Sofie Frandsen Eller

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Sofie Frandsen Eller er datter af Jørgen Frandsen og Anne Birgitte Eller.
Far-Nat*Jørgen Frandsen
Mor-Nat*Anne Birgitte Eller

Dorthe Maria Bøgh

K, f. 30 august 1768, d. 11 juni 1834
Senest redigeret=19 Sep 2019
     Dorthe Maria Bøgh blev født 30 august 1768 i Kerteminde. Hun var datter af Nicol Seidelin Bøgh og Mette Cathrine Birch. Dorthe Maria Bøgh blev døbt 6 september 1768 i Kerteminde.1 Dorthe blev gift 26 juli 1790 med Christen Gundorph, søn af Christopher Hansen. Dorthe Maria Bøgh blev nævnt i skiftet efter Mette Cathrine Birch 30 november 1796.2 Dorthe Maria Bøgh døde 11 juni 1834 i Ebeltoft i en alder af 65 år. Hun blev bisat fra Ebeltoft 18 juni 1834.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Langegade, Kerteminde3
Folketælling1801Thorning, Lysgård, Viborg4
Folketælling1834Nedergade, Ebeltoft5
Far-Nat*Nicol Seidelin Bøgh f. 17 Aug 1717, d. 23 Aug 1778
Mor-Nat*Mette Cathrine Birch f. 2 Mar 1741, d. 31 Okt 1796

Familie: Dorthe Maria Bøgh og Christen Gundorph

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , Mette Cathrine [Madsdatter] Birk i Torning præstegård. 30.11.1796, fol.19B.
  Enke efter Nikolaj Seidelin [Christoffersen] Bøgh, præst i Kerteminde [og Drigstrup]. B:
  1) Anne Mathiane Bøgh 36, hos [onkel Jacob] Brøgger, toldinspektør i Randers
  2) Frederikke Cathrine Bøgh 35 i Torning præstegård
  3) Mathias Frederik Georg Bøgh 34, ved landkadetakademiet i København
  4) Elisabeth Bøgh 29 i Kalundborg
  5) Dorthe Marie Bøgh [28] g.m. Christen Gundorff, præst i Torning.
  6) Christoffer Benedikt Bøgh 24, sekretær i Rentekammeret i København
  7) Frederik Julius Bøgh 23, i Snorum [i Hammel sogn] ved Frijsenborg.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mette Cathrine Birk, 45 år, enke, proust Bøgs enke,
  Anne Elisabeth Bøgh, 20 år, ugift, hendes datter,
  Dorthe Marie Bøgh, 19 år, ugift, hendes datter
  Karen Møller, 65, Enke, cancelliraad Petersens enke, K, logerende.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Gundorph, 49, Gift, Hosbonde, Sognepræst,
  Dorthe Marie Bøgh, 33, Gift, Hans Kone, ,
  Jens Friderich Gundorph, 9, Ugift, Deres Børn, ,
  Christopher Gundorph, 7, -, Deres Børn, ,
  Jacob Brøgger Gundorph, 2, -, Deres Børn, ,
  Marie Nicoline Cathrine Gundorph, 10, -, Deres Børn, ,
  Mette Cathrine Gundorph, 5, -, Deres Børn, ,
  Charlotte Amalia Hansen, 52, Ugift, Hosbondens Søster, ,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Daarthea Gundorph født Bøgh, 65, Enke(mand), , Lever af pension som præstenke,
  Trine Gundorph, 37, Ugift, , Hendes datter, huusjomfru,.

Victorine Juliane Fog

K, f. 4 november 1781, d. 3 juni 1861
Det Harboeske Enkefruekloster, København

Det Harboeske Enkefruekloster, der er beliggende i Stormgade i København, er en stiftelse, som siden den blev oprettet for over 270 år siden stort set har levet op til sin ordensbestemmelse, nemlig at fungere som enkefruekloster. 

I dag er kriterierne for at komme i betragtning som beboer blot, at man skal være enlig kvinde og bosiddende i København. Men sådan har det ikke altid været, og gennem tiden er det gamle kloster blev udsat for adskillige om- og tilbygninger under ledelse af nogle af tidens fremmeste arkitekter. Den oprindelige bygning blev opført i 1663-1669 af landdrost Simon de Pethum. Ejendommen blev senere solgt til den daværende lejer, barokarkitekten generalbygmester Lambert van Haven.

I 1708 overtog Geheimerådinde Christine Harboe ejendommen. Ved sin død i 1735 testamenterede hun sin gård i Stormgade, sin herregård Støvringgård i Jylland samt sin kontante formue til oprettelse af to klostre. I fundatsen stod, at ejendommen i Stormgade skulle være fribolig for ”13 fattige og gudfrygtige enker, hvis husbonder havde betient en eller anden af de Charger indført i de fem classer af den kongelige rangforordning”.

I første omgang blev det gamle barokhus udvidet med to fag og forhøjet med én etage. Arkitekten var G.D. Häusser, hvis hovedværk var det første Christiansborg. Til trods for udvidelsen med to fag og én etage var der kun plads til otte enker, og huset blev derfor på foranledning af kong Frederik V i 1754-1760 gennemgribende moderniseret og udvidet – denne gang ved arkitekt Lauritz de Thurah. Huset fik på dette tidspunkt sin karakteristiske tredeling, to treetages pavilloner på hver seks fag omkring en toetages forbindelsesbygning i to etager. Et af husets meget store problemer, den mangelfulde fundering, må i øvrigt tilskrives Thurah, idet den ældste del af huset ligger på fast grund, mens Thurahs udvidelse er opført på opfyld, som ikke har nær samme bæreevne – et problem, som Thurah tilsyneladende ikke har været opmærksom på.

Allerede i 1772 blev huset igen ombygget, sandsynligvis på grund af byggetekniske problemer i forbindelse med det flade tag på mellembygningen.
 
Sidste væsentlige ombygning og modernisering af den fredede ejendom foregik i 1920’erne, hvor der blev installeret nye køkkener i de enkelte lejligheder. I gården bag Det Harboeske Enkefruekloster blev der i 1930’erne opført yderligere en stiftelse, Martin og Johanne Siersteds Stiftelse. I den forbindelse blev der etableret fælles badefaciliteter for begge stiftelser i kælderen under det nye baghus. 

Ejendommens vedligeholdelsesmæssige tilstand nærmer sig uopretteligt forfald: Taget er nedslidt, vinduerne vil inden for få år være kassable på grund af årtiers manglende vedligehold, husets tekniske installationer er i vidt omfang forældede, og endelig har husets dårlige funderingsforhold medført truende sætningsrevner såvel i facaden som i flere af de bærende hovedskillerum.

Gårdrummet er som resten af ejendommen i forfald med slidte belægninger og nedslidte beplantninger, men af en størrelse der giver fornemmelse af rummelighed og luft. Størrelsen giver endvidere mulighed for også fremover at opretholde og etablere grønne rum for beboerne. Gårdrummet vil efter en restaurering give beboerne mulighed for ophold og aktiviteter i det fri. Gården benyttes allerede i dag flittigt af de to beboergrupper.

Realea er sammen med SBS og Erik Einar Holms Tegnestue v/Jens Baumann gået i gang med en omfattende restaurering og nyistandsættelse af lejlighederne. Restaureringen påbegyndte i efteråret 2006 og ventes at tage et par år. Stiftelsen Det Harboeske Enkefruekloster vil efter restaureringen fortsat kunne udøve sit virke med udlejning til enlige kvinder.
Senest redigeret=11 Jun 2017
     Victorine Juliane Fog blev født 4 november 1781 i Stenstrup, Sunds, Svendborg. Hun var datter af Lars Rasmussen Fog og Else Kirstine Bendz. Victorine Juliane Fog blev døbt 28 november 1781 i Stenstrup kirke, Assensvej 226, Stenstrup, Sunds, Svendborg.1 Victorine blev gift 22 marts 1800 med Matthias Frederik Georg Bøgh, søn af Nicol Seidelin Bøgh og Mette Cathrine Birch. Victorine Juliane Fog var efter 1831 konventualinde i det Harboeske enkefruekloster i Stormgade, København. Hun døde 3 juni 1861 i København i en alder af 79 år. Hun blev bisat fra Herfølge Kirke, Kirkepladsen 1, Herfølge, Bjæverskov, Præstø, på Garnisons Kirke 9 juni 1861.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Stenstrup, Sunds, Svendborg
Folketælling1801Præstø
Folketælling1845Stormgade, København2
Folketælling1850Stormgade 14, København3
Far-Nat*Lars Rasmussen Fog f. 9 Jan 1745, d. 15 Nov 1818
Mor-Nat*Else Kirstine Bendz f. 22 Feb 1746, d. 27 Sep 1816

Familie: Victorine Juliane Fog og Matthias Frederik Georg Bøgh

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Wictorine Juliane Bøgh født Fog, 65, Enke, Amtprovstinde, Conventualinde, lever af Pension og Enkekasse, Steenstrup i Fyen, K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Wictoria Juliane Bøgh født Fog, 69, Enke, amtsprovstinde, pension, Stenstrup i Fÿen
  Sophie Caroline Bögh, 33, Ugift, hendes datter, Herfølge i Sjælland.

