Mads Hansen Kofoed

M, f. 13 december 1657, d. 21 september 1735
Senest redigeret=20 Mar 2009
     Mads Hansen Kofoed var proprietær i 26. Sg. Store Almegård, Knudsker, Vester, Bornholm. Han blev født 13 december 1657. Han var søn af Hans Madsen Kofoed og Karen Clausdatter Kjøller. Mads blev gift 12 oktober 1692 i Nyker, Vester, Bornholm, med Anne Elisabeth Pedersdatter Lesler, datter af Peder Sandersen Lesler og Martha Jensdatter Sode. Mads Hansen Kofoed blev nævnt i skiftet efter Karen Clausdatter Kjøller 22 januar 1694.1 Mads Hansen Kofoed blev nævnt i skiftet efter Hans Madsen Kofoed 23 januar 1704.2 Mads Hansen Kofoed døde 21 september 1735 i Knudsker, Vester, Bornholm, i en alder af 77 år. Han blev bisat fra Knudsker, Vester, Bornholm, 28 september 1735. Hans ejendele blev skiftet 12 oktober 1735.3
Far-Nat*Hans Madsen Kofoed f. 24 Dec 1634, d. 21 Jan 1704
Mor-Nat*Karen Clausdatter Kjøller f. c 1636

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Karen Clausdatter, Kofodgård, Øster Sogn.
  Hans Koefoed Madsen, capitain.
  4 søn. 3 døt.
  A: Mads Koefoed, Almegård, Knudsker.
  B: Claus Koefoed, fendrich, Maglegård, Østermarie.
  C: Poul Koefoed, egen værge, Østermarie.
  D: Jørgen Koefoed, f. 1677. Værge: Far.
  E: Karen Koefoedsdatter, gm. Mathias Carlsen, Nexø.
  F: Hanna Koefoedsdatter, gm. Hans Koefoed, capitain, Eskegård, Pedersker.
  G: Kirstine Koefoedsdatter. Værge: Far.

  Capitain Hans Koefoed Madsens sal. hustru Karne Clausdaatter, som boede og ved dDend anden søn Fenrich Claus Koefoed paa Maglegård i Øster Maria Sogn. Dend tredie søn Pouel Koefoed ibidm, alle egen værge faderen. Dend eldste daatter Karne Koefoedsdaatter i egteskab med Matthias Carlsen i Nexøe. Dend anden daatter Hanna Koefoedsdaatter i egteskab med Capit. Hans Koefoed paa Eskisgård i Pedersker Sogn. Dend yngste daatter Kirstine Koefoedsdaatter.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Kofoed Madsen, enkemand, capitain, Kofodgård, Østermarie.
  4 søn. 3 døt.
  A: Mads Kofoed Hansen, egen værge, Almegård, Knudsker.
  B: Claus Kofoed Hansen, egen værge, capitain, Østerherred.
  C: Poul Kofoed Hansen, handelsmand, Rønne.
  D: Jørgen Kofoed Hansen, Kofodgård, Østermarie.
  E: Karen Hans Kofoedsdatter, død, var gm. Mathias Carlsen, Nexø. 2 søn. 2 døt.
       1: Carl Mathiasen, egen værge.
       2: Poul Mathiasen, f. 1686. Værge: Morbror, Claus Kofoed og fastermand, Hans Kofoed Madsen.
       3: Elsebeth Mathiasdatter, f. 1689. Værge: Morbror, Poul Kofoed.
       4: Kirstene Mathiasdatter, f. 1692. Værge: Morbror, Mads Kofoed.
  F: Johanne Hans Kofoedsdatter, gm. Hans Kofoed Madsen, capitain, Eskegård, Pedersker.
  G: Kirstene Hansdatter, død, var gm. Hans Kofoed Jensen, løjtnant, Østermarie. 2 søn. 3 døt.
       1: Jens Kofoed Hansen, f. 1697.
       2: Hans Kofoed Hansen, f. 1703.
       3: Margrethe Elisabeth Hans Kofoedsdatter, f. 1695.
       4: Catrine Kirstina Hans Kofoedsdatter, f. 1699.
       5: Kirstina Hans Kofodsdatter, f. 1703. Værge: Far.

