Peder Lauridsen Markmand

M, f. før 1400, d. mellem 1443 og 1461
Senest redigeret=15 Jun 2017
     Peder blev gift med Kirstine Gjordsdatter, datter af Ødbern Pedersen Hals. Peder Lauridsen Markmand blev født før 1400.1 Han var søn af Laurids Jensen. Peder blev gift før 1420 i Bornholm med Ødbernsdatter Hals, datter af Ødbern Pedersen Hals. Peder Lauridsen Markmand var i 1433 væbner. Han døde mellem 1443 og 1461 i Pg. Skovsholm, Årsdale Kirkevej 4, Ibsker, Øster, Bornholm.2
Far-Nat*Laurids Jensen

Familie: Peder Lauridsen Markmand og Kirstine Gjordsdatter

Barn af Peder Lauridsen Markmand og Ødbernsdatter Hals

Kildehenvisninger

 1. [S55] Aneklubben Rundetårn, online http://www.aneklubben.dk
 2. [S56] Sigvard Mahler Dam, "Over Hals og hoved."

Orm Herlichsen

M, f. før 1385
Senest redigeret=30 Jul 2009
     Orm Herlichsen blev født før 1385.1 Orm blev gift cirka 1407 i Bornholm med Cathrine Pedersdatter Hals, datter af Peder Hals og Maren Clausdatter Wildfang.

Folketællinger og boliger

BoligØstermarie, Øster, Bornholm

Familie: Orm Herlichsen og Cathrine Pedersdatter Hals

Kildehenvisninger

 1. [S47] Sigvard Mahler Dam, "Landet Borringholm I."

Nis Jensen

M, f. anslagsvis 1455, d. efter 1490
Senest redigeret=26 Sep 2019
     Nis Jensen var frimand, sandemand i Hjerndrupgård, Hjerndrupvej 83, Hjerndrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev.
I 1483 og 1499 var Nis Jensen ejer af Hjerndrupgård, og optræder som sandemand på tinge.

Kilde: Henv.: P Rhode: Haderslev Amts Beskrivelse s 262-3. 1775.

Det er sandsynligvis ham, der Sct. Johannes Baptiste fødselsdag (24 jun) 1499 af hertug Frederik til Slesvig og Holsten, (der fra 1523 er kong Frederik 1. af Danmark), havde fået herrebrev på, at slægten arveligt måtte bruge frit gods til gården i Hjerndrup.

Kilde: Henv.: P K Hofmansen: Gården i Soed.

Personalhistorikeren Carl Langholz mener at dette skyldtes, at slægten tidligere havde været adelig, og at adelskabet var fortabt - eventuelt ved et ikke-adeligt ægteskab.
Dette kan dog efter O.H.Toftegårds mening ikke være rigtigt, idet Stubbomgård-slægten ikke mistede sit adelskab, og næppe nogen af ægteskaberne dér var med adelige.
Langholz har desuden en teori om at Boye Jensens (ca 1445 - før 1539) farmorfar kan være Thomas Pedersen Jul (før 1375 - 1444) adelig godsejer til Krogsbøl på Fyn. Teorien bygger vist alene på, at Thomas farfar Iver Nielsen i 1334 er nævnt som ejer af Hjerndrupgård.

Kilde: Henv.: H Fangel: Herremænd på Haderslev Næs, i Sønderjyske Årbøger 1978 s11.

(andet vides ikke om Ivar).
For mig ser det ud som om nogen har forvekslet BOYE Jensen i Kollund med NIGEL Jensen på Hjerndrupgård, jeg ser ingen logik i at knytte Boye til Hjerndrupgård, hvorimod Nigel da godt kunne have arvet gården gennem 5 generationer.
Ingen af de mellemliggende personer kendes fra arkiverne, så Langholz teori er ikke bevist, og derfor ikke medtaget i nærværende slægtstavle.

På Tyrstrup herreds ting i 1490, then første tirssdag post gregorii (16 mar), tilskøde Kathrine Hartigsen i Branduhr (Brændore i Taps sogn), Hartig Emicksens efterleverske og Emicker Hartigssen ibid. (sammesteds) til dannemand Niss Jenssen i Hjerndrup (Hjerndrupgård) 1 gård på Tyrstrup Mark.
Herredsfogden var Nis Jepsen (Andrupgård ?) og sandemænd, Peter Nielsson i Faustrup, Thomas Nielson i Ure og Iwo Laussen i Seggeling. De 8 dannemænd var: Hennicke von der Wisch i Tyrstrup, Per Nielssen i Faustrup, Matz Arnitzen i Kokier, Niss Persson i Faustrup, Niss Matsen i Dalby, Niss Andersson i Siølund, Matz Jensson i Knud og Jess Kock i Seggeling, hvilke 8 dannemænd, som udginger og indkommer velberåde wunde på derris gode troe sjæl og sandingh, at de såe og hørde, at hederlig og velbyrdige qvinde fru Kathrine i Branduhr med alle hendes børns tilladelse hun stod inden 4 stocke på Tyrstrup herretz ting schøtte solde og forlod forne [førnævnte] Niss Jensen i Hjerndrup, 1 gård i Tyrstrup, som Jess Berthelsen udi bodler [bor] med 1 1/2 otting jord, fri jord ofver ald.
Denne frigård på Tyrstrup Mark har siden uanfægtet med alle friheder hørt til Hjerndrupgård.

Kilde: Henv.: Jens A. Petersen: Fra de otte Sogne.
Henv.: LAÅ Haderslev amtsarkiv nr 1253, frigårde i Tyrstrup hrd.
Hjerndrupgd, en kopi fra 1797.
OH Toftegårds database.

1499 solgte hertug Frederik (senere kong Frederik I) et stykke jord i hertugens enemærke Krejsel i Haderslev fogderi til Nis Jensen af Hjerndrup for 10 mark lybsk.
Jorden kaldes Culing, og Nis skulle levere 1 ørtug byg hvert år til Haderslev.

Kilde: Erik Christensen, Vojens.
Henv.: Danmarks breve fra middelalderen 2'rk, 5'bd, s 241.
H P Jensen, Vamdrup.

Kilde: Fra Steen Thomsens database aug 2001.
Var frimand på Hjerndrupgård. 1483 var han ejer af gården og optræder som sandemand på tinge.

Der er en del teorier om, hvordan Hjerndrupgård blev 'frigård', men der vides intet sikkert.

(Henv.: P Rhode: Haderslev Amts Beskrivelse s 262-3. 1775.)
Han blev født anslagsvis 1455. Han døde efter 1490 i Hjerndrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev.

Børn af Nis Jensen

Carl Adolph Høffding1,2

M, f. 23 juni 1741
Fra Næstved Museums Mølleregistrant:

Holløse Mølle ligger ved Susåen, ved den oprindelige landevej mellem Sorø og Næstved. Indtil 1703 var møllebroen den eneste bro over Susåens nedre løb, hvilket betød en ret stor trafik. Møllen havde derfor krohold længe inden den første bevilling i 1735.

