døde maj 1748 i Åker, Sønder, Bornholm, i en alder af 69 år. Han blev bisat fra Åkirkeby 7 maj 1748. Hans ejendele blev skiftet 13 maj 1748.3

Folketællinger og boliger

Bolig169021. Sg. Langemyregård, Åker, Sønder, Bornholm

Familie: Hans Madsen Kofoed og Mette Hansdatter Piil

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed, A, 55.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Maren          ?, enke, døde på Piilegård, Klemensker.
  Afg. Hans Christensen Piil.
  3 søn. 4 døt.
  A: Conradt Piil, Fåborg, Fyn. Værge: Søstermand, Hans Mogensen.
  B: Christen Piil, død. 2 søn. 1 dat.
       1: Hans Christensen Koefoed, Amsterdam. Værge: Farbror, Hans Piil.
       2: Christen Christensen, f. 1729. Værge: Christen Kofod, løjtnant, Klemensker.
       3: Mette Christensdatter, f. 1722 Værge: Christian Rømmer, Vestermarie.
  C: Hans Piil, Skovridder, her på gården.
  D: Karen Hansdatter, gm. Jens Jensen, Møllegård, Østerlars.
  E: Mette Hansdatter, gm. Hans Madsen, capitain,
  F: Anniche Hansdatter, gm. Hans Mogensen, 66. Sg. Klemensker.
  G: Elisabeth Hansdatter, gm. Hans Munch, ”En” Sg. Pedersker.

  Hans Piil i Clemmendsker Sogn paa Piilegården. . . afgangen qvinde nafnlig Marne salig Holtsforster Hans Christensen Piils efterladte enken, imellem dend salig qvindes efterlevende 7 børn som er 3 sønner og 4 døttre. Dend ældste søn nafns Conradt Piil som dend gives at være boende i Foborg i Fyen og er sin egen værge. . . Dend anden søn Christen Piil, er døde, med efterladt sig tre børn som er 2 sønner og en daatter, dend ældste søn ved navn Hans Christensen Koefoed, er myndigen blev dend giveat værge sin værende i Amsterdam. . . dend anden søn Christen Christensen15 aar, for ham paatog sig godvillig at værge Hr. Lieutenant Christen Kofoed i Clemmendsker Sogn, der nest salig Christen Piils daatter Mette Christensdatter 22 aar, for hende er ved faderens skifte ordinert til værge Christen Rømmer boende i VesterM Sogn, som er mødte. Dend 3' denne afgangen Holtsforster Pills enchens søn naved Hans Piil, Skov Rider herpaa landet og boende her paa gården som er sin egen værge. Dernest hendes ældste daatter Karen Hansdatter i ægteskab med Jens Jensen paa Møllegården i Østerlarsker Sogn, som mødte og paa hendes værge og svarer. Dend anden daatter Mette Hansdatter i ægteskab med Hr. Capitain Hans Madsen. . . Dend 3' daatter Anniche Hansdatter i ægteskab med Hans Mogensen boende paa 66' gård her i Sogned som mødte. Dend 4' og yngste daatter Elisabeth Hansdatter i ægteskab med Hans Munch boende paa en selveiergård i Pedersker Sogn.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Madsen, herredscapitain, 21. Sg. Åker.
  ? ?, enke, Laugv: Ole Edvartsen Sonne, fendrich, Åker.
  7 søn. 1 dat.
  A: Mads Hansen Myhr, f. 1699, rytter, Kong. Tj. Holstein. Værge: Bror, Hans Hansen.
  B: Hans Hansen, under officer i Sønder herreds Comp. Ej mødt.
  C: Christen Hansen, Hallegård, Olsker, ej mødt. Værge for de fravær: Faders søsk.barn, Jens Hansen, 23. Sg. Pedersker.
  D: Absolon Hansen, capitain i Sønder Herreds Comp.
  E: Peder Kofod Hansen, Myregård, Åker.
  F: Christopher Hansen, 34. Sg. Klemensker.
  G: Adolph Hansen, f. 1727. Curator: Faders søsk.barn, Jens Hansen, 23. Sg. Pedersker.
  H: Maria Hansdatter, gm. Hans Pedersen, 38. Sg. Bodilsker.

