Bengta Nilsdotter

K, f. 19 marts 1831, d. 19 marts 1904
Senest redigeret=19 Jan 2019
     Bengta Nilsdotter blev født 19 marts 1831 i Kristenstorp, Vittsjö, Västra Göinge, Skåne, Sverige. Hun blev døbt 25 marts 1831 i Vittsjö, Västra Göinge, Skåne, Sverige.1 Bengta blev gift 15 oktober 1856 i Vittsjö, Västra Göinge, Skåne, med Hans Andersson.1 Bengta Nilsdotter døde 19 marts 1904 i Hjortholm, Vittsjö, Västra Göinge, Skåne, Sverige, i en alder af 73 år.

Barn af Bengta Nilsdotter og Hans Andersson

Kildehenvisninger

 1. [S479] Arkiv Digital, online http://arkivdigital.net/

Margrethe Jensdatter Kofoed1,2

K, f. 1653/54, d. april 1692
Senest redigeret=16 Mar 2009
     Margrethe Jensdatter Kofoed blev født i 1653/54 i Hasle, Nørre, Bornholm. Hun var datter af Jens Pedersen Kofoed og Margrethe Sandersdatter Lesler. Margrethe blev gift cirka 1671 i Bornholm med Niels Christensen. Margrethe Jensdatter Kofoed blev nævnt i skiftet efter Niels Christensen 16 oktober 1690.3 Margrethe blev gift i Bornholm med Hans Olufsen. Margrethe Jensdatter Kofoed blev nævnt i skiftet efter Jens Pedersen Kofoed 22 januar 1691.4 Margrethe Jensdatter Kofoed døde april 1692 i 30. Sg. Brogård, Østermarie, Øster, Bornholm. Hun blev bisat fra Østermarie, Øster, Bornholm, 15 april 1692. Hendes ejendele blev skiftet 2 juni 1692.5

Folketællinger og boliger

Bolig30. Sg. Brogård, Østermarie, Øster, Bornholm
Far-Nat*Jens Pedersen Kofoed f. 3 Nov 1628, d. 23 Maj 1691
Mor-Nat*Margrethe Sandersdatter Lesler f. 18 Maj 1635, d. 28 Jul 1678

Familie: Margrethe Jensdatter Kofoed og Niels Christensen

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.
 2. [S39] Norman Lee Madsen, online http://www3.sympatico.ca/colin.swift
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Niels Christensen, 30. Sg. Østermarie.
  Margrethe Jensdatter. Laugv: Far, Jens Kofod, capitain, Pedersker.
  1 søn. 4 døt.
  A: Christen Nielsen, f. 1677. Værge: Mads Nielsen, Østermarie.
  B: Boel Nielsdatter, gm. Lars Andersen, Øster Sogn.
  C: Lisebet Nielsdatter, f. 1675. Værge: ? Holst, Øster Sogn.
  D: Margrethe Nielsdatter, f. 1682. Værge: Mons Hansen, Øster Sogn.
  E: Ellen Nielsdatter, f. 1686. Værge: Søstermand, Lars Andersen.

  Skifte og dehling efter sahlig Niels Christensen, som boede og døde paadend, 30 Jord Eiende gård liggende i Østermarie Sogn. Imellem dendsahlig mands efterlatte hustrue, Margrete Jensdaatter, for hinde antagsig laug vergemaaled, hindes fader Capitain Jens Kofod Pedersen, de paaeene side og paa anden side, dend sahlig mands med sin efterlatterhustruis auflede børn, som er en søn og 4 døttre. Sønnen ChristenNielsen paa 13' aar gammell, for hannem verger Mads Nielsen dend sahligmands forige sahlig hustrus broder i Østermarie Sogn. Dend elste daatterBol Nielsdaatter, som er i egteskab med Lars Andersen i ØsterM Sogn, somvar til stede. Dend anden daatter Lisabet Nielsdaatter paa 15 aargammel, for hende verger Hans Holst i ØsterM Sogn. Dend tredie daatterMargrete Nielsdaatter paa 8 aar, for hende verger Mouns Hansen i ØsterMSogn. Dend yngste daatter Elline Nielsdaatter paa 4 aar gammel, forhende verger systermanden forhen Lauris Andersen.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Jens Koefoed Pedersen, capitain, 5. Vg. Østermarie.
  Elisabeth Ackeleje. Laugv: Casper Henrich Westerwalt, capitain.
  Ved første ægt med afg. ?. 5 søn. 8 døt.
  A: Hans Koefoed, fendrich, myndig, København. Værge: Svoger, Christen Nielsen.
  B: Sander Koefoed, København. Værge: Jens Ollufsen.
  C: Jørgen Koefoed, sergeant, marier. Værge: Svoger Hans Jensen.
  D: Detlef Koefoed, rejst til Ostindien. Værge. Svoger, Hans Ollufsen.
  E: Mathias Koefoed, f. 1672. Værge: Hans Koefoed, capitain, Østermarie.
  F: Margrethe ?, gm. Hans Ollufsen, Øster Sogn.
  G: Sidzele ?, gm. Hans Jensen, Aaker.
  H: Lisebeth ?, gm. Jens Ollufsen, Ibsker.
  I: Anne ?, død, var gm. Afg. Lorrent Tyrvalt. 4 søn. 1 dat.
  J: Magdalene ?, død, var gm. Christen Nielsen, corporal, Ibsker. 1søn. 3 døt.
  K: Kirstene, Jens Koefoedsdatter, trolovet med Petter Tiesen. Værge: Peder Mogensen, Bodilsker.
  L: Karen, Jens Koefoedsdatter, f. 1675. Værge: Søstermand, Hans Ollufsen.
  M: Johanna, Jens Koefoedsdatter, f. 1675. ( Tvilling.). Værge:Søstermand, Hans Jensen.
  Ved ægt med enken. 1 dat.
  N: Elisabeth, Jens Koefoedsdatter. Værge: Hans Koefoed, capitain, Pedersker .
 5. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Margrethe Jensdatter, 30. Sg. Østermarie.
  Hans Ollufsen.
  Ved ægt. Niels Christensen. 1 søn. 4 døt.
  A: Christen Nielsen, f. 1677. Værge: Mads Nielsen.
  B: Boel Nielsdatter, gm. Lars Andersen, Øster Sogn.
  C: Lisebeth Nielsdatter, f. 1675. Værge: Hans Holst, Øster Sogn.
  D: Margrethe Nielsdatter, f. 1682. Værge: Mogens Hansen, Øster Sogn.
  E: Ellene Nielsdatter, f. 1686. Værge: Søstermand, Lars Andersen.

  Schifte og deeling efter Hans Ollufsens salig hustru, MargretteJensdaatter, som til forn var i echteskab med salig Niels Christensen, ogboede, og ved døden afgik paa dend 30' Jord Eiendomsgård, der er assignerit pro officio til Capitain Hans Koefoed Hansen self var her tilstede, og ofuer verende, beligende udi Østermariæ Sogn. Imellem dend salig quindis efter latte mand forhen Hans Ollufsen paa eene side, og paa anden side dend salig quindis børn som er Hans Ollufsens stifbørn. Nemblig en søn, og 4 døttre. Sønnen Christen Nielsen nu paa 15 aar gammel som Madtz Nielsen tilforn var verge for, og nu til hans verge forordnet hans søstermand Lars Andersen. Dend eldste daatter Boel Nielsdaatter, som er i echteskab med Lars Andersen i ØsterM Sogn, som ver her til stede. Dend anden daatter, Lisebeth Nielsdaatter nu paa 17 aa rgammel, for hende verger Hans Holst i ØsterM Sogn. Dend 3' daatter Margrete Nielsdaatter paa 10 aar gammel, for hende verger Mogens Hansen i ØsterM Sogn. Dend yngste daatter Ellene Nielsdaatter paa 6 aar gammel, for hende verger søstermanden forhen Lars Andersen.

Margrethe Sandersdatter Lesler1,2

K, f. 18 maj 1635, d. 28 juli 1678
Senest redigeret=12 Nov 2007
     Margrethe Sandersdatter Lesler blev født 18 maj 1635 i Hasle, Nørre, Bornholm. Hun var datter af Sander Pedersen Lesler og Sidsel Mogensdatter. Margrethe blev gift 3 november 1653 i Hasle, Nørre, Bornholm, med Jens Pedersen Kofoed, søn af Peder Hansen Kofoed og Elisabeth Madsdatter Ravn. Margrethe Sandersdatter Lesler døde 28 juli 1678 i 05. Vg. Maglegård, Østermarie, Øster, Bornholm, i en alder af 43 år.3
Far-Nat*Sander Pedersen Lesler f. 1610, d. 1639
Mor-Nat*Sidsel Mogensdatter f. 1590, d. e 1653

Børn af Margrethe Sandersdatter Lesler og Jens Pedersen Kofoed

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.
 2. [S39] Norman Lee Madsen, online http://www3.sympatico.ca/colin.swift
 3. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog, 1946.

Karen Hansdatter Piil

K, f. cirka 1682
Senest redigeret=14 Mar 2009
     Karen Hansdatter Piil blev født cirka 1682 i 69. Sg. Vester Pilegård, Klemensker, Nørre, Bornholm.1 Hun var datter af Hans Christensen Piil og Maren Hansdatter Kofoed. Karen blev gift cirka 1700 i Klemensker, Nørre, Bornholm, med Jacob Larsen. Karen Hansdatter Piil blev nævnt i skiftet efter Jacob Larsen 10 juni 1716.2 Karen blev gift 2 december 1716 i Klemensker, Nørre, Bornholm, med Jens Jensen. Karen Hansdatter Piil blev nævnt i skiftet efter Hans Christensen Piil 9 februar 1733.3 Karen Hansdatter Piil blev nævnt i skiftet efter Maren Hansdatter Kofoed 7 januar 1745.4

Folketællinger og boliger

Bolig37. Sg. Møllegård, Østerlars, Øster, Bornholm
Far-Nat*Hans Christensen Piil f. c 1648, d. 28 Jan 1733
Mor-Nat*Maren Hansdatter Kofoed f. 1660

Familie: Karen Hansdatter Piil og Jacob Larsen

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Jacob Larsen, 37. Sg. Østerlars.
  Karne Hansdatter. Laugv: Hans Christensen, holtzførster, Klemensker.
  1 søn. 1 dat.
  A: Hans Kofod Jacobsen, f. 1710. Værger: Mons Andersen, Rø og Esper Hansen, Østerlars.
  B: Karne Kirstine Jacobsdatter, f. 1712. Værger: Mons Persen og Peder Andersen, begge Klemensker. 10. juni 1716

  LS 16, side 520.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Christensen, holtzførster, 69. Sg. Klemensker. ” Døde d. 28. Jan.”.
  Maren Hansdatter. Laugv: Ellias Pettersen, sognepræst, Klemensker.
  3 søn. 4 døt.
  A: Christen Piil, sognedegn, Allinge – Olsker. Død. 2 søn. 1 dat.
       1: Hans Koefod Christensen, f. 1717. Værge: Farbror, Hans Hansen Piil.
       2: Christen Christensen, f. 1728. Værge: Christen Koefod, cornet, Klemensker.
       3: Mette Christensdatter, f. 1719. Værge: Søsk.barn, Christen Rømer, Klemensker.
  B: Conrat Hansen Piil, vejer og måler, Fåborg. Værge: Søstermand, Hans Monsen.
  C: Hans Hansen Piil, her på gården.
  D: Karen Hansdatter, gm. Jens Jensen, Møllegård, 37. Sg. Østerlars.
  E: Mette Hansdatter, gm. ….. Madsen, capitain, Åker.
  F: Anicke Hansdatter, gm. Hans Monsen, Klemensker.
  G: Lisabeth Hansdatter, gm. Hans Munch, Pedersker.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Maren          ?, enke, døde på Piilegård, Klemensker.
  Afg. Hans Christensen Piil.
  3 søn. 4 døt.
  A: Conradt Piil, Fåborg, Fyn. Værge: Søstermand, Hans Mogensen.
  B: Christen Piil, død. 2 søn. 1 dat.
       1: Hans Christensen Koefoed, Amsterdam. Værge: Farbror, Hans Piil.
       2: Christen Christensen, f. 1729. Værge: Christen Kofod, løjtnant, Klemensker.
       3: Mette Christensdatter, f. 1722 Værge: Christian Rømmer, Vestermarie.
  C: Hans Piil, Skovridder, her på gården.
  D: Karen Hansdatter, gm. Jens Jensen, Møllegård, Østerlars.
  E: Mette Hansdatter, gm. Hans Madsen, capitain,
  F: Anniche Hansdatter, gm. Hans Mogensen, 66. Sg. Klemensker.
  G: Elisabeth Hansdatter, gm. Hans Munch, ”En” Sg. Pedersker.

  Hans Piil i Clemmendsker Sogn paa Piilegården. . . afgangen qvinde nafnlig Marne salig Holtsforster Hans Christensen Piils efterladte enken, imellem dend salig qvindes efterlevende 7 børn som er 3 sønner og 4 døttre. Dend ældste søn nafns Conradt Piil som dend gives at være boende i Foborg i Fyen og er sin egen værge. . . Dend anden søn Christen Piil, er døde, med efterladt sig tre børn som er 2 sønner og en daatter, dend ældste søn ved navn Hans Christensen Koefoed, er myndigen blev dend giveat værge sin værende i Amsterdam. . . dend anden søn Christen Christensen15 aar, for ham paatog sig godvillig at værge Hr. Lieutenant Christen Kofoed i Clemmendsker Sogn, der nest salig Christen Piils daatter Mette Christensdatter 22 aar, for hende er ved faderens skifte ordinert til værge Christen Rømmer boende i VesterM Sogn, som er mødte. Dend 3' denne afgangen Holtsforster Pills enchens søn naved Hans Piil, Skov Rider herpaa landet og boende her paa gården som er sin egen værge. Dernest hendes ældste daatter Karen Hansdatter i ægteskab med Jens Jensen paa Møllegården i Østerlarsker Sogn, som mødte og paa hendes værge og svarer. Dend anden daatter Mette Hansdatter i ægteskab med Hr. Capitain Hans Madsen. . . Dend 3' daatter Anniche Hansdatter i ægteskab med Hans Mogensen boende paa 66' gård her i Sogned som mødte. Dend 4' og yngste daatter Elisabeth Hansdatter i ægteskab med Hans Munch boende paa en selveiergård i Pedersker Sogn.

