Hans Jørgensen Giødich

M, f. 1646, d. 8 oktober 1716
Senest redigeret=22 Apr 2016
     Hans Jørgensen Giødich blev født i 1646. Hans blev gift cirka 1668 med Margrethe Kirstine Jacobsdatter, datter af Jacob Jensen og Kirsten Jensen. Hans Jørgensen Giødich døde 8 oktober 1716 i 27. Sg. Bukkegård, Åbyvej 16, Nyker, Vester, Bornholm. Han blev bisat fra Ny Kirke, Ellebyvej 1A, Nyker, Vester, Bornholm, 14 oktober 1716. Hans ejendele blev skiftet 16 oktober 1716.1

Folketællinger og boliger

Bolig168127. Sg. Bukkegård, Åbyvej 16, Nyker, Vester, Bornholm

Barn af Hans Jørgensen Giødich og Margrethe Kirstine Jacobsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Jødick, 27. Vg. Nyker.
  Kirstene Jacobsdatter. Laugv: Enkens ældste søn, Samsing Buck, Aaker.
  1 søn. 2 døt.
  A: Jørgen Jødick, egen værge, Brogård, Olsker.
  B: Margrethe Hansdatter, gm. Hans Hellisen.
  C: Karen Hansdatter, gm. Hans Wefst, Rutsker.

  Anno 1716, den 16 October er efter loulig giorde tillysning holdenregistering og vurdering samt skifter og deeling efter afgangne s.Lieutenant Hans Jødich som boede og døde paa dend 27 Kongel Majst.Wornede beliggende udi Nyker Sogn, og det imellem denne salig mandsefterlatte enke nafvnlig Kierstene Jacobsdaatter, for hende blef efterhendis begedering som laug værge andornet Samsing Buck, enckens eldstesøn boende i Aaker Sogn, den paa dend ene, og paa dend anden side deneforende sal. mands med sin hustru sammen auflede børn som er en søn og 2døttre. Er den af sønnen Jørgen Jødich, boende paa Brogaard i OlskerSogn, som møtte, og er sin egen værge. Dend eldste daatter er MargretaHansdaatter, som er i egteskab med Hans Helligsen, og møtte, og for hendesvarer. Dend yngste daatter er Karen Hansdaatter, som er i egteskab medHans Wæfstsen, boende i Rydsker Sogn. . . paa skiftet efter s. ValentinDechner af 22 Sept. 1707 befindes den s. mand var tilsatt værge fordaatter Margreta Vallentinsdaatter og til samme hende udi arv efterhendes s. fader. . . for den s. mand er myndlingens broder Niels Larsen iRønne til værge anordnet. . . Samsing Buck i Aaker Sogn fordred. . . .

Edel Thøgersdatter

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Edel blev gift med Knud Andersen.

Barn af Edel Thøgersdatter og Knud Andersen

Anna Larsdatter Kjøller1,2

K, f. før 1655, d. efter 1704
Senest redigeret=11 Jun 2010
     Anna Larsdatter Kjøller blev født før 1655 i 35. Sg. Kjølleregård, Klemensker, Nørre, Bornholm. Anna blev gift før 1704 med Jens Mogensen, søn af Mogens Hansen. Anna Larsdatter Kjøller døde efter 1704.

Folketællinger og boliger

Bolig14. Sg. Lundegård, Olsker, Nørre, Bornholm

Familie: Anna Larsdatter Kjøller og Jens Mogensen

Kildehenvisninger

 1. [S39] Norman Lee Madsen, online http://www3.sympatico.ca/colin.swift
 2. [S93] Margit Tobberup, Kjøllerslægterne.

Lodvig Larsen

M, f. 1648, d. oktober 1696
Senest redigeret=16 Mar 2009
     Lodvig blev gift med Sidsel Mikkelsdatter. Lodvig Larsen blev født i 1648. Han var søn af Lars Jensen Weile og Inger Lund. Lodvig Larsen blev nævnt i skiftet efter Hans Pedersen 11 april 1685.1 Lodvig Larsen blev nævnt i skiftet efter Inger Lund 3 marts 1694.2 Lodvig Larsen døde oktober 1696 i Østermarie, Øster, Bornholm. Han blev bisat fra Østermarie, Øster, Bornholm, 5 oktober 1696. Hans ejendele blev skiftet 14 oktober 1696.3

Folketællinger og boliger

Bolig77. Sg. Brændegård, Østermarie, Øster, Bornholm
Far-Nat*Lars Jensen Weile f. f 1605, d. e 1671
Mor-Nat*Inger Lund f. 1623

Familie: Lodvig Larsen og Sidsel Mikkelsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Pedersen, 14. Sg. Østermarie.
  Anne Larsdatter. Laugv: Lodvig Larsen, Østermarie.
  5 søn. 3 døt.
  A: Peder Hansen, død. 1 søn.
       1: Lars Pedersen, f. 1678. Værge: Stiftfar, Mads Ibsen.
  B: Morten Hansen, egen værge.
  C: Hans Hansen, egen værge.
  D: Niels Hansen, egen værge.
  E: Jens Hansen, f. 1671. Værge: Jens Andersen, Bodilsker.
  F: Margrethe ?, gm. Lars Ibsen, Østermarie.
  G: Gjertrud Hansdatter, f. 1666. Værge: Jens Persen, Øster Sogn.
  H: Anne Hansdatter, f. 1674. Værge: Lars Ibsen, Øster Sogn.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Inger sl. Hr. Larsis 11.sg.gr., udhus
  1. Lodvig Larsen
  2. Jeremias Larsen
  3. Hedvig Larsdatter (Lodvig Larsen)
  4. Mette Larsdatter gm Søren Hansen i Gudhjem.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Lodvig Laursen, 77. Sg. Østermarie.
  Sidsele Michelsdatter. Laugv: Hans Ryman, Gudhjem.
  5 søn. 3 døt.
  A: Fredrich Lodvigsen, egen værge, Østermarie.
  B: Lars Lodvigsen, f. 1680. Værge: Hans Pedersen, Aaker.
  C: Michel Lodvigsen, f. 1682. Værge: Søren Myre, Gudhjem.
  D: Claus Lodvigsen, f. 1683. Værge: Michel Hansen, Østerlars.
  E: Christian Lodvigsen, f. 1685. Værge: Søstermand, Biørn Michelsen, Øster Sogn.
  F: Mette Lodvigsdatter, gm. Biørn Michelsen, Øster Sogn.
  G: Elisabeth Lodvigsdatter, gm. Michel Hansen.
  H: Boehl Lodvigsdatter, f. 1692. Værge: Farbror, Jeremias Larsen, Øster Sogn.

