Morten Henningsen Bohn

M, d. 19 marts 1648
Morten Henningsen Bohn var Søn af Henning Bohn, hvilket godtgøres af Indskriften i hans Seglmærke 10/4 1626: Morten Boen Henningsen. Han var 1629-30 Byfoged i Rønne.

Af flere Omstændigheder fremgaar det, at hans og Klavs Hermansen Bohns Efterkommere regnede sig for nære Slægninge indbyrdes; desuden er Fornavnene i begge Linier for en stor Del de samme og Navnene Herman og Klavs findes nedarvede hos Morten Bohns Efterkommere. I en Indskrift paa Døbefonden i Rønne Kirke nævntes Morten Bone som Raadmand i Rønne 1640, endnu 26/6 1648 undertegnede Morten Bone som saadan en Hyldingsakt fra Rønne. I Midten af forrige Aarhundrede saas paa en Gravsten i Rønne Kirke følgende Indskrift: "Jeg begierer at forløses og være med Christo. Phil. I. Denne Steen og Sted hører Morten Boen, hans Hustru, Børn og Arvinger til. Anno - den 19de Martii døde Morten Boen, Borger udi Rønde oc Liger her under Begrafven. - .. September ..., døde Jørgen Mortensen. - .. d. 7. August. ... døde Elisabeth Mortensdaater; Gud give dennem med alle Tro Cristne en Glædelig opstandelse". Fodenden har et simpelt Bomærke med Bogstaverne MB og KMD; desuden fandtes udhugget de fire Evangelister, et Timeglas og et Dødningehoved. Foruden de paa Gravstenen nævnte to Børn, der synes døde unge, havde Raadmand Morten Bohn rimeligvis to Sønner: Herman Mortensen Bohn, død 1668 som Borgermester i Rønne, og Jørgen Mortensen Bohn, Købmand i Rønne. begravet 18/3 1692 under Klokkeringning i Rønne Kirkes Urtegård. Det maa beklages, at de gamle Gravstene, alle som en, ere flyttede ud af Rønne Kirke og tilintetgjorte. I lange Tider laa de som en Gangsti over Kirkegården omkring Kirken. og Indskrifterne, som vendte opad, blev snart helt ulæselige; saa huggedes de, omtrent Aar 1870, itu til Dækstene paa Kirkegårdens Stenomsætning. I Rønne Kirke findes nu kun to Gravstene ældre end Begyndelsen af dette Aarhundrede (indflyttede 1917 fra Kirkens gamle Urtegård).

Senest redigeret=11 Aug 2009
     Morten Henningsen Bohn blev født i Rønne. Han var søn af Henning Bohn. Morten Henningsen Bohn var i 1629 byfoged i Rønne. Han var i 1640 rådmand. Han døde 19 marts 1648 i Rønne.
Far-Nat*Henning Bohn f. 1575, d. e 1631

Børn af Morten Henningsen Bohn

Hans Thorsen

M, f. før 1530, d. mellem 1598 og 1610
Senest redigeret=1 Dec 2007
     Hans Thorsen blev født før 1530 i Bornholm.1 Han døde mellem 1598 og 1610 i Bornholm.

Folketællinger og boliger

Bolig159502. Sg. Tornegård, Rutsker, Nørre, Bornholm

Barn af Hans Thorsen

Kildehenvisninger

 1. [S37] Edvard Fabricius Sonne Skovgaard, 1000 Aner til en Skovgårdsslægt.

Sonja Skyum Jensen1

K, f. 22 maj 1929, d. 8 december 2002
Senest redigeret=28 Okt 2018
     Sonja Skyum Jensen blev født 22 maj 1929 i Kongens Lyngby, Sokkelund, København. Hun var datter af Magnus Marinus Skyum Jensen og Lilia Johanne Meincke. Sonja Skyum Jensen døde 8 december 2002 i Thulevej 14, Gentofte, Sokkelund, København, i en alder af 73 år.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1930Lyngby Hovedgade 64, Kongens Lyngby, Sokkelund, København3
Far-Nat*Magnus Marinus Skyum Jensen f. 26 Mar 1898, d. 24 Jun 1960
Mor-Nat*Lilia Johanne Meincke f. 24 Apr 1906

Familie: Sonja Skyum Jensen og Gunnar Sundstrøm

Kildehenvisninger

 1. [S434] Inge Meincke Jørgensen, online www.ingemeincke.dk.
 2. [S198] Statstidende, online http://www.statstidende.dk
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Maren Larsdatter Gumløs

K, f. 1688
Senest redigeret=14 Mar 2009
     Maren Larsdatter Gumløs blev født i 1688 i Hasle, Nørre, Bornholm. Hun var datter af Lars Nielsen Gumløs. Maren blev gift i 1711 i Hasle, Nørre, Bornholm, med Lars Andersen Birch, søn af Anders Larsen Birch og Elisabeth Hansdatter. Maren Larsdatter Gumløs blev nævnt i skiftet efter Lars Andersen Birch 8 august 1754.1 Maren Larsdatter Gumløs blev bisat fra Allinge 15 september 1768.
Far-Nat*Lars Nielsen Gumløs f. 1656, d. 1 Feb 1717

Familie: Maren Larsdatter Gumløs og Lars Andersen Birch

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Lars Andersen Birch, byskriver, Allinge.
  Maren Larsdatter Gomløs. Laugv: Poul Eskelsen, byfoged, Hasle.
  3 søn. 3 døt.
  A: Andreas Birch, myndig, miniralinspecteur.
  B: Lars Birch, myndig, byskriver.
  C: Niels Birch, myndig.
  D: Anne Elisabeth Larsdatter, gift m/ Jørgen Johansen, Allinge.
  E: Margrethe Larsdatter Birch, gift m/ Sebastian Gerhard Weshel, han er på rejse til China. Værge: Bror Lars Birch.
  F: Anne Dorte Larsdatter, f. 1732, ugift, hjemme. Værge: Bror, Andreas Birch.

