Unker Karlsen Lang

M
Senest redigeret=1 Dec 2007
     Unker Karlsen Lang var søn af Erik Jonsen. Unker Karlsen Lang var ridder.
Far-Nat*Erik Jonsen

Barn af Unker Karlsen Lang

Bo Falk

M, d. efter 1360
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Bo blev gift med Cecilie Eriksdatter. Bo Falk døde efter 1360.

Folketællinger og boliger

Bolig1351Vallø, Bjæverskov, Præstø

Barn af Bo Falk og Cecilie Eriksdatter

Cecilie Eriksdatter

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Cecilie blev gift med Bo Falk.

Barn af Cecilie Eriksdatter og Bo Falk

Erik Jonsen

M
Senest redigeret=1 Dec 2007
     Erik Jonsen var søn af Johan Erlandsen.
Far-Nat*Johan Erlandsen f. f 1219, d. 22 Dec 1272

Barn af Erik Jonsen

Hinrichsdatter Serlin

K, d. efter 1314
Senest redigeret=1 Dec 2007
     Hinrichsdatter Serlin var datter af Hinricus de Cernin. Hinrichsdatter Serlin døde efter 1314.
Far-Nat*Hinricus de Cernin d. e 1322

Barn af Hinrichsdatter Serlin

Hinricus de Cernin

M, d. efter 1322
Senest redigeret=20 Nov 2007
     Hinricus de Cernin var søn af Johannes de Cernyn. Hinricus de Cernin døde efter 1322.
Far-Nat*Johannes de Cernyn d. e 1313

Barn af Hinricus de Cernin

Lars Wefstsen

M, f. 1685
Senest redigeret=15 Mar 2009
     Lars Wefstsen blev født i 1685 i 03. Sg. Maegård, Olsker, Nørre, Bornholm. Han var søn af Wefst Pedersen og Margrethe Hansdatter. Lars blev gift 8 oktober 1717 i Nyker, Vester, Bornholm, med Margrethe Kirstine Jacobsdatter, datter af Jacob Jensen og Kirsten Jensen. Lars Wefstsen var i 1719 kongsfæster i 27. Sg. Bukkegård, Åbyvej 16, Nyker, Vester, Bornholm. Han blev nævnt i skiftet efter Wefst Pedersen 12 februar 1727.1 Lars Wefstsen blev nævnt i skiftet efter Peder Wefstsen 15 februar 1727.2 Lars blev gift i 1729 i Klemensker, Nørre, Bornholm, med Valborg Bendtsdatter Kloe, datter af Bent Jørgensen Kloe og Kirsten Hansdatter. Lars Wefstsen blev nævnt i skiftet efter Margrethe Hansdatter 7 juli 1729.3 Lars Wefstsen døde i Nyker, Vester, Bornholm. Han blev bisat fra Nyker, Vester, Bornholm, 13 oktober 1738. Hans ejendele blev skiftet 21 oktober 1738.4
Far-Nat*Wefst Pedersen f. f 1650, d. 1727
Mor-Nat*Margrethe Hansdatter f. c 1647, d. 1729

Familie: Lars Wefstsen og Margrethe Kirstine Jacobsdatter

Familie: Lars Wefstsen og Valborg Bendtsdatter Kloe

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Wefst Pedersen, Maegård, Olsker.
  Margrethe Hansdatter. Laugv: Anders Larsen Krak, Rutsker.
  4 søn. 4 døt.
  A: Jens Wefstsen, egen værge, Skovgård, Olsker.
  B: Hans Wefstsen, egen værge, 13. Sg. Rutsker.
  C: Lars Wefstsen, egen værge, 27. Sg. Nyker.
  D: Peder Wefstsen, død. 2 søn. 1 dat.
  1: Wefst Pedersen, f. 1721. Værge: Hans Wefstsen, Rutsker.
  2: Niels Pedersen Møller, f. 1723. Værge: Farbror, Jens Wefstsen.
  3: Margrethe Persdatter, f. 1726. (ungefær ½ år). Værge: Farbror, Lars Wefstsen, Nyker.
  E: Maren Wefstsdatter, gm. Lars Andersen, Samsingsgård, Klemensker.
  F: Anne Wefstsdatter, død, var gm. Jep Monsen, Rutsker.
  Ved ægt med af. Thor Pedersen. 1 søn
  1: Peder Thorsen, f. 1706. Værge: Svend Hansen, Rutsker.
  Ved ægt med enkemand, Jep Monsen. 1 søn. 2 døt.
  2: Thor Ibsen, f. 1717.
  3: Margrethe Ibsdatter, f. 1715.
  4: Anne Ibsdatter, f. 1719. Værge: far.
  G: Gjertrud Wefstsdatter, gm. Tørchel Nielsen, Nyker.
  H: Kirsten Wefstsdatter, gm. Lars Persen, Rø.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Peder Wefstsen, 3. Sg. Olsker.
  Anne Larsdatter. Laugv: Lars Nielsen, qvartermester.
  2 søn. 1 dat.
  A: Wefst Persen, f. 1721. Værge: Farbror, Hans Wefstsen, Rutsker.
  B: Niels Persen Møller, f. 1723. Værge: Farbror, Jens Wefstsen.
  C: Margrethe Persdatter, f. 1726. (ungefær ½ år). Værge: Farbror, Lars Wefstsen, Nyker.