Morten Nycker Mogensen

M, f. 1651, d. 8 marts 1725
Senest redigeret=18 Mar 2009
     Morten Nycker Mogensen var Kaptajn og Kirkeværge. Han blev født i 1651 i 12. Sg. Søndergård, Nyker, Vester, Bornholm. Han var søn af Mogens Jensen og Margrethe Mortensdatter. Morten blev gift i 1670 i Bornholm med Kirsten Christensdatter Piil, datter af Christen Pedersen Piil og Karen Andersdatter. Morten Nycker Mogensen blev nævnt i skiftet efter Mogens Jensen mellem 5 oktober 1681 og 6 oktober 1681.1 Morten Nycker Mogensen blev nævnt i skiftet efter Karen Andersdatter 17 februar 1699.2 Morten Nycker Mogensen blev nævnt i skiftet efter Kirsten Christensdatter Piil 18 december 1724.3 Morten Nycker Mogensen døde 8 marts 1725 i Nyker, Vester, Bornholm.4 Hans ejendele blev skiftet 12 marts 1725.5

Folketællinger og boliger

Bolig167112. Sg. Søndergård, Nyker, Vester, Bornholm
Far-Nat*Mogens Jensen f. 1621, d. 1681
Mor-Nat*Margrethe Mortensdatter d. 1654

Barn af Morten Nycker Mogensen og Kirsten Christensdatter Piil

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Mogens Jensen, 13. Gård, Nyker.
  Karen Ibsdatter. Laugv. Anders Kurre, Ellebye.
  Ved 1. Ægt. 1 søn.
  A: Morten Monsen, egen værge.
  Ved 2. Ægt. M/ afg. Karren Hansdatter. 3 søn. 4 døt.
  B: Jens Monsen, egen værge, Rosendahl, Rutsker.
  C: Samsing Monsen, f. 1660. Værge: Morten Monsen.
  D: Hans Monsen, f. 1667. Værge: bror, Jens Monsen.
  E: Bendte Monsdatter, gift m/ Michel Jensen, Vester Sogn.
  F: Elsebeth Monsdatter     1665. Værge: Farbror, Laurits Jensen, Nyker.
  G: Judith Monsdatter, f. 1670. Værge: Svoger, Michel Jensen.
  H: Margrethe Monsdatter, f. 1672. Værge: Farbror, Peder Jensen, Gadegård, Vester Sogn.
  Ved ægt. M/ enken. Et lidet pigebarn.
  I: Karen Monsdatter. Værge. Qvindens farbror, Madts Hansen, Klemensker.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Karen     ?, enke, 69. Sg. Klemensker.
  Afg. Christen Pedersen.
  2 søn. 6 døt.
  A: Hans Christensen, holtzførster.
  B: Anders Christensen, corporal.
  C: Anna Christensdatter, enke. Laugv: Bror, Hans Christensen.
  D: Kirsten ?, gm. Morten Mogensen, fendrich, Nyker.
  E: Birgite Christensdatter, gm. Hans Rømmer, qvartermester, Vestermarie.
  F: Karen Christensdatter, gm. Hans Koefoed Hansen, Nylars.
  G: Boehl Christensdatter, gm. Hans Ollufsen, Poulsker.
  H: Barta Christensdatter, død, var gm. Niels Terkelsen, Nyker. 2 søn. 2 døt.
       1: Terkel ?.
       2: Christen Nielsen.
       3: Doretra ?.
       4: Karen Nielsdatter. Værge: Far.

  Salig qvinde Karen salig Christen Pedersens, som til lige med sin søn Holtzforsteren Hans Christensen boede, og hun ved døden afgick paa den 69' Jordeiendoms gaard, beliggende udi Clemmedschier Sogn, og det imellem denne salig qvindis efter lefuende børn som er først at regne, 2 sønner,og 6 døttre. Huor af den eldste søn er bemelte Holtzforsteren Hans Christensen. Den anden søn er Corporal Anders Christensen. Dend eldste daatter er Anna Christensdaatter, nu enchen, for hende er bemelte broderen Hans Christensen laug værge. Den anden daatter er Kirsten Mortten Mogensen, Fenrich, boende i Nyekier Sogn. Den 3' daatter Birgete Christensdaatter, i echteschab med Quartermesteren Hans Rømmer boende i Vestermariar afgangen Barta Christensdaatter som var i echteschab med Niels Terkelsen boende i Nyekier Sogn, efter hende igien levuer 2 sønner, og 2 døttre, huor af den eldste søn er Terkel, og den anden søn er Christen Nielsen, den eldste daatter Doretea, og dend yngste daatter Karen Nielsdaatter, for dem er bemelte faderen værge.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Kiersten Christensdatter, Søndergård, 12. Sg. , Nyker.
  Morten Monsen, capitain.
  1 søn. 2 døt.
  A: Christen Mortensen, qvartermester, Syndergården, Nyker.
  B: Margrethe Mortensdatter, gm. Hans Thorsen, corporal.
  C: Kiersten Mortensdatter, død, var gm. Hans Hansen, corporal, Nyker. 1 søn. 1 dat.
       1: Hans Hansen, f. 1700. Værge: Far.
       2: Anniche Hansdatter, gm. Jørgen Ødbersen, Nylars.
 4. [S37] Edvard Fabricius Sonne Skovgaard, 1000 Aner til en Skovgårdsslægt.
 5. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Morten Monsen. Enkemand, 12. Sg. Nyker.
  1 søn. 2 døt.
  A: Christen Mortensen, kvartermester, major og ritmester, Kyndegård, Nyker.
  B: Margrethe Christensdatter, gm. Hans Thorsen, corporal.
  C: Kirsten Mortensdatter, død, var gm. Hans Hansen, corporal, Nyker. 1 søn. 1 dat.
       1: Hans Hansen, f. 1701. Værge: Far.
       2: Anniche Hansdatter, gm. Jørgen Ødbersen, Nyker.

Oluf Pedersen Kofoed

M, f. 5 juni 1588, d. 24 februar 1636
Sigvard Mahler Dam skriver i ”Oluf Kofoed – Den syngende borgmester” i Saxo, 1989:1

Den næstsidste dag i februar – thi det var skudår – 1636 jordede Hr. Lauritz sine fjerde borgmester, Oluf Kofoed, og det skete med pomp og pragt med ligprædiken og blomster, og hele det ærværdige råd siddende på bænkene.

Hvad navnet allerede antyder, var borgmesteren en af Bornholms gæve sønner, der i sine yngre dage fandt øen for lille og flyttede til fastlandet, til Ystad, der da var dansk.

Lille Oluf anmeldte sin ankomst med et ordentligt skrig i det Herrens år 1588 den 5. Juni klokken 1 slet om middagen, og var oven i købet et søndagsbarn, og med en sang på læben anmeldte han sin ankomst til Paradiset efter at have levet på Jorden i ”47tyve Aar, 9 Maaneder, en Uge, 5 Dage og 6 Timer”! Hvilket den ærværdige præst opregner i 1636.

På Kofoedgård i Østermarie blev lille Oluf – og hans søskende – oplært til et liv ”i denne syndige Verden”, hvor den kloge narrer den mindre kloge, af skolemesteren, sandsynligvis den lokale degn. Og 12 år gammel syntes faderen, at det var på tide, at lille Oluf kom ud i Verden, og han blev sendt i lære i Colberg i Pommern, hvor mange bornholmere havde familie – for det var inden der var noget, der hed ”Jerntæppet”…

Efter nogle år steg unge Oluf i land i Rønne havn, bosatte sig i byen, og forældrene brugte ham til at drive købmandshandel både i Riget og i udlandet, og sandelig der gik så godt, at han i en alder af 20 år mente sig i stand til at forsørge både kone og børn og via ”Guds forsyn og sine kære forældres råd, efter flittig bøn og betænkende begav han sig i det hellige ægteskabs stand” fortælles det, og hans udkårne var af en solid borgerslægt med rødder i Rønnes råd, Margrethe Sigvardsdatter. Dette var et godt ægteskab, for ikke nok med formuen skaffede svogerskabet unge Oluf plads i byens råd efter få år. Sådan skulle det gøres! Rønnes gulddreng rettede på kravetten og lod et krus godtøl mere bære ind på den store bordskive, som han næsten fyldte ud med sine regnskaber.