Sidsele (?)

K, f. før 1625, d. 1677
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Sidsele blev gift med Hans Hansen. Sidsele (?) blev født før 1625. Sidsele blev gift før 1647 med Peder Wefstsen. Sidsele (?) døde i 1677.

Folketællinger og boliger

Bolig18. Sg. Store Bakkegård, Olsker, Nørre, Bornholm

Børn af Sidsele (?) og Peder Wefstsen

Margrethe Lauridsdatter

K, f. cirka 1600, d. 1682
Senest redigeret=22 Mar 2009
     Margrethe Lauridsdatter blev født cirka 1600 i 23. Sg. Kildesgård, Olsker, Nørre, Bornholm.1 Margrethe blev gift cirka 1622 i Bornholm med Jørgen Espersen, søn af Esper Hansen og Kirsten Jørgensdatter. Margrethe Lauridsdatter døde i 1682 i 32. Sg. Krogholmsgård, Olsker, Nørre, Bornholm. Hendes ejendele blev skiftet 7 marts 1682.2

Folketællinger og boliger

Bolig01. Vg. Bådstedgård, Rø, Nørre, Bornholm

Familie: Margrethe Lauridsdatter og Jørgen Espersen

Kildehenvisninger

 1. [S37] Edvard Fabricius Sonne Skovgaard, 1000 Aner til en Skovgårdsslægt.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Margrethe Laursdatter, 32. Gård, Olsker.
  Mons Jørgensen.
  3 søn. 1 dat.
  A: Jørgen Jørgensen, egen værge, Vestre Sogn.
  B: Esber Jørgensen, død. 4 søn. 4 døt.
  1: Jørgen Esbersen, egen værge.
  2: ? ?, egen værge.
  3: ? ?, f. 1665. Værge: Farbror, Jørgen Jørgensen.
  4: Hans Esbersen, f. 1669. Værge: Jens Persen, Vestre Sogn.
  5: Boel ?, gift m7 Jens Persen, Vestre Sogn.
  6: Anne Esbersdatter, gift m/ Mons Persen, Åker.
  7: Barta Esbersdatter, f. 1666. Værge: morbror, Niels Staale.
  8: Margrethe Esbersdatter, f. 1672.
  C: Hans Jørgensen, død. 1 søn, 1 dat.
  1: Jens Hansen, egen værge.
  2: Kirstine Hansdatter, f. 1664. Værge: Niels Ibsen, Nyker.
  D: Pouell Jørgensen, død. 3 døt. ( I skiftet hedder de alle Jørgensdatter.)
  1: Anne Jørgensdatter, gift m/ Niels Abrahamsen, Vestre Sogn.
  2: Kirstine Jørgensdatter, gift m/ Jens Hansen, vestre Sogn.
  3: Karen Jørgensdatter, død, var gift m/ Jørgen Persen, Olsker. 3 søn. 1 dat.
  a: Jørgen ?.
  b: Hans ?.
  c: Niels Jørgensen.
  d: Karen Jørgensdatter. Værge: far.

  Skifte og deeling, efter Mouns Jørgensens hustrue, naunlig Margrete Laursdatter, som ved døden afgich paa dend 32 gård i Jordbog tallet, beliggende i Olsker Sogn. Imellum hendis efterladte hosbunde, ermelte Mouns Jørgensen paa den eene, og hendis efterleuende børn og børnebørn.Som er den eldste søn Jørgen Jørgensen i VesterM Sogn sin egen verge. Dend anden søn Esber Jørgensen, som ved døden er afgangen og i hans sted arver hans efterladte 8 børn, dend eldste søn er Jørgen Esbersen sin egen verge, dend anden er og sin egen verge, dend 3' er Adolf Fux gammel 17 aar, for hannem verger hans faderbroder Jørgen Jørgensen, nu i Vestermarie Sogn, dend 4' søn er Hans Esbersen, gammel 13 aar, for hannem verger Jens Persen i VesterM Sogn, dend eldste daatter er Boel, for hendis er suarer hendis mand Jens Persen i VesterM Sogn, dend anden daatter er Anne Esbersdaatter for hende suarer hendis mand Mouns Persen, boende i Aaker Sogn, dend 3' Barta Espersdaatter gammel 16 aar for hende verger hendis moderbroder Niels Staale, dend 4' er Magrete Esbersdaatter gammel 10 aar med hendis verger. Dend 3' søn var salig Hans Jørgensen, efter hannem er 2 børn, sønnen er Jens Hansen sin egen verge, daatteren er Chirstine Hansdaatter, gammel 18 aar, for hende verger Niels Ibsen i Nøker Sogn. Dend 4' søn var salig Pouell Jørgensen, efter hannem er 3 pigebørn, med deris forhen till for ordnede verger og for suarer. Dend elste datter er Anne Jørgensdatter, for hende suarer hendis mand Niels Abrahamsen i VesterM Sogn. Dend anden daatter er Kirstine Jørgensdater, for hende suarer hendis mand Jens Hansen i VesterM Sogn. Dend 3' daater var salig Karen Jørgensdatter, efter hende er 4 børn, dend elste søn er Jørgen, dend anden søn er Hans, dend 3' Niels Jørgensen, datteren er Karen Jørgensdatter, for dennem verger deris fader, Jørgen Persen i Olsker Sogn, de samptlig paa dend anden side.

