Cort Hartwig

M, f. før 1545
Senest redigeret=9 Jul 2009
     Cort Hartwig var også kendt som Kort Hartkings. Han blev født før 1545 i Nexø.1 Han var søn af Hartwig Hagefeldt. Cort Hartwig var mellem 1572 og 1573 Konstitueret bestyrer i Hammershus, Allinge-Sandvig, Nørre, Bornholm.
Far-Nat*Hartwig Hagefeldt f. f 1485, d. 28 Feb 1555

Kildehenvisninger

 1. [S66] K. Thorsen, "Borgmesterslægten Hartwig på Bornholm."

Jørgen Gagge

M, f. cirka 1556, d. 1606
Norman Lee Madsen skriver:1

In 1572 a meeting was held by Bornholm's Parliament to establish who had the right to the status of 'Frimand' (Free-man) on Bornholm. Of course, that meeting had a broader purpose: a war in which Lübeck and Danmark had fought side-by-side had ended two years previously, and there was another three years before the Lübeck 50 year claim to Bornholm was to expire; although Lübeck claimed that it had been given a further 50 years. In this predicament it was wise for the King to establish locally situated allies; and Bornholm's influential free-men, who normally would have been snubbed by the King and the true nobility, were now in a position to receive benevolent treatment from the Danish government.

At the 'Frimandsmødet' held on September 6, 1572 there were 17 men named as being in attendance: Jørgen Gagge, Peder Poulsen Kofoed, the brothers Jens and Hans Madsen Kofoed, Oluf Bagge, Peder Uf, Peder Myre, also ten other men only listed by their father's name. It seems they had an inkling of things to come, and therefore begged the King not to let himself be 'seduced' by Lübeck's representative Sweder Ketting, 'because you might expect that Lübeck only plotted to keep our island under their yoke.' This was during the period in which Bornholm was strongly under the influence (and rulership) of the Hanseatic League free-city of Lübeck; the Bornholmers felt greatly put upon by the high taxes, unfair rules, and high-handedness of the Lübeckers.

In his youth Jørgen Gagge is known to have travelled to Germany. He joined the Danish Navy, in which service he stayed until 1589. After his return home he married the highly esteemed, and wealthy, Chief Justice Peder Hansen Uf's daughter Margrethe. At a farm of his in Hasle, on August 9, 1592, he played host to a German diplomat from Saxony, Hr. von Schwerin, who was on his way to Stockholm; who, after many days at sea, preferred to travel by road across Bornholm, before once again setting sail to Skåne.

While residing at Store Almegård the couple donated an artistically exquisite alter-wall tablet to St. Knud's Church in 1596; the tablet is preserved in the Danish National Museum in København. Jørgen Gagge inherited the family-estate of Store Almegård from his parents; he also managed the proprietair-estate Simblegård, in Klemensker, after his father-in-law's death. In 1601 he had a church-bell cast for Klemensker Church. Through his wife he also became the owner of the proprietair-estate Store Myregård and Sortegård, 3' Slg., both in Åker parish.

The following is from 'De bornholmske væbnerslægter Uf og Splid - noget nyt om deres våbener', by Sigvard Mahler Dam:

In Thurah's 'Bornholms beskrivelse', on page 70, can be found the following: 'In the church of this parish (Saint Knud's Church i Knudsker parish) the altar-tablet has been preserved in excellent condition and on it is engraved:

'Anno 1596, da gav Jörgen Gagge og hans Hustrue Mette Peder Hansdatter denne Tavle til St. Knuds Kirke. Begge Givernes Vaabener staaer der vedudhugne.'

This led me to believe I hopefully would find some coloured coat-of-arms. Jørgen Gagge's wife being a member of the Sparre-Uf family.

The name of Jørgen Gagges wife was really Margrethe and she was the daughter of Peder Hansen (Uf). She and her sister(?) Merete (married in1606 to Hans Grabow, owner of Simblegård from 1609 through 1626, after which he moved to Pederstrup (on Lolland?)) were the two last members of the Sparre-Uf's. Note that the year the altar-tablet was given to the church: 1596, is the year Peder Hansen (Uf) died.

Peder Hansen (Uf)'s coat-of-arms seem to have brought some confusion for researchers, because it appears that Jørgen Gagge and his wife Margrethe put up yet another memorial to honour Peder Hansen (Uf) and Mette Hansdatter. In 1601 they had cast a new large church-bell (which later disappeared) for Klemensker Church. Thurah quotes that the engraving reads:

'Anno 1601 Lod Claus Kames denne Klokke støbe til St. Clemmens Kirke paaBornholm, efter Velbyrdige Hr. Jörgen Gages og Hr. Lars Nielsens i den Tiid Sogne-Herres Befalning, af Rheinholt Benning i Lübeck'.

Jørgen Gagge (the younger) is of the Bornholm-branch of that family; Gagge III in 'Danske Adelsvåbener'. In the year-book from 1893 you find their family-tree, but it's wrong in several instances. At the time this is written, I just now found the following in P.N. Skovgård's' Beskrivelse over Bornholm', København, 1804, page 315:

'Paa Altertavlen læses: 'Ao. 1596 da gaf Jörgen Gage oc hans hustru Merete Peder Hans datter denne altertafle til st. Knudskirke, vort haabtil Gud alene'. Derved ere begge Giveres Vaabner udhgne.' (GaggesVaaben er et Gavlspænde, et halvt Kaggehjul o.s.v. Hendes Vaaben: etGavlsspænde omvendt, i rødprikket Feldt.)

If the red-dotted background is on both of their emblems is difficult to ascertain.
Note: The fact that Margrethe is referred to as 'Merete Peder Hansdatter' on the tablet of 1596, and that 1606, year that 'Merete' married Hans Grabow, is the same year as the death of Jørgen Gagge leads me to believe that Margrethe and Merete may in fact be the same person, and not sisters. [Norman Lee Madsen]
__________________________________________________________________________
Side 1

__________________________________________________________________________
Side 2

Sigvard Mahler Dam skriver i en diskussion på DIS-Forum i 2008:

Jeg har gennemgået din linie på min hjemmeside, som er vedføjet dette indlæg. Den gamle Danmarks Adels Årbog er (igen) forældet, og der er en hel masse modstridende oplysninger i det, der ligger til grund for Thisets stamtavler. Jeg har gennempløjet Gagge-slægterne siden 1980erne, især i det skånske tidsskrift "SAXO", derfra er oplysningerne kommet til Norman Madsens hjemmeside i Canada, hvor mange danskere derpå henter oplysningerne ... vist også Bjarne Bidstrup, der er nævnt her i tråden.

Den første mand på Bornholm var væbner Jørgen Gagge til Lensgård i Østerlars, han besegler et landstingsvidne i 1522, hvor hans segl er bevaret (se fotoet på min hjemmeside). Denne Jørgen skal være uægte født og anerkendt af kong Hans, der forlenede ham med den ledige bornholmske adelsgård. Den uægte fødsel kan bekræftes af, at Jørgen har spejlvendt slægtsvåbenet.

