Marcus Thomas Wøldike1,2,3,4

M, f. 19 august 1826, d. 8 december 1900
Brahetrolleborg Kirke
Foto fra Wikipedia af "Bococo"
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Var medgrundlægger af Brahetrolleborg folkehøjskole 1889. Der står en mindesten på kirkegården.
Marcus Thomas Wøldike blev født 19 august 1826 i Fåborg. Han var søn af Peder Rosenstand Wøldike og Dorothea Elisabeth Holst. Marcus Thomas Wøldike tog eksamen som student i 1843 i Borgerdydsskolerne, København. Han tog eksamen som cand. theol. 30 april 1849. Han var 30 august 1850 skolelærer og kirkesanger i Tårnby, Sokkelund, København. Marcus blev gift 16 august 1854 i Magleby, Stevns, Præstø, med Martha Thomelly Møller-Holst, datter af Christen Møller-Holst og Elise Marie Borch. Marcus Thomas Wøldike var 26 april 1861 sognepræst i Skivum-Giver, Års, Ålborg. Han var 12 maj 1871 provst i Års-Gislum, Ålborg. Han var 18 februar 1876 sognepræst i Tersløse-Skellebjerg, Løve, Holbæk. Han var 11 maj 1877 sognepræst i Brahetrolleborg-Krarup, Sallinge, Svendborg. Han var 24 februar 1880 provst, R. af D. i Sallinge, Svendborg. Han døde 8 december 1900 i præstegården, Hågerup, Brahetrolleborg, Sallinge, Svendborg, i en alder af 74 år. Han blev bisat fra Brahetrolleborg, Sallinge, Svendborg, 14 december 1900.5
Far-Nat*Peder Rosenstand Wøldike f. 7 Dec 1781, d. 15 Maj 1850
Mor-Nat*Dorothea Elisabeth Holst f. 12 Okt 1782, d. 19 Maj 1856

Børn af Marcus Thomas Wøldike og Martha Thomelly Møller-Holst

Kildehenvisninger

 1. [S35] S. V. Wiberg, Wiberg.
 2. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 3. [S89] Sofus Elvius, Danmarks Præstehistorie i årene 1869-1884.
 4. [S113] Max Grohshennig og Th. Hauch-Fausbøll, Grohshennig.
 5. [S3] , Kirkebog.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rosenstand Wøldike, 53, Gift, Sognepræst, M
  Dorothea Elisabeth Holst, 52, Gift, hans Kone, K
  Sabina Magarete Wøldike, 19, Ugift, deres Børn, K
  Sophie Amalia Wøldike, 17, Ugift, deres Børn, K
  Jeremias Wøldike, 15, Ugift, deres Børn, M
  Christen Møller Wøldike, 13, Ugift, deres Børn, M
  Marcus Thomas Wøldike, 8, Ugift, deres Børn, M.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rosenstand Wøldike, 59, Gift, Husfader Sognepræst, Præstegården, M
  Dorthea Elisabeth Holst, 58, Gift, Hans Kone, Præstegården, K
  Sabine Margrethe Wøldike, 25, Ugift, Deres Datter, Præstegården, K
  Sophie Amalia Wøldike, 23, Ugift, Deres Datter, Præstegården, K
  Marcus Thomas Wøldike, 14, Ugift, Deres Søn, Præstegården, M
  Johanne Marie ven Wijlich, 12, Ugift, Plejebarn, Præstegården, K.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rosenstand Wøldike, 68, Gift, Sognepræst, Sorø
  Dorothea Elisabeth Wøldike, 67, Gift, Hans kone, Sorø
  Sabine Margrethe Wøldike, 34, Ugift, Deres barn, Fåborg
  Sophie Amalie Wøldike, 32, Ugift, Deres barn, Fåborg
  Markus Thomas Wøldike, 29, Ugift, Deres barn, cand.theol., Fåborg

  Martha Thomelly Holst, 17, Ugift, Plejebarn, Majbølle sogn, Maribo amt.
 9. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Marcus Thomas Wøldike, 29, gift, Fåborg, Cand. theol., skolelærer og kirkesanger, husfader
  Martha Thomelly Wøldike, f. Holst, 23, gift, Majbølle, Maribo, Hans Hustru
  Dorothea Elisabeth Wøldike, f. Holst, 73, enke, Sorø, Præsteenke, har pension, husfaderens moder
  Sabine Margrethe Wøldike, 40, ugift, Fåborg, Hendes døtre
  Sophie Amalie Wøldike, 38, ugift, Do., Do.
 10. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Marcus Thomas Wøldike, 34, gift, Fåborg, Cand. theol., lærer, husfader
  Martha Thomelly Holst, 28, gift, Majbølle, Maribo, Hans kone
  Peter Rosenstand Wøldike, 5, ugift, sognet, hans søn
  Elise Marie Wøldike, 1, do., do., do.
  Sabine Margrethe Wøldike, 45, ugift, Fåborg, Informerer i sprog.
 11. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Marius Thomas Woldike, 43, Gift, Huusfader, Sognepræst, Faaborg
  Marta Thomelly Holst, 37, Gift, Huusmoder, , Maibølle, Maribo Amt
  Elise Marie Woldike, 10, Ugift, Barn, , Taarnby, København Amt
  Christen Møller Woldike, 8, Ugift, Barn, , Skivum, Aalborg Amt
  Gurli Sophie Woldike, 4, Ugift, Barn, , Skivum, Aalborg Amt
  Drengebarn (Udøbt), , Ugift, Barn, , Skivum, Aalborg Amt
  Sabine Magrethe Woldike, 54, Ugift, Huusfaderens søster, Lærerinde, Faaborg.
 12. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mareus Thomas Wøldike, 53, Gift, husfader, sognepræst, Faaborg
  Martha Thomelly Wøldike født Holst, 47, Gift, husmoder, Majbølle, Maribo Amt
  Elise Marie Wøldike, 20, Ugift, deres børn, Taarnby, Amager, Kjøbenhavns Amt
  Gurli Sophie Wøldike, 14, Ugift, deres børn, Skiveren, Aalborg Amt
  Edvarda Margrethe Pernille Anker Collett, 20 Ugift, pleiedatter, Norge [Sand??, Christiania Amt]
  Erhard Andreas Wøldike, 10, Ugift, Skiveren, Aalborg Amt, søn, M
  Sabine Margrete Wøldike, 64, Ugift, Faaborg, husfaders søster, lærerinde, K.

Peder Rosenstand Wøldike1,2,3,4

M, f. 7 december 1781, d. 15 maj 1850
Af Provst Daniel Peter Smiths Optegnelser. Uddrag af Provst D. P. Smiths Livserindringer ved hans Søn Provst C. N. Smith i Personalhistorisk Tidsskrift, 1888:

Opmuntret og stærkt anbefalet af Biskop Plum i Odense, søgte jeg Faaborg og Dimesse 1811. Fra Kjøbenhavn fik jeg at vide, at jeg var øverst indstillet. Jeg reiste da til Kjøbenhavn for at gjøre min Opvartning. I Roskilde Kro traf jeg Gancellipriaesidenten Kaas, som var paa Vejen til Paris for at complimentere Napoleon til Kongen af Roms Fødsel. Jeg fik Tjeneren fat, og han meldte mig. Kaas gik op og ned ad Stuen og smøgede af sin Merskumspibe (ogsaa i Kjøbenhavn gav han Audients i Sloprok og Piben i Munden). Han tog meget venlig imod mig, og sagde, at jeg blev Præst i Faaborg, og bad mig at hilse Biskop Plum, at det glædede ham at have kunnet føie hans Ønske. Jeg fortsatte da min Reise til Kjøbenhavn. Sikker i min Sag kjøbte jeg Tøi til en Præstekjole, skrev til Biskop Plum, og fik af ham Texten til min Ordinations-Prædiken. Jeg fik Brev, fra Agent Ploug i Faaborg, som tilbød mig sit Fartøi til Flytning, og paa Skolen tog jeg halv om halv Afsked med Drengene. Men saa fik jeg Efterretning om, at Peder Rosenstand Wøldike, min gode akademiske Ven, og for Tiden Captain ved Studenterchoret, havde faaet Embedet. Jeg blev lidt flau, og min eneste Trøst var, at mine Disciple jublede af Glæde.

Det var da gaaet saaledes til. I Kaas's Fraværelse skulde Conferentsraad Cold referere Kaldet til Kongen. Han, der havde havt Wøldikes Fader, Professor Jeremias Wøldike til Hovmester, møder Peder Wøldike paa Gaden og spørger ham, om han vilde være Præst i Faaborg. Wøldike svarede nej! det er jo et usselt Kald. Du skulde dog, siger Cold, spørge din Kjæreste, om hun vil giftes. Hun vilde giftes. Wøldike skrev Ansøgningen og blev kaldet. Aaret efter kom han til mig, og lykønskede mig til, at jeg dengang var bleven tilsidesat; Dimesse Præstetiende var nemlig ved kgl. Resolution perpetueret til Holstenshus mod 1 Rd. pr. Td. Hartkorn. Det var 1812 c. 1 Sk., og Wøldike gav 4 Gange saa megen Skat, som Tienden indbragte. Wøldike eiede Formue, som han satte til i Faaborg, og jeg takkede Gud, som er Daarernes Formynder.

Gravsted på Tårnby Kirkegård
Gravsten på Tårnby Kirkegård
Gravsten på Tårnby Kirkegård
Tårnby Kirke
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Peder Rosenstand Wøldike blev født 7 december 1781 i Sorø. Han var søn af Jeremias Marcussen Wøldike og Sabine Margrethe Rosenstand Goiske. Peder Rosenstand Wøldike tog eksamen som student i 1796. Han var i 1805 lærer ved Borgerdydsskolen i København. Han var 16 juli 1813 sognepræst i Fåborg. Peder blev gift 24 august 1813 i Skt. Mortens Kirke, Kirketorvet, Randers, med Dorothea Elisabeth Holst, datter af Christen Mortensen Møller-Holst og Sophie Amalie Marie Trojel. Peder Rosenstand Wøldike var 30 maj 1827 sognepræst i Hammer-Lundby, Hammer, Præstø. Han var 18 maj 1839 sognepræst i Tårnby, Sokkelund, København. Han døde 15 maj 1850 i Tårnby, Sokkelund, København, i en alder af 68 år ved, at det store hjertekar brast.5 Han blev bisat fra Tårnby, Sokkelund, København, 21 maj 1850.6
Far-Nat*Jeremias Marcussen Wøldike f. 10 Aug 1736, d. 22 Maj 1813
Mor-Nat*Sabine Margrethe Rosenstand Goiske f. 26 Apr 1743, d. 9 Jan 1809

Børn af Peder Rosenstand Wøldike og Dorothea Elisabeth Holst

Kildehenvisninger

 1. [S23] Th. Hauch-Fausbøll, Slægten Wøldike.
 2. [S35] S. V. Wiberg, Wiberg.
 3. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 4. [S72] Paul Nedergaard, Dansk præste- og sognehistorie 1849-1949.
 5. [S3] , Kirkebog.
 6. [S41] Gravsten.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ane Marie Cathrine Rosenstand fød Kierulf K 41 enke 1 Lever af Pension Præste Enke
  Peder Rosenstand M 14 ugift Discipel i Skoelen Hendes Børn
  Marie Benedicte [Rosenstand] K 11 ugift Hendes Børn
  Peder Rosenstand Wøldiche M 5 ugift Hendes Mands Søster Søn.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jeremias Wøldike, 65, Gift, , Professor,
  Sabine Margrethe Rosenstand, 58, Gift, , g J. Wøldike,
  Peter Rosenstand Wøldike, 20, Ugift, , Stud.,.
 9. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rosenstand Wøldike, 53, Gift, Sognepræst, M
  Dorothea Elisabeth Holst, 52, Gift, hans Kone, K
  Sabina Magarete Wøldike, 19, Ugift, deres Børn, K
  Sophie Amalia Wøldike, 17, Ugift, deres Børn, K
  Jeremias Wøldike, 15, Ugift, deres Børn, M
  Christen Møller Wøldike, 13, Ugift, deres Børn, M
  Marcus Thomas Wøldike, 8, Ugift, deres Børn, M.
 10. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rosenstand Wøldike, 59, Gift, Husfader Sognepræst, Præstegården, M
  Dorthea Elisabeth Holst, 58, Gift, Hans Kone, Præstegården, K
  Sabine Margrethe Wøldike, 25, Ugift, Deres Datter, Præstegården, K
  Sophie Amalia Wøldike, 23, Ugift, Deres Datter, Præstegården, K
  Marcus Thomas Wøldike, 14, Ugift, Deres Søn, Præstegården, M
  Johanne Marie ven Wijlich, 12, Ugift, Plejebarn, Præstegården, K.
 11. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rosenstand Wøldike, 63, Gift, Sognepræst, Sorø
  Dorthea Elisabeth Holst, 62, Gift, Hans Kone, Sorø
  Sabina Margrethe Wøldike, 29, Ugift, Deres Datter, Faaborg
  Sophia Amalia Wøldike, 27, Ugift, Deres Datter, Faaborg
  Christen Møller Wøldike, 23, Ugift, Deres Søn, Faaborg.
 12. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rosenstand Wøldike, 68, Gift, Sognepræst, Sorø
  Dorothea Elisabeth Wøldike, 67, Gift, Hans kone, Sorø
  Sabine Margrethe Wøldike, 34, Ugift, Deres barn, Fåborg
  Sophie Amalie Wøldike, 32, Ugift, Deres barn, Fåborg
  Markus Thomas Wøldike, 29, Ugift, Deres barn, cand.theol., Fåborg

  Martha Thomelly Holst, 17, Ugift, Plejebarn, Majbølle sogn, Maribo amt.