  'Herrets Capit. Hans Madsen som bode og døde paa den 21 Selfejergård udi Aaeker Sogn. . . . imellem encken som til laug værge havde for maaed Fendrich Ole Edvertzen Sonne i Aaeker Sogn, paa dend ene side, og paa dend anden side denne salig mands efterladte børn som er 7 sønner og 1daatter. Dend elste søn Mads Hansen Myhre 43 aar gammel, som er Rytter i Hans Mayst. tieneste i Holsteen, for hannem stade værge hans neste broder Hans Hansen som hans er under officeir ved Sønder Herrets Compag. blev hend derfor befred skulde de i hans stæd dend neste broder Christen Hansen i Olsker Sogn værge som og heller mødte thi blev i hans stæd til værge anordnet faderens sødskende barn Jens Hansen i Persker Sogn, som møtte og sig sammen god villig paatog. Dend anden søn ved navn Hans Hansen boende paa den 41' Selfejergård i Aaeker Sogn, som og mødte. Dend 3' søn Christen Hansen boende paa Hallegården i Olsker Sogn, som og mm mødte. Dend 7' og yngste søn Adolph Hansen paa 21 aar gammel, for hannem blef til curator anordnet faderens sødskende barn Jens Hansen paa 23' Selfejergård i Persker Sogn, som mødte. Daatteren ved navn Karen Maria Hansdaatter som er i ægteskab med Hans Pedersen paa 38' Selfejergård i Boelsker Sogn, som mødte.'

Bendte Larsdatter

K, f. 1666, d. efter 1709
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Bendte Larsdatter blev født i 1666. Bendte blev gift efter 1688 med Lars Mogensen, søn af Mogens Nielsen og Anne Pedersdatter. Bendte Larsdatter døde efter 1709.

Folketællinger og boliger

Boligved Kirken, Rutsker, Nørre, Bornholm

Familie: Bendte Larsdatter og Lars Mogensen

Karen Slee

K, f. 9 oktober 1763
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Karen Slee blev døbt 9 oktober 1763 i Hjerm, Hjerm, Ringkøbing. Hun var datter af Christen Slee.
Far-Nat*Christen Slee

Hans Andersen

M, f. 1764, d. 23 december 1805
Senest redigeret=21 Feb 2008
     Hans Andersen blev født i 1764 i Allerup, Sønder Broby, Sallinge, Svendborg. Hans blev gift 7 marts 1794 i Nørre Broby, Sallinge, Svendborg, med Karen Larsen. Hans Andersen døde 23 december 1805.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Allerup, Sønder Broby, Sallinge, Svendborg1
Folketælling1801Allerup, Sønder Broby, Sallinge, Svendborg2

Barn af Hans Andersen og Karen Larsen

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Hansen, 52, M, Gift, hosbonde, bonde og gaardbeboer, 1
  Kirsten Larsdatter, 52, K, Gift, madmoder, 1
  Kirsten Andersdatter, 26, K, Ugift, deres børn af første ægteskab, har været besovet,
  Hans Andersen, 23, M, Ugift, deres børn af første ægteskab,
  Maren Andersdatter, 21, K, Ugift, deres børn af første ægteskab,
  Lars Andersen, 18, M, Ugift, deres børn af første ægteskab,
  Mette Andersdatter, 12, K, Ugift, deres børn af første ægteskab,
  Rasmus Andersen, 6, M, Ugift, deres børn af første ægteskab,
  Peder Larsen, 6, M, Ugift, ældste datters søn, avlet uden ægteskab,.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Andersen, 39, M, Gift, huusbonde, fæstebonde og gaardbeboer, 1
  Karen Larsdatter, 30, K, Gift, hans kone, , 1
  Anders Hansen, 7, M, Ugift, deres børn,
  Kiersten Hansdatter, 4, K, Ugift, deres børn,
  Mette Hansdatter, 1, K, Ugift, deres børn,.

Ingeborg Larsdatter

K, d. før 1680
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Ingeborg Larsdatter var datter af Laurits Rasmussen. Ingeborg blev gift med Hans Hansen. Ingeborg Larsdatter døde før 1680.

