Urban Bruun Aaskov1,2,3

M
Senest redigeret=6 Mar 2016
     Urban Bruun Aaskov var søn af Hieronymus Larsen Aaskov og Anne Marie Urbansdatter Bruun.
Far-Nat*Hieronymus Larsen Aaskov
Mor-Nat*Anne Marie Urbansdatter Bruun

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).
 2. [S64] Svend Dahl og Povl Engelstoft, Dansk Biografisk Leksikon, Aaskow, Urban Bruun, 1742—1806, Læge. F. 28. April 1742 i Brønshøj, d. 31. Maj 1806 paa Prinsens Palæ i Kbh., begr. i Asminderød. Forældre: Sognepræst Hieronymus Larsen A. (1709 —44) og Anne Marie Bruun (1721—56, gift 2° 1746 med Sognepræst Hans Mossin Rasmussen Lange, 1711—54). Sønnesøns Søn af J. L. Aaskov (s. d.). Gift 2. Marts 1774 i Kbh. (Holmens) med Anne Marie Kali, døbt 31. Marts 1742 i Kbh. (Frue), d. 30. Sept. 1801 i Fredensborg, D. af Professor, Konferensraad J. C. K. (s. d.) og Hustru.

  A. blev Student 1758 fra Herlufsholm. Han undersøgte 1763 sammen med Jens Bang den i Kbh.s Amt grasserende, for Landbruget alvorlige Kvægsyge og udgav herom »En Afhandling om Qyægsygen« (1765). 1766 tog han Lægeeksamen og blev 1770 — som den første Læge (Ikke-Kirurg), der fik Ansættelse i Søværnet — udsendt for at undersøge de katastrofale smitsomme Sygdomme, der hærgede den til Algier afsendte Eskadre, og som han beskrev i sin Doktordisputats 1774. Han blev 1770 Admiralitetsmedicus, 1776 Livmedicus hos Dronning Juliane Marie, s. A. Medlem af Landhusholdningsselskabet og tillige af en Kommission til Ophjælpning af Kirurgien, 1779 Medlem af Direktionen for Kvæst-huset og kort efter af Direktionen for Frederiks Hospital, 1801 Medlem af Vaccinationskommissionen, 1803 af Sundhedskollegiet og Æresmedlem af Det kgl. medicinske Selskab. A. har gjort sig fortjent af Fødselshjælpens Fremme i Danmark ved tillige med sin Kollega Guldbrand at formaa Dronning Juliane Marie til 1785 at skænke den ved Siden af Frederiks Hospital liggende Gaard til Indretning af en selvstændig Fødselsstiftelse. 1804 afstod han sin betydelige lægevidenskabelige Bogsamling til Det kgl. Bibliotek mod en aarlig Pension. Foruden den omtalte Disputats, som har haft Betydning for sin Tid, har han udgivet talrige Afhandlinger af medicinsk Indhold. — Etatsraadsrang 1782. Virkelig Etatsraad 1802.

  Benedicte Arnesen-Kali : Livserindringer, 1889, S. 300—08. E. Ehlers i Tidsskr. f. Søv., LXXXII, 1911, S. 549—59.

  V. Meisen (Jul. Petersen).
 3. [S341] Lexicon, Jens Worm.

Nicolai Knudsen Heniochus1,2

M
Senest redigeret=4 Jun 2009
     Nicolai Knudsen Heniochus var søn af Knud Nielsen.
Far-Nat*Knud Nielsen

Barn af Nicolai Knudsen Heniochus

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.
 2. [S72] Paul Nedergaard, Dansk præste- og sognehistorie 1849-1949.

Sidse Hansdatter

K
Senest redigeret=25 Jan 2020

Børn af Sidse Hansdatter og Ole Nielsen

Ingeborg Jeremiasdatter Wulff1,2

K
Senest redigeret=15 Jan 2010
     Ingeborg Jeremiasdatter Wulff var datter af Jeremias Hansen Wulff og Kirsten Sørensdatter Seerup.
Far-Nat*Jeremias Hansen Wulff
Mor-Nat*Kirsten Sørensdatter Seerup

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.
 2. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).

Sigga Johannesdatter

K
Senest redigeret=27 Nov 2010

Barn af Sigga Johannesdatter og Michel Michelsen

Michel Michelsen

M
Senest redigeret=27 Nov 2010

Barn af Michel Michelsen og Sigga Johannesdatter

Niels Olufsen Bild

M
Senest redigeret=17 Nov 2010
     Niels Olufsen Bild var søn af Oluf Haraldsen Litle og Cecilie Strangesdatter Ulfeldt.
Far-Nat*Oluf Haraldsen Litle
Mor-Nat*Cecilie Strangesdatter Ulfeldt

Barn af Niels Olufsen Bild og Nielsdatter Rani

Alfred Bent Christensen1

M
Senest redigeret=16 Okt 2019
     Alfred Bent Christensen var søn af Lars Christian Christensen og Else Marie Kirstine Wøldike.
Far-Nat*Lars Christian Christensen
Mor-Nat*Else Marie Kirstine Wøldike

Barn af Alfred Bent Christensen og Sonja Randi Hedegård Petersen

Børn af Alfred Bent Christensen og Karen Larsen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Alfred Bent Christensen blev født den 17 november 1932 på Rigshospitalet og døbt i Fredriks kirken (Marmorkirken) den 29 januar 1933 af pastor Øgind Jeppesen.
  forældrene er Lagerarbejder Lars Chr. Christensen og Else Marie Kirstine f. Wøldike, som bor Klerkegade 3. 1h Kbh. Faddere ved dåben frk. Gudrun Wøldike, Birkerød og Elly Blomgren, Kbh. Han har altid haft kaldenavnet Bent.
  Bent blev konfirmeret den 13 oktober 1946 i Taarbæk kirke, på dette tidspunkt var faderen Banearbejder.

