Ellen Jensdatter

K
Senest redigeret=9 Apr 2009
     Ellen blev gift med Ole Christensen, søn af Christen Thygesen og Inger Olsdatter. Ellen Jensdatter blev nævnt i skiftet efter Ole Christensen mellem 21 oktober 1752 og 29 november 1752.1

Børn af Ellen Jensdatter og Ole Christensen

Kildehenvisninger

 1. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Ole Christensen gmd i Eggerup 21 Oct/29 Nov 1752 pg 205
  2WIFE: Ellen Jensdtr
  CH: Ole Olsen 4
  Karen Olsdtr 1«
  1WIFE: .... (?dod - 26 May 1744)
  CH: Christen Olsen 26
  Lars Olsen 23
  Knud Olsen 21
  Niels Olsen 19
  Soren Olsen 17
  Hans Olsen 16
  Inger Olsdtr 20 = Jorgen Pedersen gmd i Orslefunder Skoven
  Karen Olsdtr 14
  Ane Olsdtr 9
  gd: Peder Larsen sognefoged i Kr.Fienneslef
  wgd: Jens Andersen gmd i Eggerup

  [Soro Akademi; Book 4 1750-1754; film 52291].

Jens Jensen

M, f. før 1420
Senest redigeret=15 Dec 2007
     Jens Jensen can be found mentioned in documents dating from 1490 and 1491, owner of Bjergegård, 9' Vdg. Vestermarie.
Jens Jensen blev født før 1420.1 Jens blev gift før 1440 med Kirstine Poulsdatter.

Barn af Jens Jensen og Kirstine Poulsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S54] Aage Kure, "Aage Kure," e-mail.

Kirstine Poulsdatter

K, f. 1422, d. efter 1491
Senest redigeret=15 Dec 2007
     Kirstine Poulsdatter blev født i 1422.1 Kirstine blev gift før 1440 med Jens Jensen. Kirstine Poulsdatter døde efter 1491.

Barn af Kirstine Poulsdatter og Jens Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S54] Aage Kure, "Aage Kure," e-mail.

Hans Pedersen Myre1,2

M, d. efter 1543
Sigvard Mahler Dam skriver om en arvesag i ”Landet Borringholm – Bornholmsk-skånske slægtskredse”:3

…så hele sagen blev taget op på landstinget ved Åkirkeby den 22. Maj [1522]. Detaljerne blev diskuteret, man afhørte vidner, og man diskuterede igen og til sidst blev et dokument udfærdiget, beseglet af landets fornemste mænd: først høvedsmanden igen, Niels Jebsen, dernæst af landsdommeren, Jørgen Hals’ fostbroder, Oluf Ottesen (Uf), den omtrent 20 år tidligere ankomne frimand Jørgen Gagge, en uægte født udløber af den skånske slægt, samt Hans Borgeby i Bierregård, Anders Kos i Ibsker (på Kåsegård), den fra Lybæk indvandrede Peder Kofoed og Morten Lassen, begge borgmestre i Rønne, Laurits Jul af en gammel anset slægt, nu sognefoged i Østermarie, og Hans Pedersen i samme sogn, der senere ægtede Jørgen Hals’ datter og endelig sognefogeden i Åker, Peder Munck…

Landstings vidne af 1522 22/5, Hüb. 64, original i Mogens Gyldenstjernes privatarkiv.

Norman Lee Madsen skriver:

Hans Pedersen mentioned in a record dated 1491. Våben: I rødt felt en hvid halv hummerklo (Coat-of-arms: On a red field a white half lobster-claw).

Hans Pedersen's widow is known to have been alive in 1523 and in 1537.

At the 'Frimandsmødet' held on September 6, 1572 there were 17 men named as being in attendance: the brothers Jens and Hans Madsen Kofoed, Peder Poulsen Kofoed, Oluf Bagge, Peder Uf, Peder Myre, Jørgen Gagge, BendtHansen, Laurids Pedersen, and also eight other men only listed by their patronyms; and at which occassion three Danish Parlimentary advisers (Rigsråder) had been sent to preside over the meeting. This special meeting was held to establish who on Bornholm had the right to call themselves a 'Frimand' (Free-man), a title which conveyed the upper-class standing of the landed-gentry.

In 'Danmarks Adelsårbog', 1901, page 231:

Hans Myre held the status of free-man (frimand). He inherited 6' Vdg.Fuglsangsgård, in Klinteby, Ibsker parish. Owner also of Bjergegård, 24'Vdg. Åker. In 1511 he is named in Anders Galen's will (testamente) on his wife's behalf; disputed with Jørgen Hals about inheritance. His wife's mother, Anna Hals is sister to Jørgen Hals. Anna and Jørgen's mother is n.n. Andersdatter Galen, of the Skåne noble-family. Myre-family's noble coat-of-arms displays three 'myrer' (ants)...

Mette Hansdatter inherited a number of the Myre-family farms, including Fuglsangsgård (later known as Gaggegård, still later as: I Klinteby), 6'Vdg. in Ibsker. Mette also owned Pæregård, 3' Vdg. (Nylars or Østerlars?), which she probably brought into her marriage Peder Hansen Uf as a dowry, as the farm thereafter became part of Simblegård's estate-lands - which her husband had inherited. She inherited the Myre-family farm: Store Myregård in Åker parish, which had previously been owned by Peder Hansen Myre (died 1572). After Mette inherited her brother Truid Myre's farms, they too were included as part of Simblegård's estate-lands. Later Mette's daughter Margrethe/Merete Pedersdatter's children inherited some of the properties: Claus Gagge inherited 6' Vdg. Ibsker, and Sivert Gagge inherited Store Myregård in Åker. Margrethe's first husband Henning Gagge died in 1606, and she shortly thereafter married Hans Grabow/Grabau. Hans Grabow took over Simblegård in 1609, and after his death in 1626 it went to his son, Joachim/Jochum, from a previous marriage. In 1632 Joachim Grabow exchanged 24 farms with the king, and also sold six farms to private buyers.
Senest redigeret=7 Maj 2012
     Hans Pedersen Myre var frimand. Han var søn af Peder Splid Myre og Margrethe Hansdatter Myre. Hans Pedersen Myre blev født i 20. Vg. Klinteby, Ibsker, Øster, Bornholm.4 Hans blev gift med Jørgensdatter Hals, datter af Jørgen Pedersen Hals. Hans blev gift cirka 1524 i Bornholm med (?) Poulsdatter, datter af Poul Olsen og Anne Pedersdatter Hals. Hans Pedersen Myre døde efter 1543 i 09. Vg. Store Bjergegård, Vestermarie, Vester, Bornholm.

Folketællinger og boliger

Bolig6. Vg. Klintebygård, Ibsker, Øster, Bornholm
Far-Nat*Peder Splid Myre f. f 1480
Mor-Nat*Margrethe Hansdatter Myre d. e 1511

Familie: Hans Pedersen Myre og Jørgensdatter Hals

Børn af Hans Pedersen Myre og (?) Poulsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S39] Norman Lee Madsen, online http://www3.sympatico.ca/colin.swift
 2. [S384] Sigvard Mahler Dam, "Landet Borringholm II."
 3. [S438] Laurits Pedersen, Københavns Garverlavs Bog.
 4. [S55] Aneklubben Rundetårn, online http://www.aneklubben.dk

(?) Poulsdatter

K
Fra Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering (1513-1550), for året 1530 (nr. 243):

1) Axel Poulsen adelig(?) på Bornholm, søn af Anne, Poul Olsens, søster til Jørgen Hals og Anders Galens arving (søsterdatter).
2) Oluf Due, adelig(?) på Bornholm (lever 1523), (er måske sønnesøn af Oluf Mortensen Due (1435)), gift med datter af Poul Olsen og Anne, Jørgen Hals's søster, Anders Galens arving.
3) Anders Andersen Galen (Erlandsønnernes linje) (lever 1504 er død før December 9, 1522), gift med n.n. Axelsdatter Saxtrup.
4) Anne Hals (af Bornholm), gift med Poul Olsen og søster til Jørgen Hals og Else.
5) Else Hals (af Bornholm), gift med Ødbern og søster til Jørgen Hals og Anne, Poul Olsens.
6) Jørgen Hals (af Bornholm), Bornholm (lever December 9, 1522).
7) Hr. Hans, i Lille Marie kirke (= Vester Marie kirke?).
8) Hr. Hans, præst i Øster Marie.
9) Poul Olsen adelig(?), gift med Anne Hals, Anders Galens arving.
10) Hr. Skjalm Berntsen, vikar i Lund, født i Blekinge.
11) Hr. Mourids Jepsen Sparre (i Skåne), til Skurup, fra 1530 flyttet til Svaneholm, høvedsmand på Københavns slot m.m. (død January 1, 1534), 1' gang gift med Karine Pedersdatter Høeg Banner; 2' gang gift med Ide Thomesdatter Lange.
12) Ødbern boede(?) på Bornholm, gift med Else, Jørgen Hals's søster

Senest redigeret=2 Jul 2009
     (?) Poulsdatter blev født i 09. Vg. Store Bjergegård, Vestermarie, Vester, Bornholm.1 Hun var datter af Poul Olsen og Anne Pedersdatter Hals. (?) blev gift cirka 1524 i Bornholm med Hans Pedersen Myre, søn af Peder Splid Myre og Margrethe Hansdatter Myre.

Folketællinger og boliger

Bolig6. Vg. Klintebygård, Ibsker, Øster, Bornholm
Far-Nat*Poul Olsen f. f 1460, d. 1522
Mor-Nat*Anne Pedersdatter Hals f. c 1460, d. 1535

Børn af (?) Poulsdatter og Hans Pedersen Myre

Kildehenvisninger

 1. [S48] Aage Kure, Ludvig Kristian Kures aner.

Peder Splid Myre

M, f. før 1480
Senest redigeret=3 Nov 2010
     Peder blev gift med Margrethe Hansdatter Myre, datter af Hans Pedersen Myre og Anne Jensdatter Hals. Peder Splid Myre blev født før 1480. Han var søn af Trued Myre.

Folketællinger og boliger

Bolig19 juni 14896. Vg. Klintebygård, Ibsker, Øster, Bornholm
Far-Nat*Trued Myre d. 1489

Barn af Peder Splid Myre og Margrethe Hansdatter Myre

Hans Pedersen Myre1

M, f. før 1460, d. 1518
Norman Lee Madsen skriver:

Hans Pedersen Myre had three sons, all died childless:

1. Jens Hansen Myre was a crookback (krogrygget). A document dated 1541confures him the position of canon (kannik) in Lund. On July 4, 1574 he sold Myregård, 9' Vdg. Østermarie, and one of the Klinteby farms, the 20' Vdg. Ibsker, to Peder Oxe. Jens died in Lund in 1575.