Folketællinger og boliger

Bolig08. Sg. Rågelundsgård, Rø, Nørre, Bornholm
Far-Nat*Laurits Rasmussen f. f 1622

Børn af Ingeborg Larsdatter og Hans Hansen

Mogens Nielsen

M, f. februar 1637, d. 4 maj 1698
Senest redigeret=15 Mar 2009
     Mogens Nielsen blev født februar 1637 i Bornholm.1 Mogens blev gift før 1670 i Bornholm med Anne Pedersdatter, datter af Peder Mogensen og Karen Lauritsdatter. Mogens Nielsen døde 4 maj 1698 i 05. Vg. Kirkebogård, Rutsker, Nørre, Bornholm, i en alder af 61 år. Hans ejendele blev skiftet 13 maj 1698.2

Børn af Mogens Nielsen og Anne Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S40] Kristian Kure, Kures Gårdfortegnelser.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Mogens Nielsen, 5. Vg. Rutsker.
  Anna Pedersdatter. Laugv: Bror, Thoer Persen.
  5 søn. 4 døt.
  A: Lars Monsen, egen værge, Rutsker.
  B: Niels Monsen, egen værge.
  C: Per Monsen, egen værge, Rutsker.
  D: Anders Monsen, egen værge.
  E: Esper Monsen, egen værge.
  F: Kirstene Monsdatter, gm. Frederich Hansen, Rø.
  G: Karen Monsdatter, f. 1674. Værge: Bror, Niels Monsen.
  H: Barbra Monsdatter, f. 1678. Værge: Søstermand, Friderich Hansen.
  I: Gjertrud Monsdatter, f. 1684. Værge: Morbror, Thoer Persen.

Clara Julie Emilie Gøtzsche

K, f. 10 december 1900, d. 5 april 1961
Senest redigeret=7 Aug 2016
     Clara Julie Emilie Gøtzsche blev født 10 december 1900 i Bethanien, Pattambakkam, Tamil Nadu, Indien. Hun var datter af Erik Valdemar Gøtzsche og Ellen Margrethe Johnsen. Clara blev gift 13 maj 1921 i Sønder Vilstrup, Brusk, Vejle, med Thomas Rørdam Bonnevie, søn af Honoratus Bonnevie og Ingeborg Elisabeth Rørdam. Clara Julie Emilie Gøtzsche døde 5 april 1961 i Charlottenlund, Sokkelund, København, i en alder af 60 år.
Far-Nat*Erik Valdemar Gøtzsche f. 9 Feb 1868, d. 23 Feb 1950
Mor-Nat*Ellen Margrethe Johnsen f. 30 Jan 1867, d. 20 Maj 1956

Børn af Clara Julie Emilie Gøtzsche og Thomas Rørdam Bonnevie

Kildehenvisninger

 1. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Sonja Randi Hedegård Petersen

K, f. 19 februar 1931, d. 1 marts 1958
Senest redigeret=15 Sep 2019
     Sonja Randi Hedegård Petersen blev født 19 februar 1931 i Carl Gjellerups Allé 5, Søborg, København. Hun var datter af Jørgen Sigvald Ejner Petersen og Laura Marie Emma Nielsine Kamilla Petersen. Sonja Randi Hedegård Petersen blev døbt 1 november 1931 i Søborg Kirke, Frødings Alle 2, København.1 Sonja blev gift 2 oktober 1954 i Gladsaxe Rådhus, Rådhus Alle 7, Gladsaxe, København, med Alfred Bent Christensen, søn af Lars Christian Christensen og Else Marie Kirstine Wøldike. Sonja Randi Hedegård Petersen døde 1 marts 1958 i Gentofte Amtssygehus, Gentofte, Sokkelund, København, i en alder af 27 år. Hun blev bisat på Mariebjerg Kirkegård 7 marts 1958.1
Far-Nat*Jørgen Sigvald Ejner Petersen f. 18 Aug 1896
Mor-Nat*Laura Marie Emma Nielsine Kamilla Petersen f. 15 Jul 1897

Barn af Sonja Randi Hedegård Petersen og Alfred Bent Christensen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Addi Bente Schram Petersen

K, f. 28 december 1933, d. 19 juni 1997
Senest redigeret=6 Jan 2016
     Addi Bente Schram Petersen blev født 28 december 1933 i Vangedevej 237, København. Hun blev døbt 8 april 1934 i Vangede, København.1 Hun døde 19 juni 1997 i Dyssegård, København, i en alder af 63 år.