Indtil 1460 hørte møllen under Skovkloster. Herefter under Roskilde Bispestol.

Fra slutningen af 1400-tallet synes møllen at være på private hænder.

I Møllebogen 1689 omtales 2 kværne og en stampe. Desuden nævnes samme år i forbindelse med salg af møllen endnu en melkværn samt en hestemølle.

I 1735 omtales 3 vandhjul, 4 kværne, 1 stampe og i et særskilt hus en hestemølle.
Imellem 1765 og 1770 brændte møllen, men blev straks genopført. I 1770 beskrives Holløse meget grundigt i forbindelse med et salg, og man får et godt indtryk af det meget store møllegårdsanlæg, alle bygninger er nyopførte efter branden få år forinden. I møllegårdens længer er indrettet et møllehus med 3 kværne. Til anlægget hører en hollandsk vindmølle opført i 1769 med 3 kværne og 1 stampe, se nr. 23. Desuden en hestemølle.

I 1810-12 anlagdes Den Danneskjoldske Kanal samt et sluseanlæg, som gjorde Susåen sejlbar for store pramme fra Tystrup-Bavelse søerne til Næstved. Et af formålene med etableringen af kanalen var at lette transporten af træ fra de midtsjællandske skove til København.
Senest redigeret=2 Jan 2010
     Carl Adolph Høffding var møller i Holløse, Skelby, Tybjerg, Præstø. Han blev født 23 juni 1741 i Marvede, Øster Flakkebjerg, Sorø. Han var søn af Daniel Olufsen Høffding og Drude Jacobsdatter Krag. Carl blev gift 16 april 1776 med Mette Christine Pedersdatter Wøldike, datter af Peder Pedersen Wøldike og Anna Cathrine Andreasdatter Arnkiel. Carl Adolph Høffding døde i Holløse Mølle, Skelby, Tybjerg, Præstø. Han blev bisat fra Skelby, Tybjerg, Præstø, 27 maj 1793.3

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Holløse Mølle, Skelby, Tybjerg, Præstø4
Far-Nat*Daniel Olufsen Høffding f. 1698, d. 12 Feb 1762
Mor-Nat*Drude Jacobsdatter Krag

Familie: Carl Adolph Høffding og Mette Christine Pedersdatter Wøldike

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).
 2. [S25] Paul Nedergaard, 100 danske præsteslægter.
 3. [S3] , alder 52 år, Kirkebog.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Carl Adolph Høffding, 47, Gift, Selveyer af Stedet, 2, Mand
  Anna Sophie Muus, 46, Gift, 1, Kone
  Jacob Muus, 37, Ugift, , Logerer hos Søster
  Martha Kirstine Gellerup, 15, Ugift, Hendes Søsterbørn
  Marie Christence Gellerup, 11, Ugift, Hendes Søsterbørn 1787.

Bagge Jensen1

M, f. 1511, d. 24 oktober 1578
Senest redigeret=13 Jul 2009
     Bagge Jensen var købmand og hospitalsforstander i Ribe.
Hans ældste søn, Jannik, blev dræbt af Hans Tausens søn Jørgen Tausen i 1566.
Han blev født i 1511 i Ribe. Han var i 1545 skatmester i Ribe. Bagge blev gift i 1545 med Cecilie Pedersdatter. Bagge Jensen var i 1557 rådmand i Ribe. Han døde 24 oktober 1578 i Ribe. Han blev bisat fra Skt. Catharinæ Kirke, Skt. Catharinæ Plads 4, Ribe, 28 oktober 1578.

Barn af Bagge Jensen og Cecilie Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S389] Ole Degn, Rig og fattig i Ribe.

Margrethe Jostdatter Krutmeier

K, f. cirka 1600, d. 1635
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Margrethe Jostdatter Krutmeier blev født cirka 1600 i Malmø, Skåne.1 Margrethe blev gift cirka 1625 i Malmø, Skåne, med Peder Pedersen Kofoed, søn af Peder Poulsen Kofoed og Inger Pedersdatter. Margrethe Jostdatter Krutmeier døde i 1635 i Malmø, Skåne.2

Folketællinger og boliger

BoligMalmø, Skåne

Familie: Margrethe Jostdatter Krutmeier og Peder Pedersen Kofoed

Kildehenvisninger

 1. [S40] Kristian Kure, Kures Gårdfortegnelser.
 2. [S81] Bjarne Anker Kofoed, online http://www.bornholm-stamtavle.dk/

Asger Lund-Sørensen1

M, f. 3 april 1897, d. 30 oktober 1967
Senest redigeret=11 Apr 2015
     Asger Lund-Sørensen blev født 3 april 1897 i Kimballton, Audobon, Iowa, USA. Han tog eksamen som student i 1915 i Roskilde. Han var i 1921 seminarielærer i Vordingborg. Han tog eksamen som cand. theol. i 1921. Asger blev gift 27 juli 1923 med Gudrun Ilsøe, datter af Peter Ilsøe og Ingeborg Løwe. Asger Lund-Sørensen var i 1924 sognepræst i Kastrup, Hammer, Præstø. Han var i 1927 sognepræst i Grundtvigskirken, På Bjerget 14 B, København. Han var i 1940 sognepræst i Frederiks Kirke, Frederiksgade 4, København. Han gik på pension i 1965. Han døde 30 oktober 1967 i en alder af 70 år.

Folketællinger og boliger

Boligfør 1930Bispebjergvej 67, København
Folketælling1930Frederiksborgvej 144, København2

Familie: Asger Lund-Sørensen og Gudrun Ilsøe

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, LUND-SØRENSEN Asger sognepræst. R.; f. 3/4 1897 i Kimballton, Iowa, USA; søn af sognepræst C C Sørensen (død 1934) og hustru Ingeborg f. Lund (død 1919); gift (27 7 1923) m. Gudrun L-S., f. 23/4 1899 i Sæby, datter af provst Peter Ilsøe (død 1917) og hustru Ingeborg f. Løwe.

  Student (Roskiide) 1915; cand. theol. 1921; seminarielærer i Vordingborg 1921-27; sognepræst i Kastrup ved Vordingborg 1924-27; ved Grundtvigskirken i Kbhvn. 1927-40 og ved Frederikskirken fra 1940.