  Mange af boets værdierier var pantsat, ligeledes et pantebrev fra svigersønnen: 'Og bekiente Mouns Jørgensen (enkemanden) at have hafft et pantebref, udgivet af Jens Hansen paa bierget i Vestermarie, lydende paa 100 Sldr.'. Der var ingen arv til den gamle Margrethe Laursdatters syv børn af første ægteskab med Jørgen Esbersen.

Clausdatter Kames

K, f. cirka 1550, d. efter 1580
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Clausdatter Kames blev født cirka 1550 i Rønne.1 Clausdatter blev gift cirka 1574 i Rønne med Michel Augustin Hartwig, søn af Augustin Hartwig. Clausdatter Kames døde efter 1580 i Bornholm.

Børn af Clausdatter Kames og Michel Augustin Hartwig

Kildehenvisninger

 1. [S66] K. Thorsen, "Borgmesterslægten Hartwig på Bornholm."

Jørgen Erichsen Gagge1,2

M, f. 1470, d. cirka 1551
Johan Andreas Jørgensen fortæller i ”Væbnere, Adel og Frimænd”3:

Medens altsaa Koefoed-Slægtens Adel aldrig blev anerkendt, var der paa Øen bosat andre fremmede Slægter, som vare af Adel. En saadan var Gagge-Slægten. Om denne hedder det i Danmarks Adels Aarbog: Navnet Gagge er et af de ældste danske Slægtsnavne, thi alt 1302 nævnes en Anders Gagge, som da gav Gods i Appends og Gannø til Sct. Peders Kloster i Næstved og 1304 synes at have været Ridder. Fortrinsvis synes Navnet at have været knyttet til Skaane o. s. v.

Jørgen Gagge boede 1522 paa Lehnsgård i Østerlarsker, men var vistnok kommen fra Skaane og nævnes som Frimand. Det nævnte Aar ses han at have været med til at udstede et Landsthingsvidne til Bornholms Landsthing. Han skal have været en uægte Søn af Erik Gagge (?), men blev legitimeret af Kong Hans.

Det var den Jørgen Gagge, som 1522 boede paa Lehnsgård, der blev Stamfader til de efterfølgende Gagger, som havde fast Fod paa Bornholm til Sivert Gagges Død, altsaa i mindst 140 Aar; med Sivert Gagge forsvandt Gaggerne fra Bornholm.

Danmarks Adels Aarbog nævner endnu en Hans Gagge, gift med Clara Kristine Maccabæus Biørnsdatter, men har intet om, hvor har boede enten paa Bornholm eller andet Steds; han var en Søn af den sidste Jørgen Gagge, altsaa Broder til Sivert og Claus Gagge.

Endelig nævner Aarbogen med et ? foran en Anders Gagge, Som er opført under den første Jørgen Gagges Sønner. Han har næppe boet paa Bornholm, men Aarbogen meddeler, at han havde været Ridefoged paa Gulland og førte 1557 Proces med Lehnsmanden Otto Rud.
Sigvard Mahler Dam skriver i en diskussion på DIS-Forum i 2008:

Jeg har gennemgået din linie på min hjemmeside, som er vedføjet dette indlæg. Den gamle Danmarks Adels Årbog er (igen) forældet, og der er en hel masse modstridende oplysninger i det, der ligger til grund for Thisets stamtavler. Jeg har gennempløjet Gagge-slægterne siden 1980erne, især i det skånske tidsskrift "SAXO", derfra er oplysningerne kommet til Norman Madsens hjemmeside i Canada, hvor mange danskere derpå henter oplysningerne ... vist også Bjarne Bidstrup, der er nævnt her i tråden.

Den første mand på Bornholm var væbner Jørgen Gagge til Lensgård i Østerlars, han besegler et landstingsvidne i 1522, hvor hans segl er bevaret (se fotoet på min hjemmeside). Denne Jørgen skal være uægte født og anerkendt af kong Hans, der forlenede ham med den ledige bornholmske adelsgård. Den uægte fødsel kan bekræftes af, at Jørgen har spejlvendt slægtsvåbenet.

Hans sønner var Henning Gagge og Peder Gagge. Den i adelsårbogen nævnte Anders er en "and"... Der findes Gagge-slægter i nogle af de skånske byer, og han må tilhøre en af dem. Nogle af dem stammer nok fra borgmester Anders Gagge i Ystad i 1400-tallets første halvdel (han fører en sparre i sit våben).

Henning giftede sig til Almegård i Knudsker, Peder arvede Lensgård, og de begge satte de lybske lensherrer mange grå hår i hovedet, det er en broget og spændende historie.