Barn af Addi Bente Schram Petersen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Morten Mortensen

M, f. cirka 1657, d. 1690
Senest redigeret=15 Mar 2009
     Morten Mortensen blev født cirka 1657 i 18. Sg. Store Bakkegård, Olsker, Nørre, Bornholm. Morten blev gift med Susanne Nielsdatter, datter af Nils Ingvorsen og Margrethe Poulsdatter. Morten Mortensen blev nævnt i skiftet efter Margrethe Poulsdatter 22 februar 1683.1 Morten Mortensen døde i 1690 i Olsker, Nørre, Bornholm. Hans ejendele blev skiftet 21 juli 1690.2

Barn af Morten Mortensen og Susanne Nielsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Margrethe Poulsdatter. 44. Gård, Vestermarie.
  Niels Ingvarsen.
  1 søn, 3 døt.
  A: Poul Rasmusen, egen værge, Nyker.
  B: Kirstine Nielsdatter, gift m/ Niels Persen, Vestermarie.
  C: Margrethe ?, død, var gift m/ Niels Rasmusen, Åker. 1 dat.
       1: Gjertrud Nielsdatter. Værge: Far.
  D: Susanne      ?, gift m/ Morten Mortensen, Olsker.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Morten Mortensen, 18. Sg. Olsker.
  Susanne Nielsdatter. Laugv: Far, Niels Ingvarsen, Vestermarie.
  1 søn. 1 dat.
  A: Hans Mortensen, f. 1684. Værge: Peder Ibsen, Olsker. For ham: Faders morbror, Jørgen Jørgensen, Vestermarie.
  B: Margrethe Mortensdatter, f. 1681. Værge: Rasmus Erichsen, Olsker.

Klaus Hermansøn Bohn

M, f. mellem 1555 og 1580, d. 1631
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Klaus Hermansøn Bohn blev født mellem 1555 og 1580. Han var søn af Herman Bohn og Henningsdatter Gagge. Klaus Hermansøn Bohn var i 1610 købmand. Han var i 1623 rådmand i Rønne. Han døde i 1631.
Far-Nat*Herman Bohn f. c 1530, d. e 1609
Mor-Nat*Henningsdatter Gagge f. c 1555, d. c 1622

Mogens Hansen1

M, f. før 1595, d. efter 1645
Senest redigeret=11 Nov 2007
     Mogens Hansen blev født før 1595. Han var søn af Hans Mogensen. Mogens Hansen døde efter 1645.

Folketællinger og boliger

Bolig14. Sg. Lundegård, Olsker, Nørre, Bornholm
Far-Nat*Hans Mogensen

Børn af Mogens Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S39] Norman Lee Madsen, online http://www3.sympatico.ca/colin.swift

Susanne Nielsdatter

K, d. 1713
Senest redigeret=19 Mar 2009
     Susanne Nielsdatter var datter af Nils Ingvorsen og Margrethe Poulsdatter. Susanne blev gift med Morten Mortensen. Susanne Nielsdatter blev nævnt i skiftet efter Margrethe Poulsdatter 22 februar 1683.1 Susanne Nielsdatter blev nævnt i skiftet efter Morten Mortensen 21 juli 1690.2 Susanne Nielsdatter blev nævnt i skiftet efter Nils Ingvorsen 22 december 1693.3 Susanne blev gift før 1694 med Peder Ipsen, søn af Jep Mogensen og Kirstine Mogensdatter. Susanne Nielsdatter døde i 1713 i 18. Sg. Store Bakkegård, Olsker, Nørre, Bornholm. Hendes ejendele blev skiftet 9 januar 1714.4
Far-Nat*Nils Ingvorsen d. 22 Dec 1693
Mor-Nat*Margrethe Poulsdatter d. 1683