Anne Madsdatter Kofoed1

K
Senest redigeret=20 Mar 2009
     Anne Madsdatter Kofoed døde i 69. Sg. Vester Pilegård, Klemensker, Nørre, Bornholm.2 Hun blev født i 26. Sg. Store Almegård, Knudsker, Vester, Bornholm.1 Hun var datter af Mads Hansen Kofoed og Anne Elisabeth Pedersdatter Lesler. Anne Madsdatter Kofoed blev døbt 27 december 1705 i Knudsker, Vester, Bornholm. Anne blev gift 10 december 1729 i Knudsker, Vester, Bornholm, med Hans Hansen Piil, søn af Hans Christensen Piil og Maren Hansdatter Kofoed. Anne Madsdatter Kofoed blev nævnt i skiftet efter Mads Hansen Kofoed 12 oktober 1735.3 Anne Madsdatter Kofoed blev nævnt i skiftet efter Anne Elisabeth Pedersdatter Lesler 12 februar 1738.4 Anne Madsdatter Kofoed blev nævnt i skiftet efter Hans Hansen Piil 25 juni 1748.5 Hendes ejendele blev skiftet 11 september 1768.6 Anne Madsdatter Kofoed blev bisat fra Klemensker, Nørre, Bornholm, 15 september 1768.
Far-Nat*Mads Hansen Kofoed f. 13 Dec 1657, d. 21 Sep 1735
Mor-Nat*Anne Elisabeth Pedersdatter Lesler f. Maj 1674, d. 29 Jan 1738

Barn af Anne Madsdatter Kofoed og Hans Hansen Piil

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.
 2. [S37] Edvard Fabricius Sonne Skovgaard, 1000 Aner til en Skovgårdsslægt.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Mads Kofod, Almegård, Knudsker.
  Anne Pedersdatter Lesler. Laugv: Poul Edskelsen, Hasle.
  Ved første ægt med afg. Elsebeth Rasmusdatter. 1 søn.
  A: Andreas Koefoed Madsen, egen værge,Rønne.
  Ved ægt med enken. 4 søn. 3 døt.
  B: Peder Madsen Koefoed, egen værge, Hasle.
  C: Hans Koefoed Madsen, egen værge, Rønne.
  D: Poul Madsen Koefoed, egen værge, Blykoppegård.
  E: Sander Madsen Koefoed, egen værge, Almegård.
  F: Karen Madsdatter Koefoed, gm. Clemmed Rasmusen, løjtnant, Vestermarie.
  G: Martha Madsdatter Kofoed, død, var gm. Christian Madsen. 1 dat.
       1: Anne Cathrine Christensdatter, f. 1724. Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Hans Koefoed Madsen.
  H: Anne Madsdatter Koefoed, gm. Hans Christensen Pihl, skovridder, Klemensker.

  Salig Mads Koefoed som boende og døede paa Almegaarden i forhen Knudsker Sogn. . . . imellem dend salig mands efter latte kieriste Anne Pedersdaatter Lesler, for hende paatog sig at vere laug verge Velforneme Sr. Paul Edskelsen boende i Hasle som møtte, paa den ene side, og paa dend anden side, denne salig mands efter levende børn som er først at reigne den hand haver avled med sin første af døede salig kieriste Elsebeth Rasmands daatter 1 søn ved navn Andreas Koefoed Madsen boende’udi Rønne sin egen verge, derest den hand haver avled med denne efter levende kieriste Anne Pedersdaatter Lesler som er 4 sønner og 3 døttre, der af den eldste søn Peder Madsen Koefoed boende i Hasle som møtte og er sin egen verge, den anden søn Hans Koefoed Madsen boende i Ronne og sin egen verge som møtte, dend 3' søn Poul Madsen Koefoed boende paa Blykopegaarden som møtte og er sin egen verge, dend 4' og yngste søn Sander Madsen Koefoed boende paa for om rørte Almegaard sin egen verge som møtte, dend elste denne salig mands daatter Karen Madsdaatter Koefoed som er i egteskab med Lieutenant Clemmed Rasmusen boende i Vestermarie Sogn som for hende svarer og møtte, dend anden dene salig mands daatter Martha Madsdaatter Koefoed som er i egteskab med Christian Madsen, og ved døeden er afgangen og har efterlat sig 1 daatter ved navn Anna Cathrina Christiansdaatter paa 11 aar gammel, hvor for hendes egen fader efter loven. . . . for hende er til verge anordnet myndlingens moder broder Hans Koefoed Madsen boende i Rønne, dend 3' og yngste daatter Anna Madsdaatter Koefoed som er i egteskab med Kongl. Majsts. Skovrider Sr. Hans Christensen Pihl boende i Clemedsker Sogn.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anna ?, enke, Almegård, Knudsker.
  Afg. Mads Kofoed.
  4 søn. 3 døt.
  A: Peder Kofoed, Hasle,
  B: Hans Kofoed, qvartermester, Rønne.
  C: ……. Kofoed, Blykoppegård, Nyker.
  D: Sander Kofoed, Almegård, Knudsker.
  E: Karne Madsdatter Kofoed, gm. …….. Marcher, Vestermarie.
  F: Martha Madsdatter, død, var gm. Christian Madsen, København. 1 dat.
       1: Anne Catrine Christiansdatter, f. 1724. Værge: Morbror, Hans Kofoed.
  G: Anne Madsdatter Kofoed, gm. Hans Phil, skovridder, Klemensker.

  Anna salig Mads Kofoeds som boede og døde paa Almegaard i Knudscher Sogn og det over dend salig matrones efterladte. . . . imellem dend salig Matrones efterlevende børn som er 4 sønner og 3 døttre, der af dend eldste søn ved nafn Seigr. Peder Kofoed borger i Hasle, dend anden søn Qvarteer-mester Seigr. Hans Kofoed borger i Rønne, dend 3' søn Seigr. Poul Kofoed paa Blyekoppegaarden i Nyker Sogn, dend 4' søn Seigr. Sander Kofoed boende paa Almegaarden i Knudsker Sogn, dend eldste daatter Karne Madsdaatter Kofoed som er i egteskab med Hr. Lieutnant Clemen Marcher boende i Vestermaria Sogn, dend anden daatter ved nafn Martha Madsdaatter Kofoed som var i egteskab med Sr. Christian Madsen i Kiøbenhafn og der ved døden er afgangen og i hendis stæder var hendis efterlevende eenste daatter Anne Catrina Christiansdaatter som er 14 aar gammel, for hende er paa skifted efter hendis salig morfader til værge anordnet Qvarteer-mester Sr. Hans Kofoed i Rønne, som der ved forbliver, dend yngste daatter Anne Madsdaatter Kofoed som er i egteskab med Hans Konglig Majst. Skov Rider her paa landet Sr. Hans Phil boende i Clemmendscher Sogn.
 5. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Pihl, skovridder, 69. Sg. Klemensker.
  Anna Madsdatter Kofoed. Laugv: Poul Eschelsen, byfoged, Hasle.
  4 søn. 4 døt.
  A: Hans Hansen Pihl, f. 1734. Værge: Morbror, Peder Madsen Kofod, Hasle.
  B: Mads Kofod Hansen Pihl, f. 1736. Værge. Morbror, Hans Kofod, løjtnant, Rønne.
  C: Christian Christopher Hansen Pihl, f. 1738. Værge: Morbror, Poul Kofoed, Blykoppegård, Nyker. Ej mødt, for han: Morbror, Zander Kofoed, Almegård, Knudsker.
  D: Jens Sigfred Hansen Pihl, f. 1745. Værge: Morbror, Andreas Kofoed, Rønne.
  E: Maren Catharina Hansdatter Pihl, f. 1731. Værge: Faders søsk.barn, Christen Kofoed, løjtnant, Klemensker.
  F: Anna Margrethe Hansdatter Pihl, f. 1740. Værge: Faders søsk.barn, Johan Diderich Kofod, Vestermarie. For ham: Hans bror, Peder Kofod, Strandbye, Nylars.
  G: Johanne Elisabeth Hansdatter, f. 1743. Værge: Søsk.barn på faders side, Hans Kofod, Åker.
  H: Elsebeth Kirstina Hansdatter Pihl, f. 1746. Værge: Søsk.barn, Christian ?. Halegård, Olsker og broder, Absolon Hansen Kofoed, capitain. Åker.

  Skov Rider salig Hans Pihl som bode og døde paa den 69' Selfejergård iClemmensker Sogn. . . . imellem encken ved nafn Anna Madtzdaatter Koefoed som til laug værge. . . Byefoged Poul Eschelsen i Hasle som møtte, paa dend eene side og paa dend anden side denne salig mands efter ladte børn som er 4 sønner og 4 døttre. Den ældste søn ved nafn Hans Hansen Pihl paa 15 aar gammel for hannem er til værge anordnet myndtlingens eldste fuld morbroder Peder Madsen Kofod i Hasle som og møtte. Dend anden søn Mads Kofod Hansen Pihl paa 12 aar gammel, for hannem er til værge anordnet myndtlingens anden morbroder Hr. Lieut. Hans Kofod boende iRønne som og møtte. Dend 3' søn Christian Christopher Hansen Pihl paa 10 aar gammel, for hannem var myndlings 3' morbroder Poul Kofoed paa Blyekoppegård i Nyker Sogn. . . . til værge myndtlingens 4' fuldmorbroder Zander Kofoed paa Almegård i Knudsker Sogn, som og møtte.Dend 4' søn Jens Sigfred Hansen Pihl paa 3 aar gammel for hannem er ti lværge anordnet myndtlingens halv morborder Andreas Kofoed i Rønne. Dend elste daatter Maren Catharina Hansdaatter Pihl uhngefeher 17 aar gammel,for hende er til værge anordnet myndtlingens fader sødskende barn Hr.Lieut. Christen Koefoed boende her i Clemmensker Sogn, som var her tilstæde. Dend anden daatter Anna Margrethe Hansdaatter Pihl paa 8 aar gammel, for hende stulde værge myndtlingens faders sødskende barn Hr.Lieut. Johan Did. Koefoed boende i Souse i Vestermarie Sogn. . . i hans stæd anordnet broderen Peder Kofoed i Strandby i Nyelarsker Sogn, som og møtte. Dend 3' daatter Johanna Elisabeth Hansdaatter paa 5 aar gammel,for hende er til værge anordnet myndlingens sødskende barn paa faderens side Hans Kofoed boende i Aaeker Sogn, som og møtte. Dend 4' og yngste daatter ved nafn Elsebeth Kirstina Hansdaatter Pihl paa 2' aar gammel,for hende er til værge anordnet myndtlingens sødkende barn Christen paa Holeg.
 6. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anne Madsdatter Koefoed, enke, 69. Sg. Klemensker.
  Afg. ? Piil, skovridder.
  4 søn. 4 døt.
  A: Hans Piil, sandemand, Ibsker.
  B: Mads Koefoed Piil, død. 1 søn.
  1:Hans Madsen Piil, f. 1763. Værge: Morbror, ? Birch, byskriver, Allinge.
  C: Christian Christopher Piil, 34. Sg. Bodilsker.
  D: Jens Sigfrid PiiL, f. 1745, hjemme på gården.
  E: Maren Catharina Piil, gift m/ Marius Munch, 37. Sg. Åker.
  F: Margrethe Piil, gift m/ Mads Koefoed, Simblegård, Klemensker.
  G: Johanne Elisabeth Piil, gift m/ Jørgen Johan Skow, Hamers Holm, Hammershus Birk.
  H: Elsebeth Kirstine Piil, f. 1747. Værge: Bror, Hans Piil, sandemand, Ibsker 17 Sep 1768.

Karina Mikkelsdatter

K, f. før 1590, d. cirka 1627
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Karina Mikkelsdatter blev født før 1590 i Bornholm.1 Hun var datter af Mikkel Abraham og Anniche Madsdatter Kofoed. Karina blev gift før 1625 i Bornholm med Albrecht Hansen. Karina Mikkelsdatter døde cirka 1627 i Åkirkeby.
Far-Nat*Mikkel Abraham f. f 1555, d. e 1575
Mor-Nat*Anniche Madsdatter Kofoed f. c 1547, d. f 1628

Familie: Karina Mikkelsdatter og Albrecht Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S38] Jørn Klindt, Klindt.

Jørgen Jensen Kofoed1

M, f. 12 april 1667, d. 12 marts 1709
Senest redigeret=21 Mar 2009
     Jørgen Jensen Kofoed var løjtnant i Christiansø, Sønder, Bornholm.
Er iflg. Jørn Klint forfader til den gren, som tilkøbte sig et adelskab i 1903.
Han blev født 12 april 1667 i 05. Vg. Maglegård, Østermarie, Øster, Bornholm. Han var søn af Jens Pedersen Kofoed og Margrethe Sandersdatter Lesler. Jørgen Jensen Kofoed blev nævnt i skiftet efter Jens Pedersen Kofoed 22 januar 1691.2 Jørgen blev gift 9 marts 1696 i Svaneke med Cathrine Jochumsdatter Thiesen, datter af Jochum Thiesen og Margrethe Clausdatter Kjøller. Jørgen Jensen Kofoed døde 12 marts 1709 i Christiansø, Sønder, Bornholm, i en alder af 41 år. Hans ejendele blev skiftet 10 maj 1710.
Far-Nat*Jens Pedersen Kofoed f. 3 Nov 1628, d. 23 Maj 1691
Mor-Nat*Margrethe Sandersdatter Lesler f. 18 Maj 1635, d. 28 Jul 1678

Familie: Jørgen Jensen Kofoed og Cathrine Jochumsdatter Thiesen

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Jens Koefoed Pedersen, capitain, 5. Vg. Østermarie.
  Elisabeth Ackeleje. Laugv: Casper Henrich Westerwalt, capitain.
  Ved første ægt med afg. ?. 5 søn. 8 døt.
  A: Hans Koefoed, fendrich, myndig, København. Værge: Svoger, Christen Nielsen.
  B: Sander Koefoed, København. Værge: Jens Ollufsen.
  C: Jørgen Koefoed, sergeant, marier. Værge: Svoger Hans Jensen.
  D: Detlef Koefoed, rejst til Ostindien. Værge. Svoger, Hans Ollufsen.
  E: Mathias Koefoed, f. 1672. Værge: Hans Koefoed, capitain, Østermarie.
  F: Margrethe ?, gm. Hans Ollufsen, Øster Sogn.
  G: Sidzele ?, gm. Hans Jensen, Aaker.
  H: Lisebeth ?, gm. Jens Ollufsen, Ibsker.
  I: Anne ?, død, var gm. Afg. Lorrent Tyrvalt. 4 søn. 1 dat.
  J: Magdalene ?, død, var gm. Christen Nielsen, corporal, Ibsker. 1søn. 3 døt.
  K: Kirstene, Jens Koefoedsdatter, trolovet med Petter Tiesen. Værge: Peder Mogensen, Bodilsker.
  L: Karen, Jens Koefoedsdatter, f. 1675. Værge: Søstermand, Hans Ollufsen.
  M: Johanna, Jens Koefoedsdatter, f. 1675. ( Tvilling.). Værge:Søstermand, Hans Jensen.
  Ved ægt med enken. 1 dat.
  N: Elisabeth, Jens Koefoedsdatter. Værge: Hans Koefoed, capitain, Pedersker .