Hans sønner var Henning Gagge og Peder Gagge. Den i adelsårbogen nævnte Anders er en "and"... Der findes Gagge-slægter i nogle af de skånske byer, og han må tilhøre en af dem. Nogle af dem stammer nok fra borgmester Anders Gagge i Ystad i 1400-tallets første halvdel (han fører en sparre i sit våben).

Henning giftede sig til Almegård i Knudsker, Peder arvede Lensgård, og de begge satte de lybske lensherrer mange grå hår i hovedet, det er en broget og spændende historie.

Peder fik sønnen Peder, der "forbrød sin hals" for begået mord i 1590, og så faldt Lensgård tilbage til kongen. Denne Peder må have haft sønnen Anders Pedersen Gagge som optræder på Bornholm, og hvis slægt levede i små kår. Heraf kan man se, hvordan en adelsslægt kunne falde i ufri kår ved en dødsdom, hvor også familiens gods blev inddraget som forbrudt.

Henning havde sønnen Jørgen Gagge, datteren Elisabeth, som blev gift med Peder Kofoed, men alle hendes børn døde, og så fik han en datter, hvis navn ikke er bevaret, som blev gift med Herman Bohn i Rønne.

Jørgen Gagge den yngre fik sønnerne Claus og Sigvard Gagge. Sidstnævnte døde barnløs, og førstnævnte fik en datter, som var den sidste af adelsslægten på Bornholm.

Angående Erik Gagge, så er han ikke nævnt i de bevarede kilder. Ifølge traditionen skulle han have ejet den jyske hovedgård Bidstrup eller Skjern. Det gjorde han imidlertid ikke, så denne oplysning kunne gælde gården, hvor hans uægte søn (Jørgen Gagge) var vokset op. Bidstrup blev ejet af Hans Eriksen (af "Jordbjerg-slægten"), han havde en søn, der hed Henning Hansen, så han kunne have en datter, der var mor til Jørgen Gagge, og det er helt min konstruktion.

Erik Gagge skal ifølge anerækkerne på de bevarede gravsten (se Holger Gagges i Roskilde domkirke) have været gift med en kvinde af slægten Rud. Hende som slægtsbøgerne (og dermed også adelsårbogen) nævner er fri fantasi. De blev altså stamforældre til den yngre Gagge-slægt, hvis sidste mand levede på Langeland.

Erik Gagge var søn af Henrik (ikke Henning) Gagge til Fårebæk nær Malmø og en datter af Erik Nielsen (af slægten Bing - følg dog ikke hans forslægt i adelsårbogen - den er helt hen i vejret).

I 1400-tallet er flere slægter af navnet Gagge i Skåne, de er indbyrdes beslægtede, men det er svært at udrede sammenhængen. Da de er af lav-adel mangler der også oplysninger om flere led i de bevarede kilder. Det er således ikke besynderligt, at vi ikke ved mere om Erik Gagge og fru Rud, eller om hans udenoms-ægteskabelige eskapade.
Fra samme tidsperiode kendes fra våbenfrisen i Ringsted kirke Peder Gagge og fru Bente (med Frille-slægtens våben), og deres søn Hans Gagge. De er også aftegnet i flere af adelsdamernes slægtsbøger fra 1600-tallet, og har givet anledning til flere sagn, men helt ærligt, så aner vi ikke i dag, hvem den lille 1400-tals familie var.

Mit bud på Gagge-slægten før Henrik Gagge ses på min hjemmeside.
Senest redigeret=17 Mar 2011
     Jørgen Gagge blev født cirka 1556 i Pg. Store Almegård, Knudsker, Vester, Bornholm.2 Han var søn af Henning Gagge og Elisabeth Elline Kames. Jørgen blev gift cirka 1570 i Bornholm med Margrethe Pedersdatter, datter af Peder Hansen Uf og Mette Hansdatter. Jørgen Gagge døde i 1606 i Knudsker, Vester, Bornholm.

Folketællinger og boliger

BoligSøndergård og Myregård, Bornholm
Far-Nat*Henning Gagge f. c 1502, d. 29 Jun 1562
Mor-Nat*Elisabeth Elline Kames f. c 1518, d. 23 Okt 1578

Barn af Jørgen Gagge og Margrethe Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S40] Kristian Kure, Kures Gårdfortegnelser.
 2. [S50] "Ukendt short article title."

Hans Isachsen

M, f. cirka 1652, d. cirka 1683
Senest redigeret=16 Mar 2009
     Hans Isachsen blev født cirka 1652 i Bornholm.1 Hans blev gift i 1674 i Østermarie, Øster, Bornholm, med Sidsele Jensdatter Kofoed, datter af Jens Pedersen Kofoed og Margrethe Sandersdatter Lesler. Hans Isachsen døde cirka 1683 i 14. Vg. Julegård, Åker, Sønder, Bornholm.2

Familie: Hans Isachsen og Sidsele Jensdatter Kofoed

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.
 2. [S3] , Kirkebog.

Claus Pedersen

M
Senest redigeret=16 Mar 2009

Familie: Claus Pedersen og Sidsele Hansdatter Myre

Sidsele Hansdatter Myre

K
Senest redigeret=16 Mar 2009
     Sidsele Hansdatter Myre var datter af Hans Myre og Bente Larsdatter. Sidsele Hansdatter Myre blev nævnt i skiftet efter Hans Myre 10 februar 1687.1
Far-Nat*Hans Myre f. f 1644, d. 1687
Mor-Nat*Bente Larsdatter

Familie: Sidsele Hansdatter Myre og Claus Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Myere, Gudhjem, Østerlars.
  Bente Larsdatter. Laugv: Olluf Hansen, Østerlars.
  Ved ægt med ?. 2 søn. 1 dat.
  A: Søren Hansen, egen værge, Gudhjem.
  B: Jørgen Hansen, ungkarl, myndig.
  C: Sidsele Hansdatter, gm. Claus Persen, Gudhjem.

Jens Nielsen

M, f. 11 juli 1756
Senest redigeret=26 Sep 2019
     Jens Nielsen blev døbt 11 juli 1756 i Asminderød Kirke, Præstevej 1, Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg.1 Han var søn af Niels Jensen og Ellen Hansdatter. Jens Nielsen blev bisat fra Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, 23 marts 1760.2
Far-Nat*Niels Jensen f. c 1722
Mor-Nat*Ellen Hansdatter f. 15 Apr 1725, d. f 1801

Kildehenvisninger

 1. [S354] Claus Olischer, "Olischer," e-mail til Kaj Borggren, 2008, Dom. 4. P. Trinitatis, Die 11. juli 1756
  Niels Jensen i Endrup og Hustru Ellen Hansdaatter, en Søn
  Jens
  Barnet blev Holdt til Daaben af Inger – Peder Jensens i Søholm. Huen af Margarete Jensdaatter i
  Dalenborghus.
  Mandfaddere: Thomas Thomasen i Endrup og Peder Hansen i Danstrup.
 2. [S354] Claus Olischer, "Olischer," e-mail til Kaj Borggren, 2008, Dom. Judica, Die 23. marts 1760
  Niels Jensens liden Søn Jens fra Endrup blev begravet (uden alder).