  Sahlig mand Hans Koefoed Madsen for den bestalter Capitain ofuer Øster Herrets Compagnie som boede, og døde paa Koefoedsgård belliggende udi ØstermariæSogn. Imellem denne salig mands efterlefvende børn, som først er at reigne 4 sønner, og 3 døttre. Hvor af den eldste søn Mads Koefoed Hansen boende paa Almegård i Knudsker Sogn sin egen værge. Den anden søn er Claus Koefoed Hansen bestalter Capitain ofuer Øster Herrds Compagnie. Dend 3' søn er Pouel Koefoed handelsmand og borger boende i Rønne. Dend yngste søn er Jørgen Koefoed Hansen boende paa Koefoedsgård i ØsterM Sogn. Dend eldste daatter var afgangen Karne Hans Koefoedsdaatter som var i echtskab med Mathias Carlsen boende i Nexøe og nu ved døden afgangen efter hende igien lefuer 2 sønner, og 2 døttre: hvor af dend eldste søn er Carl Mathiasen som er sin værge; dend anden søn er Pouel Mathiasen nu paa 18 aar gammel, for ham er til fore anordned at værge bemælte Capt. Claus Koefoed, og Capitain Hans Koefoed Madsen boende paa Eskesgården i Pedersker Sogn; dend eldste daatter er Elsebeth Mathias daatter nu paa 15 aar gammel, for hende er Pouel Koefoed hendes moderbroder boende i Rønne værge; dend yngste daatter er Kirstene Mathiasdaatter nu paa 12 aar gammel, for hende er for hen til værge anordned hendes moderbroder Mads Koefoed boende paa Allmegård i Knudsker Sogn. Dend anden denne salig mands daatter er Johanna Hans Koefoedsdaatter i echtekab med bemælte Capitain Hans Koefoed Madsen boende paa Eskisgård i Pedersker Sogn. Dend yngste denne salig mands daatter var afgangen Kirstene Hans Koefoeds daater som var i echtskab med Lieutenant Hans Koefoed Jensen boende i ØsterM Sogn, efter hende lefuer 2 sønner, og 3 døttre: hvor af dend eldste søn er Jens Koefoed Hansen paa 7 aar gammel; dend anden søn er Hans Koefoed Hansen som under it aar gammel; den eldste daatter Margreta Elisabeth Hans Koefoeds daatter paa 9 aar gammel; dend anden daatter Catrina Kirstina Hans Koefoeds daatter paa 5 aar gammel; den yngste daatter Kirstina Hans Koefoeds daatter it aar, for demmen er faderen self værge efter loven.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Mads Kofod, Almegård, Knudsker.
  Anne Pedersdatter Lesler. Laugv: Poul Edskelsen, Hasle.
  Ved første ægt med afg. Elsebeth Rasmusdatter. 1 søn.
  A: Andreas Koefoed Madsen, egen værge,Rønne.
  Ved ægt med enken. 4 søn. 3 døt.
  B: Peder Madsen Koefoed, egen værge, Hasle.
  C: Hans Koefoed Madsen, egen værge, Rønne.
  D: Poul Madsen Koefoed, egen værge, Blykoppegård.
  E: Sander Madsen Koefoed, egen værge, Almegård.
  F: Karen Madsdatter Koefoed, gm. Clemmed Rasmusen, løjtnant, Vestermarie.
  G: Martha Madsdatter Kofoed, død, var gm. Christian Madsen. 1 dat.
       1: Anne Cathrine Christensdatter, f. 1724. Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Hans Koefoed Madsen.
  H: Anne Madsdatter Koefoed, gm. Hans Christensen Pihl, skovridder, Klemensker.

  Salig Mads Koefoed som boende og døede paa Almegaarden i forhen Knudsker Sogn. . . . imellem dend salig mands efter latte kieriste Anne Pedersdaatter Lesler, for hende paatog sig at vere laug verge Velforneme Sr. Paul Edskelsen boende i Hasle som møtte, paa den ene side, og paa dend anden side, denne salig mands efter levende børn som er først at reigne den hand haver avled med sin første af døede salig kieriste Elsebeth Rasmands daatter 1 søn ved navn Andreas Koefoed Madsen boende’udi Rønne sin egen verge, derest den hand haver avled med denne efter levende kieriste Anne Pedersdaatter Lesler som er 4 sønner og 3 døttre, der af den eldste søn Peder Madsen Koefoed boende i Hasle som møtte og er sin egen verge, den anden søn Hans Koefoed Madsen boende i Ronne og sin egen verge som møtte, dend 3' søn Poul Madsen Koefoed boende paa Blykopegaarden som møtte og er sin egen verge, dend 4' og yngste søn Sander Madsen Koefoed boende paa for om rørte Almegaard sin egen verge som møtte, dend elste denne salig mands daatter Karen Madsdaatter Koefoed som er i egteskab med Lieutenant Clemmed Rasmusen boende i Vestermarie Sogn som for hende svarer og møtte, dend anden dene salig mands daatter Martha Madsdaatter Koefoed som er i egteskab med Christian Madsen, og ved døeden er afgangen og har efterlat sig 1 daatter ved navn Anna Cathrina Christiansdaatter paa 11 aar gammel, hvor for hendes egen fader efter loven. . . . for hende er til verge anordnet myndlingens moder broder Hans Koefoed Madsen boende i Rønne, dend 3' og yngste daatter Anna Madsdaatter Koefoed som er i egteskab med Kongl. Majsts. Skovrider Sr. Hans Christensen Pihl boende i Clemedsker Sogn.