Christen Jensen

M, f. cirka 1623, d. cirka 1683
Senest redigeret=17 Mar 2009
     Christen Jensen blev født cirka 1623. Christen blev gift cirka 1655 i Bornholm med Dorthe Esbersdatter, datter af Esber Esbersen. Christen Jensen døde cirka 1683 i 27. Sg. Sandegård, Åker, Sønder, Bornholm.

Folketællinger og boliger

Bolig01. Vg. Bådstedgård, Rø, Nørre, Bornholm

Familie: Christen Jensen og Dorthe Esbersdatter

Hanne Kofoed1

K
Senest redigeret=7 Jan 2011

Familie: Hanne Kofoed og Jørgen Koch

Helle (?)

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Familie: Helle (?) og Hans Toft Erichsen

Barn af Helle (?)

Birgitte Rasmusdatter1,2

K, f. før 1645, d. 1691
Senest redigeret=20 Mar 2009
     Birgitte Rasmusdatter blev født før 1645 i 08. Sg. Rågelundsgård, Rø, Nørre, Bornholm. Hun var datter af Rasmus Laursen. Birgitte blev gift efter 1665 med Hans Friderichsen. Birgitte blev gift cirka 1681 med Hans Hansen. Birgitte Rasmusdatter døde i 1691 i Rø, Nørre, Bornholm. Hendes ejendele blev skiftet 17 december 1691.3
Far-Nat*Rasmus Laursen f. a 1570

Børn af Birgitte Rasmusdatter og Hans Friderichsen

Barn af Birgitte Rasmusdatter og Hans Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S39] Norman Lee Madsen, online http://www3.sympatico.ca/colin.swift
 2. [S107] Keld Foldager, "Keld Foldager," e-mail , 1999.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Birgite Rasmusdatter, 8. Sg. Rø.
  Hans Hansen.
  Ved ægt med afg. Hans Fridrichsen. 5 søn. 1 dat.
  A: Fridrich Hansen, egen værge, Rø.
  B: Rasmus Hansen, egen værge, Rø.
  C: Niels Hansen, egen værge, Rø.
  D: Poul Hansen, egen værge, Rø.
  E: Anders Hansen, egen værge, Klemensker.
  F: Karen Hansdatter, gm. Mons Joensen, Rø.

  I skiftet efter Birgitte Rasmusdatter afholdt på sg. i Røden 17.og 18. december 1691 oplyses at hun efterlod sig en ægtemand Hans Hansen samt fem sønner og en datter fra sit første ægteskab med Hans Frederiksen. De fire ældste sønner Frederik, Rasmus, Niels og Poul boede alle i Rø. Den yngste søn opholdt sig derimod i Klemensker. Datteren Karen Hansdatter var gift med Mons Jonsen som også boede i Rø.

  Senere i skiftet oplyses det, at Hans Frederiksen, da han døde i 1680, ejede i alt 3 selvejergårde, nemlig nr. 3., 8. og 11. alle i Rø. En samfrændedom fra 11. juni 1680 fastslog hvordan ejerforholdene blev fordelt mellem enken og børnene, og hvis enken giftede sig igen blev der aftalt hvordan dette nye familiemedlem skulle indgå i ejendomsfordelingen. De fastlagte regler sørgede for at fordelingen af gårdene efter Birgitte Rasmusdatters død gik gnidningsløst: Hans Hansen beholdt sit jordegodssæde som var 8. gård og børnene fik 3. og 11. gård. Løsøreværdien blev opgjort til i alt 120 sld. Et ikke særligt imponerende resultat, specielt fordi løsgælden og omkostningerne ved dødsfaldet og skifteafholdelsen overgik løsøreværdien med 8 sld.

  Det tyder på at der til den 8. gård hørte en del skovbrug. Sammen med Køllergårds ejer Jep Kjøller ejedes en 'tømr sauf' - som antagelig var en sav til opskæring af træer til bjælker. Flere kreditorer skyldte boet for træbjælker, stolper, løsholter og sparre. Til gården hørte i alt 9 heste og 3 vogne, hvilket er flere end på tilsvarende gårde.

  Til boet hørte tre udhuse, et på hver af gårdene. Værdien er gennemgående 3-4 sld, hvilket svarer til værdien af en ko. Lars Mikkelsen som boede i en af disse udhuse. Han skyldte 9 mark for leje af huset indtil påske 1692, dertil skulle lægges 2 1/2 dags mejning til 1 mk 9 sk, 1/2 dag agning af møg 8 sk., 1 dags rafstning (?) til 6 sk. I alt 11 mark og 7 sk. Denne arbejdsydelse var almindelig for udhusenes beboere, de var en væsentlig del af selvejergårdenes arbejdskraft. Desværre er det sjældent, at man i skifterne får at vide hvor omfattende husmændenes/indsiddernes pålagte arbejdsbyrde var. Noget tyder på, at lejerne af husene på disse gårde yder en arbejdsindsats, der svarer til husenes værdi - altså 3-4 sld. Stervboet havde i alt 5 køer og en tyrekalv, samt 4 stude opstaldet på 26. selvejergård!

  Boets største gæld var til Anna sal. Anders Pedersen, Rø på i alt 46 sld.14sk. Det var en nye gældspost fra 10 januar 1690. Et gammelt pantebrev fra 29 nov 1661 med pant i den 3. gård på i alt 40 sld. blev krævet af Elisabeth sal. Claus Bohn i Rønne. Gældsposten fandtes også i skiftebrevet efter Hans Frederiksen dat. 9. juni 1680 og gælden fik lov at stå i gården, blot de resterende renter og 'boggæld' på i alt 7 sld. blev betalt ved udlæg på en broget stud og 2 lam.

Rasmus Larsen

M, f. 1 juli 1827, d. 10 marts 1864
Senest redigeret=25 Sep 2019
     Rasmus Larsen var arbejder i Strandmøllen, Søllerød, Sokkelund, København. Han blev født 1 juli 1827 i Kirke Syv, Syv, Ramsø, Roskilde. Han var søn af Lars Christophersen og Ane Marie Rasmusdatter. Rasmus Larsen blev døbt 7 oktober 1827 i Syv, Ramsø, Roskilde.1 Rasmus blev gift 17 maj 1863 i Søllerød Kirke, Søllerødvej 13, Søllerød, Sokkelund, København, med Lisbeth Karen Marie Frederiksen, datter af Frederik Konrad Bøye og Ellen Maria Pedersen.1 Rasmus Larsen døde 10 marts 1864 i Søllerød, Sokkelund, København, i en alder af 36 år ulykke ved maskinarbejde ved Strandmøllen. Han blev bisat fra Søllerød, Sokkelund, København, 16 marts 1864.1
Far-Nat*Lars Christophersen
Mor-Nat*Ane Marie Rasmusdatter f. c 1799

Familie: Rasmus Larsen og Lisbeth Karen Marie Frederiksen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Rasmus Larsen, 13, Ugift, pleiebørn, M,.