Karen Kock1

K, f. 20 juni 1645, d. 7 oktober 1664
Senest redigeret=26 Sep 2019
     Karen Kock blev døbt 20 juni 1645 i Skt. Olai Kirke, Skt. Anna Gade 12, Helsingør. Hun var datter af Nikkel Helmer Kock og Else Jensdatter. Karen Kock døde 7 oktober 1664 i en alder af 19 år.
Far-Nat*Nikkel Helmer Kock f. c 1590, d. Feb 1645
Mor-Nat*Else Jensdatter f. e 1613, d. 3 Sep 1690

Kildehenvisninger

 1. [S77] Mogens Seidelin, Den Seidelinske Slægtsbog.

Hans Aksel Hansen Kofoed1

M, f. mellem 1652 og 1655
Senest redigeret=18 Mar 2009
     Hans Aksel Hansen Kofoed blev født mellem 1652 og 1655 i Rønne. Han var søn af Hans Pedersen Kofoed og Mette Absalonsdatter Bagge. Hans blev gift cirka 1680 i Bornholm med Karen Cathrine Christensdatter Piil, datter af Christen Pedersen Piil og Karen Andersdatter. Hans Aksel Hansen Kofoed blev nævnt i skiftet efter Michel Hansen Storch 25 oktober 1701.2 Hans Aksel Hansen Kofoed døde i 10. Sg. Store Myregård, Nylars, Vester, Bornholm. Han blev bisat fra Nylars, Vester, Bornholm, 28 december 1728. Hans ejendele blev skiftet 14 december 1729.3

Folketællinger og boliger

Bolig02. Vg. Store Myregård, Nylars, Vester, Bornholm
Far-Nat*Hans Pedersen Kofoed f. c 1627, d. 1681
Mor-Nat*Mette Absalonsdatter Bagge f. ml 1625 - 1627

Familie: Hans Aksel Hansen Kofoed og Karen Cathrine Christensdatter Piil

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Michel Hansen Storch, 8. Vg. Vestermarie.
  Elisabeth Hansdatter. Laugv: Bror, Hans Kofod, capitain, Nylars.
  1 søn. 1 dat.     
  A: Hans Michelsen Storch, f. 1681. Værge: Farbror, Jens Hansen Storch, Rønne.
  B: Mette Michelsdatter, f. 1695. Værge: Farbror, Frederich Hansen Storch, Nexø.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Koefod Hansen, capitain, 9. Sg. Nylars.
  Karen Christensdatter. Laugv: ? Rask, Rønne.
  5 søn. 2 døt.
  A: Hans Hansen Koefod, død, Norge. 2 søn. 1 dat. Værge: Farbror, Peder Kofod.
  B: Christen Hansen Koefod, cornet, Klemensker.
  C: Johan Didrich Koefod, fendrich, Nylars.
  D: Absolon Koefod Hansen, corporal, Skovgård, Vestermarie.
  E: Peder Koefoed, 9. Sg. Nylars.
  F: Karen Hansdatter Koefod, gm. Tørkel Pedersen, sandemand, Nylars.
  G: Mette Hansdatter Koefod, gm. Tørkel ………..Nylars.

  Skifte og deeling efter Vel. Edle Hr. Capitain Hans Koefoed Hansøn som boede og døde paa Myhre gaarden den 9' Jord Ejendoms gaard beligende udi Nylarsker Sogn. Og det imellem denne sallig mands efter levende kiereste Karen Chrestensdaatter for hende ??? hun til laug verge Seigr. Jes Raschboende i Rønne, paa eene og paa anden side denne sallig mand med sin efter levende kiereste sammen levende børn som er 5 sønner og 2 døttre. Der af den eldste søn Hans Hansøn Koefoed som ved døden er afgangen og boede udj Drammen i Norge eg efter hannem skal leve efter angifvelse af arfvingeren 2 sønner og 1 daatter, for dennem samtlige blef nu her paa skefted til verge anordnet fader broderen Peder Koefoed som beboer og tilhauer 2 Fri Vaarnede gaard og 10 stehle. Den anden søn Cornet ved Cavalleriet ved naun Chresten Hansen Koefoed boende udj Clemmedsker Sogn som møtte og er sin egen verge Den 3 søn Johan Didrich Koefoed Fenrich ved det 4' National Compagnie boende i Nylarsker Sogn sin egen verge sommøtte. Den 4' søn Absalon Koefoed Hansen Corporal ved forhen 4' National Compagnie boende i Skovgaarden i Vestermarie Sogn som møtte og er sin egen verge. Den 5' og yngste søn Peder Koefoed Hansøn boende paa den 10 Jord Ejendoms gaard i for ermelte Nylarsker Sogn, som og møtte, og er sin egen verge. Den eldste daatter Karen Hansdaatter Koefoed som er i egteskab med Sandemanden Tørchel Pedersøn boende i Nylarsker Sogn som møtte og for hende svarer. Den anden og yngste daatter Mette Hansdaatter Koefoed som er i egteskab med Tørchel Jensen boende i Nylarsker Sogn som møtte og for hende svarer.

Maren Hansdatter Kofoed1

K, f. 1660
Senest redigeret=18 Mar 2009
     Maren Hansdatter Kofoed blev født i 1660 i Rønne. Hun var datter af Hans Pedersen Kofoed og Mette Absalonsdatter Bagge. Maren blev gift cirka 1681 med Hans Christensen Piil, søn af Christen Pedersen Piil og Karen Andersdatter. Maren blev gift i 1683 i Bornholm med Hans Christensen Piil, søn af Christen Pedersen Piil og Karen Andersdatter. Maren Hansdatter Kofoed blev nævnt i skiftet efter Hans Christensen Piil 9 februar 1733.2 Maren Hansdatter Kofoed blev bisat fra Klemensker, Nørre, Bornholm, 4 januar 1745. Hendes ejendele blev skiftet 7 januar 1745.3
Far-Nat*Hans Pedersen Kofoed f. c 1627, d. 1681
Mor-Nat*Mette Absalonsdatter Bagge f. ml 1625 - 1627