  Anno 1727 dend 15de February er efter lovlig giorde tillysning holdenregistering og vurdering sampt schifte og deeling efter salig PederWefstsen som bode og døde paa dend 3de gaard i Ohlsker Sogn, Magaardenkaldet, og det imellem denne sl. mands efterlevende hustru AnneLarsdaatter, for hende blef til laug verge anordnet Quartere Mester LarsNielsen boende i Habedam i Ohlsker Sogn paa eene, og paa anden side medsin efterlevende hustru sammen auflede 2 sønner og 1 daatter. Dendeldste søn Wefst Persen paa 6te aar gl., for hannem er til verge anordnetmyndlingens farbroder Hans Wefstsen boende i Rutsker Sogn. Dend andensøn Niels Persen Møller paa 4de aar gammel, for hannem er til vergeanordnet myndlingens faderbroder Jens Wefstsen. Daatteren MargretePersdaatter ungefehr it half aar gammel, for hende til verge anordnetfaderbroderen Lars Wefstsen boende i Nycher Sogn. . . saa fremlagdeenkens fader Lars Nielsens kiøb og skiøde bref udgivet af denne sl. mandsfader Wefst Persen tilsin søn nu sl. Peder Wefstsen denne af datto 19Juny 1711 under salig Wefst Pedersens haand. . . Skifte stæden paa 3degaard i Ohlsker Sogn den 14 February Ao. 1727 Sr. Brugman, Wefst JensenSkov, Lars Jensen, Jens Wefstsen, Hans Wefstsen, Lars Wefstsen, LarsNielsen. . . .
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Margrethe     ?, enke, 3. Sg. Olsker.
  Afg. Wefs Pedersen.
  4 søn. 4 døt.
  A: Jens Wefstsen, egen værge, Skovgård, Olsker.
  B: Hans Wefstsen, egen værge, 23. Sg. Rutsker.
  C: Laurits Wefstsen, egen værge, Nyker.
  D: Peder Wefstsen, død. 2 søn. 1 dat.
       1: Wefst Pedersen, f. 1720. Værge: Farbror, Hans Wefstsen.
       2: Niels Pedersen Møller, f. 1723. Værge: Farbror, Jens Wefstsen.
       3: Margrethe Pedersdatter, f. 1727. ( 2½ år.) Værge: Farbror, Lars Wefstsen.
  E: Maren Wefstsdatter, gm. Laurits Andersen, Samsinggård, Klemensker.
  F: Anne Wefstsdatter, død, var gm. Jep Monsen, Rutsker.
       Ved ægt med afg. Thor Pedersen. 1 søn.
       1: Peder Thorsen, f. 1706. Værge: Svend Hansen, Rutsker.
       Ved ægt med Jep Monsen. 1 søn. 2 døt.
       2: Thor Ibsen, f. 1717.
       3: Margrethe Ibsdatter, f. 1725.
       4: Anne Ibsdatter, f. 1719. Værge: Far.
  G: Gjertrud Wefstsdatter, gm. Tørchel Nielsen, Nyker.
  H: Kierstene Wefstsdatter, gm. Lars Pedersen, 4. Sg. Marchusgård, Rø.

  Anno 1729 dend 7 Jully er efter lovlig giorde tillysning holdenregistering og vurdering samt skifte og deeling efter sallig Margrethe sallig Wefst Pedersens boede og døde paa den 3 Jord Ejendoms gaardbeligende udi Ohlsker Sogn Maagaarden kaldet, og det imellem denne sallig qvindes børn som er 4 sønner og 4 døttre. Hvor af den eldste søn er Jens Wefstsen boende paa Skovgaarden i Ohlsker Sogn som møtte og er sin egenverge. Den anden denne sallig qvindes søn Hans Wefstsen boende paa 13 Jord Ejendoms gaard i Rutsker Sogn og er sin egen verge som møtte. Den tredie søn Lauritz Wefstsen som er boende paa Buchegaarden i Nyker Sogn som og iligemaade er sin egen verge som møtte. Den fierde og yngste søn Peder Wefstsen som ved døden er afgangen og har efterlat sig 2 sønner og 1 daatter: der af den eldste søn Wefst Pedersen paa 9 aar gammel, for hannem er til verge anordnet myndlingens faderbroder Hans Wefstsen boendei Rutsker Sogn som fremdelis for blefver; den anden søn Niels Pedersen Møller paa 6te aar gammel for hannem er til verge anordnet myndlingens faderbroder Jens Wefstsen boende i for ermelte Ohlsker Sogn; daatteren Margrethe Pedersdaatter 2-1/2 aar gammel, for hende er til verge anordnet faderbroderen Lars Wefstsen boende i Nyker Sogn paa Bukegaarden. Den eldste denne sallig qvindes daatter Maren Wefstdaatter som er i egteskab med Lauritz Andresen boende paa Samsingsgaarden i Clemmerdsker Sogn. Den anden daatter Anne Wefstdaatter som ved døeden er afgangen og var sidst iegteskab med Jep Monsen boende i Rutsker Sogn og har efterlat sig 2 sønner og 2 døttre: der af den eldste søn Peder Thorsen som hun hafuer avled med hendes forige afdøede mand Thor Pedersen ungefehr 23 aar gl.,for hannem er forhen til verge anordnet Svend Hansen boende i Rutsker Sogn som endnu fremdeelis for blifuer; saa og avled med bemelte Jep Monsen en søn og 2 døttre: var af sønnen Thor Ibsen ungefehr 12 aar gl.; den eldste daatter Margrethe Ibsdaatter ungefehr 14 aar gl.; den anden og yngste daatter Anne Ibsdaatter paa 10 aar gl.; for disse umyndige børn er faderen Jep Monsen self verge efter loven. Den tredie denne sal. qvindes daatter Giertrud Wefstdaatter som er i egteskab med Tørchel Nielsen boende i Nyker Sogn som møtte og for hende svarer. Den 4de og yngste denne sal. qvindes daatter Kierstene Wefstdaatter som er i egteskab med Lars Pedersen boende i Røe Sogn paa Markusens gaard kaldet som og møtte og for hende svarer. . . Hvor saa skifte retten paa Quartermester Lars Nielsen hans daattermands veigne giorde paastand. . . af skifte retten giorde pa kiendelse blef om sider Lars Nielsen Qvartermester som hafuer paa sin daattermand Hans Rasmussens veigne forhen ladet inførn ovrørte undentag angaaende som hand self bemelte Hans Rasmusen nu her for skifteretten. . . en crantz paa teigning W.P.S. : M.H.d. 1705. . . sølf skee udtiken paa begge sider paa skuved med paa teigning paa bladet udi encrantz W.P.S. : M.H.d. 1685.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Lars Wefsten, 27. Vg. Nyker.
  Walborg Bendtsdatter. Laugv: Lars Hansen, Klemensker.
  1 søn. 1 dat.
  A: Wefst Larsen, f. 1732. Værge: Farbror, Hans Wefstsen, 5. Sg. Rutsker.
  B: Margrethe Larsdatter, f. 1729. Værge: Søsk.barn, Wefst Hansen, Rutsker.