2. Truid Hansen Myre, owner of Myhregård in Nylars. Truid Myre is mentioned by name in a 1551 lawsuit in Malmø, and in 1555 in another lawsuit on Bornholm. He complained in 1558 to the king about Vassal (Lensmand) Lage Urne, who was not pleased at Truid having free-man status. Sought in 1552 to lay entire Arnager fishing village beneath his jurisdiction, this attempt failed. On March 30, 1558 he was the spokesman for Bornholm's free-men to King Christian the 3rd regarding exemptions in payment of the land-assistance-tax (landehjælpeskat), the exemptions were denied. Was probably without any descendants, as his sister inherited Myregård in Nylars and in Olsker. He died circa 1574,and his gravestone was placed in Olsker Church's porch (Ols kirkes våbenhus). According to Sigvard Mahler Dam he was married to a daughter of Hans Pedersen of Vellensgård.

3. Peder Hansen Myre, a nobleman born on Fuglsangsgård, 6' Vdg. Ibsker.He owned Store Myregård in Åker, and from 1547 he owned a farm in Vestermarie parish which was not numbered, it was refered to as 'Peder Myhres gård'; also known as Lille Vestergård, later called Fogedagerhuset. On September 6, 1572 a meeting was held by Bornholm's Parliament to establish who had the right to the status of 'Frimand'(Free-man) on Bornholm; Peder Myre is named as being one of the 17 men in attendance at the 'Frimandsmødet'. Peder Myre died in 1572, and as he had no sons the family-farm went to his relative Mette Hansdatter, the wife of Peder Hansen Uf.

Conclusion:

The fact that Mette Hansdatter's daughter Margrethe/Merete Pedersdatter (Uf) inherited Myre-family farms places a great deal of weight in favour of Mette being a close relative of Hans Pedersen Myre(died 1518) of Fuglsangsgård. Some think that Mette is Hans Pedersen Myre's sister. Yet the evidence points to Mette Hansdatter having the 'Hummerklo' coat-of-arms. Hans Pedersen Myre's three sons all died childless, so their estates would have gone to a sibling, or to their father's siblings or their heirs. The assertion that the coat--of-arms on the Klemensker pew-door and church-bell were dedicated to the parents of Peder Hansen Uf and his wife Mette Hansdatter points to Mette being the daughter of Hans Pedersen and Poul Olsen's daughter of Bjergegård in Vestermarie parish. The ancestry of n.n. Poulsdatter is known, however little is known about Hans Pedersen's parents. Like Hans Pedesen, his father probably had the 'Hummerklo' coat-of-arms, and as such would not have been a member of the Myre-family. This provides us with closest opening for a close connection between Mette Hansdatter and the Myre-family: possibly Mette's father's mother is the daughter of Hans Pedersen Myre (died 1518) of Fuglsangsgård?

Senest redigeret=3 Nov 2010
     Hans Pedersen Myre var frimand. Han blev født før 1460 i 20. Vg. Klinteby, Ibsker, Øster, Bornholm.2 Han var søn af Peder Truedsen Myre. Hans blev gift i 1481 med Anne Jensdatter Hals, datter af Jens Ødbernsen Hals. Hans blev gift i 1508 med Gunhild (?) Hans Pedersen Myre blev betænkt i Anders Galens testamente på sin hustrus vegne, trættede med Jørgen Hals om arven. Peders svigermor Anna Hals var søster til Jørgen, og de er af den skånske adelsslægt Galen i 1511.3 Han døde i 1518 i Ibsker, Øster, Bornholm.4

Folketællinger og boliger

Bolig6. Vg. Klintebygård, Ibsker, Øster, Bornholm
Far-Nat*Peder Truedsen Myre f. f 1435

Barn af Hans Pedersen Myre

Børn af Hans Pedersen Myre og Anne Jensdatter Hals

Barn af Hans Pedersen Myre og Gunhild (?)

Kildehenvisninger

 1. [S39] Norman Lee Madsen, online http://www3.sympatico.ca/colin.swift
 2. [S54] Aage Kure, "Aage Kure," e-mail.
 3. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog, 1901:231.
 4. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog.

Niels Mortensen

M, f. cirka 1744, d. 27 november 1824
Senest redigeret=25 Sep 2019
     Niels Mortensen blev født cirka 1744. Han var søn af Morten Nielsen og Agnethe Christensdatter. Niels Mortensen blev nævnt i skiftet efter Morten Nielsen mellem 4 juli 1747 og 15 september 1747.1 Niels blev gift med Ane Olsdatter. Niels Mortensen blev nævnt i skiftet efter Ane Olsdatter 2 juni 1780.2 Niels blev gift 8 oktober 1780 i Jystrup Kirke, Jystrup Bygade 12, Jystrup, Ringsted, Sorø, med Ane Pedersdatter.3 Niels Mortensen døde 27 november 1824 i Allindemagle, Ringsted, Sorø. Han blev bisat fra Allindemagle Kirke, Allindemagle, Ringsted, Sorø, 3 december 1824.3

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Allindemagle, Ringsted, Sorø4
Folketælling1801Allindemagle, Ringsted, Sorø5
Far-Nat*Morten Nielsen d. 1747
Mor-Nat*Agnethe Christensdatter

Børn af Niels Mortensen og Ane Olsdatter

Familie: Niels Mortensen og Ane Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Morten Nielsen hmd i Allindemagle 4 Jul/15 Sep 1747 pg 84
  WIFE: Agnetta Christensdtr
  CH: Niels Mortensen 2
  gd: Hans Nielsen i Allindemagle
  wgd: Anders Rasmussen i Allindemagle.
 2. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Anne Olsdtr ( Ane Olsdtr ) i Allindemagle 2 Jun 1780 pg 223
  HUSB: Niels Mortensen hmd
  CH: Morten Nielsen 9
  Hans Nielsen 2
  Ole Nielsen 4 wk

  [Skjoldenaesholm gods; Book 6; FHL film 41352].
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Mortensen, 43, Gift, Huusmand og Steensætter, Mand, M, 2
  Anne Pedersdatter, 40, Gift, , Kone, K, 1
  Hans Nielsen, 10, Ugift, , hans Barn af 1.Ægteskab, M,
  Ole Nielsen, 7, Ugift, , hans Barn af 1.Ægteskab, M,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Mortensen, 56, Gift, husmand med jord, mand, M, 2
  Anne Pedersdatter, 54, Gift, , hans kone, K, 1.

Ane Olsdatter

K, d. 1780
Senest redigeret=31 Jul 2020
     Ane blev gift med Niels Mortensen, søn af Morten Nielsen og Agnethe Christensdatter. Ane Olsdatter døde i 1780 i Allindemagle, Ringsted, Sorø. Hendes ejendele blev skiftet 2 juni 1780.1

Børn af Ane Olsdatter og Niels Mortensen

Kildehenvisninger

 1. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Anne Olsdtr ( Ane Olsdtr ) i Allindemagle 2 Jun 1780 pg 223
  HUSB: Niels Mortensen hmd
  CH: Morten Nielsen 9
  Hans Nielsen 2
  Ole Nielsen 4 wk

  [Skjoldenaesholm gods; Book 6; FHL film 41352].

Ole Thomasen

M, f. 22 januar 1736, d. 1785
Senest redigeret=31 Jul 2020
     Ole Thomasen var husmand i Haraldsted, Ringsted, Sorø. Han blev døbt 22 januar 1736 i Haraldsted Kirke, Kastrupvej 14, Haraldsted, Ringsted, Sorø.1 Han var søn af Thomas Olsen og Karen Danielsdatter. Ole blev gift 20 april 1767 i Haraldsted, Ringsted, Sorø, med Margrethe Ibsdatter. Ole Thomasen blev nævnt i skiftet efter Karen Danielsdatter mellem 30 maj 1774 og 13 juni 1774.2 Ole Thomasen døde i 1785 i Haraldsted, Ringsted, Sorø. Hans ejendele blev skiftet mellem 1 december 1785 og 24 marts 1786.3

Folketællinger og boliger

Folketælling1771Haraldsted, Ringsted, Sorø4
Far-Nat*Thomas Olsen
Mor-Nat*Karen Danielsdatter f. 20 Aug 1713

Børn af Ole Thomasen og Margrethe Ibsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Karen Thomasdtr i Haraldsted 30 May/13 Jun 1774 pg 153
  HUSB: Thomas Olsen gmd
  CH: Ole Thomasen 36 = .... i home
  Jens Thomasen gmd i Jydstrup
  Rasmus Thomasen tiene i home
  Kirsten Thomasdtr = Jens Christensen hmd i Harraldsted
  Sidse Thomasdtr home.
 3. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Ole Thomsen hmd ( Ole Thomasen ) i Haraldsted 1 Dec 1785/24 Mar 1786 pg 288
  WIFE: Magrete Ibsdr ( Margrethe Ibsdr )
  2 CH: Jens Olsen 16
  Birthe Olsdtr 10
  gd: Jens Christensen gmd i Harraldsted
  wgd: Hans Michelsen hmd i Haraldsted

  [Skjoldenaesholm gods; Book 6; FHL film 41352].
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mandens_navn     : Ole Tommesen
  Mandens_erhverv     : lever som Dagleier af sine hænders arbeide
  Mandens_alder     : 35
  Mandens civilstand     : Gift
  Mand død (ja/nej)     : Nej
  Hustru død (ja/nej)     : Nej
  Mandens nr. ægteskab     : 1
  Hustrus alder     : 40
  Hustrus civilstand     : Gift
  Kildestednavn     : 1
  Hustrus nr. ægteskab     : 2.