Børn af Maren Hansdatter Kofoed og Hans Christensen Piil

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Christensen, holtzførster, 69. Sg. Klemensker. ” Døde d. 28. Jan.”.
  Maren Hansdatter. Laugv: Ellias Pettersen, sognepræst, Klemensker.
  3 søn. 4 døt.
  A: Christen Piil, sognedegn, Allinge – Olsker. Død. 2 søn. 1 dat.
       1: Hans Koefod Christensen, f. 1717. Værge: Farbror, Hans Hansen Piil.
       2: Christen Christensen, f. 1728. Værge: Christen Koefod, cornet, Klemensker.
       3: Mette Christensdatter, f. 1719. Værge: Søsk.barn, Christen Rømer, Klemensker.
  B: Conrat Hansen Piil, vejer og måler, Fåborg. Værge: Søstermand, Hans Monsen.
  C: Hans Hansen Piil, her på gården.
  D: Karen Hansdatter, gm. Jens Jensen, Møllegård, 37. Sg. Østerlars.
  E: Mette Hansdatter, gm. ….. Madsen, capitain, Åker.
  F: Anicke Hansdatter, gm. Hans Monsen, Klemensker.
  G: Lisabeth Hansdatter, gm. Hans Munch, Pedersker.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Maren          ?, enke, døde på Piilegård, Klemensker.
  Afg. Hans Christensen Piil.
  3 søn. 4 døt.
  A: Conradt Piil, Fåborg, Fyn. Værge: Søstermand, Hans Mogensen.
  B: Christen Piil, død. 2 søn. 1 dat.
       1: Hans Christensen Koefoed, Amsterdam. Værge: Farbror, Hans Piil.
       2: Christen Christensen, f. 1729. Værge: Christen Kofod, løjtnant, Klemensker.
       3: Mette Christensdatter, f. 1722 Værge: Christian Rømmer, Vestermarie.
  C: Hans Piil, Skovridder, her på gården.
  D: Karen Hansdatter, gm. Jens Jensen, Møllegård, Østerlars.
  E: Mette Hansdatter, gm. Hans Madsen, capitain,
  F: Anniche Hansdatter, gm. Hans Mogensen, 66. Sg. Klemensker.
  G: Elisabeth Hansdatter, gm. Hans Munch, ”En” Sg. Pedersker.

  Hans Piil i Clemmendsker Sogn paa Piilegården. . . afgangen qvinde nafnlig Marne salig Holtsforster Hans Christensen Piils efterladte enken, imellem dend salig qvindes efterlevende 7 børn som er 3 sønner og 4 døttre. Dend ældste søn nafns Conradt Piil som dend gives at være boende i Foborg i Fyen og er sin egen værge. . . Dend anden søn Christen Piil, er døde, med efterladt sig tre børn som er 2 sønner og en daatter, dend ældste søn ved navn Hans Christensen Koefoed, er myndigen blev dend giveat værge sin værende i Amsterdam. . . dend anden søn Christen Christensen15 aar, for ham paatog sig godvillig at værge Hr. Lieutenant Christen Kofoed i Clemmendsker Sogn, der nest salig Christen Piils daatter Mette Christensdatter 22 aar, for hende er ved faderens skifte ordinert til værge Christen Rømmer boende i VesterM Sogn, som er mødte. Dend 3' denne afgangen Holtsforster Pills enchens søn naved Hans Piil, Skov Rider herpaa landet og boende her paa gården som er sin egen værge. Dernest hendes ældste daatter Karen Hansdatter i ægteskab med Jens Jensen paa Møllegården i Østerlarsker Sogn, som mødte og paa hendes værge og svarer. Dend anden daatter Mette Hansdatter i ægteskab med Hr. Capitain Hans Madsen. . . Dend 3' daatter Anniche Hansdatter i ægteskab med Hans Mogensen boende paa 66' gård her i Sogned som mødte. Dend 4' og yngste daatter Elisabeth Hansdatter i ægteskab med Hans Munch boende paa en selveiergård i Pedersker Sogn.

Regitze Kock1

K, f. 10 november 1643
Senest redigeret=26 Sep 2019
     Regitze Kock blev døbt 10 november 1643 i Skt. Olai Kirke, Skt. Anna Gade 12, Helsingør. Hun var datter af Nikkel Helmer Kock og Else Jensdatter. Regitze blev gift cirka 1668 i Helsingør med (?) Major.
Far-Nat*Nikkel Helmer Kock f. c 1590, d. Feb 1645
Mor-Nat*Else Jensdatter f. e 1613, d. 3 Sep 1690

Familie: Regitze Kock og (?) Major

Kildehenvisninger

 1. [S77] Mogens Seidelin, Den Seidelinske Slægtsbog.

Jens Jespersen

M, f. før 1570, d. cirka 1610
Senest redigeret=1 Dec 2007
     Jens Jespersen blev født før 1570 i Bornholm.1 Han døde cirka 1610 i Bornholm.

Folketællinger og boliger

Bolig159869. Sg. Vester Pilegård, Klemensker, Nørre, Bornholm

Barn af Jens Jespersen

Kildehenvisninger

 1. [S83] Flemming Jørgensen, Pihl (Piil)-slægten på Bornholm.

Michel Madsen Ravn

M, f. før 1625, d. efter 1630
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Michel Madsen Ravn var købmand i Rønne. Han blev født før 1625 i Rønne.1 Han var søn af Mads Madsen Ravn og Michelsdatter Hartwig. Michel Madsen Ravn døde efter 1630 i Bornholm.
Far-Nat*Mads Madsen Ravn f. ml 1568 - 1575, d. e 1619
Mor-Nat*Michelsdatter Hartwig f. c 1577, d. e 1605

Kildehenvisninger

 1. [S66] K. Thorsen, "Borgmesterslægten Hartwig på Bornholm."

Inge Nielsen1

K, f. 5 november 1903, d. 9 marts 1992
Senest redigeret=2 Apr 2015
     Inge Nielsen blev født 5 november 1903 i Skt. Hans Gade 12, Ringsted. Hun var datter af Jens Christian Marius Nielsen og Ingeborg Marie Helm-Petersen. Inge Nielsen blev døbt 26 december 1903 i Skt. Hans Kapel, Sct. Hansgade 34, Ringsted, Ringsted, Sorø.2 Hendes navn blev officielt ændret til Inge Assing den 8 marts 1912. Inge blev gift 29 oktober 1929 i Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, med Svend Rørdam Bonnevie, søn af Hans Rørdam Bonnevie og Thora Wilhelmine Augusta Thorup. Inge Nielsen døde 9 marts 1992 i Egerup, Bringstrup, Ringsted, Sorø, i en alder af 88 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1911Skt. Hans Gade 12, Ringsted3
Far-Nat*Jens Christian Marius Nielsen f. 2 Jan 1867, d. 22 Dec 1938
Mor-Nat*Ingeborg Marie Helm-Petersen f. 27 Maj 1876, d. 5 Jul 1952

