Erich Madsen

M
Senest redigeret=18 Mar 2009
     Erich Madsen var Udbygger i 02. Sg. Kjølleregård, Rø, Nørre, Bornholm. Erich blev gift med Anne Hansdatter, datter af Hans Andersen og Karen Mogensdatter. Erich Madsen blev nævnt i skiftet efter Karen Mogensdatter 16 september 1711.1

Familie: Erich Madsen og Anne Hansdatter

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Karne Monsdatter, 2. Sg. Rø.
  Jep Kjøller.
  Ved ægteskab med Afg. Hans Andersen. 1 søn. 2 døt.
  A: Markus Hansen, 4. Sg. Rø. Død. 2 søn.
  1: Jep Markusen, f. 1691.
  2: Markus Markusen, f. 1694. Værge: Farbror, Hans Kjøller, Rø.
  B: Anne Hansdatter, gm. Erich Madsen, 2. Sg.g. Rø.
  C: Kirstine Hansdatter, død. 1 søn.
  1: Hans Poulsen, f. 1697. Værge: Morbror, Hans Kjøller.
  D: Hellevig Hansdatter, gm. Godtfrid Nielsen, 2. Vg. Rø.
  Ved ægteskab med enkemanden. 1 søn.
  E: Hans Kjøller, 4. Sg. Rø.

Kirstine Hansdatter

K, d. 1704
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Kirstine Hansdatter var datter af Hans Andersen og Karen Mogensdatter. Kirstine blev gift med Poul Albertsen. Kirstine Hansdatter døde i 1704. Hun blev bisat 3 april 1704.
Far-Nat*Hans Andersen d. 1684
Mor-Nat*Karen Mogensdatter f. f 1640, d. 1711

Barn af Kirstine Hansdatter og Poul Albertsen

Hans Poulsen

M, f. 1697
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Hans Poulsen blev født i 1697. Han var søn af Poul Albertsen og Kirstine Hansdatter. Hans Poulsen blev nævnt i skiftet efter Karen Mogensdatter 16 september 1711.1
Far-Nat*Poul Albertsen d. 1711
Mor-Nat*Kirstine Hansdatter d. 1704

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Karne Monsdatter, 2. Sg. Rø.
  Jep Kjøller.
  Ved ægteskab med Afg. Hans Andersen. 1 søn. 2 døt.
  A: Markus Hansen, 4. Sg. Rø. Død. 2 søn.
  1: Jep Markusen, f. 1691.
  2: Markus Markusen, f. 1694. Værge: Farbror, Hans Kjøller, Rø.
  B: Anne Hansdatter, gm. Erich Madsen, 2. Sg.g. Rø.
  C: Kirstine Hansdatter, død. 1 søn.
  1: Hans Poulsen, f. 1697. Værge: Morbror, Hans Kjøller.
  D: Hellevig Hansdatter, gm. Godtfrid Nielsen, 2. Vg. Rø.
  Ved ægteskab med enkemanden. 1 søn.
  E: Hans Kjøller, 4. Sg. Rø.

Zize Rasmusdatter

K, f. 1759
Senest redigeret=12 Sep 2019
     Zize Rasmusdatter blev født i 1759 i Trørød, Søllerød, Sokkelund, København. Hun var datter af Rasmus Haagensen og Maria Pedersdatter. Zize Rasmusdatter blev døbt 14 januar 1759 i Søllerød, Sokkelund, København. Hun blev konfirmeret i 1774 i Søllerød, Sokkelund, København.1
Far-Nat*Rasmus Haagensen f. c 1727
Mor-Nat*Maria Pedersdatter f. c 1722

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Lars Rasmus Jensen

M, f. 27 juni 1867
Senest redigeret=21 Sep 2019
     Lars Rasmus Jensen blev født 27 juni 1867 i Holte, Søllerød, Sokkelund, København. Han var søn af Jens Pedersen og Karen Sophie Frederiksen. Lars Rasmus Jensen blev døbt 29 september 1867 i Søllerød, Sokkelund, København.1 Han blev konfirmeret 2 oktober 1881 i Søllerød, Sokkelund, København.1 Lars blev gift med Oline Elise Hermine Nielsen, datter af Hans Henrik Nielsen og Maren Jensen.

Folketællinger og boliger

Folketælling1870Holte, Søllerød, Sokkelund, København2
Folketælling1880Holte, Søllerød, Sokkelund, København3
Boligfør 27 marts 1898Vedbæk, København4
Bolig27 marts 1898Århusgade 64, København4
Bolig1 november 1899Landskrona Tværgade 10, København4
Far-Nat*Jens Pedersen f. c 1824, d. 16 Mar 1872
Mor-Nat*Karen Sophie Frederiksen f. 27 Maj 1832, d. 13 Jun 1892

Barn af Lars Rasmus Jensen og Oline Elise Hermine Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Jens Pedersen, 43, Holbæk amt
  Karen Sofie Frederiksen, 37, Søllerød
  Kristoffer Jensen, 17, Søllerød
  Jens Peter Jensen, 9, Søllerød
  Ellen Marie Bodil Christine Jensen, 9, Søllerød
  Lars Rasmus Jensen, 2, Søllerød.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Karen Sophie Jensen, f. Frederiksen, 47, Enke, Søllerød Sogn, Københavns Amt, Født i Holte, Fattiglem, Lutheran, K,
  Rasmus Jensen, 12, Ugift, Søllerød Sogn, Københavns Amt, Født i Holte, Hendes Barn, Lutheran, M,.
 4. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Charles Antoine Villaume1,2

M, f. 14 december 1773, d. 12 juli 1851
Henning Kristensen fortæller:

Hans fødsel og dåb er registreret i den franske reformerte menighed i Schwedt, hvor faderen var præst. Charles Antoine Villaume er som det fremgår af faderens egen registrering i kirkebogen, født kl. 5.00 om morgenen, den 14 december 1773. Ved dåben som blev foretaget af faderen, var bl.a. morfaderen Charles Marre tilstede.

Charles Antoine Villaume dimmiterede 1793 til Universitetet fra Joachimsthaler Gymnasiet, deltog i Vendée-opstanden (Frankrig) og derefter handelsfuldmægtig i Lübeck og Hamburg. I 1807 købte han landejendommen Marienhoff i Marie Magdalene sogn pa Djursland, som han solgte 1814, hvorefter han bosatte sig i København. Charles Antoine Villaume var gift med Christine Munck, datter af herremanden Munck.

Ved sønnen Carl Christian's fødsel 1819, synes bopælen i Vor Frue sogn, Kbh. at læses som Krystalgade 54. Han er på dette tidspunkt "justitsbetjener", eller "justitsbestyrer", hvilket er svært læseligt i kirkebogen, ligesom hans bopæl ved datterens fødsel 1817, der kan læses som "Studiestr. 54" - hvis her er tale om Studiestræde er den dog beliggende i Helligånd sogn. Han vides 1844 at være bosat i Studiestræde 62 (Helligånd sogn, Nørre kvarter), og siden på Citadelsvej 119 (Garnisons sogn).

Villaume var ikke registreret på angivne adresse i Studiestræde ved FT 1840 og 1845. Han var 1816-22 leder af et handelsinstitut, derefter sproglærer. Han døde i 1851, 77 år gammel.

Ved skiftet forklarede enken, at afdøde intet ejede, de boede hos deres børn (hvad der ikke er tilfældet iflg. FT 1850). Enken døde på Alm. Hospital 1/12-1852 af alderdom, og begravet i deres gravsted på Garnisons Kirkegård. Ved skiftet efter hende, der da boede i Nyboder, Nygade 13, forklarede Sophie Jørgensen, at afdøde ikke var i ligkasse og intet efterlod sig. Det fremgår ikke af skiftet, hvorledes Sophie Jørgensen var i forbindelse med afdøde, om det er en slægtning, en fremmed eller et tyende.
Torben Nielsen fortæller om ” Flugten over Øresund. Malthe Conrad Bruun i Sverige 1796-1798” i Fund og Forskning, Bind 8 (1961):

Hvordan det gik til, at M. C. Bruun ved ganske unge år (han var født 12.8.1775) måtte forlade sit fædreland, er kendt nok. Udgivelsen af „Aristokraternes Katekismus" bragte ham en stævning på halsen, og vel vidende, at en sådan sag kunde trække i langdrag, foretrak han at unddrage sig retsforfølgelse. De nærmere omstændigheder ved hans flugt fra Københavner meddelt flere steder, således i Birkedal-Barfods biografi, der dels bygger på mundtlig meddelelse fra Johan Christian Drewsen (for hvem sagen, som det vil ses, dog er andenhånds), dels på Jens Kragh Høsts erindringer og endelig på en anonym billet til Rasmus Nyerup, hvori denne advares mod at skjule Bruun i sit hus, da han var eftersøgt af politiet…

Som vi ved, udvistes Bruun den 26. marts 1798 med 14 dages varsel af Sverige, samtidig med, at der udstedtes en forordning om indskrænkning i trykkefriheden…

Det (var) ikke med let hjerte, han en forårsdag i 1798 krydsede Østersøen mod ukendte mål. Tidspunktet lader sig ikke så let fixere; endnu så sent som den 26. maj er et brev fra Neumann dateret…

Men lad os følge ham ordentligt på vej. Stort ved vi ikke om Bruuns skæbne i det årstid, der gik mellem hans afrejse fra Sverige og hans ankomst til Paris; men et par faste holdepunkter har vi da…

Fast står det imidlertid, at Bruun opholdt sig i Nordtyskland fra sommeren 1798 til foråret 1799. Det er vel tænkeligt, at faderen hjalp ham noget, i al fald foreligger der intet om hans existensgrundlag i denne periode; det forhold, at han tidvis måtte leve halvt illegalt, fremmede næppe hans erhvervsmuligheder. Det fremgår dog af brevet til Rahbek 4.5.1799, at han har mange artikler på tysk færdige. Hvorom alting er: at han nu „higede mod sine Længslers Maal, Frihedens Vugge, Paris", som Birkedal-Barfod udtrykker sig, er en stærk fortegning af Bruuns situation. Hvis dette mål stod ham for øje, hvorfor blev han da så længe i det nordtyske, hvor han tilmed måtte friste en noget penibel existens?

Svaret finder vi i det mindste delvis i det brev til Bierring, som er meddelt af Werlauff i Danske Samlinger I (1865-66) p. 108-110, og hvoraf et væsentligt stykke er citeret i Fund og Forskning VII (1960) p.51. Bruun siger her rent ud, at „det er ikke med Bøger, man skal fægte, men med Sabler", han skitserer, hvor let det vil være at gøre revolution i Danmark, „Nationen er saa feig, at man eene behøver at tage Magten, for ogsaa at have den." Han staar i forbindelse med revolutionære kredse i Irland og Sverige, hvor „alting bebuder en Revolution, og mine Venner bede mig holde mig færdig at reise did." Hvor alvorligt Bruuns udtalelser skal tages, er naturligvis et spørgsmål, men uden at vove os for langt tør vi vel slutte, at Bruun har anset en omvæltning i Sverige og Danmark for mulig, og han har med denne mulighed i udsigt ikke villet være for langt borte. Hvem han iøvrigt har været i forbindelse med i Norden, vides ikke, men vi ved, at f. ex. Munck af Rosenschold var en ivrig forfægter af den franske revolutions principper.

