Mette Hansdatter Piil

K, f. cirka 1683, d. 2 august 1756
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Mette Hansdatter Piil blev født cirka 1683 i 69. Sg. Vester Pilegård, Klemensker, Nørre, Bornholm.1 Hun var datter af Hans Christensen Piil og Maren Hansdatter Kofoed. Mette blev gift i 1703 i Klemensker, Nørre, Bornholm, med Hans Madsen Kofoed. Mette Hansdatter Piil blev nævnt i skiftet efter Maren Hansdatter Kofoed 7 januar 1745.2 Mette Hansdatter Piil blev nævnt i skiftet efter Hans Madsen Kofoed 13 maj 1748.3 Mette Hansdatter Piil døde 2 august 1756 i 21. Sg. Langemyregård, Åker, Sønder, Bornholm.4 Hun blev bisat fra Åkirkeby 12 august 1756.
Far-Nat*Hans Christensen Piil f. c 1648, d. 28 Jan 1733
Mor-Nat*Maren Hansdatter Kofoed f. 1660

Familie: Mette Hansdatter Piil og Hans Madsen Kofoed

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed, A, 55.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Maren          ?, enke, døde på Piilegård, Klemensker.
  Afg. Hans Christensen Piil.
  3 søn. 4 døt.
  A: Conradt Piil, Fåborg, Fyn. Værge: Søstermand, Hans Mogensen.
  B: Christen Piil, død. 2 søn. 1 dat.
       1: Hans Christensen Koefoed, Amsterdam. Værge: Farbror, Hans Piil.
       2: Christen Christensen, f. 1729. Værge: Christen Kofod, løjtnant, Klemensker.
       3: Mette Christensdatter, f. 1722 Værge: Christian Rømmer, Vestermarie.
  C: Hans Piil, Skovridder, her på gården.
  D: Karen Hansdatter, gm. Jens Jensen, Møllegård, Østerlars.
  E: Mette Hansdatter, gm. Hans Madsen, capitain,
  F: Anniche Hansdatter, gm. Hans Mogensen, 66. Sg. Klemensker.
  G: Elisabeth Hansdatter, gm. Hans Munch, ”En” Sg. Pedersker.

  Hans Piil i Clemmendsker Sogn paa Piilegården. . . afgangen qvinde nafnlig Marne salig Holtsforster Hans Christensen Piils efterladte enken, imellem dend salig qvindes efterlevende 7 børn som er 3 sønner og 4 døttre. Dend ældste søn nafns Conradt Piil som dend gives at være boende i Foborg i Fyen og er sin egen værge. . . Dend anden søn Christen Piil, er døde, med efterladt sig tre børn som er 2 sønner og en daatter, dend ældste søn ved navn Hans Christensen Koefoed, er myndigen blev dend giveat værge sin værende i Amsterdam. . . dend anden søn Christen Christensen15 aar, for ham paatog sig godvillig at værge Hr. Lieutenant Christen Kofoed i Clemmendsker Sogn, der nest salig Christen Piils daatter Mette Christensdatter 22 aar, for hende er ved faderens skifte ordinert til værge Christen Rømmer boende i VesterM Sogn, som er mødte. Dend 3' denne afgangen Holtsforster Pills enchens søn naved Hans Piil, Skov Rider herpaa landet og boende her paa gården som er sin egen værge. Dernest hendes ældste daatter Karen Hansdatter i ægteskab med Jens Jensen paa Møllegården i Østerlarsker Sogn, som mødte og paa hendes værge og svarer. Dend anden daatter Mette Hansdatter i ægteskab med Hr. Capitain Hans Madsen. . . Dend 3' daatter Anniche Hansdatter i ægteskab med Hans Mogensen boende paa 66' gård her i Sogned som mødte. Dend 4' og yngste daatter Elisabeth Hansdatter i ægteskab med Hans Munch boende paa en selveiergård i Pedersker Sogn.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Madsen, herredscapitain, 21. Sg. Åker.
  ? ?, enke, Laugv: Ole Edvartsen Sonne, fendrich, Åker.
  7 søn. 1 dat.
  A: Mads Hansen Myhr, f. 1699, rytter, Kong. Tj. Holstein. Værge: Bror, Hans Hansen.
  B: Hans Hansen, under officer i Sønder herreds Comp. Ej mødt.
  C: Christen Hansen, Hallegård, Olsker, ej mødt. Værge for de fravær: Faders søsk.barn, Jens Hansen, 23. Sg. Pedersker.
  D: Absolon Hansen, capitain i Sønder Herreds Comp.
  E: Peder Kofod Hansen, Myregård, Åker.
  F: Christopher Hansen, 34. Sg. Klemensker.
  G: Adolph Hansen, f. 1727. Curator: Faders søsk.barn, Jens Hansen, 23. Sg. Pedersker.
  H: Maria Hansdatter, gm. Hans Pedersen, 38. Sg. Bodilsker.

  'Herrets Capit. Hans Madsen som bode og døde paa den 21 Selfejergård udi Aaeker Sogn. . . . imellem encken som til laug værge havde for maaed Fendrich Ole Edvertzen Sonne i Aaeker Sogn, paa dend ene side, og paa dend anden side denne salig mands efterladte børn som er 7 sønner og 1daatter. Dend elste søn Mads Hansen Myhre 43 aar gammel, som er Rytter i Hans Mayst. tieneste i Holsteen, for hannem stade værge hans neste broder Hans Hansen som hans er under officeir ved Sønder Herrets Compag. blev hend derfor befred skulde de i hans stæd dend neste broder Christen Hansen i Olsker Sogn værge som og heller mødte thi blev i hans stæd til værge anordnet faderens sødskende barn Jens Hansen i Persker Sogn, som møtte og sig sammen god villig paatog. Dend anden søn ved navn Hans Hansen boende paa den 41' Selfejergård i Aaeker Sogn, som og mødte. Dend 3' søn Christen Hansen boende paa Hallegården i Olsker Sogn, som og mm mødte. Dend 7' og yngste søn Adolph Hansen paa 21 aar gammel, for hannem blef til curator anordnet faderens sødskende barn Jens Hansen paa 23' Selfejergård i Persker Sogn, som mødte. Daatteren ved navn Karen Maria Hansdaatter som er i ægteskab med Hans Pedersen paa 38' Selfejergård i Boelsker Sogn, som mødte.'
 4. [S37] Edvard Fabricius Sonne Skovgaard, 1000 Aner til en Skovgårdsslægt.

Christopher Hansen Kofoed1

M, f. cirka 1659, d. efter 1690
Senest redigeret=18 Nov 2007
     Christopher Hansen Kofoed var vinhandler i København. Han blev født cirka 1659 i Rønne. Han var søn af Hans Pedersen Kofoed og Mette Absalonsdatter Bagge. Christopher blev gift cirka 1677 i København med Bodil (?) Christopher Hansen Kofoed døde efter 1690.
Far-Nat*Hans Pedersen Kofoed f. c 1627, d. 1681
Mor-Nat*Mette Absalonsdatter Bagge f. ml 1625 - 1627

Familie: Christopher Hansen Kofoed og Bodil (?)

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.

Borritta (?)

K
Senest redigeret=13 Jun 2010

Barn af Borritta (?) og Rasmus Köller

Valborg Pedersdatter

K, f. cirka 1671, d. efter 1741
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Valborg Pedersdatter blev født cirka 1671 i 43. Sg. Store Gadegård, Vestermarie, Vester, Bornholm.1 Hun var datter af Peder Jensen og Kirstine Ipsdatter. Valborg blev gift cirka 1711 i Bornholm med Peder Mogensen, søn af Mogens Ibsen og Marita Espersdatter. Valborg Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Peder Mogensen 9 januar 1727.2 Valborg Pedersdatter døde efter 1741 i Bornholm.
Far-Nat*Peder Jensen f. f 1645, d. 1690
Mor-Nat*Kirstine Ipsdatter f. c 1625, d. 1676

Familie: Valborg Pedersdatter og Peder Mogensen

Kildehenvisninger

 1. [S82] Louise Skovgaard, Gadegårdsslægten fra Vestermarie.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Peder Monsen, 13. Vg. Klemensker.
  Walborig Pedersdatter. Laugv: Jep Monsen, Rutsker.
  1 dat.
  A: Martha Pedersdatter, f. 1712. Værge: Farbror, Hans Monsen, Klemensker. 9 Jan 1727.

Anders Pedersen Fyhn1

M, f. cirka 1664
Senest redigeret=16 Mar 2009
     Anders Pedersen Fyhn blev født cirka 1664. Anders blev gift 23 marts 1694 i Østermarie, Øster, Bornholm, med Johanne Jensdatter Kofoed, datter af Jens Pedersen Kofoed og Margrethe Sandersdatter Lesler. Anders Pedersen Fyhn var 23 november 1695 by- og herredsfoged i Svaneke. Hans ejendele blev skiftet 18 februar 1711.2 Han blev bisat fra Svaneke 26 februar 1711.

Familie: Anders Pedersen Fyhn og Johanne Jensdatter Kofoed

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anders Pedersen Fyen, Svaniche     
  Johane Jensdatter Kofoed. Laugv.: bror løjtnant Hans Kofod Jensen
  2 søn 2 døt
  A: Peder Andersen Fyen, f. 1696. Værge: Hans Zandersen Dich i Svaneke
  B: Hans Henrich Andersen Fyen, f. 1709. Værge: …...
  C: Lisabeth Anders Fyensdatter, f. 1698. Værge: Byfoged i Nexø Jacob Lorentzen
  D: Anne Margrethe Andersdatter Fyen, f. 1706. Værge: Niels Friderich Hjorth.