Peder fik sønnen Peder, der "forbrød sin hals" for begået mord i 1590, og så faldt Lensgård tilbage til kongen. Denne Peder må have haft sønnen Anders Pedersen Gagge som optræder på Bornholm, og hvis slægt levede i små kår. Heraf kan man se, hvordan en adelsslægt kunne falde i ufri kår ved en dødsdom, hvor også familiens gods blev inddraget som forbrudt.

Henning havde sønnen Jørgen Gagge, datteren Elisabeth, som blev gift med Peder Kofoed, men alle hendes børn døde, og så fik han en datter, hvis navn ikke er bevaret, som blev gift med Herman Bohn i Rønne.

Jørgen Gagge den yngre fik sønnerne Claus og Sigvard Gagge. Sidstnævnte døde barnløs, og førstnævnte fik en datter, som var den sidste af adelsslægten på Bornholm.

Angående Erik Gagge, så er han ikke nævnt i de bevarede kilder. Ifølge traditionen skulle han have ejet den jyske hovedgård Bidstrup eller Skjern. Det gjorde han imidlertid ikke, så denne oplysning kunne gælde gården, hvor hans uægte søn (Jørgen Gagge) var vokset op. Bidstrup blev ejet af Hans Eriksen (af "Jordbjerg-slægten"), han havde en søn, der hed Henning Hansen, så han kunne have en datter, der var mor til Jørgen Gagge, og det er helt min konstruktion.

Erik Gagge skal ifølge anerækkerne på de bevarede gravsten (se Holger Gagges i Roskilde domkirke) have været gift med en kvinde af slægten Rud. Hende som slægtsbøgerne (og dermed også adelsårbogen) nævner er fri fantasi. De blev altså stamforældre til den yngre Gagge-slægt, hvis sidste mand levede på Langeland.

Erik Gagge var søn af Henrik (ikke Henning) Gagge til Fårebæk nær Malmø og en datter af Erik Nielsen (af slægten Bing - følg dog ikke hans forslægt i adelsårbogen - den er helt hen i vejret).

I 1400-tallet er flere slægter af navnet Gagge i Skåne, de er indbyrdes beslægtede, men det er svært at udrede sammenhængen. Da de er af lav-adel mangler der også oplysninger om flere led i de bevarede kilder. Det er således ikke besynderligt, at vi ikke ved mere om Erik Gagge og fru Rud, eller om hans udenoms-ægteskabelige eskapade.
Fra samme tidsperiode kendes fra våbenfrisen i Ringsted kirke Peder Gagge og fru Bente (med Frille-slægtens våben), og deres søn Hans Gagge. De er også aftegnet i flere af adelsdamernes slægtsbøger fra 1600-tallet, og har givet anledning til flere sagn, men helt ærligt, så aner vi ikke i dag, hvem den lille 1400-tals familie var.

Mit bud på Gagge-slægten før Henrik Gagge ses på min hjemmeside.
Senest redigeret=28 Feb 2011
     Jørgen Erichsen Gagge var frimand. Han blev født uden for ægteskab i 1470 Bidstrup, Linå, Gjern, Skanderborg. Han var søn af Erich Andersen Gagge og (?) Hansdatter. Jørgen Erichsen Gagge besegler et landstingsvidne i 1522. Han døde cirka 1551 i Pg. Lehnsgård, Stangevej 16, Østerlars, Øster, Bornholm.
Far-Nat*Erich Andersen Gagge f. c 1450, d. c 1500
Mor-Nat*(?) Hansdatter f. f 1455

Barn af Jørgen Erichsen Gagge

Kildehenvisninger

 1. [S242] Johan Andreas Jørgensen, Væbnere, Adel og Frimænd.
 2. [S491] Slægterne Bohn & Gagge, online http://www.123hjemmeside.dk/mahlerdam/12801967
 3. [S283] Arthur Krasilnikoff, online http://www.krasilnikoff.com

Therkeld Clausen Kjøller1

M, f. 1627, d. 1690
Senest redigeret=12 Jun 2010
     Therkeld blev gift med Boehl Henning Albertsdatter. Therkeld Clausen Kjøller blev født i 1627. Han var søn af Claus Hansen Kjøller og Margrethe Simonsdatter Munch. Therkeld Clausen Kjøller døde i 1690.
Far-Nat*Claus Hansen Kjøller f. a 1598, d. 1666
Mor-Nat*Margrethe Simonsdatter Munch d. 1634

Barn af Therkeld Clausen Kjøller og Boehl Henning Albertsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S93] Margit Tobberup, Kjøllerslægterne, Fra 1662 Styrsgård, Ibsker.
  X Boels Henning Albertsdatter.
  Med hende 6 sønner, 2 døtre.

Jørgensdatter Hals

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Jørgensdatter Hals var datter af Jørgen Pedersen Hals. Jørgensdatter blev gift med Hans Pedersen Myre, søn af Peder Splid Myre og Margrethe Hansdatter Myre.