Hans Sandersen1

M, f. 1631, d. 1686
Senest redigeret=20 Mar 2009
     Hans Sandersen blev født i 1631 i Hasle, Nørre, Bornholm. Han var søn af Sander Pedersen Lesler og Sidsel Mogensdatter. Hans blev gift cirka 1666 med Elisebeth Clausdatter Kjøller, datter af Claus Hansen Kjøller og Boel Svendsdatter. Hans Sandersen døde i 1686 i 11. Vg. Vestergård, Østermarie, Øster, Bornholm. Han blev bisat fra Østermarie, Øster, Bornholm, 7 juni 1686. Hans ejendele blev skiftet 28 juni 1686.2
Far-Nat*Sander Pedersen Lesler f. 1610, d. 1639
Mor-Nat*Sidsel Mogensdatter f. 1590, d. e 1653

Familie: Hans Sandersen og Elisebeth Clausdatter Kjøller

Kildehenvisninger

 1. [S39] Norman Lee Madsen, online http://www3.sympatico.ca/colin.swift
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Zandersen, 11. Vg. Østermarie.
  Elisabeth Clausdatter. Laugv: Hans Kofod, capitain, Østermarie.
  2 søn. 2 døt.
  A: Zander Hansen, f. 1667. Værge: Hans Kjøller, Ibsker.
  B: Hans Hansen, f. 1685. Værge: Peder Zandersen, Nyker.
  C: Boel Hansdatter, f. 1670. Værge: Jep Kjøller.
  D: Sidsle Hansdatter, f. 1675. Værge: Rasmus Kjøller, Bodilsker.

Hans Simonsen

M, f. 1689, d. september 1729
Senest redigeret=13 Mar 2009
     Hans Simonsen blev født i 1689 i 19. Sg. Nørregård, Klemensker, Nørre, Bornholm. Hans blev gift før 1719 med Karen Fridrichsdatter, datter af Frederich Hansen og Kirsten Mogensdatter. Hans Simonsen døde september 1729 i 24. Sg. Store Dammegårds grund, Klemensker, Nørre, Bornholm. Hans ejendele blev skiftet 20 september 1729.1

Familie: Hans Simonsen og Karen Fridrichsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Simensen, udhus, 24. Sg.g. Klemensker.
  Karen Friderichsdatter. Laugv: Anders Nielsen, Klemensker.
  4. søn. 2 døt.
  A: Friderich Hansen, f. 1718. Værge: Moders søskendebarn, Friderich Poulsen, Rø
  B: Bent Hansen, f. 1719. Værge: Moders søskendebarn, Rasmus Nielsen, Rø
  C: Simen Hansen, f, 1722. Værge: Morbror, Niels Friderichsen, Olsker.
  D: Erich Hansen, f. 1729. (3/4 år). Værge: Farbror, Bent Simensen, Klemensker.
  E: Margrethe Hansdatter, f. 1715. Værge: Farbror, Hans Simensen, Rønne.
  F: Kirstene Hansdatter, f. 1721. Værge: Morbror, Friderich Friderichsen, Rø.

Hanne Andersdatter Thiesen1

K, f. 1665, d. maj 1735
Senest redigeret=16 Mar 2009
     Hanne Andersdatter Thiesen blev født i 1665 i Svaneke. Hun var datter af Andreas Thiesen og Elsebe Madsdatter Kofoed. Hanne blev gift i 1681 i Svaneke med Mads Nielsen. Hanne Andersdatter Thiesen blev nævnt i skiftet efter Mads Nielsen mellem 23 maj 1694 og 24 maj 1694.2 Hanne blev gift cirka 1695 med Anders Jensen. Hanne Andersdatter Thiesen blev nævnt i skiftet efter Andreas Thiesen 11 november 1696.3 Hanne Andersdatter Thiesen blev nævnt i skiftet efter Anders Jensen 6 april 1702.4 Hanne blev gift cirka 1703 med Ole Nielsen. Hanne Andersdatter Thiesen blev nævnt i skiftet efter Madtz Andersen Thiesen 17 april 1711.5 Hanne Andersdatter Thiesen døde maj 1735 i 31. Sg. Kuregård, Østermarie, Øster, Bornholm. Hun blev bisat 29 maj 1735.
Far-Nat*Andreas Thiesen f. 1631, d. 27 Okt 1696
Mor-Nat*Elsebe Madsdatter Kofoed f. 1637, d. 3 Feb 1672

Familie: Hanne Andersdatter Thiesen og Anders Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Mads Nielsen, 31. Sg. Østermarie.
  Hanna Anders Tihsdatter. Laugv: Far. Anders Tiesen, stadscapitain, Svaneke.
  4 døt.
  A: Elsebeth Madsdatter, f. 1681. Værge: Niels Ibsen, Østermarie.
  B: Dorthea Madsdatter, f. 1686. Værge: Jens Munch, Østermarie.
  C: Seigne Madsdatter, f. 1688. Værge: Hans Nielsen, kirkeværge, Østerlars.
  D: Kirstine Madsdatter, f. 1692. Værge: Jens Persen, Øster Sogn.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anders Thisen, Rådmand, capitain, Svaneke.
  Segne Clausdatter. Laugv: Valentin Deekner.
  Ved 1. Kuld. 6 døt.
  A: trine Andersdatter, gift m/ Lorens Hop, Svaneke.
  B: Karen Andersdatter, gift m/ Anders Hansen.
  C: Hanne Andersdatter, gift m/ Anders Jensen, Østers Sogn.
  D: Seigne Andersdatter, gift m/ Hans Pedersen, Åker.
  E: Elseby Andersdatter, gift m/ Jens Pedersen, Østers Sogn.
  F: Aarsete Andersdatter, f. 1671. Værge: Anders Jensen, Østerlars og Jens Pedersen, Østerlars.
  Ved 2. Kuld. 2 søn. 1 dat.
  H: Madtz Thisen, f. 1679. Værge: Jep Kiøler, Rø.
  I: Claus Thisen, f. 1689. Værge: Rasmus Kiøller, Bodilsker.
  J: Elsebe, Anders Tisdatter, f. 1682. Værge: Rasmus Kiøller, Bodilsker.
  Afdødes moder: Elsebe Madtzdatter Koefoed. Skifte d. 20. Marts 1672.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anders Jensen, 31. Sg. Øster Sogn.
  Hanna Anders Tiesdatter. Laugv: Petter Tiesen.
  5 søn. 3 døt. Af evt. to Ægteskaber.
  A: Oluf Andersen, f. 1675.
  B: Hans Andersen, egen værge.
  C: Jens Andersen, f. 1683. Værge: Niels Jensen, Østermarkesogn.
  D: Johan Andersen, f. 1686. Værge: Faders søssttermand, Jens Knudsen, Åker Sogn.
  E: Johanne Andersdatter, f. 1677. Værge: Farbror, Jørgen Jensen, Åker.
  F: Karen Andersdatter, f. 1681. Værge: Faders søsttermand, Jens Knudsen, Åker.
  Ved Ægt med enken. 1 søn.
  G: Mads Andersen, f. 1695. Værge: Faders søskedebarn, Esper Andersen, Øster Sogn.
 5. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Madtz Thiesen
  efterlader moderen og 2 fuldsøskende og 6 halvsøskende
  A: Segne sal. Anders Thiesens enke
  B: Claus Thiesen, f. 1689. Værge: Rasmus Kiøller i Bodilsker
  C: Elsebe Andersdatter, f. 1682. Værge: Peter Thiesen
  D: Trine Andersdatter gift m/ Lorentz Hop i Svaneke
  E: Karen Andersdatter gift m/ skipper Anders Hansen i Svaneke
  F: Hanne Anders Thiesensdatter gift m/ Oluf Nielsen i Østermarie
  G: Inger Anders Thiesensdatter. Laugv.: Peder Thiesen
  H: Elsebe Anders Thiesensdatter gift m/ Jens Pedersen i Sose i Vestermarie
  I: Ursule Anders Thiesensdatter. Værge: for begge Jens Pedersen.

Inger Andersdatter Thiesen1

K, f. 1667, d. 17 maj 1745
Senest redigeret=16 Mar 2009
     Inger Andersdatter Thiesen var også kendt som Seigne. Hun blev født i 1667 i Svaneke. Hun var datter af Andreas Thiesen og Elsebe Madsdatter Kofoed. Inger blev gift 21 februar 1692 i Svaneke med Hans Pedersen. Inger Andersdatter Thiesen blev nævnt i skiftet efter Andreas Thiesen 11 november 1696.2 Inger Andersdatter Thiesen blev nævnt i skiftet efter Madtz Andersen Thiesen 17 april 1711.3 Inger Andersdatter Thiesen blev nævnt i skiftet efter Ursula Andersdatter Thiesen 14 februar 1739.4 Inger Andersdatter Thiesen døde 17 maj 1745 i Åkirkeby. Hendes ejendele blev skiftet 27 oktober 1745.5 Hun blev bisat 29 oktober 1745.