Hele syv børn kom der ud af dette ægteskab, dog nåede kun to voksenalderen: Sigvard og Peder Kofoed, opkaldt efter hver sin bedstefader…

Hvorfor netop Ystad? Det er jo den danske by, der ligger nærmest Bornholm, så Oluf Kofoed må jo have haft handelsforbindelser herovre. Desuden gjorde han jo endnu et godt parti, Gertrud (släkten Solter, red. anm.) var nemlig enearving til Ystadrådmandens herligheder.
Senest redigeret=1 Jul 2009
     Oluf Pedersen Kofoed blev født 5 juni 1588 i 23. Sg. Kofoedgård, Østermarie, Øster, Bornholm.2 Han var søn af Peder Poulsen Kofoed og Inger Pedersdatter. Oluf blev gift i 1608 i Rønne med Margrethe Sigvardsdatter. Oluf blev gift 19 oktober 1623 i Ystad med Giertrud Lauritsdatter, datter af Laurits Giertssøn. Oluf Pedersen Kofoed var i 1624 borgmester i Ystad. Han solgte 23. sgd. Kofodgård, Østermarie, til broderen Mads Kofoed. 10 juli 1630. Han døde 24 februar 1636 i Ystad i en alder af 47 år. Han blev bisat fra Vor Frue Kirke, Stortorget, Ystad, 28 februar 1636.
Far-Nat*Peder Poulsen Kofoed f. 1548, d. 1616
Mor-Nat*Inger Pedersdatter f. 1554, d. e 1600

Familie: Oluf Pedersen Kofoed og Margrethe Sigvardsdatter

Familie: Oluf Pedersen Kofoed og Giertrud Lauritsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S56] Sigvard Mahler Dam, "Over Hals og hoved."
 2. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.

Karen Jensdatter

K, f. efter 1630, d. 1709
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Karen blev gift med Mads Pedersen Kofoed, søn af Peder Hansen Kofoed og Elisabeth Madsdatter Ravn. Karen Jensdatter blev født efter 1630. Hun døde i 1709 i Christiansø, Sønder, Bornholm.

Familie: Karen Jensdatter og Mads Pedersen Kofoed

Jens Anskarsen

M
Senest redigeret=3 Sep 2007

Familie: Jens Anskarsen og Boel Pedersdatter Kofoed

Elisebeth Clausdatter Kjøller1

K, f. 1647, d. 23 december 1726
Senest redigeret=12 Jun 2010
     Elisebeth Clausdatter Kjøller blev født i 1647. Hun var datter af Claus Hansen Kjøller og Boel Svendsdatter. Elisebeth blev gift cirka 1666 med Hans Sandersen, søn af Sander Pedersen Lesler og Sidsel Mogensdatter. Elisebeth Clausdatter Kjøller blev nævnt i skiftet efter Hans Sandersen 28 juni 1686.2 Elisebeth Clausdatter Kjøller blev nævnt i skiftet efter Boel Svendsdatter mellem 18 december 1693 og 19 december 1693.3 Elisebeth Clausdatter Kjøller døde 23 december 1726 i 11. Vg. Vestergård, Østermarie, Øster, Bornholm. Hendes ejendele blev skiftet 14 januar 1727.4
Far-Nat*Claus Hansen Kjøller f. a 1598, d. 1666
Mor-Nat*Boel Svendsdatter f. 1615, d. 1693

Familie: Elisebeth Clausdatter Kjøller og Hans Sandersen

Kildehenvisninger

 1. [S93] Margit Tobberup, Kjøllerslægterne.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Zandersen, 11. Vg. Østermarie.
  Elisabeth Clausdatter. Laugv: Hans Kofod, capitain, Østermarie.
  2 søn. 2 døt.
  A: Zander Hansen, f. 1667. Værge: Hans Kjøller, Ibsker.
  B: Hans Hansen, f. 1685. Værge: Peder Zandersen, Nyker.
  C: Boel Hansdatter, f. 1670. Værge: Jep Kjøller.
  D: Sidsle Hansdatter, f. 1675. Værge: Rasmus Kjøller, Bodilsker.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Boehl Svendsdatter, enke, 22. Sg. Øster Sogn.
  Afg.Claus Kjøller.
  3 søn. 4 døt.
  A: Jep Kjøller, Rø.
  B: Rasmus Kjøller, Bodilsker.
  C: Hans Kjøller, fenrich, Ibsker, død. 1 søn. 2 døt.
       1: Per Kjøller. Værge: Farbror, Jep Kjøller.
       2: Margrethe Hansdatter. Værge: Farbror, Rasmus Kjøller.
       3: Barta Hansdatter. Værge: Hans Kjøller, Klemensker.
  D: Anne Clausdatter, gm. Mogens Madsen, sognedegn, Poulsker.
  E: Karen ?, død, var gm. Hans Koefoed. 4 søn. 3 døt.
       1: Mads Koefoed, Almegård, Knudsker.
       2: Claus Koefoed, Maglegård, Øster Sogn.
       3: Poul Koefoed.
       4: Jørgen Koefoed. Værge: Far.
       5: Karen ?, gm. Mattias Carlsen, Nexø.
       6: Hanna ?, gm. Hans Koefoed, capitain, Eskegård, Pedersker.
       7: Kirstene Hans Koefodsdatter. Værge: Far.
  F: Elsebeth ?, enke, var gm. Afg. Niels Mogensen. Laugv: Hans Koefoed, capitain, Øster Sogn.
  G: Seigne ?, gm. Anders Thiesen, capitain, Svaneke.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Elsebeth Clausdatter Kjøller, 11. Vg. Øster Sogn.
  Mons Hansen.
  Ved første ægt med afg. Hans Sandersen. 2 søn. 2 døt.
  A: Sander Hansen, egen værge, Øster Sogn.
  B: Hans Hansen, soldat, Chr. Ø. Værge: Bror, Sander Hansen.
  C: Boel Hansdatter, død, var gm. Oluf Hansen, Gudhjem. 2 søn. 3 døt.
       1: Hans Olsen, Kong. Tj. København. Tilsynsv: Farbror, Sander Hansen.
       2: Peder Olsen, f. 1711, tjener, Almegård. Værge: Mons Hansen.
       3: Karen Olsdatter, gm. Svend Olsen Møller, Rønne.
       4: Elsebeth Olsdatter, gm. Morten Madsen, Ibsker.
       5: Margrethe Olsdatter, tjener, København. Værge: Hans Jensen Snedker, Gudhjem.
  D: Sidsele Hansdatter, død, var gm. Friderich Lodvigsen, Øster Sogn. 2 søn. 2 døt.
       1: Hans Friderichsen, egen værge.
       2: Lodvig Friderichsen, f. 1707.
       3: Margrethe Friderichsdatter, f. 1701.
       4: Boel Friderichsdatter, f. 1706. Værge: Far.
  Ved ægt med enkemanden. 2 døt.
  E: Margrethe Nielsdatter, gm. Hans Madsen Skomager, Øster Sogn.
  F: Kierstene Nielsdatter, gm. Bertel Bertelsen Graver, Øster Sogn.