Dorothea Elisabeth Holst

K, f. 12 oktober 1782, d. 19 maj 1856
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Dorothea Elisabeth Holst blev født 12 oktober 1782 i Sorø. Hun blev døbt 13 oktober 1782 i Sorø. Hun var datter af Christen Mortensen Møller-Holst og Sophie Amalie Marie Trojel. Dorothea blev gift 24 august 1813 i Skt. Mortens Kirke, Kirketorvet, Randers, med Peder Rosenstand Wøldike, søn af Jeremias Marcussen Wøldike og Sabine Margrethe Rosenstand Goiske. Dorothea Elisabeth Holst døde 19 maj 1856 i Tårnby skole, Tårnby, Sokkelund, København, i en alder af 73 år.1 Hun blev bisat fra Tårnby Kirke, Englandsvej 340, Tårnby, Sokkelund, København, 23 maj 1856.2
Far-Nat*Christen Mortensen Møller-Holst f. 28 Nov 1750, d. 7 Aug 1803
Mor-Nat*Sophie Amalie Marie Trojel f. 1758, d. 20 Jun 1822

Børn af Dorothea Elisabeth Holst og Peder Rosenstand Wøldike

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S41] Gravsten.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christ Møller Holst, 37, Gift, Professor Theologiæog Sogne Præst, 1, Hosbonde, M
  Sophie Amalia Trojel, 29, Gift, 1, hans Kone, K
  Thomas Martinus Holst, 7, Ugift, deres Søn, M
  Peder Nicolai Holst, 3, Ugift, deres Søn, M
  Ludvig Holst, 2, Ugift, deres Søn, M
  Dorthea Elisabeth Holst, 5, Ugift, deres Datter, K
  Dorthe Møller, 23, Ugift, hans Søster, K.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Christian Møller Holsh, 51, Gift, Husbonde, Professor, theologie og sonepræst samt provst i Støvring Herred,
  Sophie Amalia Marie Troil, 43, Gift, Hans kone, ,
  Thomas Martinus, 20, Ugift, Deres barn, Landmåler,
  Dorthea Elisabeth, 19, Ugift, Deres barn, ,
  Peter Nicolai, 17, Ugift, Deres barn, Disippel i den latinske skole,
  Ole Ludvig, 15, Ugift, Deres barn, Disippel i den latinske skole,
  Friderich Christian, 13, Ugift, Deres barn, Disippel i den latinske skole,
  Christen, 3, Ugift, Deres barn, ,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rosenstand Wøldike, 53, Gift, Sognepræst, M
  Dorothea Elisabeth Holst, 52, Gift, hans Kone, K
  Sabina Magarete Wøldike, 19, Ugift, deres Børn, K
  Sophie Amalia Wøldike, 17, Ugift, deres Børn, K
  Jeremias Wøldike, 15, Ugift, deres Børn, M
  Christen Møller Wøldike, 13, Ugift, deres Børn, M
  Marcus Thomas Wøldike, 8, Ugift, deres Børn, M.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rosenstand Wøldike, 59, Gift, Husfader Sognepræst, Præstegården, M
  Dorthea Elisabeth Holst, 58, Gift, Hans Kone, Præstegården, K
  Sabine Margrethe Wøldike, 25, Ugift, Deres Datter, Præstegården, K
  Sophie Amalia Wøldike, 23, Ugift, Deres Datter, Præstegården, K
  Marcus Thomas Wøldike, 14, Ugift, Deres Søn, Præstegården, M
  Johanne Marie ven Wijlich, 12, Ugift, Plejebarn, Præstegården, K.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rosenstand Wøldike, 63, Gift, Sognepræst, Sorø
  Dorthea Elisabeth Holst, 62, Gift, Hans Kone, Sorø
  Sabina Margrethe Wøldike, 29, Ugift, Deres Datter, Faaborg
  Sophia Amalia Wøldike, 27, Ugift, Deres Datter, Faaborg
  Christen Møller Wøldike, 23, Ugift, Deres Søn, Faaborg.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rosenstand Wøldike, 68, Gift, Sognepræst, Sorø
  Dorothea Elisabeth Wøldike, 67, Gift, Hans kone, Sorø
  Sabine Margrethe Wøldike, 34, Ugift, Deres barn, Fåborg
  Sophie Amalie Wøldike, 32, Ugift, Deres barn, Fåborg
  Markus Thomas Wøldike, 29, Ugift, Deres barn, cand.theol., Fåborg

  Martha Thomelly Holst, 17, Ugift, Plejebarn, Majbølle sogn, Maribo amt.
 9. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Marcus Thomas Wøldike, 29, gift, Fåborg, Cand. theol., skolelærer og kirkesanger, husfader
  Martha Thomelly Wøldike, f. Holst, 23, gift, Majbølle, Maribo, Hans Hustru
  Dorothea Elisabeth Wøldike, f. Holst, 73, enke, Sorø, Præsteenke, har pension, husfaderens moder
  Sabine Margrethe Wøldike, 40, ugift, Fåborg, Hendes døtre
  Sophie Amalie Wøldike, 38, ugift, Do., Do.

Sabine Margrethe Wøldike

K, f. 7 september 1815, d. 15 november 1893
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Sabine Margrethe Wøldike var sproglærerinde i Tårnby, Sokkelund, København. Hun blev født 7 september 1815 i Fåborg. Hun var datter af Peder Rosenstand Wøldike og Dorothea Elisabeth Holst. Sabine Margrethe Wøldike døde 15 november 1893 i Hågerup, Brahetrolleborg, Sallinge, Svendborg, i en alder af 78 år.
Far-Nat*Peder Rosenstand Wøldike f. 7 Dec 1781, d. 15 Maj 1850
Mor-Nat*Dorothea Elisabeth Holst f. 12 Okt 1782, d. 19 Maj 1856

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rosenstand Wøldike, 53, Gift, Sognepræst, M
  Dorothea Elisabeth Holst, 52, Gift, hans Kone, K
  Sabina Magarete Wøldike, 19, Ugift, deres Børn, K
  Sophie Amalia Wøldike, 17, Ugift, deres Børn, K
  Jeremias Wøldike, 15, Ugift, deres Børn, M
  Christen Møller Wøldike, 13, Ugift, deres Børn, M
  Marcus Thomas Wøldike, 8, Ugift, deres Børn, M.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rosenstand Wøldike, 59, Gift, Husfader Sognepræst, Præstegården, M
  Dorthea Elisabeth Holst, 58, Gift, Hans Kone, Præstegården, K
  Sabine Margrethe Wøldike, 25, Ugift, Deres Datter, Præstegården, K
  Sophie Amalia Wøldike, 23, Ugift, Deres Datter, Præstegården, K
  Marcus Thomas Wøldike, 14, Ugift, Deres Søn, Præstegården, M
  Johanne Marie ven Wijlich, 12, Ugift, Plejebarn, Præstegården, K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rosenstand Wøldike, 63, Gift, Sognepræst, Sorø
  Dorthea Elisabeth Holst, 62, Gift, Hans Kone, Sorø
  Sabina Margrethe Wøldike, 29, Ugift, Deres Datter, Faaborg
  Sophia Amalia Wøldike, 27, Ugift, Deres Datter, Faaborg
  Christen Møller Wøldike, 23, Ugift, Deres Søn, Faaborg.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rosenstand Wøldike, 68, Gift, Sognepræst, Sorø
  Dorothea Elisabeth Wøldike, 67, Gift, Hans kone, Sorø
  Sabine Margrethe Wøldike, 34, Ugift, Deres barn, Fåborg
  Sophie Amalie Wøldike, 32, Ugift, Deres barn, Fåborg
  Markus Thomas Wøldike, 29, Ugift, Deres barn, cand.theol., Fåborg

  Martha Thomelly Holst, 17, Ugift, Plejebarn, Majbølle sogn, Maribo amt.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Marcus Thomas Wøldike, 29, gift, Fåborg, Cand. theol., skolelærer og kirkesanger, husfader
  Martha Thomelly Wøldike, f. Holst, 23, gift, Majbølle, Maribo, Hans Hustru
  Dorothea Elisabeth Wøldike, f. Holst, 73, enke, Sorø, Præsteenke, har pension, husfaderens moder
  Sabine Margrethe Wøldike, 40, ugift, Fåborg, Hendes døtre
  Sophie Amalie Wøldike, 38, ugift, Do., Do.
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Marcus Thomas Wøldike, 34, gift, Fåborg, Cand. theol., lærer, husfader
  Martha Thomelly Holst, 28, gift, Majbølle, Maribo, Hans kone
  Peter Rosenstand Wøldike, 5, ugift, sognet, hans søn
  Elise Marie Wøldike, 1, do., do., do.
  Sabine Margrethe Wøldike, 45, ugift, Fåborg, Informerer i sprog.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Marius Thomas Woldike, 43, Gift, Huusfader, Sognepræst, Faaborg
  Marta Thomelly Holst, 37, Gift, Huusmoder, , Maibølle, Maribo Amt
  Elise Marie Woldike, 10, Ugift, Barn, , Taarnby, København Amt
  Christen Møller Woldike, 8, Ugift, Barn, , Skivum, Aalborg Amt
  Gurli Sophie Woldike, 4, Ugift, Barn, , Skivum, Aalborg Amt
  Drengebarn (Udøbt), , Ugift, Barn, , Skivum, Aalborg Amt
  Sabine Magrethe Woldike, 54, Ugift, Huusfaderens søster, Lærerinde, Faaborg.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mareus Thomas Wøldike, 53, Gift, husfader, sognepræst, Faaborg
  Martha Thomelly Wøldike født Holst, 47, Gift, husmoder, Majbølle, Maribo Amt
  Elise Marie Wøldike, 20, Ugift, deres børn, Taarnby, Amager, Kjøbenhavns Amt
  Gurli Sophie Wøldike, 14, Ugift, deres børn, Skiveren, Aalborg Amt
  Edvarda Margrethe Pernille Anker Collett, 20 Ugift, pleiedatter, Norge [Sand??, Christiania Amt]
  Erhard Andreas Wøldike, 10, Ugift, Skiveren, Aalborg Amt, søn, M
  Sabine Margrete Wøldike, 64, Ugift, Faaborg, husfaders søster, lærerinde, K.

Sophie Amalie Wøldike

K, f. 29 november 1817, d. 14 maj 1888
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Sophie Amalie Wøldike blev født 29 november 1817 i Fåborg. Hun var datter af Peder Rosenstand Wøldike og Dorothea Elisabeth Holst. Sophie Amalie Wøldike døde 14 maj 1888 i Hågerup, Brahetrolleborg, Sallinge, Svendborg, i en alder af 70 år. Hun blev bisat fra Valby, København, 18 maj 1888.
Far-Nat*Peder Rosenstand Wøldike f. 7 Dec 1781, d. 15 Maj 1850
Mor-Nat*Dorothea Elisabeth Holst f. 12 Okt 1782, d. 19 Maj 1856

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rosenstand Wøldike, 53, Gift, Sognepræst, M
  Dorothea Elisabeth Holst, 52, Gift, hans Kone, K
  Sabina Magarete Wøldike, 19, Ugift, deres Børn, K
  Sophie Amalia Wøldike, 17, Ugift, deres Børn, K
  Jeremias Wøldike, 15, Ugift, deres Børn, M
  Christen Møller Wøldike, 13, Ugift, deres Børn, M
  Marcus Thomas Wøldike, 8, Ugift, deres Børn, M.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rosenstand Wøldike, 59, Gift, Husfader Sognepræst, Præstegården, M
  Dorthea Elisabeth Holst, 58, Gift, Hans Kone, Præstegården, K
  Sabine Margrethe Wøldike, 25, Ugift, Deres Datter, Præstegården, K
  Sophie Amalia Wøldike, 23, Ugift, Deres Datter, Præstegården, K
  Marcus Thomas Wøldike, 14, Ugift, Deres Søn, Præstegården, M
  Johanne Marie ven Wijlich, 12, Ugift, Plejebarn, Præstegården, K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rosenstand Wøldike, 63, Gift, Sognepræst, Sorø
  Dorthea Elisabeth Holst, 62, Gift, Hans Kone, Sorø
  Sabina Margrethe Wøldike, 29, Ugift, Deres Datter, Faaborg
  Sophia Amalia Wøldike, 27, Ugift, Deres Datter, Faaborg
  Christen Møller Wøldike, 23, Ugift, Deres Søn, Faaborg.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rosenstand Wøldike, 68, Gift, Sognepræst, Sorø
  Dorothea Elisabeth Wøldike, 67, Gift, Hans kone, Sorø
  Sabine Margrethe Wøldike, 34, Ugift, Deres barn, Fåborg
  Sophie Amalie Wøldike, 32, Ugift, Deres barn, Fåborg
  Markus Thomas Wøldike, 29, Ugift, Deres barn, cand.theol., Fåborg

  Martha Thomelly Holst, 17, Ugift, Plejebarn, Majbølle sogn, Maribo amt.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Marcus Thomas Wøldike, 29, gift, Fåborg, Cand. theol., skolelærer og kirkesanger, husfader
  Martha Thomelly Wøldike, f. Holst, 23, gift, Majbølle, Maribo, Hans Hustru
  Dorothea Elisabeth Wøldike, f. Holst, 73, enke, Sorø, Præsteenke, har pension, husfaderens moder
  Sabine Margrethe Wøldike, 40, ugift, Fåborg, Hendes døtre
  Sophie Amalie Wøldike, 38, ugift, Do., Do.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jeremias Wøldike M 50 enke Sognepræst Husbond Faaborg
  Otto Christen Wøldike M 12 ugift Hans barn Elmeland Møen
  Dorthea Elisabeth Wøldike K 14 ugift Hans barn Sjelby Falster
  Sophie Amalie Wøldike K 52 ugift Husbestyreinde Hans søster Faaborg.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jeremias Wøldike, 60 , Gift, husfader, præst, , Faaborg
  Elise Marie Møller Holst, 46 , Gift, hans hustru, , Errindløv, Maribo Amt, Lolland
  Sofie Amalie Wøldike, 62 , Ugift, husfaderens søster, der forsørges af ham, , Faaborg.

Christen Møller Wøldike1

M, f. 16 september 1821, d. 27 marts 1846
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Christen Møller Wøldike blev døbt 16 september 1821 i Fåborg. Han blev født 16 september 1821 i Fåborg. Han var søn af Peder Rosenstand Wøldike og Dorothea Elisabeth Holst. Christen Møller Wøldike tog eksamen som student i 1838 i Vordingborg. Han tog eksamen som cand. theol. 13 januar 1845. Han var huslærer i Slots Bjergby, Slagelse, Sorø. Han døde 27 marts 1846 i Slots Bjergby, Slagelse, Sorø, i en alder af 24 år af tyfus. Han blev bisat fra Tårnby, Sokkelund, København.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1834præstegården, Hammer, Hammer, Præstø3
Folketælling1840Skindergade, København4
Folketælling1845præstegården, Tårnby, Sokkelund, København5
Far-Nat*Peder Rosenstand Wøldike f. 7 Dec 1781, d. 15 Maj 1850
Mor-Nat*Dorothea Elisabeth Holst f. 12 Okt 1782, d. 19 Maj 1856

Kildehenvisninger

 1. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 2. [S41] Gravsten.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rosenstand Wøldike, 53, Gift, Sognepræst, M
  Dorothea Elisabeth Holst, 52, Gift, hans Kone, K
  Sabina Magarete Wøldike, 19, Ugift, deres Børn, K
  Sophie Amalia Wøldike, 17, Ugift, deres Børn, K
  Jeremias Wøldike, 15, Ugift, deres Børn, M
  Christen Møller Wøldike, 13, Ugift, deres Børn, M
  Marcus Thomas Wøldike, 8, Ugift, deres Børn, M.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Blicher, 55 , Gift, , Forhen Proprietair,
  Dorthea Kirstine født Kornbech, 52 , Gift, , Hans kone,
  Meta Lovise Blicher, 24 , Ugift, , Deres datter,
  Lovise Friis født Haagensen, 79 , Enke, , Deres svigermoder,
  Jeremias Wøldike, 20 , Ugift, , Studichus Theologiæ, logerende, familie understøttelse,
  Christian Møller Wøldike, 18 , Ugift, , Studichus Philosophiæ, logerende, familie understøttelse,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rosenstand Wøldike, 63, Gift, Sognepræst, Sorø
  Dorthea Elisabeth Holst, 62, Gift, Hans Kone, Sorø
  Sabina Margrethe Wøldike, 29, Ugift, Deres Datter, Faaborg
  Sophia Amalia Wøldike, 27, Ugift, Deres Datter, Faaborg
  Christen Møller Wøldike, 23, Ugift, Deres Søn, Faaborg.