Margrethe Ibsdatter

K, f. cirka 1733
Senest redigeret=25 Sep 2019
     Margrethe Ibsdatter blev født cirka 1733. Margrethe blev gift 20 april 1767 i Haraldsted Kirke, Kastrupvej 14, Haraldsted, Ringsted, Sorø, med Ole Thomasen, søn af Thomas Olsen og Karen Danielsdatter. Margrethe Ibsdatter blev nævnt i skiftet efter Ole Thomasen mellem 1 december 1785 og 24 marts 1786.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1771Haraldsted, Ringsted, Sorø2
Folketælling1787Haraldsted, Ringsted, Sorø3
Folketælling1801Haraldsted, Ringsted, Sorø4

Børn af Margrethe Ibsdatter og Ole Thomasen

Kildehenvisninger

 1. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Ole Thomsen hmd ( Ole Thomasen ) i Haraldsted 1 Dec 1785/24 Mar 1786 pg 288
  WIFE: Magrete Ibsdr ( Margrethe Ibsdr )
  2 CH: Jens Olsen 16
  Birthe Olsdtr 10
  gd: Jens Christensen gmd i Harraldsted
  wgd: Hans Michelsen hmd i Haraldsted

  [Skjoldenaesholm gods; Book 6; FHL film 41352].
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mandens_navn     : Ole Tommesen
  Mandens_erhverv     : lever som Dagleier af sine hænders arbeide
  Mandens_alder     : 35
  Mandens civilstand     : Gift
  Mand død (ja/nej)     : Nej
  Hustru død (ja/nej)     : Nej
  Mandens nr. ægteskab     : 1
  Hustrus alder     : 40
  Hustrus civilstand     : Gift
  Kildestednavn     : 1
  Hustrus nr. ægteskab     : 2.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Magrethe Ipsdatter, 54, Enke, gaaer i Dagleje, Kone, K
  Birthe Olsdatter, 11, Ugift, , Datter af sidste Ægteskab, K.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Olsen, 32, Ugift, har fæstet huus og jord, er nationalsoldat, forestaar huuset som mand, M
  Margrethe Jeppesdatter, 69, Enke, , hans moder, K.

Jens Olsen

M
Senest redigeret=7 Apr 2009

Barn af Jens Olsen

Ødbern Pedersen Hals

M, f. før 1380, d. efter 1419
Fra Diplomatarium Danicum:

7. januar 1407, Hammershus.

Ærkebiskop Jakob af Lund bevidner, at Maren Klausdatter, enke efter Peder Hals, og Ødbern Pedersen Hals har skødet en gård i Øster Marie sogn til Orm Herlugsen som medgift til dennes brud Katrine, datter af Peder Hals.

Jakob, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og det apostoliske sædes legat, til alle, der ser eller hører dette brev, vor kærlighed og hilsen med Herren.

Vi vil, at det skal stå fast for alle, nulevende og fremtidige, at i det Herrens år 1407 dagen efter Herrens fremstilling mødte personligt på vort slot Hammershus på Bornholm i nærværelse af de gode og hæderværdige mænd herrerne Jens Jakobsen, vor dekan i Lund, og Hartvig Lang, vor kannik i Lund, og dekanen for vort land Bornholm Povl Degn og Jens Lavesen foged på vort slot og vort land Bornholm, Oluf Jensen, Peder Jul, Niels Pedersen Neper og Klaus Vildfang, væbnere, og mange andre troværdige mænd for os den hæderlige frue Maren Klausdatter, enke efter Peder Hals, og Ødbern Pedersen, kaldet Hals, og afhændede, skødede og overdrog med evig besiddelsesret uden protest til nærværende brevviser Orm Herlugsen, væbner, vor kære mand, den gård, i hvilken nævnte Peder Hals - god ihukommelse - boede, tillige med en vandmølle i Vor Frues østre sogn med alle tilliggender til førnævnte gård og mølle, slet intet undtaget, med hvilke benævnelser de end kan opregnes, tillige med det åbne brev, angående nævnte gård og mølle på førnævnte Marens vegne, og med al arveret, som tilkommer førnævnte Ødbern Pedersen, kaldet Hals, til førnævnte gård og mølle, såvel med hensyn til hans fædrene som hans mødrene arv, som medgift for førnævnte Peder Hals' datter Katrine, ovennævnte Orms trolovede. Hvad vi har hørt og set, bevidner vi, idet vi bestyrker dette brev med vort segl tillige med seglene tilhørende ovennævnte herrer Jens Jakobsen og Hartvig Lang samt Povl Degn, Jens Lavesen, Oluf Jensen, Peder Jul, Niels Pedersen og Klaus Vildfang. Givet ovennævnte år, dag og sted.

Senest redigeret=17 Nov 2010
     Ødbern Pedersen Hals var Frimand.
Sigvard Mahler Dam states, in his article 'Over Hals og hoved', (SAXO,1991), that Ødbern Hals was the inheritor of Store Halsegård and Lille Halsegård, he can be found mentioned in a record dating from 1407.
Han blev født før 1380 i Pg. Halsegård, Østermarie, Øster, Bornholm.1 Han var søn af Peder Hals og Maren Clausdatter Wildfang. Ødbern Pedersen Hals og Maren Clausdatter Wildfang skødede en gård i Øster Marie sogn til Orm Herlugsen som medgift til dennes brud Katrine, datter af Peder Hals. 7 januar 1407.2 Ødbern Pedersen Hals døde efter 1419 i Østermarie, Øster, Bornholm.3

Folketællinger og boliger

BoligPg. Lille Halsegård, Østermarie, Øster, Bornholm
Far-Nat*Peder Hals f. f 1360, d. 1407
Mor-Nat*Maren Clausdatter Wildfang f. f 1365

Børn af Ødbern Pedersen Hals

Kildehenvisninger

 1. [S56] Sigvard Mahler Dam, "Over Hals og hoved."
 2. [S459] Ukendt editor, Diplomatarium Danicum.
 3. [S48] Aage Kure, Ludvig Kristian Kures aner.

Lars (?)

M
Senest redigeret=7 Apr 2009

Børn af Lars (?)

Anne Pedersdatter Hals1

K, f. cirka 1460, d. 1535
Fra Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50:
Anne bd i Myregård, enke efter Hans Borigbøg ;
Ellen (Eline) bd, g m Peder Andersen på Bornholm, senere i Myregård, søster til afdøde Hans Borigbøg i Myregård ;
Hans Borigbøg bd, d, i Myregård, g m Anne ;
Peder Andersen bd på Bornholm, senere i "Myregård", g m Elline, søster til afdøde Hans Borigbøg ibid ;

The following commentary on the 'Bjergegård-family' was written by Sigvard Mahler Dam and sent to Norman Lee Madsen on October 30, 2000:

There have always been a lot of problems to solve regarding the old families of Bornholm, and not many have taken up the challenge. An old researcher, Dr. Zahrtmann, wrote ONE article upon the subject (I guess it was before WW2!), since he had an high position in society, and thought that the research could go no further, no one ever tried to do so. . .until I began. It is from his hand that many misunderstandings derive.

A great misunderstanding, as I also see you have had building upon family tables with Zahrtmann as source, is that every estate with the name 'Myregård' belonged to the family Myre. 'Myre' or 'Myr' in the bornholmish language means 'Moor' in English, so many of the farms with this name are placed by great moors!

Another misunderstanding is the coat-of-arms of the 'Bjergegård-family', the only coloured example is the carving from Klemensker church (which Jens has sent to you). The judge Peder Hansen (Uf) had - I wonder why - turned the chevron upside down (also his seal shows this). His wife's shield shows half a lobster-claw (halv hummerklo), a so called 'geddekæft', originally the jawbone of a pike ('pike mouth'), a symbol of speed - as the knights used to fasten it in the nostrils of their horses, so they were running wild!

The above mentioned motif could be seen on a church bell in Klemensker from 1601. The bell is now lost - probably made into a cannon in one of the many wars. It was described mid-18th century: 'on the large bell are two arms, one with a chevron in it, the noble family of Kofoed, the other with a pike's jawbone (geddekæft)'.

In a book on the churches of Denmark we find the same quote, but the editor incorrectly attributes the first armorials as belonging to the Gagge-family (because Jørgen Gagge is mentioned in the inscription). He attributes the second as belonging to the Splid-family. The latter could be correct, as the Splid-family was the only known family using a'geddekæft'.

Dr. Zahrtmann however wrote his own interpretation: 'it shows the Uf family's chevron and the crawling ant of the Myre family.' He was convinced that Mrs. Mette belonged to this family, and changed the description from the old book to one that fit his theory!

This odd mark has often confused the minds of researchers. An old historian (Suhm) was a product of the new humanistic era of the 17th century, a period when historians began to read the old documents instead of writing hearsay. He printed some Bornholmish documents and tried to describe the seals. Jep Splid sealed a document on 10th of August 1497, and his seal is still preserved. When photographed with side lighting the worn out seal shows a 'geddekæft', but Suhm interpreted it as 'a rainbow shooting some spikes downward'! Luckily we can see it today! Many such examples could be mentioned.

You wonder about the estate 'Bjergegård', which I have given as the name for two new discovered families on Bornholm, asking if it is the same farm which the family 'Berildsen' possessed. The answer is 'no'! And I shall write about this today - many things you already know, but I shall try to summarise the facts.

Bjergegård is the 9th vornede in Vestermarie. Originally, the noble estates were supported by income from underlying vornede-farms. Some of which, during the course of time, also became free of taxes - a noble man had to own an estate or a free vornede-farm to be reckoned among the freemen. On 29th of March 1335 the governor, Jens Eriksen (Galen) - brother to the archbishop Carl 'the Red', donated some estates he had acquired on Bornholm to the church. Including a large farm in Vestermarie, which he had purchased from the nobleman Niels Pedersen, and thus for the first time we hear of Bjergegård, even though it is not mentioned by name.

These estates were used to support the Church and its officials. A judge on Bornholm was employed by the Church, and therefore was endowed with a number of Church owned farms. The four district bailiffs of the island were also endowed with clerical farms.

We know nothing of those who received Bjergegård as an endowment between 1335 and 1490, but in that latter year Jens Jensen was endowed with 'Biergagården'. His time at the estate was short: already on 14th of January 1491 his son, Oluf Jensen, and widow, Kirstine Poulsdatter, donated the land that Jens Jensen had extended 'Bergegården' with during his short period of endowment. The document of 1491 informs us that Oluf has a child.

On the 10th of July 1508 Anna - the widow of two judges: Anders Uf and Jacob Splid, commissions death masses in Lund; among the witnesses we meet 'Oluf Jensen in Bjergegård'. We hear no more of Oluf, but considering his mother's patronymic it is likely that the child mentioned in 1491 was named Poul, after her father. This Poul Olsen may also have had Bjergegård, but we only hear of him in connection with a dispute over inheritance in his wife's family.