Joen Nielsen Bild

M
Senest redigeret=8 Sep 2007
     Joen Nielsen Bild var søn af Niels Olufsen Bild og Nielsdatter Rani.
Far-Nat*Niels Olufsen Bild
Mor-Nat*Nielsdatter Rani

Barn af Joen Nielsen Bild

Thøger Poulsen

M
Senest redigeret=4 Dec 2010

Barn af Thøger Poulsen og Maren Knudsen

Cecilie Uf

K
Senest redigeret=22 Mar 2009
     Cecilie Uf var datter af Johannes Lawesen Uf.
Far-Nat*Johannes Lawesen Uf

Familie: Cecilie Uf og Tue Pedersen Rani

Catharina Truelsdatter

K
Senest redigeret=2 Jul 2009
     Catharina Truelsdatter var datter af Trogels Nigelsen.
Far-Nat*Trogels Nigelsen

Familie: Catharina Truelsdatter og Matthias Hack

Jens Sørensen

M
Senest redigeret=10 Dec 2016
     Jens Sørensen var søn af Søren Jensen og Lise Olsdatter.
Far-Nat*Søren Jensen
Mor-Nat*Lise Olsdatter

Hans Jacobsen Buch1,2

M
Senest redigeret=7 Maj 2014
     Hans Jacobsen Buch var søn af Jacob Jensen Buch og Kirsten Truelsdatter Nissen.
Far-Nat*Jacob Jensen Buch
Mor-Nat*Kirsten Truelsdatter Nissen

Kildehenvisninger

 1. [S73] Inger Marie Toft, 2005.
 2. [S26] Otto Fr. Arends, Gejstligheden i Slesvig og Holsten.

Hans Jørgensen1

M
Senest redigeret=4 Dec 2016
     Hans Jørgensen var søn af Christian Jørgensen og Caroline Sørensen.
Far-Nat*Christian Jørgensen
Mor-Nat*Caroline Sørensen

Familie: Hans Jørgensen og (?) Lonergan

Kildehenvisninger

 1. [S392] Deborah Jorgensen.

Peter Marcussen Wøldike

M
Senest redigeret=25 Sep 2019
     Peter Marcussen Wøldike var søn af Marcus Pedersen Wøldike og Ingeborg Jeremiasdatter Wulff.
Far-Nat*Marcus Pedersen Wøldike
Mor-Nat*Ingeborg Jeremiasdatter Wulff

(?) Galen

K
Senest redigeret=10 Nov 2010
     (?) Galen var datter af Torbern Jonsen Litle og Christine Jensdatter Sjællandsfar.
Far-Nat*Torbern Jonsen Litle
Mor-Nat*Christine Jensdatter Sjællandsfar

Emil Bonnevie Hansen

M
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Emil Bonnevie Hansen var søn af Holger Julius Hansen og Marie Caroline Bonnevie.
Far-Nat*Holger Julius Hansen
Mor-Nat*Marie Caroline Bonnevie

Familie: Emil Bonnevie Hansen og Ella Nielsen

Niels Olsen

M
Senest redigeret=1 Maj 2009
     Niels Olsen var søn af Ole Nielsen og Sidse Hansdatter.
Far-Nat*Ole Nielsen
Mor-Nat*Sidse Hansdatter

Familie: Niels Olsen og Boline Frederiksen

Jacob Andreasen Wøldike

M
Senest redigeret=31 Jul 2020
     Jacob Andreasen Wøldike var søn af Andreas Pedersen Wøldike og Anna Maria Christophersdatter Kruse.
Far-Nat*Andreas Pedersen Wøldike
Mor-Nat*Anna Maria Christophersdatter Kruse

Hans Andreas Jensen Thorsager

M
Senest redigeret=22 Okt 2016
     Hans Andreas Jensen Thorsager var søn af Conrad Zinck Jensen Thorsager og Oliva Birgitte Holst.
Far-Nat*Conrad Zinck Jensen Thorsager
Mor-Nat*Oliva Birgitte Holst

Jørgen Pedersen Wøldike1,2,3

M
Senest redigeret=21 Sep 2019
     Jørgen Pedersen Wøldike var søn af Peder Wøldike og Catharina Magdalena Buch.
Far-Nat*Peder Wøldike
Mor-Nat*Catharina Magdalena Buch

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).
 2. [S69] Holger Ehrencron-Müller, Forfatterlexicon indtil 1814.
 3. [S341] Lexicon, Jens Worm.

Corfitz Holmer Kock1

M
Senest redigeret=12 Nov 2007
     Corfitz Holmer Kock var søn af Nikkel Helmer Kock og Else Jensdatter.
Far-Nat*Nikkel Helmer Kock
Mor-Nat*Else Jensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S77] Mogens Seidelin, Den Seidelinske Slægtsbog.

Regina Topp1

K
Senest redigeret=29 Dec 2009

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).

Maren Knudsen

K
Senest redigeret=4 Dec 2010

Barn af Maren Knudsen og Thøger Poulsen

Charlotte Elisabeth Gjødvad

K
Senest redigeret=6 Nov 2010

Barn af Charlotte Elisabeth Gjødvad og Otto Christian Haaber Boserup Wind

Louise Friis Jørgensen

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Louise Friis Jørgensen er datter af Peter Jørgensen og Birgit Edda Marie Friis Jespersen.
Far-Nat*Peter Jørgensen
Mor-Nat*Birgit Edda Marie Friis Jespersen

Mariane Andersdatter

K
Senest redigeret=18 Jan 2017
     Mariane Andersdatter var datter af Anders Madsen og Anne Thøgersdatter.
Far-Nat*Anders Madsen
Mor-Nat*Anne Thøgersdatter