Jeremias Wøldike1,2,3

M, f. 5 juni 1819, d. 2 april 1887
En anden præst satte langt senere sit præg på byen. Det var Jeremias Wøldike, der var her fra 1860 til 1879. Han var en stor pomolog, og hans interesse for frugttræer førte til kirkebakken og præstegårdshaven hvert forår var et blomsterflor af æble og pæreblomster, og om efteråret bugnede træerne med frugt. Det har været et syn for folk her på egnen, der fra gammel tid mente at en kålhave var til kål. Ved sin afrejse efterlod Wøldike omkring 500 forskellige frugtsorter. Han blev skaber af det tidligere ret så kendte skovfogedæble, som han havde fundet som vildskud i et skovdige på Sydsjælland. Endnu i dag står der i præstens have en del træer, der bærer frugt, skønt de blev plantet for snart 150 år siden.

W. var en stor pomolog, og hans interesse for frugttræer førte til at kirkebakken og præstegårdshaven hvert forår var et blomsterflor af æble- og pæreblomster, og om efteråret bugnede træerne med frugt. Det har været et syn for folk her på egnen, der fra gammel tid mente at en kålhave var til kål. Ved sin afrejse efterlod Wøldike omkring 500 forskellige frugtsorter. Han blev skaber af det tidligere ret så kendte skovfogedæble, som han havde fundet som vildskud i et skovdige på Sydsjælland. Endnu i dag står der i præstens have en hel del træer, der bærer frugt, skønt de blev plantet for snart 150 år siden.

W.s Fader var (som almindeligt blandt Datidens Præster) stærkt interesseret i Havedyrkning, navnlig i Frugtavl. Skæbnen vilde, at da han 1827 havde indrettet sig i Hammer Præstegaard i Sydsjælland, fejede en Aprilstorm syv af Præstegårdshavens største og f Skovfogedæblet fra Lou - et kendt, meget udbredt og skattet Æble. W. skulde imidlertid ikke være Frugtavler af Erhverv, men Præst. Han blev Student 1838 fra Vordingborg, Kandidat 1843, derefter Huslærer paa Møen og Kapellan et Par Steder, Sognepræst i Skelby-Gedesby 1849, i Øster Hornum 1860 og Sognepræst (senere Provst) i Kværndrup 1879. Overalt, hvor han kom hen, helligede han sig Frugtavlen. Paa Møen saaede han Æblekærner, i Øster Hornum anlagde han en anselig Frugtplantage, der 1879 rummede ikke mindre end 278 Æble-, 243 Pære-, 38 Blomme- og 40 Kirsebærsorter m. m. Frugtavleren blev Frugtkender, og hans Ry som Pomolog gik viden om; langvejs fra skrev man efter Podekviste fra ham; han deltog i Udstillinger og var Medstifter af den første Gartnerforening; den sammensluttede Almindelig dansk Gartnerforening gjorde oven i Købet W. (skønt ikke Gartner) til sit første Æresmedlem. Som Forfatter virkede W. kun i det smaa ved trykte Bidrag i »Dansk Havetidende« og Bredsteds Pomologi (I--III, 1890-96) ; men i Manuskriptform overlod han Pomologen C. Matthiesen sit »pomologiske Levnedsløb«, og andet Manuskriptmateriale findes i Almindelig dansk Gartnerforenings Arkiv.
Pastor Wøldike skrev i ”Dansk Havetidende”, 1865, Nr. 45, Side 353—55, her citeret efter Det Biovidenskabelige Fakultets webside:

Historie. —Dette Æble er ofte bleven betragtet som et her i Landet fremkommet Frøæble, hvilket det ikke synes at være. Pastor Wøldike har ikke gjort det til et Frøæble; han skrev i 1865:

»Medfølgende Frugter, høstede af et 8-års Træ (podet 1859), skylder jeg Skovfogden i Lou, Hammer Sogn ved Præstø, som har fundet Modertræet på Gjærdet af Skoven. Som Dreng gjorde jeg Bekendtskab med Frugten som den smukkeste, tidligste og mest velsmagende af de Sommerfrugter, jeg endnu har prøvet, og har efter Anmodning af Dr. theol. Rørdam i Hammer siden 1839 formeret den. — Træet er fuldt hårdført her på Heden og modner sin Frugt med tidlig Byg; 8—14 Dage bør den ligge for at blive skjør og opnå sin fulde Velsmag. Frugten blev i Sydsjælland almindelig en Del længere end her, og fuldstændig rødfarvet. Smagen minder mig tilligemed Formen noget om Grand Richard, men Væxten og Bladene ikke, Skuddene ere slankere og besatte med finere Uld, og Bladene livligere grønne og mindre lådne, med større Savtakker og tilspidsede mod Stilkenden; Bladstilken er længere og altid forsynet med et Par lancetformede Biblade. Hverken Kræft, Brand- eller Bladsvamp har jeg sporet på Træet.

Øster Hornum Præstegård den 8de September 1865.
J. Wøldike.«


Øster Hornum Kirke
Foto fra Wikipedia af "hubertus"
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Jeremias Wøldike blev født 5 juni 1819 i Fåborg. Han var søn af Peder Rosenstand Wøldike og Dorothea Elisabeth Holst. Jeremias Wøldike tog eksamen som student i 1838 i Vordingborg. Han tog eksamen som cand. theol. 30 oktober 1843. Han var 17 juni 1847 kapellan i Nysted-Herridslev, Musse, Maribo. Han var 20 oktober 1849 kapellan i Skelby-Gedesby, Falsters Sønder, Maribo. Jeremias blev gift 14 september 1854 i Elmelunde, Mønbo, Præstø, med Georgine Cathrine Holst, datter af Peder Nicolai Møller-Holst og Anna Helene Nicoline Tønder-Lund. Jeremias Wøldike var 24 august 1860 sognepræst i Øster Hornum, Hornum, Ålborg. Han var fadder ved dåben af Gurli Sophie Wøldike 6 august 1865 Skivum, Års, Ålborg.4 Jeremias blev gift 5 april 1876 i Slemminge, Musse, Maribo, med Elise Marie Møller-Holst, datter af Christen Møller-Holst og Elise Marie Borch. Jeremias Wøldike var 10 januar 1879 sognepræst i Kværndrup, Sunds, Svendborg. Han døde 2 april 1887 i Kværndrup, Sunds, Svendborg, i en alder af 67 år. Han blev bisat fra Kværndrup, Sunds, Svendborg, 9 april 1887.4
Far-Nat*Peder Rosenstand Wøldike f. 7 Dec 1781, d. 15 Maj 1850
Mor-Nat*Dorothea Elisabeth Holst f. 12 Okt 1782, d. 19 Maj 1856

Børn af Jeremias Wøldike og Georgine Cathrine Holst

Familie: Jeremias Wøldike og Elise Marie Møller-Holst

Kildehenvisninger

 1. [S23] Th. Hauch-Fausbøll, Slægten Wøldike.
 2. [S89] Sofus Elvius, Danmarks Præstehistorie i årene 1869-1884.
 3. [S113] Max Grohshennig og Th. Hauch-Fausbøll, Grohshennig.
 4. [S3] , Kirkebog.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rosenstand Wøldike, 53, Gift, Sognepræst, M
  Dorothea Elisabeth Holst, 52, Gift, hans Kone, K
  Sabina Magarete Wøldike, 19, Ugift, deres Børn, K
  Sophie Amalia Wøldike, 17, Ugift, deres Børn, K
  Jeremias Wøldike, 15, Ugift, deres Børn, M
  Christen Møller Wøldike, 13, Ugift, deres Børn, M
  Marcus Thomas Wøldike, 8, Ugift, deres Børn, M.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, A. I. Billeschou, 72, Gift, Sognepræst, Ikast Sogn, Hammerup Herred
  Karen Elisabeth, 74, Gift, Hans kone, Kiøbenhavn

  Jeremias Wøldiche, 31, Ugift, Capellan P. P., Faaborg
  Emilie Caroline Holst, 27, Ugift, Tjenestefolk, Fejøe.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jeremias Wøldike M 50 enke Sognepræst Husbond Faaborg
  Otto Christen Wøldike M 12 ugift Hans barn Elmeland Møen
  Dorthea Elisabeth Wøldike K 14 ugift Hans barn Sjelby Falster
  Sophie Amalie Wøldike K 52 ugift Husbestyreinde Hans søster Faaborg.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jeremias Wøldike, 60 , Gift, husfader, præst, , Faaborg
  Elise Marie Møller Holst, 46 , Gift, hans hustru, , Errindløv, Maribo Amt, Lolland
  Sofie Amalie Wøldike, 62 , Ugift, husfaderens søster, der forsørges af ham, , Faaborg.

Erhard Andreas Wøldike1

M, f. 23 december 1869, d. 14 maj 1928
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Erhard Andreas Wøldike tog eksamen som cand. theol. Han var byrådsmedlem, overlærer, R. af D. i Korsør mellem- og realskole, Korsør. Han blev født 23 december 1869 i Skivum, Års, Ålborg. Han var søn af Marcus Thomas Wøldike og Martha Thomelly Møller-Holst. Erhard blev gift 7 august 1903 i Farum, Ølstykke, Frederiksborg, med Ida Sophie Blad, datter af Lauritz Andreas Otto Blad og Charlotte Eleonore Hude.2 Erhard blev gift 11 august 1918 i Citadelskirken, Kastellet 50, København, med Maren Johanne Jensen, datter af Rasmus Jensen og Anna Marie Olsen.2 Erhard Andreas Wøldike døde 14 maj 1928 i Slottensgade 30, Korsør, i en alder af 58 år. Han blev bisat fra Skt. Povls Kirke, Kirkepladsen 16, Korsør.2
Far-Nat*Marcus Thomas Wøldike f. 19 Aug 1826, d. 8 Dec 1900
Mor-Nat*Martha Thomelly Møller-Holst f. 18 Sep 1832, d. 25 Apr 1919

Børn af Erhard Andreas Wøldike og Ida Sophie Blad

Familie: Erhard Andreas Wøldike og Maren Johanne Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S23] Th. Hauch-Fausbøll, Slægten Wøldike.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Marius Thomas Woldike, 43, Gift, Huusfader, Sognepræst, Faaborg
  Marta Thomelly Holst, 37, Gift, Huusmoder, , Maibølle, Maribo Amt
  Elise Marie Woldike, 10, Ugift, Barn, , Taarnby, København Amt
  Christen Møller Woldike, 8, Ugift, Barn, , Skivum, Aalborg Amt
  Gurli Sophie Woldike, 4, Ugift, Barn, , Skivum, Aalborg Amt
  Drengebarn (Udøbt), , Ugift, Barn, , Skivum, Aalborg Amt
  Sabine Magrethe Woldike, 54, Ugift, Huusfaderens søster, Lærerinde, Faaborg.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mareus Thomas Wøldike, 53, Gift, husfader, sognepræst, Faaborg
  Martha Thomelly Wøldike født Holst, 47, Gift, husmoder, Majbølle, Maribo Amt
  Elise Marie Wøldike, 20, Ugift, deres børn, Taarnby, Amager, Kjøbenhavns Amt
  Gurli Sophie Wøldike, 14, Ugift, deres børn, Skiveren, Aalborg Amt
  Edvarda Margrethe Pernille Anker Collett, 20 Ugift, pleiedatter, Norge [Sand??, Christiania Amt]
  Erhard Andreas Wøldike, 10, Ugift, Skiveren, Aalborg Amt, søn, M
  Sabine Margrete Wøldike, 64, Ugift, Faaborg, husfaders søster, lærerinde, K.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Peder Rosenstand Wøldike1,2

M, f. 4 september 1855, d. 25 februar 1935
Around this time a young Danish engineer P. Rosenstand Wöldike returned after working with land reclamation for ten years in Siberia, only to find all doors and opportunities closed to him in private business and in the civil service. He addressed himself both as civil engineer and cultural technician and he appears to have been very well orientated in the international debate among progressive engineers. He might have been inspired in this by the populist progressivism of the engineering ideologies that were rampant in Germany and especially in America.27

In 1892/3 Wöldike published a couple of books where he presented a rather original and sophisticated political programme demanding technocracy as a third way out of the class struggle between labour and capital that threatened to tear industrial capitalism apart. In his second book he even had a specific reference to the contemporary utopian writer Edward Bellamy and Austrian economist Theodor Hertzka, who actually tried to build a utopian state. Because Wöldike’s books mark the crucial turning point for the advent of technocratism in Denmark his ideology will be discussed in greater detail.28

In his first book with the telling title ”What the Class of Technicians is - What it Claims to Be - And What it Ought to Be”, he displayed a clear scientism and elitism in his propaganda for the central position the class of technicians should occupy in a modern society.29

The second book The Future State on the Basis of Technique was an outspoken political treaty with a rather sensational programme of technocratism. Wöldike took an impartial third position in the ‘destructive’ class struggle between work and capital that was based in a positive science. The basic foundation for technocracy according to Wöldike was a general reform of the engineering education at the Polytechnical Institute, such a reform would: “…not be limited to the technical field alone, but to the organized class of technicians by creating the foundations for the total organization of the entire work which would also be extremely influential in society in general as a regulator of the ‘struggle for living’, in this manner it would become a very important ingredient in solving ‘the social question’ at the hard core of the problem, which is nothing else but the absolute absence of any kind of intellectual management of work in society.”30

This marks a central shift from the moral position of saintsimonianism reflected by Adolph Steen fourty years earlier to a new position, with a definitive focus on work and the scientific management of work as the impartial solution to class struggle and conflicts in society.

The technocratic message is evident in the last part of the quotation where all social conflicts in society are reduced to “administrative mistakes” and explained by the “consistent theoretical fallacy of the basic principles on which the present society is working”. From his explicit impartial third position Wöldike lifted himself and the class of engineers up above class struggle by declaring ‘the end of politics’. It was a central point in the book that all work should be managed with rational and scientific principles. It was exactly this type of ideology that would make the mechanical engineer F. W. Taylor world famous twenty years later when he published the book “Principles of Scientific Management” in 1911.