Folketællinger og boliger

BoligSvaneke Sygehus, Svaneke
Far-Nat*Andreas Thiesen f. 1631, d. 27 Okt 1696
Mor-Nat*Elsebe Madsdatter Kofoed f. 1637, d. 3 Feb 1672

Familie: Inger Andersdatter Thiesen og Hans Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anders Thisen, Rådmand, capitain, Svaneke.
  Segne Clausdatter. Laugv: Valentin Deekner.
  Ved 1. Kuld. 6 døt.
  A: trine Andersdatter, gift m/ Lorens Hop, Svaneke.
  B: Karen Andersdatter, gift m/ Anders Hansen.
  C: Hanne Andersdatter, gift m/ Anders Jensen, Østers Sogn.
  D: Seigne Andersdatter, gift m/ Hans Pedersen, Åker.
  E: Elseby Andersdatter, gift m/ Jens Pedersen, Østers Sogn.
  F: Aarsete Andersdatter, f. 1671. Værge: Anders Jensen, Østerlars og Jens Pedersen, Østerlars.
  Ved 2. Kuld. 2 søn. 1 dat.
  H: Madtz Thisen, f. 1679. Værge: Jep Kiøler, Rø.
  I: Claus Thisen, f. 1689. Værge: Rasmus Kiøller, Bodilsker.
  J: Elsebe, Anders Tisdatter, f. 1682. Værge: Rasmus Kiøller, Bodilsker.
  Afdødes moder: Elsebe Madtzdatter Koefoed. Skifte d. 20. Marts 1672.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Madtz Thiesen
  efterlader moderen og 2 fuldsøskende og 6 halvsøskende
  A: Segne sal. Anders Thiesens enke
  B: Claus Thiesen, f. 1689. Værge: Rasmus Kiøller i Bodilsker
  C: Elsebe Andersdatter, f. 1682. Værge: Peter Thiesen
  D: Trine Andersdatter gift m/ Lorentz Hop i Svaneke
  E: Karen Andersdatter gift m/ skipper Anders Hansen i Svaneke
  F: Hanne Anders Thiesensdatter gift m/ Oluf Nielsen i Østermarie
  G: Inger Anders Thiesensdatter. Laugv.: Peder Thiesen
  H: Elsebe Anders Thiesensdatter gift m/ Jens Pedersen i Sose i Vestermarie
  I: Ursule Anders Thiesensdatter. Værge: for begge Jens Pedersen.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Ursula Andersdatter Thiesen, boede på Svaniche hospital, men døde i Nexø
  1 ½ bror. 5 søstre. 1 ½ søster.
  A: Claus Thisen.
  B: Trine ?, død, var gift m/ Afg. Lorens Hop. 1 søn. 1 dat.
  1: Petter Hop, egen værge.
  2: Elsebeth Lorensdatter, gm. Peder Kjøller, Bodilsker.
  C: Hanne ?, død, var gift m/ Ole Nielsen. 4 døt.
  1:Elsebeth Madsdatter, død, var gift m / Niels kure, Østerlars. "en del børn".
  2: Dortte Madsdatter, gm. Richert Olsen, Listed.
  3: Seyne Madsdatter, død. ”en del børn”.
  4: Kierstine Madsdatter, død. ”en del børn”.
  D: Karen Andersdatter Thiesen, død. 1 søn. 3 døt.
  1: Poul Andersen Koch, død. 1 søn.
  a: Albert Poulsen Koch. Værge: Lars Christensen, Svaneke.
  2: Elsebeth Albertsdatter, død. 4 søn. 1 dat.
  a: De 3 sønner er bortrejst, vides ej hvor.
  b: den 4. Søn, Jacob Winter, egen værge, Svaneke.
  c. Johanne Henrichsdatter, gm. Lodvig Friderichsen, Svaneke.
  3: Kierstine Albertsdatter, død. 4 søn.
  a: de 3 sønner er bortrejst, vides ej hvor.
  b: Poul Nielsen. Værge: Morten Hansen Grønberg.
  4: Karen Andersdatter Koch, gm. Lars Sørensen Myre, Gudhjem.
  E: Inger Andersdatter Thiesen, Svaniche Hospital. Værge: ½ bror, Claus Thisen.
  F: Elsebeth Andersdatter Thiesen, død. 1 søn. 2 døt.
  1: Poul Jensen, egen værge, Nexø.
  2: Elsebeth Jensdatter, gm. Jep Pedersen, Ibsker.
  3. Kierstine Jensdatter, gm. Jens Andersen, Nexø.
  G: Elsebeth Andersdatter Thiesen, gm. Hans Olsen, Svaneke.
 5. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Inger ?, Svaneke Hospital
  Hans Pedersen.
  2 døt.
  A: Elsebeth ?, gm. Johan Diderich Skienning, Chr. Ø.
  B: Karen ?, gm. Johan Friderich Strechel, tolder, Svendborg.

Jochum Thiesen1,2

M, f. før 1630, d. 1680
Senest redigeret=12 Jun 2010
     Var efter skøn af pantebogen en af tidens rigeste mænd.
Jochum Thiesen var købmand og avlsbruger i Svaneke. Han blev født før 1630. Han var søn af Christian Thiesen. Jochum blev gift cirka 1650 med Margrethe Clausdatter Kjøller, datter af Claus Hansen Kjøller og Margrethe Simonsdatter Munch. Jochum Thiesen døde i 1680 i Svaneke.
Far-Nat*Christian Thiesen

Børn af Jochum Thiesen og Margrethe Clausdatter Kjøller

Kildehenvisninger

 1. [S39] Norman Lee Madsen, online http://www3.sympatico.ca/colin.swift
 2. [S93] Margit Tobberup, Kjøllerslægterne.

Karen Andersdatter Thiesen1

K, f. oktober 1659, d. 3 november 1727
Senest redigeret=12 Nov 2007
     Karen Andersdatter Thiesen blev født oktober 1659 i Svaneke. Hun var datter af Andreas Thiesen og Elsebe Madsdatter Kofoed. Karen blev gift cirka 1673 med Albert Eskildsen Dich, søn af Eskild Sandersen Dich. Karen Andersdatter Thiesen blev nævnt i skiftet efter Albert Eskildsen Dich i 1686.2 Karen blev gift i 1686/87 med Anders Hansen Koch. Karen Andersdatter Thiesen blev nævnt i skiftet efter Andreas Thiesen 11 november 1696.3 Karen Andersdatter Thiesen blev nævnt i skiftet efter Madtz Andersen Thiesen 17 april 1711.4 Karen Andersdatter Thiesen blev nævnt i skiftet efter Anders Hansen Koch 6 april 1714.5 Karen Andersdatter Thiesen døde 3 november 1727 i Svaneke i en alder af 68 år.
Far-Nat*Andreas Thiesen f. 1631, d. 27 Okt 1696
Mor-Nat*Elsebe Madsdatter Kofoed f. 1637, d. 3 Feb 1672