Hansine Rasmussen

K, f. 10 juni 1843
Senest redigeret=12 Dec 2010
     Hansine Rasmussen blev født 10 juni 1843 i Skrillinge, Kavslunde, Vends, Odense. Hun blev døbt 18 juni 1843 i Kavslunde, Vends, Odense. Hansine blev gift 24 maj 1865 i Kavslunde, Vends, Odense, med Thomas Peter Kjærbye, søn af Ole Jørgensen Kjærbye og Maren Thomasdatter.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1845Skrillinge, Kavslunde, Vends, Odense2
Folketælling1880Nørrebro 3, Horsens3

Barn af Hansine Rasmussen og Thomas Peter Kjærbye

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Rasmus Jørgensen, 48, Gift, gaardbruger, Skrillinge
  Karen Hansdatter, 40, Gift, hans kone, Skrillinge
  Ane Kirst. Rasmussen, 10, Ugift, deres børn, Skrillinge
  Gjertrud do [Rasmussen], 7, Ugift, deres børn, Skrillinge
  Hansine do [Rasmussen], 2, Ugift, deres børn, Skrillinge.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Thomas Peter Kjælp, 44, Gift, Horsens, Kjøbmand, M
  Hansine født Rasmussen, 36, Gift, Sk??lling, Hustru, K
  Oluf Rasmus Kjælp, 6, , Horsens, Børn, M
  Hans Kjælp, 4, , Horsens, Børn, M
  Petra Camilla Kjælp, 3, , Horsens, Børn, K
  Karen Kjælp, 2, , Horsens, Børn, K
  Udøbt Pigebarn, Under 1 Aar, , Horsens, Børn, K
  Ole Jens Jørgen Kjælp, 16, , Horsens, Lærling, M.

Anna Marie Nielsen

K, f. 11 august 1880, d. 17 november 1963
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Anna Marie Nielsen blev kaldt Mis. Hun blev adopteret af Harald Lund og Else Kirstine Selmer. Anna Marie Nielsen blev født 11 august 1880 i København. Hun var datter af Harald Lund og Else Kirstine Selmer. Anna blev gift i 1910 med Otto Jeremias Wøldike Gade, søn af Niels Peter Andersen og Dorothea Elisabeth Wøldike. Anna Marie Nielsen døde 17 november 1963 i Farum, Ølstykke, Frederiksborg, i en alder af 83 år.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1885Ahlefeldtsgade 18, København2
Folketælling1911Willemoesgade 28, København
Folketælling1916Nordre Frihavnsgade 27, København3
Folketælling1925Farum, Ølstykke, Frederiksborg3
Folketælling1930Farum, Ølstykke, Frederiksborg3
Far-Ado*Harald Lund f. 2 Mar 1827, d. 12 Feb 1915
Mor-Ado*Else Kirstine Selmer f. 6 Mar 1844, d. 19 Aug 1922

Familie: Anna Marie Nielsen og Otto Jeremias Wøldike Gade

Kildehenvisninger

 1. [S638] Ukendt author, "ukendt short article title."
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Harald Lund, 57, Gift, Højesteretsassessor, Varde, Husfader, M, 48
  Else Kirstine Lund f Selmer, 40, Gift, , Viborg, Husmoder, K, 31
  Ane Marie Nielsen, 4, Ugift, , Kjøbenhavn, Pleiebarn, K,.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Else Kirstine Selmer

K, f. 6 marts 1844, d. 19 august 1922
Senest redigeret=14 Jan 2013
     Else Kirstine Selmer adopterede Anna Marie Nielsen. Else Kirstine Selmer blev født 6 marts 1844 i Viborg. Hun blev døbt 24 april 1844 i domsognet, Viborg.1 Else blev gift 24 oktober 1863 i Viborg med Harald Lund. Else Kirstine Selmer døde 19 august 1922 i Farum, Ølstykke, Frederiksborg, i en alder af 78 år.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1845Skt. Mogens Gade, Viborg3
Folketælling1850Skt. Mogens Gade, Viborg4
Folketælling1880Stormgade 3, København5
Folketælling1885Ahlefeldtsgade 18, København6
Bolig1 maj 1915Nordre Frihavnsgade 27, København7
Folketælling1916Nordre Frihavnsgade 27, København8
Bolig1 maj 1921Nordre Frihavnsgade 28, København7