Folketællinger og boliger

BoligBornholm
Far-Nat*Jørgen Pedersen Hals f. c 1464, d. c 1530

Familie: Jørgensdatter Hals og Hans Pedersen Myre

Christen Sørensen

M, f. 1 juli 1781
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Christen Sørensen blev døbt 1 juli 1781 i Odby, Refs, Thisted. Han var søn af Søren Pedersen og Else Nielsdatter.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Odby, Refs, Thisted1
Far-Nat*Søren Pedersen f. 27 Aug 1730
Mor-Nat*Else Nielsdatter f. 22 Okt 1741

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Søren Pedersen, 57, Gift, husbonde, Bonde og gaardbeboer,
  Else Nielsdatter, 46, Gift, madmoder, ,
  Peder Sørensen, 13, -, barn af første ægteskab, ,
  Niels Sørensen, 11, -, barn af første ægteskab, ,
  Jens Sørensen, 10, -, barn af første ægteskab, ,
  Lars Sørensen, 8, -, barn af første ægteskab, ,
  Christen Sørensen, 6, -, barn af første ægteskab, ,
  Johanne Sørensdatter, 4, -, barn af første ægteskab, ,
  Kirstine Sørensdatter, 2, -, barn af første ægteskab, ,
  Anne Kloumann, 84, Enke(mand), svigermoder, Almisselem,.

Karen Louise Thorsager1

K, f. 3 oktober 1896, d. 9 marts 1998
Karen Louise Thorsager
Senest redigeret=15 Mar 2020
     Karen Louise Thorsager blev født 3 oktober 1896 i Byfogedbakken 1, Svaneke. Hun var datter af Carl Nikolaj Jensen Thorsager og Anine Helene Kofoed. Karen Louise Thorsager blev døbt 10 januar 1897 i Svaneke, bevidnet af Marie Bertha Jensen Thorsager.2 Karen Louise Thorsager tog eksamen som lærereksamen i 1920 i Silkeborg Seminarium, Silkeborg. Hun var 1 september 1922 lærerinde i Åker Nordre Skole, Åkirkeby. Hun var 1 juli 1929 lærereksamen i Åkirkeby Borgerskole, Åkirkeby. Hun døde 9 marts 1998 i Nyvej 40, Åkirkeby, i en alder af 101 år.3 Hun blev bisat fra Svaneke 12 marts 1998.4

Folketællinger og boliger

Folketælling1906Svaneke5
Folketælling1911Svaneke6
Folketælling1916Svaneke Torv 7, Svaneke
Folketælling1921Østergade, Åkirkeby7
Folketælling1930Nybyvej 21, Åkirkeby5
Far-Nat*Carl Nikolaj Jensen Thorsager f. 16 Sep 1864, d. 7 Jun 1938
Mor-Nat*Anine Helene Kofoed f. 11 Feb 1868, d. 12 Okt 1930

Kildehenvisninger

 1. [S651] E. H. C. Mikkelsen, Dansk Skole-Stat.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S14] Dødsannonce. Annonce: 10-03-1998, Bornholms Tidende
  Begravelse: 12-03-1998, Aa kirke Aakirkeby
  Efterladte: På familiens vegne. Kirsten og Martin Pedersen
  Kommentar: Jordfæstes på Svaneke Kirkegård.
 4. [S14] Dødsannonce. Fhv. Overlærer Karen Thorsager
  Sogn: Aakirkeby
  Født: 31-10-1896
  Død: 09-03-1998
  Annonce: 10-03-1998, Bornholms Tidende
  Begravelse: 12-03-1998, Aa kirke Aakirkeby
  Efterladte: På familiens vegne. Kirsten og Martin Pedersen
  Kommentar: Jordfæstes på Svaneke Kirkegård.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside,

  Carl Thorsager, Svaneke, Denmark, Male, Married, Head, 16 Sep 1864
  Anine Thorsager, Svaneke, Denmark, Female, Married, Wife, 11 Feb 1868
  Harald Thorsager, Svaneke, Denmark, Male, Single, Son, 15 Jul 1893
  Sophie Thorsager, Svaneke, Denmark, Female, Single, Daughter, 08 Dec 1894
  Karen Thorsager, Svaneke, Denmark, Female, Single, Daughter, 31 Oct 1896
  Edith Thorsager, Svaneke, Denmark, Female, Single, Daughter, 17 Feb 1901
  Knud Thorsager, Svaneke, Denmark, Male, Single, Son, 09 May 1909
  .
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk

Anne Jeppesdatter

K, f. cirka 1750, d. før 1801
Senest redigeret=8 Maj 2009
     Anne Jeppesdatter blev født cirka 1750. Anne blev gift med Christen Andersen, søn af Anders Lauritsen Vestergaard og Maren Nielsdatter Kortegaard. Anne Jeppesdatter døde før 1801.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Hjardemål, Hillerslev, Thisted

Familie: Anne Jeppesdatter og Christen Andersen

(?) Hansdatter

K, f. før 1455
Senest redigeret=4 Nov 2010
     (?) blev gift med Erich Andersen Gagge, søn af Henrik Gagge og (?) Bing. (?) Hansdatter blev født før 1455 i Skjern, Bølling, Ringkøbing. Hun var datter af Hans Eriksen til Skjern og Marine Henningsdatter Podebusk til Skjern og Bidstrup.
Far-Nat*Hans Eriksen til Skjern f. f 1425
Mor-Nat*Marine Henningsdatter Podebusk til Skjern og Bidstrup f. f 1435, d. e 1484

Barn af (?) Hansdatter og Erich Andersen Gagge

Anne Birgitte Eller

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Anne Birgitte Eller er datter af Mogens Eller og Ellen Margrethe Dalsgaard Mønsted.
Far-Nat*Mogens Eller f. 7 Mar 1916, d. 11 Feb 1999
Mor-Nat*Ellen Margrethe Dalsgaard Mønsted f. 13 Jun 1923, d. 5 Dec 1993

Berete (?)1

K
Senest redigeret=11 Jun 2010
     Berete blev gift med Hans Rasmussen Kjøller, søn af Rasmus Köller og Borritta (?).