Børn af Karen Andersdatter Thiesen og Albert Eskildsen Dich

Børn af Karen Andersdatter Thiesen og Anders Hansen Koch

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Albret Dich.
  Karen ?. Laugv. Far, Andreas Thisen, Stadscapitain, Svaneke.
  2 døt.
  A: Elsebe Albertsdatter, f. 1676. Værge: Farbror, Gunder Dich, Svaneke.
  B: Kirsten Albertsdatter, f. 1680. Værge: Farbror, Hans Dich, Svaneke.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anders Thisen, Rådmand, capitain, Svaneke.
  Segne Clausdatter. Laugv: Valentin Deekner.
  Ved 1. Kuld. 6 døt.
  A: trine Andersdatter, gift m/ Lorens Hop, Svaneke.
  B: Karen Andersdatter, gift m/ Anders Hansen.
  C: Hanne Andersdatter, gift m/ Anders Jensen, Østers Sogn.
  D: Seigne Andersdatter, gift m/ Hans Pedersen, Åker.
  E: Elseby Andersdatter, gift m/ Jens Pedersen, Østers Sogn.
  F: Aarsete Andersdatter, f. 1671. Værge: Anders Jensen, Østerlars og Jens Pedersen, Østerlars.
  Ved 2. Kuld. 2 søn. 1 dat.
  H: Madtz Thisen, f. 1679. Værge: Jep Kiøler, Rø.
  I: Claus Thisen, f. 1689. Værge: Rasmus Kiøller, Bodilsker.
  J: Elsebe, Anders Tisdatter, f. 1682. Værge: Rasmus Kiøller, Bodilsker.
  Afdødes moder: Elsebe Madtzdatter Koefoed. Skifte d. 20. Marts 1672.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Madtz Thiesen
  efterlader moderen og 2 fuldsøskende og 6 halvsøskende
  A: Segne sal. Anders Thiesens enke
  B: Claus Thiesen, f. 1689. Værge: Rasmus Kiøller i Bodilsker
  C: Elsebe Andersdatter, f. 1682. Værge: Peter Thiesen
  D: Trine Andersdatter gift m/ Lorentz Hop i Svaneke
  E: Karen Andersdatter gift m/ skipper Anders Hansen i Svaneke
  F: Hanne Anders Thiesensdatter gift m/ Oluf Nielsen i Østermarie
  G: Inger Anders Thiesensdatter. Laugv.: Peder Thiesen
  H: Elsebe Anders Thiesensdatter gift m/ Jens Pedersen i Sose i Vestermarie
  I: Ursule Anders Thiesensdatter. Værge: for begge Jens Pedersen.
 5. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anders Hansen i Svaneke
  enke Karen Andersdatter Laugv.: Jacob Kofoed i Svaneke
  A: Albert Andersen, f. 1691. Sejled til Kaalberig.
  B: Anders Poul Andersen, f. 1694. Kurator: Peter Thiesen i Svaneke
  C: Karen Andersdatter gift m/ Laurs Sørensen i Gudhjem, sejlet til Kaalberig. Kurator: Boe Madtzen i Svaneke 6 Apr 1714.

Matthias Frederik Georg Bøgh1,2,3

M, f. 26 november 1762, d. 17 oktober 1831
Herfølge kirke

This file from Wikimedia Commons by hubertus45 is licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License.
Fra Dansk Biografisk Lexikon2:

Bøgh, Matthias Frederik Georg, 1762-1831, orthografisk Forfatter. Han fødtes 25. Nov. 1762 i Kjærteminde, hvor hans Fader, ndfr. nævnte Provst Niels Seidelin B., var Præst. Hans Moder var Mette Cathrine f. Birch. 1783 blev han Student fra Odense Skole og tog 1792 en særlig god theologisk Embedsexamen, efter at han i Mellemtiden bl. a. havde været Huslærer for P. E. Müller, hvem han dimitterede til Universitetet. Han tilbragte derpaa nogle Aar som Informator ved Landkadetakademiet, blev 1797 Sognepræst i Præstø, 1807 tillige Amtsprovst i Præstø Amt, og kaldtes endelig 1810 til Sognepræst for Herfølge og Sædder, i hvilket Embede han døde 17. Okt. 1831.

Hans Interesser drejede sig for en meget væsentlig Del om det danske Sprogs Orthografi. Han fremsatte saaledes i «Minerva» 1805 et «Forslag til en Lovkommission for det danske Sprogs Retskrivning» og udgav senere en «Almindelig dansk orthografisk Undersøgelse» (1807), hvis almindelige Principper han praktisk anvendte i den udførlige «Dansk Retskrivningslære, foredraget som selvstændig videnskabelig Lære» (1822), en Bog, der vel ikke er uden Skarpsindighed, men som dog kun har haft en ringe Indflydelse.

Erslew, Forf. Lex.

M. Lorenzen.
Biskop Balle skriver i sin visitatsbog4:

28. august 1799. Præstøe Sogn og Skibbinge. Sogne Præsten Hr. Bøgh prædikede over Evangel. paa 10de Søndag efter Trinitatis ordentligt og opbyggeligt, men som Skik nu er hos de yngere, saa at han gik Iesu Forsoning forbi, uagtet der var nær Anledning til at erindre den. Han catechiserer godt og messer nogenledes. Kirkesanger og Skolelærer Ørslef synger godt og catechiserer vel. Degn og Skoleholder Falster synger godt og catechiserer fermt. Ungdommen var i Almindelighed noget sagtfærdig. Dog viiste de fra Kiøbstæden god Kundskab og godt Begreb efter Lærebogen samt læste Psalmer. De fra Landet havde ogsaa, hvad nogle angaae, god Kundskab efter Lærebogen, men de fleste svarede efter Forklaringen gandske vel og vidste Psalmer, endog af den nyeste Psalmebog. Boglæsning var god. Der svaredes, at ey noget var at klage. Embedsbøger findes i behørig Orden. Kirken er i god Stand.

d. 6. May 1806. Præstøe Kirke.Sognepræsten Hr. Bøegh, em forstandig, indsigtsfuld, duelig og virksom Mand, prædikede over 1 Ioh. 4,13,14 i god Orden til Opbyggelse. Han catechiserer meget godt og messer nogenledes. Kiøbstadens Ungdom viiste fotrinlig god, velgrundet og sammenhængende Kundskab i religion efter Lærebog og Catechismus. Landsbye Ungdommen havde ligeledes skikkelig og antagelig kundksab, som hos nogle i Særdeleshed fortiener at kaldes fortrinlig. Enkelte vidste adskilligt af Bibelsk Historie. Man læste godt i Bog, havde lært smukke Psalmer. Guds faderlige Nåde være mangfoldiggiort over den brave og retskafne Kirkens Lærer Hr. Bøegh til fornyet held og Velsignelse ad sine troefaste Bestræbelser!
Senest redigeret=19 Sep 2019
     Matthias Frederik Georg Bøgh blev født 26 november 1762 i Kerteminde. Han var søn af Nicol Seidelin Bøgh og Mette Cathrine Birch. Matthias Frederik Georg Bøgh blev døbt 3 december 1762 i Kerteminde.5 Han tog eksamen som student i 1783 i Odense. Han tog eksamen som cand. theol. 8 november 1792. Han blev nævnt i skiftet efter Mette Cathrine Birch 30 november 1796.6 Matthias Frederik Georg Bøgh var 21 juli 1797 sognepræst i Præstø-Skibinge, Bårse, Præstø. Han blev visiteret af biskop Balle 28 august 1799. Matthias blev gift 22 marts 1800 med Victorine Juliane Fog, datter af Lars Rasmussen Fog og Else Kirstine Bendz. Matthias Frederik Georg Bøgh blev visiteret af biskop Balle 6 maj 1806. Han var 18 december 1807 amtsprovst i Præstø. Han var 28 september 1810 sognepræst i Herfølge-Sædder, Bjæverskov, Præstø. Han var i 1814 amtsprovst og sognepræst i Herfølge ogf Sædder. Han døde 17 oktober 1831 i Herfølge, Bjæverskov, Præstø, i en alder af 68 år. Han blev bisat fra Herfølge, Bjæverskov, Præstø, 22 oktober 1831.5

Folketællinger og boliger

Folketælling1787København
Folketælling1801præstegården, Adelgade, Præstø7
Far-Nat*Nicol Seidelin Bøgh f. 17 Aug 1717, d. 23 Aug 1778
Mor-Nat*Mette Cathrine Birch f. 2 Mar 1741, d. 31 Okt 1796

Familie: Matthias Frederik Georg Bøgh og Victorine Juliane Fog

Kildehenvisninger

 1. [S35] S. V. Wiberg, Wiberg.
 2. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 3. [S456] Christian Larsen, Biskop Balles visitatsbog 1799-1807.
 4. [S501] Lerager, online http://www.bjaeverskov.dk/stam/index.htm
 5. [S3] , Kirkebog.
 6. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , Mette Cathrine [Madsdatter] Birk i Torning præstegård. 30.11.1796, fol.19B.
  Enke efter Nikolaj Seidelin [Christoffersen] Bøgh, præst i Kerteminde [og Drigstrup]. B:
  1) Anne Mathiane Bøgh 36, hos [onkel Jacob] Brøgger, toldinspektør i Randers
  2) Frederikke Cathrine Bøgh 35 i Torning præstegård
  3) Mathias Frederik Georg Bøgh 34, ved landkadetakademiet i København
  4) Elisabeth Bøgh 29 i Kalundborg
  5) Dorthe Marie Bøgh [28] g.m. Christen Gundorff, præst i Torning.
  6) Christoffer Benedikt Bøgh 24, sekretær i Rentekammeret i København
  7) Frederik Julius Bøgh 23, i Snorum [i Hammel sogn] ved Frijsenborg.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mathias Frederick Georg Bøgh, M, husbonde, 39, Gift, 1, sognepræst,
  Vigtorine Juliane Fog, K, hans kone, 20, Gift, 1,
  Nicolas Seidelin Bøgh, M, husbonds brodersøn, 9, Ugift, opholdes af familien,.

