Christen Hansen Tranberg

M
Senest redigeret=12 Mar 2009

Familie: Christen Hansen Tranberg og Karen Kirstine Jensdatter

Anne Christensdatter Kloumann

K
Senest redigeret=19 Feb 2014

Barn af Anne Christensdatter Kloumann og Niels Pedersen

Hans-Jørgen Petersen1,2

M
Senest redigeret=15 Okt 2021
     Hans-Jørgen Petersen var søn af Hans Petersen og Ellen Margrethe Christensen.
Far-Nat*Hans Petersen
Mor-Nat*Ellen Margrethe Christensen

Kildehenvisninger

 1. [S1] Gravstedsbrev.
 2. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Hans-Jørgen blev født den 27 oktober 1958 i hjemmet Lystoftevej 11A. Han blev døbt den 10 maj 1959 i Lundtofte kirke, af sognepræst Hoolst-Jensen forældrene er Maskinarbejder Hans Petersen og hustru Ellen Margrethe Christensen. Faddere ved dåben er Forældrene og Fabriksarbejder Lars Christian Christensen samt hustru Else, Raadvad 28.
  Hans-Jørgen blev konfirmeret i Lundtofte kirke i 1973. Da han var færdig med skolen kom han i tømmerlære. Men han blev ikke færdig med læretiden, da han kom ud for en trafikulykke den 29 oktober 1976, hvor de kørte to på en knallert, og døde den 1 november på Gentofte Amtssygehus. Hans-Jørgen blev bisat fra Lundtofte kirke den 6 november og urnen blev nedsat på Lundtofte kirkegård den ? november 1976.

Carl Albert Sciawitsky Dalberg1,2

M
Senest redigeret=3 Mar 2018
     Carl Albert Sciawitsky Dalberg var søn af Anton Frederik Stanislaus Sciawitsky Dalberg og Anna Margrethe Jensen.
Far-Nat*Anton Frederik Stanislaus Sciawitsky Dalberg
Mor-Nat*Anna Margrethe Jensen

Barn af Carl Albert Sciawitsky Dalberg og Hulda Manna Erichsen

Kildehenvisninger

 1. [S436] H. Hjorth-Nielsen, Danske Sagførere 1869 - 1919, Dalberg, Carl Albert Sciawitsky, f. 16. Juni 1882 i Kbhvn.; S. af Bogholder ved Landbohøjskolen Anton Frederik Stanislaus Sciawitsky D. og Hustru Anna Margrethe Jensen; g. 9. Dec. 1911 i Aarhus m. Hulda Manna Erichsen, f. 30. Nov. 1889 i Kbhvn., (Ægteskabet opl.); D. af Maskinmester Christian Thorvald E. og Hustru Maren (kaldet Manna) Hansine Rønberg. — 1901 Student fra Metropolitanskolen, 1907 cand. jur., 1. Sept. 1907-7. Febr. 1910 Fuldm. hos H.sagf. G. M. Rée, 22. Jan. 1910-7. Juni 1911 hos O.sagf. P. Heise, 1910-11 jur. Sekretær ved Nationalmuseet. 13. Sept. 1910 Overretssagfører, 1911-13 praktiseret i Aarhus, derefter i Kbhvn.— Okt. 1923 Medl. af Sagførerraadet, men nedlagde dette Hverv i Foraaret 1925 af Helbredshensyn. — 1916-20 ansat i Grosserersocietetets Komite, Kontoret for Udenrigshandel, 1921-29 Formd. for Frederiksberg Kommunes Hjælpekasse, 1936 statsautoriseret Translatør og Tolk i Tysk med juridisk Sprog som Speciale.
 2. [S321] Tage Holmboe, Juridisk Stat 1965.

Philip Rosendahl1,2,3

M
Senest redigeret=26 Mar 2017
     Philip Rosendahl var søn af Sofus Emil Rosendahl og Elise Cathrine Ottosen.
Far-Nat*Sofus Emil Rosendahl
Mor-Nat*Elise Cathrine Ottosen

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, ROSENDAHL Ph. kontorchef, R.DM.; f. 31/5 1893 i Saxkjøbing; søn af sagfører S E Rosendahl (død 1903) og hustru Elise f. Ottosen (død 1929); gift (3/11 1918) m. Agnes R., f. 28/10 1894 i Kbhvn., datter af maskinmester Th. Erichsen (død 1915) og hustru Manna f. Rønberg (død 1939).