Mads Jacobsen Kofoed1

M, f. cirka 1620, d. 1654
Senest redigeret=19 Nov 2007
     Mads Jacobsen Kofoed var proprietær i Pg. Kyndegård, Nyker, Vester, Bornholm. Han blev født cirka 1620 i 13. Vg. Jydegård, Klemensker, Nørre, Bornholm.1 Han var søn af Jacob Hansen Kofoed og Margrethe Olufsdatter. Mads blev gift cirka 1646 i Bornholm med Elsebeth Hansdatter, datter af Hans Bendtsen og Sidsel Mogensdatter. Mads Jacobsen Kofoed døde i 1654 i Nyker, Vester, Bornholm.2
Far-Nat*Jacob Hansen Kofoed f. c 1594, d. 1646
Mor-Nat*Margrethe Olufsdatter f. f 1600, d. e 1620

Familie: Mads Jacobsen Kofoed og Elsebeth Hansdatter

Kildehenvisninger

 1. [S38] Jørn Klindt, Klindt.
 2. [S40] Kristian Kure, Kures Gårdfortegnelser.

Helene Sophie Mercker

K, f. før 1643, d. 1715
Helene Sophie Mercker var først gift med Johan Adolph Ernst og med ham mor til Margrete Ernst, Johan Bartram Ernst og Johan Conrad Ernst.
Margrete Ernst var gift med Niels Pedersen Slange, der er omtalt i Dansk Biografisk Leksikon1:

Slange, Niels Pedersen, 1656—1737, Kancelliembedsmand, Historiker. F. 26. Juli 1656 i Slagelse, d. 21. Juli 1737 i Kbh. (Frue), begr. sst. (Frue K.). Forældre: Sognepræst, senere Biskop Peder Villadsen (s. d.) og Hustru. Gift 9. Dec. 1691 med Margrete Ernst, f. 1661, begr. 30. April 1732 i Kbh. (Trin.) (gift 1° med Købmand Claus Byssing), D. af Kræmmer Johan Adolph E. (d. 1676) og 2. Hustru Helene Sophie Mercker (d. 1715, gift 2° 1681 med Kræmmer Barthold Stuve, ca. 1626—1702, gift 1° med Karen Hansdatter, d. 1679, Enke efter Isak Henriksen Choridtz, d. 1661).

N. P. S., som synes at have taget sit Efternavn efter et Emblem i hans Farmoders Faders, Viborgbispen Peder Thøgersens Segl, samtidig med at han debiterede en Historie om, at en af hans Forfædre adledes af Kong Hans med en Slange som Vaabenmærke, kom, da Faderen 1661 blev Biskop i Viborg, i denne Bys Latinskole og dimitteredes derfra 1674. Sine Studier ved Kbh.s Universitet afsluttede han 1676 og drog s. A. til Udlandet. Hans Fader havde paa Stændermødet 1660 været blandt Hans Svanes haandgangne Mænd; hans afdøde Moster havde været gift med Historieskriveren og Digteren Vitus Bering. Griffenfelds Eksempel og Indflydelse maatte anspore unge Borgersønner til at stræbe efter høje Statsembeder; N. P. S. besad et smukt og stateligt Ydre og en vindende Fremtræden og synes at have haft gode Forbindelser; han opgav da Tanken om at gaa Præstevejen og besluttede at uddanne sig til Statens Tjeneste. Han studerede i Tyskland og Nederlandene (immatrikuleret i Leiden 1678), var 1678—79 under Fredsforhandlingerne i Nijmegen Sekretær hos den danske Ambassadør Just Høg, fulgte Grev Anton af Aldenburg paa hans Ambassade til England og drev 1679—80 Studier i Oxford og Cambridge. Senere studerede han i Frankrig, bl. a. Handelsforhold.

Marts 1681 bragte han Depecher fra Just Høg, da Gesandt i Paris, til Christian V. i Pinneberg, fulgte et Par Maaneder Hoffet i Holsten og Slesvig og kom Maj s. A. tilbage til Kbh., hvor hans Moder nu boede. 25. Juni s. A. ansattes han som Sekretær i Danske Kancelli, i de første Aar uden, fra 1685 med Løn. Ved Siden af sit Arbejde i Kancelliet, hvor han fra 1713 fungerede som Lenssekretær og 1730 blev Assessor, havde han en Række andre Hverv. 1688—1728 var han Assessor, senere Præses, i Hof- og Borgretten, fra 1701 Deputeret i Politiretten, fra 1702 Assessor i Højesteret, 1708—28 Kommitteret i Politi- og Kommercekollegiet, 1708—36 Medlem af Kbh.s Fattigdirektion, desuden Medlem af flere Kommissioner, især vedrørende Rets-, Forvaltnings- og Næringsvæsenet. Han var aabenbart en betydelig Arbejdskraft med ikke ringe Smidighed og Evne til at gøre sig gældende. Gradvis avancerede han til Kancelli-, Justits- (1702), Etats- (1713) og Konferensraad (1722), og 1731 opløftedes han i Adelstand.

Det er dog mindre ved sine Indsatser i Forvaltning og Retspleje end ved sine historiske Arbejder, at N. P. S. har skabt sig et Navn. Hans Fader havde været historisk interesseret og efterladt sig flere Haandskrifter. Stærkt synes N. P. S. desuden at være paavirket af Onkelen Vitus Bering, af hvis Samlinger en Del skal være kommet i hans Eje. Allerede som yngre kastede han sig over Studiet af Christian IV.s Historie og gjorde Udtog af Registranter og Akter i Danske Kancelli, »Theatrum Europæum«, Aitzemas Historieværk, Londorps »Acta Publica« m. m. Hans første kendte Arbejde er imidlertid den 1707 til Kongen overleverede Redegørelse for Kancelliets Historie fra Frederik I.s til Frederik IV.s Tid (Add. 100, 4to, Kgl. Bibi., trykt i Uddrag i Suhms nye Saml., I, 1792, S. 1—28). Det næste er den Skildring af Statsomvæltningen 1660, som han Aug. 1720 overgav Frederik IV. i et kalligraferet, pragtfuldt indbundet Eksemplar (GI. kgl. Saml. 905 Fol.). Efter sit eget Sigende har han bl. a. bygget denne, ofte meget malende Skildring paa sin Faders efterladte Papirer og Optegnelser. Disse kan dog ikke have været synderligt omfattende, og det er paa flere Punkter paaviseligt, paa andre sandsynligt, at Enkeltheder skyldes N. P. S.s egen Fantasi. Har han ønsket Kongens Støtte til at faa dette Arbejde trykt, blev hans Haab skuffet, maaske bl. a. fordi han, i Modstrid med den fastlagte officielle Tradition, skildrede Omvæltningen som hidført ved en Sammensværgelse med Frederik III. som Leder. Samtidig syslede N. P. S. med Planer om Udarbejdelsen af Christian IV.s Historie.