Det er kedeligt, at brevet til Bierring ikke er dateret; ejendommeligt nok står der 1796 nedenunder, men det kan i al fald ikke være rigtigt og må anses for en mystifikation. Vi har det holdepunkt, at han skriver, at „den danske Minister havde taalt mig i Hamburg i 3 å 4 Maaneder", så havde man fundet ham farlig, og han havde gjort „en Retirade å la Xenophon" og skriver brevet fra det Lauenborgske (som dengang var hannoveransk), men beder Bierring sige til andre, at han er i Paris. Brevet er således skrevet nogle måneder efter ankomsten til Hamburg, altså i vinterhalvåret.

Til Paris kom han jo alligevel til sidst; men skal vi dele hans egen mistanke, har det kun været delvis frivilligt. I Hamburg havde han stiftet bekendtskab med Charles Antoine Villaume, søn af den til Danmark indkaldte tyske pædagog. Grebet af revolutionsbegejstring havde han meldt sig under Hoches faner i Vendée; han drev nu handel i Hamburg og slog sig senere ned i København som handelslærer. Han var Bruuns jævnaldrende, og hans fortid har gjort et venskabs- og tillidsforhold ganske naturligt mellem de to. Villaume havde da også advaret Bruun mod den danske ministers bestræbelser for at få ham udleveret og foreslået ham at rejse med sig til Leipzig (velsagtens til påskemessen 1799) for at undgå denne eventualitet. I Leipzig — hvor Bruun forøvrigt mødte Steffens — traf han boghandler Würtz, af firmaet Treuttel & Würtz i Paris, der tilbød ham arbejde for sig der. Som først i Lund og senere i København havde han også nu planer om en fremtid som boghandler, han accepterede og rejste ind i Frankrig omkring 1. juni 1799.

Efter at være ankommet til Paris fattede Bruun imidlertid mistanke om, at Villaume havde spillet et dobbeltspil, og at hans omsorg for Bruuns person i virkeligheden havde været et skalkeskjul. Bruun udreder og begrunder det nærmere i et brev til Rahbek, dateret 18. ventose 8 (dvs: 9.3. 1800). Heri anbringer han forskellige tilsyneladende uskyldige enkeltheder i en sammenhæng, der ikke synes uden logik: Autoriteterne, de danske eller de hamborgske, har ønsket sig Bruun noget længere væk og har benyttet Villaume som vehikel for planen; hele rejsen til Leipzig, mødet med Würtz og Bruuns engagement i Paris skulde være planlagt på forhånd.

Hvordan det nu ellers har sig hermed, lader sig næppe afgøre med sikkerhed; men på grundlag af det foreliggende er det i al fald klart, at Bruun kun nødtvungent fjernede sig længere fra Danmarks grænser end omstændighederne påbød ham. Ganske vist siger han i brevet til Rahbek 4.5. 1799, at han modtog Treuttel & Würtz' tilbud for at komme til Paris, men da brændte jo også jorden under ham i Nordeuropa.
Fra "Bidrag til Fyens Stifts Kongelig allene privilegerede Adresse-Aviser", 28 November 1798:

I Altona har den retskafne og lærde Hr. Dr. Würzer, i Forbindelse med Hr. Villaume (en værdig Søn af den berømte Filosof Villaume, som, efter at have lidt flere Forurettelser af Genie-Morderen, den berygtede, nu afsatte Wölner i Berlin, tilbringer sine sidste Dage i det rolige Landliv paa Brahetrolleborg Gods her i Fyen) ogsaa oprettet en ypperlig Opdragelses-Anstalt, hvoraf man lover sig meget Got. I samme optages Ynglinger fra 8 til 15 Aar, og for hver især betales 800 Mark lybsk aarlig.
Fra "Tillæg til de Kongelig allene privilegerede Aalborgske Jydske Efterretninger", 10. April 1810:

Mandagen den 16 April førstkommende om Formiddagen Kl 10 Slet, lader underskrevne Eier ved offentlig Auction opraabe og om antagelig Bud skeer, bortsælge følgende i Marie Malene Sogn, Randers Amt, beliggende Eiendomme, nemlig
a) Marienhoff, som staaer for Ager og Engs Hartkorn Hovedgaardstaxt 11 Tdr. 5 Skp. 3 Fkr. 2 Alb.; hertil er et Areal af 242 Tdr. Land geometrisk Maal, som er tienlig til alle Slags Sædearter, avles aarlig circa 70 Læs særdeles gode Enghøe, haver overflødig Tørveskiær og Bygningerne paa denne Eiendom, som for kort Tid siden af nye og gode Materialier ere opførte, ere tillige i alle Henseender velindrettede.
b) Store Bøystrup, der skylder af contribuabel Ager og Engs Hartkorn 7 Tdr. 2 Skpr. 3 Fkr. og Skovskyld 2 Tdr. 5 skpr. 1 Fkr., har et Mark Areal af 114 Tdr. Land geometrisk Maal, foruden en betydelig Ege- og Bøgeskov, der har et Areal af 230 Tdr. Land. Denne Eiendom er fæsteledig.
c) En Gaard, Lille Bøystrup kaldet, af Ager og Engs Hartkorn 1 Tde. 7 Skpr. 3 Fkr.
d) 2 Gaarde og 3de Boelstæder i Marie Malene Bye, staaer for Hartkorn 10Tdr. 1 Skp. 2 Fkr.
e) Et Huus med 4 Skpr. Hartkorn.
f) 2 dito uden Hartkorn, men har 3 Tdr. Lands Jordsmon; og
g) 3 Huse uden Hartkorn.
Af disse bortfæstede Stæder svares aarlig 178 Rd. 3 Mk. i Afgivt og forrettes 84 Høst og Sletdage til Marienhofs Eier. Samtlige Eiendomme opraabes først separat oq dernæst samlet med Gaarden Marienhof, hvor Auctionen holdes den ovenfor berammede Tid, alt i Overensstemmelse med Conditionerne, som er til Eftersyn hos Undertegnede 14 Dage før Auctionen. Eiendommene forevises og af Willaume,
Marienhoff den 17 Martii 1810.
Fra "Danske Statstidende", 11. Oktober 1816:

Ikke blot for den Handlende, men for Enhver, der skjønner hvormeget Hovedstaden savner en egen Undervisningsanstalt for den Ungdom, der agter at opoffre sig til Handelstanden, maa det være kjært at erfare, at denne Mangel mueligen snart vil blive afhjulpen af en Mand, hvis Navn alene vækker saamange Minder om kraftig Virksomhed for Almeenvel. Af en Indbydelse sees nemlig, at Hr. Ch. A. Villaume agter, saasnart der melder sig et tilstrækkeligt antal Discipler, at oprette et Handelsinstitut, hvori følgende Læregjenstande skulle foredrages:

1) den mercantilske Regnekunst, d. e. alliage og Kjæderegning,
2) det dobbelte Bogholderi,
3) Modersmaalet,
4) det engelske Sprog,
5) det tydske Sprog,
6) det franske Sprog,
7) Handel, som Videnskab, dens Natur, Inddeling og Hjælpegrene, som Assurance, Bodmeri, Banker, med deres forskjellige Slags Formaal og Væsen; Vexel, Vexelret, Handelsklogskab, Kredit,
8) Handelsgeographie : Kundskab om Landene, efter deres Produkter, Farvande, Manufaktur- og Handelsstæder, tilligemed disses Handelsusancer, og
9) Handelshistorie: Handelens Gang og Art i forskjellige Lande og Tider, Handelsrevolutioner, for at veilede Forstanden til at orientere sig.
(Nærmere Efterretning faaes hos Professor Sander, Kultorvet No. 87.)
Fra "Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adressecomptoirs Efterretninger", 24. April 1821:

I mit Handelsinstitut er enkelte ledige Pladser aabne for Lærlinger. Læregjenstandene ere Bogholderi, Handelsvidenskab, Regning, Skjønskrivning, Geographie, Historie, det danske, tydske, franske og engelske Sprog. Den maanedlige Betaling er 8 Rbd.

Kristalgade 54. Ch. A. Villaume.
Senest redigeret=10 Nov 2019
     Charles Antoine Villaume blev født 14 december 1773 i Schwedt, Tyskland. Han blev født 14 december 1773 i Schwedt/Oder, Uckermark, Brandenburg, Tyskland. Han var søn af Peter Villaume og Susanne Marre. Charles Antoine Villaume blev døbt 22 december 1773 i Schwedt/Oder, Uckermark, Brandenburg. Han tog eksamen som student cirka marts 1793 i Joachimstaler Gymnasium, Berlin, Tyskland. Han deltog i nedkæmpelsen af Vendée-opstanden cirka januar 1795 Frankrig. Han var mellem 1796 og 1806 handelsfuldmægtig i Lübeck og Hamburg, Tyskland. Charles blev gift 16 august 1810 i Marie Magdalene, Sønderhald, Randers, med Kirstine Munch, datter af Jens Munch og Karen Nielsdatter.3 Charles Antoine Villaume Marienhof sælges for 10.600 Rbd s.v., formentlig som følge af statsbankerotten 5. januar 1813 20 december 1814.4 Han var mellem 1816 og 1822 bestyrer af et handelsinstitut (sproglærer) i København. Han overværede vielsen af Ernst Julius Villaume og Emilie Caroline Nielsen 25 oktober 1844 Helligånds Kirke, Niels Hemmingsens Gade 5, København. Charles Antoine Villaume døde 12 juli 1851 i København i en alder af 77 år apopleksi. Han blev bisat fra Garnisons Kirke, Skt. Annæ Plads 4, København, 18 juli 1851.3

Folketællinger og boliger

Bolig21 april 1795Rue Croix-des-Petits-Champs 44, Paris, Frankrig5
Bolig12 januar 1807Marienhof, Marie Magdalene, Sønderhald, Randers4
Folketælling1840Knabrostræde, København6
Folketælling1845Borgergade 118, København7
Folketælling1850Citadelsvej, København8
Far-Nat*Peter Villaume f. 18 Jul 1746, d. 10 Jun 1825
Mor-Nat*Susanne Marre f. 25 Okt 1751, d. 9 Apr 1815

Børn af Charles Antoine Villaume og Kirstine Munch

Kildehenvisninger

 1. [S236] Louis Bobé, Reventlow 1770-1827.
 2. [S118] Henning Kristensen, "Henning Kristensen," e-mail til Michael Erichsen.
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S344] Nygaards sedler.
 5. [S576] Family Search, online https://familysearch.org, "France, Paris, Cartes d’identité 1792-1795," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QPC8-B14R : 19 July 2018), Charles Antoine Villaume, 21 Apr 1795; from "Cartes de sûreté á Paris de 1792 à 1795," database, Geneanet (https://en.geneanet.org : n.d); citing Paris, Seine, France, Residence, F7/4796, Bibliothèque Généalogique et d'Histoire Sociale de France, Creteil.

  Med tak til Henning Kristensen.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Charles Antoine Villaume, 67 , Gift, Sproglærer,
  Christine født Munck, 54 , Gift, hans Kone,
  Carl Christian Villaume, 21 , Ugift, deres Søn, Snedkersvend,
  Louise Adelaide, 23 , Ugift, deres Døttre,
  Henriette Wilhelmine, 19 , Ugift, deres Døttre.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Charles Willaume, 72, Gift, Underviisning, Schwedt
  Christine Munk, 39, Gift, hans Kone, Søerløv
  Alfred Willaume, 6, deres Sønnesøn, Kjøbenhavn

  Matr. 147, Skt. Annæ Vester.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Carl Anton William, 77, Gift, sproglærer, Sweitz, M
  Christine William, 66, Gift, hans kone, Sörslev ved Wiborg, K.