Barn af Susanne Nielsdatter og Morten Mortensen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Margrethe Poulsdatter. 44. Gård, Vestermarie.
  Niels Ingvarsen.
  1 søn, 3 døt.
  A: Poul Rasmusen, egen værge, Nyker.
  B: Kirstine Nielsdatter, gift m/ Niels Persen, Vestermarie.
  C: Margrethe ?, død, var gift m/ Niels Rasmusen, Åker. 1 dat.
       1: Gjertrud Nielsdatter. Værge: Far.
  D: Susanne      ?, gift m/ Morten Mortensen, Olsker.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Morten Mortensen, 18. Sg. Olsker.
  Susanne Nielsdatter. Laugv: Far, Niels Ingvarsen, Vestermarie.
  1 søn. 1 dat.
  A: Hans Mortensen, f. 1684. Værge: Peder Ibsen, Olsker. For ham: Faders morbror, Jørgen Jørgensen, Vestermarie.
  B: Margrethe Mortensdatter, f. 1681. Værge: Rasmus Erichsen, Olsker.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Niels Ingvorsen, 45. Sg. Vestermarie.
  Margrethe Persdatter. Laugv: Mons Pedersen, Nyker.
  Ved ægt med afg. ?. 3 døt.
  A: Kirstine ?, død, var gm. Niels Persen, Nyker. 2 søn. 3 døt.
  B: Margrethe ?, død, var gm. Niels Rasmusen, Spidlegård, Aaker. 1 dat.
  C: Susana Nielsdatter, gm. Peder Ibsen, Olsker.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Susanne Nielsdatter, 18. Sg. Olsker.
  Peder Ibsen.
  Ved ægt. Med afg. Morten Mortensen. 1 søn. 1 dat.
  A: Hans Mortensen, egen værge, Olsker.
  B: Margrethe Mortensdatter, gm. Peder Lassen.

Laurits Rasmussen1

M, f. før 1622
Senest redigeret=20 Nov 2007
     Laurits Rasmussen blev født før 1622 i 08. Sg. Rågelundsgård, Rø, Nørre, Bornholm. Han var søn af Rasmus Laursen.

Folketællinger og boliger

Bolig164208. Sg. Rågelundsgård, Rø, Nørre, Bornholm
Far-Nat*Rasmus Laursen f. a 1570

Barn af Laurits Rasmussen

Kildehenvisninger

 1. [S40] Kristian Kure, Kures Gårdfortegnelser.

Dorthe Esbersdatter

K, f. cirka 1635, d. 1683
Senest redigeret=17 Mar 2009
     Dorthe Esbersdatter blev født cirka 1635 i Bornholm. Hun var datter af Esber Esbersen. Dorthe blev gift cirka 1655 i Bornholm med Christen Jensen. Dorthe Esbersdatter døde i 1683 i 01. Vg. Bådstedgård, Rø, Nørre, Bornholm.1 Hendes ejendele blev skiftet 9 november 1683.2
Far-Nat*Esber Esbersen f. f 1615, d. c 1668

Familie: Dorthe Esbersdatter og Christen Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S40] Kristian Kure, Kures Gårdfortegnelser.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Dorthe     ?, 1. Vg. Rø.
  Christen Jensen.
  3 søn. 5 døt.
  A: Jens Christensen. Værge: ? Ibsen, Klemensker.
  B: Esper Christensen. Værge: Per Espersen.
  C: Per Christensen. Værge: Jens Persen, Raadmand, Åkirkeby.
  D: Christen     ?. værge: Hans Larsen, Pedersker.
  E: Seigne ?. Værge: Christen Hansen, Østermarie.
  F: Karne ?. Værge: Peder Larsen, Pedersker.
  G: Margrethe. Værge: Per Espersen, Rø.
  H: Bente Christensdatter. Værge: Rasmus Hansen, Rø.