En Skildring af Formynderregeringens Tid (1588—96) blev i Haandskrift forelagt forskellige, som opmuntrede Forfatteren til Fortsættelse, og N. P. S. skrev derpaa »med en særdeles Skyndighed« (Gram) Kongens egen Regeringshistorie. Han overrakte Christian VI. Manuskriptet og udbad sig hans Tilladelse og Pengehjælp til Trykningen. Sept. 1732 leverede Gehejmeraad Iver Rosenkrantz den kgl. Historiograf Hans Gram (s. d.) Værket til Censur. Skønt Gram snart opdagede adskillige Fejl og Mangler, anbefalede han dog Trykning, maaske ikke upaavirket af N. P. S.s Trusel om i modsat Fald at blive anklaget for Misundelse. Da Trykningen var begyndt, blev Gram imidlertid opmærksom paa Fejl af mere graverende Art og underkastede nu Værket en indgaaende Korrektur, bl. a. ved at sammenholde dets Enkeltheder med Materiale i Gehejmearkivet. Atter og atter forfærdedes den store Kritiker over, hvad N. P. S. bragte til Torvs af »dels falske Narrata, dels urigtige conjecturæ og derpaa bygte urigtige Raisonnements over Facta, ganske stridende ej alene mod det, som findes in Fontibus, at forstaa Hoved-Documenterne in Archivis Regiis og andensteds, men endogsaa mod det, som findes og læses i almindelige trykte Bøger«. En indgribende Omarbejdelse var absolut nødvendig, hvis N. P. S.s Værk ikke skulde blive ganske »mepriseret af Posteriteten«, men den gamle Herre, som led af en næsten patologisk Mangel paa Evne til at skelne mellem sikkert afhjemlede Kendsgerninger og sine egne Fantasiskabninger, afviste ofte i Vrede de Gram'ske Rettelser, idet han bl. a. paaberaabte sig, at hans vigtigste Kildesamlinger var brændt ved den store københavnske Brand 1728. Efterhaanden dæmpede dog Alder og Svagelighed Modstanden, og, siger Gram, »ohngefær fra An. 1620 af udi Historien er Værket blevet langt mere mit end hans«. Efter Grams Død 1748 udgav Langebek de sidste Ark, og 1749 udkom endelig den statelige Foliobog »Den stormægtigste Konges Christian den Fierdes Historie«, forsynet med en Fortale af N. P. S.s Stifdatters Mand Etatsraad Peder Fogh. Værket er annalistisk formet og præget af Hang til Udpensling af ofte mindre væsentlige Detailler; om dybere politisk og psykologisk, endsige økonomisk og social Forstaaelse er der ikke Tale. Naar det endnu besidder Værdi, skyldes det hovedsagelig det af Gram helt omarbejdede Parti med de mange paa Arkivstof hvilende Oplysninger. Hvor N. P. S. er Hovedforfatter, er den strengeste Kritik nødvendig.

1757—71 udgav J. H. Schlegel en tysk Bearbejdelse med Anmærkninger og Tillæg (gaar dog kun til 1629). N. P. S. fik med sin Kone en Del Jordegods i Holbæk Amt, bl. a. Viskinge. Da han var barnløs (en Søn døde spæd), arvede hans to Stifdøtre baade Godset og Retten til Forhandling af Historieværket.

Selvbiografiske Optegnelser i Det kgl. Bibliotek (Thott 546 8vo).
P. F. Suhm: Nye Saml. til den danske Historie, I, 1792, S. 1—28, 243—49.
C. Giessing: Nye Saml. af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, III, 1, 1786, S. 253.2
Nyt hist. Tidsskr., VI, 1856, S. 246—66. Hist. Tidsskr., 5. Rk., IV, 1883—84. Dsk. Saml., 2. Rk., I, 1871—72.
Norsk hist. Tidsskr., II, 1872.
Personalhist. Tidsskr., V, 1884; 3. Rk., II, 1893; 6. Rk., V, 1914.
Kirkehist. Saml., 3. Rk., IV, 1882—84; 5- Rk., I, 1901—03.
Hist. Medd. om Kbh., VI, 1917—18.
H. Gram: Breve fra Hans Gram, 1685—1748, 1907.
C. O. Bøggild Andersen; Statsomvæltningen i 1660, 1936.
S. Nygård: Kronens Skøder, III, 1941.


C. 0. Bøggild Andersen.
Johan Bartram Ernst er omtalt i Dansk Biografisk Lexikon3:

Ernst, Johan Bartram, 1663-1722, Politimester, født i Kjøbenhavn 30. Okt. 1663 og Søn af Kræmmer Johan Adolf E. og Helene Sophie Mercker.

Han blev Student 1681, studerede i Tyskland, Italien, Frankrig, Holland og England og rejste siden udenlands som Hovmester for unge Adelsmænd. Derpaa blev han Lærer for Christian V’s Søn Prins Christian og ledsagede denne paa den Udenlandsrejse, paa hvilken han døde 1695. 1697 blev han Assessor i Hofretten og ernærede sig som juridisk Konsulent og Forretningsfører. Han var ogsaa Medarbejder ved Aviserne, indtil han 1701 blev beskikket til en af Censorerne ved disse; samtidig udarbejdede han Christian V’s «Tageregister», en udførlig kronologisk Udsigt over de vigtigste Begivenheder under denne Konges Regering, der udkom anonymt 1701. Samme Aar blev han beskikket til Politimester Rasch’s Medhjælper og til Kancelliraad, 1703 til Borgmester i Kjøbenhavn, 1704 til Justitsraad; det var ham en Skuffelse, da O. Rømer 1705 blev Rasch’s Efterfølger, men allerede 1710 døde Rømer, og E. blev nu Politimester. 1717 udnævntes han til Etatsraad og døde 22. Dec. 1722. Han var gift med Vilhelmine Justine Dotzen fra Preussen.

Som Politimester havde han en Del Modgang. I den første Tid rasede Pesten, og 1716 fandt man Smædeskrifter om ham opslaaede paa Børsen og Raadhuset, hvorfor han udvirkede en kgl. Befaling til at lade disse Skrifter brænde af Bøddelen paa Nytorv og til at vise E. al Respekt og Hørlighed. Under den langvarige Krig med Sverige var det en vanskelig Sag for det lidet talrige Politi med kun 10 Betjente at holde Orden paa de militære, og han kunde kun udvirke et Reskript 1717, hvorved det blev forbudt civile Personers Lakajer at bære Kaarde. Han blev endog selv udsat for ærerørige Ord og Anklager af sin forrige Politibetjent Nagel og kunde ikke hindre en Skandale som Kadetternes Storm paa Regensen 1719.

Stolpe, Dagspressen i Danm. II, 298 ff.
Personalhist. Tidsskr. I, 282 ff.
O. Nielsen, Kjøbenhavn p. Holbergs Tid.


O. Nielsen.
Johan Conrad Ernst er omtalt i Weilbachs Kunstnerleksikon4:

Ernst, Johan Conrad, 1666-1750, Arkitekt. F. 16. Juni 1666 i Kbh., d. 23. Sept. 1750 paa Avnsøgaard, begr. i Viskinde. Forældre: Kræmmer Johan Adolph E. og Helene Sophie Mercker. Gift 1° 23. April 1703 i Kbh. med Magdalene Foss, f. 23. Okt. 1675 i Slagelse, d. 14. Marts el. Maj 1718 i Kbh., D. af Rektor, Assessor i Konsistoriet Peder F. og Christiane From. 2° 6. Juli 1719 i Kbh., med Margrethe Elisabeth Weinmann, f. 17. Maj 1678 i Kbh., d. 21. Aug. 1772 sst., D. af Købmand Ewert W. og Margaretha Ludewig.