On the 19th of November 1511, and later on 7th of March 1522 Anders Galen in Lund makes his testament, and among his heirs he mentions Jørgen Hals and his sister Anna, but in a condescending manner. Two months after Anders Galen made his last testament, Jørgen Hals complains to the court on Bornholm that he and his sisters are not recognized as Anders Galen's heirs. The governor of the island, Niels Jepsen, gives the court a statement on the matter, and the jurors of the court make their judgement on the 22nd of May 1522 that Jørgen Hals and his sisters were born in matrimony. Ten noblemen sealed the document as witnesses. Two we shall make notice of: 'Hans Borgeby in Borgegård' and 'Hans Pedersen in Østermarie', who is mentioned among the parish bailiffs, but with no title.

This was not enough to resolve the matter! Two months later, on the 26thof July another witness claims that the mother's mother of Jørgen Hals was the mother of Anders Galen. Why care about her? Perhaps the inheritance came from her. She was named Karine, and was a widow in 1473 and 1476. I guess that she was of the family Rani (a long explanation, so I shall not comment now, perhaps a daughter of Jep Tuesen).

This helped! On the 2nd of July 1523 several of the heirs sold their share of the inheritance (4 farms, 1 vornede and a meadow) in Hyltebjerg, Vemmenhøgs herred, Skåne. The heirs in question are Jørgen Hals, AxelPoulsen and Oluf Due, and we are told they all are living in Østermarie parish.

Then came the reformation in 1536, and many private people tried to get back the donations that their ancestors have given to the church, because the contract was now invalid: the church had been given the farms in return for providing masses to the souls of the dead. But now with the reformation the masses were stopped.

Circa 1530 a more detailed document on the Hals court case was made with 6 sections.

1) Jørgen Hals, Anne Poul Olsens and Else Ødberns were Anders Galens heirs.
2) Anders Galen was brother to their mother.
3) They had not inherited any more goods than that in Hyltebjerg, neither in Skåne, nor on Bornholm.
4) Jørgen Hals, Axel Poulsen (son of Anne Poul Olsens)and Oluf Due (married to a daughter of Anne Poul Olsens) had sold 2 partsof the goods, the 3rd part belonged to Else Ødberns.
5) Anne Poul Olsens and Else Ødberns were Jørgen Hals' true sisters.
6) Mr. Skelm was the dean for Bornholm, he died in Lund, owned Spidlegård (Åker) and was born in Blekinge (he must have had some knowledge to the case - perhaps he had baptized the brothers and sisters).

Two priests are involved in the creation of this document: Mr. Hans of Østermarie (where most of them lived), and Mr. Hans of Vestermarie. (Why is he mixed up in this? Because of the Bjergegård family?) As a result the heirs received more goods! Five farms in Øya, near Ystad, which Anders Galen had given the church in 1498, came to the heirs. AxelPoulsen (mentioned before) sold the lot to the king's bailiff Sti Pors (probably between 1541 and 1548 when we know he often came to Bornholm). In 1550 Sti Pors is summoned to defend his possession of the farms.

A later Axel Poulsen (a son of the son?) owned 62' sg. (Palmegård) in Vestermarie in the beginning of the 1600s. A daughter was perhaps married to Christian Bagge, their son might have been Absalon Bagge (Axelis a short form for Absalon), who's daughter carried the name Absalon to a branch of the Kofoeds.

Let us return to Bjergegård. We saw that Jens Jensen, then Oluf Jensen and probably Poul Olsen all lived at the estate. How came Hans Borreby in possession of the farm in 1522? Was Poul Olsen already dead, and the widow Anne Hals had remarried to Hans Borreby?

In 1537 Hans Pedersen in Bjerregård and his wife's mother Anne, widow after Hans Borreby, are summoned to the king's court by Peder Andersen married to Hans Borreby's sister, Eline. The dispute is over Myregård in Åker, their joint inheritance. According to medieval law a son inherits a double part, a daughter a single part. Hans Borreby had had 2/3 of the estate, but he had no children, which is why Eline expected to inherit from him. Never the less, Hans had given Anne and her children from her former marriage the estate, which was legal according to the laws of Skåne as long as the gift did not exceed half of his entire estate, which it did not. The king, however, ruled against Anne Hals, because she had been supported by the king's opponents (Lübeck) - a long story.

It is now possible (in 1537) that 'Anne Poul Olsens' is the same woman as 'Anne Hans Borrebys.' And that her children are Axel Poulsen and a daughter who in 1523 was the wife of Oluf Due - who might now be dead. And that this daughter is now (in 1537) married to Hans Pedersen (of Østermarie in 1522), who had moved to Bjergegård in Vestermarie (before1537). A 2nd daughter ought to have been mentioned as an heir in 1523; which is why I guess that there were only two children.

These families I call 'The older Bjerregårds Family' (until now: armorial arms unknown), and Hans Pedersen and his brother, judge Lars Pedersen, the oldest so far of 'The younger Bjerregårds Family' (arms: in white a red 'geddekæft', at the helmet 2 white buffalo's horns.

And now I shall stop for today! I hope you can use and will comment this little story!

With my best regards, Sigvard Mahler Dam.

Senest redigeret=2 Jul 2009
     Anne Pedersdatter Hals blev født cirka 1460 i Pg. Halsegård, Østermarie, Øster, Bornholm.2 Hun var datter af Peder Ødbernsen Hals og Andersdatter Galen. Anne blev gift før 1480 med Poul Olsen, søn af Oluf Jensen. Anne blev gift cirka 1520 i Bornholm med Hans Borreby. Anne Pedersdatter Hals døde i 1535 i 09. Vg. Store Bjergegård, Vestermarie, Vester, Bornholm.3
Far-Nat*Peder Ødbernsen Hals f. 1410, d. ml 1457 - 1465
Mor-Nat*Andersdatter Galen f. 1444, d. 1480

Børn af Anne Pedersdatter Hals og Poul Olsen

Kildehenvisninger

 1. [S39] Norman Lee Madsen, online http://www3.sympatico.ca/colin.swift
 2. [S48] Aage Kure, Ludvig Kristian Kures aner.
 3. [S56] Sigvard Mahler Dam, "Over Hals og hoved."

Laurs Erichsen

M, f. cirka 1708, d. 1763
De sidste rester af Ordrup Vandmølle ca. 1920
J. P. Pedersen og K. Th. Tofte fortæller i ”Ordrup og Kårup Byer i Fårevejle Sogn”, udgivet af Ordrup Bylaug 2003 på Forlaget Emil:

Ordrup Mølle, nu Matr. No. 13, var oprindelig en Vandmølle, der nævnes lige fra 1591 og oprindelig hørte til No. 4 i Ordrup By, hvis Fæstere altså tillige var Møllere. Møllen blev således ved at høre til Dragsholm, da Kongen 1694 købte de øvrige seks Gårde tilbage.

I 1769 skiltes imidlertid Gård og Mølle, og Christen Pedersen fra Vindekilde blev Fæster indtil 1797. Endnu i hans Tid var Møllen en god Vandmølle med dyb Mølledam og godt Overfald i Vandet.

Han afløstes af Christen Larsen, Søn af gl. Lars Christen Larsen på No. 6, og han overtog 1811 sin Fødegård, og Jens Pedersen fra Nykøbing skulle nu drive den gamle Vandmølle. Imidlertid var Forholdene nu vanskelige, Vandet var i Aftagende og Mølledammen stærkt formindsket og tilgroet, kun 1 Alen dyb. Oprensninger hjalp ikke, Bedriften gik dårligt og Fæsterne skiftede hurtigt. 1830 var endelig Vandmøllens Saga ude. Da en Hovedoprensning, udført 1824 af 3 Gårdmænd som Afbetaling på Restancer, intet hjalp, var man klar over, at dens Dage var talte.

Ved Vandmøllen siges at have stået en Gabestok. Mølledammen fik Afløb fra Rørmosen og Blåkilden. Denne sidste var i sin Tid en idyllisk Plet, omsat med en Karm, da den brugtes som Vandingssted af Kårup By, skønt den lå i Ordrup. Bevoksningen var meget smuk med alle Slags dejlige Engblomster.

Fæstere af Møllen var indtil 1767 No. 4's Fæstere, derefter har der været følgende Fæstere og Ejere:

1. Christen Pedersen, 1767-1797, af Vindekilde.
2. Christen Larsen, 1797-1811, vide No. 6...


Matrikelkort over Ordrup
Senest redigeret=16 Feb 2016
     Laurs Erichsen blev født cirka 1708. Laurs blev gift 27 juli 1749 i Skamstrup Kirke, Skamstrupvej 62, Skamstrup, Tuse, Holbæk, med Maren Rasmusdatter Winding.1 Laurs Erichsen var før 1759 møller i Vandmøllen, Ordrup, Fårevejle, Ods, Holbæk. Han døde i 1763. Han blev bisat fra Fårevejle Kirke, Fårevejle Kirkevej, Fårevejle, Ods, Holbæk, 4 september 1763.2

Børn af Laurs Erichsen og Maren Rasmusdatter Winding

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Fra trolovelsen: Die 18 Aprilis blef Lars Erichsen og Maren Rasmusdatter sl. Jochum Schellers trolovede., Kirkebog.
 2. [S3] , Dominica 14 post Trinitatis Laurs Erichsen møller i Ordrup 55 annos, Kirkebog.