  Exam. jur. 1916; cand. jur. 1929; regeringens kontrollør ved Kryolith-brudet i Ivigtut 1920; kst. kolonibestyrer i Godhavn 1924; kst. inspektør for Nordgrønland 1924; kst. landsfoged for Nordgrønland 1925; landsfoged for Nordgrønland 1929-39; kontorchef u. Grønlands styrelse 1939, i statsministeriets 2. departement (Grønlandsdepartementet) 1950, i ministeriet for Grønland 1955.

  Medl. af bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark 1943, af repræsentantskabet for Det Frie Nord's Kbhvnsafd. 1944 og af bestyrelsen og forretningsudvalget for Foreningen til Hjælp for grønlandske Børn; medl. af Grønlandskommissionens 1., 3., 4. og 9. underkommission; medl. af bestyrelsen for foreningen Norden's Kbhvns afd.

  Har skrevet: Forbedring af Byggeskikken for Huse med Græstørvsmur i Grønland (1936); Jakob Danielsen. En grønlandsk Maler (1942) samt artikler i grønlandske blade om fremhjælpning af erhverv, både- og husbyggeri samt om jagt, fangst og fredningsforanstaltninger.
 2. [S116] Slægten Erichsen Michael Erichsens arkiv.
 3. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Rosendahl, Philip, f. 31. Maj 1893 i Sakskøbing, S. af Sophus Emil R. (se d.). g. 3. Nov. 1918 i Julianehaab Agnes Johanne Erichsen, f. 28. Okt. 1894 i Kbh. (Johs.), D. af Maskinmester Christian Thorvald E. og Manna Hansine Rønberg.
  1909-13 paa Frbg. Birk, 1913-14 Journalfører i Grønlands Styrelse, 17. Juni 1916 exam. jur. (I), 1. Juli s. A. Volontør ved Kolonierne i Grønland, tjg. i Kbh., 1. Nov. s. A. i Julianehaab, 1. Juli 1919 Ass. ved Kolonien Frederikshaab, Juli 1920 Statens Kontrollør ved Kryolit Brudet i Ivigtut, Aug. 1923 Ass. ved Kolonien Jacobshavn, Juni 1924 kst. Kolonibestyrer i Godhavn, Sep. s. A. kst. Inspektør for Nordgrønland, sst., 19. Maj 1925 kst. Landsfoged sst., ved kgl. Resol. af 11. Juni 1926 meddelt Till. til Immatrikulation ved Kbh.s Universitet uden Studentereks., 3. Sep. 1928 immatrikuleret, 29. Juni 1929 cand. jur. (I), 15. Juli s. A. (fra 1. s. M.) Landsfoged for Nordgrønland, 10. Juli 1935 R. af Dbg., 23. Sep. 1939 (fra 1. Okt.) Kontorchef under Grønlands Styrelse, 13. Dec. 1949 Dbm., 1. Juni 1950 Kontorchef i Grønlandsdept.'et, 30. Aug. 1955 i Min. for Grønland.
  1925-39 Form. for Nordgrønlands Landsraad, 1929-39 Medl. af Nordgrønlands Oversundhedskomm.; 1943 Medl. af Bestyr, for Foren, til Dyrenes Beskyttelse i Danmark, 1944 af Repræsentantskabet for Det Frie Nord's Kbh.safd. og af Bestyr, og Forretningsudvalget for Foren, til Hjælp for grønlandske Børn; Medl. af Grønlandskomm.s 1., 3., 4. og 9. Underkomm.; Medl. af Bestyr, for Foren. Norden's Kbh.s Afdeling.

Laurits Sophus Erichsen

M
Senest redigeret=24 Dec 2019
     Laurits Sophus Erichsen var søn af Henrik Ferdinand Erichsen og Emilie Rosamunde Jensen.
Far-Nat*Henrik Ferdinand Erichsen
Mor-Nat*Emilie Rosamunde Jensen

Hester (?)

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Hester (?) og William Jones

Olga Marie Johanne Claudine Jensen

K
Senest redigeret=26 Dec 2019
     Olga Marie Johanne Claudine Jensen var datter af Anton Christian Julius Jensen og Adelaide Marie Emilie Beuschel.
Far-Nat*Anton Christian Julius Jensen
Mor-Nat*Adelaide Marie Emilie Beuschel

Børn af Olga Marie Johanne Claudine Jensen og Henrik Ferdinand Erichsen

Ellen Christine Hansen

K
Senest redigeret=26 Dec 2019

Niels Hansen

M
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Niels Hansen var søn af Hans Pedersen og Kirsten Pedersen.
Far-Nat*Hans Pedersen
Mor-Nat*Kirsten Pedersen

Aage Erichsen

M
Senest redigeret=26 Dec 2019
     Aage Erichsen var søn af Henrik Ferdinand Erichsen og Olga Marie Johanne Claudine Jensen.
Far-Nat*Henrik Ferdinand Erichsen
Mor-Nat*Olga Marie Johanne Claudine Jensen

Børn af Aage Erichsen og Gerda (?)