Børn af Inge Nielsen og Svend Rørdam Bonnevie

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Julius Henckel

M, f. 14 juli 1836, d. 27 marts 1901
Senest redigeret=5 Dec 2009
     Julius Henckel blev født 14 juli 1836. Han blev døbt 14 september 1836 i Vejle. Julius blev gift 28 maj 1869 i Skive med Prima Theodora Marie Elise Harder. Julius Henckel døde 27 marts 1901 i en alder af 64 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1840Søndergade 86, Vejle1
Folketælling1845Søndergade 86, Vejle2
Folketælling1850Søndergade 130, Vejle3

Barn af Julius Henckel og Prima Theodora Marie Elise Harder

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peter G. Henckel, 48, Gift, Tobakspinder, M
  Christine Davidsen, 42, Gift, hans Hustru, K
  Helena Henckel, 13, Ugift, deres Børn, K
  Ane Henckel, 10, Ugift, deres Børn, K
  Peter G. Henckel, 8, Ugift, deres Børn, M
  Georg D. Henckel, 7, Ugift, deres Børn, M
  Caroline Henckel, 5, Ugift, deres Børn, K
  Julius Henckel, 4, Ugift, deres Børn, M
  Jürgen Henckel, 63, Enke, Procurator, Logerende, M.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Gotfred Henckel, 53, Enke[mand], Tobaksfabrikant, Haderslev, M
  Helene Christine Elisabeth Henckel, 18, Ugift, Hans barn, Vejle, K
  Anne Margrethe Henckel, 15, Ugift, Hans barn, Vejle, K
  Peder Gotfred Henckel, 13, Ugift, Hans barn, Vejle, M
  Georg Detlef Henckel, 12, Ugift, Hans barn, Vejle, M
  Caroline Henckel, 10, Ugift, Hans barn, Vejle, K
  Julius Henckel, 9, Ugift, Hans barn, Vejle, M
  Edvard Henckel, 5, Ugift, Hans barn, Vejle, M.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peter Godtfrith Hinchel, 58, enke, Tobaksfabrqiur?? Huusfader, Haderslev
  Ane Magretha Hinchel, 20, ugift, Huusfaderens Datter, Veile
  Peter Godtfridt Hinchel, 18, ugift, Huusfaderens Søn, Veile
  Caroline Hinchel, 15, -, Huusfaderens Datter, Veile
  Julius Hinchel, 14, -, Huusfaderens Søn, Veile
  Eduard Hinchel, 10, -, Huusfaderens Søn, Veile.

Karen (?)

K
Senest redigeret=20 Mar 2009
     Karen blev gift med Claus Willumsen.

Barn af Karen (?) og Claus Willumsen

Elisabeth Nielsdatter1

K, f. mellem 1669 og 1671
Senest redigeret=14 Mar 2009
     Elisabeth Nielsdatter blev født mellem 1669 og 1671 i Nylars, Vester, Bornholm. Elisabeth blev gift i 1687 i Nylars, Vester, Bornholm, med Peder Thorsen, søn af Thor Larsen og Karen Pedersdatter. Elisabeth Nielsdatter blev bisat fra Nylars, Vester, Bornholm, 5 marts 1707. Hendes ejendele blev skiftet 14 marts 1707.2

Folketællinger og boliger

Boligmellem 1695 og 170250. Sg. Kantedamsgård, Vestermarie, Vester, Bornholm

Familie: Elisabeth Nielsdatter og Peder Thorsen

Kildehenvisninger

 1. [S39] Norman Lee Madsen, online http://www3.sympatico.ca/colin.swift
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Elisabeth Nielsdatter, Gadebygård, Østermarie. Døde hos sin moder i Nylars.
  Peder Thoersen.
  2 søn. 2 døt.
  A: Thoer Pedersen, f. 1691.
  B: Niels Pedersen, f. 1701.
  C: Boel Pedersdatter, f. 1688, trolovet med Olle Hansen, Bodilsker.
  D: Bendte Pedersdatter, f. 1695. Værge: Far. Tilsynsv: Afdødes stiftfar, Christen Mortensen, Nylars.

  Efter erlig og velachte mand Peder Thoersøns salig hustru Elisabeth Nielsdaatter som boede med sin bemelte mand paa Gadebye gården beliggende udi Østermarie Sogn, og død ved besogdste hos sin moder de hus blef svag som boer udi Nylarscher Sogn, og det imellem denne salig qvindis efterlefvende mand bemelte Peder Thorsøn paa dend ene side, og paa en anden side dene salig qvindis med bemelte sin mand auflede børn som til sammen auflede børnom er 2 sønner og 2 døtre. Hvor af dend elste søn Thoer Pedersøn paa 16 aar gammel, dend anden søn Niels Pedersøn paa 6 aar gammel, dend elste daatter er Boel Pedersdaatter, paa 19 aar gammel, til egteschab trolofved med Ole Hansøn, Boelscher Sogn, dend yngste er Bendte Pedersdaatter, paa 12 aar gammel, for dem er fader værge. . . . dene salig qvindis stiffader Christen Mortensøn, Nyelarscher Sogn.

Mads Pedersen Kofoed1

M, f. cirka 1626, d. 11 oktober 1677
Var nævnt på en fane i Rønne kirke:

'Hans kgl. Mayest. til Danmark og Norge bestalter fendrich den ædle og mandhaftige Mads Pedersen Koefoed, er på sin Ære-seng hensovet d. 11 Oct.1677 og hviler herunder . . . .'

Senest redigeret=4 Jun 2009
     Mads Pedersen Kofoed var skipper og fænrik i Rønne. Mads blev gift med Karen Jensdatter. Mads Pedersen Kofoed blev født cirka 1626 i Rønne. Han var søn af Peder Hansen Kofoed og Elisabeth Madsdatter Ravn. Mads blev gift før 1642 med Maren Jensdatter. Mads Pedersen Kofoed døde 11 oktober 1677 i Rønne.
Far-Nat*Peder Hansen Kofoed f. 15 Jun 1598, d. 24 Dec 1648
Mor-Nat*Elisabeth Madsdatter Ravn f. c 1605

Familie: Mads Pedersen Kofoed og Karen Jensdatter

Familie: Mads Pedersen Kofoed og Maren Jensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.