Maren Rasmusdatter Winding

K, f. cirka 1715
Jochum Ernest Schellers og Maren Rasmusdatters trolovelse
Jochum Ernest Schellers og Maren Rasmusdatters vielse
Laurs Erichsens og Maren Rasmusdatters trolovelse
Laurs Erichsens og Maren Rasmusdatters vielse
Senest redigeret=31 Jul 2020
     Maren Rasmusdatter Winding blev født cirka 1715. Maren blev gift 18 december 1746 i Undløse Kirke, Hovedgaden 2, Undløse, Merløse, Holbæk, med Jochum Ernest Scheller.1 Maren blev gift 27 juli 1749 i Skamstrup Kirke, Skamstrupvej 62, Skamstrup, Tuse, Holbæk, med Laurs Erichsen.2 Maren blev gift 6 november 1763 i Fårevejle, Ods, Holbæk, med Christen Pedersen.3 Maren Rasmusdatter Winding døde i Ordrup, Fårevejle, Ods, Holbæk. Hun blev bisat fra Fårevejle Kirke, Fårevejle Kirkevej, Fårevejle, Ods, Holbæk, 8 august 1792.4 Hendes ejendele blev skiftet 10 august 1792.5

Folketællinger og boliger

Folketælling1771Fårevejle, Ods, Holbæk6

Barn af Maren Rasmusdatter Winding og Jochum Ernest Scheller

Børn af Maren Rasmusdatter Winding og Laurs Erichsen

Barn af Maren Rasmusdatter Winding og Christen Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S3] , Fra trolovelsen: Die 18 Aprilis blef Lars Erichsen og Maren Rasmusdatter sl. Jochum Schellers trolovede., Kirkebog.
 3. [S3] , Han omtales som ungkarl fra Asnæs. Hun omtales som Lars Erichsens enke. Vidner Michel ??? fra Asnæs og Laurs Mogense, gårdmand af Veddinge, Kirkebog.
 4. [S3] , D. 8. aug Christen Møllers kvinde i Ordrup 77 år, Kirkebog.
 5. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Maren Rasmusdtr i Ordrup, Faareveile 10 Aug 1792 pg 138 155 162 170

  3HUSB: Christen Pedersen moller
  CH: Mette Helene Christensdtr 28

  1HUSB: Jochum Gaertner
  CH: Johan Jochumsen vaever hmd i Holmstrup

  2HUSB: Lars Eriksen
  3CH: Erik Larsen Smed hmd i Horve
  Christen Larsen 42
  Rasmus Larsen 30 land soldat tien i Holmstrup
  guard: Anders Olsen gmd i Ordrup

  Adelersborg Gods, probates; Book 1 1790-1800; film 41071.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mandens_navn: Christen Pedersen
  Mandens_erhverv: Huusmand
  Mandens_alder: 32
  Mandens civilstand: Gift
  Mandens nr. ægteskab: 1
  Hustrus alder: 52
  Hustrus civilstand: Gift
  Hustrus nr. ægteskab: 2.

Hans (?)

M
Senest redigeret=27 Mar 2009

Børn af Hans (?)

Anne Hansdatter Myre

K, f. 1510
Senest redigeret=30 Jul 2009
     Anne Hansdatter Myre blev født i 1510 i 20. Vg. Klinteby, Ibsker, Øster, Bornholm. Hun var datter af Hans Pedersen Myre og Gunhild (?) Anne blev gift i 1528 med Hans Olufsen Uf, søn af Oluf Ottesen Uf og Hansdatter Myre.
Far-Nat*Hans Pedersen Myre f. f 1460, d. 1518
Mor-Nat*Gunhild (?) f. 1491

Børn af Anne Hansdatter Myre og Hans Olufsen Uf

Henning Jacobsen

M, f. cirka 1707
Senest redigeret=6 Mar 2016
     Henning Jacobsen var hugger i Topshøj, Lynge, Alsted, Sorø. Han blev født cirka 1707 i Lynge, Alsted, Sorø; Fødselen kan ikke fastsættes nærmere, da siderne mangler i kirkebogen. Henning blev gift før 1741 med Sidse Cathrine Olsen, datter af Ole Nielsen. Henning Jacobsen blev bisat fra Lynge Kirke, Lyngevej 6, Lynge, Alsted, Sorø, 24 juli 1785.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1771Lynge, Alsted, Sorø2

Børn af Henning Jacobsen og Sidse Cathrine Olsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mandens_navn     : Henning Jacobsen
  Mandens_erhverv     : Huggere
  Mandens_alder     : 62
  Mandens civilstand     : Gift
  Mand død (ja/nej)     : Nej
  Hustru død (ja/nej)     : Nej
  Mandens nr. ægteskab     : 1
  Hustrus alder     : 56
  Hustrus civilstand     : Gift
  Kildestednavn     : 2
  Hustrus nr. ægteskab     : 1.
       

Sidse Cathrine Olsen

K, f. cirka 1717
Senest redigeret=6 Mar 2016
     Sidse Cathrine Olsen blev født cirka 1717. Hun var datter af Ole Nielsen. Sidse blev gift før 1741 med Henning Jacobsen. Sidse Cathrine Olsen blev bisat fra Vester Broby Kirke, Strandvejen 17A, Vester Broby, Alsted, Sorø, 7 november 1798.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1771Lynge, Alsted, Sorø2
Folketælling1787Lynge, Alsted, Sorø3
Far-Nat*Ole Nielsen

Børn af Sidse Cathrine Olsen og Henning Jacobsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mandens_navn     : Henning Jacobsen
  Mandens_erhverv     : Huggere
  Mandens_alder     : 62
  Mandens civilstand     : Gift
  Mand død (ja/nej)     : Nej
  Hustru død (ja/nej)     : Nej
  Mandens nr. ægteskab     : 1
  Hustrus alder     : 56
  Hustrus civilstand     : Gift
  Kildestednavn     : 2
  Hustrus nr. ægteskab     : 1.
       
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Sidse Cathrine Hennings, 70, K, Enke, Almisselem,.

Claus Köller1

M, f. cirka 1525, d. efter 1586
Senest redigeret=13 Jun 2010
     Claus Köller blev født cirka 1525 i Pommern, Tyskland. Han var søn af Hans Köller. Claus blev gift før 1555 med Margrethe von Schinkel. Claus Köller døde efter 1586 i Bornholm.
Far-Nat*Hans Köller f. f 1500

Børn af Claus Köller og Margrethe von Schinkel

Kildehenvisninger

 1. [S93] Margit Tobberup, Kjøllerslægterne, Haldegård i Olsker. Var gift to gange. Navnene ubekendt.

Margrethe von Schinkel

K, f. cirka 1535, d. 1598
Hun lader gården gå videre til sin søn Christen Clausen Kjøller, som blev landsdommer 1623, og da han døde allerede 1628, overtog den yngre bror Jacob Clausen Kjøller gården, samme år som han ægtede Marie Bendtsdatter v. Raden, adelsjomfru fra Pommern. Hun overlever ham og gifter sig igen med den skånske adelsmand Chr. Maccabæus (den ældre). Han er den øverste officer på Bornholm efter Lensmanden, og bliver 1645 på Herredagen landsforvist. Efter 4 år bliver han benådet og vender hjem til Skovsholm.

Maccabæus' søsterdatter var adelsdamen Elisabeth Akeleye, Befrieren Jens Pedersen Kofoeds anden kone. Maccabæus fik en søn, Chr. Maccabæus den yngre, og da han døde, var Skovsholm så forgældet, at den måtte sælges på auktion.

Senest redigeret=13 Feb 2008
     Margrethe von Schinkel blev født cirka 1535 i Tyskland. Margrethe blev gift før 1555 med Claus Köller, søn af Hans Köller. Margrethe von Schinkel døde i 1598 i Bornholm.

Børn af Margrethe von Schinkel og Claus Köller

Hans Köller1

M, f. før 1500
Margit Tobberup fortæller i "Kjøllerslægterne"2

Ifølge C. J. Lund kon den første Kjøller (Hans Køller) til Bornholm fra Pommeren, der jo dengang var dansk, i slutningen af 1400 tallet. Jeg har forsøgt at finde frem til hans slægt i Pommeren, det har kun været muligt at fastslå, at der på det tidspunkt levede fire linier af en uradelsslægt von Køller dernede, og dem har jeg skrevet et afsnit i bogen om. Hans Køllers oldebarn nævnes Kiøller og næste generation Kjøller, det må tilskrives en tilpasning af navnet til bornholmsk dialekt, enkelte har også brugt von Kjøller.

Hans Køller var ridder og adelsmand, og hans våbenskjold er afbilledet her i bogen. Det afviger lidt fra det pommerske von Køller skjold, der havde en rød ruder på sølvbund, hvorimod Hans Køllers var delt på midten med en halv lilje.

Hvorfor han forlod Pommeren, har jeg ikke kunnet fastslå, det kan have været i kongelig tjeneste eller af andre grunde, men afstanden fra Pommeren til Bornholm var jo heller ikke særlig stor. Han har efter alt at dømme været velstående, da han og hans børn besad flere store gårde og havde høj anseelse, og børnebørnene blev gift ind i andre adelsslægter, såsom slægterne Uf, Gagge, von Rade, Maccabæus og Kyrning.

Bjarne A. Kofoed3 angiver:

Claus von Köller (1450 - 1494) var gift med NN von Lepel (1475 - ).

Deres søn var Arend von Köller (1500 - 1568), som fødtes og døde i Pommern. Han var gift med Margrethe Jacobsdatter von Schinckel (1520 - 1593)

Hans sønner var Claus Arendsen Köller (1525 - 1550) og Rasmus Köller (1530 - 1574).

Claus Arendsen Köller var far til Christen Clausen Kjøller (1548 - 1583).

Rasmus Köller var far til Hans Rasmussen Kjøller (1560 - 1609).

Norman Lee Madsen4 angiver:

The earliest recorded "Köller" in the "Urkundenbuch des Pommerschen Geschlechts v. Köller, 1280-1900" (Genealogy of the von Köller family of Pomerania, 1280-1900), by Ernst Matthias von Köller, (micro-film nr. 1573166, items 4 & 5) dates August 18, 1280, when a "Johann Colnerus", a Knight (Ridder), acted as a witness on a legal document:

Nr. 1: 1280. August 18. Herzog Bogislav IV von Pommern schenkt der Stadt Greifswald das Dorf Marrensbagen. Zeuge: Johann Colnerus, ridder, Herzog Bogislaf IV Rath. (Pommersches Urkunden-Buch III.)

Nr. 2: 1290. Herzog Bogislav IV von Pommern bestatigt der Stadt Greifswald das Eigenthum den Dorfes Marrenshagen. Zeuge: Johannes Colnerus. (Pommersches Urkunden-Buch III.)

Nr. 3: 1294. Bei Ertheilung eines Privilegiaum für die Stadt Greifswaldist. Zeuge: Colnerus. (Pommersches Urkunden-Buch III.)

Nr. 4: 1298. December 29. Herzog Bogislav IV von Pommern giebt der Stadt Usedom ein Privilegium für 18 Hufen Landes welche früher Johann Koller gebörien. (Pommersches Urkunden-Buch III.)

Nr. 31: 1464. November 13. Heinrich Lepel zu Lassan verntan det einen Scheidschein über 300 Mark, weiche Claus Colre zu Hohensee ihm schuldete, an die Kalande (sp?) Brüder zu Wolgast. (Kgl. Staats-Archive zu Stettin: Alt gemeine geistliche Urkunden.)