Malene Christensdatter

K, f. 8 august 1797, d. 20 november 1797
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Malene Christensdatter blev født 8 august 1797 i Silstrup, Tilsted, Hundborg, Thisted. Hun var datter af Christian Jensen Støvring og Maren Christensdatter. Malene Christensdatter blev døbt 1 oktober 1797 i Tilsted, Hundborg, Thisted.1 Hun døde 20 november 1797 i Tilsted, Hundborg, Thisted. Hun blev bisat fra Tilsted, Hundborg, Thisted.1
Far-Nat*Christian Jensen Støvring f. c 1743, d. 29 Maj 1800
Mor-Nat*Maren Christensdatter f. c 1755

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Lisbeth Christensen

K
Senest redigeret=15 Sep 2019
     Lisbeth Christensen er datter af Alfred Bent Christensen og Sonja Randi Hedegård Petersen.
Far-Nat*Alfred Bent Christensen f. 17 Nov 1932, d. 3 Maj 1997
Mor-Nat*Sonja Randi Hedegård Petersen f. 19 Feb 1931, d. 1 Mar 1958

Karen Larsen

K
Senest redigeret=29 Dec 2021
     Karen Larsen var datter af Georg Kristian Emil Larsen og Sørine Kristine Andersen.
Far-Nat*Georg Kristian Emil Larsen f. 15 Maj 1897, d. 20 Sep 1978
Mor-Nat*Sørine Kristine Andersen f. 7 Okt 1907, d. 8 Jul 1954

Olaf Skavlan

M, f. 25 januar 1838, d. 30 maj 1891
Olaf Skavlan
Fra Skilling-Magazin, 1 August 1891
Sigurd Aa. Aarnes skriver i Store Norske Leksikon:

Olaf Skavlan, Eg. Ole Skavlan, født 25. januar 1838, fødested Stranda, Møre og Romsdal, død 30. mai 1891, dødssted Kristiania. Litteraturhistoriker og forfatter. Foreldre: Sogneprest og stortingsmann Aage Schavland (1806–76) og Gerhardine Pauline Bergh (1817–84). Gift 14.8.1879 i Stavanger med Dagmar Kielland (14.11.1855–29.9.1931), datter av rentier og konsul Jens Zetlitz Kielland (1816–81) og Christiane Lange (1820–62). Bror av Sigvald Skavlan (1839–1912), Einar Skavlan (1845–1923), Aage Skavlan (1847–1920) og Harald Skavlan (1854–1908; se sst.); far til Einar Kielland Skavlan (1882–1954); svoger til Ludvig Daae (1829–93), Kitty Lange Kielland (1843–1914), Alexander Lange Kielland (1849–1906) og Elling Holst (1849–1915); svigerfar til Arnstein Arneberg (1882–1961); farfar til Merete Skavlan (1920–).

Olaf Skavlan huskes i dag først og fremst som Wergeland-forsker, som en av våre første “venstreprofessorer” og som forfatter til parodien Gildet på Mærrahaug. Skolens og 17. mai-feiringens bilde av Wergeland som en politisk radikaler er skapt av Skavlan, som i 1870- og 1880-årene var sentral i etableringen av en norsk kulturradikal tradisjon.

Skavlan ble student fra Bergen katedralskole 1856 og tok juridisk embetseksamen 1861. Etter eksamen var han et par år manuduktør for juridiske studenter og dessuten stortingsreferent 1862–63 og 1865–66. Men hans litterære interesser førte ham snart ut på studiereiser til Tyskland 1862 og til Frankrike og Italia 1866–67. 1867–68 var han artistisk direktør ved Christiania Theater. 1871 ble han universitetsstipendiat i litteraturhistorie, og 1873 tok han doktorgraden på en avhandling om Holberg; samtidig arbeidet han som lærer ved Gjertsens og Aars & Voss' skoler i Kristiania. Etter nye studier med statsstipend i Frankrike og Storbritannia 1875 fikk Skavlan 1877 et ekstraordinært professorat i europeisk litteraturhistorie ved universitetet i Kristiania, som han innehadde til sin død. Skavlan slet i perioder med dårlig helse, og 1882–84 hadde han permisjon fra stillingen ved universitetet og bodde i utlandet, for det meste i Tyskland og Frankrike.

