Helge Honoratus Bonnevie

M
Senest redigeret=6 Mar 2016
     Helge Honoratus Bonnevie var søn af Thomas Rørdam Bonnevie og Clara Julie Emilie Gøtzsche.
Far-Nat*Thomas Rørdam Bonnevie
Mor-Nat*Clara Julie Emilie Gøtzsche

Børn af Helge Honoratus Bonnevie og Agnete Larsen

Mary Helene Juul-Mortensen

K
Senest redigeret=6 Sep 2007
     Mary Helene Juul-Mortensen var datter af Hans Mortensen og Karen Juul.
Far-Nat*Hans Mortensen
Mor-Nat*Karen Juul

Familie: Mary Helene Juul-Mortensen og Louis Bonnevie Hansen

Susanna Hermansdatter Broch

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Susanna Hermansdatter Broch var datter af Herman Nielsen Broch og Dorthe Andersdatter Bager.
Far-Nat*Herman Nielsen Broch
Mor-Nat*Dorthe Andersdatter Bager

Familie: Susanna Hermansdatter Broch og Conrad Hansen Piil

Heinrich Frederich Erichsen

M
Senest redigeret=4 Mar 2016
     Heinrich Frederich Erichsen var søn af Ludvig Mylius Erichsen og Josephine Frederikke Mathiesen.
Far-Nat*Ludvig Mylius Erichsen
Mor-Nat*Josephine Frederikke Mathiesen

Sophie Oldesloe

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Familie: Sophie Oldesloe og Holger Hansen Kofoed

Anne Hansdatter

K
Senest redigeret=22 Maj 2009
     Anne Hansdatter var datter af Hans Mogensen og Anniche Hansdatter Piil.
Far-Nat*Hans Mogensen
Mor-Nat*Anniche Hansdatter Piil

Familie: Anne Hansdatter og Ole Jørgensen Sonne

Kirstine Pedersdatter

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Kirstine Pedersdatter og Lars Petersen

Jens Hansen

M
Senest redigeret=18 Mar 2009

Familie: Jens Hansen og Elisabeth Hansdatter Kofoed

Hans Hansen Rømer1

M
Senest redigeret=18 Mar 2009
     Hans Hansen Rømer var søn af Hans Jensen Rømer og Valborg (?)
Far-Nat*Hans Jensen Rømer
Mor-Nat*Valborg (?)

Familie: Hans Hansen Rømer og Birgitte Christensdatter Piil

Kildehenvisninger

 1. [S39] Norman Lee Madsen, online http://www3.sympatico.ca/colin.swift

Anna Nielsdatter

K
Senest redigeret=26 Sep 2019
     Anna Nielsdatter var datter af Niels Jensen og Ellen Hansdatter.
Far-Nat*Niels Jensen
Mor-Nat*Ellen Hansdatter

Familie: Anna Nielsdatter og Cornelius Hansen

Jens Jensen

M
Senest redigeret=14 Mar 2009

Familie: Jens Jensen og Karen Hansdatter Piil

Christian Frederik Thomsen

M
Senest redigeret=28 Mar 2013
     Christian Frederik Thomsen var søn af Andreas Nicolaj Flensborg Thomsen og Hedevig Nielsigne Bartholdy.
Far-Nat*Andreas Nicolaj Flensborg Thomsen
Mor-Nat*Hedevig Nielsigne Bartholdy

Hans Olufsen

M
Senest redigeret=4 Maj 2007

Familie: Hans Olufsen og Boel Christensdatter

Anne Christensdatter

K
Senest redigeret=18 Mar 2009
     Anne Christensdatter var datter af Christen Pedersen Piil og Karen Andersdatter.
Far-Nat*Christen Pedersen Piil
Mor-Nat*Karen Andersdatter

Camilla Georgine Schmidt

K
Senest redigeret=22 Jun 2014

Lorentz Tyrwaldt1

M
Senest redigeret=27 Maj 2009

Familie: Lorentz Tyrwaldt og Anne Sophie Jensdatter Kofoed

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.