Barbara Jørgensdatter1

K, f. 1611, d. januar 1685
Senest redigeret=12 Nov 2007
     Barbara Jørgensdatter blev født i 1611. Barbara blev gift 10 januar 1641 i Rønne med Herman Mortensen Bohn, søn af Morten Henningsen Bohn. Barbara Jørgensdatter døde januar 1685 i Rønne.

Børn af Barbara Jørgensdatter og Herman Mortensen Bohn

Kildehenvisninger

 1. [S44] Julius Bidstrup, Müller, Madvig og Sode.

Hans Mogensen

M, f. cirka 1680, d. 1754
Senest redigeret=7 Mar 2009
     Hans Mogensen blev født cirka 1680 i 66. Sg. Brogård, Klemensker, Nørre, Bornholm.1 Han var søn af Mogens Ibsen og Marita Espersdatter. Hans blev gift cirka 1705 i Klemensker, Nørre, Bornholm, med Anniche Hansdatter Piil, datter af Hans Christensen Piil og Maren Hansdatter Kofoed. Hans Mogensen blev nævnt i skiftet efter Marita Espersdatter 8 januar 1705.2 Hans Mogensen blev nævnt i skiftet efter Jep Mogensen 15 juni 1708.3 Hans Mogensen blev nævnt i skiftet efter Mogens Ibsen 13 februar 1711.4 Hans Mogensen blev nævnt i skiftet efter Peder Mogensen 9 januar 1727.5 Hans Mogensen blev nævnt i skiftet efter Hans Christensen Piil 9 februar 1733.6 Hans Mogensen blev nævnt i skiftet efter Martha Mogensdatter 15 februar 1734.7 Hans Mogensen blev nævnt i skiftet efter Hans Poulsen Hjorth 12 april 1737.8 Hans Mogensen blev nævnt i skiftet efter Maren Hansdatter Kofoed 7 januar 1745.9 Hans Mogensen blev nævnt i skiftet efter Herman Clausen 25 maj 1750.10 Hans Mogensen døde i 1754 i Klemensker, Nørre, Bornholm. Hans ejendele blev skiftet 12 august 1754.11

Folketællinger og boliger

Bolig171166. Sg. Brogård, Klemensker, Nørre, Bornholm
Far-Nat*Mogens Ibsen f. f 1645, d. 1711
Mor-Nat*Marita Espersdatter f. c 1650, d. 1704

Børn af Hans Mogensen og Anniche Hansdatter Piil

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed, A, 69.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Marita Espersdatter, 66. Sg. Klemensker.
  Mogens Ibsen.
  4 søn. 1 dat.
  A: Esper Mogensen, egen værge, Rutsker.
  B: Jep Mogensen, egen værge, Pedersker.
  C: Peder Mogensen, egen værge, hjemme.
  D: Hans Mogensen, egen værge, Hjemme.
  E: Marita Mogensdatter, f. 1685. Værge: Far. 8 Jan 1705.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Jep Monsen. 20. Sg. Pedersker.
  Karne Jensdatter. Laugv: Edvart Olsen, Aaker.
  1 søn. 2 døt.
  A: Anders Ibsen, f. 1704. Værge: Farbror, Esper Monsen, Rutsker.
  B: Marta Ibsdatter, f. 1698. Værge: Farbror, Hans Monsen, Klemensker.
  C: Kirstene Ibsdatter, f. 1702. Værge: Farbror, Per Monsen, Klemensker.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Mogens Ibsen, enkemand, 66. Sg. Klemensker.
  4 søn. 1 dat.
  A: Esber Mogensen, 2. Vg. Rutsker.
  B: Jep Mogensen, død. Pedersker. 2 søn. 2 døt. ( ikke nævnt ved navn eller alder.).
  C: Peder Mogensen, egen værge, bor hos sin broder, her på gården.
  D: Hans Mogensen, 66. Sg. Klemensker.
  E: Martha Monsdatter, gm. Hans Hjorth, 39. Sg. Østerlars.
 5. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Peder Monsen, 13. Vg. Klemensker.
  Walborig Pedersdatter. Laugv: Jep Monsen, Rutsker.
  1 dat.
  A: Martha Pedersdatter, f. 1712. Værge: Farbror, Hans Monsen, Klemensker. 9 Jan 1727.
 6. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Christensen, holtzførster, 69. Sg. Klemensker. ” Døde d. 28. Jan.”.
  Maren Hansdatter. Laugv: Ellias Pettersen, sognepræst, Klemensker.
  3 søn. 4 døt.
  A: Christen Piil, sognedegn, Allinge – Olsker. Død. 2 søn. 1 dat.
       1: Hans Koefod Christensen, f. 1717. Værge: Farbror, Hans Hansen Piil.
       2: Christen Christensen, f. 1728. Værge: Christen Koefod, cornet, Klemensker.
       3: Mette Christensdatter, f. 1719. Værge: Søsk.barn, Christen Rømer, Klemensker.
  B: Conrat Hansen Piil, vejer og måler, Fåborg. Værge: Søstermand, Hans Monsen.
  C: Hans Hansen Piil, her på gården.
  D: Karen Hansdatter, gm. Jens Jensen, Møllegård, 37. Sg. Østerlars.
  E: Mette Hansdatter, gm. ….. Madsen, capitain, Åker.
  F: Anicke Hansdatter, gm. Hans Monsen, Klemensker.
  G: Lisabeth Hansdatter, gm. Hans Munch, Pedersker.
 7. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Martha Monsdatter, 39. Sg. Østerlars.
  Hans Poulsen Hjorth.
  3 søn. 3 døt.
  A: Mons Hansen Hjorth, f. 1712.
  B: Poul Hansen Hjorth, f. 1716.
  C: Jens Hansen Hjorth, f. 1724.
  D: Anne Hansdatter, f. 1709.
  E: Margrethe Hansdatter, f. 1719.
  F: Martha Hansdatter, f. 1725. Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Hans Monsen, Klemensker. 15 Feb 1734.
 8. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Hjorth, 39. Sg. Østerlars.
  3 søn. 3 døt.
  A: Mons Hansen Hjorth, egen værge.
  B: Poul Hansen Hjorth, f. 1714. Værge: Moders søsk.barn, Mads Pedersen, Allinge.
  C: Jens Hansen Hjorth, f. 1723. Værge: Morbror, Hans Monsen, Klemensker.
  D: Anne Hansdatter, f. 1709. Værge: Moders søsk.barn, Hans Pedersen, Sandegård, Åker.
  E: Margrethe Hansdatter, f. 1717. Værge: Moders søsk.barn, Lars Pedersen, Rosegård, Rø.
  F: Marthe Hansdatter, f. 1725. Værge: ”på faders linie”, Morten Jensen, Bodilsker.
 9. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Maren          ?, enke, døde på Piilegård, Klemensker.
  Afg. Hans Christensen Piil.
  3 søn. 4 døt.
  A: Conradt Piil, Fåborg, Fyn. Værge: Søstermand, Hans Mogensen.
  B: Christen Piil, død. 2 søn. 1 dat.
       1: Hans Christensen Koefoed, Amsterdam. Værge: Farbror, Hans Piil.
       2: Christen Christensen, f. 1729. Værge: Christen Kofod, løjtnant, Klemensker.
       3: Mette Christensdatter, f. 1722 Værge: Christian Rømmer, Vestermarie.
  C: Hans Piil, Skovridder, her på gården.
  D: Karen Hansdatter, gm. Jens Jensen, Møllegård, Østerlars.
  E: Mette Hansdatter, gm. Hans Madsen, capitain,
  F: Anniche Hansdatter, gm. Hans Mogensen, 66. Sg. Klemensker.
  G: Elisabeth Hansdatter, gm. Hans Munch, ”En” Sg. Pedersker.

  Hans Piil i Clemmendsker Sogn paa Piilegården. . . afgangen qvinde nafnlig Marne salig Holtsforster Hans Christensen Piils efterladte enken, imellem dend salig qvindes efterlevende 7 børn som er 3 sønner og 4 døttre. Dend ældste søn nafns Conradt Piil som dend gives at være boende i Foborg i Fyen og er sin egen værge. . . Dend anden søn Christen Piil, er døde, med efterladt sig tre børn som er 2 sønner og en daatter, dend ældste søn ved navn Hans Christensen Koefoed, er myndigen blev dend giveat værge sin værende i Amsterdam. . . dend anden søn Christen Christensen15 aar, for ham paatog sig godvillig at værge Hr. Lieutenant Christen Kofoed i Clemmendsker Sogn, der nest salig Christen Piils daatter Mette Christensdatter 22 aar, for hende er ved faderens skifte ordinert til værge Christen Rømmer boende i VesterM Sogn, som er mødte. Dend 3' denne afgangen Holtsforster Pills enchens søn naved Hans Piil, Skov Rider herpaa landet og boende her paa gården som er sin egen værge. Dernest hendes ældste daatter Karen Hansdatter i ægteskab med Jens Jensen paa Møllegården i Østerlarsker Sogn, som mødte og paa hendes værge og svarer. Dend anden daatter Mette Hansdatter i ægteskab med Hr. Capitain Hans Madsen. . . Dend 3' daatter Anniche Hansdatter i ægteskab med Hans Mogensen boende paa 66' gård her i Sogned som mødte. Dend 4' og yngste daatter Elisabeth Hansdatter i ægteskab med Hans Munch boende paa en selveiergård i Pedersker Sogn.
 10. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Herman Clausen, 21. Vg. Østerlars.
  Marte Hansdatter. Laugv: Bror, Mons Hansen, 36. Sg. Øster Sogn.
  Ved første ægt. 1 søn. 1 dat.
  A: Bendix Hermandsen, myndig, 21. Sg. Østerlars.
  B: Else Cathrine Hermansdatter, gm. Jens Andersen, 13. Sg. Østermarie.

  Ved sidste ægt. 4 søn. 2 døt.
  C: Claus Hermandsen, f. 1730.
  D: Hans Hermandsen, f. 1738. Værge: Farbror, Hans Clausen, 14. Sg. Bodilsker.
  E: Christen Hermansen, f. 1741. Værge: Farbror, Jens Clausen, 22. Sg. Rutsker.
  F: Jens Hermansen, f. 1744. Værge: Morbror, Mons Hansen, 36. Sg. Øster Sogn.
  G: Anne Hermansdatter, København. Værge: ½ bror, Bendix Hermandsen.
  H: Karen Hermandsdatter, f. 1733. Værge: Morfar, Hans Monsen, 66. Sg. Klemensker. 25. maj 1750.
 11. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Monsen, 66. Sg. Klemensker.
  Annike Hansdatter. Laugv: Poul Eskildsen, byfoged, Hasle.
  3 søn. 4 døt.
  A: Mogens Hansen, myndig, Østermarie.
  B: Hans Hansen, 2. Vg. Poulsker.
  C: Jens Hansen, myndig, her på gården.
  D: Martha Hansdatter, gm. Morten Nielsen, ?. Sg. Østerlars.
  E: Karne Hansdatter, gm. Peder Larsen, Hallegård, Østerlars.
  F: Mette Hansdatter, gm. Niels Gregersen, Åkirkeby.
  G: Anne Hansdatter, f. 1734. Værge: Bror, Jens Hansen.

Maren Hansine Andersen Rønberg

K, f. 12 september 1865, d. 6 august 1939
Maren Rønberg med Hulda og Agnes
Senest redigeret=20 Nov 2016
     Maren Hansine Andersen Rønberg blev kaldt Manna. Hun blev født 12 september 1865 i Lemvig. Hun var datter af Anders Christensen Rønberg og Ane Johanne Kjærgaard. Maren Hansine Andersen Rønberg blev døbt 10 december 1865 i Lemvig.1 Maren blev gift i 1888 med Christian Thorvald Erichsen, søn af Henrik Ferdinand Erichsen og Emilie Rosamunde Jensen. Maren Hansine Andersen Rønberg blev nævnt i skiftet efter Christian Thorvald Erichsen 28 juni 1915.2 Maren Hansine Andersen Rønberg døde 6 august 1939 i København i en alder af 73 år.
Far-Nat*Anders Christensen Rønberg f. 28 Jan 1839, d. 15 Jul 1888
Mor-Nat*Ane Johanne Kjærgaard f. 4 Mar 1835, d. 1 Mar 1919

Børn af Maren Hansine Andersen Rønberg og Christian Thorvald Erichsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Under vedlæggelse af hoslagte den 15. november 1907 for Notarius Publicus i København oprettede testamentariske disposition tillader jeg underskrevne fru Maren Hansine Erichsen, født Rønberg mig herved at meddele, at min mand, maskinmester på S/S Helge Christian Thorvald Erichsen, hvis bopæl var Nordre Frihavnsgade N 62 II her i staden, den 23. april d Å. er afgået ved døden på Atlanterhavet ombord på ovennævnte danske damper (af København), samt at jeg i henhold til testamentet agter at forblive hensiddende i uskiftet bo med vore to eneste børn:
  Datteren Hulda Manna Dalberg, født Erichsen, i ægteskab med overretssagfører C. A. S. Dalberg, og
  Datteren Agnes Johanne Erichsen, 20 år gammel.
  Det bemærkes, at min mand ved sin død var 61 år gammel og at han ikke har været i andet ægteskab end med mig.

  Københavns Skiftekommission, Hvidebog, 25. 2. 1915-14. 8. 1915, side 581.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Christensen Rønberg, 31, Gift, Huusfader, Skibsfører, Nørre Lem, Ringkjøbing
  Anna Johanne Jensen Kjærgaard, 34, Gift, Huusmoder, Nørre Nissum, Ringkjøbing
  Christen Andersen Rønberg, 5, Ugift, Barn, Nørre Nissum, Ringkjøbing
  Maren Hansen Andersen Rønberg, 4, Ugift, Barn, Lemvig
  Ane Marie Andersen Rønberg, 3, Ugift, Barn, Lemvig
  Johanne Andrea Andersen Rønberg, Under 1 aar, Ugift, Barn, Lemvig.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hanne Rønberg, Født Jensen, 44, Gift, husmoder, , Nissum, Ringk. Amt
  Maren Hansine Rønberg, 14, Ugift, hendes Datter, , Lemvig
  Jens Christian Rønberg, 8, Ugift, hendes Søn, , Lemvig
  Anders Johan Rønberg, 6, Ugift, hendes Søn, , Lemvig
  Anders Christensen Rønberg, 41, Gift, husfader, Dampskibskaptajn, , Nørre Lem Sogn, Ringkøbing Amt, Midlertidigt Opholdssted : Rusland
  Christian Rønberg, 15, Ugift, hans Søn, Sømand, , Nørre Nissum Sogn, Ringkøbing Amt.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Christian Thorvald Erichsen midlertidigt fravær: På Søen.
 7. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Thorvald Erichsen midlertidigt ophold Kommunehospitalet. Opholder sig ellers på S/S "Helge", Dampskibss. Danmark.