Hedvig Hansdatter Tranberg

K, f. 1724, d. 1785
Senest redigeret=6 Mar 2009
     Hedvig Hansdatter Tranberg blev født i 1724 i Gudhjem. Hun var datter af Hans Nielsen Smed og Birgitte Mette Christensdatter Holstboe. Hedvig blev gift 26 december 1745 i Gudhjem med Anders Larsen Koch, søn af Lars Sørensen Myre og Karen Andersdatter Koch.1 Hedvig Hansdatter Tranberg blev nævnt i skiftet efter Anders Larsen Koch 9 juli 1762.2 Hedvig Hansdatter Tranberg døde i 1785 i Allinge.
Far-Nat*Hans Nielsen Smed f. c 1670, d. 1737
Mor-Nat*Birgitte Mette Christensdatter Holstboe f. c 1691, d. 1778

Familie: Hedvig Hansdatter Tranberg og Anders Larsen Koch

Kildehenvisninger

 1. [S101] Bornholmske Kirkebøger, online http://www.kirkebog.dk/
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anders Larsen Kock, Gudhjem
  Hedevig Hansdatter, Laugv: Mads Larsen, Østerlars.
  5 søn.
  A: Lars Andersen Kock, f. 1746. Værge: faders søsk.barns mand, Børge Andersen, Gudhjem.
  B: Hans Andersen Kock, f. 1752. Værge: faders næst søsk.børn, Michel Clausen, Gudhjem og Peder Tuesen, Svaneke.
  C: Poul Andersen Kock, f. 1754. Værge: Faders søsk.børn, Peder Ludvigsen, Gudhjem og Ludvig Larsen, 22. Sg. Nyker.
  D: Albert Andersen Kock, f. 1759. Værge: Faders næst. Søsk.barn, Hans Jacobsen, Gudhjem.
  E: Niels Andersen Kock, f. 1761. ( ¾ år. ). Værge: faders Søstermand, Hans Hansen Graae, Gudhjem.

  Anders Larsen Kock, Gudhjem.
  5 søn.
  A: Lars Andersen Kock, f. 1745. Værge: Børge Andersen, Gudhjem.
  B: Hans Andersen Kock, f. 1752. Værge: Michael Clausen, Gudhjem og Peder Thuesen, Svaneke.
  C: Poul Andersen Kock, f. 1754. Værge: Peder Ludvigsen, Gudhjem og Ludvig Larsen, 22. Sg. Nyker.
  D: Albert Andersen Kock, f. 1759. Værge: Hans Jacobsen, Gudhjem.
  E: Niels Andersen Kock, f. 1761. (3/4 år.). Værge: Hans Hansen Graae, Gudhjem.

Inger Larsdatter Weile

K, f. cirka 1623
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Inger Larsdatter Weile døde i 77. Sg. Brændegårds Grund, Østermarie, Øster, Bornholm. Hun blev født cirka 1623 i 77. Sg. Brændegård, Østermarie, Øster, Bornholm. Hun var datter af Lars Jensen Weile. Inger blev gift cirka 1645 med Laurs Christensen Borringholm. Inger Larsdatter Weile blev bisat fra Østermarie, Øster, Bornholm, 16 februar 1694.
Far-Nat*Lars Jensen Weile f. f 1605, d. e 1671

Barn af Inger Larsdatter Weile og Laurs Christensen Borringholm

Lars Jensen Weile1,2

M, f. før 1605, d. efter 1671
Senest redigeret=7 Maj 2012
     Han er iflg Wiberg afløst i 1660 og død 1665-66.
Lars Jensen Weile blev født før 1605. Han tog eksamen som student i 1630 i Roskilde. Han var i 1639 sognepræst i Østermarie, Øster, Bornholm. Lars blev gift 16 maj 1653 i Lund med Inger Lund. Lars Jensen Weile døde efter 1671 i 77. Sg. Brændegård, Østermarie, Øster, Bornholm.

Børn af Lars Jensen Weile

Børn af Lars Jensen Weile og Inger Lund

Kildehenvisninger

 1. [S39] Norman Lee Madsen, online http://www3.sympatico.ca/colin.swift
 2. [S35] S. V. Wiberg, Wiberg.

Henrich Christiansen Winther

M, f. cirka 1657, d. 11 marts 1740
Senest redigeret=2 Aug 2020
     Henrich Christiansen Winther var bødker i Svaneke. Han blev født cirka 1657. Henrich blev gift efter 1699 med Elsebeth Albertsdatter Dich, datter af Albert Eskildsen Dich og Karen Andersdatter Thiesen. Henrich Christiansen Winther blev nævnt i skiftet efter Elsebeth Albertsdatter Dich 13 maj 1728.1 Henrich Christiansen Winther døde 11 marts 1740 i Svaneke. Hans ejendele blev skiftet 11 marts 1740.2

Familie: Henrich Christiansen Winther og Elsebeth Albertsdatter Dich

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Elsebe Albertsdatter, Svaniche.
  Hendrich Christian Vinter, Bødker, Svaniche.
  4 søn. 1 dat.
  A: Albert Hendrichsen, egen værge, bortrejst fra landet. Værge: Morbror Poul Andersen Koch, Svaniche.
  B: Christian Hendrichsen, egen værge, bortrejst fra landet. Værge: Morbror Poul Andersen Koch, Svaniche
  C: Anders Hendrichsen, f. 1713, tiener hos Lieutenant Jacob Koefoed, Svaniche. Værge: Moderens Søstermand, Anders Pedersen Skoemager, Svaniche.
  D: Jacob Hendrichsen, f. 1717. Værge: Mostermand Laurs Sørensen Myre, Gudhiem.
  E: Johanne Hendrichsdatter, f. 1702, i Kiøben Hafn. Værge: Morbror Poul Andersen Koch, Svaniche. 1728.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Henrich Christiansen Vinter, bødker, Svaneke. 'Døde i dag.'

Søren Winkel Køster1

M, f. 24 december 1833, d. 12 april 1909
Senest redigeret=4 Sep 2015
     Søren Winkel Køster blev født 24 december 1833 i Randers. Han blev døbt 2 marts 1834 i Randers. Han blev døbt 8 marts 1834 i Skt. Mortens Kirke, Kirketorvet, Randers.2 Han tog eksamen som student i 1851 i Randers. Han tog eksamen som eks. med. 22 juni 1858. Søren blev gift 25 juni 1862 i Randers med Louise Pouline Bay. Søren Winkel Køster var i 1879 praktiserende læge i København. Han døde 12 april 1909 i Rømersgade, København, i en alder af 75 år.3

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Storegade, Randers4
Folketælling1840Storegade, Randers5
Folketælling1845Storegade, Randers6
Folketælling1850Middelgade, Randers7
Folketælling1880Nørrebrogade 11, København8
Folketælling1885Nørrebrogade 18, København9
Bolig1 november 1893Rømersgade 19, København3
Folketælling1906Rømersgade 19, København10