Som “venstreprofessor” er Skavlans navn knyttet til grunnleggingen av den kulturradikale avisen Dagbladet 1869, der hans sønn Einar Skavlan senere skulle bli en mangeårig redaktør. 1882–87 var Skavlan – sammen med historikeren Ernst Sars – redaktør av Nyt Tidsskrift. I et etterord i tidsskriftets siste nummer 1887 hevder redaktørene optimistisk at “Tanken om at holde vort Publikum i et slags Uskyldighedstilstand ligeoverfor moderne Tankeretninger maa vel nu sies at være opgivet, i det mindste har den ophørt at have praktisk Betydning”.

Skavlans doktoravhandling fra 1872 bærer den meget karakteristiske tittelen Ludvig Holberg som Komedieforfatter. Forbilleder og Eftervirkninger. Med denne avhandlingen grunnlegger Skavlan den sterke tradisjonen for en positivistisk litteraturhistorieskrivning i Norge, som senere ble ført videre av Francis Bull. Som god positivist legger Skavlan hovedvekten på diktningens historisk-biografiske bakgrunn, litterære påvirkningsforhold og ettervirkning. Eller som han selv uttrykker det i Holberg-boken: “Et Forfatterskabs inderste Forstaaelse er at forstaa Forfatteren, og til en Bogs Historie hører Gjengivelsen af alt det rundt omkring som væsentlig har samlet Digteren om den bestemte Opgave.”

Skavlans litteraturhistoriske hovedverk er likevel noen epokegjørende Wergeland-artikler, som han i 1870- og 1880-årene skrev i radikale organer som Nyt norsk Tidsskrift, Nyt Tidskrift og Ny illustreret Tidende. De ble etter hans død samlet i Henrik Wergeland. Afhandlinger og brudstykker (1892). Et hovedanliggende er det her for Skavlan å presentere Wergeland som en politisk radikaler, den store ideologiske forløper for Venstre i 1870- og 1880-årene. Dette gjør han ved å hevde at “midtpunktet” i Wergelands “filosofiske og sociale ide-opfatning er udgaaet fra bevægelsen i og omkring den franske revolution af 1830”. Ifølge Skavlan lever her ideene fra den store franske revolusjon 1789 opp igjen i ajourført form. Slik knytter Wergeland i sin tenkning “sammen revolutionære bevægelser fra gammel og ny tid”. Det er i denne sammenheng karakteristisk at det var Skavlan som 1881 foreslo venstremannen Bjørnstjerne Bjørnson som taler ved avdukingen av Wergeland-statuen i Kristiania.

Ellers var Skavlan fra ungdommen av ivrig opptatt av satirisk diktning og ytet også selv bidrag til sjangeren med skuespillene Plankeadel og Babels Taarn og fortellingen Mikkel Ræv i Hønsehuset. Men bare ett av hans satiriske arbeider skulle få et langt etterliv, nemlig hans debutstykke Gildet paa Mærrahaug (1857), en treffsikker og løssluppen parodi i folkevisestil over Ibsens Gildet paa Solhoug og dansken Henrik Hertz' Svend Dyring's Hus. Skavlan var også den anonyme grunnleggeren (1863) av det humoristisk-satiriske ukebladet Vikingen, som utkom helt til 1932.

Verker (Et utvalg)

“Gildet paa Mærrahaug” eller Den fortryllede Agurk, romantisk Drama i to Akter (under pseud. Jokum Pjurre), 1857 (2. utg. 1876)
Plankeadel, skuespill, 1866 (utrykt)
Babels Taarn. Fastelavnsstykke i tre smaa Akter (under pseud. Jokum Pjurre), 1870 (trykt 1891)
Holberg som Komedieforfatter. Forbilleder og Eftervirkninger, dr.avh., 1872
Lillemor, dramatisk Situation i 1 Akt, oppført 1880 (utrykt)
Eventyr-skatten. No. 1. Mikkel Ræv i Hønsehuset, (anonymt) 1888
Henrik Wergeland. Afhandlinger og brudstykker. Efter forfatterens efterladte papirer udgivet ved hans hustru, (posthumt) 1892
Senest redigeret=11 Mar 2010
     Olaf Skavlan blev født 25 januar 1838 i Stranden, Sunnmøre, Møre og Romsdal, Norge. Han tog eksamen som student i 1856 i Bergen, Hordaland, Norge. Han tog eksamen som cand. jur. i 1861. Han var i 1867 kunstnerisk direktør i Christiania Teater, Stortingsgata 16, Christiania, Norge. Han var i 1871 dr. phil., professor i europeisk litteraturhistorie i Universitetet, Karl Johans gate 47, Christiania, Norge. Olaf blev gift 14 august 1879 i Stavanger, Rogaland, Norge, med Dagmar Kielland. Olaf Skavlan døde 30 maj 1891 i Christiania, Norge, i en alder af 53 år.