Terchild Nielsen1

M, f. 1685/86
Senest redigeret=15 Mar 2009
     Terchild Nielsen blev født i 1685/86 i 26. Sg. Nørre Mulebygård, Nyker, Vester, Bornholm. Han var søn af Niels Terchildsen og Bartha Christensdatter. Terchild Nielsen blev nævnt i skiftet efter Bartha Christensdatter 16 marts 1691.2 Terchild Nielsen blev nævnt i skiftet efter Karen Andersdatter 17 februar 1699.3 Terchild Nielsen blev nævnt i skiftet efter Niels Terchildsen 3 november 1700.4 Terchild blev gift i 1711 i Olsker, Nørre, Bornholm, med Gertrud Cathrine Wefstsdatter, datter af Wefst Pedersen og Margrethe Hansdatter. Terchild Nielsen blev nævnt i skiftet efter Wefst Pedersen 12 februar 1727.5 Terchild Nielsen blev nævnt i skiftet efter Margrethe Hansdatter 7 juli 1729.6 Terchild Nielsen blev nævnt i skiftet efter Gertrud Cathrine Wefstsdatter 30 november 1761.7 Terchild Nielsen døde i Nyker, Vester, Bornholm. Han blev bisat fra Nyker, Vester, Bornholm, 19 februar 1762.
Far-Nat*Niels Terchildsen f. c 1631
Mor-Nat*Bartha Christensdatter f. c 1661

Familie: Terchild Nielsen og Gertrud Cathrine Wefstsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S39] Norman Lee Madsen, online http://www3.sympatico.ca/colin.swift
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Bartha Christensdatter, 26. Sg. Nyker.
  Niels Terchelsen, corporal.
  2 søn. 2 døt.
  A: Terchel Nielsen, f. 1685.
  B: Christen Nielsen, f. 1691. ( 13 uger.).
  C: Dorothe Nielsdatter, f. 1686.
  D: Karen Nielsdatter, f. 1688. Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Hans Christensen, holtzforster og afdødes søstermand, Morten Mogensen, fendrich, Nyker.

  Corporal Niels Terchelsens sahlig hustrue Bartha Christensdaatter som boede og døde paa dend 26' Jord Ejere gaard liggende i Nyechier Sogn, imellem dend sahlig qvindes efterlatte hosbonde er melte Niels Terchelsen paa eene side, og paa anden side, deres sammen auflede børn som er 2 sønner og 2 døttre. Dend eldste søn Terchel Nielsen paa 6 aar. Dend anden søn Christen Nielsen 13 ugger gammel. Dend eldste daatter Dorethe Nielsdaatter paa 5 aar gammel. For demmen er faderen vege, og er forerlagt dend sahlig qvindes broder Holtzførster her paa landet Hans Christensen, og dend sahlig qvindes søstermand Fenrich Morten Mogensen i Nychier Sogn.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Karen     ?, enke, 69. Sg. Klemensker.
  Afg. Christen Pedersen.
  2 søn. 6 døt.
  A: Hans Christensen, holtzførster.
  B: Anders Christensen, corporal.
  C: Anna Christensdatter, enke. Laugv: Bror, Hans Christensen.
  D: Kirsten ?, gm. Morten Mogensen, fendrich, Nyker.
  E: Birgite Christensdatter, gm. Hans Rømmer, qvartermester, Vestermarie.
  F: Karen Christensdatter, gm. Hans Koefoed Hansen, Nylars.
  G: Boehl Christensdatter, gm. Hans Ollufsen, Poulsker.
  H: Barta Christensdatter, død, var gm. Niels Terkelsen, Nyker. 2 søn. 2 døt.
       1: Terkel ?.
       2: Christen Nielsen.
       3: Doretra ?.
       4: Karen Nielsdatter. Værge: Far.

  Salig qvinde Karen salig Christen Pedersens, som til lige med sin søn Holtzforsteren Hans Christensen boede, og hun ved døden afgick paa den 69' Jordeiendoms gaard, beliggende udi Clemmedschier Sogn, og det imellem denne salig qvindis efter lefuende børn som er først at regne, 2 sønner,og 6 døttre. Huor af den eldste søn er bemelte Holtzforsteren Hans Christensen. Den anden søn er Corporal Anders Christensen. Dend eldste daatter er Anna Christensdaatter, nu enchen, for hende er bemelte broderen Hans Christensen laug værge. Den anden daatter er Kirsten Mortten Mogensen, Fenrich, boende i Nyekier Sogn. Den 3' daatter Birgete Christensdaatter, i echteschab med Quartermesteren Hans Rømmer boende i Vestermariar afgangen Barta Christensdaatter som var i echteschab med Niels Terkelsen boende i Nyekier Sogn, efter hende igien levuer 2 sønner, og 2 døttre, huor af den eldste søn er Terkel, og den anden søn er Christen Nielsen, den eldste daatter Doretea, og dend yngste daatter Karen Nielsdaatter, for dem er bemelte faderen værge.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Niels Terchelsen, corporal, 26. Sg. Nyker.
  Mette Nielsdatter. Laugv: Bror, ? Nielsen, sognepræst, Nyker.
  Ved ægt med afg. Kirstine Olluf Koefodsdatter. 1 søn. 2 døt.
  A: Oluf Nielsen, Hasle.
  B: Margrethe Nielsdatter, gm. Hans Bendtsen, Klemensker.
  C: Karen Nielsdatter, gm. Jørgen Svendsen, Åbye, Nyker.
  Ved ægt med Barta Christensdatter. 2 søn. 2 døt.
  D: Terchel Nielsen, f. 1685. Værge: ½ søstermand, Hans Bendtsen.
  E: Christen Nielsen, f. 1690. Værge: ½ bror, Oluf Nielsen.
  F: Dorthea Nielsdatter, f. 1686. Værge: ½ søstermand, Jørgen Svendsen.
  G: Karen Nielsdatter, f. 1688. Værge: Morten Monsen, fendrich, Nyker.
  Ved ægt med enken, 2 søn. 3 døt.
  H: Niels Nielsen, f. 1692. Værge: Hans Hansen, corporal, Nyker.
  I: Peder Nielsen, f. 1694. Værge: Farbror, Hans Terchelsen, Åbye, Nyker.
  J: Bartha Nielsdatter, f. 1696. Værge: Niels Hansen, Rutsker.
  K: Kirstine Nielsdatter, f. 1698. Værge: Terchel Hansen, Knudsker.
  L: Margrethe Nielsdatter, f. 1700. ( 10 uger.). Værge: Gregers Christensen, stadscapitain, Åkirkeby.

  Niels Terchelsen fordun verrende Corporall till hest, som boede og døde paa dend 26 Jord Ejende gård beliggende udi Nycher Sogn. Imellem denne sahlig mands efterlatte kiereste Mette Nielsdaatter, for hende paa to sig at laug verge, hendis broder Hæderlig og Vellærde Hr. Svend Nielssøn Sognepræst samme steds. Paa eene og paa den anden side, denne sahlig mands samptlige børn som er med første for ham afdøde hustru Kirstine Olluf Koefoeds daatter aufled en søn og 2 døttre. Huor af sønnen er Olluf Nielsen boende i Hasle. Dend elste daatter er Margarete Nielsdaatter i egteskab med Hans Bendtsen i Clemmendsker Sogn. Dend anden daatter er Karne Nielsdaatter i egteskab med Jørgen Svendsen boende i Aaebye udi Nøcher Sogn. Og med dend mellemste deris salig mands hustrue Barta Christensdaatter aufled 2 sønner og 2 døttre. Huor af dend elste søn er Terchel Nielsen nu paa 15 aar gammell, for hannem er nu til værge anordnet hans half søstermand Hans Bendtsen i Clemmendsker Sogn. Dend anden søn er Christen Nielsen nu paa 10 aar gammell, for hannem er nu til værge anordnet half broderen Olluf Nielsen boende i Hasle. Dend elste daatter Dorrethea Nielsdaatter nu paa 14 aar gammell, for hende er nu til værge anordnet Jørgen Svendsen half systermanden boende i Aaebye iNøcher Sogn. Dend yngste daatter er Karne Nielsdaatter paa 12 aar gammell, for hende er till værge anordnet Fenrich Mortten Mounsen boende i Nycher Sogn. Og hafuer denne salig mand med denne efterlefuende hustru auflet 2 sønner og 3 døttre. Huor af dend elste søn er Niels Nielsen nu paa 8 aar gammell, for ham er till værge anordnet Hans Hansen Corporall boende i Nøcher Sogn. Dend yngste søn er Peder Nielsen 6 aar gammell, for ham er till værge anordnet Claus Terchelsen, hans faderbroder boende i Aaebye udi Nycher Sogn. Dend elste daatter er Barta Nielsdaatter paa 4aar gammell, for hende er till værge anordnet Niels Hansen boende i Rydsker Sogn. Dend anden daatter Kirstine Nielsdatter paa 2 aar gammell for hende er till værge anordnet Terchel Hansen boende i Knudsker Sogn.Dend yngste daatter Margrete Nielsdaatter paa 10 ugger gammell, for hende er nu till værge anordnet som sig og det god villig antag Stads Capitanien i Aakerchebye Gregers Christenssøn.
 5. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Wefst Pedersen, Maegård, Olsker.
  Margrethe Hansdatter. Laugv: Anders Larsen Krak, Rutsker.
  4 søn. 4 døt.
  A: Jens Wefstsen, egen værge, Skovgård, Olsker.
  B: Hans Wefstsen, egen værge, 13. Sg. Rutsker.
  C: Lars Wefstsen, egen værge, 27. Sg. Nyker.
  D: Peder Wefstsen, død. 2 søn. 1 dat.
  1: Wefst Pedersen, f. 1721. Værge: Hans Wefstsen, Rutsker.
  2: Niels Pedersen Møller, f. 1723. Værge: Farbror, Jens Wefstsen.
  3: Margrethe Persdatter, f. 1726. (ungefær ½ år). Værge: Farbror, Lars Wefstsen, Nyker.
  E: Maren Wefstsdatter, gm. Lars Andersen, Samsingsgård, Klemensker.
  F: Anne Wefstsdatter, død, var gm. Jep Monsen, Rutsker.
  Ved ægt med af. Thor Pedersen. 1 søn
  1: Peder Thorsen, f. 1706. Værge: Svend Hansen, Rutsker.
  Ved ægt med enkemand, Jep Monsen. 1 søn. 2 døt.
  2: Thor Ibsen, f. 1717.
  3: Margrethe Ibsdatter, f. 1715.
  4: Anne Ibsdatter, f. 1719. Værge: far.
  G: Gjertrud Wefstsdatter, gm. Tørchel Nielsen, Nyker.
  H: Kirsten Wefstsdatter, gm. Lars Persen, Rø.
 6. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Margrethe     ?, enke, 3. Sg. Olsker.
  Afg. Wefs Pedersen.
  4 søn. 4 døt.
  A: Jens Wefstsen, egen værge, Skovgård, Olsker.
  B: Hans Wefstsen, egen værge, 23. Sg. Rutsker.
  C: Laurits Wefstsen, egen værge, Nyker.
  D: Peder Wefstsen, død. 2 søn. 1 dat.
       1: Wefst Pedersen, f. 1720. Værge: Farbror, Hans Wefstsen.
       2: Niels Pedersen Møller, f. 1723. Værge: Farbror, Jens Wefstsen.
       3: Margrethe Pedersdatter, f. 1727. ( 2½ år.) Værge: Farbror, Lars Wefstsen.
  E: Maren Wefstsdatter, gm. Laurits Andersen, Samsinggård, Klemensker.
  F: Anne Wefstsdatter, død, var gm. Jep Monsen, Rutsker.
       Ved ægt med afg. Thor Pedersen. 1 søn.
       1: Peder Thorsen, f. 1706. Værge: Svend Hansen, Rutsker.
       Ved ægt med Jep Monsen. 1 søn. 2 døt.
       2: Thor Ibsen, f. 1717.
       3: Margrethe Ibsdatter, f. 1725.
       4: Anne Ibsdatter, f. 1719. Værge: Far.
  G: Gjertrud Wefstsdatter, gm. Tørchel Nielsen, Nyker.
  H: Kierstene Wefstsdatter, gm. Lars Pedersen, 4. Sg. Marchusgård, Rø.

  Anno 1729 dend 7 Jully er efter lovlig giorde tillysning holdenregistering og vurdering samt skifte og deeling efter sallig Margrethe sallig Wefst Pedersens boede og døde paa den 3 Jord Ejendoms gaardbeligende udi Ohlsker Sogn Maagaarden kaldet, og det imellem denne sallig qvindes børn som er 4 sønner og 4 døttre. Hvor af den eldste søn er Jens Wefstsen boende paa Skovgaarden i Ohlsker Sogn som møtte og er sin egenverge. Den anden denne sallig qvindes søn Hans Wefstsen boende paa 13 Jord Ejendoms gaard i Rutsker Sogn og er sin egen verge som møtte. Den tredie søn Lauritz Wefstsen som er boende paa Buchegaarden i Nyker Sogn som og iligemaade er sin egen verge som møtte. Den fierde og yngste søn Peder Wefstsen som ved døden er afgangen og har efterlat sig 2 sønner og 1 daatter: der af den eldste søn Wefst Pedersen paa 9 aar gammel, for hannem er til verge anordnet myndlingens faderbroder Hans Wefstsen boendei Rutsker Sogn som fremdelis for blefver; den anden søn Niels Pedersen Møller paa 6te aar gammel for hannem er til verge anordnet myndlingens faderbroder Jens Wefstsen boende i for ermelte Ohlsker Sogn; daatteren Margrethe Pedersdaatter 2-1/2 aar gammel, for hende er til verge anordnet faderbroderen Lars Wefstsen boende i Nyker Sogn paa Bukegaarden. Den eldste denne sallig qvindes daatter Maren Wefstdaatter som er i egteskab med Lauritz Andresen boende paa Samsingsgaarden i Clemmerdsker Sogn. Den anden daatter Anne Wefstdaatter som ved døeden er afgangen og var sidst iegteskab med Jep Monsen boende i Rutsker Sogn og har efterlat sig 2 sønner og 2 døttre: der af den eldste søn Peder Thorsen som hun hafuer avled med hendes forige afdøede mand Thor Pedersen ungefehr 23 aar gl.,for hannem er forhen til verge anordnet Svend Hansen boende i Rutsker Sogn som endnu fremdeelis for blifuer; saa og avled med bemelte Jep Monsen en søn og 2 døttre: var af sønnen Thor Ibsen ungefehr 12 aar gl.; den eldste daatter Margrethe Ibsdaatter ungefehr 14 aar gl.; den anden og yngste daatter Anne Ibsdaatter paa 10 aar gl.; for disse umyndige børn er faderen Jep Monsen self verge efter loven. Den tredie denne sal. qvindes daatter Giertrud Wefstdaatter som er i egteskab med Tørchel Nielsen boende i Nyker Sogn som møtte og for hende svarer. Den 4de og yngste denne sal. qvindes daatter Kierstene Wefstdaatter som er i egteskab med Lars Pedersen boende i Røe Sogn paa Markusens gaard kaldet som og møtte og for hende svarer. . . Hvor saa skifte retten paa Quartermester Lars Nielsen hans daattermands veigne giorde paastand. . . af skifte retten giorde pa kiendelse blef om sider Lars Nielsen Qvartermester som hafuer paa sin daattermand Hans Rasmussens veigne forhen ladet inførn ovrørte undentag angaaende som hand self bemelte Hans Rasmusen nu her for skifteretten. . . en crantz paa teigning W.P.S. : M.H.d. 1705. . . sølf skee udtiken paa begge sider paa skuved med paa teigning paa bladet udi encrantz W.P.S. : M.H.d. 1685.
 7. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Catrine Wefstsdatter, 26. Sg. Nyker.
  Terchel Nielsen.
  3 søn. 3 døt.
  A: Niels Therchelsen, myndig.
  B: Wefst Therchelsen, myndig, 26. Sg. Nyker.
  C: Claus Therchelsen, Risegård Mølle, Nyker.
  D: Barta Terchelsdatter, f. 1711. Værge: Bror, Wefst Therchelsen.
  E: Anna Terchelsdatter, død, var gm. Peder Larsen, Bakkegård grund, Klemensker. 3 søn. 2 døt.
  1: Hans Pedersen, myndig.
  2: Lars Pedersen, myndig, sejler, København.
  3: Terkel Pedersen, myndig.
  4: Kirsten Pedersdatter, f. 1740.
  5: Margrethe Pedersdatter, f. 1746.      Værge: Far.
  F: Karen Terkelsdatter, f. 1725. Værge: Bror, Wefst Therchelsen.