Barn af Søren Winkel Køster og Louise Pouline Bay

Kildehenvisninger

 1. [S263] John Johnsson og Karl Dehlholm, Lægestanden 1907.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Schack Køster, 33, M, Gift, Apotheker Hendriette Vinkel, 29, K, Gift, hans Kone Søren Køster, 1, M, Ugift, deres Søn Stine Bay, 21, K, Ugift, Huusjomfrue.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Schack Kiøster, 39, Gift, Apotheker Henriette Vinkel, 36, Gift, hans Kone Søren Kiøster, 7, Ugift, deres Søn Jakob Kiøster, 6, Ugift, deres Søn Chrestian Kiøster, 4, Ugift, deres Søn Janus Kiøster, 1, Ugift, deres Søn Nicoline Vulff, 30, Ugift, Huus Jumfrue Frederik Seideliin, 29, Ugift, Apotheker Svend.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Schach Lyneborg Røster, 44, M, Gift, Apotheker, Aarhuus
  Henriette Winchel, 41, K, Gift, Hans kone, Aalborg
  Søren Winchel, 12, M, Ugift, Deres børn, Randers
  Jacob Elerius, 11, M, Ugift, Deres børn, Randers
  Hans Christian Ørsted, 9, M, Ugift, Deres børn, Randers
  Janus Carl Adolph, 6, M, Ugift, Deres børn, Randers
  Nicolette Maria Margrethe, 4, K, Ugift, Deres børn, Randers.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Schak Lyneborg Køster, 49, Gift,, Apotheker, Huusfader, Aarhuus
  Henriette Winkel, 46, Gift,, hans Kone, Aalborg
  Søren Winkel Køster, 17, Ugift,, deres Søn, Randers
  Jacob Elscius Køster, 16, Ugift,, do do [ deres Søn], Do [ Randers]
  Hans Christian Ørsted Køster, 14, Ugift,, do do [ deres Søn], Do [ Randers]
  Janus Køster, 11, Ugift,, do do [ deres Søn], Do [ Randers]
  Nicolette Køster, 9, Ugift,, huusfaderens Datter, Randers.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Søren Vinkel Køster, 45, Gift, Randers, Husfader, prak. Læge, M
  Louise Poulsen født Bay, 42, Gift, Randers, Hustru, K
  Henriette Elisabeth Køster, 15, Ugift, Randers, Deres Barn, K
  Henriette Frederikke Bay, 70, Enke, Randers, Hustrus Moder, Enke efter professor Castor Bay, K.
 9. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Søren Vinkel Køster, 51, Gift, Læge, Randers, Husfader, M, fra 45.Aar,
  Louise Pouline Køster, 47, Gift, , Randers, Husmoder, K, fra 42 Aar,
  Henriette Elisabeth Køster, 21, Ugift, , Randers, Barn, K, fra 17 Aar,.
 10. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Marine Pedersdatter1

K, d. 1578
Senest redigeret=20 Nov 2007
     Marine Pedersdatter var datter af Anne Skræders. Marine blev gift i 1560 i Helsingør med Baltzer Bartskærer. Marine Pedersdatter døde i 1578.
Mor-Nat*Anne Skræders

Barn af Marine Pedersdatter og Baltzer Bartskærer

Kildehenvisninger

 1. [S77] Mogens Seidelin, Den Seidelinske Slægtsbog.

Karen Hansdatter1

K, f. cirka 1655
Senest redigeret=11 Nov 2007
     Karen Hansdatter blev født cirka 1655 i 20. Sg. Agregård, Nyker, Vester, Bornholm. Hun var datter af Hans Nielsen og Anniche Terchildsdatter. Karen blev gift i 1673 med Esber Ipsen, søn af Jep Mogensen og Kirstine Mogensdatter. Karen Hansdatter blev nævnt i skiftet efter Esber Ipsen 24 maj 1709.2 Karen Hansdatter døde i 19. Sg. Tornegård, Nyker, Vester, Bornholm. Hun blev bisat 7 januar 1729.

Folketællinger og boliger

Bolig06. Sg. Nørregård, Rø, Nørre, Bornholm
Far-Nat*Hans Nielsen f. Apr 1628, d. 5 Jun 1695
Mor-Nat*Anniche Terchildsdatter f. Sep 1634, d. Dec 1697

Familie: Karen Hansdatter og Esber Ipsen

Kildehenvisninger

 1. [S78] Michael Eneriis.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Esper Ibsen, corporal, 19. Sg. Nyker.
  Karen Hansdatter. Laugv: Bror, Peder Hansen, Blykobbegård, Nyker.
  4 døt.
  A: Kirstine Espersdatter, gm. Svend Christensen, Mulebygård, Nyker.
  B: Dortea Espersdatter, gm. Anders Nielsen, Nyker.
  C: Annike Espersdatter, gm. Valentin Madsen, Rønne.
  D: Karne Espersdatter, gm. Hans Persen, 19. Sg. Nyker.

Mads Hansen Dahl1

M, f. 21 juni 1767, d. 4 februar 1829
Senest redigeret=12 Mar 2009
     Mads Hansen Dahl blev døbt 21 juni 1767 i Gudhjem. Han var søn af Hans Jensen og Bodil Kirstine Ibsdatter. Mads blev gift 11 juni 1796 i Gudhjem med Karen Kirstine Jensdatter, datter af Jens Pedersen og Gertrud Marie Marcusdatter. Hans ejendele blev skiftet 4 februar 1829.2 Mads Hansen Dahl døde 4 februar 1829 i Gudhjem i en alder af 61 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Gudhjem3
Folketælling1801Gudhjem4
Far-Nat*Hans Jensen f. 1718, d. Jan 1786
Mor-Nat*Bodil Kirstine Ibsdatter f. c 1729, d. Feb 1808

Familie: Mads Hansen Dahl og Karen Kirstine Jensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S86] Ejvind A. Christensen, "Iver Qvistgaard på Guldagergård," e-mail til Michael Erichsen, 2008.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Mads Dahl, husmand, Gudhjem.
  Anmelder: Søn, Allexander Tranberg, samme sted.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Bodil Ibsdatter, 58, Enke, Inderste, 1, Madmoder, K
  Hans Hansen, 23, Ugift, Barn, M
  Mads Hansen, 20, Ugift, Barn, M
  Sedsel Hansdatter, 26, Ugift, Barn, K.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mads Hansen, M, Huusbonde, 34, Gift, 1, Fiskere og Avlsmand
  Karen Kirstine Jensdatter, K, hans Kone, 27, Gift, 2,
  Peder Alexanders søn, M, hendes Børn, 12, -,
  Magdalene Margrethe Alexandersdatter, K, hendes Børn, 6, -,.

Lars Aristsen

M, f. 1756, d. 20 april 1821
Senest redigeret=2 Mar 2009
     Lars Aristsen blev født i 1756 i 25. Sg. Maegård, Rø, Nørre, Bornholm. Han var søn af Arist Espersen og Karen Larsdatter. Lars blev gift cirka 1777 med Margrethe Marcusdatter, datter af Marcus Marcussen og Ellen Kirstine Nielsdatter. Lars Aristsen blev nævnt i skiftet efter Margrethe Marcusdatter 15 december 1796.1 Lars Aristsen døde 20 april 1821 i Rø, Nørre, Bornholm. Hans ejendele blev skiftet 24 april 1821.2 Han blev bisat fra Rø, Nørre, Bornholm, 28 april 1821.3

Folketællinger og boliger

Folketælling178725. Sg. Maegård, Rø, Nørre, Bornholm4
Folketælling180125. Sg. Maegård, Rø, Nørre, Bornholm5
Far-Nat*Arist Espersen f. c 1719, d. 1771
Mor-Nat*Karen Larsdatter d. 1771