Elisabeth Hansdatter Kofoed1

K, f. cirka 1659, d. 17 februar 1706/7
Senest redigeret=18 Mar 2009
     Elisabeth Hansdatter Kofoed blev født cirka 1659 i Rønne. Hun var datter af Hans Pedersen Kofoed og Mette Absalonsdatter Bagge. Elisabeth blev gift cirka 1680 i Bornholm med Michel Hansen Storch, søn af Hans Christensen Storch og Kirsten Michelsdatter. Elisabeth Hansdatter Kofoed blev nævnt i skiftet efter Michel Hansen Storch 25 oktober 1701.2 Elisabeth blev gift cirka 1705 i Bornholm med Jens Hansen. Hendes ejendele blev skiftet 17 februar 1707.3 Elisabeth Hansdatter Kofoed døde 17 februar 1706/7 i 08. Vg. Vesetegård, Vestermarie, Vester, Bornholm.
Far-Nat*Hans Pedersen Kofoed f. c 1627, d. 1681
Mor-Nat*Mette Absalonsdatter Bagge f. ml 1625 - 1627

Familie: Elisabeth Hansdatter Kofoed og Michel Hansen Storch

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Michel Hansen Storch, 8. Vg. Vestermarie.
  Elisabeth Hansdatter. Laugv: Bror, Hans Kofod, capitain, Nylars.
  1 søn. 1 dat.     
  A: Hans Michelsen Storch, f. 1681. Værge: Farbror, Jens Hansen Storch, Rønne.
  B: Mette Michelsdatter, f. 1695. Værge: Farbror, Frederich Hansen Storch, Nexø.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Elisabeth, Hans Koefoedsdatter, 8. Vg. Vestermarie.
  Jens Hansen.
  Ved ægt med ?. 1 søn. 1 dat.
  A: Hans Michelsen Storck, Drammen. Værge: Farbror, Jens Hansen Storck, Rønne.
  B: Mette Michelsdatter, f. 1695. Værge: Farbror, Friderich Hansen Storck, Nexø og Moders søstermand, Hans Christensen, holtførster.

Josefine Theodora Haagine Olsen

K, f. 8 juli 1854
Senest redigeret=24 Jul 2020
     Josefine Theodora Haagine Olsen var syerske i København. Hun blev født 8 juli 1854 i Skt. Annæ Gade 34, København. Hun var datter af Erik Olsen og Ane Sophie Doris Erichsen. Josefine Theodora Haagine Olsen blev døbt 17 september 1854 i Vor Frelsers Kirke, Christianshavn, København.1
Far-Nat*Erik Olsen f. 23 Jan 1826, d. 12 Sep 1875
Mor-Nat*Ane Sophie Doris Erichsen f. 5 Okt 1833, d. 12 Maj 1875

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Matr. 280.
 3. [S479] Arkiv Digital, online http://arkivdigital.net/, Tilmeldt Sölvesborg 8. april 1872.
 4. [S479] Arkiv Digital, online http://arkivdigital.net/, Flyttemeddelelsen er uden forældre.
 5. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk, Josefine Theodora Haagine Olsen

  Persontype: Hovedperson

  Født: 08-07-1864 i København

  Køn: Kvinde
  Erhverv: Tyende

  Adresse
  01-05-1892: Cort Adelers Gade 3, 1. sal, hos Enkefru Bjerring
  01-04-1893: Ryesgade 6, 3. sal, hos Frøken Mandtz
  02-10-1893: Sortedam Dossering (Østerbro Dossering) 89
  01-11-1894: Frameldt
  02-03-1896: Frameldt til Bislev Sogn
  01-11-1910: Strandboulevarden 60, 3. sal, hos Fønns
  01-11-1911: Strandvejen 21, hos Ambrosiussen
  01-05-1913: Frameldt.
 6. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 7. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk, Josephine Olsen

  Persontype: Hovedperson

  Født: 08-07-1854 i København

  Køn: Kvinde
  Erhverv: Tjenestepige

  Adresse
  01-05-1893: Sankt Annæ Plads (Garnisons Kirkeplads) 20, stuen, hos Frk. Arenholtz
  01-11-1896: Frameldt.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik N. Basse Fønss, Gift, landmand, kammerjunker, Hindsgavl, Mdf. Landsogn, husfader, folkekirken, , 5, 1, ?, 23.08.1862, 1888, ?, , husets ejer: Kmjk. F. N. Basse Fønss, 1, Vejlby Sogn
  Edele Margrethe Fønss, født Gyldencrone, Gift, , Mariendal, Beder Sogn, husmoder, folkekirken, , 5, 1, ?, 24.02.1867, 1888, ?, , , 2, Vejlby Sogn
  Holger Carl Niels Basse Fønss, Ugift, , Billeshave, Vejlby Sogn, barn, folkekirken, , , , , 31.05.1891, , , , , 3, Vejlby Sogn
  Knud Niels Basse Fønss, Ugift, , Billeshave, Vejlby Sogn, barn, folkekirken, , , , , 11.11.1892, , , , , 4, Vejlby Sogn
  Eggert Basse Fønss, Ugift, , Billeshave, Vejlby Sogn, barn, folkekirken, , , , , 01.06.1894, , , , , 5, Vejlby Sogn
  Edele Margrethe Basse Føns, Ugift, , Billeshave, Vejlby Sogn, barn, folkekirken, , , , , 21.02.1896, , , , , 6, Vejlby Sogn
  Birgitte Elisabeth Basse Fønss, Ugift, , Billeshave, Vejlby Sogn, barn, folkekirken, , , , , 29.01.1898, , , , , 7, Vejlby Sogn
  Martha West, Ugift, lærerinde, Rygaard, Langaa Sogn, , folkekirken, , , , , 30.09.1869, , , , , 8, Vejlby Sogn
  Helga Elisabeth Hansen, Ugift, husholdningselev, Korsør, pensionær, folkekirken, , , , , 23.02.1876, , , , , 9, Vejlby Sogn
  Josephine Haagine Theodora Olsen, Ugift, barnejomfru, København, barnejomfru, folkekirken, , , , , 08.07.1854, , , , , 10, Vejlby Sogn.
 9. [S576] Family Search, online https://familysearch.org, Name: Josephine Hagine Theodora Olsen
  Event Type: Census
  Event Date: 1911
  Event Place: København, Danmark
  Event Place (Original): København, Denmark
  Residence Note: Strandboulevard
  Gender: Female
  Marital Status: Single
  Birth Date: 8 Jul 1854


  Household     Role     Sex     Age     Birthplace
  Edele Margrethe Føny          F          
  Anna Niels Basse Føny          M          
  Margrethe Edde Baren Basse Føny          F          
  Brigette Elisabeth Basse Føny          F          
  Agnete Sophie Basse Føny          F          
  Annabse Edele Basse Føny          F          
  Josephine Hagine Theodora Olsen          F          
  Else Marie Dareys          F          
  Nielsine Vilhelmine Henriksen          F          

  Household ID: 0000171091
  Affiliate Film Number: 0047
  GS Film Number: 100950191
  Digital Folder Number: 100950191
  Image Number: 01161
  Record Number: 6

  Citing this Record
  "Denmark Census, 1911," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q2WW-VQ5H : 8 May 2018), Nielsine Vilhelmine Henriksen in household of Edele Margrethe Føny, København, Danmark; from "1911 Denmark Census," database, MyHeritage (https://www.myheritage.com: 2016), citing København, Danmark; Rigsarkivet, København (The Danish National Archives), Copenhagen. FHL microfilm 100,950,191.
 10. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 11. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk, Josephine Hagine Theodora Olsen

  Persontype: Hovedperson

  Født: 08-07-1854 i København

  Køn: Kvinde
  Erhverv: Tyende

  Adresse
  01-05-1916: Vester Voldgade 115.
 12. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Aldersrente.
 13. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Fhv. syerske, aldersrente.