Nr. 97: 1468. Juli 30. Heinrich Lepel zu Lassan verschreiben seiner an Claus Colre zu Hohensee verheiratheten Tochter Margarethe 100 Mark von den 300 Mark, die ihm Claus Colre schuldere, wofür er diesen eine Renteaus Pulow und Hohensee verschreibt. Zeuge: Matthias Suave. (Kgl. Staats-Archiv zu Stettin: Privat - Urkunden No. 235.)

Nr. 152: 1512. Bürgermeister und Rath zu Lassan verkieten zwe Hufen Landes auf dem Walde zu Papendorf und die Hotetelle dazu an Arnd Kolre zu Verwerk für 125 Mark erblich. Zeugen: Arnd Kolre zu Hohensee; Achim und Hinrich, Vettern von Buggenhagen. (Kgl. Saats-Archiv zu Stettin: Wolgaster Arch. Tit. 60a No. 189, Fol. 69.)


Index entries for Köller, v.:

49. Claus, zu Hohensee, ux. ? v. Lepel... 1470-1494, urkunde: 100, 120, 129, 197.

50. Arnd, zu Hohensee, ux. Hylle v. Lepel... 1462-1494, urkunde: 90, 120, 129, 153, 197, 971.

51. Vike, zu Hohensee u. Jasedow... 1491-1512, urkunde: 120, 152, 197, 971.

52. Joachim, zu Jasedow(?)... 1491-1512, urkunde: 120, 129, 152, 197.

74. Claus, zu Hohensee, Claus's (nr. 49) sohn, ux. Anna v. Voss... 1527, 1545, urkunde: 170, 186, 197.

76. Arnd, zu Bower u. Jasedow... 1512, 1523, urkunde: 152, 153, 161, 971.

96. Claus Jasper, zu Hohensee, Claus's (nr. 74) sohn, ux. Anna v. Rothen-Beversdorf... 1557-1568, urkunde: 218, 236, 281.

99. Claus, zu Bower (Arnd's (nr. 76) sohn?), ux. 11. 11. 1557 Magdalene v. Schinkel... 1557-1568, urkunde: 213, 231.

118. Arnd, zu Bower (pächter v. Rackett), sohn des Claus (nr. 99), ux. Catharina v. Flemming-Trebenow... 1608-1614, urkunde: 231, 653, 815, 818.


Index entries for Lepel, v. :

I, 38. Hinric, zu Lassan, (+ a. 1487), schwiegervater des Curt Calve-Janitzow... 1451-1464, urkunde: 73, 84, 87, 90, 91, 97, 115.

II, 22, Hylle, tochter des + Martin zu Lassan (III, 14), vermult Arnd Colre au Hohensee... 1465, urkunde 90.


Further information on the Köller family can be found on Family History Library micro-film nr. 1183535, item 5: "Kirchenbuch-Auszüge aus den Kirchenbüchern des Kreises Cammin in Pommern und einiger benachbarter Parochieen (bis zum Jahre 1888)", by Ernst Matthias von Köller:

Parish register extracts of noble families from the district of Cammin, Pommern, Germany (now Kamien, Pomorski, Szczecin, Poland). Includes the Plötz, Köller, Flemming, Brüsewitz, Brockhusen, Witten, etc. families.

All towns/villages within 5 miles (8. 5 km) of Wolgast, Wolgast synode, Greifswald county, and Usedom-Wollin county (now part of Szczecin in Poland), map sec. 1948, 49 (& west thereof):

Ablage, Alt Bauer, AlteSchanze, Am Walde, Anstalten, Bake, Bannemin, Bauer, Bauer-Riff, Bauerberg, Buddenhagen, E(?)hohenfelde, Erischow Ort, Fahr B, Fisherh, Fleider B, Gas Bge, Gr. Ernsthof, Grosser Wotig, Hohensee, Hohendorf, Hubert-Kinderhm, Hunegr., Hungrb., Karlshagen, Karlshgn-Trassenh., Karrin, Karrin-Mittelhof, Katzow, Kröslin, Krummin, Landungsstelle, Landungst., Lodmannshagen, Lutow, Mahlzow, Milchhorst, Mölschow, Neeberg, Negenmark, Netzeband, Netzelkow, Neuendorf, Neustadt, O. F. Jägerhof, Ottohm, Peenemünde, Piese, Pritzier, Rohrplan, Rubenow, Sandhof Zgl., Sauzin, Schalense, Schanz B., Schiede F., Schutzenhs., Sekeritz, SeebadKarlshagen, Seekerlitz, Sputzenhorner, Schwarzer Peter, Trassenheide, Trassenmoor, Tütow, Voddow, Wehrland, Weidhof, Weisser B., Wolgasterfahre, Zarnitz, Zecherin, Ziemitz, Ziemitz (NE), Zinnowitz.
Name: Claus von Köller

Sex: Male
Birth: Bef 1445, Pommern (Deutschland)
Death: Aft 1494, Pommern (Deutschland)
Occupation: Landed Proprietor (Godsejer)
Residence: Hohensee, Hohendorf parish, Greifswald county

Marriage (3): Abt 1464, Margarethe von Lepel, m. Abt 1464, Greifswald county, Pommern

Son: Bef 1480, Claus von Köller, (b. Bef 1480, Hohensee, Hohendorf, Greifswald, Pommern (Deutschland)), (d. Aft 1545, Pommern (Deutschland))

Son: Bef 1490, Arnd von Köller, (b. Bef 1490, Hohensee, Hohendorf, Greifswald, Pommern (Deutschland)), (d. Aft 1523, Pommern (Deutschland))

Son: Bef 1490, Hans von Köller, (b. Bef 1490, Hohensee, Hohendorf, Greifswald, Pommern (Deutschland)), (d. Aft 1510, Bornholm, Danmark).
Kure's farm-owner list states that Claus Kiøller (circa 1595-1666) inherited Kjølleregård, 13 Slg. in Ibsker parish, from the previous owner Hans Køller (-1571-1609), who had inherited it from his father Rasmus Køller (-1562-1574-) - who was possibly the son of a nobleman, and Knight, named Hans von Køller (of Kjølleregård, 13 Slg. Ibsker?) from Pomerania who came to Bornholm in the early 1500s; though there seems to be no evidence forthcoming to support the existence of a Hans von Køller, let alone a father-son connection. (It seems possible that because Hans Køller was considered to be the son of Rasmus Køller, therefore Rasmus Køller must have followed the patronymic naming system and named his son after his father: Hans, who must have been a member of Pomeranian noble family von Köller!)

According to Edvard Skovgaard, in "1000 Aner til en Skovgårdsslægt", the above mentioned Claus Köller (whom I contend died circa 1550), is the son of an Arend Köller (-1534-1568-), the Landed Proprietor (Godsejer) of a property called "Bower" (most likely Bauer in Bauer parish, Greifswald county) in Pomerania; and that Arend is the son of Claus Köller (-1470-1494-) of Hohensee (in Hohendorf parish, Greifswald county). Edvard Skovgaard speculates that Arend von Köller is the father of both Claus Köller and Rasmus Köller (-1562-1574-) of Kjølleregård, 13 Slg. Ibsker. Skovgaard further states that Rasmus Köller died childless; contending that the heir to Kjølleregård, 13 Slg. Ibsker: Hans Køller (-1571-1609), is the son of Claus Köller. Edvard Skovgaard differs from Kure in asserting that Claus Kiøller (circa 1595-1666) is the son of Christen Clausen Køller and Margrethe Mogensdatter Uf.

Ernst Matthias von Köller, in "Urkundenbuch des Pommerschen Geschlechtsv. Köller, 1280-1900", mentions an Arnd von Köller (-1512-1523-) of Bower and Jasedow; he further speculates that a Claus von Köller (-1557-1568-) of Bower might be the son of Arnd von Köller. Claus von Köller is named as the father of an Arnd von Köller (-1608-1614-) of Bower, also lease-holder of Rackett.

It is my own contention that Skovgaard's Arend Köller (-1534-1568-) is not the father of Claus Köller (died circa 1550) and Rasmus Köller, but rather that he might be the brother of Claus Köller; that the two (brothers) are possibly the sons of the elder Arnd von Köller(-1512-1523-), of Bower and Jasedow, mentioned in the book by Ernst Matthias von Köller. Possibly Rasmus Køller/Köller is the son of (the hypothetical?) Hans von Køller/Köller; who might possibly be the brother of the elder Arnd von Köller. Note, however, that Edvard Skovgaard provides no definitive evidence proving his assertion that Claus Köller is the son of Arend Köller of Bower; so these connections can only be considered as speculative.

Rasmus Køller's wife, Boritta, was the heir to her grandfather's farm, Krakkegård (later renamed Kjølleregård), 35 Slg. Klemensker parish. Besides the 13 Slg. in Ibsker, Hans Køller also inherited the 35 Slg. in Klemensker; which he later passed on to his son Laurids Kiøller (died circa 1667). It seems to me that if Rasmus Køller and Boritta had no children then her family-farm in Klemensker would probably have been inherited by her relatives, not those of her husband Rasmus Köller. This would seem to point to Hans Køller being the son of Rasmus and Boritta, not Claus Köller.

Mikkel Mortensen vurderer i en note 2010:

Jeg mener ikke, at udlægningen af familien Køller / Margrethe von Schinkel er korrekt. Jeg mener det hænger sammen som følger:

Claus Arend Køller (1525- 1550) (Hohnsee), en tysk adelsmand, flytter til Bornholm under lybækker tiden. Han bliver gift i Rønne i 1540 og dør i 1550.

Claus Køller er gift med Margrethe von Schinkel (1520-1593), der efter hans tidlige død gifter sig med Claus Clausen Kames (1525 - 1584), skibsreder og byråd i Rønne.

De har sønnen, Christen Clausen Køller (*1548 ? +1582 Ejer af St. Hallegård 1573-1582), der i 1573 bliver gift med adelsjomfru Margrethe Mogensdatter Uf (*1550-+1598 Ejer af St. Hallegård 1582-1608).

Sammen har de børnene Kirsten Clausdatter Køller (*1582-+1665), bliver 1632 gift med Sivert Jørgensen Gagge (1598 - 1661), Almegård, og Jacob Køller (*1575-+1632 - Ejer af St. Hallegård 1608-1632)

Christen Clausen Køller (*1582-+1628), Christen sr. /jr. er forvekslet i nogle af anelisterne, hvorved Christen sr. får en levealder (1555-1628 = 73 år).

Bemærk også, at Kirsten og Jacob begge er født i 1582, dvs. samme år som Christen Sr. dør.