Barn af Olaf Skavlan og Dagmar Kielland

Maria Henriette Berg

K, f. 7 april 1845, d. 29 december 1929
Senest redigeret=29 Nov 2009
     Maria Henriette Berg blev født 7 april 1845 i Ålborg. Hun blev døbt 11 april 1845 i Ålborg. Maria blev gift 7 november 1868 i Frederikshavn med Otto Langballe. Maria Henriette Berg døde 29 december 1929 i en alder af 84 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Vestergade, Århus1

Barn af Maria Henriette Berg og Otto Langballe

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Carl Langballe, 74, M, Enke, , Veile
  Otto Langballe, 36, M, Gift, Husfader, Aarhus
  Maria Henriette Langballe Født Berg, 34, K, Gift, Husmoder, Aalborg
  Peter Emil Langballe, 6, M, Ugift, Barn, Aarhus
  Anna Sophie Langballe, 5, K, Ugift, Barn, Aarhus
  Karen Elisabeth Langballe, 3, K, Ugift, Barn, Aarhus
  Hans Adolph Langballe, 2, M, Ugift, Barn, Aarhus.

Karen Christensdatter

K, f. 14 marts 1795, d. 29 april 1800
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Karen Christensdatter blev født 14 marts 1795 i Silstrup, Tilsted, Hundborg, Thisted. Hun var datter af Christian Jensen Støvring og Maren Christensdatter. Karen Christensdatter blev døbt 6 april 1795 i Tilsted, Hundborg, Thisted.1 Hun døde 29 april 1800 i Tilsted, Hundborg, Thisted, i en alder af 5 år. Hun blev bisat fra Tilsted, Hundborg, Thisted.1
Far-Nat*Christian Jensen Støvring f. c 1743, d. 29 Maj 1800
Mor-Nat*Maren Christensdatter f. c 1755

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Magdalene Christensdatter

K, f. 18 oktober 1793, d. før 1801
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Magdalene Christensdatter blev født 18 oktober 1793 i Silstrup, Tilsted, Hundborg, Thisted. Hun var datter af Christian Jensen Støvring og Maren Christensdatter. Magdalene Christensdatter blev døbt 24 november 1793 i Tilsted, Hundborg, Thisted.1 Hun døde før 1801.
Far-Nat*Christian Jensen Støvring f. c 1743, d. 29 Maj 1800
Mor-Nat*Maren Christensdatter f. c 1755

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Christen Christensen

M, f. 5 november 1792, d. 12 november 1792
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Christen Christensen blev født 5 november 1792 i Silstrup, Tilsted, Hundborg, Thisted. Han blev døbt 6 november 1792 i Tilsted, Hundborg, Thisted.1 Han var søn af Christian Jensen Støvring og Maren Christensdatter. Christen Christensen døde 12 november 1792 i Tilsted, Hundborg, Thisted. Han blev bisat fra Tilsted, Hundborg, Thisted, 18 november 1792.1
Far-Nat*Christian Jensen Støvring f. c 1743, d. 29 Maj 1800
Mor-Nat*Maren Christensdatter f. c 1755

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Gundel Marie Larsdatter

K, f. 31 januar 1751, d. 2 juli 1752
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Gundel Marie Larsdatter blev døbt 31 januar 1751 i Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg.1 Hun var datter af Lars Hansen og Karen Pedersdatter. Gundel Marie Larsdatter døde 2 juli 1752 i en alder af 1 år.
Far-Nat*Lars Hansen f. 27 Dec 1718
Mor-Nat*Karen Pedersdatter f. 1727

Kildehenvisninger

 1. [S354] Claus Olischer, "Olischer," e-mail til Kaj Borggren, 2008.

Louis Bonnevie

M, f. 24 april 1881, d. 5 oktober 1882
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Louis Bonnevie blev født 24 april 1881 i København. Han var søn af Peter Ferdinand Emil Bonnevie og Juliane Marie Jensen. Louis Bonnevie døde 5 oktober 1882 i en alder af 1 år.
Far-Nat*Peter Ferdinand Emil Bonnevie f. 11 Maj 1830, d. 24 Jul 1912
Mor-Nat*Juliane Marie Jensen f. 6 Jul 1842, d. 5 Maj 1920

Alf Qvistgaard Bay

M, f. 11 august 1873, d. 31 december 1951
Senest redigeret=21 Nov 2016
     Alf Qvistgaard Bay blev født 11 august 1873 i Follerupgård, Herslev, Brusk, Vejle. Han var søn af Christian Bay og Mary Qvistgaard. Alf Qvistgaard Bay blev døbt 16 november 1873 i Herslev, Brusk, Vejle, bevidnet af Carl Julius Rehling Qvistgaard, Johanne Marie Mariane Petersen og Hertha Johanne Qvistgaard.1 Alf blev gift 13 oktober 1901 i Vor Frue Kirke, Frue Kirkestræde 10, Odense, med Anna Margrethe Grønlund Rasmussen, datter af Johannes Marius Rasmussen og Anna Dorothea Grønlund. Alf Qvistgaard Bay var før 1905 forpagter i Estvadgård, Estvad, Ginding, Ringkøbing. Han var mellem 1913 og 1928 proprietær i Falkenhøj, Sæby, Løve, Holbæk. Han overværede vielsen af Knud Qvistgaard Bay og Agnes Emilie Felumb 22 august 1919 Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København.1 Alf Qvistgaard Bay var fadder ved dåben af Ole Bay 9 april 1922 Solbjerg Kirke, Howitzvej 30A, Frederiksberg, København.2 Alf Qvistgaard Bay og Anna blev skilt før 1923. Alf blev gift i 1923 med Jenny Johanne Thomsen, datter af Laurids Christian Thomsen og Maren Larsen. Alf Qvistgaard Bay døde 31 december 1951 i Lynge, Alsted, Sorø, i en alder af 78 år.
Far-Nat*Christian Bay f. 17 Apr 1835, d. 11 Jul 1904
Mor-Nat*Mary Qvistgaard f. 5 Jun 1848, d. 23 Aug 1929