  Medl. af komitéen til opførelse af Grundtvigskirken fra 1927; formand for Det grundtvigske Præstekonvent i Kbhvn. 1930-34; medl. af bestyrelsen for Dronning Caroline Amalies asylskole fra 1941 og for foreningen Nordens Kbhvns afd. 1945-55; medl. af Metropolitanskolens forældrenævn 1947-56 og af bestyrelsen for de selvejende institutioner Vordingborg seminarium og Blaagaard seminarium; folketingskandidat i Odsherredkredsen 1947; censor i religion ved lærereks. fra 1934.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Hans Borreby

M, f. før 1500, d. cirka 1533
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Hans Borreby blev født før 1500 i Bornholm.1 Hans blev gift cirka 1520 i Bornholm med Anne Pedersdatter Hals, datter af Peder Ødbernsen Hals og Andersdatter Galen. Hans Borreby døde cirka 1533 i 09. Vg. Store Bjergegård, Vestermarie, Vester, Bornholm.2

Familie: Hans Borreby og Anne Pedersdatter Hals

Kildehenvisninger

 1. [S49] Adkomstregistrering, online http://webarkiv.hum.ku.dk/navneforskning/adkomst.htm
 2. [S56] Sigvard Mahler Dam, "Over Hals og hoved."

Hansdatter Myre

K, f. cirka 1480, d. efter 1528
Norman Lee Madsen skriver:1

The existence of this woman is speculative, resulting from the need to reconcile two contradictory pieces of information: namely, that the wife of Peder Hansen Uf (c.1536-1596), Mette Hansdatter apparently inherited the family farms of three brothers of the Bornholmer Myre-family, which would seem to point to Mette being their sister, and thus daughter of Hans Pedersen Myre. Contradicting this is the fact that Mette Hansdatter and her husband Peder Hansen Uf had a pew-door made which depicts two coats-of-arms: 'a shield with an upside down chevron (gavlsparre) design, and the other shield sporting a half lobster-claw (hummerklo). . .' And further, it appears that Jørgen Gagge and his wife Margrethe/Merete had a memorial made to honour her parents, Peder Hansen Uf and Mette Hansdatter. In 1601 they had cast a large church-bell (which later disappeared) for Klemensker Church. Bornholm historian Laurids Thurah states (circa 1756?) that the large bell displayed two coats-of-arms: one with a chevron (Sparre), the other with a lobster-claw (Giedde Kieft).The Uf-family coat-of-arms displayed a chevron. This would seem to indicate that Mette Hansdatter's father's coat-of-arms displayed a lobster-claw ('Giedde Kieft' or 'Hummerklo'). Yet, the Myre-family coat-of-arms displays 3 ants (3 myrer)!

Conclusion: The fact that Mette Hansdatter's daughter Margrethe/MeretePedersdatter (Uf) inherited Myre-family farms places a great deal of weight in favour of Mette being a close relative of Hans Pedersen Myre(died 1518) of Fuglsangsgård. Yet the evidence points to Mette Hansdatter having the 'Hummerklo' coat-of-arms. Hans Pedersen Myre's three sons all died childless, so their estates would have gone to their father's siblings or their heirs. The assertion that the coat--of-arms on the Klemensker pew-door and church-bell were dedicated to the parents of Peder Hansen Uf and his wife Mette Hansdatter points to Mette being the daughter of Hans Pedersen and Poul Olsen's daughter of Bjergegård in Vestermari parish. The ancestry of Mette's mother is known, however little is known about her father's parents. Like her father, his father probably had the 'Hummerklo' coat-of-arms, and as such would not have been a member of the Myre-family. This provides us with closest opening for a close connection between Mette Hansdatter and the Myre-family: possibly Mette's father's mother is the sister of Hans Pedersen Myre, and thus the daughter of Peder Myre of Fuglsangsgård?
Senest redigeret=30 Jun 2009
     Hansdatter blev gift med Peder Hansen Myre, søn af Hans Pedersen Myre og (?) Poulsdatter. Hansdatter Myre blev født cirka 1480 i 06. Vg. Fuglsangsgård, Ibsker, Øster, Bornholm.2 Hun var datter af Hans Pedersen Myre og (?) Poulsdatter. Hansdatter blev gift cirka 1500 i Bornholm med Peder (?) Hansdatter Myre døde efter 1528 i Bornholm.
Far-Nat*Hans Pedersen Myre d. e 1543
Mor-Nat*(?) Poulsdatter

Børn af Hansdatter Myre og Peder Hansen Myre

Kildehenvisninger

 1. [S40] Kristian Kure, Kures Gårdfortegnelser.
 2. [S56] Sigvard Mahler Dam, "Over Hals og hoved."

Ødbern Hals

M, f. cirka 1430, d. cirka 1467
Senest redigeret=17 Nov 2010
     Ødbern Hals blev født cirka 1430 i Pg. Store Halsegård, Østermarie, Øster, Bornholm.1 Han var søn af Peder Ødbernsen Hals. Ødbern blev gift cirka 1455 i Danmark med Andersdatter Galen, datter af Anders Galen og Karine Jepsdatter Rani. Ødbern Hals døde cirka 1467 i Østermarie, Øster, Bornholm.2
Far-Nat*Peder Ødbernsen Hals f. 1410, d. ml 1457 - 1465

Familie: Ødbern Hals og Andersdatter Galen

Kildehenvisninger

 1. [S56] Sigvard Mahler Dam, "Over Hals og hoved."
 2. [S54] Aage Kure, "Aage Kure," e-mail.

Aage Nielsen Sparre

M, f. før 1400, d. 1460
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Aage blev gift med Kirstine Gjordsdatter, datter af Ødbern Pedersen Hals. Aage Nielsen Sparre blev født før 1400.1 Han var i 1424 høvedsmand i Bornholm. Aage blev gift cirka 1426 i Bornholm med Ødbernsdatter Hals, datter af Ødbern Pedersen Hals. Aage Nielsen Sparre var i 1443 væbner. Han døde i 1460 i 05. Vg. Maglegård, Østermarie, Øster, Bornholm.2

Folketællinger og boliger

Bolig16. Vg. Stengård, Ibsker, Øster, Bornholm

Familie: Aage Nielsen Sparre og Kirstine Gjordsdatter

Familie: Aage Nielsen Sparre og Ødbernsdatter Hals

Kildehenvisninger

 1. [S55] Aneklubben Rundetårn, online http://www.aneklubben.dk
 2. [S56] Sigvard Mahler Dam, "Over Hals og hoved."