Michelsdatter Hartwig

K, f. cirka 1577, d. efter 1605
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Michelsdatter Hartwig blev født cirka 1577 i Rønne.1 Hun var datter af Michel Augustin Hartwig og Clausdatter Kames. Michelsdatter blev gift cirka 1600 i Rønne med Mads Madsen Ravn, søn af Mads Ravn. Michelsdatter Hartwig døde efter 1605 i Bornholm.

Folketællinger og boliger

Bolig26. Sg. Store Almegård, Knudsker, Vester, Bornholm
Far-Nat*Michel Augustin Hartwig f. 1550, d. c 1610
Mor-Nat*Clausdatter Kames f. c 1550, d. e 1580

Børn af Michelsdatter Hartwig og Mads Madsen Ravn

Kildehenvisninger

 1. [S66] K. Thorsen, "Borgmesterslægten Hartwig på Bornholm."

Jørgen Espersen

M, f. cirka 1597, d. 1647
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Jørgen Espersen var bonde. Han blev født cirka 1597 i Bornholm.1 Han var søn af Esper Hansen og Kirsten Jørgensdatter. Jørgen blev gift cirka 1622 i Bornholm med Margrethe Lauridsdatter. Jørgen Espersen døde i 1647 i 01. Sg. Hullegård, Rø, Nørre, Bornholm.

Folketællinger og boliger

Bolig162201. Vg. Bådstedgård, Rø, Nørre, Bornholm
Far-Nat*Esper Hansen f. 1587
Mor-Nat*Kirsten Jørgensdatter f. c 1575, d. e 1620

Familie: Jørgen Espersen og Margrethe Lauridsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S37] Edvard Fabricius Sonne Skovgaard, 1000 Aner til en Skovgårdsslægt.

Olaf Honoratus Emanuel Bonnevie1

M, f. 20 oktober 1870, d. 28 januar 1895
Senest redigeret=26 Sep 2019
     Olaf Honoratus Emanuel Bonnevie blev født 20 oktober 1870 i København. Han var søn af Peter Ferdinand Emil Bonnevie og Juliane Marie Jensen. Olaf Honoratus Emanuel Bonnevie blev døbt 15 november 1870 i Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København. Han var 1 august 1887 postelev i Assens. Han var i 1891 postfuldmægtig i Nørre Åby, Vends, Odense. Han var 8 november 1892 postfuldmægtig i Skive. Han døde 28 januar 1895 i Skive Sygehus, Skive, i en alder af 24 år. Han blev bisat fra Skive 31 januar 1895.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Saxogade 8, København3
Boligfør 1895Vestergade, Skive
Far-Nat*Peter Ferdinand Emil Bonnevie f. 11 Maj 1830, d. 24 Jul 1912
Mor-Nat*Juliane Marie Jensen f. 6 Jul 1842, d. 5 Maj 1920

Kildehenvisninger

 1. [S332] Toke Nørby, DDPE.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peter Ferdinand Emil Bonnevie, 49 , Gift, Husfader, Postekspedient, Vallekilde Sogn, Holbæk Amt
  Juliane Marie Bonnevie, f. Jensen, 37 , Gift, Husmoder, , Helsingør
  Marie Caroline Bonnevie, 10 , Ugift, Datter, , København
  Olaf Honoratius Emanuel Bonnevie, 9 , Ugift, Søn, , København
  Anna Bonnevie, 7 , Ugift, Datter, , København
  Axel Gunner Bonnevie, 2 , Ugift, Søn, , København.

Hartwig Hagefeldt

M, f. før 1485, d. 28 februar 1555
Senest redigeret=5 Sep 2007
     Hartwig Hagefeldt blev født før 1485 i Lübeck, Tyskland.1 Han døde 28 februar 1555 i Lübeck.

Børn af Hartwig Hagefeldt

Kildehenvisninger

 1. [S66] K. Thorsen, "Borgmesterslægten Hartwig på Bornholm."

Sophia Davidsdatter

K, f. 10 april 1643, d. 11 april 1716
Senest redigeret=20 Apr 2014
     Sophia Davidsdatter blev født 10 april 1643 i Helsingør. Hun var datter af David Christensen og Gedske Frederiksdatter. Sophia Davidsdatter blev døbt 16 april 1643 i Skt. Olai Kirke, Skt. Anna Gade 12, Helsingør. Sophia blev gift 19 maj 1661 i Helsingør med Hans Hansen Seidelin, søn af Hans Jørgensen og Lisbeth Michelsdatter. Sophia Davidsdatter døde 11 april 1716 i København i en alder af 73 år. Hun blev bisat fra Skt. Nikolaj Kirke, Nikolaj Plads 10, København, 27 april 1716.
Far-Nat*David Christensen f. 1607, d. 7 Dec 1658
Mor-Nat*Gedske Frederiksdatter f. 1623, d. 28 Dec 1696

Familie: Sophia Davidsdatter og Hans Hansen Seidelin

Hans Pedersen Marchmann1

M, f. før 1658
Senest redigeret=17 Apr 2013
     Hans Pedersen Marchmann blev født før 1658 i Rønne. Hans blev gift 4 november 1680 i Rønne med Barbara Hermansdatter Bohn, datter af Herman Mortensen Bohn og Barbara Jørgensdatter.2 Hans Pedersen Marchmann gav kirkeskibet 'Tredske Michel' til St. Nikolaj Kirke i Rønne. i 1685. Han var i 1685 Kirkeværge i Rønne. Han blev bisat fra Rønne 18 februar 1695.

Børn af Hans Pedersen Marchmann og Barbara Hermansdatter Bohn

Kildehenvisninger

 1. [S39] Norman Lee Madsen, online http://www3.sympatico.ca/colin.swift
 2. [S31] T. O. Achelis, "Sommersted Latinskole."

Anne Magdalene Hansdatter Kofoed1

K, f. 12 juli 1708, d. 1788
Senest redigeret=13 Mar 2009
     Anne Magdalene Hansdatter Kofoed blev døbt 12 juli 1708 i Østermarie, Øster, Bornholm. Hun var datter af Hans Jensen Kofoed og Karen Jensdatter Bohn. Anne Magdalene Hansdatter Kofoed blev nævnt i skiftet efter Karen Jensdatter Bohn 28 marts 1726.2 Anne blev gift 17 juni 1733 i Vestermarie, Vester, Bornholm, med Jens Hansen. Anne Magdalene Hansdatter Kofoed blev nævnt i skiftet efter Herman Jensen Bohn 14 januar 1746.3 Anne Magdalene Hansdatter Kofoed blev nævnt i skiftet efter Jens Hansen 3 marts 1752.4 Anne blev gift 9 juni 1752 i Vestermarie, Vester, Bornholm, med Poul Andersen Dam, søn af Anders Poulsen Dam og Anna Margrethe Andersdatter. Anne Magdalene Hansdatter Kofoed blev nævnt i skiftet efter Poul Andersen Dam 4 februar 1764.5 Anne blev gift med Mogens Jensen. Anne Magdalene Hansdatter Kofoed døde i 1788 i 59. Sg. Store Pilegård, Vestermarie, Vester, Bornholm. Hun blev nævnt i skiftet efter Mogens Jensen 18 august 1788.6
Far-Nat*Hans Jensen Kofoed f. 13 Okt 1664, d. 10 Jul 1741
Mor-Nat*Karen Jensdatter Bohn f. 1670, d. Feb 1726

Familie: Anne Magdalene Hansdatter Kofoed og Poul Andersen Dam

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Karen Jensdatter Bohn, 57. Sg. Vestermarie.
  Hans Koefod Jensen.
  Ved ægt med afg. Oluf Jensen Aalborig, sognepræst til Klemensker og viceprovst på Bornholm. 1 dat.
  A: Barbra Olufsdatter, død, var gm Mathias Koefod, løjtnant, Chr. Ø. 2 søn.
  1: Jens Mathisen Koefod.
  2: Oluf Mathias Koefod. Værge: Far. Post til Bror, Hans Koefod Jensen, løjtnant.
  Ved ægt med enkemanden. 2 søn. 2 døt.
  B: Olluf Hansen Koefod, f. 1707.
  C: Peder Hansen Koefod, f. 1711.
  D: Elsebeth Sophie Koefodsdatter, f. 1706.
  E: Anne Mallene Hansdatter Koefod, f. 1716. Værge: Far.