Andreas Jørgensen Rosman1

M
Senest redigeret=4 Jun 2009

Familie: Andreas Jørgensen Rosman og Kirstine Pedersdatter Kofoed

Kildehenvisninger

 1. [S39] Norman Lee Madsen, online http://www3.sympatico.ca/colin.swift

Kirstine Pedersdatter Kofoed1,2

K
Senest redigeret=18 Nov 2007
     Kirstine Pedersdatter Kofoed var datter af Peder Hansen Kofoed og Elisabeth Madsdatter Ravn.
Far-Nat*Peder Hansen Kofoed
Mor-Nat*Elisabeth Madsdatter Ravn

Familie: Kirstine Pedersdatter Kofoed og Andreas Jørgensen Rosman

Kildehenvisninger

 1. [S39] Norman Lee Madsen, online http://www3.sympatico.ca/colin.swift
 2. [S95] Bodil Tornehave, "Bodil Tornehave," e-mail til Michael Erichsen.

Jens Larsen Malmø

M
Senest redigeret=21 Mar 2009

Barn af Jens Larsen Malmø og Margrethe Jensdatter Ravn

Margrethe Jensdatter Ravn

K
Senest redigeret=21 Mar 2009

Barn af Margrethe Jensdatter Ravn og Jens Larsen Malmø

Poul Hansen Ancher1,2

M
Senest redigeret=19 Apr 2014

Barn af Poul Hansen Ancher og Karen Jensdatter Sode

Kildehenvisninger

 1. [S35] S. V. Wiberg, Wiberg.
 2. [S64] Svend Dahl og Povl Engelstoft, Dansk Biografisk Leksikon, Ancher, Poul Hansen, ca. 1630—97, Præst, Folkefører. F. ca. 1630 i Skaane, d. 28. Okt. 1697 i Hasle, begr. sst. Forældre: vistnok Sognepræst Hans A. (Anchersen) (1603—55) i Hovby, Ingelstad Herred og Else Olesdatter. Gift 1° 1655 i Hasle med Karen Sode, d. 1684, D. af Sognepræst Jens Hansen S. (d. 1654). 2° med Lene Nielsdatter, d. tidligst 1709 (gift 2° 1698 med By- og Herredsfoged i Hasle Eskil Nielsen, d. 1706, 3° 1709 med Borgerkaptajn Gregers Christensen i Aakirkeby), D. af Arkelimester Niels Jørgensen i Sandvig (1636—93).

  Student 1650 fra Frue Skole i Kbh. blev A. sidst i 1654 Sognepræst i Hasle og Rutsker og holdt trofast ved det ringe Kald lige til sin Død. Ved sit Ægteskab med sin i Pestaaret døde Formands Datter og ved sine to Søstres Giftermaal traadte han i mangfoldigt Svogerskab med Landsdelens Præster. Da Bornholm 1658 i Roskildefreden var afstaaet til Sverige, lagde han sit danske Sindelag for Dagen og blev Sjælen i at rejse den Sammensværgelse til at afkaste Fjendeaaget, som Hasle Borgere knyttede, og som vandt Nørre og Vestre Herreders Bønders, Rønne Borgeres og Præsteskabets almene Tilslutning. Da Opstanden var brudt ud 8. Dec. ved den svenske Landshøvding Johan Printzenskolds uformodede Komme til Rønne, hvor den djærve Troppefører Jens Kofoed tog ham til Fange, og han dræbtes i Tumulten, vaagede A. i Rutsker Præste-gaard over dens Fremme; herhen samledes Bondehæren om Natten, og som Fører for Herredsbønderne marcherede A. 9. Dec. frem for Hammershus og skrev her sammen med Hasle Borgerkaptajn Peder Olsen (Hassel) den Opfordring til den svenske Garnison, som fik denne til at overgive Fæstningen uden Kamp. Paa den Navneliste over deres Førere i Opstanden, som Bornholmernes Sendemænd 29. Dec. 1658, Genkomstdagen til Danmark, overrakte Kong Frederik III., indskreves 21 kun med Navn, og ene A. gav de Ære for hans Raad og Daad i hele Opstanden. Som Løn herfor skænkede Kongen ham 11. Dec. 1659 Aakirke Kanonikat. Herefter nød A. fast Tillid hos sine Kaldsbrødre, som 1659 og senere valgte ham til deres Talsmand i Kbh., hos Regeringen, som 1668 satte ham sammen med hans Kampfælle fra 1658 Amts-skriver Hans Christensen (Storch) ind i den udsatte Stilling som Skattekommissar paa Bornholm, og hos Herredsbønderne, som stillede ham i Spidsen for de fire Talsmænd, der 1675 foredrog Kongen deres haarde Klager over Landets Guvernør Martin Barteldt og fik denne fjernet. Efter sin første Hustrus Død følte A. sig gammel og fik 1685 sin Søn til Kapellan og vordende Efterfølger. Dog valgtes han s. A. til Landsprovst. Hans anden Hustru bragte ham ind i en uhyggelig Slægtsaga, idet hendes yngre Broder 1696 henrettedes som Brodermorder. Endnu hundrede Aar frem i Tiden mindedes A. paa Bornholm som Hovedhjulet i Opstanden 1658 og glemtes heller ikke af nyere Historikere, ihvorvel det blev Bornholmerne en Trossag, at Jens Kofoeds djærve Daad var hele Opstanden. — Mindesten i Hasle 1908.