Barn af Else Kirstine Selmer og Harald Lund

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S267] Dødsfald, Dødsfald 1881-1923.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Emil Holger Selmen, 51, Gift, Cancelliraad,Borgmester og Byfoged,samt Bye og landstings??.., , M
  Scharlotte Cathrine Møller, 32, Gift, Cancelliraadens hustru, , K
  Els Kirstine, 1, Ugift, Hans datter, , K.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Emil Selmer, 56, Gift, Canseliraad, J????tor ved Lansover Retten Viborg, Husfader, Skive, M
  Carlotte Møller, 39, Gift, Kone, Randers, K
  Elsebet Selmmer, 4, Ugift, deres Datter, Viborg, K
  Jens Selmmier, 1, Ugift, deres Søn, Viborg, M.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Harald Lund, 54, Gift, Assessor i Højesteret, M, Varde, 1864
  Else Kirstine Selmer, 35, Gift, Hans hustru, K, Viborg,.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Harald Lund, 57, Gift, Højesteretsassessor, Varde, Husfader, M, 48
  Else Kirstine Lund f Selmer, 40, Gift, , Viborg, Husmoder, K, 31
  Ane Marie Nielsen, 4, Ugift, , Kjøbenhavn, Pleiebarn, K,.
 7. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 8. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Julie Hansine Christiane Jensen

K, f. 25 juni 1879, d. 20 december 1957
Senest redigeret=5 Nov 2016
     Julie Hansine Christiane Jensen blev født 25 juni 1879 i Holbæk. Hun var datter af Ole Christian Jensen og Bodil Elisabeth Hansine Petrea Petersen. Julie Hansine Christiane Jensen blev døbt 10 august 1879 i Skt. Nikolai Kirke, Kirkestræde 2A, Holbæk.1 Julie blev gift 11 juli 1902 i Frederiks Kirke, Frederiksgade 4, København, med Niels Christian Jensen Thorsager, søn af Christian Gotthilf Jensen Thorsager og Alexia Regina Bendz. Julie Hansine Christiane Jensen døde 20 december 1957 i Kommunehospitalet, Øster Farimagsgade, København, i en alder af 78 år. Hun blev bisat fra Brønshøj Kirke, Brønshøj Kirkevej 8, København, 24 december 1957.1,2

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Ved Jernbanestationen, Holbæk3
Bolig1882København
Folketælling1885Elbagade 9, København4
Bolig1 november 1896Ole Suhrs Gade 25, København5
Folketælling1916Degnemose Allé, København6
Folketælling1921Degnemose Allé 49, København6
Folketælling1925Degnemose Allé 49, København6
Folketælling1930Degnemose Allé 49, København6
Folketælling1940Degnemose Allé 49, København6
Far-Nat*Ole Christian Jensen f. 29 Dec 1836, d. 1882
Mor-Nat*Bodil Elisabeth Hansine Petrea Petersen f. 4 Okt 1846

Børn af Julie Hansine Christiane Jensen og Niels Christian Jensen Thorsager

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S41] Gravsten.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ole Christian Jensen, 44, Gift, Husfader. Styrmand, M
  Bodil Elisabeth Hansen, f. Petersen, 33, Gift, Husmoder, K
  Anna Cathrine Jensen, 5, Ugift, Barn, K
  Petra Olivia Elisabeth Jensen, 2, Ugift, Barn, K
  Julie Hansine Christiane Jensen, Under 1, Ugift, Barn, K.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Bodil Elisabeth Jensen, 38, Enke, , Kjøbenhavn, Husmoder, K,
  Anna Catharina Jensen, 10, Ugift, , Kjøbenhavn, Barn, K,
  Petra O.Elisabeth Jensen, 3 Aar, Ugift, , Holbek, Barn, K,
  Julie Hansine Christiane Jensen, 1 Aar, Ugift, , Holbek, Barn, K,.
 5. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Gudrun Thorsager

K, f. 28 maj 1903
Senest redigeret=12 Mar 2013
     Gudrun Thorsager var kontorassistent. Hun blev født 28 maj 1903 i København. Hun var datter af Niels Christian Jensen Thorsager og Julie Hansine Christiane Jensen.