  Hr. Lieut. ved Cavaleriet Hans Kofod Jensens salig hustru Karen Jensdaatter Bohne som boede og døde paa 57' Jord Ejendoms gård beliggende udi VesterM Sogn paa Tingstæd, og det imellem denne salig Matrones efterlevende kieriste børn ved Hans Kofod, paa eene side, og paa anden side deres sammen auflede børn med som dend salig Matrone til foren haver vaare udi afgangen hosbond salig Velæreden Hr. Oluf Jensen Aalborig, Sognepræst til St. Clemens Kierches menighed saa vel som ogsaaverende Vise Provst paa Boringholm med hannem aufled een daatter ved navn Barbra Olufsdaatter, som var i egteskab med Edl. Hr. Lieut. Mathias Kofod paa Fæstning Christians Øe som forhen blever antaget og hun ved døden er afgangen og efter hende igien lever 2 sønner: hvor af dend eldste søn er naumlig Jens Mathisen Kofod; dend anden søn Olle Mathisen Kofod. . . Dend salig Matrone haver auflede med sin efterlatte kieriste som er 2 sønner og toe døttre. Hvor af dend eldste søn ved navn Oluf Hansen Kofod, paa 19 aar gammel. Dend anden søn Peder Hansen Kofod, 15 aar gammel. Dend eldste daatter Elsebeth Sophie Kofods daatter, paa 21 aar gammel. Dend yngste daatter Anne Mallene Hans Kofods, 17 aar gammel. For demme er faderen Hans Kofod self verge efter loven.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Herman Jensen Bohn, Generalmajor.
  Cathrine Von Reutern, Rusland.
  3 søskendebørn. 1 søst. 1 ½ bror.
  A: Elisabeth Sophie Kofod, gift med Andreas Jensen, 3. Sg. Møllegård, Rø.
  B: Anne Magdalene Kofod, gift med Jens Hansen, 59. Sg. Tingsted, Vestermarie.
  C: Peder Hansen Kofod, Tingsted, Vestermarie.
  D: Elisabeth Hansdatter Marchmand, gift med Jens Larsen, Rønne.
  E: Peter Hansen Marchmand, Holland.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Jens Hansen, 59. Sg. Vestermarie.
  Anna Magdalena Hansdatter Kofoed. Laugv: Peder Mortensen, 65. Sg. Vestermarie.
  3 brødre, 1 søster.
  A: Peder Hansen, myndig, udb. Vestergård grund, Vestermarie.
  B: Mons Hansen, 24. Sg. Klemensker.
  C: Arrist Hansen, myndig, udb. Vestermarie.
  D: Karen Hansdatter, gm. Christen Christensen, 3. Vg. Øster Sogn. 3. marts. 1752.
 5. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Poul Andersen Dam, 59. Sg. Vestermarie.
  Anna Malena Hansdatter Kofod. Laugv. Ingen.
  Moder, 3 brødre, 4 søstre.
  A: Anna Margrethe Andersdatter, enke efter afg. Anders Poulsen Dam, 50. Sg. Vestermarie.
  B: Jens Andersen Dam, 66. Sg. Vestermarie.
  C: Christian Andersen Dam, 2. Sg. Vestermarie.
  D: Niels Andersen dam, 50. Sg. Vestermarie.
  E: Kirsten Andersdatter Dam, død, var gm. Helles Aristsen, 51. Sg. Vestermarie. 3 søn. 2 døt.
  F: Anna Margrete Andersdatter dam, død, var gm. Anders Larsen, 12. Sg. Klemensker. 1 søn, 1 dat.
  G: Karen Andersdatter Dam, gm. Jens Isacsen, 42. Sg. Vestermarie.
  H: Malene ?          ?, gm. Peder Rasmusen, 38. Sg. Vestermarie.
  Tilsted var: farbror, Peder Poulsen Dam, 15. Vg. Vestermarie. 4 Feb 1764.
 6. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Mogens Jensen, tambour, 57. Sg. Vestermarie.
  Og
  Anna Magdalena Hansdatter Koefoed.
  På mandens side, 2 brødre, 1 søster.
  A: Hintze Jensen Bidstrup, soldat, Kong. Tj. Mødt.
  B: Hans Jensen, død. 1 søn, 2 døt.
       1: Jens Bidstrup Hansen, f. 1780. Værge: Christen Rømer, 56. Sg. Vestermarie.
       2: Karen Hansdatter, f. 1774. Værge: Ole Sode. 33. Sg. Klemensker.
       3: Kirstine Hansdatter, f. 1774. Værge: Jørgen Munch, Engegård gr. ØsterLars.
  C: Kirstine Jensdatter, død, var gm. Hans Hansen Frost, 8. Vg.g. Klemensker. 2 søn.
       1: Jens Hansen, f. 1772.
       2: Hans Hansen, f. 1775.
            Værge: Far.
  På hustruens side, 1 bror. 1 søster, 2 ½ søster.
  D: Peder Koefoed, capitain, død. 1 søn. 3 døt.
       1: Herman Koefoed, myndig, løjtnant, 57. Sg. – Sognenavn.
       2: Karen Kirstine Pedersdatter, enke efter afg. Anders Rømmer, Rutsker. Laugv: Herman Koefoed.
       3: Margarethe Pedersdatter Koefoed, gm. Hans Larsen, Blåholt, Olsker.
       4: Lovise Maria Pedersdatter Koefoed, gm. Christen Sonne, Soldatergård, Åker.
  E: Elsebet Sophie Hansdatter Koefoed, død, Møllegård, Rø. 2 søn. 2 døt.
       1: Hans Friderichsen, myndig, Smeddegård, Olsker.
       2: Jens Friderichsen, myndig, Møllegård, Rø.
       3: Barbara Friderichsdatter, gm. Niels Jensen, Steenbye, Rø.
       4: Karen Kirstine     ?, gm. Friderich Hansen, Rø.
  F: Margrethe Elisabeth Hansdatter Koefoed, død.
       1: Hans Koefoed Jensen, død. 54. Sg. Vestermarie.2 døt
            a: Karen Hansdatter, gm. Michael Christiansen, 16. Vg. Vestermarie
            b: Margrethe Hansdatter, f. 1770. Hjemme hos moder på 54. Sg. Vestermarie
       2: Holger Jensen, myndig
       3: Jens Jensen, myndig, Skinmyregård gr.
       4: Kirstine     ?, gm. Mogns Pedersen.
       5: Margarethe          ?, gm. Ole Koefoed Jørgensen.
  G: Catharina Hansdatter Koefoed, død, var gm. Mads Koefoed, ? gården, Pedersker. 2 søn. 2 døt.
       1: Jens Koefoed, død. 1 søn
            a: Jens Friderich Koefoed, myndig.
       2: Nicolai Koefoed, Ågård, Pedersker.
       3: Johanne Madsdatter, død. 2 søn
            a: Anders Larsen, myndig.
            b: Hans Koefoed Larsen, myndig.
       4: Kirstine     ?, død, var gm. Peder Ridder, Poulsker, ”børn, men vides ikke hvor mange.”.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mogns Jensen, Bonde, 30, Gift, 1, Nej, Nej, , 63, gift, 3 1771.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mogns Jensen, 46, gift, 1, Medhielper,
  Anne Malene Kofod, 79, gift, 3, M: [Mogns Jensen], Huusmoder
  Jens Hintze Jensen, 16, ugift, , Mandens Brodersøn
  Jens Bidstrup Hansen, 7, ugift, , Mandens Brodersøn
  Magrete Kirstine Hintzesdatter, 14, ugift, , Mandens Broderdatter
  Karen Berthelsdatter, 28, ugift, , Tieneste Pige 1787.

Peder Hansen Marchmann

M, f. mellem 1681 og 1695
Senest redigeret=16 Mar 2009
     Peder Hansen Marchmann blev født mellem 1681 og 1695 i Rønne. Han var søn af Hans Pedersen Marchmann og Barbara Hermansdatter Bohn. Peder Hansen Marchmann blev nævnt i skiftet efter Herman Jensen Bohn 14 januar 1746.1

Folketællinger og boliger

Bolig1746Holland
Far-Nat*Hans Pedersen Marchmann f. f 1658
Mor-Nat*Barbara Hermansdatter Bohn f. ml 1643 - 1651

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Herman Jensen Bohn, Generalmajor.
  Cathrine Von Reutern, Rusland.
  3 søskendebørn. 1 søst. 1 ½ bror.
  A: Elisabeth Sophie Kofod, gift med Andreas Jensen, 3. Sg. Møllegård, Rø.
  B: Anne Magdalene Kofod, gift med Jens Hansen, 59. Sg. Tingsted, Vestermarie.
  C: Peder Hansen Kofod, Tingsted, Vestermarie.
  D: Elisabeth Hansdatter Marchmand, gift med Jens Larsen, Rønne.
  E: Peter Hansen Marchmand, Holland.

Jørgen Jensen1

M, f. før 1670, d. efter 1694
Senest redigeret=12 Nov 2007
     Jørgen Jensen var smed i Rønne. Han blev født før 1670 i Bornholm. Jørgen blev gift cirka 1694 i Bornholm med Karen Jensdatter Kofoed, datter af Jens Pedersen Kofoed og Margrethe Sandersdatter Lesler. Jørgen Jensen døde efter 1694 i Bornholm.

Familie: Jørgen Jensen og Karen Jensdatter Kofoed

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.

Poul Andersen Koch

M, f. 17 april 1695
Senest redigeret=26 Maj 2009
     Poul Andersen Koch blev døbt 17 april 1695 i Svaneke. Han var søn af Anders Hansen Koch og Karen Andersdatter Thiesen. Poul Andersen Koch blev nævnt i skiftet efter Anders Hansen Koch 6 april 1714.1 Poul blev gift 2 juli 1717 i Svaneke med Marie Johansdatter Dich, datter af Johan Zandersen Dich og Trine Hansdatter Desin. Poul Andersen Koch blev nævnt i skiftet efter Elsebeth Albertsdatter Dich 13 maj 1728.2 Hans ejendele blev skiftet 27 oktober 1731.3 Poul Andersen Koch blev bisat fra Svaneke 2 november 1731.
Far-Nat*Anders Hansen Koch f. Okt 1661
Mor-Nat*Karen Andersdatter Thiesen f. Okt 1659, d. 3 Nov 1727

Familie: Poul Andersen Koch og Marie Johansdatter Dich

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anders Hansen i Svaneke
  enke Karen Andersdatter Laugv.: Jacob Kofoed i Svaneke
  A: Albert Andersen, f. 1691. Sejled til Kaalberig.
  B: Anders Poul Andersen, f. 1694. Kurator: Peter Thiesen i Svaneke
  C: Karen Andersdatter gift m/ Laurs Sørensen i Gudhjem, sejlet til Kaalberig. Kurator: Boe Madtzen i Svaneke 6 Apr 1714.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Elsebe Albertsdatter, Svaniche.
  Hendrich Christian Vinter, Bødker, Svaniche.
  4 søn. 1 dat.
  A: Albert Hendrichsen, egen værge, bortrejst fra landet. Værge: Morbror Poul Andersen Koch, Svaniche.
  B: Christian Hendrichsen, egen værge, bortrejst fra landet. Værge: Morbror Poul Andersen Koch, Svaniche
  C: Anders Hendrichsen, f. 1713, tiener hos Lieutenant Jacob Koefoed, Svaniche. Værge: Moderens Søstermand, Anders Pedersen Skoemager, Svaniche.
  D: Jacob Hendrichsen, f. 1717. Værge: Mostermand Laurs Sørensen Myre, Gudhiem.
  E: Johanne Hendrichsdatter, f. 1702, i Kiøben Hafn. Værge: Morbror Poul Andersen Koch, Svaniche. 1728.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, 1731 27. Okt.
  Poul Andersen Koch, skipper, Svaniche.
  Maren Johansdatter Dich. Laugv.: Petter Wendtzelsen, Svaniche.
  1 søn (hans). A: Albert Poulsen Koch.