Lauritz Knudsen

M, f. cirka 1751
Senest redigeret=23 Jun 2009
     Lauritz Knudsen blev født cirka 1751. Lauritz blev gift 11 december 1778 med Karen Michelsdatter, datter af Michel Larsen og Else Jensdatter.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Odby, Refs, Thisted1

Familie: Lauritz Knudsen og Karen Michelsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lauritz Knudsen, 36, Gift, 1, Bonde og gaardbeboer, husbonde
  Karen Michelsdatter, 46, Gift, 2, , madmoder
  Jens Pedersen, 12, -, , søn af første ægteskab
  Cicel Lauritzdatter, 6, -, , datter af andet ægteskab
  Maren Nielsdatter, 27, ugift, , tjenestepige 1787.

Jan-Eric Erichsen

M
Senest redigeret=12 Aug 2018
     Jan-Eric Erichsen er søn af Leif Erichsen og Lis Schlander Andersen.
Far-Nat*Leif Erichsen f. 21 Aug 1917, d. 25 Jul 1987
Mor-Nat*Lis Schlander Andersen

Barn af Jan-Eric Erichsen og Linda Petersen

Familie: Jan-Eric Erichsen og Joan Morgenstjærne

Henning Thorsager

M, f. 17 august 1927, d. 5 maj 1985
Senest redigeret=6 Apr 2014
     Henning Thorsager blev født 17 august 1927 i Frederiksberg, København. Han var søn af Victor Christian Jensen Thorsager og Gerda Johanne Elisabeth Toft. Henning Thorsager ankom til New York fra Southampton på Queen Elizabeth 13 august 1957. Han var 11 oktober 1968 indehaver af H. T. TRADING i Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg.1 Han døde 5 maj 1985 i Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, København, i en alder af 57 år. Han blev bisat fra Hørsholm, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, 10 maj 1985.

Folketællinger og boliger

Folketælling1930Rothesgade 15, København2
Folketælling1940Frisersvej 4 A, Charlottenlund, Sokkelund, København2
Far-Nat*Victor Christian Jensen Thorsager f. 2 Mar 1888, d. 28 Dec 1977
Mor-Nat*Gerda Johanne Elisabeth Toft f. 14 Apr 1900, d. 21 Okt 1961

Børn af Henning Thorsager og Anelise Larsen

Kildehenvisninger

 1. [S198] Statstidende, online http://www.statstidende.dk
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Anelise Larsen1

K
Senest redigeret=6 Mar 2014
     Anelise Larsen er datter af Viking Henry Kai Larsen og Edel Johanne Andersen.
Far-Nat*Viking Henry Kai Larsen f. 20 Jan 1913, d. 5 Apr 2001
Mor-Nat*Edel Johanne Andersen f. 7 Sep 1908, d. 5 Jun 1997

Børn af Anelise Larsen og Henning Thorsager

Familie: Anelise Larsen og Jørn Larsen

Kildehenvisninger

 1. [S564] Jørn Larsen, online http://www.myheritage.dk/site-54724741/jlarsen

Carl Otto Nicolaj Jensen Thorsager

M, f. 14 december 1897, d. april 1978
Otto Thorsager
Otto Thorsager
Margit og Otto Thorsager
Senest redigeret=5 Apr 2017
     Carl Otto Nicolaj Jensen Thorsager var også kendt som Otto. Han blev født 14 december 1897 i København. Han var søn af Frederik Carl Jensen Thorsager og Anna Johanne Friederike Krause. Carl Otto Nicolaj Jensen Thorsager blev nævnt i skiftet efter Frederik Carl Jensen Thorsager 25 maj 1910.1 Carl blev uddannet som bankassistent i Landmandsbanken, Vesterbro afd., mellem 1914 og 1919. Han var prokurist i Landmandsbanken i København. Carl påbegyndte den militære værnepligt 1 maj 1918.2 Han afsluttede sin værnepligt 25 februar 1919.2 Han var mellem 1 januar 1920 og 31 oktober 1923 assistent i Transatlantisk Co. (United Export Co.) Han var i 1924 prokurist i Det Nord. Kredit A/S. Han overværede vielsen af Hugo Bernhard Jensen Thorsager og Helene Reinhold 8 oktober 1925 Skt. Petri Kirke, Skt. Peders Stræde 2, København.3 Carl Otto Nicolaj Jensen Thorsager blev nævnt i skiftet efter Hugo Bernhard Jensen Thorsager 14 september 1929.4 Carl Otto Nicolaj Jensen Thorsager var i 1933 bankteknisk konsulent i den russiske handelsrepræsentation. Han var i 1938 repræsentant for et dansk firma i Sverige og Finland. Han var før 31 oktober 1942 ansat hos Bagger Radio i Rosenørns Allé 2, Frederiksberg, København. Han var oktober 1945 ansat ved British Army of the Rhine i Hamburg, Tyskland. Han var august 1946 ansat ved US militærregering i Tyskland. Carl blev gift i 1947 i Regensburg, Bayern, Tyskland, med Margit Löwenbein, datter af Isidor Löwenbein og Dorothea Glaser. Carl Otto Nicolaj Jensen Thorsager var maj 1947 ansat ved Regensburg Military Post Commissary. Han var juni 1948 commodity accountant ved International Refugee Organization under FN i Fulda, Tyskland. Han var september 1949 escort officer ved International Refugee Organization under FN i Ludwigsburg, Tyskland. Han var december 1949 resettlement officer ved International Refugee Organization under FN i Grafenaschau, Tyskland. Han var 21 januar 1951 assistent i Neurofysiologisk Institut, Københavns Universitet, Juliane Maries Vej 36, København. Han var 1 september 1961 assistent ved Revisions- og Forvaltningsinstituttet. Han døde april 1978 i en alder af 80 år.5

Folketællinger og boliger

Folketælling1901Amaliegade 33, København6
Folketælling1906Amaliegade 33, København7
Folketælling1911Amaliegade 33, København6
Bolig1 maj 1912Willemoesgade 3, København2
Folketælling1916Willemoesgade 3, København6
Bolig25 november 1919Norge2
Bolig2 december 1919Willemoesgade 3, København2
Folketælling1921Willemoesgade 3, København6
Folketælling1925Willemoesgade 3, København6
Folketælling1930Willemoesgade 3, København6
Far-Nat*Frederik Carl Jensen Thorsager f. 3 Jun 1839, d. 21 Maj 1910
Mor-Nat*Anna Johanne Friederike Krause f. 31 Jul 1858, d. 18 Aug 1947

Familie: Carl Otto Nicolaj Jensen Thorsager og Margit Löwenbein

Kildehenvisninger

 1. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, I kontinuation af anmeldelse om, at min ægtefælle, havariekspert, fhv. skibsfører Frederik Carl Jensen Thorsager af Amaliegade 33 II her i staden er afgået ved døden den 21. maj 1910 i en alder af 71 år, tillader jeg, hans enke Anna Johanne Friedereke Thorsager, født Krause, mig herved at meddele,
  at afdøde ikke har været i andet ægteskab end med mig,
  at han ikke har efterladt sig andre børn eller afkom af før ham afdøde børn end vore 8 fællesbørn
  1) Alexia Anna Maria Jensen Thorsager, f. 2/4 1880
  2) Andrea Christiane Jensen Kjærbye, f. Thorsager, i ægteskab med Hr. Hans Kjærbye, Odensegade 6 IV,
  3) Conrad Zinck Jensen Thorsaqer, f. 20/1 1884,
  4) Emmy Oliva Jensen Thorsager, f. 7/4 1886,
  5) Victor Christian Jensen Thorsager, f. 2/3 1888,
  6) Bernhard Hugo Jensen Thorsager, f. 6/5 1890,
  7) Anna Dorthea Jensen Thorsager, f. 20/7 1892, og
  8) Carl Otto Nicolaj Jensen Thorsager, f. 14/12 1897, samt
  at jeg, der er fuldmyndig, i henhold til vedlagte af afdøde den 26. september 1899 for Notarius Publicus i Kjøbenhavn oprettede testamentariske disposition agter at hensidde i uskiftet bo efter ham med hans førnævnte livsarvinger, hvorved jeg altså påtager mig det personlige ansvar for boets gjæld.

  Københavns Skiftekommission, Nr. 72, 1. 2. 1910-8. 9. 1910, s 435.
 2. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Ibd. Frasep. repræsentant Hugo Bernhard Jensen Thorsager, Lipkesgade 23, 4., 39 år, død 11. ds. på KH, der efterlader kontant 59 kr 82 ø. U ur, 1 fyldepen og 1 blyant.
  Mv. broderen bogholder Carl Otto Thorsager, Willemoesgade 3, 4. som til at afd. ejede

  1. Nogle på Rpt. beroende ... eff, som ... bem. at de nævnte eff.r formentlig tilhørte manden alene, som formentlig fællesboet var delt i anl. af afd. og hans sidste hustru, Lilly Thorsagers separation for et par måneder siden.

  2. Nogle bkbøger hvorpå indestod ganske små beløb. Disse bkbøger lovede Rpt. at aflevere til skifteretten.

  3. ... hos forsk. tyske firmaer som afd. har repræsenteret til samlet beløb formentl. ca. 2000 kr
  Rpt. bem. at afd.s moder fru Anna Thorsager på hsp. har deponeret formentlig 50 kr., men dette beløb
  tilhørte hende og ikke afd.

  Rpt. anmodede om at en del i afd. lejlighed beroende papir senest måtte blive udleveret af ... firma ....
  Andet ... mere kunne rpt. íkke opg. til ...

  MHT anførte til ... at afd. har været 2 gange gift

  1. gang med Tassia Thorsager, f. Itkis, at hv. ægtesk. opløstes ved skilsm. og efterlod,
  1 barn: Datteren Ingeborg Alexia Jens Thorsager, ca. 8 år gl., boende hos afd. Søster frk. Emmy Thorsager, Willemoesgade 3, 4., der formentl. V. værge for barnet.

  2. gang med Fru Lily Thorsager, f. Reinhold, at hv. ægteskab, der ikke efterl. arvinger.
  ... for nogle måneder siden separeredes som ml. afd. hans sidste hustru.
  Afd. har ikke haft adoptivbørn og har ikke opr. testm.

  Københavns byret, skifteretten fra 1919, Navneregister: Hovedregister 1929,
  Hugo Bernhard Jensen Thorsager, repræsentant
  3/184 1T.
 5. [S564] Jørn Larsen, online http://www.myheritage.dk/site-54724741/jlarsen
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 7. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Frederik midlertidigt fraværende i Laustrup.

Hans Kjærbye

M, f. 19 april 1875, d. 27 april 1932
Hans Kjærbye og Andrea
Jens Fleischer fortæller i "København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag", Kbh., 1985, om Metropolbygningen, som må regnes for den eneste bygning i København, som i stil har internationalt jugend-præg:

I 1906 erhvervede overretssagfører Hjardemaal for en sum af 829.000 kr. tre ældre huse i Kattesundet samt ejendommen Vestergade 9. Købesummen var imponerende og da husene blev revet ned, fortalte rygtet, at der skulle bygges varehus for et tysk millionforetagende. Som arkitekt valgtes den unge og begavede Anton Rosen. Han havde netop afsluttet opførelsen af Vesterbrogade 34, en stor forretningsejendom kendt som Regent i dag. Den viste, at Rosen havde forstand på bygninger med store, moderne butiksindretninger.