After this general introduction to technocratism Wöldike took up the discussion of the social question in greater detail. He launched an attack on the ‘levelling ideology’ in socialism, which was characterised as both unreasonable and physically impossible, because “the spiritual heritage, personal intelligence and scientific skills of mankind could not be shared on an equal basis, even if the uneven distribution of al material goods should be levelled at a given time”.31

At the same time he found that the ideology of socialism seemed a bit ridiculous and mentally retarded. Wöldike pointed to liberalism as the direct and major threat to society because of its idiocy: “Similar damaging effects have the great ‘economic’ slogans: the ‘free’ competition, freedom for industry and free trade resulted in. The senseless labelling of the modern principle of freedom to every activity in society as a universal method has promoted a disastrous development of a total anarchy in the economy; this has resulted in a total degeneration of society with tumours of a great variety. These new and unexpected phenomena have contributed to the confusion even among the most intelligent representatives of modern national economy”.32

The modern principle of freedom embedded in the principle of ‘the invisible hand’, had led society from the “planned economy” of mercantilism and absolutism directly into devastating economic anarchy. Likewise the idea of equality was stupid because it was based on the lowest common denominator. Wöldike sought out a philosophical third position from where he could explain “the curious deformities of society that are only simple disruptions produced by our own stupid interventions in the natural order. In this way the individual has been cut off from the natural conditions of living produced by work in a steadily growing abundance”. It is remarkable that he pointed to the class struggle as the major threat to productivism and in this way also to the whole future of modern society because the two classes were unable to co-operate: “…because the physical workforce and the means of production (capital) in community would not be able to produce the now so abundant necessities in society because the third element is still lacking: Intelligence. It will first be under this leadership that the other factors will be able to produce the necessary return, and it is therefore obvious that after the acquisition of the means of production, the question of the unification of intelligence with the mentioned factors of production will apparently be the objective for the reformatory striving in the coming and last crisis”.33

Wöldike then suggested a historical shortcut as a quick solution to the problem of getting rid of capital. As a productive force it was not on the level with the two other factors of production: work and nature. Capital should be replaced by intelligence as the true match in both ‘age and principal value’ of work and nature by implementing another kind of administration than traditional government, this would initiate a process of social healing: “That instead of showing only a negative, for all factors restrictive and disturbing activity, it would, at the proper moment be able to seize the work initiated by capital and thankfully continue it in its own right with the optimum positive result for the whole of society, whose interest it must be a vocation to manage. Ergo, the real producing forces are Nature, Work and Intelligence, but these three factors have been separated by the existing anarchy”.34

It was modern science-based technology Wöldike had in mind, when he spoke of a common, collective and important foundation for society created by intelligence through “the intellectual control of the basic forces of nature”. This was his intellectual reflection over the on-going second industrial revolution and it made him talk of the socially organizing role of intelligence, which he imagined should be managed through a new Reform Society to develop a strong and sufficient intellectual initiative. This society would “develop a collective programme on the basis of a full mutual understanding to further the work for a fundamentally new order in society with the common goal to fulfil everybody’s needs and unite the many different interests”. The rationality of this programme was based on productivism with its promise to leave the zero-sum game in society, or as Wöldike elegantly put it: “The governing principle up till now has been: ‘To take from one and give to another’”. Instead of this the new programme would be based on a new and exceeding principle: “to give everybody without taking from anyone. This has only become possible in our days, since we learned to ‘rule’ over the forces of nature and out of this create new values in unlimited measure instead of - as until recently - just fighting over the distribution of already existing value”. 35

The utopian perspective of the intellectual leadership and technical government was that it would transform society into a total state with a profound control of the economy exercised by the public management. Quite a totalitarian draft for the future society was sketched by Wöldike, who even imagined a total surveillance of the individual through the control over work: “…all work will be in the service of the state - in its workshops and under its guidance - this will mean a total control of the individual, each and every person will be monitored through the data files of the technical administration or through his book with personal files... Because the organization of the work means nothing else than the total control and domination”.36

With the incorporation of ‘the productive element’ in the civil services of the state the social reformation would be total, and the result would be “the perfect ideal society that is in every aspect fulfilling the current existing needs”. Wöldike, at the same time, came close to revealing his own frustrated professional ambitions, when he demanded a regulation in the numbers of technicians to avoid “the now existing overproduction of authorized intelligence, so that the whole intellectual proletariat, whose precarious position in society is the least enviable of all, will be abolished for all future”.37

Nothing more, apparently, were to come out of this furious ideological attack on the establishment. When the engineers had established a professional organisation, the Danish Engineering Association (DIF), only a couple of years earlier one of the purposes had been to tame the impatient young engineers. The Danish engineers as a professional group had no need for a revolt or even a manifestation of technocratism at that time. As a professional interest group and an informal political movement everything still seemed to be going right down the engineers’ way.

28) Bellamy, E.: Looking Backward 2000-1887. New York, 1887; Danish translation: Anno 2000-1887 i et Tilbageblik. 16. Opl. by Fr. Winkel-Horn. Kbh. 1887; New translation: Tilbageblik Aar 2000. by Jørgensen, Eiler. København. 1946; Hertzka, Theodor: Freiland: ein soziales Zukunftsbild Leipzig, 1890; Danish Translation: Friland: Autoriseret, kortfattet Bearbejdelse med en Oversigt over Frilandsbevægelsen/af Figgé, Victor. København, 1894.
29) Wøldike, P. Rosenstand: Hvad Teknikerstanden er - hvad den fordrer at være - og hvad den bør være. Kjøbenhavn, 1892.
30) Wøldike, P. Rosenstand: Fremtidsstaten paa Grundlag af Tekniken. Udkast trykt som Manuscript. Kjøbenhavn, 1893, p. 1-2.
31) Op. Cit. p. 12-13.
32) Ibid.
33) Op. Cit. p. 14-15
34) Op. Cit. p. 18-19, 22-23.
35) Op. Cit. p. 12-3.
36) Op. Cit. p. 45, 47.
37) Op. Cit. p. 110.

Senest redigeret=29 Sep 2019
     Peder Rosenstand Wøldike blev født 4 september 1855 i Tårnby, Sokkelund, København. Han var søn af Marcus Thomas Wøldike og Martha Thomelly Møller-Holst. Peder Rosenstand Wøldike blev døbt 12 oktober 1855 i Tårnby, Sokkelund, København. Han tog eksamen som student i 1873 i Ålborg Katedralskole, Sankt Jørgens Gade 5, Ålborg.3 Han tog eksamen som cand. polyt. i 1880. Han var i 1882 Ingeniør og Landeskultur Inspector i Livland og Estland.4 Peder blev gift 8 januar 1886 i Nyborg med Agnes Amalie Fernanda Julie Krüger, datter af Hermann Friedrich Krüger og Anna Marie Lund.5 Peder Rosenstand Wøldike var fadder ved dåben af Knud Wøldike 16 oktober 1904 Nørre Åby, Vends, Odense.5 Peder Rosenstand Wøldike overværede vielsen af Kay Rosenstand Wøldike og Erica Hilda Elisabeth Brandt 1 juli 1922 Solbjerg Kirke, Howitzvej 30A, Frederiksberg, København.5 Peder Rosenstand Wøldike døde 25 februar 1935 i København i en alder af 79 år. Han døde 25 februar 1935 i København i en alder af 79 år.
Far-Nat*Marcus Thomas Wøldike f. 19 Aug 1826, d. 8 Dec 1900
Mor-Nat*Martha Thomelly Møller-Holst f. 18 Sep 1832, d. 25 Apr 1919

Børn af Peder Rosenstand Wøldike og Agnes Amalie Fernanda Julie Krüger

Kildehenvisninger

 1. [S23] Th. Hauch-Fausbøll, Slægten Wøldike.
 2. [S257] Michael Wagner, Modernism and Rationalisation.
 3. [S366] Ålborgleksikon, online http://www.aalborgleksikon.dk/gymnasier/aalborgkathedralskole/studenter.htm
 4. [S617] Ingeniøren, online.
 5. [S3] , Kirkebog.
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Marcus Thomas Wøldike, 34, gift, Fåborg, Cand. theol., lærer, husfader
  Martha Thomelly Holst, 28, gift, Majbølle, Maribo, Hans kone
  Peter Rosenstand Wøldike, 5, ugift, sognet, hans søn
  Elise Marie Wøldike, 1, do., do., do.
  Sabine Margrethe Wøldike, 45, ugift, Fåborg, Informerer i sprog.
 7. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 8. [S8] Kraks Legat, Kraks Vejviser.

Elise Marie Wøldike

K, f. 5 juli 1859, d. 31 oktober 1911
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Elise Marie Wøldike var lærerinde. Hun blev født 5 juli 1859 i Tårnby, Sokkelund, København. Hun var datter af Marcus Thomas Wøldike og Martha Thomelly Møller-Holst. Elise Marie Wøldike blev døbt 14 august 1859 i Tårnby, Sokkelund, København. Hun var fadder ved dåben af Inger Wøldike 15 august 1909 Skt. Povls Kirke, Kirkepladsen 16, Korsør.1 Elise Marie Wøldike døde 31 oktober 1911 i Prof. Schous klinik, København, i en alder af 52 år. Hun blev bisat fra Brahetrolleborg, Sallinge, Svendborg, 6 november 1911.1
Far-Nat*Marcus Thomas Wøldike f. 19 Aug 1826, d. 8 Dec 1900
Mor-Nat*Martha Thomelly Møller-Holst f. 18 Sep 1832, d. 25 Apr 1919

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Marcus Thomas Wøldike, 34, gift, Fåborg, Cand. theol., lærer, husfader
  Martha Thomelly Holst, 28, gift, Majbølle, Maribo, Hans kone
  Peter Rosenstand Wøldike, 5, ugift, sognet, hans søn
  Elise Marie Wøldike, 1, do., do., do.
  Sabine Margrethe Wøldike, 45, ugift, Fåborg, Informerer i sprog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Marius Thomas Woldike, 43, Gift, Huusfader, Sognepræst, Faaborg
  Marta Thomelly Holst, 37, Gift, Huusmoder, , Maibølle, Maribo Amt
  Elise Marie Woldike, 10, Ugift, Barn, , Taarnby, København Amt
  Christen Møller Woldike, 8, Ugift, Barn, , Skivum, Aalborg Amt
  Gurli Sophie Woldike, 4, Ugift, Barn, , Skivum, Aalborg Amt
  Drengebarn (Udøbt), , Ugift, Barn, , Skivum, Aalborg Amt
  Sabine Magrethe Woldike, 54, Ugift, Huusfaderens søster, Lærerinde, Faaborg.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mareus Thomas Wøldike, 53, Gift, husfader, sognepræst, Faaborg
  Martha Thomelly Wøldike født Holst, 47, Gift, husmoder, Majbølle, Maribo Amt
  Elise Marie Wøldike, 20, Ugift, deres børn, Taarnby, Amager, Kjøbenhavns Amt
  Gurli Sophie Wøldike, 14, Ugift, deres børn, Skiveren, Aalborg Amt
  Edvarda Margrethe Pernille Anker Collett, 20 Ugift, pleiedatter, Norge [Sand??, Christiania Amt]
  Erhard Andreas Wøldike, 10, Ugift, Skiveren, Aalborg Amt, søn, M
  Sabine Margrete Wøldike, 64, Ugift, Faaborg, husfaders søster, lærerinde, K.

Christen Møller Wøldike1

M, f. 7 januar 1862, d. 27 marts 1932
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Christen Møller Wøldike blev født 7 januar 1862 i Skivum, Års, Ålborg. Han var søn af Marcus Thomas Wøldike og Martha Thomelly Møller-Holst. Christen Møller Wøldike tog eksamen som exam. pharm. i 1882. Han tog eksamen som cand. pharm. i 1884. Christen blev gift 22 april 1891 i Brahetrolleborg-Krarup, Sallinge, Svendborg, med Christiane Munk, datter af Johan Frederik Marius Munk og Ida Sophie Adriane Margrete Strange. Christen Møller Wøldike immigrerede 10 april 1893 til New York, USA.2 Han var i 1893 ansat ved State Board of Pharmacy i Illinois, USA. Han var i 1895 ansat ved State Board of Pharmacy i New York. Han var i 1923 sæbefabrikant i Skejby, Hasle, Århus. Han døde 27 marts 1932 i Randers Amtssygehus, Randers, i en alder af 70 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1870præstegården, Skivum, Års, Ålborg3
Folketælling1880Danmarksgade 19, Fredericia4
Folketælling1911Vestergade 82, Odense
Folketælling1916Egtved, Jerlev, Vejle5
Folketælling1925Skejby, Hasle, Århus6
Folketælling1930Skejby, Hasle, Århus5
Far-Nat*Marcus Thomas Wøldike f. 19 Aug 1826, d. 8 Dec 1900
Mor-Nat*Martha Thomelly Møller-Holst f. 18 Sep 1832, d. 25 Apr 1919

Barn af Christen Møller Wøldike og Christiane Munk

Kildehenvisninger

 1. [S361] Dansk Farmaceutisk Årbog.
 2. [S115] Ellis Island, online http://www.ellisisland.org/, Woldike, Christen.M.
  Denmark
  Copenhagen
  April 10, 1893
  31y
  M
  Hekla
  Copenhagen City, Copenhagen, Denmark.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Marius Thomas Woldike, 43, Gift, Huusfader, Sognepræst, Faaborg
  Marta Thomelly Holst, 37, Gift, Huusmoder, , Maibølle, Maribo Amt
  Elise Marie Woldike, 10, Ugift, Barn, , Taarnby, København Amt
  Christen Møller Woldike, 8, Ugift, Barn, , Skivum, Aalborg Amt
  Gurli Sophie Woldike, 4, Ugift, Barn, , Skivum, Aalborg Amt
  Drengebarn (Udøbt), , Ugift, Barn, , Skivum, Aalborg Amt
  Sabine Magrethe Woldike, 54, Ugift, Huusfaderens søster, Lærerinde, Faaborg.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Peter Martin Ibsen, 44, Gift, Thisted, Matrikel-nummer: 282 - Ejer: Apotheker Ibsen, Apotheker Huusfader, M

  Christen Møller Wøldike, 18, Ugift, Skivum Ved Nibe, , Hans Lærling, M.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Matr. 21a.