Folketællinger og boliger

Folketælling1916Degnemose Allé, København1
Bolig1 november 1919Degnemose Allé 49, København2
Folketælling1921Degnemose Allé 49, København1
Folketælling1925Degnemose Allé 49, København1
Far-Nat*Niels Christian Jensen Thorsager f. 18 Dec 1871, d. 16 Aug 1941
Mor-Nat*Julie Hansine Christiane Jensen f. 25 Jun 1879, d. 20 Dec 1957

Kildehenvisninger

 1. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 2. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Ragna Thorsager

K, f. 18 april 1907, d. 1981
Senest redigeret=17 Aug 2016
     Ragna Thorsager var børnehaveleder. Hun blev født 18 april 1907 i København. Hun var datter af Niels Christian Jensen Thorsager og Julie Hansine Christiane Jensen. Ragna Thorsager døde i 1981. Hun blev bisat fra Brønshøj, Sokkelund, København, i 1981.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1916Degnemose Allé, København2
Folketælling1921Degnemose Allé 49, København2
Bolig1 maj 1921Degnemose Allé 49, København3
Folketælling1925Degnemose Allé 49, København2
Folketælling1930Degnemose Allé 49, København2
Folketælling1940Degnemose Allé 49, København2
Far-Nat*Niels Christian Jensen Thorsager f. 18 Dec 1871, d. 16 Aug 1941
Mor-Nat*Julie Hansine Christiane Jensen f. 25 Jun 1879, d. 20 Dec 1957

Kildehenvisninger

 1. [S41] Gravsten.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 3. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Svend Thorsager

M, f. 26 oktober 1909, d. 2000
Senest redigeret=17 Aug 2016
     Svend Thorsager var disponent. Han blev født 26 oktober 1909 i Degnemose Allé 57, København. Han var søn af Niels Christian Jensen Thorsager og Julie Hansine Christiane Jensen. Svend Thorsager blev døbt 14 november 1909 i Brønshøj Kirke, Brønshøj Kirkevej 8, København, bevidnet af Harald Lunding Smith Jensen Thorsager.1 Svend blev gift 5 november 1939 i Husum Kirke, Korsager Allé 14, Husum, København, med Ellen Løvgreen Madsen, datter af Mads Peter Madsen og Martha Jørgine Madsen.1 Svend Thorsager døde i 2000. Han blev bisat fra Brønshøj, Sokkelund, København, i 2000.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1916Degnemose Allé, København3
Folketælling1921Degnemose Allé 49, København3
Folketælling1925Degnemose Allé 49, København3
Folketælling1930Degnemose Allé 49, København3
Far-Nat*Niels Christian Jensen Thorsager f. 18 Dec 1871, d. 16 Aug 1941
Mor-Nat*Julie Hansine Christiane Jensen f. 25 Jun 1879, d. 20 Dec 1957

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S41] Gravsten.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Ole Christian Jensen

M, f. 29 december 1836, d. 1882
Senest redigeret=17 Aug 2016
     Ole Christian Jensen var styrmand. Han blev født 29 december 1836 i Fjerritslev, Kollerup, Vester Han, Thisted. Han blev døbt 5 januar 1837 i Kollerup kirke, Svinkløvvej 96 C, Kollerup, Vester Han, Thisted. Ole blev gift i 1874 med Bodil Elisabeth Hansine Petrea Petersen. Ole Christian Jensen døde i 1882 i København.

Folketællinger og boliger

Folketælling1845Fjerritslev, Kollerup, Vester Han, Thisted1
Folketælling1850Fjerritslev, Kollerup, Vester Han, Thisted2
Folketælling1880Ved Jernbanestationen, Holbæk3

Barn af Ole Christian Jensen og Bodil Elisabeth Hansine Petrea Petersen

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Christian Christensen, 46, gift, gaardmand, her i sognet, M
  Inger Kirstine Nielsdatter, 45, gift, hans kone, Gjøttrup sogn, Thisted amt, K
  Christen Jensen, 12, ugift, deres barn, her i sognet, M
  Niels Christian Jensen, 11, ugift, deres barn, her i sognet, M
  Ole Christian Jensen, 9, ugift, deres barn, her i sognet, M
  Mette Kirstine Jensen, 5, ugift, deres barn, her i sognet, K.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Christian Frandsen, 51, Gift, Gaardmand Huusfader, Her i Sognet, , M
  Inger Kirstine Nielsdatter, 50, Gift, hans Kone, Gjøttrup Sogn Thisted Amt, , K
  Christen Jensen, 17, Ugift, deres Børn, Her i Sognet, , M
  Niels Christian Jensen, 16, Ugift, deres Børn, Her i Sognet, , M
  Ole Christian Jensen, 14, Ugift, deres Børn, Her i Sognet, , M
  Mette Kirstine Jensdatter, 10, Ugift, deres Børn, Her i Sognet, , K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ole Christian Jensen, 44, Gift, Husfader. Styrmand, M
  Bodil Elisabeth Hansen, f. Petersen, 33, Gift, Husmoder, K
  Anna Cathrine Jensen, 5, Ugift, Barn, K
  Petra Olivia Elisabeth Jensen, 2, Ugift, Barn, K
  Julie Hansine Christiane Jensen, Under 1, Ugift, Barn, K.