Sander Jensen Kofoed1

M, f. 1666
Senest redigeret=16 Mar 2009
     Sander Jensen Kofoed blev født i 1666 i 05. Vg. Maglegård, Østermarie, Øster, Bornholm. Han var søn af Jens Pedersen Kofoed og Margrethe Sandersdatter Lesler. Sander Jensen Kofoed emigrerede i 1691 fra Danmark. Han blev nævnt i skiftet efter Jens Pedersen Kofoed 22 januar 1691.2

Folketællinger og boliger

Bolig1691København
Far-Nat*Jens Pedersen Kofoed f. 3 Nov 1628, d. 23 Maj 1691
Mor-Nat*Margrethe Sandersdatter Lesler f. 18 Maj 1635, d. 28 Jul 1678

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Jens Koefoed Pedersen, capitain, 5. Vg. Østermarie.
  Elisabeth Ackeleje. Laugv: Casper Henrich Westerwalt, capitain.
  Ved første ægt med afg. ?. 5 søn. 8 døt.
  A: Hans Koefoed, fendrich, myndig, København. Værge: Svoger, Christen Nielsen.
  B: Sander Koefoed, København. Værge: Jens Ollufsen.
  C: Jørgen Koefoed, sergeant, marier. Værge: Svoger Hans Jensen.
  D: Detlef Koefoed, rejst til Ostindien. Værge. Svoger, Hans Ollufsen.
  E: Mathias Koefoed, f. 1672. Værge: Hans Koefoed, capitain, Østermarie.
  F: Margrethe ?, gm. Hans Ollufsen, Øster Sogn.
  G: Sidzele ?, gm. Hans Jensen, Aaker.
  H: Lisebeth ?, gm. Jens Ollufsen, Ibsker.
  I: Anne ?, død, var gm. Afg. Lorrent Tyrvalt. 4 søn. 1 dat.
  J: Magdalene ?, død, var gm. Christen Nielsen, corporal, Ibsker. 1søn. 3 døt.
  K: Kirstene, Jens Koefoedsdatter, trolovet med Petter Tiesen. Værge: Peder Mogensen, Bodilsker.
  L: Karen, Jens Koefoedsdatter, f. 1675. Værge: Søstermand, Hans Ollufsen.
  M: Johanna, Jens Koefoedsdatter, f. 1675. ( Tvilling.). Værge:Søstermand, Hans Jensen.
  Ved ægt med enken. 1 dat.
  N: Elisabeth, Jens Koefoedsdatter. Værge: Hans Koefoed, capitain, Pedersker .

Johanne Hansdatter1

K, f. cirka 1610, d. efter 1645
Senest redigeret=11 Nov 2007
     Johanne Hansdatter blev født cirka 1610 i 44. Sg. Tækkergård, Rutsker, Nørre, Bornholm. Hun var datter af Hans Bendtsen og Sidsel Mogensdatter. Johanne blev gift cirka 1630 med Anders Hansen Lang. Johanne Hansdatter døde efter 1645.

Folketællinger og boliger

BoligPg. Kyndegård, Nyker, Vester, Bornholm
Far-Nat*Hans Bendtsen f. f 1590, d. 1630
Mor-Nat*Sidsel Mogensdatter f. 1590, d. e 1653

Familie: Johanne Hansdatter og Anders Hansen Lang

Kildehenvisninger

 1. [S39] Norman Lee Madsen, online http://www3.sympatico.ca/colin.swift

Ida Clara Bonnevie1

K
Senest redigeret=20 Feb 2017
     Ida Clara Bonnevie var datter af Thomas Rørdam Bonnevie og Clara Julie Emilie Gøtzsche.
Far-Nat*Thomas Rørdam Bonnevie f. 10 Apr 1895, d. 28 Mar 1938
Mor-Nat*Clara Julie Emilie Gøtzsche f. 10 Dec 1900, d. 5 Apr 1961

Børn af Ida Clara Bonnevie og Christopher Blom

Kildehenvisninger

 1. [S285] Kristin Engh Førde, "Pasjonert pioner."

Bodil (?)

K, f. cirka 1659, d. efter 1677
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Bodil (?) blev født cirka 1659 i København. Bodil blev gift cirka 1677 i København med Christopher Hansen Kofoed, søn af Hans Pedersen Kofoed og Mette Absalonsdatter Bagge. Bodil (?) døde efter 1677.

Familie: Bodil (?) og Christopher Hansen Kofoed

Johann Hendrik Tauber Bondesen1

M, f. 21 juli 1815, d. 29 december 1901
Senest redigeret=1 Jan 2017
     Johann Hendrik Tauber Bondesen var professor. Han blev født 21 juli 1815 i præstegården, Lynge, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg. Han blev døbt 22 september 1815 i Lynge, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg.2 Han tog eksamen i 1836 i Metropolitanskolen, København. Johann blev gift 10 oktober 1851 i Trinitatis Kirke, Købmagergade 52A, København, med Camilla Georgine Schmidt. Johann Hendrik Tauber Bondesen døde 29 december 1901 i Ny Stormgade 58 (Søndre Boulevard), København, i en alder af 86 år.3

Barn af Johann Hendrik Tauber Bondesen og Camilla Georgine Schmidt

Kildehenvisninger

 1. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Henrich Tauber Bondesen, 24, Ugift, Theologiæ Studiosus.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Henrich Tauber Bondesen, 28, M, Ugift, Student. Logerende - Informerer, Liunge Sogn Frederiksborg Amt
  Nicolai William Theodorus Bondesen, 21, M, Ugift, Do [Student] Do [Logerende] - Informerer, Liunge Sogn Frederiksborg Amt.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Sophie Bondesen, 69, K, Enke, lever af pension, huusmoder, Kjøbenhavn
  Caroline Bondesen, 32, K, Ugift, huusmoderens døttre, Liunge sogn, Frederiksborg amt
  Sophie Bondesen, 25, K, Ugift, huusmoderens døttre, Do.
  Johan Bondesen, 34, M, Ugift, student, giver information, huusmoderens søn, Do.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Henrik Tauber Bondesen, 39, Gift, Cand.Phil, M
  Camilla Georgine Bondesen, 30, Gift, Kjøbenhavn,
  Eskild Bondesen, 3/4, Ugift, Kjøbenhavn, M

  Niels Peter Berthel Pagh, 8, Ugift, Kjøbenhavn, M.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Henrik Tauber Bondesen, 63, M, Gift, Husfader, Skolebestyrer, Liunge Præsteg. pr. Frederiksborg, 1826,
  Camilla Georgine Bondesen, 60, K, Gift, Husmoder, -, Kjøbenhavn,
  Valdemar Carl Fred. Bondesen, 27, M, Ugift, Søn, Kopist, Kjøbenhavn, -, Indenrigsministeriet,
  Sophie Magdalene Bondesen, 25, K, Ugift, Datter, -, Kjøbenhavn,
  August Fred. Rantzau Bondesen, 23, M, Ugift, Søn, Aktør i Magistraten, Kjøbenhavn,
  Jacob Bondesen, 20, M, Ugift, Søn, Prokurist, Kjøbenhavn,.