Familie: Lars Aristsen og Margrethe Marcusdatter

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Margrethe Marcusdatter, 25. Sg. Rø.
  Lars Arristsen.
  A: Lars Esper Larsen, f. 1779.
  B: Marcus Larsen, f. 1785.
  C: Arrist Esper Larsen, f. 1789.
  D: Karen Larsdatter, f. 1781.
  E: Ellen Larsdatter, f. 1783.
  F: Kirstine Larsdatter, f. 1793. Værge: Far. Tilsynsv: Afdødes ældste bror, Hans Marcusen, 14. Vg. Nyker.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Lars Arristsen, 25. Sg. Rø.
  Gjertrud Larsdatter.
  Første ægteskab med Margrethe Marcusdatter. 2 søn. 3 døt.
  A: Marcus Larsen, myndig, Rø.
  B: Arrist Larsen, myndig, tjener, Bjørnegård, Klemensker.
  C: Karen Larsdatter, gm. Mons Henriksen, 3. Sg. Rø.
  D: Ellen Larsdatter, tjener, Nylars.
  E: Ingeborg Larsdatter, gm. Niels Kloe, 16. Sg. Rutsker.
  Andet ægteskab med enken. 2 søn. 3 døt.
  F: Jørgen Larsen, f. 1800.
  G: Lars Larsen, f. 1807.
  H: Gjertrud Larsdatter, f. 1803.
  I: Magdalene Larsdatter, f. 1805.
  J: Margrethe Larsdatter, f. 1813.
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lars Arristen, 31, gift, 1, Bonde og gårdbeboer, Husbonde
  Magrete Mariusdatter, 33, gift, 1, (en ukendt værdi), Madmoder
  Lars Espersen Larsen, 9, ugift, , [F: Lars Arristen / Magrete Mariusdatter], Barn
  Karen Kirstine Larsdatter, 6, ugift, , [F: Lars Arristen / Magrete Mariusdatter], Barn
  Ellen Larsdatter, 4, ugift, , [F: Lars Arristen / Magrete Mariusdatter], Barn
  Marius Larsen, 1, ugift, , [F: Lars Arristen / Magrete Mariusdatter], Barn.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lars Aristsen, 48, gift, Bonde, Husbonde
  Giertrud Larsdatter, 26, gift, M:Lars Aristsen, Hans kone
  Marchus Larsen, 16, ugift, F:Lars Aristsen/?Giertrud Larsdatter, Deres børn
  Arist Larsen, 9, ugift, F:Lars Aristsen/?Giertrud Larsdatter, Deres børn
  Jørgen Larsen, 1, ugift, F:Lars Aristsen/Giertrud Larsdatter, Deres børn
  Karen Larsdatter, 20, ugift, F:Lars Aristsen/?Giertrud Larsdatter, Deres børn
  Ingeborg Larsdatter, 11, ugift, F:Lars Aristsen/?Giertrud Larsdatter, Deres børn
  Grethe Larsdatter, 3, ugift, F:Lars Aristsen/Giertrud Larsdatter, Deres børn.

Helvig Hansdatter

K, f. før 1682, d. 1728
Senest redigeret=18 Mar 2009
     Helvig Hansdatter blev født før 1682 i 02. Sg. Kjølleregård, Rø, Nørre, Bornholm. Hun var datter af Hans Andersen og Karen Mogensdatter. Helvig blev gift før 1703 med Gotfred Nielsen. Helvig Hansdatter blev nævnt i skiftet efter Karen Mogensdatter 16 september 1711.1 Helvig Hansdatter døde i 1728 i 02. Vg. Spællingegård, Rø, Nørre, Bornholm. Hendes ejendele blev skiftet 17 juli 1728.2
Far-Nat*Hans Andersen d. 1684
Mor-Nat*Karen Mogensdatter f. f 1640, d. 1711

Familie: Helvig Hansdatter og Gotfred Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Karne Monsdatter, 2. Sg. Rø.
  Jep Kjøller.
  Ved ægteskab med Afg. Hans Andersen. 1 søn. 2 døt.
  A: Markus Hansen, 4. Sg. Rø. Død. 2 søn.
  1: Jep Markusen, f. 1691.
  2: Markus Markusen, f. 1694. Værge: Farbror, Hans Kjøller, Rø.
  B: Anne Hansdatter, gm. Erich Madsen, 2. Sg.g. Rø.
  C: Kirstine Hansdatter, død. 1 søn.
  1: Hans Poulsen, f. 1697. Værge: Morbror, Hans Kjøller.
  D: Hellevig Hansdatter, gm. Godtfrid Nielsen, 2. Vg. Rø.
  Ved ægteskab med enkemanden. 1 søn.
  E: Hans Kjøller, 4. Sg. Rø.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Helvig Hansdatter, 2. Vg. Rø
  Gotfred Nielsen.
  4 søn. 2 døt.
  A: Niels Gotfredsen, egen værge, Rø
  B: Hans Gotfredsen, f. 1704, Kong. Tj. København.
  C: Mons Gotfredsen, tjener, Knudsker.
  D: Fridrich Gotfredsen, f. 1712.
  E: Karen Gotfredsdatter, f. 1709.
  F: Cathrine Gotfredsdatter, f. 1713.      Værge: Far.

Hans Andersen1

M, d. 1684
Senest redigeret=9 Okt 2007
     Hans blev gift før 1661 med Karen Mogensdatter. Hans Andersen døde i 1684 i 02. Sg. Kjølleregård, Rø, Nørre, Bornholm. Hans ejendele blev skiftet 15 september 1684.

Børn af Hans Andersen og Karen Mogensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S39] Norman Lee Madsen, online http://www3.sympatico.ca/colin.swift

Hans Nielsen

M, f. april 1628, d. 5 juni 1695
Senest redigeret=21 Mar 2009
     Hans Nielsen var bonde, sandemand. Han blev født april 1628 i 23. Sg. Åbygård, Nyker, Vester, Bornholm. Hans blev gift i 1652 med Anniche Terchildsdatter, datter af Terchild Pedersen og Dorthea (?). Hans Nielsen døde 5 juni 1695 i 20. Sg. Agregård, Nyker, Vester, Bornholm, i en alder af 67 år.

Børn af Hans Nielsen og Anniche Terchildsdatter

Marcus Hansen

M, f. før 1661, d. 1695
Senest redigeret=18 Mar 2009
     Marcus Hansen blev født før 1661 i 02. Sg. Kjølleregård, Rø, Nørre, Bornholm. Han var søn af Hans Andersen og Karen Mogensdatter. Marcus blev gift cirka 1681 med Anna Ipsdatter, datter af Jep Mogensen og Kirstine Mogensdatter. Marcus Hansen døde i 1695 i 04. Sg. Brøddegård, Rø, Nørre, Bornholm. Hans ejendele blev skiftet 3 juni 1695.1
Far-Nat*Hans Andersen d. 1684
Mor-Nat*Karen Mogensdatter f. f 1640, d. 1711

Børn af Marcus Hansen og Anna Ipsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Markus Hansen, 4. Sg. Rø.
  Anna Ibsdatter. Laugv: Bror, Esper Ibsen, corporal, Nyker.
  2 søn. 1 dat.
  A: Hans Markusen, f. 1688. Værge: Jep Køller, Rø.
  B: Jep Markusen, f. 1692. Værge: Morbror, Peder Ibsen, Olsker.
  C: Boehl Markusdatter, f. 1682. Værge: Morbror, Hans Ibsen, Rø.

Clemen Rasmussen

M, f. cirka 1639, d. før 1696
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Clemen Rasmussen var handelsmand i Rø, Nørre, Bornholm. Han blev født cirka 1639. Clemen blev gift cirka 1655 med Karen Mortensdatter Bohn, datter af Morten Henningsen Bohn. Clemen Rasmussen døde før 1696.

Familie: Clemen Rasmussen og Karen Mortensdatter Bohn

Morten Hansen

M, f. før 1675
Senest redigeret=15 Mar 2009
     Morten Hansen blev født før 1675. Morten blev gift cirka 1695 med Anna Ipsdatter, datter af Jep Mogensen og Kirstine Mogensdatter. Morten Hansen blev nævnt i skiftet efter Anna Ipsdatter 12 august 1697.1

Folketællinger og boliger

Bolig04. Sg. Brøddegård, Rø, Nørre, Bornholm

Barn af Morten Hansen og Anna Ipsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anna Ibsdatter, 4. Sg. Rø.
  Morten Hansen.
  Ved ægt med ?. 3 søn. 1 dat.
  A: Hans Markusen, f. 1688. Værge: Jep Køller.
  B: Jep Markusen, f. 1692. Værge: Morbror, Per Ibsen, Olsker.
  C: Markus Markusen, f. 1695. Værge: Morbror, Esper Ibsen, Nyker.
  D: Boehl Markusdatter, "er vanvittig". Værge: Morbror, Hans Ibsen.
  Ved ægt med enkemanden, 1 søn.
  E: Hans Mortensen, f. 1696. 12 Aug 1697.