Børn af Alf Qvistgaard Bay og Anna Margrethe Grønlund Rasmussen

Barn af Alf Qvistgaard Bay og Jenny Johanne Thomsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S3] , Bopæl: Mathildevej 22, Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Bay, 44, M, Gift, Husfader, Godseier, Rudkjøbing, Svendborg Amt,
  Marie Bay født Qvistgaard, 31, K, Gift, Hans Hustru, Boeslunde Sogn, SorøAmt,
  Alf Qvistgaard Bay, 6, M, Ugift, Deres Barn, Herslev Sogn, Veile Amt,
  Knud Qvistgaard Bay, 3, M, Ugift, Deres Barn, Herslev Sogn, Veile Amt,
  Betzy Nicoline Bay, 1, K, Ugift, Deres Barn, Herslev Sogn, Veile Amt,
  Benedict Qvistgaard Bay, under 1 Aar, M, Ugift, Deres Barn, Herslev Sogn, Veile Amt,.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Anne Marie Basballe

K, f. 13 juli 1807, d. 6 december 1883
Senest redigeret=13 Apr 2014
     Anne Marie Basballe blev født 13 juli 1807 i Rudkøbing. Anne blev gift 4 december 1831 med Jens Pilegaard Bay. Anne Marie Basballe var fadder ved dåben af Knud Qvistgaard Bay 5 juni 1876 Herslev, Brusk, Vejle.1 Anne Marie Basballe døde 6 december 1883 i København i en alder af 76 år. Hun blev bisat fra Skt. Mariæ Kirke, Skt. Anna Gade 38, Helsingør, 12 december 1883.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Nørregade, Rudkøbing2
Folketælling1840Nørregade, Rudkøbing3
Folketælling1845Nørregade, Rudkøbing4
Folketælling1880Brogade, Rudkøbing5

Barn af Anne Marie Basballe og Jens Pilegaard Bay

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Pilegaard Bay, 33, Gift, Kobmand, M,
  Marie Basballe, 27, Gift, Hans kone, K,
  Hans H. Bay, 3, Ugift, Deres born, M,
  Marthe Bay, 2, Ugift, Deres born, K,
  Cecilie Bay, 1, Ugift, Deres born, K,
  Morten Bay, 63, Ugift, Ingen næringsvej, M,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Pilegaard Bay, 39 , Gift, , Kiøbmand,
  Marie Basballe, 32 , Gift, , Hans kone,
  Hans Henrich, 9 , Ugift, , Deres børn,
  Marte Marie, 8 , Ugift, , Deres børn,
  Cicillie, 7 , Ugift, , Deres børn,
  Christian, 5 , Ugift, , Deres børn,
  Hanne, 2 , Ugift, , Deres børn,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Pilegaard Bay, 44, Gift, kjøbmand, Rudkjøbing,
  A. Marie Basballe, 37, Gift, hans kone, do [Rudkjøbing],
  Marthe Bay, 13, Ugift, deres børn, do [Rudkjøbing],
  Cicilie Bay, 12, Ugift, deres børn, do [Rudkjøbing],
  Hanne Bay, 8, Ugift, deres børn, do [Rudkjøbing],
  Ida Bay, 28, Ugift, huusjomfrue, do [Rudkjøbing],.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, August Fridolin Bauer, 54, M, Enke(mand), husfader, apotheker, , Kjøbenhavn,
  Anna Margrethe Bauer, 15, K, Ugift, børn af huset, , Rudkjøbing,
  Ingeborg Kirstine Bauer, 12, K, Ugift, børn af huset, , Rudkjøbing,
  Christian August Pilegaard Bauer, 18, M, Ugift, barn af huset, disciple i Apotheket, , Rudkjøbing,

  Ane Marie Roy, 72, K, Enke(mand), svigermoder, lever af formue, , Rudkjøbing,

  Valdemar Leopold Bauer, 44, M, Ugift, broder til husfaderen, fhv. skibsfører, , Kjøbenhavn,.

Inger Marie Bonnevie Hansen

K, f. 15 september 1920, d. 17 marts 1995
Senest redigeret=3 Feb 2017
     Inger Marie Bonnevie Hansen blev født 15 september 1920 i København. Hun var datter af Axel Bonnevie Hansen og Ella Margrete Winther. Inger blev gift 3 februar 1945 med Frede Bauer-Johansen. Inger Marie Bonnevie Hansen døde 17 marts 1995 i Frederiksberg, København, i en alder af 74 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1921Fyensgade 10, København1
Folketælling1925Fyensgade 10, København1
Far-Nat*Axel Bonnevie Hansen f. 21 Dec 1896
Mor-Nat*Ella Margrete Winther f. 10 Aug 1896