  M. K. Zahrtmann og G. L. Grove i Hist. Tidsskr., 7. Rk., I, 1897—99, S. 142—61, 462—82, 613—26. M. K. Zahrtmann i Bornholmske Saml., XIV, 1922

  tø g Zahrtmann.

Karen Jensdatter Sode

K
Senest redigeret=22 Mar 2009
     Karen Jensdatter Sode var datter af Jens Hansen Sode og Margrethe Jørgensdatter.
Far-Nat*Jens Hansen Sode
Mor-Nat*Margrethe Jørgensdatter

Barn af Karen Jensdatter Sode og Poul Hansen Ancher

Niels Gregersen

M
Senest redigeret=7 Mar 2009
     Niels Gregersen var søn af Gregers Pedersen og Sidsele Nielsdatter.
Far-Nat*Gregers Pedersen
Mor-Nat*Sidsele Nielsdatter

Familie: Niels Gregersen og Mette Hansdatter

Karen Kirstine Hansdatter1

K
Senest redigeret=11 Mar 2009
     Karen Kirstine Hansdatter var datter af Hans Mogensen og Anniche Hansdatter Piil.
Far-Nat*Hans Mogensen
Mor-Nat*Anniche Hansdatter Piil

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.

Jens Hansen

M
Senest redigeret=13 Mar 2009
     Jens Hansen var søn af Hans Mogensen og Anniche Hansdatter Piil.
Far-Nat*Hans Mogensen
Mor-Nat*Anniche Hansdatter Piil

Familie: Jens Hansen og Anne Bendtsdatter

Peder Larsen1

M
Senest redigeret=2 Mar 2009
     Peder Larsen var søn af Lars Thorsen og Anne Maria Andersdatter.
Far-Nat*Lars Thorsen
Mor-Nat*Anne Maria Andersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.

Hans Pedersen1

M
Senest redigeret=8 Mar 2009
     Hans Pedersen var søn af Peder Larsen og Karen Kirstine Hansdatter.
Far-Nat*Peder Larsen
Mor-Nat*Karen Kirstine Hansdatter

Familie: Hans Pedersen og Giertrud Andersdatter

Familie: Hans Pedersen og Frederikke Margrethe Svendsdatter Kjøller

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.

Lars Pedersen1

M
Senest redigeret=8 Mar 2009
     Lars Pedersen var søn af Peder Larsen og Karen Kirstine Hansdatter.
Far-Nat*Peder Larsen
Mor-Nat*Karen Kirstine Hansdatter

Familie: Lars Pedersen og Birgit Hansdatter

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.

Christen Pedersen1

M
Senest redigeret=12 Mar 2009
     Christen Pedersen var søn af Peder Larsen og Karen Kirstine Hansdatter.
Far-Nat*Peder Larsen
Mor-Nat*Karen Kirstine Hansdatter

Familie: Christen Pedersen og Anne Svendsdatter

Familie: Christen Pedersen og Kiønniche Nielsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.