Bodil Elisabeth Hansine Petrea Petersen

K, f. 4 oktober 1846
Senest redigeret=17 Aug 2016
     Bodil Elisabeth Hansine Petrea Petersen blev født 4 oktober 1846 i Lille Regnegade 10, København. Hun blev døbt 6 november 1846 i Trinitatis Kirke, Købmagergade 52A, København.1 Bodil blev gift i 1874 med Ole Christian Jensen.

Folketællinger og boliger

Folketælling1850Laksegade 25, København2
Folketælling1880Ved Jernbanestationen, Holbæk3
Bolig1880København
Folketælling1885Elbagade 9, København4
Bolig1 november 1891Ole Suhrs Gade 25, København5
Folketælling1901Ole Suhrs Gade 25, København6
Bolig1 maj 1907Meinungsgade 4, København7
Folketælling1921Meinungsgade 4, København8

Barn af Bodil Elisabeth Hansine Petrea Petersen og Ole Christian Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lars Petersen, 43, Gift, sandgrawer, huusfader, Stenlille, Holbæk amt
  Catrine Jensen, 33, Gift, hans kone, Kjøbenhavn
  Jacob P.C. Petersen, 1, Ugift, deres søn, Kjøbenhavn
  Elisabeth Petersen, 4, Ugift, deres datter, Do.
  Christian Poulsen, 1, Ugift, pleiebarn, Do.
  Jacobine, 7, Ugift, do., Do.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ole Christian Jensen, 44, Gift, Husfader. Styrmand, M
  Bodil Elisabeth Hansen, f. Petersen, 33, Gift, Husmoder, K
  Anna Cathrine Jensen, 5, Ugift, Barn, K
  Petra Olivia Elisabeth Jensen, 2, Ugift, Barn, K
  Julie Hansine Christiane Jensen, Under 1, Ugift, Barn, K.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Bodil Elisabeth Jensen, 38, Enke, , Kjøbenhavn, Husmoder, K,
  Anna Catharina Jensen, 10, Ugift, , Kjøbenhavn, Barn, K,
  Petra O.Elisabeth Jensen, 3 Aar, Ugift, , Holbek, Barn, K,
  Julie Hansine Christiane Jensen, 1 Aar, Ugift, , Holbek, Barn, K,.
 5. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk, Hovedperson
  Bodil Elisabeth Marie Jensen , 4-10-1846 , København
  Stillinger: Enke
  Barn
  Petra Olivia Elisabeth Jensen , XX-XX-1877
  Barn
  Julie Hansine Christiane Jensen , XX-XX-1879
  Adresser
  1-11-1891: Ole Suhrs Gade 25, 4.
  1-5-1907: Meinungsgade 4, 4.
  1-5-1920: Meinungsgade 4, 4.
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Garderobemedhjælperske på Det Kgl. Teater.
 7. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jensen, Bodil Elisabeth Hansine Petrea, 4/10 1846, Enke, Husmoder, , København
  Jensen, Anna Cathrine, 10/11 1874, Ugift, Datter, Bogholderske, København
  Jensen. Elisabeth Petra Olivia, 12/6 1877, Ugift, Datter, Viceinspektrice, Holbæk.

Ellen Løvgreen Madsen

K, f. 28 februar 1913, d. 23 maj 1978
Senest redigeret=17 Aug 2016
     Ellen Løvgreen Madsen blev født 28 februar 1913 i Kagshøj, Husum, København. Hun var datter af Mads Peter Madsen og Martha Jørgine Madsen. Ellen Løvgreen Madsen blev døbt 1 juni 1913 i Brønshøj Kirke, Brønshøj Kirkevej 8, København.1 Ellen blev gift 5 november 1939 i Husum Kirke, Korsager Allé 14, Husum, København, med Svend Thorsager, søn af Niels Christian Jensen Thorsager og Julie Hansine Christiane Jensen.1 Ellen Løvgreen Madsen døde 23 maj 1978 i en alder af 65 år. Hun blev bisat fra Grundtvigskirken, På Bjerget 14 B, København, på Brønshøj Kirkegård.2
Far-Nat*Mads Peter Madsen f. 3 Feb 1874
Mor-Nat*Martha Jørgine Madsen f. 27 Jul 1873

Børn af Ellen Løvgreen Madsen og Svend Thorsager

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S41] Gravsten.