Rosen gav Metropol-bygningen en meget karakteristisk facade med granitpiller og glaskarnapper imellem. Ornamenter af både abstrakt og naturalistisk art smykkede facaden og hjørnepartiet afsluttedes med en kuppel. Desværre var byggeriet for dyrt og da Kjøbenhavns Grundejerbank (af 1898) krakkede i februar 1908 og rev flere andre banker med sig i faldet, var der snart 2.000 ledige forretninger på markedet. Ingen var derfor interesseret i den "Hjardemaalske" ejendom og den stod tom.

Først ved årsskiftet 1909/10 kom en lejer med nødvendig kapital og 1910 åbnede omsider "Varehuset Frederiksberggade". Indretningen havde Rosen foretaget i samarbejde med den tyske direktør fra "Kaufhaus des Westens". Mens der i kælderetagen solgtes køkkenudstyr og værktøj, kunne man i stueetagen købe herre- og dametøj. Herfra førte en elegant trappe til l. sal, hvor der var afdelinger for linned, kjolestoffer, silkevarer, broderi og lædervarer. 400 ansatte sørgede for, at det hele fungerede.

Dårlig økonomi slog dog forretningen ud allerede inden 1912.
Senest redigeret=31 Jul 2020
     Han var fætter til Valdemar Rix.
Hans Kjærbye blev født 19 april 1875 i Horsens. Han var søn af Thomas Peter Kjærbye og Hansine Rasmussen. Hans Kjærbye blev døbt 11 juni 1875 i Vor Frelsers Kirke, Kippervig 2-4, Horsens.1 Han blev konfirmeret 13 april 1890 i Horsens.1 Hans blev gift i 1901 med Christiane Andrea Jensen Thorsager, datter af Frederik Carl Jensen Thorsager og Anna Johanne Friederike Krause. Hans Kjærbye var fadder ved dåben af Otto Gotthilf Jensen Thorsager 6 maj 1906 Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg.2 Hans Kjærbye var 15 marts 1910 forretningsfører for Varehuset Frederiksberggade. Han blev nævnt i skiftet efter Frederik Carl Jensen Thorsager 25 maj 1910.3 Hans Kjærbye var april 1915 grosserer i Købmagergade, København.4 Han overværede vielsen af Valdemar Rix og Alexia Maria Anna Jensen Thorsager 14 april 1924 Garnisons Kirke, Skt. Annæ Plads 4, København.1 Hans Kjærbye døde 27 april 1932 i Mandalsgade 4, København, i en alder af 57 år. Hans ejendele blev skiftet maj 1932.5 Han blev bisat fra Citadelskirken, Kastellet 50, København, på Garnisons Kirkegård 4 maj 1932.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Nørrebro 3, Horsens6
Boligfør 1899Hamburg, Tyskland
Bolig15 november 1899Store Kongensgade 99, København7
Bolig9 februar 1900Amaliegade 34, København7
Bolig4 maj 1900Ny Toldbodgade 27, København7
Folketælling1901Ny Toldbodgade 27, København8
Bolig1 november 1901Odensegade 6, København7
Folketælling1906Odensegade 6, København9
Folketælling1911Odensegade 6, København9
Folketælling1916Odensegade 6, København10
Folketælling1921Odensegade 6, København9
Folketælling1925Odensegade 6, København9
Folketælling1930Mandalsgade 4, København9
Far-Nat*Thomas Peter Kjærbye f. 24 Feb 1836
Mor-Nat*Hansine Rasmussen f. 10 Jun 1843

Familie: Hans Kjærbye og Christiane Andrea Jensen Thorsager

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S3] , Disponent Hans Kjærbye og hustru Andrea, København
  Kaptejn Janus Johannes Brown og hustru Karen Kirstine, København
  Fru Anna Thorsager, Amaliegade 33, København, Kirkebog.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, I kontinuation af anmeldelse om, at min ægtefælle, havariekspert, fhv. skibsfører Frederik Carl Jensen Thorsager af Amaliegade 33 II her i staden er afgået ved døden den 21. maj 1910 i en alder af 71 år, tillader jeg, hans enke Anna Johanne Friedereke Thorsager, født Krause, mig herved at meddele,
  at afdøde ikke har været i andet ægteskab end med mig,
  at han ikke har efterladt sig andre børn eller afkom af før ham afdøde børn end vore 8 fællesbørn
  1) Alexia Anna Maria Jensen Thorsager, f. 2/4 1880
  2) Andrea Christiane Jensen Kjærbye, f. Thorsager, i ægteskab med Hr. Hans Kjærbye, Odensegade 6 IV,
  3) Conrad Zinck Jensen Thorsaqer, f. 20/1 1884,
  4) Emmy Oliva Jensen Thorsager, f. 7/4 1886,
  5) Victor Christian Jensen Thorsager, f. 2/3 1888,
  6) Bernhard Hugo Jensen Thorsager, f. 6/5 1890,
  7) Anna Dorthea Jensen Thorsager, f. 20/7 1892, og
  8) Carl Otto Nicolaj Jensen Thorsager, f. 14/12 1897, samt
  at jeg, der er fuldmyndig, i henhold til vedlagte af afdøde den 26. september 1899 for Notarius Publicus i Kjøbenhavn oprettede testamentariske disposition agter at hensidde i uskiftet bo efter ham med hans førnævnte livsarvinger, hvorved jeg altså påtager mig det personlige ansvar for boets gjæld.

  Københavns Skiftekommission, Nr. 72, 1. 2. 1910-8. 9. 1910, s 435.
 4. [S198] Statstidende, online http://www.statstidende.dk, Firmaet Kjærbjye & Amstrup er hævet.
  Hans Kjærbye driver Handel som eneste ansvarhge Indehaver af Firmaet Hans Kjærbye.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, I fortsættelse af tidligere anmeldelse om, at min ægtefælle, grosserer Hans Kjærbye, Mandalsgade 4, II, den 27. april 1932, i en alder af 57 år, er afgået ved døden på vores fælles bopæl, Mandalsgade 4, II, tillader undertegnede fru Christiane Andrea Kjærbye, mig herved at meddele,
  at afdøde kun har været i ægteskab med mig,
  at han ikke efterlader sig nogen livsarvinger, ej heller adoptivbørn,
  at han ikke efterlader andet testamente end det i original og bekræftet afskift vedlagte af os begge to i forening den 2. maj 1908 for Notarius Publicus oprettede, hvori bl. a. bestemmes, at den længstlevende skal være den førstafdødes universalarving, for så vidt angår hustruen som længstlevende til fællesboet,
  at afdøde ikke havde særeje,
  samt at jeg, der er myndig og rådig over mit bo, ønsker at overtage afdødes bo til privat skifte, idet jeg påtager mig den boet påhvilende gæld og lover rettidig at indgive den befalede arveanmeldelse.

  Københavns byret, skifteretten fra 1919, Navneregister: Hovedregister 1932 336-32/33.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Thomas Peter Kjælp, 44, Gift, Horsens, Kjøbmand, M
  Hansine født Rasmussen, 36, Gift, Sk??lling, Hustru, K
  Oluf Rasmus Kjælp, 6, , Horsens, Børn, M
  Hans Kjælp, 4, , Horsens, Børn, M
  Petra Camilla Kjælp, 3, , Horsens, Børn, K
  Karen Kjælp, 2, , Horsens, Børn, K
  Udøbt Pigebarn, Under 1 Aar, , Horsens, Børn, K
  Ole Jens Jørgen Kjælp, 16, , Horsens, Lærling, M.
 7. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 8. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Afdelingschef hos A. C. Illum.
 9. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 10. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Kjærbye, Hans, M, 19/4 75, G, Folkekirken, Horsens, grosserer
  Do, Andrea Christiane, 20/2 82, G, Folkekirken, Holbæk.

Anders Christensen Dollerup

M, f. 29 juni 1795, d. 31 marts 1857
Senest redigeret=7 Feb 2009
     Anders Christensen Dollerup blev født 29 juni 1795 i Dollerup, Sjørring, Hundborg, Thisted. Han var søn af Christen Pedersen og Anne Andersdatter Langgaard. Anders blev gift 7 december 1827 i Sjørring, Hundborg, Thisted, med Christiane Thøgersdatter, datter af Thøger Pedersen Hillerslev og Maren Jensdatter.1 Anders Christensen Dollerup døde 31 marts 1857 i Skinnerup, Hundborg, Thisted, i en alder af 61 år. Han blev bisat fra Skinnerup, Hundborg, Thisted, 14 april 1857.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Dollerup, Sjørring, Hundborg, Thisted2
Folketælling1834Skinnerup, Hundborg, Thisted3
Folketælling1845Skinnerup, Hundborg, Thisted4
Folketælling1850Skinnerup, Hundborg, Thisted5
Far-Nat*Christen Pedersen f. 27 Jul 1755, d. 27 Dec 1814
Mor-Nat*Anne Andersdatter Langgaard f. 30 Dec 1757, d. 24 Sep 1838

Familie: Anders Christensen Dollerup og Christiane Thøgersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Pedersen, 45, Gift, huusbonde, gårdmand og lægsmand,
  Anne Andersdatter, 43, Gift, hans kone,
  Helvig Christensdatter, 19, Ugift, hans barn,
  Maren Christensdatter, 17, Ugift, hans barn,
  Anne Cathrine Christensdatter, 14, Ugift, hans barn,
  Anders Christensen, 6, Ugift, deres barn,
  Maren Christensdatter, 3, Ugift, deres barn,
  Peder Christensen, 1, Ugift, deres barn,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Christensen Dollerup, 39, Gift, Gaardmand, , , , M Christiane Thøgersdatter, 28, Gift, hans Kone, , , , K Christen Andersen, 6, Ugift, deres Børn, , , , M Maren Andersdatter, 4, Ugift, deres Børn, , , , M Anders Andersen, 1, Ugift, deres Børn, , , , M.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Christensen Dollerup, 50, Gift, Gaardmand, Sjørring sogn, Thisted amt, , , M Christiane Thøgersdatter, 39, Gift, Hans kone [Anders Christensen Dollerup], Sjørring sogn, Thisted amt, , , K Christen Andersen, 17, Ugift, Deres børn [Anders Christensen Dollerup og Christiane Thøgersdatter], Skinnerup sogn, , , M Maren Andersdatter, 15, Ugift, Deres børn [Anders Christensen Dollerup og Christiane Thøgersdatter], Skinnerup sogn, , , K Anders Andersen, 12, -, Deres børn [Anders Christensen Dollerup og Christiane Thøgersdatter], Skinnerup sogn, , , M Thøger Andersen, 10, -, Deres børn [Anders Christensen Dollerup og Christiane Thøgersdatter], Skinnerup sogn, , , M Ane Andersdatter, 8, -, Deres børn [Anders Christensen Dollerup og Christiane Thøgersdatter], Skinnerup sogn, , , K Christiane Andersdatter, 6, -, Deres børn [Anders Christensen Dollerup og Christiane Thøgersdatter], Skinnerup sogn, , , K Jensine Marie Andersdatter, 4, -, Deres børn [Anders Christensen Dollerup og Christiane Thøgersdatter], Skinnerup sogn, , , K.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Christensen Dollerup, 54, Gift, Huusfader, Dollerup, , , M Christiane Thøgersdatter, 44, Gift, hans Kone, Sjørring, , , K Christen Andersen, 22, Ugift, deres Børn, Skinnerup, , , M Maren Andersdatter, 20, Ugift, deres Børn, Skinnerup, , , K Anders Andersen, 17, Ugift, deres Børn, Skinnerup, , , M Thøger Andersen, 14, Ugift, deres Børn, Skinnerup, , , M Ane Andersen, 13, Ugift, deres Børn, Skinnerup, , , K Christiane Andersen, 11, Ugift, deres Børn, Skinnerup, , , K Jensine Marie Andersen, 9, Ugift, deres Børn, Skinnerup, , , K .