  Skifte og deehling efter sal. Dorethe Christen Jens som ved døden afgick paa ded 1 Vorned hoes Per Espersen i Røe Sogn. Imellom hendis efterlatte børn som er 3 sønner, og femb døttre. Dend eldste søn Jens Christensen, for hannem verger Mons Ibsen i Clemmedsker Sogn. Dend anden søn Esper Christensen, for hannem verger Per Espersen. Dend yngste søn Per Christensen, for hannem verger Jens Persen, Raadmand i Aakirkebye. Dend eldste daatter Chirstene, for hende verger Hans Lassen i Persker Sogn.Dend anden Seigne, for hende verger Christen Hansen i Østermarie Sogn. Dend tredie Karne, for hende verger Peder Lassen i Persker Sogn. Dend fierde Margrette, for hende verger Per Espersen i Røe Sogn. Dend yngste daatter Bente Christensdaatter, for hende verger Rasmus Hansen i Aakier Sogn, hendes sødskende barn. . . Kongl. Majst. Amptskriver og Ridefouged vel ermelte Augustus Dechner, fordred resterende skatter for dend 27 gaard i Aakier Sogn for Anno 1680. . . Ambiørn Jensen fordred for ded hand var paa skifte paa Amptskrifverens veigne. . . .

Morten Esbersen

M
Senest redigeret=25 Jan 2020

Barn af Morten Esbersen

Johanne Adelaide Mühlensteth

K, f. 3 oktober 1813, d. 30 november 1893
Johanne Adelaide Mühlensteth
Portrætsamlingen, Det Kongelige Bibliotek
Senest redigeret=20 Okt 2016
     Johanne Adelaide Mühlensteth blev født 3 oktober 1813 i København. Hun blev døbt i Holmens Kirke, Holmens Kanal 21, København. Hun var datter af Malte Christian Conrad Mühlensteth og Johanne Martine Nicoline Marie de Svanenskjold. Johanne blev gift 19 september 1836 i København med Morten Joachim Ferdinand de Svanenskjold, søn af Peter de Svanenskjold og Regina Dorothea Cathrine Qvistgaard. Johanne Adelaide Mühlensteth døde 30 november 1893 i Farum, Ølstykke, Frederiksborg, i en alder af 80 år. Hun blev bisat fra Farum, Ølstykke, Frederiksborg, 6 december 1893.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1840Løgstør2
Folketælling1845Løgstør3
Folketælling1850Løgstør4
Folketælling1860Adelgadens vestre side matr.nr. 15, Nykøbing S.5
Far-Nat*Malte Christian Conrad Mühlensteth f. 13 Apr 1786, d. 24 Jan 1852
Mor-Nat*Johanne Martine Nicoline Marie de Svanenskjold f. 15 Jun 1787, d. 19 Apr 1861

Børn af Johanne Adelaide Mühlensteth og Morten Joachim Ferdinand de Svanenskjold

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Morten Joachim F. Svanenskjold, 41, Gift, , Secretair, Herredsfoged og Birkedommer,
  Johanne Marie Mulensnleth, 26, Gift, , Hans Kone,
  Regnald Emil Svanenskjold, u, Ugift, , Deres Søn,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Morten Joachim Ferdinant Svanenskjold, 46, Gift, , Cancelliraad Herredsfoged, Kyndby sogn Frederiksborg amt
  Johanne Adelaide Mylenstedt, 30, Gift, , Hans kone, Kjøbenhavn
  Peter Reginald Emil Svanenskjold, 8, Ugift, , Deres børn, Heri sognet
  Marie Georgine Adelgunda Svanenskjold, 4, Ugift, , Deres børn, Heri sognet
  Johan Valdemar Alexes Svanenskjold, 3, Ugift, , Deres børn, Heri sognet
  Ella Fernande Adelaide Svanenskjold, 2, Ugift, , Deres børn, Heri sognet.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Morten Joachim Ferdinand Svanenskjold, 51, Gift, , Cancelliråd, Herredsfoged, Skriver i Aars-Slet herreder, Husfader, Kyndby sogn, Roskilde amt
  Johanne Adelaide Mühlensleth, 36, Gift, , Hans Kone, København
  Peter Reginald Emil Svanenskjold, 13, Ugift, , Deres Børn, Løgsted sogn, Ålborg amt
  Adelgunde Georgine Marie Svanenskjold, 9, Ugift, , Deres Børn, Løgsted sogn, Ålborg amt
  Johan Valdemar Alexis Svanenskjold, 8, Ugift, , Deres Børn, Løgsted sogn, Ålborg amt
  Immanuella Svanenskjold, 1, Ugift, , Deres Børn, Løgsted sogn, Ålborg amt