Edel Nielsen

K, f. 17 januar 1915
Senest redigeret=18 Apr 2013
     Edel Nielsen blev født 17 januar 1915 i Rønne. Edel blev gift 26 februar 1938 i Åker, Sønder, Bornholm, med Vilhelm Løwe Ilsøe, søn af Peter Ilsøe og Ingeborg Løwe.1

Barn af Edel Nielsen og Vilhelm Løwe Ilsøe

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Carl Løwe Ilsøe

M
Senest redigeret=3 Feb 2017
     Carl Løwe Ilsøe er søn af Vilhelm Løwe Ilsøe og Edel Nielsen.
Far-Nat*Vilhelm Løwe Ilsøe f. 27 Okt 1910, d. 16 Aug 1953
Mor-Nat*Edel Nielsen f. 17 Jan 1915

Jeppe Lang

M, f. før 1390, d. mellem 1453 og 1457
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Blev Jeppe Lang og Karine Pedersdatter forlovet. Jeppe Lang blev født før 1390 i Turestorpsø, Vemmenhög, Skåne.1 Han var søn af Harde Claus Lang. Jeppe blev gift før 1451 med Karine Pedersdatter, datter af Peder Lauridsen Markmand og Ødbernsdatter Hals. Jeppe Lang døde mellem 1453 og 1457 i Vollsjö, Färs, Skåne.2

Folketællinger og boliger

Bolig13. Vg. Frennegård, Ibsker, Øster, Bornholm
Far-Nat*Harde Claus Lang f. f 1365, d. c 1392

Familie: Jeppe Lang og Karine Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S56] Sigvard Mahler Dam, "Over Hals og hoved."
 2. [S55] Aneklubben Rundetårn, online http://www.aneklubben.dk

Elene Jepsdatter Galen

K, f. før 1370, d. cirka 1387
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Elene Jepsdatter Galen blev født før 1370 i Skåne.1 Hun var datter af Jep Jensen Galen og Margrethe (?) Elene blev gift før 1385 i Skåne med Tue Pedersen Rani, søn af Peder Tuesen Rani. Elene Jepsdatter Galen døde cirka 1387 i Hardeberga, Torna, Skåne.
Far-Nat*Jep Jensen Galen f. f 1300, d. 1366
Mor-Nat*Margrethe (?)

Barn af Elene Jepsdatter Galen og Tue Pedersen Rani

Kildehenvisninger

 1. [S56] Sigvard Mahler Dam, "Over Hals og hoved."

Thora Wilhelmine Augusta Thorup

K, f. 8 januar 1862, d. 28 februar 1905
Senest redigeret=13 Nov 2016
     Thora Wilhelmine Augusta Thorup blev født 8 januar 1862 i Anderstrup, Tvorup, Lyngby, Hellum, Ålborg. Hun var datter af Christen Jensen og Meta Christine Margaretha Witt. Thora Wilhelmine Augusta Thorup blev døbt 17 april 1862 i Lyngby, Hellum, Ålborg.1 Thora blev gift 28 juni 1889 med Hans Rørdam Bonnevie, søn af Emanuel Bonnevie og Cathrine Georgia Samsø Rørdam.1 Thora Wilhelmine Augusta Thorup døde 28 februar 1905 i Lyngby, Hellum, Ålborg, i en alder af 43 år. Hun blev bisat fra Lyngby, Hellum, Ålborg, 6 marts 1905.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Anderstrup, Tvorup, Lyngby, Hellum, Ålborg
Far-Nat*Christen Jensen f. 12 Feb 1824, d. 5 Jul 1903
Mor-Nat*Meta Christine Margaretha Witt f. 24 Mar 1824, d. 29 Nov 1906

Børn af Thora Wilhelmine Augusta Thorup og Hans Rørdam Bonnevie

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Børge Kristiansen

M
Senest redigeret=26 Dec 2010

Barn af Børge Kristiansen og Bodil Nordentoft

Iver Nordentoft Kristiansen

M
Senest redigeret=26 Dec 2010
     Iver Nordentoft Kristiansen er søn af Børge Kristiansen og Bodil Nordentoft.
Far-Nat*Børge Kristiansen
Mor-Nat*Bodil Nordentoft

Karen Marie Andersen

K, f. 18 februar 1870
Senest redigeret=6 Aug 2016
     Karen Marie Andersen blev født 18 februar 1870 i Herringløse, Hvedstrup, Sømme, Roskilde. Hun var datter af Morten Andersen og Kirsten Andersen. Karen Marie Andersen blev døbt 18 april 1870 i Hvedstrup Kirke, Hvedstrupvej 48, Hvedstrup, Sømme, Roskilde.1 Karen blev gift i 1890 i Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1, København, med Peter Hartvig Wøldike, søn af Peter Frederik Ludvig Wøldike og Caroline Christiansdatter. Karen Marie Andersen og Peter blev skilt 31 maj 1899.

Folketællinger og boliger

Bolig1 maj 1896Oehlenschlægersgade 74, København2
Far-Nat*Morten Andersen f. 7 Dec 1830
Mor-Nat*Kirsten Andersen f. 18 Aug 1847

Familie: Karen Marie Andersen og Peter Hartvig Wøldike

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Peder Henrichsen

M, d. før 1754
Senest redigeret=13 Mar 2009
     Peder Henrichsen var søn af Henrich Albretsen. Peder blev gift med Karen Larsdatter, datter af Lars Hansen og Ellen Pedersdatter. Peder Henrichsen blev nævnt i skiftet efter Jep Andersen 17 marts 1698.1 Peder Henrichsen blev nævnt i skiftet efter Lars Hansen 18 marts 1698.2 Peder Henrichsen blev nævnt i skiftet efter Albert Henrichsen 8 september 1718.3 Peder Henrichsen blev nævnt i skiftet efter Jørgen Henriksen 31 august 1719.4 Peder Henrichsen blev nævnt i skiftet efter Ellen Pedersdatter 22 september 1719.5 Peder Henrichsen blev nævnt i skiftet efter Elsebeth Hansdatter 17 april 1727.6 Peder Henrichsen døde før 1754.

Folketællinger og boliger

Bolig170115. Sg. Smedegård, Rø, Nørre, Bornholm
Far-Nat*Henrich Albretsen f. f 1630, d. 1709