Kurt Johan Christensen1

M, f. 26 maj 1936, d. 9 juli 1995
Kurt Christensen
Senest redigeret=16 Okt 2019
     Kurt Johan Christensen var chauffør, fabriksarbejder i København. Han blev født 26 maj 1936 i Bakkevej 37, Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Han var søn af Lars Christian Christensen og Else Marie Kirstine Wøldike. Kurt Johan Christensen blev døbt 9 august 1936 i Birkerød Kirke, Henrik Gerners Vej 2, Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, bevidnet af Peter Frederik Ludvig Wøldike, Ane Olsen og Karen Dagny Wøldike.2 Kurt Johan Christensen blev konfirmeret 1 oktober 1950 i Tårbæk Kirke, Edelslundsvej 10, Tårbæk, Sokkelund, København.2 Han døde 9 juli 1995 i Gentofte, Sokkelund, København, i en alder af 59 år. Han blev bisat fra Lyngby Parkkirkegård, Gyrithe Lemches Vej 9, Kongens Lyngby, Sokkelund, København, 13 juli 1995.

Folketællinger og boliger

Folketælling1940Rådvad 36, Kongens Lyngby, Sokkelund, København2
Far-Nat*Lars Christian Christensen f. 9 Aug 1902, d. 25 Nov 1967
Mor-Nat*Else Marie Kirstine Wøldike f. 29 Jan 1911, d. 16 Dec 1992

Børn af Kurt Johan Christensen og Marie (?)

Børn af Kurt Johan Christensen og Marlith (?)

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Kurt Johan Christensen blev født på Bakkevej 37 i Birkerød, den 26 maj 1936. Han blev døbt den 9 august 1936 af sognepræst J. Thomsen Forældrene er Lagerarbejder Lars Christian Christensen og hustru Else Marie Kirstine f. Wøldike. Faddere ved dåben er Peter Wøldike og hustru Ane WEøldike og Fabriksarbejderske frk. Karen Wøldike alle af Raadvad.
  Kurt blev konfirmeret den 1 oktober 1950 i Taarbæk kirke.
 2. [S3] , Kirkebog.

Lillian Postgaard Jensen

K
Senest redigeret=24 Jul 2015
     Lillian Postgaard Jensen er datter af Orla Jens Christian Hansen og Ruth Eva Jensen.
Far-Nat*Orla Jens Christian Hansen f. 27 Apr 1916, d. 21 Apr 1945
Mor-Nat*Ruth Eva Jensen

Børn af Lillian Postgaard Jensen og Stig Karsten Erichsen

Jens Christian Nielsen

M, f. 21 august 1821, d. 5 maj 1868
Senest redigeret=19 Sep 2019
     Jens Christian Nielsen blev født 21 august 1821 i Odby, Refs, Thisted. Han var søn af Niels Christian Bach og Else Kirstine Jensdatter. Jens blev gift 24 november 1844 i Dybe, Vandfuld, Ringkøbing, med Ane Kirstine Jensdatter, datter af Jens Christiansen Christensen og Marthe Pedersdatter.1 Jens Christian Nielsen døde 5 maj 1868 i Dybe, Vandfuld, Ringkøbing, i en alder af 46 år af Rosen i Ansigtet. Han blev bisat fra Dybe, Vandfuld, Ringkøbing, 15 maj 1868.

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Odby, Refs, Thisted2
Folketælling1840Odby, Refs, Thisted3
Folketælling1850Rammekjær, Dybe, Vandfuld, Ringkøbing4
Far-Nat*Niels Christian Bach f. 26 Sep 1794, d. 11 Maj 1871
Mor-Nat*Else Kirstine Jensdatter f. 29 Nov 1798, d. 25 Feb 1855

Familie: Jens Christian Nielsen og Ane Kirstine Jensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Bach, 40, Gift, , Gårdmand
  Else Kirstine Jensdatter, 35, Gift, , Hans kone
  Jens Christian Nielsen, 13, Ugift, , Deres børn
  Bodil Marie Nielsdatter, 12, Ugift, , Deres børn
  Jens Nielsen, 8, Ugift, , Deres børn
  Michel Nielsen, 4, Ugift, , Deres børn
  Niels Nielsen, 2, Ugift, , Deres børn
  Karen Sørensdatter, 67, Enke(mand), Aftægtskone, der af manden forsørges.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Bach, 36, Gift, , Gaardmand,
  Else Kirstine Jensdatter, 42, Gift, , Hans Kone,
  Jens Christian Nielsen, 19, Ugift, , Deres Barn,
  Jens Nielsen, 14, Ugift, , Deres Barn,
  Michel Nielsen, 10, Ugift, , Deres Barn,
  Niels Nielsen, 8, Ugift, , Deres Barn,
  Bodil Marie Nielsen, 18, Ugift, , Deres Barn,
  Mette Marie Nielsen, 4, Ugift, , Deres Barn,
  Karen Marie Nielsen, 1, Ugift, , Deres Barn,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Chr: Nielsen, 29, Gift, Dagleier, Huusfader, Thyholm, , , M
  Ane Kirstine Jensdatter, 28, Gift, hans Kone, Dybe Sogn, Ringk. Amt, , , K
  Niels Christian Jensen, 5, Ugift, deres Barn, Dybe Sogn, Ringk. Amt, , , M
  Else Kirstine Jensen, 2, Ugift, deres Barn, Dybe Sogn, Ringk. Amt, , , K.

Jens Nielsen

M, f. 18 maj 1826
Senest redigeret=19 Sep 2019
     Jens Nielsen blev født 18 maj 1826 i Odby, Refs, Thisted. Han var søn af Niels Christian Bach og Else Kirstine Jensdatter. Jens Nielsen blev døbt 27 august 1826 i Odby, Refs, Thisted. Han blev konfirmeret 18 april 1841 i Odby, Refs, Thisted. Jens blev gift 1 marts 1857 i Humlum, Skodborg, Ringkøbing, med Nicoline Simonsen, datter af Simon Knudsen og Ane Kirstine Larsdatter. Jens Nielsen overværede vielsen af Michel Nielsen og Else Margrethe Poulsdatter 25 november 1859 Sir, Hjerm, Ringkøbing.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Odby, Refs, Thisted2
Folketælling1840Odby, Refs, Thisted3
Folketælling1845Odby, Refs, Thisted4
Folketælling1850Odby, Refs, Thisted5
Folketælling1860Humlum, Skodborg, Ringkøbing6
Folketælling1870Aunsberg, Humlum, Skodborg, Ringkøbing7
Folketælling1880Aunsberg, Humlum, Skodborg, Ringkøbing8
Far-Nat*Niels Christian Bach f. 26 Sep 1794, d. 11 Maj 1871
Mor-Nat*Else Kirstine Jensdatter f. 29 Nov 1798, d. 25 Feb 1855

Familie: Jens Nielsen og Nicoline Simonsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Bach, 40, Gift, , Gårdmand
  Else Kirstine Jensdatter, 35, Gift, , Hans kone
  Jens Christian Nielsen, 13, Ugift, , Deres børn
  Bodil Marie Nielsdatter, 12, Ugift, , Deres børn
  Jens Nielsen, 8, Ugift, , Deres børn
  Michel Nielsen, 4, Ugift, , Deres børn
  Niels Nielsen, 2, Ugift, , Deres børn
  Karen Sørensdatter, 67, Enke(mand), Aftægtskone, der af manden forsørges.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Bach, 36, Gift, , Gaardmand,
  Else Kirstine Jensdatter, 42, Gift, , Hans Kone,
  Jens Christian Nielsen, 19, Ugift, , Deres Barn,
  Jens Nielsen, 14, Ugift, , Deres Barn,
  Michel Nielsen, 10, Ugift, , Deres Barn,
  Niels Nielsen, 8, Ugift, , Deres Barn,
  Bodil Marie Nielsen, 18, Ugift, , Deres Barn,
  Mette Marie Nielsen, 4, Ugift, , Deres Barn,
  Karen Marie Nielsen, 1, Ugift, , Deres Barn,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Back, 51, Gift, , Gaardmand, , 1, Hvidberg, Thisted Amt
  Else Kirstine Jensdatter, 47, Gift, , Hans kone, , 1, Her i Sognet
  Bodil Marie Nielsdatter, 23, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Jens Nielsen, 20, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Michel Nielsen, 15, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Niels Nielsen, 14, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Mette Marie Nielsen, 9, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Karen Nielsen, 6, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Christen Nielsen, 3, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Christensen, 56, Gift, , Gaardmand, Husfader, Hvidb S Th Amt
  Else Kirstine Jensdatter, 52, Gift, , Hans Kone, Her i Sognet
  Jens, 25, Ugift, , Fraværende i Militærtjeneste, Her i Sognet
  Michel, 20, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet
  Mette Marie, 14, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet
  Karen, 11, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet
  Christen, 8, Ugift, , Deres Søn, Her i Sognet.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Nielsen, 33, Gift, Odby sogn, Thisted amt, Hsmd., hsfdr., fisker
  Nicoline Simonsen, 44, Gift, Hvidberg, Thisted amt, Hans kone
  Niels Christian Christensen, 65, Enkemand, Hvidberg, Thisted amt, Hsfders fader.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Nielsen, 43, Gift, Jordbruger, huuseier, Odbye sogn, Thisted amt, Huusfader, M
  Nicoline Simonsen, 53, Gift, , Hviberg sogn, Thisted amt, Huusmoder, K
  Niels Christian Christensen, 75, Enkemand, Aftægtstager, Hviberg sogn, Thisted amt, -, M
  Peder Kjelgaard Christensen, 11, Ugift, , Jeginøe, Thisted amt, Pleiesøn, M.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Nielsen, 53, Gift, Odby sogn, Thisted amt, Husejer, M
  Nicoline Simonsen, 63, Gift, Hvidbjerg sogn, Thisted amt, Hans hustru, K
  Peder Kjælgaard Christensen, 22, Ugift, Jegindø, Thisted amt, Plejesøn, M.