Barn af Inger Marie Bonnevie Hansen og Frede Bauer-Johansen

Kildehenvisninger

 1. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Andrea Cathrine Sidenius

K, f. 28 april 1790, d. 7 oktober 1876
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Andrea Cathrine Sidenius blev født 28 april 1790 i Maribo. Hun var datter af Edvard Sidenius og Egardina Maria Dyssel. Andrea blev gift 3 januar 1812 i Maribo med Søren Skouboe. Andrea Cathrine Sidenius døde 7 oktober 1876 i en alder af 86 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Klostergade, Maribo1
Folketælling1801Klostergade, Maribo
Folketælling1834enkehuset, Vigsnæs, Musse, Maribo2
Folketælling1840Vigsnæs, Musse, Maribo3
Far-Nat*Edvard Sidenius f. 28 Sep 1759, d. 2 Mar 1833
Mor-Nat*Egardina Maria Dyssel f. 21 Sep 1759, d. 12 Apr 1796

Barn af Andrea Cathrine Sidenius og Søren Skouboe

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Edvart Sidenius M Huusbonde 41 Gift 1 Kiøbmand
  Ingeborg Biedenberg K hans kone [Edvart Sidenius] 28 Gift 1
  Anne Magrethe Sidenius K hans døttre [Edvart Sidenius og Ingeborg Biedenberg] 12 Ugift
  Andrea Catrine Sidenius K hans døttre [Edvart Sidenius og Ingeborg Biedenberg] 11 Ugift
  Lisette Marie Magdalene Sidenius K hans døttre [Edvart Sidenius og Ingeborg Biedenberg] 10 Ugift
  Christiane Sidenius K hans døttre [Edvart Sidenius og Ingeborg Biedenberg] 8 Ugift
  Ecardine Marie Sidenius K hans døttre [Edvart Sidenius og Ingeborg Biedenberg] 6 Ugift
  Johan Arent Sidenius M hans Søn [Edvart Sidenius og Ingeborg Biedenberg] 7 Ugift
  Carine Magdalene Sidenius K deres datter [Edvart Sidenius og Ingeborg Biedenberg] 3 Ugift
  Karen Hinckelbey K Tienestefolk Huusbondens Sødskende Barn [Edvart Sidenius og Ingeborg Biedenberg] 28 Ugift Huusjomfrue.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Andrea Skouboe, 44, Enke, efter afdøde Sognepræst Skaaboe, K, Ane Chatrin Skouboe, 16, Ugift, hendes Datter [Andrea Skouboe], K, Otto Ditlef Skouboe, 13, Ugift, hendes Søn [Andrea Skouboe], M,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Andrea Skouboe, 50, Enke, pensionist, K,.

Erik Bydelsbak

M, d. efter 1368
Senest redigeret=26 Aug 2007
     Erik Bydelsbak var søn af Holger Jensen. Erik Bydelsbak døde efter 1368.

Folketællinger og boliger

BoligBregentved, Haslev, Ringsted, Sorø
Far-Nat*Holger Jensen f. f 1255

Barn af Erik Bydelsbak

Thetz van Cernin

M, d. efter 1375
Senest redigeret=20 Nov 2007
     Thetz van Cernin var søn af Johannes de Cernyn. Thetz van Cernin døde efter 1375.
Far-Nat*Johannes de Cernyn d. e 1313

Ernst Johannes Nielsen Dam

M, f. 27 september 1903, d. 2 maj 1982
Senest redigeret=6 Mar 2018
     Ernst Johannes Nielsen Dam var malermester. Han blev født 27 september 1903 i Herningvej 54 8, Holstebro. Han blev døbt 11 oktober 1903 i Holstebro.1 Ernst blev gift 28 marts 1928 i Kolding med Agnes Marie Nielsen. Ernst Johannes Nielsen Dam døde 2 maj 1982 i Glostrup, Smørum, København, i en alder af 78 år. Han blev bisat fra Hvidovre, København.

Folketællinger og boliger

Bolig1928Nørremøllevej, Viborg
Bolig1929Villagade 8, Kolding
Folketælling1930Ålborgvej, Viborg

Barn af Ernst Johannes Nielsen Dam og Agnes Marie Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Henrik Albertsen Everstein

M, d. før 1322
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Henrik blev gift med Margrethe Jensdatter Sjællandsfar, datter af Jens Sjællandsfar. Henrik Albertsen Everstein døde før 1322.

Folketællinger og boliger

Boligmellem 1307 og 1311Tybjerggård, Tybjerg, Tybjerg, Præstø

Familie: Henrik Albertsen Everstein og Margrethe Jensdatter Sjællandsfar

Margrethe Jensdatter Sjællandsfar

K, d. efter 1327
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Margrethe Jensdatter Sjællandsfar var datter af Jens Sjællandsfar. Margrethe blev gift med Henrik Albertsen Everstein. Margrethe Jensdatter Sjællandsfar døde efter 1327.
Far-Nat*Jens Sjællandsfar

Familie: Margrethe Jensdatter Sjællandsfar og Henrik Albertsen Everstein

Werner de Cernyn

M, d. efter 1336
Senest redigeret=20 Nov 2007
     Werner de Cernyn var søn af Johannes de Cernyn. Werner de Cernyn døde efter 1336.
Far-Nat*Johannes de Cernyn d. e 1313