  Peter Ferdinand Emil Bonnevie, 20, Ugift, , Kontorist, Vallekilde sogn, Holbæk amt.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Morten Joakim Ferdinand Svanenskjold, Mand, 61, 1799, Gift, Justitsraad. Byfoged og Birkedommer
  Johanne Adelaide Mühlensteth, Kvinde, 46, 1814, Gift, Hans Hustru
  Adelgunde Georgine Marie Svanenskjold, Kvinde, 19, 1841, Ugift, Deres Barn
  Nancy Kunigunde Immanuella Svanenskjold, Kvinde, 11, 1849, Ugift, Deres Barn.

Gertrud Simonsdatter

K, d. før 1700
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Gertrud Simonsdatter var datter af Simon (?) Gertrud blev gift med Hans Mortensen. Gertrud Simonsdatter døde før 1700.

Folketællinger og boliger

Bolig02. Sg. Store Vedbygård, Olsker, Nørre, Bornholm
Far-Nat*Simon (?)

Børn af Gertrud Simonsdatter og Hans Mortensen

Hans Jensen Stuve

M
Han var handelsmand og en af de første grundejere på Christianshavn. Han lånte kong Frederik III penge og for sine krav fik han udlagt bøndergods på Bornholm på alt 38 td. hartkorn. Hver tønde hartkorn regnedes dengang til en værdii af 50 rigsdaler. Sønnen Jens Hansen slog sig omkring 1665 ned i Rønne for at forvalte disse gårde


Senest redigeret=5 Mar 2011
     Hans Jensen Stuve var slotsskriver i Christiansø, Sønder, Bornholm. Han var købmand og grundejer i Christianshavn, København. Han var ridefoged i Bornholm.

Børn af Hans Jensen Stuve

Hans Mogensen

M
Senest redigeret=1 Dec 2007

Folketællinger og boliger

Bolig159814. Sg. Lundegård, Olsker, Nørre, Bornholm

Barn af Hans Mogensen

Jørgen Pedersen

M, f. 1528, d. 1588
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Jørgen Pedersen var frimand. Han blev født i 1528 i Pg. Vellensgård, Nyker, Vester, Bornholm.1 Han var søn af Peder Hansen Myre og Hansdatter Myre. Jørgen blev gift i 1568 med Karen (?) Jørgen Pedersen døde i 1588 i Nyker, Vester, Bornholm.2 Hans ejendele blev skiftet 20 februar 1588.3

Folketællinger og boliger

Bolig1569Pg. Vellensgård, Nyker, Vester, Bornholm
Far-Nat*Peder Hansen Myre d. e 1572
Mor-Nat*Hansdatter Myre f. c 1480, d. e 1528

Børn af Jørgen Pedersen og Karen (?)

Kildehenvisninger

 1. [S40] Kristian Kure, Kures Gårdfortegnelser.
 2. [S37] Edvard Fabricius Sonne Skovgaard, 1000 Aner til en Skovgårdsslægt.
 3. [S39] Norman Lee Madsen, online http://www3.sympatico.ca/colin.swift, His three daughters were his inheritors. Kirsten received Bådstedgård, 1' vornedegård in Røparish; Elline inherited Frigård, 12' vornedegård in Poulsker parish; and the youngest, Karen, was heir to two farms: Vellensgård proprietairgård in Nyker parish, and Eskildsgård proprietairgård in Pedersker parish.

Rasmus Laursen

M, f. anslagsvis 1570
Senest redigeret=20 Mar 2009
     Rasmus Laursen blev født anslagsvis 1570. Han var i 1598 gårdmand i 08. Sg. Rågelundsgård, Rø, Nørre, Bornholm.

Børn af Rasmus Laursen