Uddannelse og Rejser: Studierejser i Europa i sin Ungdom; 1696-97 Ophold i Stockholm hos N. Tessin d. Y.: 1704 i Bergen. Embeder og Titler: 1693 kgl. Bygmester, Stadsbygmester i Kbh. og Søetatens Bygmester; 1716 Generalbygmester; 1735 Afgang fra sine Embeder.

1703 Assessor i Hofretten; 1709 Kancelliraad; 1716 Justitsraad; 1729 Etatsraad.

Arbejder: Navigationsskolen i Hummergade (1696); Tilbygn. til Gjethuset (1698); medvirkede ved Opf. af Fr.berg Slot (1701-03); Løngangen ved Kbh.s Slot (1701-03); Elers Kollegium (1702-05); Projekt til Stiftsgaarden i Bergen (1704; opf. 1704-08) og Planer til Genopbygning af den 1702 brandhærgede By; Landstingshus i Odense (opf. 1705 f. af Murermester Hans Olufsen efter Tegn. af Ernst); Tegn. til Fængsel paa Bremerholm (1706); Ombygning af Fr.berg Slot (1707-09); Projekt til Hovedbygning paa Herregaarden Hindemae (ml. 1713 og 17); Boldhus og Stalde ved Kbh.s Slot (1714-16); Ombygning af Vemmetofte (1715-21); Kancelliet (Kollegiebygningen eller `den røde Bygning°') (1716-21);

Barakker og Stalde paa Bregentved, Turebyholm og andre Gaarde paa Rytterdistrikterne (1718 ff.); Ombygning af Kbh.s Slot (1724-27, s. m. J. C. Krieger); Hirschholm Slot (1729-32); Kbh.s Raadhus (1731-33). - Udkast til Monument i Trinitatis Kirke over Bolle Luxdorph (d. 1698). Tilskrivninger: Juellund (1695); Blaagaard (c. 1706); Kbh.s Arresthus (1706 ff.); Sidefløj til Lützows Palæ i Stormgade (1706); Ombygning af det Holsteinske Palæ paa Kgs. Nytorv (1721); Lindholm (c. 1730); Portbygning paa Selsø (1734).

E. paavirkedes stærkest i sine yngre Aar af N. Tessin d. Y., hvis store Model til Amalienborg Slot han opstillede i Kbh., og stod længe i Skygge for Generalbygmester W. F. v. Platen. Han maa dog have gjort selvstændige Studier paa sine Udenlandsrejser, og skønt hans Kunst endnu ikke er tilbørligt undersøgt, begynder vi dog at kunne skimte Omridsene af hans personlige Stil, overvejende bestemt af Indtryk fra italiensk Barok (Anvendelse af Lisener; lave Fløjbygninger med Terrassetage). Særlig i hans senere Værker gør fransk Indflydelse sig stærkere gældende, og hans Bygninger vinder efterhaanden i plastisk Fylde (Hirschholm; Kbh.s Raadhus). Fremtidige Undersøgelser vil antagelig godtgøre, at den overordentlig virksomme og myndige Generalbygmester har spillet en større Rolle i vor Barokarkitekturs Historie end den, man har villet tilkende ham.

C.E.

Friis: Bidrag, 1890-1901;
Chr. Villads Christensen: Nykjøbing paa Mors, 1902 (ang. S Klemens Kirke);
F. Beckett: Fr.borg, II, 1914;
Fra Fyens Fortid, III,1921.62,84;
Vilh. Lorenzen i Den danske Centraladministration, 1921, 18, 20, 31, 50-52,63, 85-68, 70-74,78;
samme: Kbh.ske Paler, I-II, 1922-25;
R. Josephson: Tessin i Danm., 1924;
Fr. Weilbach: Thura, 1924;
Arno Berg i For. til norske fortidsminnesmerkers bevaring (Årsberetn.), 1925, 8;
Fr. Weilbach i Arch., 1925, 149-50, 153, 155-56;
Vilh. Lorenzen: Dansk HerregaardsArchitektur, I, 1928;
Fr. Weilbach i Ark. M., 1930, 93-38; samme Dansk Bygn.kunst, 1930; samme i Hist. Medd. om Kbh., 2. Rk. V. 1931-33, 470-76 479-81. 487-89;
C. Elling: Holmens Bygn hist.,1932;
Fr. Weilbach i Artes 1933 21-92; C. Elling i Hist. Medd. om Kbh., 3. Rk. IV, 1940, 291-303;
E. Nystrøm: Fr.bergs Hist., I, 1942;
Arne Nystrøm i Aarb. f. nord. Oldkyndighed, 1943, 201-08.

Senest redigeret=24 Dec 2010
     Helene Sophie Mercker blev født før 1643. Helene blev gift i 1681 med Bertel Stuve, søn af Hans Jensen Stuve. Helene Sophie Mercker døde i 1715.

Folketællinger og boliger

BoligKøbenhavn

Familie: Helene Sophie Mercker og Bertel Stuve

Kildehenvisninger

 1. [S67] Vilhelm Richter, Dødsfald i Danmark.
 2. [S30] T. O. Achelis, "Haderslev lærde Skole."
 3. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 4. [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen.

Ingeborg (?)

K, f. 1569, d. 3 april 1646
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Ingeborg blev gift med Herman Bonde, søn af Herman Bohn og Henningsdatter Gagge. Ingeborg (?) blev født i 1569. Hun døde 3 april 1646.

Familie: Ingeborg (?) og Herman Bonde

Johanne Madsdatter Kofoed

K, f. cirka 1625, d. efter 1648
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Johanne blev gift med Mogens Ibsen. Johanne Madsdatter Kofoed blev født cirka 1625 i 23. Sg. Kofoedgård, Østermarie, Øster, Bornholm.1 Hun var datter af Mads Pedersen Kofoed og Karen Hansdatter Kofoed. Johanne Madsdatter Kofoed døde efter 1648 i Bornholm.
Far-Nat*Mads Pedersen Kofoed f. c 1600, d. c 1646
Mor-Nat*Karen Hansdatter Kofoed f. c 1602, d. ml 1637 - 1645

Familie: Johanne Madsdatter Kofoed og Mogens Ibsen

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.

Elsebe Madsdatter Kofoed1

K, f. 1637, d. 3 februar 1672
Senest redigeret=16 Mar 2009
     Elsebe Madsdatter Kofoed blev født i 1637 i 23. Sg. Kofoedgård, Østermarie, Øster, Bornholm. Hun var datter af Mads Pedersen Kofoed og Karen Hansdatter Kofoed. Elsebe blev gift cirka 1655 med Andreas Thiesen, søn af Christian Thiesen. Elsebe Madsdatter Kofoed døde 3 februar 1672 i Svaneke. Hendes ejendele blev skiftet 20 marts 1672.
Far-Nat*Mads Pedersen Kofoed f. c 1600, d. c 1646
Mor-Nat*Karen Hansdatter Kofoed f. c 1602, d. ml 1637 - 1645

Børn af Elsebe Madsdatter Kofoed og Andreas Thiesen

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.