Gurli Sophie Wøldike

K, f. 2 april 1865, d. 21 maj 1952
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Gurli Sophie Wøldike var adjunkt i Efterslægten, København. Hun tog eksamen som cand. phil. Hun blev født 2 april 1865 i Skivum, Års, Ålborg. Hun var datter af Marcus Thomas Wøldike og Martha Thomelly Møller-Holst. Gurli Sophie Wøldike blev døbt 6 august 1865 i Skivum, Års, Ålborg, bevidnet af Jeremias Wøldike.1 Gurli Sophie Wøldike døde 21 maj 1952 i København i en alder af 87 år. Hun blev bisat fra Brahetrolleborg, Sallinge, Svendborg.
Far-Nat*Marcus Thomas Wøldike f. 19 Aug 1826, d. 8 Dec 1900
Mor-Nat*Martha Thomelly Møller-Holst f. 18 Sep 1832, d. 25 Apr 1919

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Marius Thomas Woldike, 43, Gift, Huusfader, Sognepræst, Faaborg
  Marta Thomelly Holst, 37, Gift, Huusmoder, , Maibølle, Maribo Amt
  Elise Marie Woldike, 10, Ugift, Barn, , Taarnby, København Amt
  Christen Møller Woldike, 8, Ugift, Barn, , Skivum, Aalborg Amt
  Gurli Sophie Woldike, 4, Ugift, Barn, , Skivum, Aalborg Amt
  Drengebarn (Udøbt), , Ugift, Barn, , Skivum, Aalborg Amt
  Sabine Magrethe Woldike, 54, Ugift, Huusfaderens søster, Lærerinde, Faaborg.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mareus Thomas Wøldike, 53, Gift, husfader, sognepræst, Faaborg
  Martha Thomelly Wøldike født Holst, 47, Gift, husmoder, Majbølle, Maribo Amt
  Elise Marie Wøldike, 20, Ugift, deres børn, Taarnby, Amager, Kjøbenhavns Amt
  Gurli Sophie Wøldike, 14, Ugift, deres børn, Skiveren, Aalborg Amt
  Edvarda Margrethe Pernille Anker Collett, 20 Ugift, pleiedatter, Norge [Sand??, Christiania Amt]
  Erhard Andreas Wøldike, 10, Ugift, Skiveren, Aalborg Amt, søn, M
  Sabine Margrete Wøldike, 64, Ugift, Faaborg, husfaders søster, lærerinde, K.
 4. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 5. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk, Opgives som født Amager 2 4 1866.
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 7. [S606] Ukendt agency, Telefonbog.
 8. [S8] Kraks Legat, Kraks Vejviser.

Georgine Cathrine Holst

K, f. 18 maj 1824, d. 29 marts 1859
Senest redigeret=25 Jan 2020
     Georgine Cathrine Holst blev kaldt Gørli. Hun blev født 18 maj 1824 i Hjertebjerg, Elmelunde, Mønbo, Præstø. Hun var datter af Peder Nicolai Møller-Holst og Anna Helene Nicoline Tønder-Lund. Georgine blev gift 14 september 1854 i Elmelunde, Mønbo, Præstø, med Jeremias Wøldike, søn af Peder Rosenstand Wøldike og Dorothea Elisabeth Holst. Georgine Cathrine Holst døde 29 marts 1859 i Skelby, Falsters Sønder, Maribo, i en alder af 34 år hjertesygdom. Hun blev bisat fra Gedesby, Falsters Sønder, Maribo, 4 april 1859.1
Far-Nat*Peder Nicolai Møller-Holst f. 12 Aug 1784, d. 22 Dec 1872
Mor-Nat*Anna Helene Nicoline Tønder-Lund f. 7 Jun 1800, d. 25 Maj 1875

Børn af Georgine Cathrine Holst og Jeremias Wøldike

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Otto Christian Wøldike1

M, f. 3 juni 1857, d. 17 december 1875
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Otto Christian Wøldike var gartnerlærling. Han blev født 3 juni 1857 i Hjertebjerg Præstegård, Skelby, Falsters Sønder, Maribo. Han var søn af Jeremias Wøldike og Georgine Cathrine Holst. Otto Christian Wøldike døde 17 december 1875 i Horsens i en alder af 18 år af et svagt hjerte. Han blev bisat fra Øster Hornum, Hornum, Ålborg, 23 december 1875.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1870præstegården, Øster Hornum, Hornum, Ålborg3
Far-Nat*Jeremias Wøldike f. 5 Jun 1819, d. 2 Apr 1887
Mor-Nat*Georgine Cathrine Holst f. 18 Maj 1824, d. 29 Mar 1859

Kildehenvisninger

 1. [S23] Th. Hauch-Fausbøll, Slægten Wøldike.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jeremias Wøldike M 50 enke Sognepræst Husbond Faaborg
  Otto Christen Wøldike M 12 ugift Hans barn Elmeland Møen
  Dorthea Elisabeth Wøldike K 14 ugift Hans barn Sjelby Falster
  Sophie Amalie Wøldike K 52 ugift Husbestyreinde Hans søster Faaborg.

Dorothea Elisabeth Wøldike1

K, f. 14 september 1855, d. 4 marts 1928
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Dorothea Elisabeth Wøldike blev kaldt Thea. Hun blev født 14 september 1855 i Skelby, Falsters Sønder, Maribo. Hun var datter af Jeremias Wøldike og Georgine Cathrine Holst. Dorothea blev gift 20 august 1878 i Øster Hornum Kirke, Til Kirken 10, Øster Hornum, Hornum, Ålborg, med Niels Peter Andersen, søn af Anders Christian Gade Nielsen og Ane Catrine Pedersen. Dorothea Elisabeth Wøldike og Niels blev skilt 6 december 1897. Dorothea Elisabeth Wøldike var oktober 1898 modehandler i Kolding. Hun døde 4 marts 1928 i Kolding i en alder af 72 år. Hun blev bisat fra Kristkirken, Haderslevvej 38, Kolding, på Kolding Nye Kirkegård.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1870præstegården, Øster Hornum, Hornum, Ålborg3
Folketælling1885Rørholmsgade 10, København4
Folketælling1890præstegården, Øster Hornum, Hornum, Ålborg5
Folketælling1901Søndergade 14, Kolding6
Folketælling1906Søndergade 14, Kolding6
Folketælling1916Søndergade 14, Kolding6
Folketælling1921Søndergade 14, Kolding6
Folketælling1925Søndergade 14, Kolding6
Far-Nat*Jeremias Wøldike f. 5 Jun 1819, d. 2 Apr 1887
Mor-Nat*Georgine Cathrine Holst f. 18 Maj 1824, d. 29 Mar 1859

Børn af Dorothea Elisabeth Wøldike og Niels Peter Andersen

Kildehenvisninger

 1. [S424] Ingrid (Sus) Wisborg Gade, "Thea Gade efter skilsmissen."
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jeremias Wøldike M 50 enke Sognepræst Husbond Faaborg
  Otto Christen Wøldike M 12 ugift Hans barn Elmeland Møen
  Dorthea Elisabeth Wøldike K 14 ugift Hans barn Sjelby Falster
  Sophie Amalie Wøldike K 52 ugift Husbestyreinde Hans søster Faaborg.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Gade, 30 , Gift, Husfader, Stud.theol, Lundby,Aalborg
  Dorthea Elisabeth Gade, 29 , Gift, Husmoder, , Skjælby,Falster
  Kathrine Elisabeth Gade, 6 , Ugift, Datter, , Hornum,Vibe
  Otto Jeremias Wøldike Gade, 1 , Ugift, Søn, , Kjøbenhavn.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Peter Andersen Gade, 35, gift, husfader, sognepræst, Lundby [Aalborg]
  Dorthea Elisabeth, f. Wøldike, 34, gift, husmoder, sognepræstens hustru, Skelby [Nykøbing] !!
  Katrine Elisabeth Gade, 10, ugift, barn, overnævnte forældres barn, Hornum [Aalborg]
  Gurli Sofie Gade, 7, ugift, barn, overnævnte forældres barn, Hornum [Aalborg]
  Otto Jesenius Wøldike Gade, 6, ugift, barn, overnævnte forældres barn, St. Johannes [Kjøbenhavn]
  Anders Christian Wøldike Gade, 3, ugift, barn, overnævnte forældres barn, Bjørnsholm [Aalborg]
  Harald Rosenstand Wøldike Gade, 1, ugift, barn, overnævnte forældres barn, Hornum [Aalborg].
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Peder Niels Wøldike

M, f. 24 december 1858, d. 1 januar 1859
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Peder Niels Wøldike blev døbt 24 december 1858 i Gedesby, Falsters Sønder, Maribo.1 Han blev født 24 december 1858 i Skelby, Falsters Sønder, Maribo. Han var søn af Jeremias Wøldike og Georgine Cathrine Holst. Peder Niels Wøldike døde 1 januar 1859 i Skelby, Falsters Sønder, Maribo, hjertesygdom. Han blev bisat fra Gedesby, Falsters Sønder, Maribo, 5 januar 1859.1
Far-Nat*Jeremias Wøldike f. 5 Jun 1819, d. 2 Apr 1887
Mor-Nat*Georgine Cathrine Holst f. 18 Maj 1824, d. 29 Mar 1859

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Elise Marie Borch

K, f. 16 april 1800, d. 15 september 1866
Senest redigeret=30 Nov 2016
     Elise Marie Borch blev født 16 april 1800 i Frijsenborg, Hammel, Gjern, Skanderborg. Elise blev gift 24 september 1823 i Skt. Nicolai Kirke, Kirketorvet 1, Vejle, med Christen Møller-Holst, søn af Christen Mortensen Møller-Holst og Sophie Amalie Marie Trojel.1 Elise Marie Borch døde 15 september 1866 i Frederiksberg, København, i en alder af 66 år. Hun blev bisat fra Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, 22 september 1866.1

Børn af Elise Marie Borch og Christen Møller-Holst

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Erhardt Borch, 24, Gift, Forwalter wed Godset, , 1, Huusbonde, M Martha Gylding, 23, Gift, , , 1, Hans Kone, K Elisa Marie Borch, 1, Ugift, , , , Deres Datter, K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Møller Holst, 36, Gift, Sognepræst, M,
  Elise Marie Borch, 34, Gift, hans Kone [Christen Møller Holst], K,
  Christen Møller Holst, 10, Ugift, deres Børn [Christen Møller Holst og Elise Marie Borch], M,
  Erland Møller Holst, 9, Ugift, deres Børn [Christen Møller Holst og Elise Marie Borch], M,
  Otto Ludvig Møller Holst, 8, Ugift, deres Børn [Christen Møller Holst og Elise Marie Borch], M,
  Sophie Amalie Holst, 6, Ugift, deres Børn [Christen Møller Holst og Elise Marie Borch], K,
  Peder Møller Holst, 5, Ugift, deres Børn [Christen Møller Holst og Elise Marie Borch], M,
  Christiane Henriette Holst, 3, Ugift, deres Børn [Christen Møller Holst og Elise Marie Borch], K,
  Marthe Thomelly Holst, 2, Ugift, deres Børn [Christen Møller Holst og Elise Marie Borch], K,
  Elise Marie Holst, 1, Ugift, deres Børn [Christen Møller Holst og Elise Marie Borch], K,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Møller Holst M 47 Gift SorøSognepræst
  Elise Marie Borch K 45 Gift Hammel Sogn
  Sophie Amalie Holst K 17 Ugift Bredstrup Sogn
  Peder Møller Holst M 16 Ugift Do [Bredstrup Sogn
  Christiane Henriette Holst K 14 Ugift Maibølle Sogn
  Marthe Thornelly Holst K 13 Ugift Do [Maibølle Sogn
  Elise Marie Holst K 12 Ugift her i Sognet deres Børn [Christen Møller Holst og Elise Marie Borch]
  Henrich Christian Møller Holst M 11 Ugift Do [her i Sognet] deres Børn [Christen Møller Holst og Elise Marie Borch]
  Anne Catrine Holst K 10 Ugift Do [her i Sognet] deres Børn [Christen Møller Holst og Elise Marie Borch]
  Ole Theodor Møller Holst M 9 Ugift Do [her i Sognet] deres Børn [Christen Møller Holst og Elise Marie Borch]
  Lauritz Johannes Møller Holst M 8 Ugift Do [her i Sognet] deres Børn [Christen Møller Holst og Elise Marie Borch]
  Peter William Møller Holst M 6 Ugift Do [her i Sognet] deres Børn [Christen Møller Holst og Elise Marie Borch]
  Niels Sophus Møller Holst M 5 Ugift Do [her i Sognet] deres Børn [Christen Møller Holst og Elise Marie Borch].
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Möller Holdt M 52 Gift Sognepræst
  Else Marie Borck K 50 Gift hans kone Hamel sogn
  Sophie Amalie Holdt K 22 Ugift deres barn Aredstrup sogn
  Peder Möller Holdt M 21 Ugift deres barn
  Christiane Merethe Holdt K 19 Ugift deres barn Maibølle sogn
  Else Maria Holdt K 17 Ugift deres barn Errindlev sogn
  Anna Cathrine Holdt K 15 Ugift deres barn Errindlev sogn
  Peter ?? Möller Holdt M 11 Ugift deres barn Errindlev sogn
  Niels Sophus Möller Holdt M 10 Ugift deres barn Errindlev sogn
  Helene Dorathea Holdt K 5 Ugift deres barn Errindlev sogn.