Kirsten Thorsager

K
Senest redigeret=5 Nov 2016
     Kirsten Thorsager er datter af Svend Thorsager og Ellen Løvgreen Madsen.
Far-Nat*Svend Thorsager f. 26 Okt 1909, d. 2000
Mor-Nat*Ellen Løvgreen Madsen f. 28 Feb 1913, d. 23 Maj 1978

Ulla Thorsager

K
Senest redigeret=5 Nov 2016
     Ulla Thorsager er datter af Svend Thorsager og Ellen Løvgreen Madsen.
Far-Nat*Svend Thorsager f. 26 Okt 1909, d. 2000
Mor-Nat*Ellen Løvgreen Madsen f. 28 Feb 1913, d. 23 Maj 1978

Grethe Thorsager

K
Senest redigeret=5 Nov 2016
     Grethe Thorsager er datter af Svend Thorsager og Ellen Løvgreen Madsen.
Far-Nat*Svend Thorsager f. 26 Okt 1909, d. 2000
Mor-Nat*Ellen Løvgreen Madsen f. 28 Feb 1913, d. 23 Maj 1978

Børn af Grethe Thorsager og Ole Nielsen

Mogens Peter Johannes Ellekvist

M
Senest redigeret=11 Jun 2017
     Mogens Peter Johannes Ellekvist er søn af Herman Peter Frederik Jensen og Else Kathrine Jørgensen.
Far-Nat*Herman Peter Frederik Jensen f. 15 Aug 1911, d. 9 Aug 1968
Mor-Nat*Else Kathrine Jørgensen f. 22 Dec 1907, d. 1995

Børn af Mogens Peter Johannes Ellekvist og Kirsten Thorsager

Herman Peter Frederik Jensen

M, f. 15 august 1911, d. 9 august 1968
Senest redigeret=5 Apr 2018
     Herman Peter Frederik Jensen blev født 15 august 1911 i København. Hans navn blev officielt ændret til Herman Peter Frederik Jensen Ellekvist den 1 november 1915. Han tog eksamen som lærer fra KFUM's Seminarium (Frederiksberg Seminarium) i 1932. Han tog eksamen som sløjdlærer fra Dansk Sløjdlærerskole i 1935. Han var i 1935 lærer på Blindeinstituttet i Kalundborg. Herman blev gift 30 juni 1937 med Else Kathrine Jørgensen. Herman Peter Frederik Jensen var cirka 1938 sløjdlærer på Bispebjerg Skole. Han døde 9 august 1968 i Arnesvej 47, København, i en alder af 56 år. Han blev bisat fra Bellahøj Kirke, Frederikssundsvej 125 A, København, på Bispebjerg Krematorium 11 august 1968.1

Folketællinger og boliger

Bolig1 november 1915Asminderødgade 9, København2
Folketælling1930Asminderødgade 9, København3
Folketælling1940Højlandsvangen 12, København3

Barn af Herman Peter Frederik Jensen og Else Kathrine Jørgensen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk, Hovedperson
  Johannes Ludvig Jensen Ellekvist , 10-4-1879 , Olstrup
  Stillinger: Sporvognskond. Kusk
  Ægtefælle
  Anna Sine Mathilde Ellekvist , 23-9-1882 , Ørum
  Adresser
  10-5-1907: Fra Haslev til Bredgade 40 hos Vognmand Jørgensen
  28-9-1908: Frameldt til Dronninglund Sogn
  1-5-1909: Fredericiagade 34 , 2.
  1-5-1910: Odinsgade 22 , 3.
  1-5-1912: Frameldt
  1-11-1915: Asminderødgade 9 , stuen

  Udfyldelsesdato: 10-5-1907
  Særlige bemærkninger: Navneændring: 1/11 1915 Ellekvist.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Peter Ellekvist

M
Senest redigeret=7 Aug 2015
     Peter Ellekvist er søn af Mogens Peter Johannes Ellekvist og Kirsten Thorsager.
Far-Nat*Mogens Peter Johannes Ellekvist
Mor-Nat*Kirsten Thorsager

Familie: Peter Ellekvist og Marguerite Benedikte B. (?)