Karl Erichsen

M
Senest redigeret=14 Aug 2016
     Karl Erichsen var søn af Henrik Ferdinand Erichsen og Olga Marie Johanne Claudine Jensen.
Far-Nat*Henrik Ferdinand Erichsen
Mor-Nat*Olga Marie Johanne Claudine Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S116] Slægten Erichsen Michael Erichsens arkiv.

Paul Erichsen1

M
Senest redigeret=2 Feb 2016
     Paul Erichsen var søn af Henrik Ferdinand Erichsen og Olga Marie Johanne Claudine Jensen.
Far-Nat*Henrik Ferdinand Erichsen
Mor-Nat*Olga Marie Johanne Claudine Jensen

Barn af Paul Erichsen og Ane Elisabeth Olsen

Kildehenvisninger

 1. [S548] Virkelyst, online http://www.myheritage.dk/site-family-tree-125848251/virkelyst
 2. [S116] Slægten Erichsen Michael Erichsens arkiv.

Valborg Alfrida Øster

K
Senest redigeret=14 Aug 2016
     Valborg Alfrida Øster var datter af Carl Viggo August Øster og Fredrika Adelaide Andersson.
Far-Nat*Carl Viggo August Øster
Mor-Nat*Fredrika Adelaide Andersson

Børn af Valborg Alfrida Øster og Karl Erichsen

Kildehenvisninger

 1. [S116] Slægten Erichsen Michael Erichsens arkiv.

Ane Elisabeth Olsen1

K
Senest redigeret=2 Feb 2016
     Ane Elisabeth Olsen var datter af Jens Theodor Olsen.
Far-Nat*Jens Theodor Olsen

Barn af Ane Elisabeth Olsen og Paul Erichsen

Kildehenvisninger

 1. [S548] Virkelyst, online http://www.myheritage.dk/site-family-tree-125848251/virkelyst
 2. [S116] Slægten Erichsen Michael Erichsens arkiv.

Hulda S. Erichsen

K
Senest redigeret=21 Dec 2019
     Hulda S. Erichsen var datter af Laurits Sophus Erichsen og Ellen Christine Hansen.
Far-Nat*Laurits Sophus Erichsen
Mor-Nat*Ellen Christine Hansen

Henrik Ferdinand Erichsen

M
Senest redigeret=6 Sep 2017
     Henrik Ferdinand Erichsen var søn af Henrik Ferdinand Erichsen og Emilie Rosamunde Jensen.
Far-Nat*Henrik Ferdinand Erichsen
Mor-Nat*Emilie Rosamunde Jensen

Max Carl Elbæk1

M
Senest redigeret=19 Okt 2019
Far-Nat*Sigvald Christian Elbæk
Mor-Nat*Rigborg Kirstine Marie Jacobine Jacobsen

Børn af Max Carl Elbæk og Birgit Margrethe Petersen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Povl-Henning Erichsen

M
Senest redigeret=6 Nov 2016
     Povl-Henning Erichsen var søn af Villiam Henry Erichsen og Anna Marie Boline Christiansen.
Far-Nat*Villiam Henry Erichsen
Mor-Nat*Anna Marie Boline Christiansen

Børn af Povl-Henning Erichsen og Gudrun Toft Jakobsen

Petrea Andreassine Erichsen

K
Senest redigeret=7 Sep 2017
     Petrea Andreassine Erichsen var datter af Ludvig Mylius Erichsen og Josephine Frederikke Mathiesen.
Far-Nat*Ludvig Mylius Erichsen
Mor-Nat*Josephine Frederikke Mathiesen

Emma Severine Jensen

K
Senest redigeret=17 Apr 2016
     Emma Severine Jensen var datter af Frederich Christian Jensen og Charlotte Christine Iversen.
Far-Nat*Frederich Christian Jensen
Mor-Nat*Charlotte Christine Iversen

Sophie Frederikke Jensen

K
Senest redigeret=30 Sep 2012
     Sophie Frederikke Jensen var datter af Frederich Christian Jensen og Charlotte Christine Iversen.
Far-Nat*Frederich Christian Jensen
Mor-Nat*Charlotte Christine Iversen