Claus Arend Køller er bror til Rasmus Køller, der er stamfar til den anden Kjøller gren med alle Kjøllergårdene.

Jeg mener, at levealder og årstal hænger bedre sammen i denne rækkefølge.

Slægten Køllers ældste led er uklar og omstridt.

Norman Lee Madsen refererer og kommenterer:

Kure's farm-owner list states that Claus Kiøller (circa 1595-1666) inherited Kjølleregård, 13 Slg. in Ibsker parish, from the previous owner Hans Køller (-1571-1609), who had inherited it from his father Rasmus Køller (-1562-1574-) - who was possibly the son of a nobleman, and Knight, named Hans von Køller (of Kjølleregård, 13 Slg. Ibsker?) from Pomerania; though there seems to be no evidence forthcoming to support the existence of a Hans von Køller, let alone a father-son connection. (It seems possible that because Hans Køller was considered to be the son of Rasmus Køller, therefore Rasmus Køller must have followed the patronymic naming system and named his son after his father: Hans, who must have been a member of Pomeranian noble family von Köller!)

According to Edvard Skovgaard, in "1000 Aner til en Skovgårdsslægt", the above mentioned Claus Köller (whom I contend died circa 1550), is the son of an Arend Köller (-1534-1568-), the Squire (Godsejer) of a property called "Bower" (most likey Bauer in Bauer parish, Greifswald county) in Pomerania; and that Arend is the son of Claus Köller (-1470-1494-) of Hohensee (in Hohendorf parish, Greifswald county). Edvard Skovgaard speculates that Arend von Köller is the father of both Claus Köller and Rasmus Köller (-1562-1574-) of Kjølleregård, 13 Slg. Ibsker. Skovgaard further states that Rasmus Köller died childless; contending that the heir to Kjølleregård, 13' Slg. Ibsker: Hans Køller (-1571-1609), is the son of Claus Köller. Edvard Skovgaard differs from Kure in asserting that Claus Kiøller (circa 1595-1666) is the son of Christen Clausen Køller and Margrethe Mogensdatter Uf.

Ernst Matthias von Köller, in "Urkundenbuch des Pommerschen Geschlechts v. Köller, 1280-1900", mentions an Arnd von Köller (-1512-1523-) of Bower and Jasedow; he further speculates that a Claus von Köller (-1557-1568-) of Bower might be the son of Arnd von Köller. Claus von Köller is named as the father of an Arnd von Köller (-1608-1614-) of Bower, also lease-holder of Rackett.

It is my own contention that Skovgaard's Arend Köller (-1534-1568-) is not the father of Claus Köller (died circa 1550) and Rasmus Köller, but rather that he might be the brother of Claus Köller; that the two (brothers) are possibly the sons of the elder Arnd von Köller (-1512-1523-), of Bower and Jasedow, mentioned in the book by Ernst Matthias von Köller. Possibly Rasmus Køller/Köller is the son of (the hypothetical?) Hans von Køller/Köller; who might possibly be the brother of the elder Arnd von Köller. Note, however, that Edvard Skovgaard provides no definitive evidence proving his assertion that Claus Köller is the son of Arend Köller of Bower; so these connections can only be considered as speculative.

Rasmus Køller's wife, Boritta, was the heir to her grandfather's farm, Krakkegård (later renamed Kjølleregård), 35 Slg. Klemensker parish. Besides the 13' Slg. in Ibsker, Hans Køller also inherited the 35 Slg. in Klemensker; which he later passed on to his son Laurids Kiøller (died circa 1667). It seems to me that if Rasmus Køller and Boritta had no children then her family-farm in Klemensker would probably have been inherited by her relatives, not those of her husband Rasmus Köller. This would seem to point to Hans Køller being the son of Rasmus and Boritta, not Claus Köller.

Mikkel Mortensen, der i dag bor på Store Hallegård, skriver:

Jeg mener ikke, at udlægningen af familien Køller / Magrete von Schinckel er korrekt. Jeg mener det hænger sammen som følger.

Claus Arend Køller (1525-1550)(Hohnsee), en tysk adelsmand, flytter til Bornholm under lybækker tiden. Han bliver gift i Rønne i 1540 og dør i 1550. Claus Køller er Gift med Margarete von Schinkel (1520-1593). der efter hans tidlige død gifter sig med Claus Clausen Kames (1525 - 1584), skibsreder og byråd i Rønne.

De har sønnen, Christen Clausen Køller (*1548 - +1582 Ejer af St. Hallegård 1573-1582) der bliver i 1573 gift med adelsjomfru Margrethe Mogensdatter Uf (*1550-+1598 Ejer af St. Hallegård 1582-1608).

Sammen har de børnene Kirsten Clausdatter Køller (*1582-+1665), bliver 1632 gift med Sivert Jørgensen Gagge (1598 - 1661), Almegård, Jacob Køller (*1575-+1632 - Ejer af St. Hallegård 1608-1632), Christen Clausen Køller (*1582-+1628).

Christen snr./jr. er forvekslet i nogle af ane listerne, hvorved Christen snr. får en levealder (1555-1628 = 73 år)... bemærk også at Kirsten og Jacob begge er født i 1582 dvs. samme år som Christen Snr. dør.

Claus Arend Køller er Bror til Rasmus Køller der er stamfar til den anden Kjøller gren med alle Kjøllergårdene.

Jeg mener, at levealder og årstal hænger bedre sammen i denne rækkefølge.

Senest redigeret=17 Mar 2011
     Hans Köller blev født før 1500 i Pommern, Tyskland.

Børn af Hans Köller

Kildehenvisninger

 1. [S93] Margit Tobberup, Kjøllerslægterne, Boede sandsynligvis på 13. Sg. Kjøllergård i Ibsker. Kom fra Pommeren, hvor uradelsslægten v. Køller boede. Dansk ridder.
 2. [S101] Bornholmske Kirkebøger, online http://www.kirkebog.dk/
 3. [S89] Sofus Elvius, Danmarks Præstehistorie i årene 1869-1884.
 4. [S40] Kristian Kure, Kures Gårdfortegnelser.

Boehl Henning Albertsdatter1

K, d. 1685
Senest redigeret=12 Jun 2010
     Boehl blev gift med Therkeld Clausen Kjøller, søn af Claus Hansen Kjøller og Margrethe Simonsdatter Munch. Boehl Henning Albertsdatter døde i 1685.

Barn af Boehl Henning Albertsdatter og Therkeld Clausen Kjøller

Kildehenvisninger

 1. [S93] Margit Tobberup, Kjøllerslægterne.

Claus Jensen Sode

M, f. 1643, d. cirka 1697
Finn Sodes konklusion for opdigtningen:

1. Ifølge navngivningssædvane skulle faderen til Hans Clausen Sode (herfra og fremefter foreligger bevisførelse for alle personer) hedde Claus Hansen Sode, hvis han var første søn. Dersom Jens Hansen Sode, Stamfaderen, havde haft en søn ved navn Claus Jensen Sode, hvilket nogle forskere påstår, men uden kildeangivelser, ville han være oplagt. Men ham har det ikke været muligt at finde arkivalier på.

2. Jacob Jensen Sode er helt sikker hos alle forskere. Men han er ikkefar til HCS. idet slægten er udforsket uden Clausnavnet (John Christensen, Helsinge, Rundetårnsgruppen)

3. Jørgen Jensen Sodes efterslægt er kortlagt uden Clausnavnet. (Anni Sode, Årsballe)

4. Mikkel Jensen Sode er også rimeligt verificeret som søn af Jens Hansen Sode. Men han kan være søn af forgængeren i Jens Hansen Sodes embede og adopteret af Jens Hansen. Se NOTER til Mikkel. Kan ikke være far til HCS. da han er præst i Skåne, mens Claus lever på Bornholm og skulle i så fald have navnet Mikkelsen.

5. Mads Jensen Sode har kildehenvisning til '1000 aner til en Skovgårdsslægt' og i Wibergs Præstehistorie. Han var præst i Nylars 1663.Men en egentlig bevisførelse savnes. Se NOTER til Mads Jensen Sode. Er næppe far til HCS. da efternavnet da ville have været Madsen.

6. Hans Jensen Sode, bevist, er en mulighed, idet efternavnet bliver HANSEN Sode. Hans-navnet går igen i mange slægtled i linien.
Der skulle forefindes et skifte efter Hans Jensen Sode, Vellensgård, opgivet af referenten GAGGE og i Kures 'Gårdlister. Men det har indtil nu, 1999, ikke været muligt at finde det.

Men Hans Jensens Sodes hustru var gift med Kierstine Hansdatter Kofoed, hvis mor var Margrethe Clausdatter GAGGE. Faderen til hende, altså oldefaderen til CHS., var CLAUS Gagge, lensmand på Sjælland samt hørende til adelen.

Skønt navneopkaldet går lidt udenfor sædvane vil det være en mulighed, ikke mindst når man tager lidt 'familiesnobberi' med i vurderingen.

Hans Jensen havde 4 børn. Har kun kunnet finde de tre. En søn er nogle steder opgivet som Erland, men nogle forskere mener, han er den samme som Claus???

Hvorfra kommer navnet ERLAND ind i slægten???

7. Claus Jensen Sode må være født før 1654, da begge forældre dør under pesten i dette år. Jeg har fået opgivet uden kildeangivelse, at han skulle være død 1692/1702. Indtil andet er oplyst, har jeg valgt Claus Jensen som ane.

8. Til slut kan det tænkes, at Claus Hansen overhovedet ikke tilhører Sodeslægten, men er opkaldt efter sognepræsten, gudfaderen eller en anden Sode, der betød noget i sognet. I så fald vil en bevisførelse for familieskab med Sodeslægten selvfølgelig være umulig og vor sodelinie uden forbindelse med Sodeslægten. At slægterne ER sammenhørende kan ses af de tidlige skifter, hvor værgerne er familie samt af fadderne ved dåbshandlingerne.
Skifte Contracht Efter Sal: Hans Clausen i Hasle Imellem hans efterladte Enke og Arvinger, 5. September 1748:

No 3 half anden Rigsdaller.