Maria Benedicte Dorthea Wøldike1

K, f. 28 oktober 1775, d. 21 august 1853
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Maria Benedicte Dorthea Wøldike blev født 28 oktober 1775 i Sorø. Hun var datter af Jeremias Marcussen Wøldike og Sabine Margrethe Rosenstand Goiske. Maria Benedicte Dorthea Wøldike blev døbt 4 november 1775 i Sorø.2 Maria blev gift 27 juli 1799 i Garnisons Kirke, Skt. Annæ Plads 4, København, med Peter Rosenstand Goiske, søn af Jens Pedersen Rosenstand Goiske og Anne Marie Cathrine Kjærulf. Maria Benedicte Dorthea Wøldike døde 21 august 1853 i København i en alder af 77 år af alderdom og kolera.3 Hun blev bisat fra Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, 24 august 1853.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1801København4
Folketælling1840Brolæggerstræde, København5
Folketælling1845Brolæggerstræde, København6
Folketælling1850Brolæggerstræde, København7
Far-Nat*Jeremias Marcussen Wøldike f. 10 Aug 1736, d. 22 Maj 1813
Mor-Nat*Sabine Margrethe Rosenstand Goiske f. 26 Apr 1743, d. 9 Jan 1809

Børn af Maria Benedicte Dorthea Wøldike og Peter Rosenstand Goiske

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S174] Den almindelige enkekasse, online http://www.fogsgaard.org, Policenummer: 5679
  Maria Benedicta Wøldike
  Født: 1775-11-04 Sorøe
  Død: 1853-08-21

  Ægtefælle
  Pensionspolice oprettet: 1799-08-05
  Årlig Pension: 400
  Indbetalt: 0
  Afdragsordning: 1384
  Enkekassenummer: 5679
  Peder Rosenstand Goische Auditeur ved det Siellandske Infanteri Regiment
  Født: 1773-05-13 Gunslev, Falsters Nørre Herred Stempelmærke: Danmark
  Død: 1850-03-28.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peter Rosenstand-Goiske, 28, Gift, , Overauditør,
  Marie Benedicte Rosenstand Wøldike, 26, Gift, , g Rosenst-Goisk,
  Nanna [Rosenstand-Goiske], 1, Ugift, , Fader P. R-G.,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rosenstand Gocske??, 67 , Gift, , Generalauditeur, paa Pension,
  Maria Bendicta Wøldike, 65 , Gift, , hans Kone,
  Nanna Rosenstand Gocske??, 40 , Ugift, , deres Datter,
  Alfred Rosenstand Gocske??, 38 , Ugift, , deres Søn, fuldmægtig i Rentekammeret,
  Dagmar Rosenstand Gocske, 35 , Ugift, , Deres Datter.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rolgeftand Gørske M 72 Gift Gunneløv paa Falster Generaland paa Pension
  Maria Benedikte Dorethea Gølske født Wøldike K 70 Gift Sorøe Hans Kone
  Nanna Aajehand Gølske K 45 Ugift Kjøbenhavn Deres Datter
  Alfred Aajehand Gøske M 43 Ugift Kjøbenhavn Deres Søn, ??
  Dagmar Aajehand Gøske K 40 Ugift Kjøbenhavn Deres Datter.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peter Rosenstand Goiske, 77, Gift, , generalauditeur paa pension, Gunsløv paa Falster
  Marie Benedicte Rosenstand Goiske født Wøldike, 75, Gift, , hans kone, Sorøe
  Nanna Rosenstand Goiske, 50, Ugift, , hans datter, Kjøbernhavn
  Dagmar Rosenstand Goiske, 48, Ugift, , hans datter, Kjøbernhavn
  Alfred Rosenstand Goiske, 48, Ugift, , kammerraad, Arkivar under Indenrigsministeriet, Kjøbernhavn.

Nanna Rosenstand Goiske

K, f. 28 maj 1800, d. 29 marts 1872
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Nanna Rosenstand Goiske blev født 28 maj 1800 i København. Hun var datter af Peter Rosenstand Goiske og Maria Benedicte Dorthea Wøldike. Nanna Rosenstand Goiske blev døbt 22 juni 1800 i Garnisons Kirke, Skt. Annæ Plads 4, København. Hun døde 29 marts 1872 i en alder af 71 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1801København1
Folketælling1840Brolæggerstræde, København2
Folketælling1845Brolæggerstræde, København3
Folketælling1850Brolæggerstræde, København4
Far-Nat*Peter Rosenstand Goiske f. 9 Maj 1773, d. 27 Mar 1850
Mor-Nat*Maria Benedicte Dorthea Wøldike f. 28 Okt 1775, d. 21 Aug 1853

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peter Rosenstand-Goiske, 28, Gift, , Overauditør,
  Marie Benedicte Rosenstand Wøldike, 26, Gift, , g Rosenst-Goisk,
  Nanna [Rosenstand-Goiske], 1, Ugift, , Fader P. R-G.,.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rosenstand Gocske??, 67 , Gift, , Generalauditeur, paa Pension,
  Maria Bendicta Wøldike, 65 , Gift, , hans Kone,
  Nanna Rosenstand Gocske??, 40 , Ugift, , deres Datter,
  Alfred Rosenstand Gocske??, 38 , Ugift, , deres Søn, fuldmægtig i Rentekammeret,
  Dagmar Rosenstand Gocske, 35 , Ugift, , Deres Datter.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rolgeftand Gørske M 72 Gift Gunneløv paa Falster Generaland paa Pension
  Maria Benedikte Dorethea Gølske født Wøldike K 70 Gift Sorøe Hans Kone
  Nanna Aajehand Gølske K 45 Ugift Kjøbenhavn Deres Datter
  Alfred Aajehand Gøske M 43 Ugift Kjøbenhavn Deres Søn, ??
  Dagmar Aajehand Gøske K 40 Ugift Kjøbenhavn Deres Datter.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peter Rosenstand Goiske, 77, Gift, , generalauditeur paa pension, Gunsløv paa Falster
  Marie Benedicte Rosenstand Goiske født Wøldike, 75, Gift, , hans kone, Sorøe
  Nanna Rosenstand Goiske, 50, Ugift, , hans datter, Kjøbernhavn
  Dagmar Rosenstand Goiske, 48, Ugift, , hans datter, Kjøbernhavn
  Alfred Rosenstand Goiske, 48, Ugift, , kammerraad, Arkivar under Indenrigsministeriet, Kjøbernhavn.

Dagmar Rosenstand Goiske

K, f. 29 juni 1804, d. 7 september 1873
Senest redigeret=6 Jan 2010
     Dagmar Rosenstand Goiske blev født 29 juni 1804 i København. Hun var datter af Peter Rosenstand Goiske og Maria Benedicte Dorthea Wøldike. Dagmar Rosenstand Goiske døde 7 september 1873 i en alder af 69 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1840Brolæggerstræde, København1
Folketælling1845Brolæggerstræde, København2
Folketælling1850Brolæggerstræde, København3
Far-Nat*Peter Rosenstand Goiske f. 9 Maj 1773, d. 27 Mar 1850
Mor-Nat*Maria Benedicte Dorthea Wøldike f. 28 Okt 1775, d. 21 Aug 1853

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rosenstand Gocske??, 67 , Gift, , Generalauditeur, paa Pension,
  Maria Bendicta Wøldike, 65 , Gift, , hans Kone,
  Nanna Rosenstand Gocske??, 40 , Ugift, , deres Datter,
  Alfred Rosenstand Gocske??, 38 , Ugift, , deres Søn, fuldmægtig i Rentekammeret,
  Dagmar Rosenstand Gocske, 35 , Ugift, , Deres Datter.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Rolgeftand Gørske M 72 Gift Gunneløv paa Falster Generaland paa Pension
  Maria Benedikte Dorethea Gølske født Wøldike K 70 Gift Sorøe Hans Kone
  Nanna Aajehand Gølske K 45 Ugift Kjøbenhavn Deres Datter
  Alfred Aajehand Gøske M 43 Ugift Kjøbenhavn Deres Søn, ??
  Dagmar Aajehand Gøske K 40 Ugift Kjøbenhavn Deres Datter.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peter Rosenstand Goiske, 77, Gift, , generalauditeur paa pension, Gunsløv paa Falster
  Marie Benedicte Rosenstand Goiske født Wøldike, 75, Gift, , hans kone, Sorøe
  Nanna Rosenstand Goiske, 50, Ugift, , hans datter, Kjøbernhavn
  Dagmar Rosenstand Goiske, 48, Ugift, , hans datter, Kjøbernhavn
  Alfred Rosenstand Goiske, 48, Ugift, , kammerraad, Arkivar under Indenrigsministeriet, Kjøbernhavn.

Sally Elisabeth Gundestrup

K, f. 24 maj 1835, d. 10 marts 1873
Senest redigeret=5 Sep 2017
     Sally Elisabeth Gundestrup blev født 24 maj 1835 i Købmagergade, København. Hun var datter af Ludvig Emil Gundestrup og Charlotte Emilie Hendrichsdatter Wright. Sally Elisabeth Gundestrup blev døbt 10 juli 1835 i Helligånds Kirke, Niels Hemmingsens Gade 5, København.1 Sally blev gift 6 november 1857 i Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, med Frederik Wøldike, søn af Marcus Wøldike og Anna Margretha Dorothea Gede.1 Sally Elisabeth Gundestrup døde 10 marts 1873 i en alder af 37 år.
Far-Nat*Ludvig Emil Gundestrup f. c 1806, d. 1891
Mor-Nat*Charlotte Emilie Hendrichsdatter Wright f. 6 Nov 1800, d. 19 Feb 1867

Børn af Sally Elisabeth Gundestrup og Frederik Wøldike

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ludvig Emil Gundestrup, 33, Gift, Klædekræmmer, M
  Charlotte Emilie Gundestrup født Wright, 38, Gift, hans Kone, K
  Hedevig Juliane Emilie Gundestrup, 9, Ugift, Deres Børn, K
  Niels Henrich Gundestrup, 8, Ugift, Deres Børn, M
  Sally Elisabeth Gundestrup, 5, Ugift, Deres Børn, K
  Thorvald Gundestrup, 4, Ugift, Deres Børn, M
  Emil Gundestrup, 3, Ugift, Deres Børn, M.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ludvig Emil Gundestrup M 39 Gift Kjøbenhavn Silke og Klædehandler
  Charlotte Emilie Wright K 44 Gift Helsingøer Hans Kone
  Hedevig Johane Emilie [Gundestrup] K 15 Ugift Kjøbenhvn Deres Børn
  Sally Elisabeth [Gundestrup] K 10 Ugift Do KjDreÿer - pension, Kjøbenhavn
  Georg Hanibal Napoleon, 12, Ugift, , hendes søn, Dito.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ludvig Emil Gunderstrup M 44 Gift soilke- og klædehandler, huusfader 4 Kjøbenhavn
  Charlotte Wright K 40 Gift hans kone 4 Helsingør
  Niels Henry Gundestrup M 18 Ugift deres børn 4 Kjøbenhavn
  Sally Elisabeth Gundestrup K 14 Ugift deres børn 4 Do.
  Thorvald Gundestrup M 14 Ugift deres børn 4 Do.
  Emil Gundestrup M 12 Ugift deres børn 4 Do.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Personer: København, Sokkelund, Frederiksberg, 1855, Filter=Husstands/familienr.=Et Hus;Kildestednavn=Frederiksberg;Matr.nr./Adresse=Gamle Kongevej, "Nøisomhed"

  Kildenavn, Alder, Civilstand, Kildefødested, Stilling i husstanden, Køn
  Ludvig Emil Gundestrup, 49, Gift, København, Silke- og Kludehandler, husejer, husfader, M
  Charlotte Emilie Wright, 55, Gift, Helsingør, Hans kone, K
  Niels Henry Gundestrup, 23, Ugift, København, Handelskontorist, deres barn, M
  Sally Elisabeth Gundestrup, 18, Ugift, København, Deres barn, K
  Ole Hansen, 27, Ugift, Lille Lyngby Sogn, Frederiksborg Amt, Tjenestefolk, M
  Frederikke Elisabeth Køhler, 22, Ugift, Svendborg, Tjenestefolk, K.
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Martha Wøldike

K, f. 27 juli 1861, d. 1941
Senest redigeret=13 Feb 2020
     Martha Wøldike blev født 27 juli 1861 i København. Hun var datter af Frederik Wøldike og Sally Elisabeth Gundestrup. Martha Wøldike blev døbt 25 august 1861 i Helligånds Kirke, Niels Hemmingsens Gade 5, København.1 Martha blev gift 29 november 1882 i Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, med Ivar Joachim Gustav Schmith, søn af Henrik Jørgen Julius Schmith og Anna Hansine Christense Gudme.1 Martha Wøldike døde i 1941.
Far-Nat*Frederik Wøldike f. 13 Aug 1832, d. 12 Mar 1883
Mor-Nat*Sally Elisabeth Gundestrup f. 24 Maj 1835, d. 10 Mar 1873

Børn af Martha Wøldike og Ivar Joachim Gustav Schmith

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik Woldike, 47 , Enkemand, forlagsboghandler, , Lyngby
  Martha Wøldike, 14 , Ugift, Datteren, , Kjøbenhavn
  ?? Wøldike, 12 , Ugift, Sønnen, , Kjøbenhavn.
 3. [S426] Babette Bentley, "Herman Wøldikes efterkommere," e-mail til Michael Erichsen, 2010.

Andreas Christopher Johan Wøldike1

M, f. 24 juni 1825, d. 11 december 1887
Senest redigeret=28 Feb 2014
     Andreas Christopher Johan Wøldike var gasværksbestyrer. Han blev født 24 juni 1825 i Rådvaddam, Kongens Lyngby, Sokkelund, København. Han var søn af Marcus Wøldike og Anna Margretha Dorothea Gede. Andreas Christopher Johan Wøldike blev døbt 21 august 1825 i Kongens Lyngby, Sokkelund, København.2 Andreas blev gift 28 april 1855 i Skt. Mikkels Kirke, Rosengade 4, Slagelse, med Ottine Sophie Amalie Schäffer, datter af Georg Heinrich Conrad Ludvig Schäffer og Kristine Frederica Stockmarr. Andreas Christopher Johan Wøldike døde 11 december 1887 i H. C. Ørsteds Vej 46, København, i en alder af 62 år. Han blev bisat fra Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, på Garnisons Kirkegård 16 december 1887.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1840Åbenrå, København3
Folketælling1845Hyskenstræde, København4
Folketælling1850Bredegade, Slagelse5
Folketælling1855Skt. Anna Gade, Helsingør6
Folketælling1860Skt. Anna Gade, Helsingør7
Bolig1865København
Folketælling1880H. C. Ørsteds Vej, København8
Folketælling1885H. C. Ørsteds Vej 46, København9
Far-Nat*Marcus Wøldike f. 24 Okt 1793, d. 13 Mar 1842
Mor-Nat*Anna Margretha Dorothea Gede f. 6 Apr 1794, d. 31 Maj 1877

Børn af Andreas Christopher Johan Wøldike og Ottine Sophie Amalie Schäffer

Kildehenvisninger

 1. [S511] Svend Egede Schäfer, "Johan Andreas Christopher Wøldike," e-mail til Michael Erichsen, 2012.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Marcus Wøldike, 48 , Gift, , Krigs Cancellie Secretair, Pensionist,
  Ane Margræthe Dorthea Wøldike, 47 , Gift, , Hans Kone,
  Juliane Emilie Dorthea Wøldike, 21 , Ugift, , Deres Datter,
  Elisa Andrea Octavia Wøldike, 17 , Ugift, , Deres Datter,
  Johan Andreas Octavius Wøldike, 15 , Ugift, , Deres Søn, Skolediscipel,
  Frederick Wøldike, 8 , Ugift, , Deres [Barn], Skolediscipel,
  Sophie Amalia Wøldike, 8 , Ugift, , Deres Datter.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Joh. Anders Wöldike, 20, Ugift, , Disciple i Apotheket, Raadvad, Kbhvn. Amt.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hendrik Frederik Foersom, 40, Gift, Apotheker, Odense

  Johannes Wøldige, 24, -, Medhjelpere i Apotheket, Kiøbenhavn.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johannes Andreas Christoffer Wøldike, 29, Gift, Tømmersvend [tømrersvend], , Fyhn
  Sophia Amalie Wøldike, 22, Gift, Og kone, , Helsingør.
 7. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Andreas Christopher Wøldike, 52, Gift, Gasværksbestyrer, Lyngby, Kbh.
  Ottine Sophie Wøldike, [f. Schafer], 48, Gift, Hans hustru, Slagelse
  Anna Sophie Frederikke Wøldike, 21, Ugift, Deres datter, Helsingør
  Ingeborg Emilie Wøldike, 18, Ugift, Deres datter, Helsingør.
 9. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Oskar !! Wøldike, 52, Slagelse
  Anne Wøldike, 24, Helsingør
  Ingeborg Wøldike, 23, Helsingør
  J.A.C.Wøldike, 58, Raadvad.