Børn af Peder Henrichsen og Karen Larsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Jep Andersen, 25. Sg. Rø.
  Margretha Hendrichsdatter. Laugv: Bror, Jørgen Henrichsen, Rø.
  4 søn. 4 døt.
  A: Anders Ibsen, f. 1684. Værge: Peder Henrichsen, Rø.
  B: Henrich Ibsen, f. 1691. Værge: Morfar, Henrich Albretsen, Rø.
  C: Olluf Ibsen, f. 1693. Værge: Peder Horbye, Rø.
  D: Hans Ibsen, f. 1696. Værge: …….. Andersen, Øster Sogn.
  E: Seigne Ibsdatter. Værge: Morbror, Niels Henrichsen, Rø.
  F: Sidsele Ibsdatter, f. 1680. Værge: Niels Hartvig, Rø.
  G: Anna Ibsdatter, f. 1686. Værge: Anders Larsen, Olsker.
  H: Boehl Ibsdatter, f. 1688. Værge: Lars Monsen, Rutsker.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Lars Hansen, forhv. Kirkeværge, 12. Sg. Rø.
  Ellene Pedersdatter. Laugv: Niels Hansen, Rø.
  2 søn. 1 dat.
  A: Hans Larsen, egen værge; Rønne.
  B: Peder Larsen, egen værge, Rø.
  C: Karen Larsdatter, gm. Peder Henrichsen, Rø. 18 Mar 1698.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Albert Henrichsen, 16. Sg.g. Rø.
  Elsebeth Hansdatter. Laugv: Niels Rasmusen, husbond, 16. Sg. Rø.
  3 døt.
  A: Kirstene Albertsdatter, f. 1706. Værge: Farbror, Jørgen Henrichsen, Rø.
  B: Margrethe Albertsdatter, f. 1710. Værge: Farbror, Niels Jørgensen, Rø.
  C: Anne Albertsdatter, Værge: Farbror, Peder Henrichsen, Rø.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Jørgen Henrichsen, Rø.
  Inger Svendsdatter. Laugv: Far, Svend Mogensen, Rø.
  3 brødre, 2 ½søstre.
  A: Albert Henrichsen, død. 3 døt.
  1: Kirstene Albertsdatter. Værge: Farbror, Peder Henrichsen.
  2: Margrethe Albertsdatter. Værge. Farbror, Niels Henrichsen.
  3: Anne Albertsdatter. Værge: Farbror, Peder Henrichsen.
  B: Niels Henrichsen, Rø.
  C: Peder Henrichsen, Rø.
  D: Margrethe Hendrichsdatter, gm. Jens Jensen, Rø.
  E: Kirstene Hendrichsdatter, gm. Peder Aabye, Rø.
 5. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Ellene Pedersdatter, 12. Sg. Rø.
  Niels Henrichsen.
  Ved første ægt med afg. Laurs Hansen. 2 søn. 1 dat.
  A: Hans Larsen, død, Rønne. 2 søn. 3 døt.
  1: Hans Laursen, f. 1701.
  2: Jochum Hansen, f. 1705, Værge. Farbror, Peder Laursen, Klemensker.
  3: Kirstene Hansdatter, f. 1704. Værge: Fastermand, Laurs Pedersen, Klemensker.
  4: Elen Hansdatter, f. 1708. Værge: Hans Hansen, corporal, Nyker.
  5: Margrethe Hansdatter, f. 1711. Værge: Fastermand, Peder Henrichsen, Rø.
  B: Peder Laursen, egen værge, Klemensker.
  C: Karen Laursdatter, gm. Peder Henrichsen, Rø. 22 Sep 1719

  Side 101.
 6. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Elsebeth Hansdatter, 16. Sg. Rø.
  Olle Pedersen.
  Ved ægt med afg. Albret Henrichsen. 3 døt.
  A: Kierstene Albretsdatter, f. 1706. Værge: Farbror, Jørgen Henrichsen, Rø.
  B: Margrethe Albretsdatter, f. 1710. Værge: Farbror, Niels Henrichsen.
  C: Anne Albretsdatter, f. 1714. Værge: Farbror, Peder Henrichsen, Rø.
  Ved ægt med enkemanden. 1 dat.
  D: Seigne Olsdatter, f. 1724. Værge: Far. Tilsynsv: Peder Hansen, Rø. 24 Apr 1727.

Bente Kirstine Steenberg

K, f. cirka 1796, d. 24 december 1848
Senest redigeret=10 Jul 2013
     Bente Kirstine Steenberg blev født cirka 1796 i Sverige. Hun var datter af Otto Steenberg og Elna Jönsdotter. Bente Kirstine Steenberg blev konfirmeret 21 april 1811 i Tikøb, Lynge-Kronborg, Frederiksborg.1 Bente blev gift 23 maj 1819 i Store Magleby, København, med Niels Pietersen Jansen Dirch, søn af Pieter Jansen Dirchs og Kirsten Niels Kromann.2 Bente Kirstine Steenberg døde 24 december 1848 i Dragør, Store Magleby, København. Hun blev bisat fra Store Magleby, København, 30 december 1848.3
Far-Nat*Otto Steenberg f. c 1763, d. f Dec 1837
Mor-Nat*Elna Jönsdotter f. c 1769, d. 27 Dec 1837

Barn af Bente Kirstine Steenberg og Nicol Seidelin Bøgh

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Bente Ottosdatter, 15 år, født i Sverige, Kirkebog.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S3] , Kirstine Otto, Kirkebog.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Otto Steenberg, 38, Gift, Indsidder og Skræder, 1, Mand, M
  Elne Jørgensdatter, 32, Gift, , 1, hans Kone, K
  Jens Peder Steenberg, 10, Ugift, , deres børn, M
  Niels Steenberg, 8, Ugift, , deres børn, M
  Ole Steenberg, 3, Ugift, , deres børn, M
  Bente Steenberg, 5, Ugift, , deres børn, K.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Petersen Dirch, 43, M, Gift, Matros, Niels Pietersen Jansen Dirch, født i Dragør, døbt 10 apr 1791, død 19 apr 1839
  Benthe Kirstine Steenberg, 39, K, Gift, hans Kone, Benthe Christine Otto Steenbergs, født i Sverige, død 24 dec 1848 i Dragør
  Peter Nielsen Dirch, 15, M, Ugift, deres Børn, Pieter Nielsen Dirk, født 27 jan 1820 i Dragør
  Jan Nielsen Dirch, 6, M, Ugift, deres Børn, Jan Nielsen Dirk, født 27 okt 1827 i Dragør
  Christiane Niels Peter Dirchs, 10, K, Ugift, deres Børn, Christiana Niels Pietersen Dirks, født 29 nov 1823 i Dragør
  Kirsten Niels Peter Dirchs, 4, K, Ugift, deres Børn, Kirsten Niels Pietersen Dirchs, født 24 nov 1830 i Dragør.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Benthe Kirstine Steenberg, 43, Enke, Spindekone, , Benthe Christine Otto Steenbergs, født i Skåne, død 24 dec 1848 i Dragør, enke efter matros Niels Pietersen Jansen Dirch (1791-1839),
  Peter Nielsen Dirch, 21, Ugift, deres Børn, , Pieter Nielsen Dirk, født 27 jan 1820 i Dragør,
  Christiane Nielsensdatter, 17, Ugift, deres Børn, , Christiana Niels Pietersen Dirks, født 29 nov 1823 i Dragør,
  Jan Nielsen Dirch, 14, Ugift, deres Børn, , Jan Nielsen Dirk, født 27 okt 1827 i Dragør,
  Kirsten Nielsensdatter, 9, Ugift, deres Børn, , Kirsten Niels Pietersen Dirchs, født 24 nov 1830 i Dragør,
  Jens Nielsen Dirch, 5, Ugift, deres Børn, , Jens Nielsen Dirch, født 08 mar 1835 i Dragør,.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Bente Kirstine [ Otto Steenbergs ], 47, K, Enke, Spind, Dragør Nordre Skoledistrikt, Sverrig
  Jan Nielsen, 18, M, Ugift, Børn, Dragør Nordre Skoledistrikt, [ Dragø]
  Kirsten Nielsen, 15, K, -, Børn, Dragør Nordre Skoledistrikt, [ Dragø]
  Jens Nielsen, 10, M, -, Børn, Dragør Nordre Skoledistrikt, [ Dragø].