Anniche Hansdatter Piil

K, f. cirka 1687, d. 1761
Senest redigeret=2 Aug 2020
     Anniche Hansdatter Piil blev født cirka 1687 i 69. Sg. Vester Pilegård, Klemensker, Nørre, Bornholm.1 Hun var datter af Hans Christensen Piil og Maren Hansdatter Kofoed. Anniche blev gift cirka 1705 i Klemensker, Nørre, Bornholm, med Hans Mogensen, søn af Mogens Ibsen og Marita Espersdatter. Anniche Hansdatter Piil blev nævnt i skiftet efter Hans Christensen Piil 9 februar 1733.2 Anniche Hansdatter Piil blev nævnt i skiftet efter Maren Hansdatter Kofoed 7 januar 1745.3 Anniche Hansdatter Piil blev nævnt i skiftet efter Hans Mogensen 12 august 1754.4 Anniche Hansdatter Piil døde i 1761 i 66. Sg. Brogård, Klemensker, Nørre, Bornholm. Hendes ejendele blev skiftet 1 december 1761.5
Far-Nat*Hans Christensen Piil f. c 1648, d. 28 Jan 1733
Mor-Nat*Maren Hansdatter Kofoed f. 1660

Børn af Anniche Hansdatter Piil og Hans Mogensen

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed, A, 69.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Christensen, holtzførster, 69. Sg. Klemensker. ” Døde d. 28. Jan.”.
  Maren Hansdatter. Laugv: Ellias Pettersen, sognepræst, Klemensker.
  3 søn. 4 døt.
  A: Christen Piil, sognedegn, Allinge – Olsker. Død. 2 søn. 1 dat.
       1: Hans Koefod Christensen, f. 1717. Værge: Farbror, Hans Hansen Piil.
       2: Christen Christensen, f. 1728. Værge: Christen Koefod, cornet, Klemensker.
       3: Mette Christensdatter, f. 1719. Værge: Søsk.barn, Christen Rømer, Klemensker.
  B: Conrat Hansen Piil, vejer og måler, Fåborg. Værge: Søstermand, Hans Monsen.
  C: Hans Hansen Piil, her på gården.
  D: Karen Hansdatter, gm. Jens Jensen, Møllegård, 37. Sg. Østerlars.
  E: Mette Hansdatter, gm. ….. Madsen, capitain, Åker.
  F: Anicke Hansdatter, gm. Hans Monsen, Klemensker.
  G: Lisabeth Hansdatter, gm. Hans Munch, Pedersker.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Maren          ?, enke, døde på Piilegård, Klemensker.
  Afg. Hans Christensen Piil.
  3 søn. 4 døt.
  A: Conradt Piil, Fåborg, Fyn. Værge: Søstermand, Hans Mogensen.
  B: Christen Piil, død. 2 søn. 1 dat.
       1: Hans Christensen Koefoed, Amsterdam. Værge: Farbror, Hans Piil.
       2: Christen Christensen, f. 1729. Værge: Christen Kofod, løjtnant, Klemensker.
       3: Mette Christensdatter, f. 1722 Værge: Christian Rømmer, Vestermarie.
  C: Hans Piil, Skovridder, her på gården.
  D: Karen Hansdatter, gm. Jens Jensen, Møllegård, Østerlars.
  E: Mette Hansdatter, gm. Hans Madsen, capitain,
  F: Anniche Hansdatter, gm. Hans Mogensen, 66. Sg. Klemensker.
  G: Elisabeth Hansdatter, gm. Hans Munch, ”En” Sg. Pedersker.

  Hans Piil i Clemmendsker Sogn paa Piilegården. . . afgangen qvinde nafnlig Marne salig Holtsforster Hans Christensen Piils efterladte enken, imellem dend salig qvindes efterlevende 7 børn som er 3 sønner og 4 døttre. Dend ældste søn nafns Conradt Piil som dend gives at være boende i Foborg i Fyen og er sin egen værge. . . Dend anden søn Christen Piil, er døde, med efterladt sig tre børn som er 2 sønner og en daatter, dend ældste søn ved navn Hans Christensen Koefoed, er myndigen blev dend giveat værge sin værende i Amsterdam. . . dend anden søn Christen Christensen15 aar, for ham paatog sig godvillig at værge Hr. Lieutenant Christen Kofoed i Clemmendsker Sogn, der nest salig Christen Piils daatter Mette Christensdatter 22 aar, for hende er ved faderens skifte ordinert til værge Christen Rømmer boende i VesterM Sogn, som er mødte. Dend 3' denne afgangen Holtsforster Pills enchens søn naved Hans Piil, Skov Rider herpaa landet og boende her paa gården som er sin egen værge. Dernest hendes ældste daatter Karen Hansdatter i ægteskab med Jens Jensen paa Møllegården i Østerlarsker Sogn, som mødte og paa hendes værge og svarer. Dend anden daatter Mette Hansdatter i ægteskab med Hr. Capitain Hans Madsen. . . Dend 3' daatter Anniche Hansdatter i ægteskab med Hans Mogensen boende paa 66' gård her i Sogned som mødte. Dend 4' og yngste daatter Elisabeth Hansdatter i ægteskab med Hans Munch boende paa en selveiergård i Pedersker Sogn.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Monsen, 66. Sg. Klemensker.
  Annike Hansdatter. Laugv: Poul Eskildsen, byfoged, Hasle.
  3 søn. 4 døt.
  A: Mogens Hansen, myndig, Østermarie.
  B: Hans Hansen, 2. Vg. Poulsker.
  C: Jens Hansen, myndig, her på gården.
  D: Martha Hansdatter, gm. Morten Nielsen, ?. Sg. Østerlars.
  E: Karne Hansdatter, gm. Peder Larsen, Hallegård, Østerlars.
  F: Mette Hansdatter, gm. Niels Gregersen, Åkirkeby.
  G: Anne Hansdatter, f. 1734. Værge: Bror, Jens Hansen.
 5. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anneche ?, enke, undertag, 66. Sg. Klemensker.
  Afg. Hans Mogensen.
  3 søn. 4 døt.
  A: Mogens Hansen, 36. Sg. Østermarie.
  B: Hans Hansen, 2. Vg. Poulsker.
  C: Jens Hansen, 66. Sg. Klemensker.
  D: Martha Hansdatter, død. 4 søn. 1 dat.
  1: Claus Hermansen, 22. Sg.g. Østerlars.
  2: Hans Hermansen, tjener, Hasle.
  3: Christian Hermansen, myndig.
  4: Jens Hermansen, f. 1742. Værge: Morbror, Hans Hansen, 2. Vg. Poulsker.
  5: Karen Hermansdatter, f. 1734. Værge: Morbror, Jens Hansen, 66. Sg. Klemensker.
  E: Karen Hansdatter, gift m/ Peder Larsen, ?. Sg. Østerlars.
  F: Mette Hansdatter, gift m/ Niels Gregersen, Nyebye, Åker.
  G: Anne Hansdatter, gift m/ Ole Jørgensen Sonne, løjtnant, Hasle.

Kirstine Hermansdatter Bohn1,2

K, f. oktober 1653, d. april 1709
Senest redigeret=21 Mar 2009
     Kirstine Hermansdatter Bohn blev født oktober 1653 i Rønne. Hun var datter af Herman Mortensen Bohn og Barbara Jørgensdatter. Kirstine blev gift i 1670 med Ernst Cantzler. Kirstine blev gift 2 november 1680 i Nyker, Vester, Bornholm, med Lars Jensen, søn af Jens Larsen Malmø og Margrethe Jensdatter Ravn. Kirstine Hermansdatter Bohn blev nævnt i skiftet efter Ernst Cantzler 10 juli 1682.3 Kirstine blev gift i 1685 i Nyker, Vester, Bornholm, med Peder Hansen Blykop, søn af Hans Nielsen og Anniche Terchildsdatter. Kirstine Hermansdatter Bohn blev nævnt i skiftet efter Lars Jensen 27 januar 1685.4 Kirstine Hermansdatter Bohn døde april 1709 i Pg. Blykobbegård, Nyker, Vester, Bornholm, i en alder af 55 år. Hun blev bisat 4 april 1709. Hendes ejendele blev skiftet 10 april 1709.

Folketællinger og boliger

BoligPg. Blykobbegård, Nyker, Vester, Bornholm
Far-Nat*Herman Mortensen Bohn f. 1608, d. 1668
Mor-Nat*Barbara Jørgensdatter f. 1611, d. Jan 1685

Familie: Kirstine Hermansdatter Bohn og Lars Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.
 2. [S78] Michael Eneriis.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Ernst Cantsler, Capitainløjtnant, Blykobbegård, Nyker.
  Kierstine, Herman Bonisdatter. Laugv. Hendes nye mand, Lars Jensen.
  1 søn, 1 dat.
  A: Hans Jørgen Cantsler. Værge: Morbror, Morten Bohne, Hasle.
  B: Barbara, Ernst Cantslersdatter. Værge: Morbror, Claus Bohne, Rønne.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Laurits Jensen, Blykobbegård, Nyker.
  Christene Herman Bohnsdatter. Laugv: Bror, Jørgen Bohn og Morten Bohn, borgmester, Hasle.
  1 søn. 1 dat.     
  A: Jens Larsen, f. 1682. Værge: Farbror, Mads Jensen, Rønne.
  B: Elsebeth Larsdatter, f. 1683. Væge: Farbror, Rasmus Jensen, Vestermarie.