Barn af Berete (?) og Hans Rasmussen Kjøller

Kildehenvisninger

 1. [S93] Margit Tobberup, Kjøllerslægterne.

Margrethe Hansdatter Myre

K, d. efter 1511
Senest redigeret=3 Nov 2010
     Margrethe blev gift med Peder Splid Myre, søn af Trued Myre. Margrethe Hansdatter Myre blev født i Pg. Store Myregård, Åker, Sønder, Bornholm. Hun var datter af Hans Pedersen Myre og Anne Jensdatter Hals. Margrethe Hansdatter Myre døde efter 1511 i 20. Vg. Klinteby, Ibsker, Øster, Bornholm.
Far-Nat*Hans Pedersen Myre f. f 1460, d. 1518
Mor-Nat*Anne Jensdatter Hals f. 1466

Barn af Margrethe Hansdatter Myre og Peder Splid Myre

Maren Christensdatter

K, f. 25 oktober 1798, d. 24 oktober 1884
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Maren Christensdatter blev født 25 oktober 1798 i Silstrup, Tilsted, Hundborg, Thisted. Hun var datter af Christian Jensen Støvring og Maren Christensdatter. Maren Christensdatter blev døbt 2 december 1798 i Tilsted, Hundborg, Thisted.1 Hun blev konfirmeret i 1815 i Tilsted, Hundborg, Thisted. Maren blev gift 22 november 1817 i Tilsted, Hundborg, Thisted, med Christen Pedersen, søn af Peder Christensen og Anne Christensdatter. Maren Christensdatter døde 24 oktober 1884 i Tilsted, Hundborg, Thisted, i en alder af 85 år. Hun blev bisat fra Tilsted, Hundborg, Thisted, 4 november 1884.1
Far-Nat*Christian Jensen Støvring f. c 1743, d. 29 Maj 1800
Mor-Nat*Maren Christensdatter f. c 1755

Familie: Maren Christensdatter og Christen Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Maren Christensdatter, 46 , Enke, huusmoder, gaardeyerske,
  Dorthe Christensdatter, 19 , Ugift, afdøde mands børn,
  Jens Christensen, 17 , Ugift, afdøde mands barn,
  Jens Stovring Christensen, 15 , Ugift, afdøde mands barn,
  Maren Christensdatter, 13 , Ugift, afdøde mands barn,
  Thomas Christensen, 12 , Ugift, afdøde mands barn,
  Dorthe Maria Christensdatter, 10 , Ugift, hendes børn,
  Maren Christensdatter, 3 , Ugift, hendes børn,.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Maren Christensdatter, 56, enke, her i sognet, gårdejer og husmoder
  Jens Støvring Christensen, 25, ugift, do, hendes børn
  Poul Christensen, 21, do, do, do.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Jens Støvring Christensen, 30, gift, her i sognet, gårdmand og husfader
  Johanne Kirstine Nielsdatter, 29, Sjørring, hans kone
  Maren Christensen, 62, enke, her i sognet, husfaderens moder

  Maren Jensdatter, 36, ugift, do, tjenestefolk.

Sofie Sidenius Thrige Andersen1

K
Senest redigeret=11 Feb 2011
     Sofie Sidenius Thrige Andersen er datter af Bo Thrige Andersen og Anne Ulla Sidenius.
Far-Nat*Bo Thrige Andersen f. 10 Maj 1948, d. 14 Aug 1985
Mor-Nat*Anne Ulla Sidenius

Kildehenvisninger

 1. [S486] Slægten Spangsberg, online http://www.kajj.dk

Christen Pedersen

M, f. før 1650, d. 1717
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Christen Pedersen blev født før 1650 i 13. Sg. Kjølleregård, Rutsker, Nørre, Bornholm. Han var søn af Peder Wefstsen og Sidsele (?) Christen Pedersen blev nævnt i skiftet efter Boel Esbersdatter 20 maj 1686.1 Christen blev gift før 1696 med Karen (?) Christen Pedersen døde i 1717.
Far-Nat*Peder Wefstsen f. f 1625
Mor-Nat*Sidsele (?) f. f 1625, d. 1677

Familie: Christen Pedersen og Karen (?)

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Boel Espersdatter, 11. Sg. Vestermarie.
  Jens Persen, som nu bor på 36. Sg. Vestermarie.
  Ved ægt med afg. Jens Knudsen. 1 dat.
  A: Sidzele Jensdatter, f. 1669. Værge: Morbror, Esper Espersen, Olsker.
  Ved ægt med enkemanden. 2 søn. 3 døt.
  B: Esber Jensen, f. 1677.
  C: Per Jensen, f. 1682.
  D: Margrethe Jensdatter, f. 1670.
  E: Bohl Jensdatter, f. 1674.
  F: Karen ?, f. 1680. Værge: Far. Tilsynsv: Farbror, Christen Persen, Rutsker. Samt Enkemandens Morbroder søn, Mons Olsen, Rutsker,.