Jensine Jacobine Ingeborg Thygesen

K, f. 27 februar 1791, d. 14 august 1853
Senest redigeret=8 Nov 2009
     Jensine Jacobine Ingeborg Thygesen blev født 27 februar 1791 i Ålborg. Jensine blev gift 28 februar 1812 i Ålborg med Peter Nicolay Henrik Schytte. Jensine Jacobine Ingeborg Thygesen døde 14 august 1853 i Ålborg i en alder af 62 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Øster Å, Ålborg1
Folketælling1834Ålborg2
Folketælling1840Kongensgade, Ålborg3
Folketælling1845Kongensgade, Ålborg4

Barn af Jensine Jacobine Ingeborg Thygesen og Peter Nicolay Henrik Schytte

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Thygesen, 46, Gift, Kiøbmand, Hosbonde,
  Sophie Jelstrup, 42, Gift, hans Kone,
  Maren Thygesen, 18, Ugift, deres Datter,
  Niels Thygesen, 17, Ugift, deres Søn,
  Jacobine Thygesen, 10, Ugift,deres Datter,
  Christiane Thygesen, 7, Ugift,deres Datter,
  Johanne Thygesen, 5, Ugift, deres Datter,.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peter Nicolay Schytte, 50, Gift, Capitain og chef for det borgerlige jægerkorps kjøbmand,
  Jensine Jacobine Schytte, 43, Gift, Hans kone,
  Pouline Schytte, 20, Ugift, Deres børn,
  Sophie Schytte, 14, Ugift, Deres børn,
  Christian Tygesen Schytte, 11, Ugift, Deres børn,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Sophie Thyggesen født Jelstrup, 82, Enke, Lever af sine Midler,
  Jacobine Schytte født Thyggesen, 49, Enke, hendes Datter,
  Sophie Schytte, 20, Ugift, hendes Datterdatter,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Sophie Jelstrup, 86, Enke[mand], lever af sin Formue, Kokkedahl [Hjørring],
  Jacobine Thyggesen, 54, Enke[mand], hendes Datter, har sit ophold hos Moderen, Aalborg,
  Sophie Skjødt, 24, Gift, for tideni hun opholder sig hos hendes Moder, Aalborg,.

Kirsten Marcusdatter Wøldike

K, f. 27 juni 1733
Senest redigeret=26 Sep 2019
     Kirsten Marcusdatter Wøldike blev døbt 27 juni 1733 i Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København.1 Hun blev født 27 juni 1733 i København. Hun var datter af Marcus Pedersen Wøldike og Ingeborg Jeremiasdatter Wulff. Kirsten Marcusdatter Wøldike blev bisat fra København 15 juli 1740.1
Far-Nat*Marcus Pedersen Wøldike f. 25 Nov 1699, d. 26 Sep 1750
Mor-Nat*Ingeborg Jeremiasdatter Wulff f. 8 Aug 1708, d. 28 Mar 1770

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Regine Dorothea Marcusdatter Wøldike

K, f. 10 december 1739
Senest redigeret=26 Sep 2019
     Regine Dorothea Marcusdatter Wøldike blev døbt 10 december 1739 i Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København.1 Hun var datter af Marcus Pedersen Wøldike og Ingeborg Jeremiasdatter Wulff. Regine Dorothea Marcusdatter Wøldike blev bisat fra København 30 april 1740.1
Far-Nat*Marcus Pedersen Wøldike f. 25 Nov 1699, d. 26 Sep 1750
Mor-Nat*Ingeborg Jeremiasdatter Wulff f. 8 Aug 1708, d. 28 Mar 1770

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Cathrine Malene Wøldike1,2

K, f. 24 november 1744, d. 28 juli 1789
Senest redigeret=25 Apr 2014
     Cathrine Malene Wøldike blev født 24 november 1744 i København. Hun var datter af Marcus Pedersen Wøldike og Ingeborg Jeremiasdatter Wulff. Cathrine Malene Wøldike blev døbt 26 november 1744 i Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, bevidnet af Johan Johansen Rehling og Peder Pedersen Wøldike.3 Cathrine blev gift 25 oktober 1772 i Sorø med Knud Andresen Bredenberg, søn af Andreas Nielsen Bredenberg og Anna Maria Bjørnsen. Cathrine Malene Wøldike døde 28 juli 1789 i København i en alder af 44 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Rorup, Ramsø, Roskilde4
Far-Nat*Marcus Pedersen Wøldike f. 25 Nov 1699, d. 26 Sep 1750
Mor-Nat*Ingeborg Jeremiasdatter Wulff f. 8 Aug 1708, d. 28 Mar 1770

Børn af Cathrine Malene Wøldike og Knud Andresen Bredenberg

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).
 2. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Knud Bredenberg, 44, Gift, Hosbonde, Magister, Sognepræst for Roerup og Glim Menigheder og Præst i Ramsøe Herred.,
  Cathrine Magdalene Wøldike, 43, Gift, Hans Kone, -,
  Ingeborg Bredenberg, 14, Ugift, Deres Børn, -,
  Andrea Bredenberg, 8, Ugift, Deres Børn, -,.

Knud Andresen Bredenberg1,2,3

M, f. 15 april 1743, d. 30 april 1797
Ledøje Kirke
Foto af Malene Thyssen fra Wikipedia
Fra biskop Balles Visitatsindberetninger4:

I Ramsøe Herred, 1786

Rorup og Glim. På nogle få nær udviste alle de Voxne en fuldstændig og moden Kundskab, for hvilken de vidste at giøre færdig Reede med god Forstand. - Hos Skole-Børnene fremlyste god Forhåbning til ønskelig Fremgang. - Sogne-Præsten Hr. Provst Mag. Bredenberg er blant Stiftets Geystlige en af de værdigste og lærdeste, som også ved Skrifter og gode Oversettelser haver giort sig fortient af sine Embeds Brødre. – Han prædiker grundigt, smukt, ordentligt, opbyggeligt. – Også hans Tænkemåde og velanstændige Forhold giør ham elskværdig. – Til at beklæde Dom-Provstiet i Roeskilde, når dette engang bliver ledigt, kiendte jeg ingen, som kunde formodes at blive udnævnet med større almindelig Fornøyelse.