Per Helge Jensen

M
Senest redigeret=23 Maj 2009

Barn af Per Helge Jensen

Sidsele Jørgensdatter

K, f. 20 juli 1733, d. 2 september 1806
Senest redigeret=2 Mar 2009
     Sidsele Jørgensdatter blev født 20 juli 1733 i 09. Sg. Bridsensgård, Olsker, Nørre, Bornholm. Hun var datter af Jørgen Nielsen og Elisabeth Pedersdatter. Sidsele blev gift 21 juni 1780 i Olsker, Nørre, Bornholm, med Hans Frederichsen Kofoed, søn af Frederich Frederichsen Møller og Elisabeth Sophie Kofoed. Sidsele Jørgensdatter døde 2 september 1806 i 13. Sg. Smedegård, Olsker, Nørre, Bornholm, i en alder af 73 år. Hun blev bisat fra Olsker, Nørre, Bornholm, 8 september 1806.1
Far-Nat*Jørgen Nielsen
Mor-Nat*Elisabeth Pedersdatter f. 1695, d. 30 Aug 1757

Familie: Sidsele Jørgensdatter og Hans Frederichsen Kofoed

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Fridricsen, 57, gift, Bonde og gårdbeboer, 3, Husbond,
  Sidsilla Jørgensdatter, 54, gift, 2, Madmoder,
  Jørgen Hansen, 25, ugift, Barn af konens første ægteskab på gården opdragen,
  Elisabet Hansdatter, 14, ugift, Barn af konens første ægteskab på gården opdragen,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Fridericsen, M, Hosbonde, 70, gift, 3, Bonde og Gaardbeboer
  Sidsel Jørgensdatter, K, hans Kone, 68, gift, 2,.

Cathrine Kirstine Hansdatter Kofoed1

K, f. 1699
Senest redigeret=2 Aug 2020
     Cathrine Kirstine Hansdatter Kofoed blev født i 1699 i 22. Sg. Sjælegård, Østermarie, Øster, Bornholm. Hun var datter af Hans Jensen Kofoed og Kirstine Kofoed. Cathrine Kirstine Hansdatter Kofoed blev nævnt i skiftet efter Hans Madsen Kofoed 23 januar 1704.2 Cathrine blev gift 10 oktober 1724 i Bornholm med Mads Jensen Kofoed, søn af Jens Madsen Kofoed og Barbara Nikolajsdatter. Cathrine Kirstine Hansdatter Kofoed døde i 02. Vg. Ågård, Pedersker, Sønder, Bornholm. Hun blev bisat fra Pedersker, Sønder, Bornholm, 8 juli 1757. Hendes ejendele blev skiftet 19 juli 1757.3
Far-Nat*Hans Jensen Kofoed f. 13 Okt 1664, d. 10 Jul 1741
Mor-Nat*Kirstine Kofoed f. 1665

Familie: Cathrine Kirstine Hansdatter Kofoed og Mads Jensen Kofoed

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Kofoed Madsen, enkemand, capitain, Kofodgård, Østermarie.
  4 søn. 3 døt.
  A: Mads Kofoed Hansen, egen værge, Almegård, Knudsker.
  B: Claus Kofoed Hansen, egen værge, capitain, Østerherred.
  C: Poul Kofoed Hansen, handelsmand, Rønne.
  D: Jørgen Kofoed Hansen, Kofodgård, Østermarie.
  E: Karen Hans Kofoedsdatter, død, var gm. Mathias Carlsen, Nexø. 2 søn. 2 døt.
       1: Carl Mathiasen, egen værge.
       2: Poul Mathiasen, f. 1686. Værge: Morbror, Claus Kofoed og fastermand, Hans Kofoed Madsen.
       3: Elsebeth Mathiasdatter, f. 1689. Værge: Morbror, Poul Kofoed.
       4: Kirstene Mathiasdatter, f. 1692. Værge: Morbror, Mads Kofoed.
  F: Johanne Hans Kofoedsdatter, gm. Hans Kofoed Madsen, capitain, Eskegård, Pedersker.
  G: Kirstene Hansdatter, død, var gm. Hans Kofoed Jensen, løjtnant, Østermarie. 2 søn. 3 døt.
       1: Jens Kofoed Hansen, f. 1697.
       2: Hans Kofoed Hansen, f. 1703.
       3: Margrethe Elisabeth Hans Kofoedsdatter, f. 1695.
       4: Catrine Kirstina Hans Kofoedsdatter, f. 1699.
       5: Kirstina Hans Kofodsdatter, f. 1703. Værge: Far.

  Sahlig mand Hans Koefoed Madsen for den bestalter Capitain ofuer Øster Herrets Compagnie som boede, og døde paa Koefoedsgård belliggende udi ØstermariæSogn. Imellem denne salig mands efterlefvende børn, som først er at reigne 4 sønner, og 3 døttre. Hvor af den eldste søn Mads Koefoed Hansen boende paa Almegård i Knudsker Sogn sin egen værge. Den anden søn er Claus Koefoed Hansen bestalter Capitain ofuer Øster Herrds Compagnie. Dend 3' søn er Pouel Koefoed handelsmand og borger boende i Rønne. Dend yngste søn er Jørgen Koefoed Hansen boende paa Koefoedsgård i ØsterM Sogn. Dend eldste daatter var afgangen Karne Hans Koefoedsdaatter som var i echtskab med Mathias Carlsen boende i Nexøe og nu ved døden afgangen efter hende igien lefuer 2 sønner, og 2 døttre: hvor af dend eldste søn er Carl Mathiasen som er sin værge; dend anden søn er Pouel Mathiasen nu paa 18 aar gammel, for ham er til fore anordned at værge bemælte Capt. Claus Koefoed, og Capitain Hans Koefoed Madsen boende paa Eskesgården i Pedersker Sogn; dend eldste daatter er Elsebeth Mathias daatter nu paa 15 aar gammel, for hende er Pouel Koefoed hendes moderbroder boende i Rønne værge; dend yngste daatter er Kirstene Mathiasdaatter nu paa 12 aar gammel, for hende er for hen til værge anordned hendes moderbroder Mads Koefoed boende paa Allmegård i Knudsker Sogn. Dend anden denne salig mands daatter er Johanna Hans Koefoedsdaatter i echtekab med bemælte Capitain Hans Koefoed Madsen boende paa Eskisgård i Pedersker Sogn. Dend yngste denne salig mands daatter var afgangen Kirstene Hans Koefoeds daater som var i echtskab med Lieutenant Hans Koefoed Jensen boende i ØsterM Sogn, efter hende lefuer 2 sønner, og 3 døttre: hvor af dend eldste søn er Jens Koefoed Hansen paa 7 aar gammel; dend anden søn er Hans Koefoed Hansen som under it aar gammel; den eldste daatter Margreta Elisabeth Hans Koefoeds daatter paa 9 aar gammel; dend anden daatter Catrina Kirstina Hans Koefoeds daatter paa 5 aar gammel; den yngste daatter Kirstina Hans Koefoeds daatter it aar, for demmen er faderen self værge efter loven.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Side 521. 1757. 19. Juli.
  Katrine Kierstine Hansdatter Kofoed, 2. Vg. Pedersker.

  Mads Kofoed.
  2 søn. 2 døt.

  A: Jens Madsen Kofoed, myndig.
  B: Nicolai Madsen, myndig, her på gården.
  C: Johanne Madsdatter Kofoed, gm. Lars Hansen, 42. Sg. Åker.
  D: Kierstine Madsdatter Kofoed, f. 1736. Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Peder Kofoed, løjtnant, ÙR.. Sg. Tingsted, Vestermarie. 1757.

Anders Jørgensen1

M, d. 14 juli 1845
Senest redigeret=5 Maj 2009
     Anders Jørgensen var fisker i Melsted, Gudhjem. Han blev født i Gudhjem. Han var søn af Jørgen Jensen og Kirsten Hansdatter. Anders Jørgensen blev døbt 16 maj 1776 i Gudhjem. Anders blev gift 7 maj 1802 i Gudhjem med Kirstine Fridrichsdatter Kofoed, datter af Frederich Hansen Kofoed og Anna Catharine Hansdatter Graae. Anders Jørgensen blev nævnt i skiftet efter Hans Frederichsen Kofoed 2 august 1809.2 Anders Jørgensen døde 14 juli 1845 i Gudhjem. Han blev bisat fra Gudhjem 18 juli 1845.3

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Melsted, Gudhjem4
Folketælling1801Melsted, Gudhjem5
Folketælling1834Melsted, Gudhjem6
Folketælling1840Melsted, Gudhjem7
Folketælling1845Melsted, Gudhjem8
Far-Nat*Jørgen Jensen f. 1740, d. 9 Feb 1807
Mor-Nat*Kirsten Hansdatter

Familie: Anders Jørgensen og Kirstine Fridrichsdatter Kofoed

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed, A, 94.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Friderichsen, bonde, 7. Sg. Olsker.
  1 søn.
  A: Friderich Hansen Kofod, død. 1 søn. 2 døt.
  1: Hans Friderich Kofod, myndig, Nexø.
  2: Kirstine Friderichsdatter, gm. Anders Jørgensen, Melsted.
  3: Karen Friderichsdatter, f. 1786. Værge: Jørgen Henrichsen Torn, Østerlars.

  Sølvstob P.E.S & B.H.D 1707 til Karen.
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jørgen Jensen, 46, Gift, Snedker og ved herredscompagniet, M, , Mand
  Kirsten Hansdatter, 40, Gift, , K, , Hands kone
  Giertrud Jørgensdatter, 17, Ugift, , K, , Barn
  Jens Jørgensen, 16, Ugift, , M, , Barn
  Anders Jørgensen, 11, Ugift, , M, , Barn
  Maren Jørgensdatter, 7, Ugift, , K, , Barn.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jørgen Jensen, 61, Gift, Huusmand uden Jord og er Snedker, M, , Mand
  Kirsten Hansdatter, 55, Gift, , K, , hans Kone
  Anders Jørgensen, 25, Ugift, Fisker, M, , deres Børn
  Maren Jørgensdatter, 20, Ugift, , K, , deres Børn
  Jacob Tranberg, 35, Gift, fraværende og farer til Søes for Matros, M, , Svigersøn
  Giertrud Jørgensdatter, 31, Gift, , K, , deres Datter, hans Kone
  Hans Tranberg, 5, -, , M, , deres Børn
  Chresten Tranberg, 3, -, , M, , deres Børn.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Jørgensen, 58, Gift, Constabel og Fisker, M
  Kirstine Sophia Kofoed, 52, Gift, hans Kone, K.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Jørgensen, 64, Gift, Fisker, M
  Kirstine Frederiksdatter, 58, Gift, Hans kone, K.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Jørgensen, 69, gift, Fisker, Gudhjem Sogn, Melsted - Bornholms Amt,
  Kirstine Fredriksen, 63, gift, hans kone [Anders Jørgensen], Gudhjem Sogn, Gudhjem - Bornholms Amt,.

Anders Jensen

M, f. 1648, d. 29 marts 1702
Senest redigeret=16 Mar 2009
     Anders Jensen blev født i 1648. Anders blev gift cirka 1695 med Hanne Andersdatter Thiesen, datter af Andreas Thiesen og Elsebe Madsdatter Kofoed. Anders Jensen blev nævnt i skiftet efter Andreas Thiesen 11 november 1696.1 Anders Jensen døde 29 marts 1702 i 31. Sg. Kuregård, Østermarie, Øster, Bornholm. Han blev bisat fra Østermarie, Øster, Bornholm, 29 marts 1702. Hans ejendele blev skiftet 6 april 1702.2

Familie: Anders Jensen og Hanne Andersdatter Thiesen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anders Thisen, Rådmand, capitain, Svaneke.
  Segne Clausdatter. Laugv: Valentin Deekner.
  Ved 1. Kuld. 6 døt.
  A: trine Andersdatter, gift m/ Lorens Hop, Svaneke.
  B: Karen Andersdatter, gift m/ Anders Hansen.
  C: Hanne Andersdatter, gift m/ Anders Jensen, Østers Sogn.
  D: Seigne Andersdatter, gift m/ Hans Pedersen, Åker.
  E: Elseby Andersdatter, gift m/ Jens Pedersen, Østers Sogn.
  F: Aarsete Andersdatter, f. 1671. Værge: Anders Jensen, Østerlars og Jens Pedersen, Østerlars.
  Ved 2. Kuld. 2 søn. 1 dat.
  H: Madtz Thisen, f. 1679. Værge: Jep Kiøler, Rø.
  I: Claus Thisen, f. 1689. Værge: Rasmus Kiøller, Bodilsker.
  J: Elsebe, Anders Tisdatter, f. 1682. Værge: Rasmus Kiøller, Bodilsker.
  Afdødes moder: Elsebe Madtzdatter Koefoed. Skifte d. 20. Marts 1672.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anders Jensen, 31. Sg. Øster Sogn.
  Hanna Anders Tiesdatter. Laugv: Petter Tiesen.
  5 søn. 3 døt. Af evt. to Ægteskaber.
  A: Oluf Andersen, f. 1675.
  B: Hans Andersen, egen værge.
  C: Jens Andersen, f. 1683. Værge: Niels Jensen, Østermarkesogn.
  D: Johan Andersen, f. 1686. Værge: Faders søssttermand, Jens Knudsen, Åker Sogn.
  E: Johanne Andersdatter, f. 1677. Værge: Farbror, Jørgen Jensen, Åker.
  F: Karen Andersdatter, f. 1681. Værge: Faders søsttermand, Jens Knudsen, Åker.
  Ved Ægt med enken. 1 søn.
  G: Mads Andersen, f. 1695. Værge: Faders søskedebarn, Esper Andersen, Øster Sogn.