Peder Christensen Hansen

M
Senest redigeret=15 Aug 2010

Anne Marie Koch1

K
Senest redigeret=7 Aug 2015
     Anne Marie Koch er datter af Jørgen Koch og Inger Margrethe Therkelsen.1
Far-Nat*Jørgen Koch1
Mor-Nat*Inger Margrethe Therkelsen

Sophie Anna Christine Hansen

K
Senest redigeret=17 Apr 2016
     Sophie Anna Christine Hansen var datter af Peder Christensen Hansen og Emma Severine Jensen.
Far-Nat*Peder Christensen Hansen
Mor-Nat*Emma Severine Jensen

Peter Christian Valdemar Hansen1,2,3

M
Senest redigeret=17 Apr 2016
     Peter Christian Valdemar Hansen var søn af Peder Christensen Hansen og Emma Severine Jensen.
Far-Nat*Peder Christensen Hansen
Mor-Nat*Emma Severine Jensen

Familie: Peter Christian Valdemar Hansen og Marie Emilie Sørensen

Familie: Peter Christian Valdemar Hansen og Iris Nathalie Olga Gilbe

Kildehenvisninger

 1. [S64] Svend Dahl og Povl Engelstoft, Dansk Biografisk Leksikon, Hansen, Peter Christian Valdemar, 1869—1927, Journalist og Forfatter. F. 20. Maj 1869 i Kbh. (Slotsk.), d. 19. Aug. 1927 sst., begr. sst. (Vestre). Forældre: Kammerlakaj Peter Christensen H. (1818—76) og Emma Severine Jensen (1831—1901). Gift 1° 1. Nov. 1898 i Kbh. (Helligg.) med Koncertsangerinden Maria Emilie Sørensen, f. 12. Aug. 1876 i Kbh. (Helligg.), d. 28. Marts 1916 sst., D. af Skomagermester Harald Alfred S. (ca. 1847—86) og Johanne Augusta Andersen. 2° 2. Juni 1922 i Taarbæk med Iris Gilbe, f. 25. Maj 1899 i Vesterborg, D. af Styrmand Julius G. (1864—1904) og Marie Olesen (1868—1924).

  H. blev Student 1887, privat dimitteret, cand. phil. 1888, var derefter Bibliotekar i Studentersamfundet og Lærer og begyndte 1893 Journalistik ved »København«. 1896 kom han til »Politiken«, hvor han skrev om Teater og Litteratur, 1901—18 bestred Stillingen som Redaktionssekretær og fra 1918 til sin Død redigerede Kronikken. Han fik 1911 Lystspillet »Naar Ministeriet falder« opført paa Dagmarteatret, og det blev siden spillet med Succes paa mange udenlandske Scener. 1914 blev »Hyttefadet«, en Satire over en Proletarfører, opført paa Dagmarteatret, og 1918 »Mistanken« paa Det ny Teater. Blandt H.s Digtsamlinger kan nævnes den følelsesfulde »Den sidste Maaned« (1916), skrevet efter hans første Hustrus Død. Han har ogsaa udgivet nogle større Fortællinger: »Hjemmet« (1917), »En Sommerstorm« (1918), »Den hellige Lidenskab« (1919), »Det dybe Skel« (1924) o. fl.

  Fra 1913 var H. Medlem af Bestyrelsen for Danske Dramatikeres Forbund, fra 1922 Næstformand. — Blyantstegning af O. Zimmermann 1924 (Fr.borg).

  Politiken 20. Aug. 1937. Chr. Rimestad.
 2. [S116] Slægten Erichsen Michael Erichsens arkiv.
 3. [S117] Litteraturpriser mv., online http://www.litteraturpriser.dk/

Axel Vilhelm Frederik Christian Schwartz

M
Senest redigeret=17 Apr 2016

Børn af Axel Vilhelm Frederik Christian Schwartz og Sophie Anna Christine Hansen

Mezelia Isidora Camilla Thorsen1

K
Senest redigeret=24 Jul 2020
     Mezelia Isidora Camilla Thorsen var datter af Christian Thorvald Thorsen og Marie Wilhelmine Jensen.
Far-Nat*Christian Thorvald Thorsen
Mor-Nat*Marie Wilhelmine Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S116] Slægten Erichsen Michael Erichsens arkiv.

Birgitte Koch1

K
Senest redigeret=7 Aug 2015
     Birgitte Koch er datter af Jørgen Koch og Inger Margrethe Therkelsen.1
Far-Nat*Jørgen Koch1
Mor-Nat*Inger Margrethe Therkelsen

Christian Thorvald Thorsen

M
Senest redigeret=24 Jul 2020

Barn af Christian Thorvald Thorsen og Marie Wilhelmine Jensen