Conrad von Ahlefeldt

M
Senest redigeret=8 Aug 2009
     Conrad von Ahlefeldt var søn af Christian von Ahlefeldt og Anna Karen Vilhelmine Wøldike.
Far-Nat*Christian von Ahlefeldt
Mor-Nat*Anna Karen Vilhelmine Wøldike

Conrad von Ahlefeldt1,2

M
Senest redigeret=30 Okt 2010
     Conrad von Ahlefeldt var søn af Christian von Ahlefeldt og Anna Karen Vilhelmine Wøldike.
Far-Nat*Christian von Ahlefeldt
Mor-Nat*Anna Karen Vilhelmine Wøldike

Kildehenvisninger

 1. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog.
 2. [S398] F. Krogh, Den højere danske adel.

Abraham Hansen

M
Senest redigeret=2 Aug 2020
     Abraham Hansen var søn af Barbara (?)
Mor-Nat*Barbara (?)

Familie: Abraham Hansen og Elisabeth Pedersdatter

Familie: Abraham Hansen og Anne Haagensdatter

Christopher Hansen Skrædder1

M
Senest redigeret=1 Aug 2020

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.

Harold Donovan Gudmundsen

M
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Harold Donovan Gudmundsen er søn af Harold David Gudmundsen og Gloria Aurora Legge.
Far-Nat*Harold David Gudmundsen
Mor-Nat*Gloria Aurora Legge

Mogens Henningsen

M
Senest redigeret=31 Jul 2020
     Mogens Henningsen var søn af Henning Jacobsen og Sidse Cathrine Olsen.
Far-Nat*Henning Jacobsen
Mor-Nat*Sidse Cathrine Olsen

Familie: Mogens Henningsen og Maren Sørensdatter

Familie: Mogens Henningsen og Inger Christensdatter

Barn af Mogens Henningsen og Sidse Jørgensdatter

Familie: Mogens Henningsen og Anna Kirstine Danielsdatter

Erik Valdemar Gøtzsche1

M
Senest redigeret=1 Apr 2020

Barn af Erik Valdemar Gøtzsche og Ellen Margrethe Johnsen

Kildehenvisninger

 1. [S72] Paul Nedergaard, Dansk præste- og sognehistorie 1849-1949.

Rasmus Jensen

M
Senest redigeret=15 Feb 2009
     Rasmus Jensen var søn af Jens Hansen og Karen Jørgensen.
Far-Nat*Jens Hansen
Mor-Nat*Karen Jørgensen

Barn af Rasmus Jensen og Kirsten Bjørnsdatter

Bodil Simonsdatter

K
Senest redigeret=17 Jan 2017

Familie: Bodil Simonsdatter og Jacob Henningsen

Cathrine Justsdatter Boemand1,2

K
Senest redigeret=19 Sep 2010
     Cathrine Justsdatter Boemand var datter af Just Boemand og Catharina Holst.
Far-Nat*Just Boemand
Mor-Nat*Catharina Holst

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.
 2. [S35] S. V. Wiberg, Wiberg.

Anna Bartholomæusdatter1

K
Senest redigeret=15 Mar 2009

Familie: Anna Bartholomæusdatter og Jørgen Henriksen

Kildehenvisninger

 1. [S39] Norman Lee Madsen, online http://www3.sympatico.ca/colin.swift

Karen Henriksen Arctander

K
Senest redigeret=22 Feb 2008
     Karen Henriksen Arctander var datter af Henrik Nielsen Arctander og Drude Justsdatter Boemand.
Far-Nat*Henrik Nielsen Arctander
Mor-Nat*Drude Justsdatter Boemand

Maren Henriksen Arctander

K
Senest redigeret=22 Feb 2008
     Maren Henriksen Arctander var datter af Henrik Nielsen Arctander og Drude Justsdatter Boemand.
Far-Nat*Henrik Nielsen Arctander
Mor-Nat*Drude Justsdatter Boemand

Henrich Pedersen Torn

M
Senest redigeret=6 Mar 2009
     Henrich Pedersen Torn var søn af Peder Henrichsen og Karen Larsdatter.
Far-Nat*Peder Henrichsen
Mor-Nat*Karen Larsdatter

Barn af Henrich Pedersen Torn og Kirsten Pedersdatter

Edmund Adolf Johannes Lobedanz1

M
Senest redigeret=19 Jan 2011

Barn af Edmund Adolf Johannes Lobedanz og Ellinor Louise Marie Lynge

Kildehenvisninger

 1. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.