Christian Jensen Kofoed1

M, f. 1669, d. 1670
Senest redigeret=18 Nov 2007
     Christian Jensen Kofoed blev født i 1669 i 05. Vg. Maglegård, Østermarie, Øster, Bornholm. Han var søn af Jens Pedersen Kofoed og Margrethe Sandersdatter Lesler. Christian Jensen Kofoed døde i 1670 i Østermarie, Øster, Bornholm.
Far-Nat*Jens Pedersen Kofoed f. 3 Nov 1628, d. 23 Maj 1691
Mor-Nat*Margrethe Sandersdatter Lesler f. 18 Maj 1635, d. 28 Jul 1678

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.

Caroline Marie Wøldike

K, f. 18 august 1831
Senest redigeret=23 Sep 2019
     Caroline Marie Wøldike blev født 18 august 1831 i Tårnby, Sokkelund, København. Hun var datter af Hans Christopher Martin Wøldike og Karen Pedersen. Caroline Marie Wøldike blev døbt 11 september 1831 i Tårnby Kirke, Englandsvej 340, Tårnby, Sokkelund, København.1 Hun blev nævnt i skiftet efter Hans Christopher Martin Wøldike 3 oktober 1845.2 Caroline blev gift 3 maj 1863 i Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, med Jens Edvard Hansen, søn af Jens Hansen og Marie Cathrine Møller.1
Far-Nat*Hans Christopher Martin Wøldike f. 17 Aug 1791, d. 3 Okt 1845
Mor-Nat*Karen Pedersen f. 7 Jun 1793, d. 4 Maj 1843

Børn af Caroline Marie Wøldike og Jens Edvard Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, År 1845 d 3. oktober anmeldte hjulmand Peter Frederik Ludvig Wøldike, at hans fader skolelærer Hans Christopher Martin Wøldike i Sundbyøster, 60 år gl, idag ved døden er afgået, efterladende sig 6 børn, nemlig
  anmelderen som den 30 denne måned er fuldmyndig,
  Wilhelmine Elisabeth Wøldike, gift med sømand Jens Mogensen i Sundbyøster,
  Johanne Kirstine Wøldike, gift med Jens Pedersen Halberg i Sundbyøster, som er fraværende,
  Emma Louise Wøldike, ugift,
  Hansine Dorothe Wøldike, ugift og
  Caroline Marie Wøldike, ugift

  Amager birk Skifteprotokol 1842 1848, s. 215, 220, 227, 233, 248. 160/1845.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Wøldike, 49, Gift, , Skolelærer,
  Karen Petersen, 41, Gift, , hans Kone,
  Ludvig Wøldike, 14, Ugift, , deres Barn,
  Hanne Wøldike, 12, Ugift, , deres Barn,
  Emma Wøldike, 10, Ugift, , deres Barn,
  Andreas Wøldike, 8, Ugift, , deres Barn,
  Dorthea Wøldike, 6, Ugift, , deres Barn,
  Maria Wøldike, 3, Ugift, , deres Barn,
  Kirsten Johannesen, 67, Enke, , Skolærerens Svigermoder,og af ham forsørges,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Christian Völdike, 55, Gift, Husfader Skolelærer, Skolen, M
  Karen Petersen, 47, Gift, Hans Kone, Skolen, K
  Vilhelmine Völdike, 24, Ugift, Deres Datter, Skolen, K
  Ludvig Völdike, 20, Ugift, Deres Søn, Skolen, M
  Hanne Völdike, 18, Ugift, Deres Datter, Skolen, K
  Emma Völdike, 16, Ugift, Deres Datter, Skolen, K
  Dorothea Völdike, 12, Ugift, Deres Datter, Skolen, K
  Marie Völdike, 9, Ugift, Deres Datter, Skolen, K
  Kirsten Johannesen, 73, Enke, Mandens Svigermoder, Skolen, Der af ham Forsørges, K.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Chr: Wøldike, 60, Enkemand, , Skolelærer, Tyvelse Sogn, PræstøAmt
  Emma Wøldike, 21, Ugift, , Hans Datter, Taarnby Sogn, Københavns Amt
  Dorothea Wøldike, 17, Ugift, , Hans Datter, Taarnby Sogn, Københavns Amt
  Maria Wøldike, 13, Ugift, , Hans Datter, Taarnby Sogn, Københavns Amt
  Kirsten Johannesen, 77, Enke, , Huusfaders Svigermoder, der af ham forsørges., Herstedvester Sogn, Københavns Amt.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Jacobsen, 45, Gift, Gårdmand, husfader, Tårnby sogn, Københavns amt

  Marie Caroline Wøldike, 19, Ugift, Tjenestepige, Tårnby sogn, Københavns amt.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Edvard Hansen, 56,Gift, Snedkersvend, København
  Marie Caroline Wøldike, 48,Gift, Hans hustru, Sundbyvester, Kbh.
  Carl Andreas Hansen, 15,Ugift, Deres søn, København
  Marie Cathrine Hansen, 10,Ugift, Deres datter, København
  Hanne Edvardine Hansen, 6,Ugift, Deres datter, København.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Eduard Hansen, 62, Gift, Snedkersvend, Kjøbenhavn, , Husfader, M, Kjøbenhavn C
  Marie Caroline Hansen, 53, Gift, Sundby paa Amager, Husmoder, K, 1860,
  Carl Andreas Hansen, 21, Ugift, Kjøbenhavn, , Barn, M,
  Marie Caroline Hansen, 15, Ugift, Kjøbenhavn, , Barn, K,.

Conrad Hansen Piil

M, f. cirka 1695, d. 20 maj 1748
Senest redigeret=6 Maj 2013
     Conrad Hansen Piil var vejer og måler i Fåborg. Han blev født cirka 1695 i 69. Sg. Vester Pilegård, Klemensker, Nørre, Bornholm.1,2 Han var søn af Hans Christensen Piil og Maren Hansdatter Kofoed. Conrad blev gift cirka 1725 med Mette Christensdatter Acthonia, datter af Christen Henningsen Acthon og Ellen Edinger. Conrad Hansen Piil blev nævnt i skiftet efter Hans Christensen Piil 9 februar 1733.3 Conrad Hansen Piil blev nævnt i skiftet efter Mette Christensdatter Acthonia mellem 23 maj 1742 og 3 april 1745.4 Conrad blev gift 1 juni 1745 i Fåborg med Susanna Hermansdatter Broch, datter af Herman Nielsen Broch og Dorthe Andersdatter Bager. Conrad Hansen Piil døde 20 maj 1748 i Fåborg. Han blev bisat fra Fåborg 25 maj 1748.5 Hans ejendele blev skiftet 19 juni 1748.6
Far-Nat*Hans Christensen Piil f. c 1648, d. 28 Jan 1733
Mor-Nat*Maren Hansdatter Kofoed f. 1660

Familie: Conrad Hansen Piil og Mette Christensdatter Acthonia

Familie: Conrad Hansen Piil og Susanna Hermansdatter Broch

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed, A, 39.
 2. [S3] , Fåborg, Kirkebog.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Christensen, holtzførster, 69. Sg. Klemensker. ” Døde d. 28. Jan.”.
  Maren Hansdatter. Laugv: Ellias Pettersen, sognepræst, Klemensker.
  3 søn. 4 døt.
  A: Christen Piil, sognedegn, Allinge – Olsker. Død. 2 søn. 1 dat.
       1: Hans Koefod Christensen, f. 1717. Værge: Farbror, Hans Hansen Piil.
       2: Christen Christensen, f. 1728. Værge: Christen Koefod, cornet, Klemensker.
       3: Mette Christensdatter, f. 1719. Værge: Søsk.barn, Christen Rømer, Klemensker.
  B: Conrat Hansen Piil, vejer og måler, Fåborg. Værge: Søstermand, Hans Monsen.
  C: Hans Hansen Piil, her på gården.
  D: Karen Hansdatter, gm. Jens Jensen, Møllegård, 37. Sg. Østerlars.
  E: Mette Hansdatter, gm. ….. Madsen, capitain, Åker.
  F: Anicke Hansdatter, gm. Hans Monsen, Klemensker.
  G: Lisabeth Hansdatter, gm. Hans Munch, Pedersker.
 4. [S561] Wadschier, online http://www.wadschier.dk/index.php, Mette Christensdatter Acthonia, Fåborg, 23.5.1742, 186
  ~ Conrad Hansen Piil, skifte 19. 6. 1748, 232b Børn:
  Claus Conradsen Piil Christen Conradsen Piil
  Mette Marie Conradsdatter Piil.
  Tilladelse til uskiftet bo dateret 16.2.1742. Afsluttet 3.4.1745, 211

  Niels Mortensen smed, Fåborg, 23.5.1742, 186
  I lejebolig Børn:
  Kirstine Nielsdatter Maren Nielsdatter Karen Nielsdatter
  Værge farbror Jørgen Pedersen Brun.
  Sydfýnske godsskifter
  Fåborg byfoged,skifteprotokol I, 1733-1765

  ---

  Mette Christiansdatter Acthonia, Fåborg, 3.4.1745, 211
  ~ Conrad Piil, vejer og måler, hans skifte 19. 6. 1748, 232b
  Børnenes værge morbroderen velærværdige Henning Acthonia i Bogense.
  Skiftet indført pag. 185 i 1742, afsluttes her.
 5. [S3] , #13, Mandag dend 20 Maij Conradt Hansen Piil død, 25 dato blevhand begravet., Kirkebog.
 6. [S561] Wadschier, online http://www.wadschier.dk/index.php, Conrad Hansen Piil, vejer og måler, Østergade, Fåborg, 19.6.1748, 232b
  ~ 1 Mette Christiansdatter Acthonia, skifte 1. 6. 1741, 185 sluttet 23. 3. 1745, 211
  Børn:
  Claus Conradsen Piil, 22 år, degn i Fjelsted Harndrup, curator Jørgen Bang
  Christen Conradsen Piil, 15 år, værge morbror hr. Henning Acthonius, medtjener i Bogense og Skovby
  menigheder, da ingen på fars side ville være værge, for morbroderen blev klokkeren Christian
  Stö?rchel ordineret som nærmeste frænde, da han er gift med myndlingens søster.
  Mette Marie Conradsdatter Piil ~ klokker Christian Stö?rchel
  ~ 2 Susanne Hermandsdatter Broch.

  Pag. 239-241: registrering af indbo.

  Gården beliggende i Østergade mellem sn. Thomas Høg på østre og Hans Jørgensens enke på vestre
  side, 15 fag til gaden med portrum, 6 fag sidehus i gården, 11 fag baghus, gård og have til
  stranden, vurderet til 300 RD.
  Stolestader: andet stade fra den store gang nr. 9, 3 RD, 2. Stade i nr. 10.

  Enken Susanne Hermandsdatter Broch
  ~ 1 Nicolaj Jacobsen Bierfreund, borger og handelsmand i Kerteminde 2 myndige sønner, som har fået
  arv efter faderen:
  Jacob Bierfreund Hermand Bierfreund.
  Der var oprettet testamente mellem afdøde og enken dateret 21.5.1745 og 12.12.1746.
  Skiftet ender pag. 253. Afsluttes 17.6.1750, 288b.

Christian Jensen Kofoed1

M, f. 1672, d. 1675
Senest redigeret=18 Nov 2007
     Christian Jensen Kofoed blev født i 1672 i 05. Vg. Maglegård, Østermarie, Øster, Bornholm. Han var søn af Jens Pedersen Kofoed og Margrethe Sandersdatter Lesler. Christian Jensen Kofoed døde i 1675 i Østermarie, Øster, Bornholm.
Far-Nat*Jens Pedersen Kofoed f. 3 Nov 1628, d. 23 Maj 1691
Mor-Nat*Margrethe Sandersdatter Lesler f. 18 Maj 1635, d. 28 Jul 1678

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.

Christence Jensdatter Kofoed1

K, f. 1670, d. 1670
Senest redigeret=18 Nov 2007
     Christence Jensdatter Kofoed døde i 1670 i 05. Vg. Maglegård, Østermarie, Øster, Bornholm. Hun blev født i 1670 i Østermarie, Øster, Bornholm. Hun var datter af Jens Pedersen Kofoed og Margrethe Sandersdatter Lesler.
Far-Nat*Jens Pedersen Kofoed f. 3 Nov 1628, d. 23 Maj 1691
Mor-Nat*Margrethe Sandersdatter Lesler f. 18 Maj 1635, d. 28 Jul 1678

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.

Hans Thorsen

M, f. 1666, d. 1730
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Hans Thorsen blev født i 1666 i 01. Sg. Puggegård, Rutsker, Nørre, Bornholm.1 Han var søn af Thor Larsen og Karen Pedersdatter. Hans blev gift 6 april 1690 i Nyker, Vester, Bornholm, med Margrethe Mortensdatter, datter af Morten Nycker Mogensen og Kirsten Christensdatter Piil. Hans Thorsen blev nævnt i skiftet efter Jens Mogensen 9 juli 1695.2 Hans Thorsen blev nævnt i skiftet efter Kirsten Christensdatter Piil 18 december 1724.3 Hans Thorsen blev nævnt i skiftet efter Morten Nycker Mogensen 12 marts 1725.4 Hans Thorsen døde i 1730 i 13. Sg. Buldregård, Nyker, Vester, Bornholm. Han blev bisat fra Nyker, Vester, Bornholm, 16 juni 1730.
Far-Nat*Thor Larsen f. 1616, d. 14 Mar 1677
Mor-Nat*Karen Pedersdatter f. Apr 1631, d. 1713

Familie: Hans Thorsen og Margrethe Mortensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S37] Edvard Fabricius Sonne Skovgaard, 1000 Aner til en Skovgårdsslægt.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Jens Mogensen, 28. Sg. Rutsker.
  Ellene Thoersdatter. Laugv: Stiftfar, Hans Svendsen, Rutsker.
  4 søn.
  A: Thoer Jensen, f. 1683. Værge: Farbror, Hans Mogensen, Knudsker.
  B: Mogens Jensen, f. 1686. Værge: Morbror, Hans Thoersen, Nyker.
  C: Hans Jensen, f. 1689. Værge: Farbror, Morten Mogensen, fenrich, Nyker.
  D: Peder Jensen, f. 1683. Værge: Hans Christensen, Aaker. 9. juli 1695.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Kiersten Christensdatter, Søndergård, 12. Sg. , Nyker.
  Morten Monsen, capitain.
  1 søn. 2 døt.
  A: Christen Mortensen, qvartermester, Syndergården, Nyker.
  B: Margrethe Mortensdatter, gm. Hans Thorsen, corporal.
  C: Kiersten Mortensdatter, død, var gm. Hans Hansen, corporal, Nyker. 1 søn. 1 dat.
       1: Hans Hansen, f. 1700. Værge: Far.
       2: Anniche Hansdatter, gm. Jørgen Ødbersen, Nylars.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Morten Monsen. Enkemand, 12. Sg. Nyker.
  1 søn. 2 døt.
  A: Christen Mortensen, kvartermester, major og ritmester, Kyndegård, Nyker.
  B: Margrethe Christensdatter, gm. Hans Thorsen, corporal.
  C: Kirsten Mortensdatter, død, var gm. Hans Hansen, corporal, Nyker. 1 søn. 1 dat.
       1: Hans Hansen, f. 1701. Værge: Far.
       2: Anniche Hansdatter, gm. Jørgen Ødbersen, Nyker.