Michel Nielsen

M, f. 11 juli 1830
Senest redigeret=19 Sep 2019
     Michel Nielsen var skomager i Odby, Refs, Thisted. Han var også kendt som Michel Nielsen Bach. Han blev født 11 juli 1830 i Odby, Refs, Thisted. Han var søn af Niels Christian Bach og Else Kirstine Jensdatter. Michel Nielsen blev døbt 16 juli 1830 i Odby, Refs, Thisted.1 Michel blev gift 25 november 1859 i Sir, Hjerm, Ringkøbing, med Else Margrethe Poulsdatter, datter af Poul Sørensen og Ane Nielsdatter.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Odby, Refs, Thisted2
Folketælling1840Odby, Refs, Thisted3
Folketælling1845Odby, Refs, Thisted4
Folketælling1850Odby, Refs, Thisted5
Folketælling1855Odby, Refs, Thisted6
Bolig3 maj 1858Struer, Gimsing, Hjerm, Ringkøbing1
Folketælling1860Struer, Gimsing, Hjerm, Ringkøbing7
Folketælling1870Struer, Gimsing, Hjerm, Ringkøbing8
Folketælling1880Struer, Gimsing, Hjerm, Ringkøbing9
Far-Nat*Niels Christian Bach f. 26 Sep 1794, d. 11 Maj 1871
Mor-Nat*Else Kirstine Jensdatter f. 29 Nov 1798, d. 25 Feb 1855

Familie: Michel Nielsen og Else Margrethe Poulsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Bach, 40, Gift, , Gårdmand
  Else Kirstine Jensdatter, 35, Gift, , Hans kone
  Jens Christian Nielsen, 13, Ugift, , Deres børn
  Bodil Marie Nielsdatter, 12, Ugift, , Deres børn
  Jens Nielsen, 8, Ugift, , Deres børn
  Michel Nielsen, 4, Ugift, , Deres børn
  Niels Nielsen, 2, Ugift, , Deres børn
  Karen Sørensdatter, 67, Enke(mand), Aftægtskone, der af manden forsørges.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Bach, 36, Gift, , Gaardmand,
  Else Kirstine Jensdatter, 42, Gift, , Hans Kone,
  Jens Christian Nielsen, 19, Ugift, , Deres Barn,
  Jens Nielsen, 14, Ugift, , Deres Barn,
  Michel Nielsen, 10, Ugift, , Deres Barn,
  Niels Nielsen, 8, Ugift, , Deres Barn,
  Bodil Marie Nielsen, 18, Ugift, , Deres Barn,
  Mette Marie Nielsen, 4, Ugift, , Deres Barn,
  Karen Marie Nielsen, 1, Ugift, , Deres Barn,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Back, 51, Gift, , Gaardmand, , 1, Hvidberg, Thisted Amt
  Else Kirstine Jensdatter, 47, Gift, , Hans kone, , 1, Her i Sognet
  Bodil Marie Nielsdatter, 23, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Jens Nielsen, 20, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Michel Nielsen, 15, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Niels Nielsen, 14, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Mette Marie Nielsen, 9, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Karen Nielsen, 6, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Christen Nielsen, 3, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Christensen, 56, Gift, , Gaardmand, Husfader, Hvidb S Th Amt
  Else Kirstine Jensdatter, 52, Gift, , Hans Kone, Her i Sognet
  Jens, 25, Ugift, , Fraværende i Militærtjeneste, Her i Sognet
  Michel, 20, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet
  Mette Marie, 14, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet
  Karen, 11, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet
  Christen, 8, Ugift, , Deres Søn, Her i Sognet.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Pedersen Høi, 45, Gift, Helligsø Sogn, Thisted Amt, Huusmand, Dagleier, M
  Karen Pedersdatter, 61, Gift, Jegindøe Sogn, Thisted Amt, Hans Kone, Wæverske, K

  Michel Nielsen, 25, Ugift, Her i Sognet, Skomager, M.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mikkel N. Bak, 30, Gift, Odby, Thisted amt, Skomager
  Else Margret Poulsen, 25, Gift, Arnborg, Hans kone.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mikkel Nielsen Back, 39, Ugift, Wertshuusholder, Odby??, Thisted a., M
  Else Magrethe Back, 34, Ugift, , ??. . dberg??, Viborg, K
  Ane Kirstine Back, 8, Ugift, , Struer, K
  Else Maria Back, 6, Ugift, , Struer, K.
 9. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mikkel Nielsen Bak, 49, Gift, Odby sogn, Thisted amt, Husfader, vertshusholder, M
  Else Margrethe Bak, 44, Gift, Odbjerg sogn, Sn. . .??, Viborg amt, Hans hustru, K
  Niels Jensen Nicolai Nielsen, 9, Ugift, Her i sognet, Deres børn, M
  Pouline Nielsen, 8, Ugift, Her i sognet, Deres børn, K.

Niels Nielsen

M, f. 26 juni 1832
Senest redigeret=28 Sep 2019
     Niels Nielsen blev født 26 juni 1832 i Odby, Refs, Thisted. Han var søn af Niels Christian Bach og Else Kirstine Jensdatter. Niels Nielsen blev døbt 1 juli 1832 i Odby, Refs, Thisted. Han blev konfirmeret 11 april 1847 i Søndbjerg, Refs, Thisted.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Odby, Refs, Thisted2
Folketælling1840Odby, Refs, Thisted3
Folketælling1845Odby, Refs, Thisted4
Far-Nat*Niels Christian Bach f. 26 Sep 1794, d. 11 Maj 1871
Mor-Nat*Else Kirstine Jensdatter f. 29 Nov 1798, d. 25 Feb 1855

Kildehenvisninger

 1. [S339] Bjarne Poulsen, "Bjarne Poulsen," e-mail.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Bach, 40, Gift, , Gårdmand
  Else Kirstine Jensdatter, 35, Gift, , Hans kone
  Jens Christian Nielsen, 13, Ugift, , Deres børn
  Bodil Marie Nielsdatter, 12, Ugift, , Deres børn
  Jens Nielsen, 8, Ugift, , Deres børn
  Michel Nielsen, 4, Ugift, , Deres børn
  Niels Nielsen, 2, Ugift, , Deres børn
  Karen Sørensdatter, 67, Enke(mand), Aftægtskone, der af manden forsørges.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Bach, 36, Gift, , Gaardmand,
  Else Kirstine Jensdatter, 42, Gift, , Hans Kone,
  Jens Christian Nielsen, 19, Ugift, , Deres Barn,
  Jens Nielsen, 14, Ugift, , Deres Barn,
  Michel Nielsen, 10, Ugift, , Deres Barn,
  Niels Nielsen, 8, Ugift, , Deres Barn,
  Bodil Marie Nielsen, 18, Ugift, , Deres Barn,
  Mette Marie Nielsen, 4, Ugift, , Deres Barn,
  Karen Marie Nielsen, 1, Ugift, , Deres Barn,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Back, 51, Gift, , Gaardmand, , 1, Hvidberg, Thisted Amt
  Else Kirstine Jensdatter, 47, Gift, , Hans kone, , 1, Her i Sognet
  Bodil Marie Nielsdatter, 23, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Jens Nielsen, 20, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Michel Nielsen, 15, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Niels Nielsen, 14, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Mette Marie Nielsen, 9, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Karen Nielsen, 6, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Christen Nielsen, 3, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet.

Mette Marie Nielsen

K, f. 8 juli 1836
Senest redigeret=22 Jan 2009
     Mette Marie Nielsen blev født 8 juli 1836 i Odby, Refs, Thisted. Hun var datter af Niels Christian Bach og Else Kirstine Jensdatter. Mette Marie Nielsen blev konfirmeret 27 april 1851 i Søndbjerg, Refs, Thisted.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1840Odby, Refs, Thisted2
Folketælling1845Odby, Refs, Thisted3
Folketælling1850Odby, Refs, Thisted4
Folketælling1855Aunsberg, Humlum, Skodborg, Ringkøbing5
Far-Nat*Niels Christian Bach f. 26 Sep 1794, d. 11 Maj 1871
Mor-Nat*Else Kirstine Jensdatter f. 29 Nov 1798, d. 25 Feb 1855

Kildehenvisninger

 1. [S339] Bjarne Poulsen, "Bjarne Poulsen," e-mail.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Bach, 36, Gift, , Gaardmand,
  Else Kirstine Jensdatter, 42, Gift, , Hans Kone,
  Jens Christian Nielsen, 19, Ugift, , Deres Barn,
  Jens Nielsen, 14, Ugift, , Deres Barn,
  Michel Nielsen, 10, Ugift, , Deres Barn,
  Niels Nielsen, 8, Ugift, , Deres Barn,
  Bodil Marie Nielsen, 18, Ugift, , Deres Barn,
  Mette Marie Nielsen, 4, Ugift, , Deres Barn,
  Karen Marie Nielsen, 1, Ugift, , Deres Barn,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Back, 51, Gift, , Gaardmand, , 1, Hvidberg, Thisted Amt
  Else Kirstine Jensdatter, 47, Gift, , Hans kone, , 1, Her i Sognet
  Bodil Marie Nielsdatter, 23, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Jens Nielsen, 20, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Michel Nielsen, 15, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Niels Nielsen, 14, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Mette Marie Nielsen, 9, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Karen Nielsen, 6, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Christen Nielsen, 3, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Christensen, 56, Gift, , Gaardmand, Husfader, Hvidb S Th Amt
  Else Kirstine Jensdatter, 52, Gift, , Hans Kone, Her i Sognet
  Jens, 25, Ugift, , Fraværende i Militærtjeneste, Her i Sognet
  Michel, 20, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet
  Mette Marie, 14, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet
  Karen, 11, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet
  Christen, 8, Ugift, , Deres Søn, Her i Sognet.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Christensen, 60, Gift, Hvidberg, Thisted amt, Huusmand, huusfader
  Else Kirstine Jensdatter, 58, Gift, Odby, Thisted amt, Hans kone
  Mette Marie Nielsen, 19, Ugift, Odby, Thisted amt, Deres børn
  Maren Marie Nielsen, 16, Ugift, Odby, Thisted amt, Deres børn
  Christen Nielsen, 13, Ugift, Odby, Thisted amt, Deres børn.

Karen Marie Nielsen

K, f. 1 april 1839
Senest redigeret=22 Jan 2009
     Karen Marie Nielsen blev født 1 april 1839 i Odby, Refs, Thisted. Hun var datter af Niels Christian Bach og Else Kirstine Jensdatter. Karen Marie Nielsen blev konfirmeret 3 april 1853 i Humlum, Skodborg, Ringkøbing.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1840Odby, Refs, Thisted2
Folketælling1845Odby, Refs, Thisted3
Folketælling1850Odby, Refs, Thisted4
Folketælling1855Aunsberg, Humlum, Skodborg, Ringkøbing5
Far-Nat*Niels Christian Bach f. 26 Sep 1794, d. 11 Maj 1871
Mor-Nat*Else Kirstine Jensdatter f. 29 Nov 1798, d. 25 Feb 1855

Kildehenvisninger

 1. [S339] Bjarne Poulsen, "Bjarne Poulsen," e-mail.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Bach, 36, Gift, , Gaardmand,
  Else Kirstine Jensdatter, 42, Gift, , Hans Kone,
  Jens Christian Nielsen, 19, Ugift, , Deres Barn,
  Jens Nielsen, 14, Ugift, , Deres Barn,
  Michel Nielsen, 10, Ugift, , Deres Barn,
  Niels Nielsen, 8, Ugift, , Deres Barn,
  Bodil Marie Nielsen, 18, Ugift, , Deres Barn,
  Mette Marie Nielsen, 4, Ugift, , Deres Barn,
  Karen Marie Nielsen, 1, Ugift, , Deres Barn,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Back, 51, Gift, , Gaardmand, , 1, Hvidberg, Thisted Amt
  Else Kirstine Jensdatter, 47, Gift, , Hans kone, , 1, Her i Sognet
  Bodil Marie Nielsdatter, 23, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Jens Nielsen, 20, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Michel Nielsen, 15, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Niels Nielsen, 14, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Mette Marie Nielsen, 9, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Karen Nielsen, 6, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Christen Nielsen, 3, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Christensen, 56, Gift, , Gaardmand, Husfader, Hvidb S Th Amt
  Else Kirstine Jensdatter, 52, Gift, , Hans Kone, Her i Sognet
  Jens, 25, Ugift, , Fraværende i Militærtjeneste, Her i Sognet
  Michel, 20, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet
  Mette Marie, 14, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet
  Karen, 11, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet
  Christen, 8, Ugift, , Deres Søn, Her i Sognet.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Christensen, 60, Gift, Hvidberg, Thisted amt, Huusmand, huusfader
  Else Kirstine Jensdatter, 58, Gift, Odby, Thisted amt, Hans kone
  Mette Marie Nielsen, 19, Ugift, Odby, Thisted amt, Deres børn
  Maren Marie Nielsen, 16, Ugift, Odby, Thisted amt, Deres børn
  Christen Nielsen, 13, Ugift, Odby, Thisted amt, Deres børn.