Andreas Andreasen Wøldike1,2

M, f. 14 april 1787, d. 29 marts 1865
Senest redigeret=19 Jun 2017
     Andreas Andreasen Wøldike blev født 14 april 1787 i Helsingør. Han var søn af Andreas Pedersen Wøldike og Anne Hedvig Olesdatter Jacobsen. Andreas Andreasen Wøldike blev døbt 18 april 1787 i Skt. Mariæ Kirke, Skt. Anna Gade 38, Helsingør. Han var 20 februar 1809 Fændrik i sjæll. Skarpskytterkorps. Han var 3 august 1809 Sekondløitnant. Han var 30 april 1811 forsat til jysk Skarpskytterkorps. Han var 8 maj 1813 forsat til Kbvns. Inf.reg. Han var 24 juni 1813 premierløjtnant. Han var 1 februar 1816 forsat til 3.jyske Inf.reg. Han var 28 februar 1825 Kaptains Anciennitet. Han var mellem 12 maj 1828 og 1 juni 1836 Stabskaptain. Andreas blev gift 1 maj 1829 i Garnisons Kirke, Skt. Annæ Plads 4, København, med Anna Marthine Haagen, datter af Hans Haagen og Anna Cathrine Mengs. Andreas Andreasen Wøldike blev nævnt i skiftet efter Anna Cathrine Mengs 7 september 1836.3 Andreas Andreasen Wøldike og Anna Marthine Haagen var nævnt i testamentet efter Laurentzius Georgius Rohde 5 september 1842.4 Andreas Andreasen Wøldike var justitsråd og havneskriver i København. Han var 20 april 1857 kar. Major. Han døde 29 marts 1865 i Frederiksberg, København, i en alder af 77 år. Han blev bisat fra Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, 4 april 1865.5

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Skt. Anna Gade, Helsingør6
Folketælling1801Herlufsholm, Øster Flakkebjerg, Sorø
Folketælling1845Købmagergade, København7
Folketælling1850Store Købmagergade 53, København8
Far-Nat*Andreas Pedersen Wøldike f. 30 Jan 1752, d. 29 Dec 1836
Mor-Nat*Anne Hedvig Olesdatter Jacobsen f. 8 Jan 1751, d. 16 Okt 1788

Børn af Andreas Andreasen Wøldike og Anna Marthine Haagen

Kildehenvisninger

 1. [S25] Paul Nedergaard, 100 danske præsteslægter.
 2. [S609] Vilhelm Richter, Den Danske Landmilitæretat.
 3. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Ane Cathrine fod Mengs etatsraadind enke i Gientofte 7 Sep 1836 pg 419 434 #21/1836
  w/ Anders Jensen vaever's enke
  HUSB: Hans Haagen etatsraad & politie Dimcseus (dod)
  CH: C. W. Haagen hof & stadsrets procurator
  Ane Martine Haagen = ... Woldike justitsraad & henneskriver
  Susanne Haaged jomfrue ugift
  Charlotte Amalie Haagen (dod) = L. Nyegaard hof & stadsrebs procurator i Landsoverrebs
  CH: 2 sons & 1 datter - minors

  Bernstorff Gods, Khvn-Frdksbg; FHL #41092; Bk2 1826-37.
 4. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Laurentzius Georgius Rohde toldkasser consumtions kasseur 5 Sep 1842 pg 104
  107 108 113 123 125
  WIFE: ... (testament)
  HEIRS: Hagen etatsraad i Khvn
  CH:
  Ane Martine Haagen froken = Wolldike henneskennrer i Khvn
  CH: Ane Cathrine Hansine Woldike - fodt 25 Jul 1830
  Elisa Sophie Amalia Woldich - fodt 18 Jn 1832
  Charlotte Amalie Haagen = Nyegård procuartor i Khvn
  CH: Hans Haagen Nyegård - fodt 9 Feb 1824
  Jens Laasbye Nyegård - fodt 15 Sep 1826
  Hedevig Johanne Lovise Nyegård - fodt 23 Sep 1828
  ... borgerkalen i Nyekjobing, Sjaelland
  Nicoline Johansen = Johansen maler i Nyekobing
  Ane Sorensdtr = Hans Larsen smed i Honsinge
  CH: Lars Hansen
  Christiane Larsen pigen
  Peder Gronning fuldmaegtig/casseur i Nyekobing Ahlgade
  gd: Jesper Larsen dagleier ? H.H. Esmarch pastor til Lemb-Ostrup sognekald i Jylland
  gd: Jorgensen pastor, Jens Larsen dagleier.
 5. [S3] , Kirkebog.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Andr. Wøldike, 36, Gift, Huusbonde, Ilsbo Præst med Cronborg og Sogne Præst til St. M. Kirke,
  Anne Hedevig Jacobsdatter, 37, Gift, Hans Kone, ,
  Lovise Friderica [Wøldike], 9, Ugift, Deres Datter, ,
  Carl Ludv. August [Wøldike], 8, Ugift, Søn, ,
  Sophia Magdalene [Wøldike], 5, Ugift, Datter, ,
  Peder [Wøldike], 4, Ugift, Søn, ,
  Julius [Wøldike], 2, Ugift, Ditto [Søn], ,
  Andreas [Wøldike], 1, Ugift, Ditto [Søn], ,.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Andreas Wøldike, 58, Gift, , Justitsraad og Havneskriver, Kjøbenhavn
  Anna Martine Haagen, 51, Gift, , Hans Kone, Do [Kjøbenhavn]
  Susanne Haagen, 46, Ugift, , Hendes Søster, Do [Kjøbenhavn]
  Anna Cathrine Wøldike, 15, Ugift, , Wøldikes Børn, Do [Kjøbenhavn]
  Elise Sophie Wøldike, 13, Ugift, , Wøldikes Børn, Do [Kjøbenhavn].
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Andreas Wöldike, 64, Gift, , justitsraad og ?? skriver, huusfader, Helsingør
  Anna Martine Wøldike født Haagen, 57, Gift, , hans kone, Kjøbenhavn
  Anna Cathrine Jensine Wöldike, 20, Ugift, , deres döttre, Gjentofte
  Elisa Sophie Amalie Wöldike, 18, Ugift, , deres döttre, Do.
  Susanne Haagen, 52, Ugift, , lever af sine midler, Kjøbenhavn
  Heinrich Christian Peehl Wöldike, 33, Ugift, , cand. jur. , Huusfaderens brodersøn, Kancelist i det Schl. Holst. Lauenborgske kunsulia. Fraværende bed besigtelse kommissionen i Flensborg. ??, Bruunsbüttel, Ditmarsken ??

Anna Marthine Haagen

K, f. 4 oktober 1793, d. 2 august 1857
Senest redigeret=13 Apr 2014
     Anna Marthine Haagen blev døbt 4 oktober 1793 i Skt. Nikolaj Kirke, Nikolaj Plads 10, København. Hun var datter af Hans Haagen og Anna Cathrine Mengs. Anna blev gift 1 maj 1829 i Garnisons Kirke, Skt. Annæ Plads 4, København, med Andreas Andreasen Wøldike, søn af Andreas Pedersen Wøldike og Anne Hedvig Olesdatter Jacobsen. Anna Marthine Haagen blev nævnt i skiftet efter Anna Cathrine Mengs 7 september 1836.1 Anna Marthine Haagen og Andreas Andreasen Wøldike var nævnt i testamentet efter Laurentzius Georgius Rohde 5 september 1842.2 Anna Marthine Haagen døde 2 august 1857 i Slesvig, Gottorp, i en alder af 63 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1801København
Folketælling1801Klosterstræde, København3
Folketælling1845Købmagergade, København4
Folketælling1850Store Købmagergade 53, København5
Far-Nat*Hans Haagen f. 19 Dec 1754, d. 3 Jul 1815
Mor-Nat*Anna Cathrine Mengs f. 5 Jun 1764, d. 25 Aug 1836

Børn af Anna Marthine Haagen og Andreas Andreasen Wøldike

Kildehenvisninger

 1. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Ane Cathrine fod Mengs etatsraadind enke i Gientofte 7 Sep 1836 pg 419 434 #21/1836
  w/ Anders Jensen vaever's enke
  HUSB: Hans Haagen etatsraad & politie Dimcseus (dod)
  CH: C. W. Haagen hof & stadsrets procurator
  Ane Martine Haagen = ... Woldike justitsraad & henneskriver
  Susanne Haaged jomfrue ugift
  Charlotte Amalie Haagen (dod) = L. Nyegaard hof & stadsrebs procurator i Landsoverrebs
  CH: 2 sons & 1 datter - minors

  Bernstorff Gods, Khvn-Frdksbg; FHL #41092; Bk2 1826-37.
 2. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Laurentzius Georgius Rohde toldkasser consumtions kasseur 5 Sep 1842 pg 104
  107 108 113 123 125
  WIFE: ... (testament)
  HEIRS: Hagen etatsraad i Khvn
  CH:
  Ane Martine Haagen froken = Wolldike henneskennrer i Khvn
  CH: Ane Cathrine Hansine Woldike - fodt 25 Jul 1830
  Elisa Sophie Amalia Woldich - fodt 18 Jn 1832
  Charlotte Amalie Haagen = Nyegård procuartor i Khvn
  CH: Hans Haagen Nyegård - fodt 9 Feb 1824
  Jens Laasbye Nyegård - fodt 15 Sep 1826
  Hedevig Johanne Lovise Nyegård - fodt 23 Sep 1828
  ... borgerkalen i Nyekjobing, Sjaelland
  Nicoline Johansen = Johansen maler i Nyekobing
  Ane Sorensdtr = Hans Larsen smed i Honsinge
  CH: Lars Hansen
  Christiane Larsen pigen
  Peder Gronning fuldmaegtig/casseur i Nyekobing Ahlgade
  gd: Jesper Larsen dagleier ? H.H. Esmarch pastor til Lemb-Ostrup sognekald i Jylland
  gd: Jorgensen pastor, Jens Larsen dagleier.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Haagen, 46, Gift, Justitsraad, 352,
  Anne Cathrine Mengs, 36, Gift, g Hans Haagen,
  Christian Wilhelm [Haagen], 8, Ugift, Fader Hans H.,
  Anne Martine [Haagen], 7, Ugift, Fader Hans H.,
  Charlotte Amalie [Haagen], 4, Ugift, Fader Hans H.,
  Susanne [Haagen], 2, Ugift, Fader Hans H.,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Andreas Wøldike, 58, Gift, , Justitsraad og Havneskriver, Kjøbenhavn
  Anna Martine Haagen, 51, Gift, , Hans Kone, Do [Kjøbenhavn]
  Susanne Haagen, 46, Ugift, , Hendes Søster, Do [Kjøbenhavn]
  Anna Cathrine Wøldike, 15, Ugift, , Wøldikes Børn, Do [Kjøbenhavn]
  Elise Sophie Wøldike, 13, Ugift, , Wøldikes Børn, Do [Kjøbenhavn].
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Andreas Wöldike, 64, Gift, , justitsraad og ?? skriver, huusfader, Helsingør
  Anna Martine Wøldike født Haagen, 57, Gift, , hans kone, Kjøbenhavn
  Anna Cathrine Jensine Wöldike, 20, Ugift, , deres döttre, Gjentofte
  Elisa Sophie Amalie Wöldike, 18, Ugift, , deres döttre, Do.
  Susanne Haagen, 52, Ugift, , lever af sine midler, Kjøbenhavn
  Heinrich Christian Peehl Wöldike, 33, Ugift, , cand. jur. , Huusfaderens brodersøn, Kancelist i det Schl. Holst. Lauenborgske kunsulia. Fraværende bed besigtelse kommissionen i Flensborg. ??, Bruunsbüttel, Ditmarsken ??

Anna Catharina Hansine Wøldike

K, f. 25 juli 1830, d. 1892
Senest redigeret=14 Feb 2020
     Anna Catharina Hansine Wøldike blev født 25 juli 1830 i Gentofte, Sokkelund, København. Hun var datter af Andreas Andreasen Wøldike og Anna Marthine Haagen. Anna Catharina Hansine Wøldike blev døbt 3 oktober 1830 i Gentofte, Sokkelund, København.1 Anna blev gift 26 oktober 1850 i Holmens Kirke, Holmens Kanal 21, København, med Heinrich Christian Piehl Wøldike, søn af Peter von Wøldike og Christine Elisabeth Lindemann.1 Anna Catharina Hansine Wøldike døde i 1892.

Folketællinger og boliger

Folketælling1845Købmagergade, København2
Folketælling1850Store Købmagergade 53, København3
Folketælling1880Bælum, Hellum, Ålborg4
Folketælling1885Svanholmsvej 6, Frederiksberg, København5
Far-Nat*Andreas Andreasen Wøldike f. 14 Apr 1787, d. 29 Mar 1865
Mor-Nat*Anna Marthine Haagen f. 4 Okt 1793, d. 2 Aug 1857

Børn af Anna Catharina Hansine Wøldike og Heinrich Christian Piehl Wøldike

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Andreas Wøldike, 58, Gift, , Justitsraad og Havneskriver, Kjøbenhavn
  Anna Martine Haagen, 51, Gift, , Hans Kone, Do [Kjøbenhavn]
  Susanne Haagen, 46, Ugift, , Hendes Søster, Do [Kjøbenhavn]
  Anna Cathrine Wøldike, 15, Ugift, , Wøldikes Børn, Do [Kjøbenhavn]
  Elise Sophie Wøldike, 13, Ugift, , Wøldikes Børn, Do [Kjøbenhavn].
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Andreas Wöldike, 64, Gift, , justitsraad og ?? skriver, huusfader, Helsingør
  Anna Martine Wøldike født Haagen, 57, Gift, , hans kone, Kjøbenhavn
  Anna Cathrine Jensine Wöldike, 20, Ugift, , deres döttre, Gjentofte
  Elisa Sophie Amalie Wöldike, 18, Ugift, , deres döttre, Do.
  Susanne Haagen, 52, Ugift, , lever af sine midler, Kjøbenhavn
  Heinrich Christian Peehl Wöldike, 33, Ugift, , cand. jur. , Huusfaderens brodersøn, Kancelist i det Schl. Holst. Lauenborgske kunsulia. Fraværende bed besigtelse kommissionen i Flensborg. ??, Bruunsbüttel, Ditmarsken ??
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, ?? Christian ?? Wøldiche, 62, Gift, Husfader og Gaardbruger, , Ditmarsken??
  Ane Cathrine Hansen Wøldiche, 49, Gift, Husmoder, , Gjentofte
  Rigmor Helga Wøldiche, 16, Ugift, Datter, , Flensburg Slesvig.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hernrich Christian Piehe Wöldske, 67, Gift, Herredsfoged, Brunshütte i Holsten, Husfader, M, 65,
  Anna Catharina Hansine Wöldske, 54, Gift, , København, Husmoder, K, 53,
  Uffe Hroar Wöldske, 28, Ugift, Skoleinspektør, Slesvig, Flensborg, Søn, M, 26, Frederiksberg
  Eigil Helge Wöldske, 23, Ugift, Forstkandidat, Slesvig, Flensborg, Søn, M, 21, Frederiksberg
  Rigmor Helga Wöldske, 21, Ugift, Musiklærerinde, Slesvig, Flensborg, Datter, K, 20, Frederiksberg.