Max Arnold Lobedanz1

M
Senest redigeret=23 Jan 2020
     Max Arnold Lobedanz var søn af Arnold Troels Lund Lobedanz og Helga Winsløw.
Far-Nat*Arnold Troels Lund Lobedanz
Mor-Nat*Helga Winsløw

Familie: Max Arnold Lobedanz og Ellen Marie Ibsen

Kildehenvisninger

 1. [S649] Erik Krapper og Erik Strøby Albert Fabritius, Magisterstat 1951, Lobedanz, Max Arnold, bibliotekar. F. 28. 6. 1888 Kbh. (F: kaptajn i fodfolket Arnold Troels Lund L. og Helga Winsløw). G.17. 11. 1911 Kbh. m. violinistinden Ellen Marie Ibsen, f. 26. 2. 1888 Rødby (F: forfatteren, læge Aage Rolf I. og Marie Magdalene Plambøeck). — St. (m) 0. Borgerdyd. 1905,m. a. 1910 (aim. & smign. litt.hist.), stud.oph. Paris 1911—12. — Ekstraord. ass. v. Kgl. Bibi. 1. 4. 1910—31. 10. 1911, 1. 10.—31. 12. 1912, 1. 4.—31. 12. 1913, 1. 4.—30. 4.1915, ass. v. Landbohøjsk. bibi. 1. 4. 1917, underbibi. 1. 4. 1919, bibi. I og leder sst. 1. 11. 1925; till. lærer v. Stat. Biblsk. 1938—43.— Medl. af: best. f. Bibliotekarsammenslutnin- gen f. de vid. Bibi. 1934—46, form. 1939—46, hovedbest. f. Danm. Biblioteksforen. 1939— 46, sammes årbogsudv. og næstform. f. Fællesrepræsentationen 1939—46. — Litt, virks: Katalog over Officersskolens Bibliotek, 1916; Fælleskatalog for Hærens Biblioteker i København, 1917; Barbey d’Aurevilly. Den romantiske Type i Frankrig, 1917; For første og sidste Gang, 1918; Chloë har givet ham Sløjfen, 1921; De uvidende, 1927; (s. m. Poul Schierbeck) operaen Féte galante, 1931; (s. m. A. Milthers) Dansk Landbrugs- litteratur i Udvalg, 1938; Atlantis, 1943; talr. skuespilovers.; red. af Landbohøjsk. årsskr. 1925 ff., Den intern. Mejerikongres’ Publikationer, 1931, Festskrift til Bernhard Bang 1928; medred. af Motorordonanskorpset 1911—21, af Biblioteksårbogen 1940—46. — R*., F.O.I.P., S.N. 3.
  Da. biograf. Leks.; Kraks blå bog; Albert F abri - tius: Det kgl. Biblioteks Embedsmænd og Funktionærer 1653—1943, 1943; Den danske Bibliotekarstand 1950, 1951; A. Lobedanz: Stamtavler for J.H. Schou og hans Hustrues Susanne Beckman’s Stiftelse, 1903.

Betty Sandberg

K
Senest redigeret=15 Nov 2007

Barn af Betty Sandberg og Edwin Georg Thalbitzer

Ellen Marie Ibsen

K
Senest redigeret=23 Jan 2020
     Ellen Marie Ibsen var datter af Aage Rolf Ibsen og Marie Magdalene Plambøck.
Far-Nat*Aage Rolf Ibsen
Mor-Nat*Marie Magdalene Plambøck

Familie: Ellen Marie Ibsen og Max Arnold Lobedanz

Ellinor Louise Marie Lynge

K
Senest redigeret=7 Mar 2014

Barn af Ellinor Louise Marie Lynge og Edmund Adolf Johannes Lobedanz

Niels Iversen

M
Senest redigeret=10 Sep 2007

Susanne Nielsdatter Gyldenstierne

K
Senest redigeret=8 Sep 2007
     Susanne Nielsdatter Gyldenstierne var datter af Edele Saltensee.
Mor-Nat*Edele Saltensee

Barn af Susanne Nielsdatter Gyldenstierne og Niels Iversen

Ingvor Udsen Glob (Skobe) til Noringholm og Noringris

M
Senest redigeret=27 Jun 2008
     Ingvor Udsen Glob (Skobe) til Noringholm og Noringris var søn af Ud Torstensen og Edele Saltensee.
Far-Nat*Ud Torstensen
Mor-Nat*Edele Saltensee

Familie: Ingvor Udsen Glob (Skobe) til Noringholm og Noringris og Kirsten Kjørsen Kørsing

Kirsten Kjørsen Kørsing

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Familie: Kirsten Kjørsen Kørsing og Ingvor Udsen Glob (Skobe) til Noringholm og Noringris

Georg Ochsner

M
Senest redigeret=19 Apr 2013

Anders Christensen Rønberg

M
Senest redigeret=2 Jan 2014

Barn af Anders Christensen Rønberg og Ane Johanne Kjærgaard

Karin Nielsen

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Familie: Karin Nielsen og Erik Eller

Christen Pedersen

M
Senest redigeret=10 Jan 2012
     Christen Pedersen var søn af Peder Sørensen og Maria Pedersdatter.
Far-Nat*Peder Sørensen
Mor-Nat*Maria Pedersdatter