Smørum-Herred, 1788

Lidøe og Smørum Sogner. Ungdommen behøvede megen Opvækkelse, men svarede dog gandske vel, da den først var blevet opmuntret. Adskillige deriblant udviiste god Forstand og Færdighed. Sognepræsten Hr. Provst Bredenberg, en meget værdig mand og god skribent, prædiker med Fynd og Varme til Opbyggelse. Han catechiserer meget got. Degnen Krol synger affecteret og catechiserer dog skikkeligen, men er såre opblæst. Begge Kirker findes i god stand med Ornamenterne.
Senest redigeret=7 Maj 2014
     Knud Andresen Bredenberg blev født 15 april 1743 i Holbæk. Han var søn af Andreas Nielsen Bredenberg og Anna Maria Bjørnsen. Knud Andresen Bredenberg tog eksamen som student i 1759 i Holbæk. Han blev immatrikuleret 31 juli 1760 Københavns Universitet, København.5 Han tog eksamen som cand. theol. 25 september 1765. Han var 25 juni 1772 sognepræst i Rorup-Glim, Ramsø, Roskilde. Knud blev gift 25 oktober 1772 i Sorø med Cathrine Malene Wøldike, datter af Marcus Pedersen Wøldike og Ingeborg Jeremiasdatter Wulff. Knud Andresen Bredenberg tog eksamen som magister i 1773.6 Han blev visiteret af biskop Balle i 1786.7 Han var 19 oktober 1787 sognepræst, provst i Ledøje-Smørum, Smørum, København. Han blev visiteret af biskop Balle i 1788.7 Han døde 30 april 1797 i Ledøje, Smørum, København, i en alder af 54 år. Han blev bisat fra Ledøje, Smørum, København, 5 maj 1797.8

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Rorup, Ramsø, Roskilde9
Far-Nat*Andreas Nielsen Bredenberg f. 1 Jun 1700, d. 22 Mar 1753
Mor-Nat*Anna Maria Bjørnsen d. 3 Jan 1745

Børn af Knud Andresen Bredenberg og Cathrine Malene Wøldike

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).
 2. [S35] S. V. Wiberg, Wiberg.
 3. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 4. [S508] Chedi Villaume Nielsen, online www.geni.com.
 5. [S464] S. Birket-Smidt, Kjøbenhavn Universitets Matrikel, Canutus Bredenberg.
 6. [S464] S. Birket-Smidt, Kjøbenhavn Universitets Matrikel.
 7. [S463] Christian Larsen, Biskop Balles Visitatsindberetninger 1783-1793.
 8. [S3] , Kirkebog.
 9. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Knud Bredenberg, 44, Gift, Hosbonde, Magister, Sognepræst for Roerup og Glim Menigheder og Præst i Ramsøe Herred.,
  Cathrine Magdalene Wøldike, 43, Gift, Hans Kone, -,
  Ingeborg Bredenberg, 14, Ugift, Deres Børn, -,
  Andrea Bredenberg, 8, Ugift, Deres Børn, -,.

Catharine Magdalene Marcusdatter Wøldike

K, f. 10 august 1731
Senest redigeret=26 Sep 2019
     Catharine Magdalene Marcusdatter Wøldike blev døbt 10 august 1731. Hun var datter af Marcus Pedersen Wøldike og Ingeborg Jeremiasdatter Wulff. Catharine Magdalene Marcusdatter Wøldike blev bisat fra Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, 16 maj 1740.1
Far-Nat*Marcus Pedersen Wøldike f. 25 Nov 1699, d. 26 Sep 1750
Mor-Nat*Ingeborg Jeremiasdatter Wulff f. 8 Aug 1708, d. 28 Mar 1770

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Niels Hansen Bruun1

M, f. 7 august 1716, d. 8 februar 1783
Senest redigeret=31 Jul 2020
     Niels Hansen Bruun blev født 7 august 1716 i Nykøbing-Rørvig, Ods, Holbæk. Han var søn af Hans Madsen Bruun og Ane Nielsdatter Synderslev. Niels Hansen Bruun tog eksamen som student i 1738 i Helsingør. Han blev immatrikuleret 31 juli 1738 Københavns Universitet, København.2 Han blev nævnt i skiftet efter Hans Madsen Bruun 26 oktober 1739.3 Niels blev gift 13 februar 1744 med Maren Tjørnelund, datter af Jacob Jacobsen Tjørnelund og Dorothea Asmussen Schrøder. Niels Hansen Bruun tog eksamen som cand. theol. 5 september 1744. Han blev nævnt i skiftet efter Dorothea Asmussen Schrøder mellem december 1750 og 8 februar 1754.4 Niels Hansen Bruun var 12 marts 1756 præst i Store Tåstrup-Ugerløse, Merløse, Holbæk. Han udstedte testamente 8 juli 1763.5 Niels blev gift 11 marts 1764 med Anna Hansdatter Wøldike, datter af Hans Pedersen Wøldike og Cathrine Dølner. Hans ejendele blev skiftet i 1783.6 Niels Hansen Bruun døde 8 februar 1783 i Store Tåstrup, Merløse, Holbæk, i en alder af 66 år. Han blev bisat fra Store Tåstrup, Merløse, Holbæk, 21 februar 1783.7

Folketællinger og boliger

Folketælling1771Store Tåstrup, Merløse, Holbæk8
Far-Nat*Hans Madsen Bruun f. c 1670
Mor-Nat*Ane Nielsdatter Synderslev

Familie: Niels Hansen Bruun og Maren Tjørnelund

Familie: Niels Hansen Bruun og Anna Hansdatter Wøldike

Kildehenvisninger

 1. [S35] S. V. Wiberg, Wiberg.
 2. [S464] S. Birket-Smidt, Kjøbenhavn Universitets Matrikel, Helsingorani, Nicolaus Bruun.
 3. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Hans Bruun sognepraest i Nyekiobing, Ods herred 26 Oct 1739 pg 40 164 241 312 335 395
  WIFE: .... (pension pg 165)
  CH: Sidsel Kirstine Bruun (Cicilia Kirstine Hansdtr Bruun - afkald by Grev Moltkes - 335)
  Ane Dorothea Bruun (= Knud Riis conf. pg 395 1751 jomfrue (guard: hrr Valentin Cruse i Grevinge)
  Niels Hansen Bruun (Niels Bruun gd: Anders Gronberg til Hans Nygaard pg 40)
  WIFE.BRO: Torkild Torkildsen justitsraad i Khvn
  ? Peder Lundt sognpraest i Grevinge (dod) = Ane Christina Meilandt sal madme Lundt
  wgd: Hans Nyegaard
  guard: Anders Gronberg (dod by 1740) - to Henning Trochmann sognpr i Oddens

  [Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422].
 4. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Dorthe Asmusdr Schroder i Soderup d.Dec 1750 pg 23 25 27
  HUSB: Jacob Tiornelund degn i Soderup-Kr.Eskildstrup(dod 17 Feb 1755)
  CH: Gregorious Tiornelund ( Gregers Tiornlund) (afkald 23 Jul 1755 i Sogaard)
  Asmus Christian Tiornelund (afkald 17 Feb 1755 i Soderup)
  Marie Kirstine Tiornelund = Jens Brink/Brinch sognedegn i Bringstrup-Sigersted (afkald 17 Feb 1755 i Soderup)
  Maren Jacobsdtr Tiornelund = Niels Bruun sognpr. i Jydstrup-Hvalsoelille (afkald 17 Feb 1755 Soderup)
  Wibike Jacobsdtr Tiornelund = Carl Henrich Waltbaum i Soderup (afkald 17 Feb 1755)
  Nille Sophie Tiornelund
  Sophie Tiornelund jomfru (afkald 17 Feb 1755 Soderup - curator N.Bruum)