Peder Mogensen

M, f. cirka 1677, d. 1727
Senest redigeret=26 Maj 2009
     Peder Mogensen blev født cirka 1677 i 66. Sg. Brogård, Klemensker, Nørre, Bornholm.1 Han var søn af Mogens Ibsen og Marita Espersdatter. Peder Mogensen blev nævnt i skiftet efter Marita Espersdatter 8 januar 1705.2 Peder Mogensen blev nævnt i skiftet efter Jep Mogensen 15 juni 1708.3 Peder blev gift cirka 1711 i Bornholm med Valborg Pedersdatter, datter af Peder Jensen og Kirstine Ipsdatter. Peder Mogensen blev nævnt i skiftet efter Mogens Ibsen 13 februar 1711.4 Peder Mogensen døde i 1727 i 13. Vg. Jydegård, Klemensker, Nørre, Bornholm. Hans ejendele blev skiftet 9 januar 1727.5
Far-Nat*Mogens Ibsen f. f 1645, d. 1711
Mor-Nat*Marita Espersdatter f. c 1650, d. 1704

Familie: Peder Mogensen og Valborg Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S82] Louise Skovgaard, Gadegårdsslægten fra Vestermarie.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Marita Espersdatter, 66. Sg. Klemensker.
  Mogens Ibsen.
  4 søn. 1 dat.
  A: Esper Mogensen, egen værge, Rutsker.
  B: Jep Mogensen, egen værge, Pedersker.
  C: Peder Mogensen, egen værge, hjemme.
  D: Hans Mogensen, egen værge, Hjemme.
  E: Marita Mogensdatter, f. 1685. Værge: Far. 8 Jan 1705.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Jep Monsen. 20. Sg. Pedersker.
  Karne Jensdatter. Laugv: Edvart Olsen, Aaker.
  1 søn. 2 døt.
  A: Anders Ibsen, f. 1704. Værge: Farbror, Esper Monsen, Rutsker.
  B: Marta Ibsdatter, f. 1698. Værge: Farbror, Hans Monsen, Klemensker.
  C: Kirstene Ibsdatter, f. 1702. Værge: Farbror, Per Monsen, Klemensker.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Mogens Ibsen, enkemand, 66. Sg. Klemensker.
  4 søn. 1 dat.
  A: Esber Mogensen, 2. Vg. Rutsker.
  B: Jep Mogensen, død. Pedersker. 2 søn. 2 døt. ( ikke nævnt ved navn eller alder.).
  C: Peder Mogensen, egen værge, bor hos sin broder, her på gården.
  D: Hans Mogensen, 66. Sg. Klemensker.
  E: Martha Monsdatter, gm. Hans Hjorth, 39. Sg. Østerlars.
 5. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Peder Monsen, 13. Vg. Klemensker.
  Walborig Pedersdatter. Laugv: Jep Monsen, Rutsker.
  1 dat.
  A: Martha Pedersdatter, f. 1712. Værge: Farbror, Hans Monsen, Klemensker. 9 Jan 1727.

Christen Nielsen1

M, f. 12 maj 1655, d. 20 januar 1727
Senest redigeret=16 Mar 2009
     Christen Nielsen var kaptajn. Han blev født 12 maj 1655.2 Christen blev gift 27 november 1681 i Østermarie, Øster, Bornholm, med Magdalene Jensdatter Kofoed, datter af Jens Pedersen Kofoed og Margrethe Sandersdatter Lesler. Christen Nielsen blev nævnt i skiftet efter Magdalene Jensdatter Kofoed 15 december 1690.3 Christen Nielsen blev nævnt i skiftet efter Jens Pedersen Kofoed 22 januar 1691.4 Christen Nielsen døde 20 januar 1727 i 30. Sg. Helletsgård, Ibsker, Øster, Bornholm, i en alder af 71 år.1 Han blev bisat fra Ibsker, Øster, Bornholm, 3 februar 1727. Hans ejendele blev skiftet 7 februar 1727.5

Familie: Christen Nielsen og Magdalene Jensdatter Kofoed

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.
 2. [S17] Per Sølling, "Per Sølling," e-mail.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Malene Jens Kofoedsdatter, 30. Sg. Ibsker.
  Christen Nielsen, corporal.
  1 søn. 3 døt.
  A: Niels Christensen, f. 1685. ( 5 år siden oktober den 3. dag.)
  B: Margrethe Christensdatter, f. 1681.
  C: Beata Christensdatter, f. 1683.
  D: Anne Christensdatter, f. 1688. Værge: Far. Tilsynsv: Morfar, Jens Kofoed, capitain.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Jens Koefoed Pedersen, capitain, 5. Vg. Østermarie.
  Elisabeth Ackeleje. Laugv: Casper Henrich Westerwalt, capitain.
  Ved første ægt med afg. ?. 5 søn. 8 døt.
  A: Hans Koefoed, fendrich, myndig, København. Værge: Svoger, Christen Nielsen.
  B: Sander Koefoed, København. Værge: Jens Ollufsen.
  C: Jørgen Koefoed, sergeant, marier. Værge: Svoger Hans Jensen.
  D: Detlef Koefoed, rejst til Ostindien. Værge. Svoger, Hans Ollufsen.
  E: Mathias Koefoed, f. 1672. Værge: Hans Koefoed, capitain, Østermarie.
  F: Margrethe ?, gm. Hans Ollufsen, Øster Sogn.
  G: Sidzele ?, gm. Hans Jensen, Aaker.
  H: Lisebeth ?, gm. Jens Ollufsen, Ibsker.
  I: Anne ?, død, var gm. Afg. Lorrent Tyrvalt. 4 søn. 1 dat.
  J: Magdalene ?, død, var gm. Christen Nielsen, corporal, Ibsker. 1søn. 3 døt.
  K: Kirstene, Jens Koefoedsdatter, trolovet med Petter Tiesen. Værge: Peder Mogensen, Bodilsker.
  L: Karen, Jens Koefoedsdatter, f. 1675. Værge: Søstermand, Hans Ollufsen.
  M: Johanna, Jens Koefoedsdatter, f. 1675. ( Tvilling.). Værge:Søstermand, Hans Jensen.
  Ved ægt med enken. 1 dat.
  N: Elisabeth, Jens Koefoedsdatter. Værge: Hans Koefoed, capitain, Pedersker .
 5. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Christen Nielsen, capitain, 30. Sg. Ibsker.
  1 søn. 3 døt.
  A: Niels Christensen, løjtnant, borgerskab, Nexø
  B: Margrethe Christensdatter, f. 1683. Værge: Bror, Niels Christensen.
  C: Bietta Christensdatter, gm. Andreas H?, sergent.
  D: Anne Christensdatter, gm. Poul Jensen, 30. Sg.g. - Sognenavn.

Frederik Hans Henrik Godske Nielsen1

M, f. 22 juni 1864, d. 24 juni 1941
HENRIK GODSKE-NIELSEN 1904-1936
Henrik Godske-Nielsen var driftsbestyrer i Silkeborg i perioden 1904-1936. Med Godske-Nielsen kom der igen en Drewsen i spidsen for fabrikken. Henrik Godske-Nielsens mor var datter af den gamle Christian Drewsen.

Silkeborg Papirfabriks udbygning skete i Godske-Nielsens regeringstid med de store udvidelser i 1910 med Seddelfabrikken, hvor den håndgjorte papirproduktion til de danske pengesedler foregik, i 1925 med anskaffelse af papirmaskine nr. 2 og i 1935-36 med anskaffelse af papirmaskine nr. 3. Papirmaskine nr. 2 (PM2) blev købt hos firmaet Banning og Seybold, Düren, Rheinland, og den viste sig at være yderst velegnet til at fremstille finpapir.

Silkeborg Papirfabrik fungerede i 1930'erne på et sælgers marked med meget lange leveringstider til følge. DfP besluttede derfor at investere i endnu en papirmaskine, PM3. Denne papirmaskine blev købt hos det belgiske firma Thiry, Huy, mens hollænderne kom fra det gamle velkendte firma Füllner. PM3 betød endnu en gang en fordobling af fabrikkens produktion. Hermed nåede Silkeborg Papirfabrik sit maksimum med hensyn til det basale produktionsapparat og bygningsmasse. Silkeborg Papirfabrik beskæftigede i 1930'erne ca. 400-450 mennesker.
Senest redigeret=30 Nov 2016
     Frederik Hans Henrik Godske Nielsen blev kaldt Henrik Godske-Nielsen. Han blev født 22 juni 1864 i Strandmøllen, Søllerød, Sokkelund, København. Han var søn af Henrik Bartholomæus Godske Nielsen og Ophelia Drewsen. Frederik Hans Henrik Godske Nielsen blev døbt 29 september 1864 i Søllerød Kirke, Søllerødvej 13, Søllerød, Sokkelund, København.2 Frederik blev gift 26 september 1891 i Undløse, Merløse, Holbæk, med Axeline Bonnevie, datter af Emanuel Bonnevie og Cathrine Georgia Samsø Rørdam. Frederik Hans Henrik Godske Nielsen var i 1904 driftsbestyrer i Papirfabrikken, Silkeborg. Han døde 24 juni 1941 i Rosenvængets Hovedvej 27, København, i en alder af 77 år. Han blev bisat fra Farum, Ølstykke, Frederiksborg, 26 juni 1941.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1906Papirfabrikken, Silkeborg3
Folketælling1916Papirfabrikken, Silkeborg3
Far-Nat*Henrik Bartholomæus Godske Nielsen f. 17 Dec 1826, d. 19 Apr 1900
Mor-Nat*Ophelia Drewsen f. 29 Sep 1829, d. 17 Feb 1901