William Henckel

M, f. 24 april 1871, d. 15 april 1949
Senest redigeret=3 Mar 2018
     William Henckel var tobaksfabrikant. Han blev født 24 april 1871 i Skive. Han var søn af Julius Henckel og Prima Theodora Marie Elise Harder. William Henckel blev døbt 28 maj 1871 i Skive. William blev gift 17 maj 1898 i Skive med Anna Bonnevie, datter af Peter Ferdinand Emil Bonnevie og Juliane Marie Jensen. William Henckel døde 15 april 1949 i Hellerup, København, i en alder af 77 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1916Vestergade 7, Skive1
Folketælling1930Classensgade 53, København1
Far-Nat*Julius Henckel f. 14 Jul 1836, d. 27 Mar 1901
Mor-Nat*Prima Theodora Marie Elise Harder f. 28 Jan 1845, d. 3 Okt 1910

Familie: William Henckel og Anna Bonnevie

Kildehenvisninger

 1. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Karen Jensdatter

K, f. cirka 1695, d. efter 1740
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Karen Jensdatter blev født cirka 1695 i 35. Sg. Dalegård, Olsker, Nørre, Bornholm.1 Karen blev gift cirka 1715 i Bornholm med Christen Hansen Piil, søn af Hans Christensen Piil og Maren Hansdatter Kofoed. Karen Jensdatter døde efter 1740 i Bornholm.2

Familie: Karen Jensdatter og Christen Hansen Piil

Kildehenvisninger

 1. [S55] Aneklubben Rundetårn, online http://www.aneklubben.dk
 2. [S3] , Kirkebog.

Ide Clausdatter Hartvig

K, d. 1727
Senest redigeret=21 Mar 2009
     Ide blev gift med Jørgen Hermansen Bohn, søn af Herman Mortensen Bohn og Barbara Jørgensdatter. Ide Clausdatter Hartvig døde i 1727 i 29. Sg. Vester Rosendalegård, Rutsker, Nørre, Bornholm. Hun er nævnt i søsterens skifte 19 februar 1727.1

Familie: Ide Clausdatter Hartvig og Jørgen Hermansen Bohn

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Else Clausdatter Hartvig, 29. Sg. Rutsker.
  Peder Hansen.
  2 søstre.
  A: Ide Claus Hartvigsdatter, enke efter afg. Jørgen Hermansen Bohne, Baggegård, Klemensker. Laugv: Søn, Hermand Jørgensen Bohne.
  B: Kierstene Claus Hartvigsdatter, enke efter afg. Christian Poulsen, Svaneke. Laugv: Poul Ancher, Hasle.

Holger Hansen Kofoed1

M, f. cirka 1663, d. 31 marts 1752
Senest redigeret=18 Nov 2007
     Holger Hansen Kofoed var major, kommandant i Skougnæs skanse, Skougnæs, Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norge. Han blev født cirka 1663 i Rønne.2 Han var søn af Hans Pedersen Kofoed og Mette Absalonsdatter Bagge. Holger blev gift i 1684 i Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge, med Mette Kirstine Berg. Holger blev gift før 1752 i Trondheim, Sør-Trøndelag, med Sophie Oldesloe. Holger Hansen Kofoed døde 31 marts 1752 i Trondheim, Sør-Trøndelag.
Far-Nat*Hans Pedersen Kofoed f. c 1627, d. 1681
Mor-Nat*Mette Absalonsdatter Bagge f. ml 1625 - 1627

Familie: Holger Hansen Kofoed og Mette Kirstine Berg

Familie: Holger Hansen Kofoed og Sophie Oldesloe

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.
 2. [S38] Jørn Klindt, Klindt.

Mette Kirstine Berg

K, f. 1655, d. efter 1708
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Mette Kirstine Berg blev født i 1655 i Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge.1 Mette blev gift i 1684 i Trondheim, Sør-Trøndelag, med Holger Hansen Kofoed, søn af Hans Pedersen Kofoed og Mette Absalonsdatter Bagge. Mette Kirstine Berg døde efter 1708 i Trondheim, Sør-Trøndelag.

Folketællinger og boliger

BoligTrondheim, Sør-Trøndelag, Norge

Familie: Mette Kirstine Berg og Holger Hansen Kofoed

Kildehenvisninger

 1. [S92] Norma Penrod, "Norma Penrod," e-mail til Michael Erichsen.

Mette Christensdatter Acthonia

K, f. cirka 1700, d. 27 januar 1742
Senest redigeret=6 Maj 2013
     Mette Christensdatter Acthonia blev født cirka 1700 i Ørsted, Båg, Odense.1 Hun var datter af Christen Henningsen Acthon og Ellen Edinger. Mette blev gift cirka 1725 med Conrad Hansen Piil, søn af Hans Christensen Piil og Maren Hansdatter Kofoed. Mette Christensdatter Acthonia døde 27 januar 1742 i Fåborg. Hendes ejendele blev skiftet mellem 23 maj 1742 og 3 april 1745.2
Far-Nat*Christen Henningsen Acthon f. 1672, d. 1702
Mor-Nat*Ellen Edinger f. 24 Jun 1679, d. 1702

Familie: Mette Christensdatter Acthonia og Conrad Hansen Piil

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S561] Wadschier, online http://www.wadschier.dk/index.php, Mette Christensdatter Acthonia, Fåborg, 23.5.1742, 186
  ~ Conrad Hansen Piil, skifte 19. 6. 1748, 232b Børn:
  Claus Conradsen Piil Christen Conradsen Piil
  Mette Marie Conradsdatter Piil.
  Tilladelse til uskiftet bo dateret 16.2.1742. Afsluttet 3.4.1745, 211

  Niels Mortensen smed, Fåborg, 23.5.1742, 186
  I lejebolig Børn:
  Kirstine Nielsdatter Maren Nielsdatter Karen Nielsdatter
  Værge farbror Jørgen Pedersen Brun.
  Sydfýnske godsskifter
  Fåborg byfoged,skifteprotokol I, 1733-1765

  ---

  Mette Christiansdatter Acthonia, Fåborg, 3.4.1745, 211
  ~ Conrad Piil, vejer og måler, hans skifte 19. 6. 1748, 232b
  Børnenes værge morbroderen velærværdige Henning Acthonia i Bogense.
  Skiftet indført pag. 185 i 1742, afsluttes her.