Bekiender vi os nemlig Jeg Anna Pedersdatter Sal: Hans Clausens efterlevende Hustrue boende udi Hasle med min Lau Verge Mons Pedersen (kvinderikke myndige) af Clemmenskersogn paa den eene og bemelte Hans Clausensefterladte børn som ere 2de Sønner og 2de døttre nemlig Jeg Claus HansenSode boende i Østermariesogn og Peder Hansen Sode boende hoes berørte minkiere moder på egne, Saa og ieg Jens Jensen boende i Hasle, samt ieg LarsHansen boende i Nyckersogn paa vore kiere Hustruers Johane og Anne Sal:Hans døttres Veigne, paa den anden side: at som vi alle efter forbemelteVorris afgangne Sal: faders død ere myndige, Saa haver vi med hin anden trofen og indgaad følgende Nevnlig foreening og Skifte Contracht paaefter følgende maade og Rættet sat som min Sal: Hans Clausens af gangenemand og foranførte Samtlig Vorris søeskendis Sal: fader, for hansdødelige afgang haver beskiket sin Søn og Vorris kiere Broder PederHansen for sig og Hustrue Karen Andersdatter og derris arfvinger atskulde Tilhøre og nyde gården som min Sal: mand og ieg nu beboer ifornefnte Hasle beligende tillige med ald anden boe have og os tilhørrende Jorder, saa haver vii og dennem samme paafølgende maader samtøkt og forundt, saaleedis at min Anne Peders datters Søn bemelte Peder Hansen Sode udbetaler til en hver af sine Sødskende og Voris kiere børn nemligførst til Claus Hansen Sode 120 Sldr og til Søstermanden Jens Jensen iHasle Et Tøndeland biug (byg) Jord Lerien kaldet i Hasle byes friheds Vang beligende som har Været Samtlig Vorris kiere forældre tilhørrende idet hand beholder til eiendom for sig Hustru og arfvingers samt til denanden Søstermand Lars Hansen i Nyckersogn 200 Sldr som bemelte min SvogerPeder Hansen Sode til mig Lars Hansen haver udbetaldt. Hvor forre og hvorimod Vi Samtlig til arf efter Vorris Sal: fader og moder Anne Pedersdatter ere ganske fornøyede, naar Peder Hansen Sode betaller ald paa boetefter Vorris Sal: fader Hans Clausen Sode heftende gield, Samt forsørgersin og Vorris kiere moder fornefnte Anna Peders datter Sal: Hans Clausensmed ald til børende op Vartning med reenlighed og forsvarlig mad og ???samt brendeviin Naar hun det forlanger, og endelig at Lade hende med ???de samme Ceremonier som Vorris Sal: fader nød hende Skikelig begrave meni fald Vorris kiere moder Anna Sal: Hans Clausens Skulde Være til sindsicke at blive hoes mig sin Leve tiid, eller ieg Peder Hansen Sode og Hustrue imod for haabning icke Vedbørligen os saaleedis imod hendeSkulde, Skicke og for holde enten dette Skeede om hun levede min PederHansens død icke, selv for kiender mig hustrue og Vorris arvinger ??? Skadesløs ellers icke at udbetalle til hende eller den som haverimodtaget 200 Sldr til ophold og Videre, og det forud førend nogen anden Creditor noget udlagt nyder, som Siden af det selv til hendis ophold ogbegravelses bekostning har den som hende imod tog af de 200 Sldr kunde Være i behold og erte Søskendis broder hansHustrue Karen Anders datter paa den maade ??? Er for dem og deris arvinger til Evendelig arf og eiendem upaa ancket af os eller Vorearvinger nyde uden Vii re udgift forberørte Vorris Kiere forældres gård Saadan som den forre findes med til hørrende Løcke (indhegning) og Haugen(have) i Hasle beligende samt de dem sammestæds i Hasle byes Vang tilhørrende fri Jorder Samt Creaturs og ald anden boe have af hvad naun detnefnes kand som Vorris kiere forældre med Rætte kand tilhøre hvorsaa viøvrige Sødskende i Ringeste maade og Videre I arf end indbemelt erforklaret eller deslige efter Vorris Sal: fader eller moder haver atfordre, at dette saaleedis som indbemelt findes i alle maader af Een hveraf os underskrefne u Røgelig holdes og efter kommes Skal haver visamtlige Vorris Skifte Contracht og Vanlig foreening egen hendig underskrevet og samme videre inden Rætten ville vedstaae Datum Hasle d. 5te September 1748.

Anne A + CS Peders Efter begiering som Lau Verge Mons Pedersen
Datter Sal: Hans Claus
Claus Hansen Sode, Peder PHSS Hansen Sode, Jens Jensen, Lars Jensen

Læst paa Hasle bÿeting d. 13 September 1748 og af alle Vedkommende Indbemelte for Rætten Vedstaar og Protecoleret under follio ??? 25 andenside som nærmere i behørig gienparts bog skal vorde indført som Testeresaf Rættens betienter P. Eschelsen L. Birch

Rettet af Anni Sode, Årsballe 1999

Senest redigeret=11 Apr 2008
     Claus Jensen Sode blev født i 1643 i Hasle, Nørre, Bornholm.1 Claus blev gift i 1668 med Giese Pedersdatter, datter af Peder Clausen og Margrethe Larsdatter. Claus blev gift i 1675 med Hedvig Pedersdatter, datter af Peder Clausen og Margrethe Larsdatter. Claus Jensen Sode døde cirka 1697 i Hasle, Nørre, Bornholm.

Familie: Claus Jensen Sode og Giese Pedersdatter

Familie: Claus Jensen Sode og Hedvig Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S58] Finn Sode, "Finn Sode," e-mail til Michael Erichsen.

Lawe Nicolausen Uf1

M, f. før 1315
Norman Lee Madsen skriver:

The following is a translation of the article 'De bornholmske væbnerslægter Uf og Splid - noget nyt om deres våbener', written by Sigvard Mahler Dam, published in the 'Heraldisk Tidsskrift'.

In 'Heraldisk Tidsskrift' (Heraldic Periodical), nr. 23, page 111, Sven Tito Achen made the assumption that the Danish 'sparre-våben' (sparre =chevron or truss, våben = coat-of-arms) - shown in the Gelre-Armorial belongs to a person of the Bornholm/Skånsk family Uf. This caused an extensive bit of research, and I would like to present you with the results thereof in this article.

The 'sparre-våbenet' is pictured in the above mentioned Heraldisk Tidsskrift and shows a red chevron on a white background, and Sven Achen tells us that it probably was painted no later than 1375. Furthermore it seems that since the person was placed as the fourth-last of the 25 eligible, he was situated well below the governing-plateau of the highest social class. The name attached to this coat-of-arms is: Joenz U. You might argue that 'U' can not so easily be interpreted to mean 'Uf', but if you follow the members of that family through the years, you find them sometimes documented as 'We', others as 'Wff' or simply 'W'. For instance a 'Johannes dictus Wff' from 1299 (1), and another: 'Otte Wff', in 1493 (2). 'Anders og Peder W', in 1511 (3), and 'Maaghns W' in 1533(4). You may remember that there was no distinct difference between theletters 'u', 'w' and 'v' in the middle ages. Therefore Gelre's 'Joenz U'could easily belong to the Uf-family.

The 'Hjelmfiguren' (Helmet-design) is not shown in the Gelre-Armorial, neither is it pictured in the 'Nyt dansk Adelsleksikon' (New Danish Noblemen's Encyclopaedia), nor in the 'Danske Adelsvåbener' (Danish Noblemen's Coat-of-Arms), even though the helmet-design has been preserved in the design of numerous seals! The reason for the disappearance of the helmet-design seems to stem from the younger Bornholm generation of the Uf-family, they rejected the family-name and only used their patronym.

The rejection of the family-name seems to have come from the fact that there were two Uf-family lines on Bornholm. To distinguish between these two related families, I shall - likewise as there is a Sparre-Kås' and a'Mur-Kås' - introduce the name 'Sparre-Uf' for the family of 'Joenz U', and the name 'Agern-Uf' for the related women line of the family (these families are mentioned as 'Uf I' and 'Uf II' in 'Danske Adelsvåbener').The Sparre-Uf's rejected the family-name in the same generation that the Agern-Uf's adopted it - possibly on purpose.

Senest redigeret=11 Apr 2008
     Lawe blev gift med Joensdatter Bild, datter af Joen Nielsen Bild. Lawe Nicolausen Uf blev født før 1315 i Skåne.2 Han var søn af Nicolaus Johansen Uf og Cecilie Lavesdatter.
Far-Nat*Nicolaus Johansen Uf f. f 1280
Mor-Nat*Cecilie Lavesdatter f. f 1290

Barn af Lawe Nicolausen Uf og Joensdatter Bild

Kildehenvisninger

 1. [S39] Norman Lee Madsen, online http://www3.sympatico.ca/colin.swift
 2. [S57] Sigvard Mahler Dam, "De bornholmske væbnerslægter Uf og Splid."

Joensdatter Bild

K, f. cirka 1325
Senest redigeret=8 Sep 2007
     Joensdatter blev gift med Lawe Nicolausen Uf, søn af Nicolaus Johansen Uf og Cecilie Lavesdatter. Joensdatter Bild blev født cirka 1325 i Jylland.1 Hun var datter af Joen Nielsen Bild.
Far-Nat*Joen Nielsen Bild f. c 1305, d. e 1335

Barn af Joensdatter Bild og Lawe Nicolausen Uf

Kildehenvisninger

 1. [S59] Sigvard Mahler Dam, "Strangesønnerne."

Nicolaus Johansen Uf

M, f. før 1280
Senest redigeret=11 Apr 2008
     Nicolaus Johansen Uf var Ridder. Han blev født før 1280 i Skåne.1 Han var søn af Johannes Uf. Nicolaus blev gift før 1314 med Cecilie Lavesdatter, datter af Lage Lagesen Litle.
Far-Nat*Johannes Uf f. f 1255, d. e 1302

Børn af Nicolaus Johansen Uf og Cecilie Lavesdatter

Kildehenvisninger

 1. [S57] Sigvard Mahler Dam, "De bornholmske væbnerslægter Uf og Splid."

Christian Iversen

M, f. cirka 1740
Senest redigeret=7 Mar 2010
     Christian Iversen var favnsætter i København. Han blev født cirka 1740. Christian blev gift før 1777 med Anne Marie (?)

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Dronningens Tværgade, København1

Barn af Christian Iversen og Anne Marie (?)

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Iversen, 61, Gift, Favnsætter,
  Anne Marie Iversen, 60, Gift, g Chr.I. Favn..,
  Else Marie Iversen, 30, Enke, Datter A.K.I.,
  Anne Kirstine [Iversen], 4, Ugift, Moder E.M.I.,.