Helle (?)1

K
Senest redigeret=11 Feb 2011

Kildehenvisninger

 1. [S486] Slægten Spangsberg, online http://www.kajj.dk

Johanne Nielsdatter

K, f. 29 juni 1749
Senest redigeret=5 Jan 2017
     Johanne Nielsdatter blev født 29 juni 1749 i Lynge, Alsted, Sorø. Hun var datter af Niels Sørensen. Johanne blev gift 24 juni 1769 i Lynge Kirke, Lyngevej 6, Lynge, Alsted, Sorø, med Rasmus Andersen, søn af Anders Jensen og Kirsten Hansdatter.1 Johanne Nielsdatter blev bisat fra Lynge, Alsted, Sorø, 11 juni 1777.1
Far-Nat*Niels Sørensen

Børn af Johanne Nielsdatter og Rasmus Andersen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Hans Eriksen til Skjern

M, f. før 1425
Senest redigeret=14 Dec 2007
     Hans Eriksen til Skjern var Ridder. Hans blev gift med Marine Henningsdatter Podebusk til Skjern og Bidstrup, datter af Henning V von Podebusk og Kirsten Jensdatter Falk. Hans Eriksen til Skjern blev født før 1425 i Skjern, Bølling, Ringkøbing. Han var søn af Erik Jensen.
Far-Nat*Erik Jensen f. f 1400

Barn af Hans Eriksen til Skjern og Marine Henningsdatter Podebusk til Skjern og Bidstrup

Marine Henningsdatter Podebusk til Skjern og Bidstrup

K, f. før 1435, d. efter 1484
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Marine blev gift med Hans Eriksen til Skjern, søn af Erik Jensen. Marine Henningsdatter Podebusk til Skjern og Bidstrup blev født før 1435 i Skjern, Bølling, Ringkøbing. Hun var datter af Henning V von Podebusk og Kirsten Jensdatter Falk. Marine blev gift før 1484 med Lass Jonsen. Marine Henningsdatter Podebusk til Skjern og Bidstrup døde efter 1484.
Far-Nat*Henning V von Podebusk f. f 1390, d. 9 Okt 1436
Mor-Nat*Kirsten Jensdatter Falk f. f 1403, d. c 1455

Barn af Marine Henningsdatter Podebusk til Skjern og Bidstrup og Hans Eriksen til Skjern

Oluf Jensen

M, f. før 1440, d. efter 1508
Senest redigeret=1 Dec 2007
     Oluf Jensen can be found mentioned in documents dating from 1496 and1508. He owned Bjergegård, 9' Vdg. Vestermarie.
Oluf Jensen blev født før 1440 i 24. Vg. Bjergegård, Åker, Sønder, Bornholm.1 Han var søn af Jens Jensen og Kirstine Poulsdatter. Oluf Jensen døde efter 1508 i 09. Vg. Store Bjergegård, Vestermarie, Vester, Bornholm.
Far-Nat*Jens Jensen f. f 1420
Mor-Nat*Kirstine Poulsdatter f. 1422, d. e 1491

Barn af Oluf Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S56] Sigvard Mahler Dam, "Over Hals og hoved."

Knud Qvistgaard Bay

M, f. 7 februar 1876, d. 4 juni 1947
Knud Qvistgaard Bay blev student fra Borgerdydskolen i Helgolandsgade i 1894 og gik det følgende år påvirket af de nationale følelser i hjemmet ind i hæren. Rekrut ved ingeniørregimentet; Officersskolens næstældste klasse i 1895/97; sekondløjtnant af artilleriet; premierløjtnant 1897; Officersskolens ældste klasse 1902/05. Adjudant ved 3die Artilleriafdeling i Århus 1910/13. Kaptajn og Batterichef ved 3die artilleriafdeling 1913. R. af D 6/7 1921. Fortsat til 3die artilleriafdelings stab 1923. Oberstløjtnant i 1924. Var uden for nummer i 1906/07 hvor han foretog en jordomrejse. Førte sit batteri under sikringsstyrken 1914/18 i Jylland, hvor han, der var regnet for inkarneret pebersvend, traf sin skæbne!
Senest redigeret=6 Mar 2018
     Knud Qvistgaard Bay var oberstløjtnant i hæren. Han blev født 7 februar 1876 i Follerupgård, Herslev, Brusk, Vejle. Han var søn af Christian Bay og Mary Qvistgaard. Knud Qvistgaard Bay blev døbt 5 juni 1876 i Herslev, Brusk, Vejle, bevidnet af Carl Julius Rehling Qvistgaard og Anne Marie Basballe.1 Knud Qvistgaard Bay var fadder ved dåben af Hans Henrik Qvistgaard Bay 26 december 1905 Estvad, Ginding, Ringkøbing.1 Knud Qvistgaard Bay bevidnede Birte Agnete Dohlmann's dåb 11 maj 1913 Dallerup, Gjern, Skanderborg.2 Knud blev gift 22 august 1919 i Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, med Agnes Emilie Felumb, datter af Jens Emil Felumb og Sophie Amalie Charlotte Bense.1 Knud Qvistgaard Bay døde 4 juni 1947 i Århus Amtssygehus, Tage-Hansens Gade, Århus, i en alder af 71 år. Han blev bisat fra Riisskov Kirke, Solbakken 2A, Riisskov, Hasle, Århus.