Familie: Frederik Hans Henrik Godske Nielsen og Axeline Bonnevie

Kildehenvisninger

 1. [S295] Silkeborg Papirfabrik, online http://www.silkeborgmuseum.dk/dk/silkeborgpapirfabrik.htm
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Kiønniche Nielsdatter

K, d. 13 marts 1822
Senest redigeret=12 Mar 2009
     Kiønniche Nielsdatter blev født i 15. Sg. Loftsgård, Østerlars, Øster, Bornholm. Hun blev døbt 15 maj 1763 i Østerlars, Øster, Bornholm. Hun var datter af Niels Pedersen og Bodil Pedersdatter. Kiønniche blev gift 14 september 1798 i Østerlars, Øster, Bornholm, med Christen Pedersen, søn af Peder Larsen og Karen Kirstine Hansdatter.1 Kiønniche Nielsdatter blev nævnt i skiftet efter Christen Pedersen 1 juli 1806.2 Kiønniche Nielsdatter døde 13 marts 1822 i 17. Vg. Bobbegård, Østerlars, Øster, Bornholm. Hun blev bisat fra Østerlars, Øster, Bornholm, 20 marts 1822.3 Hendes ejendele blev skiftet 23 marts 1822.4
Far-Nat*Niels Pedersen f. c 1720, d. 1795
Mor-Nat*Bodil Pedersdatter f. 1719, d. 1772

Familie: Kiønniche Nielsdatter og Christen Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S101] Bornholmske Kirkebøger, online http://www.kirkebog.dk/
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Christen Pedersen, 17. Vg. Østerlars.
  Kønnike Nielsdatter. Laugv: Christen Jensen, 16. Vg. Østerlars.
  1 søn. 1 dat.
  A: Niels Peter Christensen, f. 1798. Værge: Farbror, Lars Pedersen, Gudhjem.
  B: Bodil Christensdatter, f. 1801. Værge: Peder Jensen, 15. Vg. Østerlars.
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Kjønnike Nielsdatter, 17. Vg. Østerlars.
  Jens Madsen.
  Ved første ægt med Christen Pedersen. Sk. D. 1. Juli 1806. 1 søn. 1 dat.
  A: Niels Peder Christensen, f. 1799. Curator: Hans Jørgen Runge, 16. Sg. Østerlars.
  B: Bodil Christiansdatter, f. 1802. Værge: Peder Jensen Dam, 15. Vg. Østerlars.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Pedersen, 67, enke, Gårdbeboer, ved Herreds Comp., , , Hosbonde
  Peder Munch Nielsen, 30, ugift, Dragon, Hans børn
  Sidsele Nielsdatter, 26, ugift, Hans børn
  Kioneke Nielsdatter, 24, ugift, Hans børn.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Chresten Pedersen, 60, Gift, Bonde og Gaardbeboer, , 'Chesten' skrevet som fornavn og '17'de vaarnede Gaard Bobba gaarden kaldet' som stednavn, Huusbonde
  Kiønnike Nielsdatter, 40, Gift, hans Kone
  Niels Pedersen Chrestensen, 2, deres Børn
  Anna Chrestensdatter, 1, deres Børn.

Sophie Henriette Pauline Villaume

K, f. 12 november 1815, d. 22 maj 1879
Senest redigeret=26 Sep 2019
     Sophie Henriette Pauline Villaume blev født 12 november 1815 i Svendborg. Hun var datter af Ernst Eberhard Villaume og Dorthea Clausine Bøgh. Sophie Henriette Pauline Villaume blev døbt 17 november 1815 i Vor Frue Kirke, Frue Kirkestræde 4, Svendborg. Sophie blev gift 26 november 1843 i Bjerregrav Kirke, Bjerregrav, Sønderlyng, Viborg, med Johan Henrik Hansen, søn af Maren Larsdatter; Sophie tjente i Bjerregrav præstegård på dette tidspunkt.1 Sophie Henriette Pauline Villaume døde 22 maj 1879 i Randers i en alder af 63 år. Hun blev bisat fra Skt. Mortens Kirke, Kirketorvet, Randers, 28 maj 1879.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1840Adelgade, Randers2
Folketælling1845Nygade, Randers3
Folketælling1850Nygade 109, Randers4
Far-Nat*Ernst Eberhard Villaume f. 1 Maj 1782, d. 13 Maj 1859
Mor-Nat*Dorthea Clausine Bøgh f. 1789, d. 9 Maj 1871

Børn af Sophie Henriette Pauline Villaume og Johan Henrik Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Chr. Nesborg, 48, Enkemand, Pottehandel,

  Sophie Viloume, 24, Ugift, Tjenestepige,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Maren Larsdatter, 51, Enke, , Malerprofesionen, Randers
  Johan Hansen, 26, Gift, , Malersvend,huusmoders søn, Randers
  Sophie Wilaume, 29, Gift, , Hans kone, Svendborg
  Jensine Hansen, 4, Ugift, , Deres børn, Randers
  Adolphine Hansen, 2, Ugift, , Deres børn, Randers
  Jens Peter Hansen, 18, Ugift, , Enkens søn, Randers.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Karoline Marie Antonisen

K, f. 18 september 1843, d. 5 september 1900
Senest redigeret=21 Feb 2017
     Karoline Marie Antonisen blev født uden for ægteskab 18 september 1843 Sjørslev, Lysgård, Viborg. Hun var datter af Vilhelm Antonius Marinus Hansen og Sidsel Kirstine Andersen. Karoline Marie Antonisen blev døbt 22 oktober 1843 i Sjørslev, Lysgård, Viborg.1 Karoline blev gift 24 juli 1870 i Sortebrødre Kirke, St. Skt. Mikkelsgade 12, Viborg, med Peter Henrik Erichsen, søn af Ludvig Mylius Erichsen og Josephine Frederikke Mathiesen.1 Karoline Marie Antonisen døde 5 september 1900 i Vestergade, Ringkøbing, i en alder af 56 år. Hun blev bisat fra Ringkøbing 8 september 1900.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1845Sjørslev, Lysgård, Viborg2
Folketælling1850Sjørslev, Lysgård, Viborg3
Folketælling1880Øster Strandgade 70, Ringkøbing4
Folketælling1890Vestergade 3, Ringkøbing5
Far-Nat*Vilhelm Antonius Marinus Hansen f. c 1811
Mor-Nat*Sidsel Kirstine Andersen f. 4 Dec 1814

Børn af Karoline Marie Antonisen og Peter Henrik Erichsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Andersen, 54, Gift, Huuseier og Musiscanter, Levring Sogn, Viborg Amt, M
  Ane Marie Hansdatter, 55, Gift, hans Kone, Do [Levring Sogn, Viborg Amt], K
  Maren Andersdatter, 19, Ugift, Deres Børn, her i Sognet [Sjørslev, Viborg Amt, K
  Andreas Andersen, 14, -, Deres Børn, Do [Sjørslev, Viborg Amt], M
  Nicoline Andersdatter, 10, -, Deres Børn, Do [Sjørslev, Viborg Amt], K
  Ane Elisabeth Andersdatter, 10, -, Deres Børn, Do [Sjørslev, Viborg Amt], K
  Caroline Marie Anthonsdatter, 2, -, Huusfaders Datters Barn, der af ham forsørges, og nyder tillige ... !!, Do [Sjørslev, Viborg Amt], K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Andersen Zevrer, 60, Gift, Huuseier og Snedker, Levring Sogn Viborg Amt, M
  Ane Marie Jensdatter, 58, Gift, Hans Kone, Do [Levring Sogn Viborg Amt], K
  Anders Andersen Zevrer, 32, Ugift, Huusfaders Børn, Hjempermitteret fra krigtjeneste, Do [Levring Sogn Viborg Amt], M
  Maren Andersdatter, 23, Ugift, Huusfaders Børn, Do [Levring Sogn Viborg Amt], K
  Ane Cathrine Andersdatter, 21, Ugift, Huusfaders Børn, Do [Levring Sogn Viborg Amt], K
  Andreas Andersen, 19, Ugift, Huusfaders Børn, Murer, Do [Levring Sogn Viborg Amt], M
  Niesline Andersdatter, 15, -, Huusfaders Børn, Do [Levring Sogn Viborg Amt], K
  Ane Elisabeth Andersdatter, 14, -, Huusfaders Børn, Do [Levring Sogn Viborg Amt], K
  Caroline Marie Anthonssen, 7, -, Do [Huusfaders] Datters Barn, Do [Levring Sogn Viborg Amt], K.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peter Henrik Erichsen, 37, Gift,Husfader, Politibetjent,København
  Karoline Marie Erichsen, f. Antonsen, 36 Gift, Hans Kone, Sjørslev Sogn, Viborg Amt Josephine Frederikke Erichsen, 9, Ugift, Deres Datter, Viborg
  Ludvig Mylius Erichsen, 8, Ugift, Deres Søn, Viborg
  Olaf Frode Alexander Lars Olsen, 10, Ugift, Adoptivsøn, Malmø, Sverige.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Louis Bonnevie Hansen