Christen Nielsen

M, f. 1842
Senest redigeret=22 Jan 2009
     Christen Nielsen blev født i 1842 i Odby, Refs, Thisted. Han var søn af Niels Christian Bach og Else Kirstine Jensdatter. Christen Nielsen blev konfirmeret 30 marts 1856 i Resen, Skodborg, Ringkøbing.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1845Odby, Refs, Thisted2
Folketælling1850Odby, Refs, Thisted3
Folketælling1855Aunsberg, Humlum, Skodborg, Ringkøbing4
Far-Nat*Niels Christian Bach f. 26 Sep 1794, d. 11 Maj 1871
Mor-Nat*Else Kirstine Jensdatter f. 29 Nov 1798, d. 25 Feb 1855

Kildehenvisninger

 1. [S339] Bjarne Poulsen, "Bjarne Poulsen," e-mail.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Back, 51, Gift, , Gaardmand, , 1, Hvidberg, Thisted Amt
  Else Kirstine Jensdatter, 47, Gift, , Hans kone, , 1, Her i Sognet
  Bodil Marie Nielsdatter, 23, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Jens Nielsen, 20, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Michel Nielsen, 15, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Niels Nielsen, 14, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Mette Marie Nielsen, 9, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Karen Nielsen, 6, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet
  Christen Nielsen, 3, Ugift, , Deres barn, , 1, Her i Sognet.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Christensen, 56, Gift, , Gaardmand, Husfader, Hvidb S Th Amt
  Else Kirstine Jensdatter, 52, Gift, , Hans Kone, Her i Sognet
  Jens, 25, Ugift, , Fraværende i Militærtjeneste, Her i Sognet
  Michel, 20, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet
  Mette Marie, 14, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet
  Karen, 11, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet
  Christen, 8, Ugift, , Deres Søn, Her i Sognet.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Christensen, 60, Gift, Hvidberg, Thisted amt, Huusmand, huusfader
  Else Kirstine Jensdatter, 58, Gift, Odby, Thisted amt, Hans kone
  Mette Marie Nielsen, 19, Ugift, Odby, Thisted amt, Deres børn
  Maren Marie Nielsen, 16, Ugift, Odby, Thisted amt, Deres børn
  Christen Nielsen, 13, Ugift, Odby, Thisted amt, Deres børn.

Anna Pedersdatter Kofoed

K, f. cirka 1598
Senest redigeret=16 Feb 2009
     Anna blev gift med Jens Spager. Anna Pedersdatter Kofoed blev født cirka 1598 i 23. Sg. Kofoedgård, Østermarie, Øster, Bornholm.1 Hun var datter af Peder Poulsen Kofoed og Inger Pedersdatter.
Far-Nat*Peder Poulsen Kofoed f. 1548, d. 1616
Mor-Nat*Inger Pedersdatter f. 1554, d. e 1600

Familie: Anna Pedersdatter Kofoed og Jens Spager

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.

Josephine Frederikke Mathiesen

K, f. 24 marts 1808, d. 5 marts 1877
Senest redigeret=31 Jul 2020
     Josephine Frederikke Mathiesen blev født 24 marts 1808 i Tønder. Hun var datter af Hans Mathiesen og Catharina Dorothea Heyn. Josephine Frederikke Mathiesen blev døbt 27 marts 1808 i Tønder.1 Josephine blev gift 2 december 1831 i Vor Frue Kirke, Adelgade 19, Kalundborg, med Ludvig Mylius Erichsen, søn af Frederich Erichsen og Anna Margrethe Hennings.1 Josephine Frederikke Mathiesen døde 5 marts 1877 i Hindegade 9, København, i en alder af 68 år. Hendes ejendele blev skiftet 9 marts 1877.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Skibbrogade 209, Kalundborg3
Folketælling1840Strandgade 49, København4
Folketælling1845Prinsensgade, København5
Folketælling1850Dronningensgade 77, Christianshavn, København6
Folketælling1855Hindegade 9, København7
Far-Nat*Hans Mathiesen f. c 1769
Mor-Nat*Catharina Dorothea Heyn f. 16 Jan 1773

Børn af Josephine Frederikke Mathiesen og Ludvig Mylius Erichsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Hindegade 9 efter politibetjent Ludvig Emilius Erichsens enke Josefine Frederikke født Mathiesen som den 5. d. m. er død.
  Politibetjent Erichsen af Ringkøbing
  Hans broder Theodor Erichsen i Roskilde

  Københavns byret, 1/453 1D.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ludvig Mylius Erichsen, 24, Gift, Barbeer, M
  Josephine Frederikke Mathiesen, 24, Gift, hans Kone, K
  Ane Sophie Dorris, 1, Ugift, Deres Datter, K.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ludevig Emilius Erichsen, 31 , Gift, , Politibetjent,
  Josephine Friderike Mathisen, 31 , Gift, , hans Kone,
  Anne Sophie Doris Erichsen, 7 , Ugift, , deres Børn,
  Theodor Lauritz Erichsen, 5 , Ugift, , deres Børn.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ludivi Milius Eriksen, 37, Gift, Pulithibetjent, København, M
  Josephine Frederike Mathisen, 37, Gift, Hans kone, Tønder i Holsten, K
  Ane Sophie Dores Eriksen, 12, -, Deres børn, Callunborge, K
  Laurets Eriksen, 10, -, Deres børn, Callunborge, M
  Ema Lovise Frederike Eriksen, 6, -, Deres børn, København, K
  Peter Hendrik Eriksen, 3, -, Deres børn, København, M

  Henriette Lovise Boch, 17, -, Tjenestepige, København, K.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Josephine Eriksen, 43, K, Enke, , huusmoder med pension, Thønder
  Sophia Do., 17, K, Ugift, , hendes börn, Callundborg
  Emme Do., 10, K, Ugift, , hendes börn, Kbh.
  Peter Do., 8, M, Ugift, , hendes börn, Kbh.
  Julie Do., 4, K, Ugift, , hendes börn, Kbh.

  På 1. sal i samme hus boede på samme tidspunkt Johanne Kirstine Wøldike.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederikke Mathiesen, 47, K, Enke, Enke efter Politibetjent Eriksen, Tönder.
  Theodor Laridz Eriksen, 20, M, Ugift, Hendes søn, Kallundborg
  Emma Lovise Eriksen, 15, K, Ugift, Hendes börn, Kjøbenhavn
  Peter Hendrik Eriksen, 13, M, Ugift, Hendes börn, Kjøbenhavn
  Julie Taresie Eriksen, 8, K, Ugift, Hendes börn, Kjøbenhavn.

Mads Christensen Tomsgaard

M, f. 3 november 1796
Senest redigeret=15 Sep 2019
     Mads Christensen Tomsgaard var gårdmand i Styvel, Hvidbjerg, Refs, Thisted. Han blev født 3 november 1796 i Hvidbjerg, Refs, Thisted.1 Han var søn af Christen Nielsen Huurup og Bodil Maria Christensdatter. Mads blev gift før 1825 med Maren Jensdatter.
Far-Nat*Christen Nielsen Huurup f. 1763, d. 2 Nov 1828
Mor-Nat*Bodil Maria Christensdatter f. 19 Mar 1766, d. 3 Nov 1854

Familie: Mads Christensen Tomsgaard og Maren Jensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S339] Bjarne Poulsen, "Bjarne Poulsen," e-mail.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Nielsen, M, Huusbonde, 38, Gift, Huusmand med jord
  Bodil Maria Christensdatter, K, hans kone, 35, Gift,
  Niels Christian Christensen, M, deres søn, 7, Ugift,
  Mads Christensen, M, deres søn, 5, Ugift,
  Peder Christensen, M, deres søn, 3, Ugift,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mads Christensen Tomsgaard, 38, Gift, Gårdmand
  Maren Jensdatter, 40, Gift, Hans kone
  Christen Madsen, 9, Ugift, Deres børn
  Jens Madsen, 7, Ugift, Deres børn
  Jens Madsen, 1, Ugift, Deres børn
  Peder Christensen, 35, Ugift, Tjenestekarl
  Bodil Marie Madsdatter, 69, Enke(mand), Aftægtskone
  Maren Christensdatter, 29, Ugift, Hendes datter.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mads Fomsgaard, 44, Gift, Gaardmand, M
  Maren Jensdatter, 46, Gift, Hans Kone, K
  Christen Madsen, 15, Ugift, Deres Barn, M
  Jens Madsen, 13, Ugift, Deres Barn, M
  Ane Madsdatter, 11, Ugift, Deres Barn, K
  Jesper Christian Madsen, 2, Ugift, Deres Barn, M