Giertrud Andersdatter

K, f. 1700, d. 1775
Senest redigeret=8 Mar 2009
     Giertrud Andersdatter blev født i 1700. Giertrud blev gift 31 maj 1760 i Vestermarie, Vester, Bornholm, med Hans Pedersen, søn af Peder Larsen og Karen Kirstine Hansdatter. Giertrud Andersdatter døde i 1775.

Folketællinger og boliger

Folketælling177108. Sg. Lynggård, Vestermarie, Vester, Bornholm1

Familie: Giertrud Andersdatter og Hans Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mandens_navn     : Hans Pedersen
  Mandens_erhverv     : Bonden
  Mandens_alder     : 36
  Mandens civilstand     : Gift
  Mand død (ja/nej)     : Nej
  Hustru død (ja/nej)     : Nej
  Mandens nr. ægteskab     : 1
  Hustrus alder     : 69
  Hustrus civilstand     : gift
  Kildestednavn     : Selveyergaarde med Udbyggerhuuse No 8
  Hustrus nr. ægteskab     : 3.

Joen Bendtsen

M, d. 2 marts 1655
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Joen Bendtsen var søn af Bendt Joensen. Joen blev gift cirka 1640 med Karen Mortensdatter Bohn, datter af Morten Henningsen Bohn. Joen Bendtsen var i 1642 byfoged, senere rådmand i Rønne. Han døde 2 marts 1655 i Rønne.
Far-Nat*Bendt Joensen d. 1626

Familie: Joen Bendtsen og Karen Mortensdatter Bohn

Sidsel Michelsdatter

K, d. 1716
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Sidsel blev gift med Albrecht Henningsen, søn af Henning Gagge og Elisabeth Elline Kames. Sidsel Michelsdatter døde i 1716.

Familie: Sidsel Michelsdatter og Albrecht Henningsen

Boel Esbersdatter

K, f. før 1650, d. 1686
Senest redigeret=19 Mar 2009
     Boel Esbersdatter blev født før 1650. Hun var datter af Esber Jørgensen og Margrethe Pedersdatter. Boel blev gift før 1682 med Jens Pedersen, søn af Peder Wefstsen og Sidsele (?). Boel Esbersdatter døde i 1686 i 11. Sg. Smørengegård, Vestermarie, Vester, Bornholm. Hendes ejendele blev skiftet 20 maj 1686.1
Far-Nat*Esber Jørgensen f. e 1627
Mor-Nat*Margrethe Pedersdatter d. e 1672

Familie: Boel Esbersdatter og Jens Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Boel Espersdatter, 11. Sg. Vestermarie.
  Jens Persen, som nu bor på 36. Sg. Vestermarie.
  Ved ægt med afg. Jens Knudsen. 1 dat.
  A: Sidzele Jensdatter, f. 1669. Værge: Morbror, Esper Espersen, Olsker.
  Ved ægt med enkemanden. 2 søn. 3 døt.
  B: Esber Jensen, f. 1677.
  C: Per Jensen, f. 1682.
  D: Margrethe Jensdatter, f. 1670.
  E: Bohl Jensdatter, f. 1674.
  F: Karen ?, f. 1680. Værge: Far. Tilsynsv: Farbror, Christen Persen, Rutsker. Samt Enkemandens Morbroder søn, Mons Olsen, Rutsker,.

Christine Niemans

K, f. før 1600, d. 1621
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Christine Niemans blev født før 1600 i Bornholm.1 Christine blev gift før 1620 i Bornholm med Claus Michelsen Hartwig, søn af Michel Augustin Hartwig og Clausdatter Kames. Christine Niemans døde i 1621 i Rønne.2

Familie: Christine Niemans og Claus Michelsen Hartwig

Kildehenvisninger

 1. [S55] Aneklubben Rundetårn, online http://www.aneklubben.dk
 2. [S66] K. Thorsen, "Borgmesterslægten Hartwig på Bornholm."

Rasmus Pedersen

M, f. anslagsvis 1635, d. cirka 1680
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Rasmus blev gift med Anna Pedersdatter. Rasmus Pedersen blev født anslagsvis 1635. Han var søn af Peder Rasmussen. Rasmus Pedersen døde cirka 1680.
Far-Nat*Peder Rasmussen f. 1600, d. e 1662

Familie: Rasmus Pedersen og Anna Pedersdatter

Magdalena Beyer1

K, f. 1561, d. 16 oktober 1630
Senest redigeret=25 Okt 2007
     Var tipoldebarn af Henrik Frese og Elsabe von Jul.
Magdalena Beyer blev født i 1561 i Haderslev. Hun var datter af Jürgen Beyer og Magdalena Carstensdatter Rickerts. Magdalena blev gift 17 september 1592 i Flensborg med Johannes Boye, søn af Jørgen Boye og Sara Meiger. Magdalena Beyer døde 16 oktober 1630 i Flensborg.
Far-Nat*Jürgen Beyer f. 1523, d. 30 Apr 1587
Mor-Nat*Magdalena Carstensdatter Rickerts f. 1534, d. 19 Jul 1598

Familie: Magdalena Beyer og Johannes Boye

Kildehenvisninger

 1. [S90] Knud Gether, Middelalderfamilier i Flensborg og Nordfrisland.

Ane Jensdatter

K, f. cirka 1788, d. 3 februar 1851
Senest redigeret=8 Jan 2012
     Ane Jensdatter blev født cirka 1788 i Gislinge, Tuse, Holbæk. Ane blev gift før 1815 med Hans Pedersen, søn af Peder Sørensen og Maria Pedersdatter. Ane Jensdatter døde 3 februar 1851 i Tersløse, Merløse, Holbæk. Hendes og Hans Pedersen's ejendele blev skiftet 4 februar 1851.1 Ane Jensdatter blev bisat fra Tersløse, Merløse, Holbæk, 12 februar 1851.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Tersløse, Merløse, Holbæk3
Folketælling1840Tersløse, Merløse, Holbæk4
Folketælling1845Tersløse, Merløse, Holbæk5
Folketælling1850Tersløse, Merløse, Holbæk6

Familie: Ane Jensdatter og Hans Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Ane Jensdtr i Terslose 4 Feb 1851 pg 184
  HUSB: Hans Pedersen aftaegtsmd
  CH: Peder Hansen gmd i Terslose
  Niels Hansen parc i Terslose
  Ole Hansen of age i Feldten
  Jens Hansen mindreaarig i Feldten
  Marie Hansdtr = Niels Jensen gmd i Soelberg
  Karen Sophie Hansdtr unmd
  Ane Hansdtr unmd.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Pedersen, 52, Gift, Gaardmand, M
  Ane Jensdatter, 46, Gift, hans Kone, K
  Peder Hansen, 19, Ugift, deres Børn, M
  Niels Hansen, 16, Ugift, deres Børn, M
  Ole Hansen, 14, Ugift, deres Børn, M
  Marie Hansdatter, 12, Ugift, deres Børn, K
  Karen Sophie Hansdatter, 10, Ugift, deres Børn, K
  Ane Hansdatter, 8, Ugift, deres Børn, K
  Jens Hansen, 6, Ugift, deres Børn, M