Lars Andersen Birch

M, f. 1682, d. 1754
Senest redigeret=14 Mar 2009
     Lars Andersen Birch var Herreds- og Birkeskriver i Allinge. Han blev født i 1682 i Allinge-Sandvig. Han var søn af Anders Larsen Birch og Elisabeth Hansdatter. Lars blev gift i 1711 i Hasle, Nørre, Bornholm, med Maren Larsdatter Gumløs, datter af Lars Nielsen Gumløs. Lars Andersen Birch blev nævnt i skiftet efter Elisabeth Hansdatter mellem 21 juni 1713 og 28 juni 1713.1 Lars Andersen Birch blev nævnt i skiftet efter Anders Larsen Birch 12 marts 1721.2 Lars Andersen Birch blev nævnt i skiftet efter Anders Andersen 8 februar 1734.3 Lars Andersen Birch døde i 1754 i Allinge-Sandvig. Han blev nævnt i skiftet efter Hans Andersen 14 januar 1754.4 Hans ejendele blev skiftet 8 august 1754.5
Far-Nat*Anders Larsen Birch f. 1648
Mor-Nat*Elisabeth Hansdatter f. c 1661, d. 1713

Familie: Lars Andersen Birch og Maren Larsdatter Gumløs

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Lisbeth Hansdatter, Allinge.
  Anders Laursen, Capitain.
  4 søn. 2 døt.
  A: Laurs Andersen, gift, Allinge.
  B: Hans Andersen, f. 1698.
  C: Anders Andersen, f. 1690.
  D: Jens Andersen, f. 1695. Værge: far.
  E: Anne Maria Andersdatter, gift m/ Laurs Thorsen, corporal, Rutsker.
  F: Johanne Andersdatter, f. 1687. Værge: far.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anders Larsen, Capitain., Allinge.
  4 søn. 2 døt.
  A: Lars Andersen, egen værge.
  B: Hans Andersen, egen værge.
  C: Anders Andersen.
  D: Jens Andersen.
  E: Anna Maria Andersdatter, gift m/ Lars Thorsen, korporal, Rutsker.
  F: Johanna Andersdatter, f. 1687.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anders Andersen. Døde på Chr. Ø.
  Karen Jacobsdatter. Laugv: Bror, Eske Jacobsen.
  1 søn, 3 døt.
  A: Holger Andersen, f. 1729. Værge: Farbror, Lars Andersen, Birkeskriver.
  B: Anniche Andersdatter, f. 1723. Værge: farbror, Hans Andersen, Allinge.
  C: Johanne Andersdatter, f. 1726. Værge: Farbror, Jens Andersen, Allinge.
  D: Lisabet Andersdatter, f. 1734. ( 3 uger). Værge: Mostermand, Mads Mickelsen ,Allinge.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Andersen, Løjtnant, Allinge.
  Margrethe Johansdatter. Laugv. Jesper Hansen.
  5 søn. 2 døt.
  A: Johan Hansen, myndig, Allinge.
  B: Peder Hansen, f. 1727, oberstyrmand, Ostindien. Værge: Farbror, Lars Andersen Birch, Allinge.
  C: Lars Hansen, f. 1729, kleinsmed, Tyskland. Værge: Farbror, Jens Andersen, Allinge.
  D: Albert Hansen, f. 1732., sejler København - Frankrig. Værge: Samuel Johansen, Allinge.
  E: Niels Hansen, f. 1735, hjemme. Værge: Bror, Johan Hansen.
  F: Lisbeth Hansdatter, gift m/ Wefst Pedersen, Allinge, men han er PT. I København.
  G: Kierstine Hansdatter, f. 1735. Værge: Søsk.barn, Hans Samelsen, Allinge.
 5. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Lars Andersen Birch, byskriver, Allinge.
  Maren Larsdatter Gomløs. Laugv: Poul Eskelsen, byfoged, Hasle.
  3 søn. 3 døt.
  A: Andreas Birch, myndig, miniralinspecteur.
  B: Lars Birch, myndig, byskriver.
  C: Niels Birch, myndig.
  D: Anne Elisabeth Larsdatter, gift m/ Jørgen Johansen, Allinge.
  E: Margrethe Larsdatter Birch, gift m/ Sebastian Gerhard Weshel, han er på rejse til China. Værge: Bror Lars Birch.
  F: Anne Dorte Larsdatter, f. 1732, ugift, hjemme. Værge: Bror, Andreas Birch.

Otto Johann Ludwig Wøldike1

M, f. 9 maj 1821
Senest redigeret=18 Feb 2011
     Otto Johann Ludwig Wøldike var apoteker i Brunsbüttel, Süderdithmarschen, Holsten. Han blev født 9 maj 1821. Han var søn af Peter von Wøldike og Christine Elisabeth Lindemann. Otto blev gift 11 november 1853 med Mathilda Birgitte Erichine Hansen.
Far-Nat*Peter von Wøldike f. 1 Jul 1784, d. 24 Sep 1857
Mor-Nat*Christine Elisabeth Lindemann f. 11 Sep 1785, d. 6 Apr 1854

Familie: Otto Johann Ludwig Wøldike og Mathilda Birgitte Erichine Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S488] J. C. L. Lengnick, Lengnick.

Maren Sørensen

K, f. 5 december 1773
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Maren Sørensen blev døbt 5 december 1773 i Odby, Refs, Thisted. Hun var datter af Søren Pedersen og Else Nielsdatter.
Far-Nat*Søren Pedersen f. 27 Aug 1730
Mor-Nat*Else Nielsdatter f. 22 Okt 1741