M, f. 28 august 1898, d. 23 december 1947
Senest redigeret=30 Mar 2015
     Louis Bonnevie Hansen blev født 28 august 1898 i Fredericia. Han var søn af Holger Julius Hansen og Marie Caroline Bonnevie. Louis Bonnevie Hansen var mellem 1913 og 1916 landvæsenselev i Truelshøj, Hedehusene, Sømme, Roskilde. Han var elev mellem 1916 og 1917 Landboskolen, Tune, Tune, Roskilde. Han var i 1917 ansat i Kammergave, Munke Bjergby, Alsted, Sorø. Han afsluttede sin værnepligt i 1919; infanteriet. Han var i 1919 forvalter i Falkensteen, Slagelse. Han var i 1924 ansat ved landbruget i Ungdomshjemmet Bråskovgård, Bråskov, Stenderup, Hatting, Vejle. Han var i 1930 drev eget lærlingehjem i Risskov, Hasle, Århus. Louis blev gift 15 februar 1930 i Bråskov, Stenderup, Hatting, Vejle, med Mary Helene Juul-Mortensen, datter af Hans Mortensen og Karen Juul. Louis Bonnevie Hansen døde 23 december 1947 i Søvind, Voer, Skanderborg, i en alder af 49 år.
Far-Nat*Holger Julius Hansen f. 28 Jan 1863, d. 13 Nov 1956
Mor-Nat*Marie Caroline Bonnevie f. 9 Jun 1869, d. 28 Sep 1931

Familie: Louis Bonnevie Hansen og Mary Helene Juul-Mortensen

Holger Julius Hansen1

M, f. 28 januar 1863, d. 13 november 1956
Senest redigeret=8 Aug 2008
     Holger Julius Hansen var postekspedient. Han blev født 28 januar 1863 i København. Han var søn af Julius Valdemar Hansen og Augusta Vilhelmine Petersen. Holger Julius Hansen var 1 november 1877 indtrådt i postvæsenet. Han var 24 januar 1882 postfuldmægtig i Stubbekøbing. Holger blev gift 11 maj 1890 i Assens med Marie Caroline Bonnevie, datter af Peter Ferdinand Emil Bonnevie og Juliane Marie Jensen. Holger Julius Hansen gik på pension 31 maj 1932. Han døde 13 november 1956 i København i en alder af 93 år.
Far-Nat*Julius Valdemar Hansen f. 13 Aug 1833, d. 1 Aug 1905
Mor-Nat*Augusta Vilhelmine Petersen f. 29 Aug 1839, d. 27 Jan 1911

Børn af Holger Julius Hansen og Marie Caroline Bonnevie

Kildehenvisninger

 1. [S332] Toke Nørby, DDPE.

Ruth Manomani Bonnevie1

K, f. 21 marts 1922, d. 6 juli 2005
Senest redigeret=1 Apr 2020
     Ruth Manomani Bonnevie blev født 21 marts 1922 i Frantz Howitz Fødehjem, Howitzvej 40, Frederiksberg, København. Hun var datter af Thomas Rørdam Bonnevie og Clara Julie Emilie Gøtzsche. Ruth Manomani Bonnevie blev døbt 14 maj 1922 i Solbjerg Kirke, Howitzvej 30A, Frederiksberg, København, bevidnet af Gunnar Rørdam Bonnevie og Immanuel Honoratussøn Bonnevie.2 Ruth Manomani Bonnevie var i 1938 børnehaveassistent. Hun var i 1943 kontorassistent. Hun tog eksamen som sygeplejerske i 1952. Ruth blev gift 20 september 1952 i Rødovre, København, med Ulf Marquard Petersen, søn af Wilhelm Richard Petersen og Agnes Marie Hansen. Ruth Manomani Bonnevie og Ulf blev skilt i 1973. Ruth Manomani Bonnevie døde 6 juli 2005 i Nivå, Karlebo, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, i en alder af 83 år.3
Far-Nat*Thomas Rørdam Bonnevie f. 10 Apr 1895, d. 28 Mar 1938
Mor-Nat*Clara Julie Emilie Gøtzsche f. 10 Dec 1900, d. 5 Apr 1961

Kildehenvisninger

 1. [S284] Georg E. Bonnevie & Erik Bonnevie, Bonnevie i Danmark.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S198] Statstidende, online http://www.statstidende.dk
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 5. [S479] Arkiv Digital, online http://arkivdigital.net/

Ella Margrete Winther

K, f. 10 august 1896
Senest redigeret=5 Jul 2010
     Ella Margrete Winther blev født 10 august 1896 i København. Hun var datter af Louis Otto Winther og Anna Nicoline Wager. Ella blev gift 11 november 1919 i København med Axel Bonnevie Hansen, søn af Holger Julius Hansen og Marie Caroline Bonnevie.

Folketællinger og boliger

Folketælling1921Fyensgade 10, København1
Folketælling1925Fyensgade 10, København1
Far-Nat*Louis Otto Winther f. 28 Maj 1872
Mor-Nat*Anna Nicoline Wager f. 1871

Børn af Ella Margrete Winther og Axel Bonnevie Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Christen Henningsen Acthon

M, f. 1672, d. 1702
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Christen Henningsen Acthon blev født i 1672 i Ørsted, Vejle. Christen blev gift i 1699 i Nørre Broby, Sallinge, Svendborg, med Ellen Edinger. Christen Henningsen Acthon døde i 1702.

Barn af Christen Henningsen Acthon og Ellen Edinger

Ulla Ruth Bonnevie Hansen

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Ulla Ruth Bonnevie Hansen er datter af Axel Bonnevie Hansen og Ella Margrete Winther.
Far-Nat*Axel Bonnevie Hansen f. 21 Dec 1896
Mor-Nat*Ella Margrete Winther f. 10 Aug 1896

Børn af Ulla Ruth Bonnevie Hansen og Hans Bolvig

Anne Bendtsdatter

K, f. 1736, d. 18 juli 1801
Richardt Vang-Olsen citerer Louise Skovgaard på Vang-Olsen.dk:

Anne Bendtsdatter var gift med 
1) Jens Hansen på Brogård i Klemensker, død 1765.
2) Hans Larsen, smst. (1729-1792).

På 66. slg. "Ved Broen" i Klemensker boede Hans Mogensen og hustru Annike Piil. (St. Koefoed A. 69). I 1753 overdrog de ejendommen til deres yngste søn Jens Hansen, der giftede sig med naboen Bendt Pedersens datter Anne. Vielsesdatoen kendes ikke; den ligger mellem 27/5-1754 og 29/3-1756, da Anne ved skiftet omtales som henholdsvis ugift og gift.

Jens Hansen var "en af de højeste mænd på landet" (Urne) og siges at have været en dygtig landmand, der prøvede nye dyrkningsmetoder. Men han døde ung i sommeren 1765 og efterlod Anne som "en sørgende enke" (skpr.) med 3 små børn: Annike, 7 år, Maren, 4 år, og sønnen Jens Hansen, der ved skiftet 11. september s.å. var, 6 uger gammel. Jens var født efter faderens død og fik derfor dennes fulde navn; normalt skulle han have heddet Jensen.

Anne tog til lavværge sognedegnen i Hasle-Rutsker, hæderlige og vellærde hr. Philip Rasch, der nylig var blevet hendes svoger, idet han 24. juli s.å. havde ægtet Jens Hansens søster Anna, enke efter kaptajn Ole Jørgensen Sonne i Hasle.

"Da skifteretten var udi anfang med at ville lade dette stervbo ordentlig registrere og vurdere, fremstod enken med lavværge og tilstedeværende værger (børnenes farbrødre) og deklarerede, at de således var forenede, nemlig at denne enke tilstod enhver af sine børn udi arv efter deres fader 250 slettedaler, i alt 750 sldr., da enken af kiærlighed til sine døtre tillagde dem så meget af sin lod, at døtrene kunne komme i lige lod med sønnen. "

"Endnu forærede enken enhver af sine børn, når de bliver gifte, en opredt seng af værdi 40 sldr., så heste og vogn til enhver af værdi 50 sldr., ligeledes når de bliver gifte til hver tvende køer af værdi 8 sldr. stykket."


Børnene fik noget sølvtøj, "hvilken foræring bliver hos enken rentefri bestående til de selv kan imodtage den". -"så og tilstod enken sine døtre at nyde fri bryllupskost, så og til hver datter en egevæv med tilbehør af værdi 8 sldr., samt til sønnen en ridehest med sadel og bidsel af værdi 40 sldr., som han imodtager, når han bliver seksten år. "

"Herpå alt var de skifterettens samtykke begjærende. Skifteretten tillige med vurderingsmændene overvejede dette stervbos formue og gæld og befandt samme af sådanne omstændigheder, at ifald dette stervbo ved ordentlig registrering og vurdering var blevet igennemgået, havde børnene ikke nær bekommet så meget, som moderen dennem af kiærlighed tilstået haver, altså siden denne forening var til de umyndiges bedste, consenterede skifteretten samme med tilhold til enken, at hun lader sine børn i deres Christendom og sønnen i regning og skrivning og påklædning således oplære og opdrage, som hun for Gud og øvrigheden i sin tid agter at ansvare og bekiendt vil være ."
"Angående den sal. mands ifareklæder, da siden sønnen ikkun er så liden, at de måtte fordærves, inden han kan blive så gammel, at han dennem kunde bruge, så blev de af vurderingsmændene igennemsete og vurderede for den summa 15 sldr., som moderen svarer til sønnens værge med rede penge, undtagen en felbered skindvest med 3 dusin runde, glatte sølvknapper, som forvares, til sønnen bliver så stor, at han selv samme kan imodtage. "
"Siden moderen haver tilstået sine børn så anseligt, som de ellers ved ordentligt skifte ej havde kunnet bekomme, så og i betragtning af, at hun ingen fosterløn eller skolegangsbetaling for dennem forlanger, blev hende efter begæring bevilget at beholde hendes børns arv rentefri, indtil enhver af dennem opnår deres 14. år, og imidlertid bliver samme her udi denne 66. slg. ..fastsat og prioriteret, indtil det til værgerne vorder udbetalt, og om enken skulle ved døden afgå, førend børnene opnår deres 14. år, så betales børnenes arv ud til værgerne, og de deraf at svare rente."
(Bh. Nr. Herr. skpr. 1761/73 fol. 189 ff.)