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Follerupgård, Herslev, Brusk, Vejle3
Bolig1 november 1899Fortet Trekroner, København4
Bolig1 november 1900Middelgrundsfortet, København4
Bolig1 november 1902Dronningens Tværgade 7, København4
Bolig1919Århus
Folketælling1930Vejlby, Hasle, Århus5
Far-Nat*Christian Bay f. 17 Apr 1835, d. 11 Jul 1904
Mor-Nat*Mary Qvistgaard f. 5 Jun 1848, d. 23 Aug 1929

Børn af Knud Qvistgaard Bay og Agnes Emilie Felumb

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S3] , Birte Agnete Dohlmann f. 02-03-1913 på Kalbygaard, Laasby Sogn, Gjern herred og døbt 11-05-1913 i Dallerup kirke - datter af (ID 12-2b) Ingolf Hjalmar Dohlmann, proprietær og hustru Olga Christine Andersen på 26 år, Kalbygaard.
  Faddere: Enkefru Thora Georgine Dohlmann f. Nielsen, af København, enke efter (ID 12-2) Johan Traugott Dohlmann; frk. Inga Nielsen af Silkeborg; bankdirektør Elin Andersen af Frederikshavn; manufakturhandler William Andersens hustru af Vejle: kaptajn Knud Quistgaard Bay og korpsdyrlæge Alfred Nielsen af Aarhus.
  Kilde: KB-opslag 174, nr. 5, side 174. Låsby. år 1892-1918.

  Citeret efter Lise-Lone Correll Dohlmann Friismoses hjemmeside: http://www.familiesporet.dk, Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Bay, 44, M, Gift, Husfader, Godseier, Rudkjøbing, Svendborg Amt,
  Marie Bay født Qvistgaard, 31, K, Gift, Hans Hustru, Boeslunde Sogn, SorøAmt,
  Alf Qvistgaard Bay, 6, M, Ugift, Deres Barn, Herslev Sogn, Veile Amt,
  Knud Qvistgaard Bay, 3, M, Ugift, Deres Barn, Herslev Sogn, Veile Amt,
  Betzy Nicoline Bay, 1, K, Ugift, Deres Barn, Herslev Sogn, Veile Amt,
  Benedict Qvistgaard Bay, under 1 Aar, M, Ugift, Deres Barn, Herslev Sogn, Veile Amt,.
 4. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Kirsten Christensdatter

K, f. 16 april 1813
Senest redigeret=27 Jul 2020
     Kirsten Christensdatter blev født 16 april 1813 i Helligsø, Refs, Thisted.1 Hun var datter af Christen Christensen og Inger Christensdatter. Kirsten Christensdatter blev konfirmeret i 1829 i Helligsø, Refs, Thisted.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1845en mølle, Gettrup, Refs, Thisted2
Far-Nat*Christen Christensen f. c 1758, d. 1 Jul 1833
Mor-Nat*Inger Christensdatter f. 1776, d. 9 Apr 1856

Barn af Kirsten Christensdatter og Jens Christian Christensen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Brock Thordsen, 53, Enke[mand], Procurator,Kjøbmand og Møller, Brahetrolleborg Gods, Svendborg Amt, M

  Christen Christensen, 26, Ugift, Tjenestekarl, Helligsø Sogn, Thisted amt, M
  Kirsten Christensdatter, 32, Ugift, Tjenestepige, Helligsø Sogn, Thisted amt, K.

Ingeborg Rasmusdatter

K, f. cirka 1757
Senest redigeret=17 Jan 2017
     Ingeborg Rasmusdatter blev født cirka 1757. Ingeborg blev gift 21 november 1779 i Lynge Kirke, Lyngevej 6, Lynge, Alsted, Sorø, med Mogens Olsen.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Lynge, Alsted, Sorø1
Folketælling1801Lynge, Alsted, Sorø2
Folketælling1834Lynge, Alsted, Sorø3

Børn af Ingeborg Rasmusdatter og Mogens Olsen

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mogns Olsen, 40, Gift, Bonde og Gaardbeb:, Hosbonde, M, 1
  Ingeborg Rasmusdatter, 30, Gift, , Madmoder, K, 1
  Niels Mogensen, 8, Ugift, , Børn af 1ste Ægteskab, M,
  Sidse Mognsdatter, 6, Ugift, , Børn af 1ste Ægteskab, K,
  Hans Mogensen, 3, Ugift, , Børn af 1ste Ægteskab, M,
  Karen Mognsdatter, 1, Ugift, , Børn af 1ste Ægteskab, K,.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mogens Olsen, 55, Gift, M
  Ingeborg Rasmusdatter, 43, Gift, K
  Niels -, 21, Ugift, M
  Hans -, 17, Ugift, M
  Ole -, 6, Ugift, M
  Karen -, 14, Ugift, K
  Anne -, 12, Ugift, K
  Maren -, 9, Ugift, K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ingeborg Rasmusdatter, 80, Enke, aftægt, K.

Gert Foldager Jensen1

M
Senest redigeret=14 Feb 2011

Kildehenvisninger

 1. [S487] Ingrid Wisborg og Steen Wøldike Gade, "Slægtstavle," e-mail til Michael Erichsen, 2011.

Mathias Foldager Gade1

M
Senest redigeret=14 Feb 2011
     Mathias Foldager Gade er søn af Gert Foldager Jensen og Birte Wøldike Gade.
Far-Nat*Gert Foldager Jensen
Mor-Nat*Birte Wøldike Gade

Kildehenvisninger

 1. [S487] Ingrid Wisborg og Steen Wøldike Gade, "Slægtstavle," e-mail til Michael Erichsen, 2011.