  Bodil Marie Christensdatter, 74, Enke, Huusfaders Moder, Aftægtskone, K
  Maren Christensdatter, 33, Ugift, Hendes Datter, K.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mads Christensen Huurup, 49, Gift, Gaardmand, , 2, Heri sognet
  Maren Jensdatter, 51, Gift, Hans kone, , 2, Søndberg sogn Thisted amt
  Christen Madsen, 20, Ugift, Deres barn, , 2, Heri sognet
  Ane Madsdatter, 16, Ugift, Deres barn, , 2, Heri sognet
  Jeppe Christian Madsen, 7, Ugift, Deres barn, , 2, Heri sognet
  Bodil Marie Christensdatter, 80, Enke, Huusfaders moder, ,
  Maren Christensdatter, 39, Ugift, Hendes datter, ,.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mads Christensen Huurup, 54, Gift, Gaardmand, Huusfader, Her i Sognet, M
  Maren Jensdatter, 51, Gift, Hans Kone, Søndberg, Th A, K
  Christen Madsen, 25, Ugift, Deres Barn, Her i Sognet, M
  Ane Madsen, 21, Ugift, Deres Barn, Her i Sognet, K
  Jens Madsen, 23, Ugift, Deres Barn, Fraværende i Krigstjeneste, Her i Sognet, M
  Jesper Christen Madsen, 12, Ugift, Deres Barn, Her i Sognet, M
  Bodil Marie Christensdatter, 85, Enke, Huusfaders Moder, Aftægtskone, Tørring, Ringk A, K
  Maren Christensdatter, 44, Ugift, Hendes Datter, Almisselem, Her i Sognet, K.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mads Christensen Huurup, 59, Gift, , Her i Sognet, , , Gaardmd, Huusfader, M
  Maren Jensdatter, 61, Gift, , Søndberg, Thist Amt, , , Hans Kone, K
  Chr Madsen, 30, Ugift, , Her i Sognet, , , Deres Barn, Tømmerkarl, M
  Ane Madsen, 26, Ugift, , Her i Sognet, , , Deres Barn, K
  Jens Madsen, 28, Ugift, , Her i Sognet, , , Deres Barn, M
  Maren Christensdatter, 49, Ugift, , Her i Sognet, , , Huusfaders Søster, Almisselem, K.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mads Christensen Fomsgaard, 64, Gift, , Her i Sognet, , , Gaardmand, Huusfader, M
  Karen Jensen, 66, Gift, , Sønbjerg, Thisted Amt, , , Hans Kone, K
  Christen Madsen, 35, Ugift, , Her i Sognet, , , Deres Barn, M
  Jens Madsen, 33, Gift, , Her i Sognet, , , Deres Barn, M
  Ane Cathrine Jensen, 22, Gift, , Her i Sognet, , , Sønnekone, K
  Jesper Christian Madsen, 22, Ugift, , Her i Sognet, , , Deres Barn [Mads Christensen Fomsgaard & Maren Jensen], M.
 9. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Madsen Fomsgaard, 52, Gift, , Sammesteds, , , Huus Fader, M
  Ane Katrine Jensen, 41, Gift, , Sammesteds, , , Husmoder, K
  Mads Fomsgaard Madsen, 17, Ugift, , Sammesteds, , , Søn, M
  Jens Larsen Madsen, 14, Ugift, , Sammesteds, , , Søn, M
  Lars Jensen Madsen, 12, Ugift, , Sammesteds, , , Søn, M
  Inger Marie Madsen, 3, Ugift, , Sammesteds, , , Barn, K
  Christen Madsen Fomsgaard, under 1 Aar, Ugift, , Sammesteds, , , Barn, M
  Mads Christensen Fomsgaard, 83, Enke, , Sammesteds, , , Aftægtsmand, M
  Maren Fomsgaard Jensen, 17, Ugift, , Sammesteds, , , Pleiedatter, K.

Peder Christensen

M, f. 7 januar 1799
Senest redigeret=15 Sep 2019
     Peder Christensen blev født 7 januar 1799 i Styvel, Hvidbjerg, Refs, Thisted.1 Han var søn af Christen Nielsen Huurup og Bodil Maria Christensdatter.

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Styvel, Hvidbjerg, Refs, Thisted2
Far-Nat*Christen Nielsen Huurup f. 1763, d. 2 Nov 1828
Mor-Nat*Bodil Maria Christensdatter f. 19 Mar 1766, d. 3 Nov 1854

Kildehenvisninger

 1. [S339] Bjarne Poulsen, "Bjarne Poulsen," e-mail.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Nielsen, M, Huusbonde, 38, Gift, Huusmand med jord
  Bodil Maria Christensdatter, K, hans kone, 35, Gift,
  Niels Christian Christensen, M, deres søn, 7, Ugift,
  Mads Christensen, M, deres søn, 5, Ugift,
  Peder Christensen, M, deres søn, 3, Ugift,.

Anna Marie Larsdatter

K, f. 10 maj 1717, d. april 1755
Senest redigeret=6 Mar 2009
     Anna Marie Larsdatter blev døbt 10 maj 1717 i Rutsker, Nørre, Bornholm. Hun blev født 10 maj 1717 i 02. Sg. Tornegård, Rutsker, Nørre, Bornholm. Hun var datter af Lars Thorsen og Anne Maria Andersdatter. Anna blev gift i 1746 i Klemensker, Nørre, Bornholm, med Peder Hansen. Anna Marie Larsdatter blev nævnt i skiftet efter Peder Hansen 9 oktober 1752.1 Anna blev gift 19 december 1753 i Klemensker, Nørre, Bornholm, med Hans Hansen Piil, søn af Hans Hansen Piil og Anne Madsdatter Kofoed. Anna Marie Larsdatter døde april 1755 i 67. Sg. Sigård, Klemensker, Nørre, Bornholm, i en alder af 37 år. Hendes ejendele blev skiftet 8 april 1755.2
Far-Nat*Lars Thorsen f. 1669, d. c 1723
Mor-Nat*Anne Maria Andersdatter

Familie: Anna Marie Larsdatter og Peder Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Peder Hansen, 67. Sg. Klemensker.
  Anne Larsdatter. Laugv: Bror, Hans Larsen, 38. Sg. Rutsker.
  1 søn.
  A: Hans Pedersen, f. 1749. Værge: Søstermand, Lars Hansen, 48. Sg. Klemensker. 9. okt. 1752.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anne Marie Larsdatter, 67. Sg. Klemensker.
  Hans Hansen Pihl.
  1 søn.
  A: Hans Pedersen, f. 1748. Værge: Fastermand, Lars Hansen, 48. Sg. Klemensker.

Mette Kirstine Pedersdatter

K, f. 1766
Senest redigeret=30 Mar 2009
     Mette Kirstine Pedersdatter blev født i 1766. Hun var datter af Peder Jensen og Martha Kirstine Espersdatter. Mette Kirstine Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Martha Kirstine Espersdatter 28 juni 1770.1 Mette blev gift 8 juli 1801 i Rø, Nørre, Bornholm, med Wefst Peder Marcussen, søn af Marcus Marcussen og Ellen Kirstine Nielsdatter.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Rø, Nørre, Bornholm3
Folketælling180124. Sg. Stenbygård, Rø, Nørre, Bornholm4
Far-Nat*Peder Jensen f. 1738
Mor-Nat*Martha Kirstine Espersdatter

Familie: Mette Kirstine Pedersdatter og Wefst Peder Marcussen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Martha Espersdatter, 7. Vg. Rø.
  Peder Jensen.
  1 søn, 1 dat.
  A: Jens Pedersen, døde i forgårs af børnekopper.
  B: Mette Kirstine Pedersdatter, f. 1767. Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Jens Espersen, 11. Sg. Østerlars.
 2. [S101] Bornholmske Kirkebøger, online http://www.kirkebog.dk/
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Ruman Schov, 49, Gift, Bonde og gårdbeboer, Husbonde, M, 3
  Mette Kirstine Pedersdatter, 21, Gift, , Madmoder, K, 1
  Anders Hansen Schov, 22, Ugift, , Barn af 1.ægteskab, M,
  Christian Schov, 19, Ugift, , Barn af 2.ægteskab, M,
  Hans Jørgen Schov, 15, Ugift, , Barn af 2.ægteskab, M,
  Diderik Schov, 10, Ugift, , Barn af 2.ægteskab, M,
  Karen Schov, 16, Ugift, , Barn af 2.ægteskab, K,
  Kirsten Schov, 14, Ugift, , Barn af 2.ægteskab, K,
  Marta Maria Schov, 2, Ugift, , Barn af 3.ægteskab, K,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Wewst Peter Marchussen, M, Husbonde, 32, ugift, Bonde,
  Mette Pedersdatter, K, Husholderske, 34, enke, 1,
  Marthe Hansdatter, K, Hendes børn, 16, ugift, , F:Hans -/Mette Pedersdatter
  Anna Hansdatter, K, Hendes børn, 11, ugift, , F:Hans -/Mette Pedersdatter
  Ellen Hansdatter, K, Hendes børn, 9, ugift, , F:Hans -/Mette Pedersdatter.

Hans Larsen

M, f. 2 juli 1701, d. 1756
Senest redigeret=6 Mar 2009
     Hans Larsen blev døbt 2 juli 1701 i Rutsker, Nørre, Bornholm. Han var søn af Lars Thorsen og Anne Maria Andersdatter. Hans blev gift 14 juni 1733 i Rutsker, Nørre, Bornholm, med Dorthea Hansdatter.1 Hans Larsen blev nævnt i skiftet efter Peder Hansen 9 oktober 1752.2 Hans Larsen døde i 1756 i 38. Sg. Julegård, Rutsker, Nørre, Bornholm. Hans ejendele blev skiftet 1 marts 1756.3 Han blev bisat fra Rutsker, Nørre, Bornholm, 4 marts 1756.1

Folketællinger og boliger

Bolig173738. Sg. Julegård, Rutsker, Nørre, Bornholm4
Far-Nat*Lars Thorsen f. 1669, d. c 1723
Mor-Nat*Anne Maria Andersdatter

Familie: Hans Larsen og Dorthea Hansdatter

Kildehenvisninger

 1. [S101] Bornholmske Kirkebøger, online http://www.kirkebog.dk/
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Peder Hansen, 67. Sg. Klemensker.
  Anne Larsdatter. Laugv: Bror, Hans Larsen, 38. Sg. Rutsker.
  1 søn.
  A: Hans Pedersen, f. 1749. Værge: Søstermand, Lars Hansen, 48. Sg. Klemensker. 9. okt. 1752.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Larsen, 38. Sg. Rutsker.
  Dorthea Hansdatter. Laugv: Poul Eskildsen, byfoged, Hasle.
  2 brødre, 4 søstre.
  A: Anders Larsen, 4. Sg. Rutsker.
  B: Peder Larsen, Hallegård, Østerlars.
  C: Margrethe Larsdatter, gm. Anders Hansen, Ingemanngård, Rutsker.
  D: Anne Catrine Larsdatter, gm. Jens Mogensen Møller, Dynegård mølle, Rutsker.
  E: Karen Larsdatter, f. 1715. Værge: Bror, Anders Larsen.
  F: Anne Maren Larsdatter, død. 1 søn.
  1: Hans Pedersen, f. 1749. Værge: Søsk.barn, Mikkel Jensen, 2. Sg. Rutsker.
 4. [S40] Kristian Kure, Kures Gårdfortegnelser.

Margrethe Larsdatter

K, f. 3 marts 1697, d. 30 oktober 1761
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Margrethe Larsdatter blev født 3 marts 1697 i Rutsker, Nørre, Bornholm. Hun var datter af Lars Thorsen og Anne Maria Andersdatter. Margrethe blev gift 15 marts 1720 i Rutsker, Nørre, Bornholm, med Anders Hansen, søn af Hans Svendsen og Margrethe Thorsdatter.1 Margrethe Larsdatter blev nævnt i skiftet efter Hans Larsen 1 marts 1756.2 Margrethe Larsdatter døde 30 oktober 1761 i en alder af 64 år.
Far-Nat*Lars Thorsen f. 1669, d. c 1723
Mor-Nat*Anne Maria Andersdatter

Familie: Margrethe Larsdatter og Anders Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S101] Bornholmske Kirkebøger, online http://www.kirkebog.dk/
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Larsen, 38. Sg. Rutsker.
  Dorthea Hansdatter. Laugv: Poul Eskildsen, byfoged, Hasle.
  2 brødre, 4 søstre.
  A: Anders Larsen, 4. Sg. Rutsker.
  B: Peder Larsen, Hallegård, Østerlars.
  C: Margrethe Larsdatter, gm. Anders Hansen, Ingemanngård, Rutsker.
  D: Anne Catrine Larsdatter, gm. Jens Mogensen Møller, Dynegård mølle, Rutsker.
  E: Karen Larsdatter, f. 1715. Værge: Bror, Anders Larsen.
  F: Anne Maren Larsdatter, død. 1 søn.
  1: Hans Pedersen, f. 1749. Værge: Søsk.barn, Mikkel Jensen, 2. Sg. Rutsker.