2det ægteskab med Hans Larsen (1729-1792)

Anne Bendtsdatter, der nu var 29 år, giftede sig med sit næstsøskendebarn Hans Larsen, en 36-årig ungkarl fra Tornegård i Klemensker, ældste søn af Lars Hansen (1694-1763) og hustru Karen Hansdatter. Heller ikke denne vielsesdato kendes; men den 6. juli 1766 var "Hans Larsens hustru" fadder hos pastor Jørgen Koefoed. (Bh. saml. 37/74).

Da også Hans Larsen og datteren Maren ved senere lejligheder optrådte som faddere hos præstens, kan man skønne, at Brogårdsfamilien har sluttet sig til den pietistiske bevægelse, som på denne tid delte sognet i to lejre. Jørgen Koefoed, der er kendt som "Herrnhutternes trofaste ven", har selvfølgelig ikke valgt faddere mellem sine modstandere.

Af skifteprotokollen fremgår, at familiens formue steg i årene 1765-92, men om det skyldtes Hans Larsens og hans kones dygtighed, eventuelt sparsommelighed, arv eller den begyndende inflation, kan ikke siges. Måske lidt af hvert.

I dette ægteskab kom der 4 børn: Karen, født 1768, Lars, født 1770, Torkild, født 1773, og Bendt, født 1776. Annes tre ældste blev gift og var flyttet hjemmefra før folketællingen 1787. Jorddrotten Jens Hansen boede på 56. slg. i Risby.

Hans Larsen døde i 1792, 63 år gammel, begravet 15. oktober. Ved skiftet 24. oktober s.å. var prokurator Michel Nansen Müller af Rønne lavværge for enken. Da der var to kuld børn og nogle svigerbørn, hvem vurderingen vedkom, blev det nødvendigt at registrere boet. (Nr. herred skpr.1773/93 fol. 539 ff.)

Enken fik forlods, hvad der tilkom hende efter landets vedtægt: sengen i stuen med indhold uvurderet, en stor brunmalet kiste med hendes ifareklæder (antagelig den, hun havde arvet efter sin moder), hendes fæstensgave: en sølvkande med 3 løvefødder, mrk. ovenpå H.E.S. - S.P.D. 1704 og med 2de medaler, en oveni og en underneden, samt til vederlag for begravelsen 70 sldr.

Også de hjemmeværende børn fik forlods, hvad forældrene havde foræret dem. Karen, der nu var 24 år, havde for "sin troe Bistand i Husholdningsvæsenet" fået en grønmalet seng med 3 underdyner, 1 overdyne, 2 hoveddyner og 3 hovedpuder. Hun ejede tillige en blåmalet dragkiste og en egefarvet fyrrekiste med indhold samt et strygejern.

Lars, Torkild og Bendt havde fået hver en sort ridehest af faderen. Militærvæsenet spillede en stor rolle for datidens mandlige ungdom, for øvrigt også for de ældre. De tre brødre var dragoner ligesom faderen, der endnu som 58-årig får denne benævnelse. (Folketællingen 1787).

Sønnerne havde også hver en kiste. Bendts brunmalede stod på salen sammen med mange andre møbler, mens de to ældste havde deres ege farvede kister i drengehuset. De tre fik ved skiftet faderens "meget ubetydelige" ifareklæder uvurderede til deling.

At Hans Larsen dog ikke har været helt uden interesse for sit ydre, ses af, at der ved skiftet indkom en regning fra parykmager Peder Hansen i Rønne: "For en paruqve = l rdlr. 4 mk.", for hvilken P.H, påstod, at afdøde skulle have lovet at give ham in natura 2 læs aske-knubbe-brænde. Enken tilstod fordringen, men var uvidende om, at den skulle betales med brænde, hvad hun "i denne tilstand" var uberettiget til. Hun tilbød i rede penge 2 rdlr. = 3 sldr.

Boets samlede værdi efter fradrag af gæld og skifteomkostninger var 4516 sldr. Heraf var ca. 3000 sldr. i obligationer. Brogard udgjorde kun de 700 sldr., en pris, der var fastsat ved skiftet efter Jens Hansen i 1765, og som næppe svarede til dens reelle værdi, men Anne havde stadig beboelsesretten.

"Enken meldte, at hendes 3 børn af lste ægteskab var her fra gården på dette boes fælles bekostning udstyrede ved deres giftermål med en bekostning af fuldkommen 900 sldr., dels i penge, dels i varer. Til vederlag for dette tilstod enken, at hendes 4 med den afdøde avlede børn må af stervboets masse tillægges en lige summa til lige deling mellem dem, førend hun vil skride til skifte og deling af dette boes masse." Ingen havde noget herimod at indvende.

"Når sidstbemeldte 900 sldr. fradrages boets beholdning på 4516 sldr., bliver til rest = 3616 sldr." Heraf bliver enkens andel 1808 sldr. Arvingernes bliver 1808 + 900 = 2708 sldr. -Da brødrene med værger og curator tillod søsteren lige arv med dem, får hver = 677 sldr." "Enken tillægger af sin lod så meget, at hver kan få 700 sldr." "Enken begiærede disse penge udlagt i obligationer, så hun beholder boet. " Alle samtykkede heri.

Anne Bendtsdatter underskrev selv i skifteprotokollen med sine tre forbogstaver. Hun har formodentlig aldrig lært at skrive. Det ansås i hendes barndom for overflødigt at lade pigebørn på landet bruge tiden til det. Regning til husbehov kunne de fleste lære i hjemmet, læsning ligeså, hvis de havde evner og lyst, og hvis præsten, der skulle konfirmere dem, var streng i sine krav. Anne blev konfirmeret af den bekendte pastor Anders Agerbech i Klemensker, så hun har sikkert kunnet læse. Mange bøger var der dog ikke på Brogård; ved skiftet efter Hans Larsen vurderedes kun to: Bibelen og Danske Lov.

Sidste enkestand (1792 -1801)

Seks år efter Hans Larsens død skiftede Anne Bendtsdatter "i levende live" med sine børn og gik på aftægt, ikke på Brogård, men i sit barndomshjem, som hun havde forladt for over 40 år siden. Dels følte hun sig svag, dels kom der en ydre anledning til at flytte.

Sædet i Skovgård blev nemlig ledigt i 1798, da ejeren Anders Bendtsen døde uden livsarvinger, og Annes ældste søn i sidste ægteskab, Lars Hansen, ønskede at købe gården. For at kunne gøre det måtte han skille sig af med sin kones ejendom, 56. slg. i Risby, som hans halvbroder Jens Hansen havde i forpagtning  Da det kunne forudses, at Jens Hansen alligevel snart skulle overtage Brogård, har man ordnet det hele på een gang. At moderen flyttede til Skovgård, skyldes nok især pladshensyn. Jens Hansens havde 5 børn, Lars Hansens endnu ingen.

Senest redigeret=15 Mar 2009
     Anne Bendtsdatter blev født i 1736 i 65. Sg. Skovgård, Klemensker, Nørre, Bornholm. Hun var datter af Bendt Pedersen og Anniche Andersdatter. Anne Bendtsdatter blev nævnt i skiftet efter Anniche Andersdatter 7 juli 1750.1 Anne blev gift mellem 1754 og 1755 i Bornholm med Jens Hansen, søn af Hans Mogensen og Anniche Hansdatter Piil. Anne Bendtsdatter blev nævnt i skiftet efter Jens Hansen 11 september 1765.2 Anne Bendtsdatter døde 18 juli 1801 i Klemensker, Nørre, Bornholm. Hun blev bisat fra Klemensker, Nørre, Bornholm, 24 juli 1801.
Far-Nat*Bendt Pedersen f. 1704, d. 1790
Mor-Nat*Anniche Andersdatter f. 1712, d. 1750

Familie: Anne Bendtsdatter og Jens Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, ? ?, hustru, 65. Sg. Klemensker.
  Bendt Pedersen.
  2 søn. 1 dat.
  A: Peder Bendtsen, f. 1735.
  B: Anders Bendtsen, f. 1738.
  C: Anne Bendtsdatter, f. 1736.
  Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Niels Andersen; Nyker. Men på grund af svaghed blev det: Mostermand, Jens Clausen, Skovgård, Rutsker.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Jens Hansen, 66. Sg. Klemensker.
  Anna Bengtsdatter. Laugv: Philip Rasch, degn, Hasle.
  1 søn, 2 døt.
  A: Jens Hansen, f. 1765. ( 6 uger.). Værge: farbror, Hans Hansen, 14. Sg. Østermarie.
  B: Annike Jensdatter, f. 1757. Værge: Farbror, Mogens Hansen, 36. Sg. Østermarie.
  C: Maren Jensdatter, f. 1760. Værge: Søsk.barn på faders side, Hans Pedersen, 8. Vg. Vestermarie.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Larsen, 58, Gift, Bonde og ved Herreds Comp., Hosbonde, M, 1
  Anne Bendsdatter, 51, Gift, , Madmoder, K, 2
  Lars Hansen, 17, Ugift, Dragon, Børn af 2. ægteskab, M,
  Thorkild Hansen, 14, Ugift, , Børn af 2. ægteskab, M,
  Bendt Hansen, 11, Ugift, , Børn af 2. ægteskab, M,
  Karen Hansdatter, 19, Ugift, , Børn af 2. ægteskab, K,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lars Hansen, M, husbonde, 30, Gift, 1, Underofficer ved Herreds Compagniet,
  Magretha Andersdatter, K, hans kone, 21, Gift, 1, (en ukendt værdi)
  Anne Bendtsdatter, K, mands moder, 65, Enke(mand), 2,
  Terkel Hansen, M, Mands broder, 27, Ugift, Dragon,
  Bendt Hansen, M, Mands broder, 25, Ugift, Dragon,.