  Dorthe Asmusdatter Schroder i Soderup d. Dec 1750/8 Feb 1754 pg 23 (108)
  HUSB: Jacob Tiornelund degn i Soderup-Eskildstrup (dead by 17 Feb 1755)
  CH: Gregorius Tiornelund ( Gregers Tiornlund i Fogaard, Aug 1755 pg 25)
  Asmus Tiornelund (Asmus Christian Tiornelund, 1755 afkald pg 25)
  Marie Kirstine Tiornelund = Jens Brink/Brinch degn i Bringstrup-Sigersted 1755 pg 26
  Maren Jacobsdtr Tiornelund = Niels Bruun sognpr i Jydstrup-Hvalsoelille 1755 pg 26
  Nille Sophie Tiornelund unmd (Sop Tiornelund 1755 gd: Niels Bruun pg 27) pg 31
  Wibike Jacobsdtr Tiornelund unmd (= Carl Henrich Waltbaum by Jul 1755 pg 27)

  [Merlose Herreds Provsti, Formynder/Afkald;Book 1 1753-1808; film 41313].
 5. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Niels Hansen Bruun = Maren Jacobsdtr Tiornelund sognepraest i Tostrup-Uggerlose testament 8 Jul 1763 pg 42 48
  no children
  HIS.MODER: Ane enke = afg. Bruun
  HER.BRO: A.C. Tiornelund (afkald 1764 i Roeskilde)
  HER.SIS: Sophie Tiornelund
  ... Tiornelund = C. H. Valbaum (afkald 1764 i Schamstrup)
  ... Tiornelund = Jens Brinch sognedegn i Sigersted-Bringstrup (afkald 1764 i Sigersted)
  CH: Dorthe Kirstine Brinch jomfru (afkald 1767 i Slot Travendahl, ?Khvn)
  ? Peder Voldike testament
  curator: T. Danckell sognpraest i Bringstrup-Sigersted.
 6. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Niels Hansen Bruun = Maren Jacobsdtr Tiornelund sognpr i Tostrup-Uggerlose TESTAMENT pg 41b 61
  WIFE: Ane Hansdtr Voldike TESTAMENT 1783 pg 61 Khvn 1783
  MODER: Anna = afg. herr Bruun
  no children
  HER.BRO: A. C. Tiornelund - Roeskilde 9 May 1764
  HER.SIS: Sophie Tiornelund
  ... Tiornelund = C. H. Valbaum - Schamstrup 9 May 1764
  ... Tiornelund = J. Brinch - Sigersted 9 May 1764
  HIS.SIS & HER.SIS: ...... (child - see below)
  CH: Dorthe Kirstine Brinch jomfr i praestegd - fra barnsbeen, royal stad, Khvn (dau of Jens Brinch sogndegn i Sigersted-Bringstrup) gd: Peder Danckell sognpr i Bringstrup-Sigersted - Khvn 1767.
 7. [S3] , Kirkebog.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mandens_navn, Mandens_erhverv, Mandens_alder, Mandens civilstand, Mandens nr. ægteskab, Hustrus alder, Hustrus civilstand, Hustrus nr. ægteskab, Niels Bruun, Sogne Præst for Tostrup og Uggeløse., 54, Gift, 2, 41, Gift,1,.

Maria Kirstine Danholm1

K, f. 6 april 1732, d. 1774
Senest redigeret=1 Jan 2010
     Maria Kirstine Danholm blev døbt 6 april 1732 i Store Tåstrup, Merløse, Holbæk.2 Hun var datter af Holger Christensen Danholm og Ane Kirstine Christophersdatter. Maria blev gift 8 november 1764 i Soderup, Merløse, Holbæk, med Peder Hansen Wøldike, søn af Hans Pedersen Wøldike og Cathrine Dølner.2 Maria Kirstine Danholm blev nævnt i skiftet efter Holger Christensen Danholm 7 april 1766.3 Maria Kirstine Danholm døde i 1774.

Folketællinger og boliger

Folketælling1771Ringsted4
Far-Nat*Holger Christensen Danholm f. 1686
Mor-Nat*Ane Kirstine Christophersdatter f. c 1695, d. f 1765

Familie: Maria Kirstine Danholm og Peder Hansen Wøldike

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Holger Danholm = Ane Kirstine Christophersdtr sogndegn i Tostrup-Uggerlose 7 Apr 1766 pg 44b
  CH: J. Danholm - of age - Uggerlose 7 Apr 1766
  Christen Danholm - minor
  Ferdinant Anthon Danholm
  Marie Kirstine Danholm = P. Voldike - Soderup Praestegd 7 Apr 1766
  Christopher Holgersen Danholm - Bergen 1766 of age pg 45b
  Matthias Danholm, burger & snedkermiester i Augsburg - Augsburg 4 Feb 1767 pg 46b

  Holger Danholm sognedegn i Tostrup-Uggerlose pg 45 47
  WIFE: Ane Kirstine Christophersdtr (dod)
  CH: Christen Danholm (afkald 1766 i Uggerlose)
  J. Danholm (afkald 1766 i Uggerlose)
  Ferdinant Anthon Danholm (afkald 1766 i Uggerlose)
  Marie Kirstine Danholm = Peder Voldike (afkald 1766 i Soderup)
  Christopher Holgersen Danholm (afkald 1766 i Bergen)
  Mathias Danholm burger snedker i Augsburg (afkald 1767 i Augsburg).
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Mandens navn: Wøldike     
  Mandens erhverv: Sognepræst i Soderup Ki.
  Mand død (ja/nej): Ja
  Hustru død (ja(nej): Nej
  Hustrus forsørgelse: Har Pension af Kaldet og Præste Enke-Cassen     
  Hustrus alder: 40
  Hustrus civilstand: Enke     
  Hustrus nr. ægteskab: 1
  Enkestand antal år: 1
  Sogn: Ringsted Købstad     
  Herred: Ringsted
  Amt: Sorø.

Hans Andersson

M, f. 2 marts 1830
Senest redigeret=19 Jan 2019
     Hans Andersson blev født 2 marts 1830 i Perstorp, Vittsjö, Västra Göinge, Skåne, Sverige. Han blev døbt 7 marts 1830 i Vittsjö, Västra Göinge, Skåne, Sverige.1 Hans blev gift 15 oktober 1856 i Vittsjö, Västra Göinge, Skåne, med Bengta Nilsdotter.1

Barn af Hans Andersson og Bengta Nilsdotter

Kildehenvisninger

 1. [S479] Arkiv Digital, online http://arkivdigital.net/