  Sidse Nielsdatter, 60, Ugift, Indsidderske og Almisselem, K.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Pedersen, 58, Gift, Gaardmand, , M
  Ane Jensdatter, 52, Gift, hans Kone, , K
  Niels Hansen, 22, Ugift, deres Børn, , M
  Ole Hansen, 20, Ugift, deres Børn, , M
  Marie Hansdatter, 18, Ugift, deres Børn, , K
  Karen Sophie Hansdatter, 16, Ugift, deres Børn, , K
  Ane Hansdatter, 14, Ugift, deres Børn, , K
  Jens Hansen, 12, Ugift, deres Børn, , M.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Pedersen, 64, Gift, Gaardmand, Havrebjerg S:, Hb: Amt, M
  Ane Jensdatter, 57, Gift, hans Kone, Gislinge S:, Hb: Amt, K
  Ole Hansen, 25, Ugift, deres Børn, Her i S:, M
  Karen Sophie Hansdatter, 21, Ugift, deres Børn, Do [Her i S:], K
  Ane Hansdatter, 19, Ugift, deres Børn, Do [Her i S:], K
  Jens Hansen, 17, Ugift, deres Børn, Do [Her i S:], M
  Niels Larsen, 33, Ugift, Fattiglem, Do [Her i S:], M.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Pedersen, 69, Gift, Aftægtsmand, Huusfader., Havreberg, Holb. A. [Havrebjerg sogn Holbæk amt], M
  Ane Jensdatter, 62, Gift, hans Kone, Gislinge Holb. A. [Gislinge sogn Holbæk amt], K
  Ole Hansen, 30, Ugift, deres Søn, fraværende, indkaldt til Krigstjeneste., Her i Sognet [Tersløse sogn Holbæk amt], M.

Bered Jørgensdatter

K, f. 10 januar 1669
Senest redigeret=13 Mar 2011
     Bered Jørgensdatter blev døbt 10 januar 1669 i Lynge, Alsted, Sorø.1 Hun var datter af Jørgen Posse og Sidsel (?)
Far-Nat*Jørgen Posse f. 1635, d. 16 Apr 1696
Mor-Nat*Sidsel (?) f. c 1639

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Anders Christensen

M
Senest redigeret=12 Mar 2011
     Anders blev gift i 1666 i Topshøj, Lynge, Alsted, Sorø, med Sidse Olsdatter, datter af Ole Mogensen Porse og Lucie Rasmusdatter. Anders Christensen blev nævnt i skiftet efter Laurs Olsen 12 januar 1712.1

Folketællinger og boliger

BoligEgerup, Bringstrup, Ringsted, Sorø

Familie: Anders Christensen og Sidse Olsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Laurs Olufsen ungkarl i Kr.Fiennetslef ( Lars Olsen ) 12 Jan 1712 pg 302
  SIS: Karen Olsdtr (dod) = Mogens Nielsen i Beirnede
  CH: Ane Mogensdtr = Vendsel Jacobsen i Oudstrup
  Sidse Mogensdtr = Daniel Kieldsen i Biernede
  Beate Mogensdtr ( Birthe Mogensdtr ) (dod) = Jens Hansen i Braabye
  CH: Karen Jensdtr
  Niels Mogensen i Biernede
  Ole Mogensen
  Maren Mogensdtr twin
  Kirsten Mogensdtr twins - all home
  Kirsten Olsdtr (dod) i Fiennedslefmagle
  CH: Hans Rasmussen i Fulbye
  Rasmus Rasmussen i Fulbye
  Karen Rasmusdtr = Reggel Olsen i Kr.Fiennedslef
  Maren Olsdtr = Lars Mogensen i Fulbye
  CH: Hans Larsen i Fulbye (for his mother)
  Mogens Olsen i Liunge / i Fulbye
  Ane Olsdtr = Mathias Hansen i Fulbye
  Hans Olsen i Fulbye
  Sidse Olsdtr = Lars Knudsen i Kr.Fiennedslef
  Sidse Olsdtr = Anders Christensen i Ebberup (NOTE: her 1st name is hard
  to read??).

Hans Jensen Bruun

M, f. 1687
Senest redigeret=12 Mar 2011
     Hans Jensen Bruun blev født i 1687.

Barn af Hans Jensen Bruun

Lass Jonsen

M, d. efter 1484
Senest redigeret=13 Aug 2007
     Lass blev gift før 1484 med Marine Henningsdatter Podebusk til Skjern og Bidstrup, datter af Henning V von Podebusk og Kirsten Jensdatter Falk. Lass Jonsen døde efter 1484.

Niels Henningsen

M
Senest redigeret=13 Mar 2011

Barn af Niels Henningsen

Anders Ibsen

M
Senest redigeret=13 Mar 2011

Familie: Anders Ibsen og Ingeborg Sørensdatter

Oluf Pedersen

M
Senest redigeret=13 Mar 2011

Barn af Oluf Pedersen

Johanne Marie Nielsdatter

K, f. 13 maj 1808
Senest redigeret=11 Jan 2017
     Johanne Marie Nielsdatter blev født i Stenstrup, Lynge, Alsted, Sorø. Hun blev døbt 13 maj 1808 i Lynge, Alsted, Sorø.1 Johanne blev gift 18 december 1830 i Lynge Kirke, Lyngevej 6, Lynge, Alsted, Sorø, med Hans Jensen.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Stenstrup, Lynge, Alsted, Sorø2
Folketælling1840Stenstrup, Lynge, Alsted, Sorø3
Folketælling1845Stenstrup, Lynge, Alsted, Sorø4
Folketælling1850Stenstrup, Lynge, Alsted, Sorø5
Folketælling1860Lynge, Alsted, Sorø6

Barn af Johanne Marie Nielsdatter og Hans Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Jensen, 32, Gift, husmand, M
  Johanne Nielsdatter, 27, Gift, hans kone, K
  Kirsten Hansdatter, 66, Enke, hans svigermoder, K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Jensen, 38, Gift, huusmand og lever af sin jordlod, M
  Johanne Marie Nielsdtr., 32, Gift, konen, K
  Niels Hansen, 6, Ugift, søn, M
  Kirsten Hansdtr., 73, Enke, konens moder, K.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Jensen, 42, Gift, Huusmand Jordbruger, Do [Her i Sognet] [Lynge], M
  Johanne Nielsdatter, 37, Gift, hans Kone, Do [Her i Sognet] [Lynge], K
  Niels Hansen, 11, Ugift, deres Børn, Do [Her i Sognet] [Lynge], M
  Ane Kirstine Hansen, 1, Ugift, deres Børn, Do [Her i Sognet] [Lynge], K
  Kirsten Hansdatter, 78, Enke, Aftægtskone, Do [Her i Sognet] [Lynge], K.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Jensen, 47, Gift, Huusmand,Huusfader,Jordbruger, I sognet, M
  Johanne Nielsen, 42, Gift, hans kone, I sognet, K
  Niels Hansen, 16, Ugift, Deres Børn, I sognet, M
  Kirstine Hansen, 5, Ugift, Deres Børn, I sognet, K.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Jensen, 57, Gift, Lynge Sorø, Hmd jordb husfader, M
  Johanne Nielsen, 52, Gift, Lynge Sorø, kone, K
  Niels Hansen, 26, Ugift, Lynge Sorø, Barn, M
  Kristine Hansen, 15, Ugift, Lynge Sorø, Barn, K.