Elise Sophie Amalie Wøldike1

K, f. 18 juni 1832, d. 21 juni 1911
Elise Sophie Amalie Wøldike
Portrætsamlingen, Det Kongelige Bibliotek
Senest redigeret=6 Nov 2016
     Elise Sophie Amalie Wøldike blev født 18 juni 1832 i Gentofte, Sokkelund, København. Hun var datter af Andreas Andreasen Wøldike og Anna Marthine Haagen. Elise Sophie Amalie Wøldike blev døbt 22 juli 1832 i Gentofte, Sokkelund, København.2 Elise blev gift 23 november 1855 i Slesvig, Gottorp, med Peter Knudsen Blichert, søn af Peter Arild Blichert og Anna Elisabeth Limschou. Elise Sophie Amalie Wøldike døde 21 juni 1911 i Scavenius' Stiftelse, Sorø Torv 8, Sorø, i en alder af 79 år. Hun blev bisat fra Roskilde Domkirke, Domkirkepladsen 3, Roskilde, på Gråbrødre Kirkegård 27 juni 1911.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1845Købmagergade, København3
Folketælling1850Store Købmagergade 53, København4
Folketælling1880Domkirkegården 118 A, Roskilde5
Far-Nat*Andreas Andreasen Wøldike f. 14 Apr 1787, d. 29 Mar 1865
Mor-Nat*Anna Marthine Haagen f. 4 Okt 1793, d. 2 Aug 1857

Børn af Elise Sophie Amalie Wøldike og Peter Knudsen Blichert

Kildehenvisninger

 1. [S207] Helge Friis Jespersen, Friis Jespersen Anetavle.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Andreas Wøldike, 58, Gift, , Justitsraad og Havneskriver, Kjøbenhavn
  Anna Martine Haagen, 51, Gift, , Hans Kone, Do [Kjøbenhavn]
  Susanne Haagen, 46, Ugift, , Hendes Søster, Do [Kjøbenhavn]
  Anna Cathrine Wøldike, 15, Ugift, , Wøldikes Børn, Do [Kjøbenhavn]
  Elise Sophie Wøldike, 13, Ugift, , Wøldikes Børn, Do [Kjøbenhavn].
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Andreas Wöldike, 64, Gift, , justitsraad og ?? skriver, huusfader, Helsingør
  Anna Martine Wøldike født Haagen, 57, Gift, , hans kone, Kjøbenhavn
  Anna Cathrine Jensine Wöldike, 20, Ugift, , deres döttre, Gjentofte
  Elisa Sophie Amalie Wöldike, 18, Ugift, , deres döttre, Do.
  Susanne Haagen, 52, Ugift, , lever af sine midler, Kjøbenhavn
  Heinrich Christian Peehl Wöldike, 33, Ugift, , cand. jur. , Huusfaderens brodersøn, Kancelist i det Schl. Holst. Lauenborgske kunsulia. Fraværende bed besigtelse kommissionen i Flensborg. ??, Bruunsbüttel, Ditmarsken ??
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Knudsen Blichert, 51, Gift, Kolding, rektor, husfader, lutheran, M,
  Elise Sophie Amalie Blichert født Wøldike, 47, Gift, Gjentofte sogn, Kjøbenhavns Amt, hans kone, lutheran, K,
  Thora Blichert, 14, Ugift, Kjøbenhavn, deres børn, lutheran, K,
  Ketty Blichert, 12, Ugift, Roskilde, deres børn, lutheran, K,
  Marie Blichert, 11, Ugift, Roskilde, deres børn, lutheran, K,
  Anna Elisabeth Johansen, 29, Ugift, Aalborg, deres niece, lutheran, K,.

Heinrich Christian Piehl Wøldike1,2,3

M, f. 10 januar 1818, d. 22 september 1887
Fra Dansk Biografisk Lexikon:2

Heinrich Christian Piehl Wøldike fik efter 1842 at have taget den juridiske Embedsexamen i Kiel s. A. Bestalling som Underretsprokurator. 1847-50 arbejdede han i det slesv.- holst.-lauenb. Kancelli, dels som Volontær, dels som provisorisk Kancellist, udnævntes 1850 til Kammerjunker og fungerede 1850-51 som Bureauchef under den overordentlige Regeringskommissær for Hertugdømmet Slesvig; 1852 blev han Medlem af Appellationsretten i Flensborg, men afskedigedes 1864 fra denne Stilling. 1865-67 var han Suppleant og Justitssekretær ved den midlertidige Overjustitskommission for de i Kongeriget indlemmede slesvigske Distrikter og blev 1867, efter at have bestaaet den særlige Prøve for tidligere slesvigske Embedsmænd, udnævnt til Herredsfoged og Skriver i Hellum og Hindsted Herreder samt Birkedommer og Skriver i Lindenborg Birk, men paa Grund af Misligheder fradømtes Embedet ham ved Højesteretsdom 1887.

W. har udfoldet nogen litterær Virksomhed, nemlig som Udgiver dels af ”Kronologisk Samling af Love og Bekjendtgjørelser for Hertugdømmet Slesvig 1848-52”, dels af det paa Dansk og Tysk udkomne ”Juridisk Ugeskrift for Hertugdømmet Slesvig” i. 10. Bind (1854-64).

Senest redigeret=14 Feb 2020
     Heinrich Christian Piehl Wøldike blev født 10 januar 1818 i Brunsbüttel, Süderdithmarschen, Holsten. Han var søn af Peter von Wøldike og Christine Elisabeth Lindemann. Heinrich Christian Piehl Wøldike tog eksamen som cand. jur. april 1842 i Kiel, Holsten. Han var 14 september 1842 underretsprokurist. Han var 26 august 1847 kancellist i det Schles. Holst. Lauenborgske kancelli. Heinrich blev gift 26 oktober 1850 i Holmens Kirke, Holmens Kanal 21, København, med Anna Catharina Hansine Wøldike, datter af Andreas Andreasen Wøldike og Anna Marthine Haagen.4 Heinrich Christian Piehl Wøldike var 29 oktober 1850 kammerjunker. Han var 24 december 1867 herredsfoged i Hellum-Hindsted, Ålborg. Han døde 22 september 1887 i Tugthuset, Horsens, i en alder af 69 år af apoplexia cerebri som forbedringshusfange nr. 446. Han blev bisat fra Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, 29 september 1887.4

Folketællinger og boliger

Folketælling1850Store Købmagergade 53, København5
Folketælling1850København
Folketælling1880Bælum, Hellum, Ålborg6
Folketælling1885Svanholmsvej 6, Frederiksberg, København7
Far-Nat*Peter von Wøldike f. 1 Jul 1784, d. 24 Sep 1857
Mor-Nat*Christine Elisabeth Lindemann f. 11 Sep 1785, d. 6 Apr 1854

Børn af Heinrich Christian Piehl Wøldike og Anna Catharina Hansine Wøldike

Kildehenvisninger

 1. [S25] Paul Nedergaard, 100 danske præsteslægter.
 2. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 3. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Wøldike, Heinrich Christian Piehl, f. 10. Jan. 1818 i Brunsbiittel, d. 22. Sep. 1887 i Horsens, S. af Toldforvalter, Justitsraad Peder W. og Christina Elisabeth Lindemann. G. 26. Okt. 1850 i Kbh. (Holmens) Anna Catharina Hansine, f. Wøldike, f. 25. Juli 1830 i Gentofte, d. 17. Marts 1892 i Kbh. (Matth.), D. af Kaptajn, senere Major, Havneskriver, Justitsraad Andreas W. og Anna Martine Haagen.

  Immatr. i Kiel, 1842 cand. jur. Ved Kiels Universitet (2. Kar. m. A.), 14. Sep. s. A. Prokurator for Underretterne i Slesvig, Holsten og Lauenborg, 26. Aug. 1847 Volontør, 17. Apr. 1848 kst. Kancellist i Min. for Hertugdømmerne, 1850-51 fg. Bureauchef under den overordentlige Regeringskommissær for Hertugdømmet Slesvig, 27. Okt. 1850 Kammerjunker, 1. Jan. 1851 fast ansat Kancellist i Dept.et, 5. Marts s. A. Chef for 1. Dept.s 1. Ekspeditionsbureau, 7. Maj 1852 7. Medl. af Appelilationsretten i Flensborg, 1. Jan. 1859 R. af Dbg., 28. Okt. 1864 Afsk.; 19. Maj 1865 suppl. Medl. aif Overjustitskomm. for de tidligere til Hertugdømmet Slesvig hørende Distrikter, der er forblevne ved den danske Stat, og till. fg. Justitssekr., 25. Marts 1867 cand. jur. i Henh. til Békg. af 7. Marts 1865, 24. Dec. 1867 Herredsfoged og Skriver i Helium og Hindsted Hrdr. samt Birkedommer og Skriver i Lindenborg Birk, 22. Juni 1887 ved Højesterets Dom fradømt Embedet og idømt to Aars Forbedringshusarbejde paa Gr. af Misligheder.
  Udgav: »Kronologisk Samling af Love og Bekg. vedr. Hertugdømmet Slesvig 1848-52« samt »Juridisk Ugeskrift for Hertugdømmet Slesvig, I-X, 1854-64«, paa Dansk og Tysk.
  Sønner: Knud Hjalmar Wøldike og Rolf Askur Wøldike.
 4. [S3] , Kirkebog.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Andreas Wöldike, 64, Gift, , justitsraad og ?? skriver, huusfader, Helsingør
  Anna Martine Wøldike født Haagen, 57, Gift, , hans kone, Kjøbenhavn
  Anna Cathrine Jensine Wöldike, 20, Ugift, , deres döttre, Gjentofte
  Elisa Sophie Amalie Wöldike, 18, Ugift, , deres döttre, Do.
  Susanne Haagen, 52, Ugift, , lever af sine midler, Kjøbenhavn
  Heinrich Christian Peehl Wöldike, 33, Ugift, , cand. jur. , Huusfaderens brodersøn, Kancelist i det Schl. Holst. Lauenborgske kunsulia. Fraværende bed besigtelse kommissionen i Flensborg. ??, Bruunsbüttel, Ditmarsken ??
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, ?? Christian ?? Wøldiche, 62, Gift, Husfader og Gaardbruger, , Ditmarsken??
  Ane Cathrine Hansen Wøldiche, 49, Gift, Husmoder, , Gjentofte
  Rigmor Helga Wøldiche, 16, Ugift, Datter, , Flensburg Slesvig.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hernrich Christian Piehe Wöldske, 67, Gift, Herredsfoged, Brunshütte i Holsten, Husfader, M, 65,
  Anna Catharina Hansine Wöldske, 54, Gift, , København, Husmoder, K, 53,
  Uffe Hroar Wöldske, 28, Ugift, Skoleinspektør, Slesvig, Flensborg, Søn, M, 26, Frederiksberg
  Eigil Helge Wöldske, 23, Ugift, Forstkandidat, Slesvig, Flensborg, Søn, M, 21, Frederiksberg
  Rigmor Helga Wöldske, 21, Ugift, Musiklærerinde, Slesvig, Flensborg, Datter, K, 20, Frederiksberg.

Wilhelmine Wøldike

K, f. 10 september 1821, d. 28 juni 1845
Senest redigeret=13 Apr 2014
     Wilhelmine Wøldike blev født 10 september 1821 i Rådvad, Kongens Lyngby, Sokkelund, København. Hun var datter af Marcus Wøldike og Anna Margretha Dorothea Gede. Wilhelmine Wøldike blev døbt 31 oktober 1821 i Kongens Lyngby, Sokkelund, København.1 Hun døde 28 juni 1845 i en alder af 23 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1840Egemarke Hovedgård, Føllenslev, Skippinge, Holbæk2
Far-Nat*Marcus Wøldike f. 24 Okt 1793, d. 13 Mar 1842
Mor-Nat*Anna Margretha Dorothea Gede f. 6 Apr 1794, d. 31 Maj 1877

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Jacob Hjorth, 37, Gift, Forpagter, M
  Marie Jensen, 34, Gift, Hans kone, K

  Wilhelmine Woldik, 19, Ugift, Huusjomfru og Lærerinde, 1, K.

Julie Wøldike

K, f. 13 januar 1863, d. 25 oktober 1956
Senest redigeret=20 Dec 2020
     Julie Wøldike blev født 13 januar 1863 i København. Hun var datter af Frederik Wøldike og Sally Elisabeth Gundestrup. Julie Wøldike blev døbt 10 maj 1863 i Trinitatis Kirke, Købmagergade 52A, København. Hun var fadder ved dåben af Tage Frederik Wøldike Schmith 16 maj 1884 Skt. Nicolai Kirke, Kirketorvet 1, Vejle.1 Julie blev gift 7 august 1888 i Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, med Viggo Alfred Thalbitzer, søn af Edwin Georg Thalbitzer og Betty Sandberg.1 Julie Wøldike døde 25 oktober 1956 i Sorø i en alder af 93 år.2
Far-Nat*Frederik Wøldike f. 13 Aug 1832, d. 12 Mar 1883
Mor-Nat*Sally Elisabeth Gundestrup f. 24 Maj 1835, d. 10 Mar 1873

Barn af Julie Wøldike og Viggo Alfred Thalbitzer

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S657] Dødsregister, online https://dodsregister.dk/
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Vigo Alfred Thalbithser, 30, Gift, Præst, Kjøbenhavn, , Husfader, M
  Julie Vøldike, 27, Gift, , Kjøbenhavn, , Husmoder, K
  Vigo Alfred Edvard Omø Thalbithser, under 1 år, Ugift, , Omø Sogn, Sorø Amt, , Barn, M.