Camilla Ellekvist

K
Senest redigeret=6 Jan 2017
     Camilla Ellekvist er datter af Mogens Peter Johannes Ellekvist og Kirsten Thorsager.
Far-Nat*Mogens Peter Johannes Ellekvist
Mor-Nat*Kirsten Thorsager

Nassib Zouein

M
Senest redigeret=4 Aug 2015
     Nassib Zouein er søn af Adib Zouein.
Far-Nat*Adib Zouein

Karina Nada Zouein

K
Senest redigeret=7 Aug 2015
     Karina Nada Zouein er datter af Nassib Zouein og Ulla Thorsager.
Far-Nat*Nassib Zouein
Mor-Nat*Ulla Thorsager

Barn af Karina Nada Zouein og Anouar Karam

Nassib Christian Zouein

M
Senest redigeret=20 Apr 2013
     Nassib Christian Zouein er søn af Nassib Zouein og Ulla Thorsager.
Far-Nat*Nassib Zouein
Mor-Nat*Ulla Thorsager

Børn af Nassib Christian Zouein og Nadine Habib (?)

Adib Zouein

M
Senest redigeret=21 Apr 2013
     Adib Zouein er søn af Nassib Zouein og Ulla Thorsager.
Far-Nat*Nassib Zouein
Mor-Nat*Ulla Thorsager

Ole Nielsen

M
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Ole Nielsen er søn af Kristen Nielsen og Bertha Kristoffersen.
Far-Nat*Kristen Nielsen
Mor-Nat*Bertha Kristoffersen

Kristen Nielsen

M
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Kristen Nielsen og Bertha Kristoffersen

Bertha Kristoffersen

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Bertha Kristoffersen og Kristen Nielsen

Bodil Nielsen

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Bodil Nielsen er datter af Ole Nielsen og Grethe Thorsager.
Far-Nat*Ole Nielsen
Mor-Nat*Grethe Thorsager

Lykke Nielsen

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Lykke Nielsen er datter af Ole Nielsen og Grethe Thorsager.
Far-Nat*Ole Nielsen
Mor-Nat*Grethe Thorsager

Mette Nielsen

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Mette Nielsen er datter af Ole Nielsen og Grethe Thorsager.
Far-Nat*Ole Nielsen
Mor-Nat*Grethe Thorsager

Mads Peter Madsen

M, f. 3 februar 1874
Mads Peter Madsen var søn af Ole Peter Madsen, der igen var Søn af Gårdmand Mads Olsen på Næsvangsgaarden i Asnæs, og Fødegården var tiltænkt ham, men ved List og Trusler blev Stedfaderen Hans Hansen tvunget til at fraskrive sig den til Svigersønnen. Det var en Skamgerning, som sent glemtes. Købte først et Husmandssted i Aastofte, men senere flyttede de til Stenmosen i Høve. I 1787 Mageskiftedes dette Sted med et Boelssted i Veddinge Bakker matrikelnr. 8c, som blev Familiens Samlingssted, så længe Hustruen levede. Var i sine unge År, hvad man kaldte åndelig vakt, og var Elev på Vallekilde Højskole hos Trier Hansen, men først som ældre Mand blev det fuldt Alvor. Sjældent gik der da, trods den lange Vej, en søndag uden Kirkegang. I sine sidste Leveaar boede han først hos Datteren Laura, og sidst hos Karen Marie. På Dødslejet udtalte han 'Nu må I bede for mig, da I var Børn, bad jeg ofte for Jer'.

Senest redigeret=2 Sep 2016
     Mads Peter Madsen var handelsgartner. Han blev født 3 februar 1874 i Asnæs, Ods, Holbæk. Han blev døbt 4 februar 1874 i Asnæs Kirke, Asnæs Kirkevej 12, Asnæs, Ods, Holbæk. Mads blev gift 9 april 1903 i Hellerup Kirke, Margrethevej 7B, Hellerup, København, med Martha Jørgine Madsen.1 Mads Peter Madsen overværede vielsen af Svend Thorsager og Ellen Løvgreen Madsen 5 november 1939 Husum Kirke, Korsager Allé 14, Husum, København.1

Barn af Mads Peter Madsen og Martha Jørgine Madsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Martha Jørgine Madsen

K, f. 27 juli 1873
Senest redigeret=2 Sep 2016
     Martha Jørgine Madsen blev født 27 juli 1873 i Lygtevej 43, København. Hun blev døbt 21 september 1873 i Skt. Johannes Kirke, Blegdamsvej 1A, København.1 Martha blev gift 9 april 1903 i Hellerup Kirke, Margrethevej 7B, Hellerup, København, med Mads Peter Madsen.1

Barn af Martha Jørgine Madsen og Mads Peter Madsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.