Lars Jensen1,2

M, f. før 1655, d. december 1684
Senest redigeret=21 Mar 2009
     Lars Jensen blev født før 1655 i Rønne. Han var søn af Jens Larsen Malmø og Margrethe Jensdatter Ravn. Lars blev gift 2 november 1680 i Nyker, Vester, Bornholm, med Kirstine Hermansdatter Bohn, datter af Herman Mortensen Bohn og Barbara Jørgensdatter. Lars Jensen blev nævnt i skiftet efter Ernst Cantzler 10 juli 1682.3 Lars Jensen døde december 1684 i Pg. Blykobbegård, Nyker, Vester, Bornholm. Han blev bisat 2 januar 1685. Hans ejendele blev skiftet 27 januar 1685.4
Far-Nat*Jens Larsen Malmø
Mor-Nat*Margrethe Jensdatter Ravn

Familie: Lars Jensen og Kirstine Hermansdatter Bohn

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.
 2. [S78] Michael Eneriis.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Ernst Cantsler, Capitainløjtnant, Blykobbegård, Nyker.
  Kierstine, Herman Bonisdatter. Laugv. Hendes nye mand, Lars Jensen.
  1 søn, 1 dat.
  A: Hans Jørgen Cantsler. Værge: Morbror, Morten Bohne, Hasle.
  B: Barbara, Ernst Cantslersdatter. Værge: Morbror, Claus Bohne, Rønne.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Laurits Jensen, Blykobbegård, Nyker.
  Christene Herman Bohnsdatter. Laugv: Bror, Jørgen Bohn og Morten Bohn, borgmester, Hasle.
  1 søn. 1 dat.     
  A: Jens Larsen, f. 1682. Værge: Farbror, Mads Jensen, Rønne.
  B: Elsebeth Larsdatter, f. 1683. Væge: Farbror, Rasmus Jensen, Vestermarie.

Anne Frederichsdatter1

K, f. mellem 1696 og 1702
Senest redigeret=13 Mar 2009
     Anne Frederichsdatter blev født mellem 1696 og 1702 i 03. Sg. Møllegård, Rø, Nørre, Bornholm. Hun var datter af Frederich Hansen og Kirsten Mogensdatter. Anne blev gift cirka 1718 med Peder Andersen. Anne Frederichsdatter blev nævnt i skiftet efter Kirsten Mogensdatter 7 september 1719.2 Anne Frederichsdatter blev nævnt i skiftet efter Barbara Monsdatter 11 januar 1729.3 Anne Frederichsdatter blev nævnt i skiftet efter Frederich Hansen 13 juli 1730.4 Anne Frederichsdatter blev nævnt i skiftet efter Peder Andersen 29 juli 1741.5

Folketællinger og boliger

Bolig55. Sg. Tingsted, Vestermarie, Vester, Bornholm
Far-Nat*Frederich Hansen f. f 1666, d. 1730
Mor-Nat*Kirsten Mogensdatter f. f 1673, d. 1719

Familie: Anne Frederichsdatter og Peder Andersen

Kildehenvisninger

 1. [S86] Ejvind A. Christensen, "Iver Qvistgaard på Guldagergård," e-mail til Michael Erichsen, 2008.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Kirstene Mogensdatter, 3. Sg. Rø.
  Friderich Hansen.
  3 søn. 6 døt.
  A: Niels Friderichsen, egen værge, Olsker.
  B: Mons Friderichsen, f. 1698, hjemme.
  C: Friderich Friderichsen, f. 1704, hjemme.
  D: Margrethe Friderichsdatter, gm. Bent Jacobsen, 3. Sg.g. Rø.
  E: Giertrud Friderichsdatter, gm. Anders Hansen, Rø.
  F: Kirstene Friderichsdatter, gm. Hans Olsen, 3. Sg.g. Rø.
  G: Karen Friderichsdatter, gm. Hans Simonsen, Klemensker.
  H: Anne Friderichsdatter, gm. Peder Andersen, Vestermarie.
  I: Birgit Friderichsdatter, f. 1702.
  For de umyndige værger: Far.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Barbra Monsdatter, Rutsker.
  Anders Davidsen.
  3 brødre, 2 søstre.
  A: Lars Monsen, 24. Sg. Rutsker.
  B: Peder Monsen, 5. Vg. Rutsker.
  C: Esper Monsen, udhus, Rutsker.
  D: Kierstene Monsdatter, død, var gm. Friderich Hansen, Rø. 3 søn. 5 døt.
  1: Niels Friderichsen, egen værge, Olsker.
  2: Mons Frederichsen, egen værge, Rønne.
  3: Fridrich Friderichsen, egen værge, Rø.
  4: Margrethe Friderichsdatter, død, var gm. Bendt Johnsen, Rø. 2 søn. 2 døt.
  a: Hans Bentzen , gm. Hans Simensen, Klemensker.
  7: Kierstene Friderichsdatter, gm. Hans Olsen, Rø.
  8: Anne Friderichsdatter, gm. Peder Andersen, Tingsted, Vestermarie.
  E: Karen Monsdatter, død, var gm. Afg. John Pedersen. 1 søn. 2 døt.
  1: Mons Johnsen, egen værge, Klemensker.
  2: Kierstene Johnsdatter. Værge: Morbror, Lars Monsen.
  3: Anne Johnsdatter. Værge: Morbror, Peder Monsen.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Fridrich Hansen, 3. Sg. Rø.
  3 søn. 5 døt.
  A: Niels Fridrichsen, egen værge, Olsker.
  B: Mons Fridrichsen, egen værge, Rønne.
  C: Fridrich Fridrichsen, egen værge, 3. Sg. Rø.
  D: Margrethe Fridrichsdatter, død, var gm. Bent Joensen, 3. Sg.g. Rø. 2 søn. 2 døt.
  1: Hans Bentzen, f. 1714.
  2: Fridrich Bentzen, f. 1718.
  3: Kirstene Bentzdatter, f. 1712.
  4: Birte Bentzdatter, f. 1716. Værge: Far.
  E: Gjertrud Fridrichsdatter, gm. Anders Hansen, 3. Sg.g. Rø.
  F: Kirstene Friderichsdatter, gm. Hans Olsen, Røsta, Rø.
  G: Karen Fridrichsdatter, gm. Peder Andersen, Klemensker.
  H: Anne Fridrichsdatter, gm. Peder Andersen, Tingsted, Vestermarie.
 5. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Peder Andersen, 58. Sg. Vestermarie.
  Ane Friderichsdatter. Laugv: Bror, Friderich Friderichsen, Rø.
  2 søn. 2 døt.
  A: Anders Pedersen, f. 1722. Værge: Moders søsk.barn, Morten Larsen, 10. Sg. Klemensker.
  B: Friderich Pedersen, f. 1724. Værge: Moders søsk.barn. Lars Larsen, 4. Sg. Klemensker.
  C: Karen ?, f. 1719. Ugift. Værge: Moders søsk.barn, Friderich Poulsen, 27. Sg. Rø.
  D: Kirstina ?, f. 1728. Værge: Moders søsk.barn, Hans Nielsen, 11. Sg. Rø. 29. Juli 1742.

Niels Terchildsen

M, f. cirka 1631
Norman Lee Madsen skriver:1

He was more of a soldier than a farmer. He was from the same time period as the 'Liberator' Jens Pedersen Kofoed, and took part in the revolt against the newly installed Swedish overlords in 1658. That was soon over with, but in the years following Niels Terchildsen, as a Cavalry Corporal, work diligently training young soldiers in weaponry. The military wage was only minimal,so he must have derived the main part of his income from his own farm.

At 52 years old Niels wed the 23 year old Bartha, daughter of councillor Christen Pedersen's widow at Vestre Pilegård in Klemensker. She died at the age of 30 years after giving birth to their fourth child. Their children had all survived, so on her death-bed the mother was worried about the fate of her little ones. She asked her sister Kirsten and husband Morten Mogensen of Søndregård in Nyker to care for the little two year old Karen, which they did.

The 60 year old widower then in 1691 married his third wife, who was the sister of Parson Svend Nielsen of Nyker. The wedding was celebrated in his parsonage and no doubt was a grand affair, as custom prescribed. Among the gifts Mette Nielsdatter received two silver spoons and a silver mug. She gave Niels Terchildsen five more children. Their youngest daughter was christened on August 19, 1700, and only a couple of months later the father passed away.

After Niels Terchildsen's death probate was held for Nørdre Mulebygård,26' Slg. in Nyker on November 3, 1700, at which time it was valued at 240 Silverdaler. In the probate it states that his dress uniform was made of red and grey cloth with many silver and brass buttons, with silver-stitching on the sleeves, leather trousers, 'læderkøllert (leather-bludgeon)', lace decorations, leather adornments and 'kramhoser' (tight, high boots) with cuffs. Also a pure bred saddle-horse with a red dress-blanket and black leather-saddle.

The probate records also state that his two sons-in-law, Hans Bendtsen and Jørgen Svendsen, were called upon to take over the guardianship of two of his wife Kirstine's deceased brother Hans Kofoed's children (his 6th and 7th of 10 children).

Senest redigeret=18 Mar 2009
     Niels Terchildsen døde i 26. Sg. Nørre Mulebygård, Nyker, Vester, Bornholm. Han blev født cirka 1631 i 24. Sg. Vester Åbygård, Nyker, Vester, Bornholm. Han var søn af Terchild Pedersen og Dorthea (?) Niels blev gift cirka 1684 i Klemensker, Nørre, Bornholm, med Bartha Christensdatter, datter af Christen Pedersen Piil og Karen Andersdatter. Niels Terchildsen blev nævnt i skiftet efter Bartha Christensdatter 16 marts 1691.2 Niels Terchildsen blev nævnt i skiftet efter Karen Andersdatter 17 februar 1699.3 Niels Terchildsen blev bisat fra Nyker, Vester, Bornholm, 2 november 1700. Hans ejendele blev skiftet 3 november 1700.4

Folketællinger og boliger

Bolig166126. Sg. Nørre Mulebygård, Nyker, Vester, Bornholm
Far-Nat*Terchild Pedersen f. 1605, d. 1680
Mor-Nat*Dorthea (?) f. c 1610, d. e 1654

Barn af Niels Terchildsen og Bartha Christensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S40] Kristian Kure, Kures Gårdfortegnelser.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Bartha Christensdatter, 26. Sg. Nyker.
  Niels Terchelsen, corporal.
  2 søn. 2 døt.
  A: Terchel Nielsen, f. 1685.
  B: Christen Nielsen, f. 1691. ( 13 uger.).
  C: Dorothe Nielsdatter, f. 1686.
  D: Karen Nielsdatter, f. 1688. Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Hans Christensen, holtzforster og afdødes søstermand, Morten Mogensen, fendrich, Nyker.

  Corporal Niels Terchelsens sahlig hustrue Bartha Christensdaatter som boede og døde paa dend 26' Jord Ejere gaard liggende i Nyechier Sogn, imellem dend sahlig qvindes efterlatte hosbonde er melte Niels Terchelsen paa eene side, og paa anden side, deres sammen auflede børn som er 2 sønner og 2 døttre. Dend eldste søn Terchel Nielsen paa 6 aar. Dend anden søn Christen Nielsen 13 ugger gammel. Dend eldste daatter Dorethe Nielsdaatter paa 5 aar gammel. For demmen er faderen vege, og er forerlagt dend sahlig qvindes broder Holtzførster her paa landet Hans Christensen, og dend sahlig qvindes søstermand Fenrich Morten Mogensen i Nychier Sogn.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Karen     ?, enke, 69. Sg. Klemensker.
  Afg. Christen Pedersen.
  2 søn. 6 døt.
  A: Hans Christensen, holtzførster.
  B: Anders Christensen, corporal.
  C: Anna Christensdatter, enke. Laugv: Bror, Hans Christensen.
  D: Kirsten ?, gm. Morten Mogensen, fendrich, Nyker.
  E: Birgite Christensdatter, gm. Hans Rømmer, qvartermester, Vestermarie.
  F: Karen Christensdatter, gm. Hans Koefoed Hansen, Nylars.
  G: Boehl Christensdatter, gm. Hans Ollufsen, Poulsker.
  H: Barta Christensdatter, død, var gm. Niels Terkelsen, Nyker. 2 søn. 2 døt.
       1: Terkel ?.
       2: Christen Nielsen.
       3: Doretra ?.
       4: Karen Nielsdatter. Værge: Far.

  Salig qvinde Karen salig Christen Pedersens, som til lige med sin søn Holtzforsteren Hans Christensen boede, og hun ved døden afgick paa den 69' Jordeiendoms gaard, beliggende udi Clemmedschier Sogn, og det imellem denne salig qvindis efter lefuende børn som er først at regne, 2 sønner,og 6 døttre. Huor af den eldste søn er bemelte Holtzforsteren Hans Christensen. Den anden søn er Corporal Anders Christensen. Dend eldste daatter er Anna Christensdaatter, nu enchen, for hende er bemelte broderen Hans Christensen laug værge. Den anden daatter er Kirsten Mortten Mogensen, Fenrich, boende i Nyekier Sogn. Den 3' daatter Birgete Christensdaatter, i echteschab med Quartermesteren Hans Rømmer boende i Vestermariar afgangen Barta Christensdaatter som var i echteschab med Niels Terkelsen boende i Nyekier Sogn, efter hende igien levuer 2 sønner, og 2 døttre, huor af den eldste søn er Terkel, og den anden søn er Christen Nielsen, den eldste daatter Doretea, og dend yngste daatter Karen Nielsdaatter, for dem er bemelte faderen værge.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Niels Terchelsen, corporal, 26. Sg. Nyker.
  Mette Nielsdatter. Laugv: Bror, ? Nielsen, sognepræst, Nyker.
  Ved ægt med afg. Kirstine Olluf Koefodsdatter. 1 søn. 2 døt.
  A: Oluf Nielsen, Hasle.
  B: Margrethe Nielsdatter, gm. Hans Bendtsen, Klemensker.
  C: Karen Nielsdatter, gm. Jørgen Svendsen, Åbye, Nyker.
  Ved ægt med Barta Christensdatter. 2 søn. 2 døt.
  D: Terchel Nielsen, f. 1685. Værge: ½ søstermand, Hans Bendtsen.
  E: Christen Nielsen, f. 1690. Værge: ½ bror, Oluf Nielsen.
  F: Dorthea Nielsdatter, f. 1686. Værge: ½ søstermand, Jørgen Svendsen.
  G: Karen Nielsdatter, f. 1688. Værge: Morten Monsen, fendrich, Nyker.
  Ved ægt med enken, 2 søn. 3 døt.
  H: Niels Nielsen, f. 1692. Værge: Hans Hansen, corporal, Nyker.
  I: Peder Nielsen, f. 1694. Værge: Farbror, Hans Terchelsen, Åbye, Nyker.
  J: Bartha Nielsdatter, f. 1696. Værge: Niels Hansen, Rutsker.
  K: Kirstine Nielsdatter, f. 1698. Værge: Terchel Hansen, Knudsker.
  L: Margrethe Nielsdatter, f. 1700. ( 10 uger.). Værge: Gregers Christensen, stadscapitain, Åkirkeby.

  Niels Terchelsen fordun verrende Corporall till hest, som boede og døde paa dend 26 Jord Ejende gård beliggende udi Nycher Sogn. Imellem denne sahlig mands efterlatte kiereste Mette Nielsdaatter, for hende paa to sig at laug verge, hendis broder Hæderlig og Vellærde Hr. Svend Nielssøn Sognepræst samme steds. Paa eene og paa den anden side, denne sahlig mands samptlige børn som er med første for ham afdøde hustru Kirstine Olluf Koefoeds daatter aufled en søn og 2 døttre. Huor af sønnen er Olluf Nielsen boende i Hasle. Dend elste daatter er Margarete Nielsdaatter i egteskab med Hans Bendtsen i Clemmendsker Sogn. Dend anden daatter er Karne Nielsdaatter i egteskab med Jørgen Svendsen boende i Aaebye udi Nøcher Sogn. Og med dend mellemste deris salig mands hustrue Barta Christensdaatter aufled 2 sønner og 2 døttre. Huor af dend elste søn er Terchel Nielsen nu paa 15 aar gammell, for hannem er nu til værge anordnet hans half søstermand Hans Bendtsen i Clemmendsker Sogn. Dend anden søn er Christen Nielsen nu paa 10 aar gammell, for hannem er nu til værge anordnet half broderen Olluf Nielsen boende i Hasle. Dend elste daatter Dorrethea Nielsdaatter nu paa 14 aar gammell, for hende er nu til værge anordnet Jørgen Svendsen half systermanden boende i Aaebye iNøcher Sogn. Dend yngste daatter er Karne Nielsdaatter paa 12 aar gammell, for hende er till værge anordnet Fenrich Mortten Mounsen boende i Nycher Sogn. Og hafuer denne salig mand med denne efterlefuende hustru auflet 2 sønner og 3 døttre. Huor af dend elste søn er Niels Nielsen nu paa 8 aar gammell, for ham er till værge anordnet Hans Hansen Corporall boende i Nøcher Sogn. Dend yngste søn er Peder Nielsen 6 aar gammell, for ham er till værge anordnet Claus Terchelsen, hans faderbroder boende i Aaebye udi Nycher Sogn. Dend elste daatter er Barta Nielsdaatter paa 4aar gammell, for hende er till værge anordnet Niels Hansen boende i Rydsker Sogn. Dend anden daatter Kirstine Nielsdatter paa 2 aar gammell for hende er till værge anordnet Terchel Hansen boende i Knudsker Sogn.Dend yngste daatter Margrete Nielsdaatter paa 10 ugger gammell, for hende er nu till værge anordnet som sig og det god villig antag Stads Capitanien i Aakerchebye Gregers Christenssøn.

Anne Sophie Jensdatter Kofoed1

K, f. januar 1658, d. 1687
Senest redigeret=12 Nov 2007
     Anne Sophie Jensdatter Kofoed blev født januar 1658 i Hasle, Nørre, Bornholm. Hun var datter af Jens Pedersen Kofoed og Margrethe Sandersdatter Lesler. Anne blev gift cirka 1675 i Bornholm med Lorentz Tyrwaldt. Anne Sophie Jensdatter Kofoed døde i 1687 i Nexø. Hendes ejendele blev skiftet 30 maj 1687.
Far-Nat*Jens Pedersen Kofoed f. 3 Nov 1628, d. 23 Maj 1691
Mor-Nat*Margrethe Sandersdatter Lesler f. 18 Maj 1635, d. 28 Jul 1678

Familie: Anne Sophie Jensdatter Kofoed og Lorentz Tyrwaldt

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.

Bartha Christensdatter

K, f. cirka 1661
Senest redigeret=2 Aug 2020
     Bartha Christensdatter blev født cirka 1661 i 69. Sg. Vester Pilegård, Klemensker, Nørre, Bornholm. Hun var datter af Christen Pedersen Piil og Karen Andersdatter. Bartha blev gift cirka 1684 i Klemensker, Nørre, Bornholm, med Niels Terchildsen, søn af Terchild Pedersen og Dorthea (?). Bartha Christensdatter døde i 26. Sg. Nørre Mulebygård, Nyker, Vester, Bornholm. Hun blev bisat fra Nyker, Vester, Bornholm, 22 december 1690. Hendes ejendele blev skiftet 16 marts 1691.1
Far-Nat*Christen Pedersen Piil f. c 1625, d. 1678
Mor-Nat*Karen Andersdatter f. f 1630, d. 1699

Barn af Bartha Christensdatter og Niels Terchildsen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Bartha Christensdatter, 26. Sg. Nyker.
  Niels Terchelsen, corporal.
  2 søn. 2 døt.
  A: Terchel Nielsen, f. 1685.
  B: Christen Nielsen, f. 1691. ( 13 uger.).
  C: Dorothe Nielsdatter, f. 1686.
  D: Karen Nielsdatter, f. 1688. Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Hans Christensen, holtzforster og afdødes søstermand, Morten Mogensen, fendrich, Nyker.

  Corporal Niels Terchelsens sahlig hustrue Bartha Christensdaatter som boede og døde paa dend 26' Jord Ejere gaard liggende i Nyechier Sogn, imellem dend sahlig qvindes efterlatte hosbonde er melte Niels Terchelsen paa eene side, og paa anden side, deres sammen auflede børn som er 2 sønner og 2 døttre. Dend eldste søn Terchel Nielsen paa 6 aar. Dend anden søn Christen Nielsen 13 ugger gammel. Dend eldste daatter Dorethe Nielsdaatter paa 5 aar gammel. For demmen er faderen vege, og er forerlagt dend sahlig qvindes broder Holtzførster her paa landet Hans Christensen, og dend sahlig qvindes søstermand Fenrich Morten Mogensen i Nychier Sogn.

Hans Pedersen Munch

M, f. 1690, d. januar 1756
Senest redigeret=15 Mar 2009
     Hans Pedersen Munch blev født i 1690 i 03. Sg. Skoven, Bodilsker, Sønder, Bornholm.1 Hans blev gift cirka 1712 i Klemensker, Nørre, Bornholm, med Elisabeth Hansdatter Piil, datter af Hans Christensen Piil og Maren Hansdatter Kofoed. Hans Pedersen Munch blev nævnt i skiftet efter Hans Christensen Piil 9 februar 1733.2 Hans Pedersen Munch blev nævnt i skiftet efter Maren Hansdatter Kofoed 7 januar 1745.3 Hans Pedersen Munch døde januar 1756 i 18. Sg. Lille Loftsgård, Pedersker, Sønder, Bornholm. Han blev bisat fra Pedersker, Sønder, Bornholm, 31 januar 1756. Hans ejendele blev skiftet 20 februar 1756.4

Folketællinger og boliger

Bolig171318. Sg. Lille Loftsgård, Pedersker, Sønder, Bornholm

Familie: Hans Pedersen Munch og Elisabeth Hansdatter Piil

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Christensen, holtzførster, 69. Sg. Klemensker. ” Døde d. 28. Jan.”.
  Maren Hansdatter. Laugv: Ellias Pettersen, sognepræst, Klemensker.
  3 søn. 4 døt.
  A: Christen Piil, sognedegn, Allinge – Olsker. Død. 2 søn. 1 dat.
       1: Hans Koefod Christensen, f. 1717. Værge: Farbror, Hans Hansen Piil.
       2: Christen Christensen, f. 1728. Værge: Christen Koefod, cornet, Klemensker.
       3: Mette Christensdatter, f. 1719. Værge: Søsk.barn, Christen Rømer, Klemensker.
  B: Conrat Hansen Piil, vejer og måler, Fåborg. Værge: Søstermand, Hans Monsen.
  C: Hans Hansen Piil, her på gården.
  D: Karen Hansdatter, gm. Jens Jensen, Møllegård, 37. Sg. Østerlars.
  E: Mette Hansdatter, gm. ….. Madsen, capitain, Åker.
  F: Anicke Hansdatter, gm. Hans Monsen, Klemensker.
  G: Lisabeth Hansdatter, gm. Hans Munch, Pedersker.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Maren          ?, enke, døde på Piilegård, Klemensker.
  Afg. Hans Christensen Piil.
  3 søn. 4 døt.
  A: Conradt Piil, Fåborg, Fyn. Værge: Søstermand, Hans Mogensen.
  B: Christen Piil, død. 2 søn. 1 dat.
       1: Hans Christensen Koefoed, Amsterdam. Værge: Farbror, Hans Piil.
       2: Christen Christensen, f. 1729. Værge: Christen Kofod, løjtnant, Klemensker.
       3: Mette Christensdatter, f. 1722 Værge: Christian Rømmer, Vestermarie.
  C: Hans Piil, Skovridder, her på gården.
  D: Karen Hansdatter, gm. Jens Jensen, Møllegård, Østerlars.
  E: Mette Hansdatter, gm. Hans Madsen, capitain,
  F: Anniche Hansdatter, gm. Hans Mogensen, 66. Sg. Klemensker.
  G: Elisabeth Hansdatter, gm. Hans Munch, ”En” Sg. Pedersker.

  Hans Piil i Clemmendsker Sogn paa Piilegården. . . afgangen qvinde nafnlig Marne salig Holtsforster Hans Christensen Piils efterladte enken, imellem dend salig qvindes efterlevende 7 børn som er 3 sønner og 4 døttre. Dend ældste søn nafns Conradt Piil som dend gives at være boende i Foborg i Fyen og er sin egen værge. . . Dend anden søn Christen Piil, er døde, med efterladt sig tre børn som er 2 sønner og en daatter, dend ældste søn ved navn Hans Christensen Koefoed, er myndigen blev dend giveat værge sin værende i Amsterdam. . . dend anden søn Christen Christensen15 aar, for ham paatog sig godvillig at værge Hr. Lieutenant Christen Kofoed i Clemmendsker Sogn, der nest salig Christen Piils daatter Mette Christensdatter 22 aar, for hende er ved faderens skifte ordinert til værge Christen Rømmer boende i VesterM Sogn, som er mødte. Dend 3' denne afgangen Holtsforster Pills enchens søn naved Hans Piil, Skov Rider herpaa landet og boende her paa gården som er sin egen værge. Dernest hendes ældste daatter Karen Hansdatter i ægteskab med Jens Jensen paa Møllegården i Østerlarsker Sogn, som mødte og paa hendes værge og svarer. Dend anden daatter Mette Hansdatter i ægteskab med Hr. Capitain Hans Madsen. . . Dend 3' daatter Anniche Hansdatter i ægteskab med Hans Mogensen boende paa 66' gård her i Sogned som mødte. Dend 4' og yngste daatter Elisabeth Hansdatter i ægteskab med Hans Munch boende paa en selveiergård i Pedersker Sogn.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Pedersen Munch, 18. Sg. Pedersker.
  Elisabeth Hansdatter Pihl. Laugv: Anders Nielsen, 7. Vg. Pedersker.
  4 søn. 3 døt.
  A: Peder Hansen Munch, 18. Vg. Vestermarie.
  B: Christen Hansen Munch, Nexø.
  C: Hans Hansen Munch, ”en” Sg.g. Bodilsker.
  D: Absolon Hansen Munch, ungkarl, her på gården.
  E: Martha Hansdatter Munch, gm. Helles Bertelsen, 41. Sg. Østermarie.
  F: Mette Hansdatter Munk, enke, her på gården, Laugv: Adolph Hansen, fendrich, Aaker.
  G: Karne Hansdatter, ugift. Værge: Bror, Peder Hansen.

Margrethe Jensdatter

K
Senest redigeret=13 Feb 2009
     Margrethe Jensdatter blev født i 15. Vg. Hallegård, Østerlars, Øster, Bornholm. Hun var datter af Jens Pedersen og Gertrud Marie Marcusdatter. Margrethe Jensdatter blev døbt 17 juni 1782.
Far-Nat*Jens Pedersen f. 28 Okt 1750, d. 11 Nov 1825
Mor-Nat*Gertrud Marie Marcusdatter f. 1751, d. 27 Apr 1835

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Pedersen, 36, gift, Hosbonde, Gårdbeboer og handtlanger,
  Giertrud Marcusdatter, 34, gift, Madmoder,
  Peder Jensen, 11, ugift, Deres børn,
  Karen Jensdatter, 16, ugift, Deres børn,
  Ellen Jensdatter, 8, ugift, Deres børn,
  Margrethe Jensdatter, 5, ugift, Deres børn,.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Pedersen, 51, Gift, Bonde og Gaardbeboer, 1, Huusbonde, M
  Giertrud Marchusdatter, 49, Gift,1, hans Kone, K
  Peder Jensen, 25, Ugift, deres Børn, M
  Ellen Kirstine Jensdatter, 23, Ugift,deres Børn, K
  Margrethe Jensdatter, 19, Ugift, deres Børn, K.

Olga Martha Marie Jacobsen

K, f. 29 maj 1893
Senest redigeret=20 Aug 2014
     Olga Martha Marie Jacobsen blev født 29 maj 1893 i Koldingvej 189, Vejle. Hun var datter af Jacob Christian Jacobsen og Maren Andersen Ammentorp. Olga Martha Marie Jacobsen blev døbt 25 juni 1893 i Skt. Nicolai Kirke, Kirketorvet 1, Vejle.1 Olga blev gift 24 juni 1916 i Vejle med Immanuel Honoratussøn Bonnevie, søn af Honoratus Bonnevie og Ingeborg Elisabeth Rørdam. Olga Martha Marie Jacobsen var udmeldt af folkekirken 6 april 1931. Hun og Immanuel blev skilt 20 juni 1936 i København.2

Folketællinger og boliger

Boligfør 20 juni 1936Kertemindegade 3, København
Far-Nat*Jacob Christian Jacobsen f. 6 Maj 1854, d. 26 Jan 1921
Mor-Nat*Maren Andersen Ammentorp f. 24 Jul 1855, d. 4 Feb 1919

Barn af Olga Martha Marie Jacobsen og Immanuel Honoratussøn Bonnevie

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, SJ-journal 1936/2237.